Ik herinner mij een incident dat zeker 10, misschien 15 jaar, geleden plaatsvond. Hoewel ik niet meer alle details weet te benoemen staan de feiten zoals die destijds in de media gepresenteerd werden mij nog helder voor ogen. Misschien herkent u het voorval ook nog, het ging als volgt. Op een mooie zomeravond kwam een jongedame terug van tennis.
Ze reed haar rustige woonwijk binnen en de buren zagen haar uitstappen en richting haar voordeur lopen. Het was nog vroeg in de avond was en lekker zwoel zodat er nog relatief veel buren buiten waren en iemand zou zelfs gezien hebben hoe de jongedame haar voordeur van het slot haalde. Een korte tijd later kwam ook haar partner thuis om tot de ontdekking te komen dat de jongedame was verdwenen. Het enige wat men later terugvond was haar tennisracket dat een eindje verderop tussen de struiken lag, de jonge vrouw zelf was spoorloos verdwenen.

vermist
(Posters zoals deze kan men overal tegenkomen)

Hoe kan een jonge vrouw onder de beschreven omstandigheden zomaar verdwijnen? Sloop ze misschien via de achterdeur weer naar buiten om ergens in Verweggistan een nieuw leven te beginnen? Of zou een stalker haar gegrepen hebben en op de een of andere manier onzichtbaar voor de buren hebben gekidnapt? Ik weet nog wel dat politieonderzoek had uitgewezen dat haar partner geen hand in haar verdwijning had. En voor zover ik weet is het hele voorval nooit opgelost.

Dat mensen verdwijnen is niet nieuw, het gros duikt, al dan niet met behulp van een TV-show, uiteindelijk wel weer op. Er kunnen tal van redenen ten grondslag aan de verdwijningen liggen en niet zelden zijn dat problemen in de relationele of financiële sfeer. Een kleiner aantal verdwijnt omdat er sprake is van een misdrijf en nog kleiner aantal verdwijnt zonder enige aanwijzing.

In sommige gevallen van verdwijningen neemt men een paragnost in de arm. Hoewel het nut van een paragnost niet helemaal uitgevlakt mag worden lossen dergelijke lieden zelden een vermissing op. Lees hier wat Sybo Schouten
van de Universiteit van Utrecht schreef over de rol van paragnosten bij vermissingen.

Er bestaan nogal wat verhalen over mysterieuze verdwijningen van mensen. En natuurlijk zijn sommige van die verhalen 'lichtelijk' overdreven. Neem bijvoorbeeld het klassieke geval van Benjamin Bathurst.

Bathurst was diplomaat in de tijd dat Napoleon zijn oorlogen in Europa voerde. Op 25 november 1809 bevond Bathurst zich in een herberg in Pruisen. Toen hij in de namiddag zijn koets inspecteerde en een rondje om het paardenspan liep verdween hij van het ene op het andere moment zonder een spoor achter te laten. Tenminste, dat is de populaire versie, de werkelijkheid is iets genuanceerder. Zo heeft niemand daadwerkelijk Bathurst bij de koets gezien. Dat hij de koets ging inspecteren is wel duidelijk, maar wat er buiten precies heeft plaatsgevonden weet niemand.

Het voorval Bathurst is zeker voor die tijd goed onderzocht en het bleek al snel dat de notie dat de diplomaat zomaar van het ene op het andere moment verdween nogal kort door de bocht was. Bathurst wist dat hij als diplomaat een gewilde prooi was en de herberg lag in een streek waar het wemelde van Franse agenten en soldaten. Hoewel zijn verdwijning nooit geheel verklaard is waren er aanwijzingen genoeg dat Franse intriganten mogelijk hand in de verdwijning hadden (bron PDF). Toch zijn er ook gevallen die zich niet zo makkelijk laten ontkrachten.

In de Londense Daily Chronicle van 30 juli 1889 stond te lezen hoe de heer Macmillan (van de gelijknamige uitgeverij) op de dertiende van die maand naar de top van de berg Olympus in Griekenland klom. Men zag hem vanaf de top wuiven en dat was het laatste wat men van hem gezien heeft. Ondanks een zorgvuldige zoektocht en het uitloven van beloningen is er geen spoor meer van hem gevonden.

In een oud krantenartikel uit 1859 (bron PDF) maakt men gewag dat tenminste vijf mannen die ogenschijnlijk niet met elkaar in verband stonden in korte tijd van de ene op de ander dag verdwenen. De berichtgevers dachten aan moord of andere duistere zaken maar bewijzen die kant op ontbraken. In latere berichten kwam men niet op de voorvallen terug en er verschenen er geen nieuwe berichten van verdwijningen. Misschien toeval.

Misschien misdaad

Wie in handen valt van zware criminelen of zieke geesten loopt een goede kans te verdwijnen. Seriemoordenaar Ted Bundy bekende 30 moorden maar men schat dat daar nog wel 70 slachtoffers bij opgeteld kunnen worden. Misschien worden die ooit nog eens gevonden. En wie weet wat figuren als Dutroux nog meer op hun kerfstok hebben. 'Geen lijk, geen bewijs, geen zaak' lijkt de redenatie van dergelijke lieden en wat rest is een onopgeloste vermissing en een heleboel vragen.

Misschien mysterie

Als oorzaken als criminelen, zieke geesten en vluchten naar elders niet van toepassing lijken te zijn rest ons niets anders dan verdwijningen door minder voor de hand liggende scenario’s te verklaren. Zo zouden er met de regelmaat van de klok mensen ontvoerd worden door UFO’s. Maar misschien hebben we geen buitenaardsen nodig om vreemde verdwijningen te verklaren. Wellicht is het ook gewoon mogelijk om al dan niet vrijwillig op te lossen in het niets. Dat klinkt natuurlijk heel bizar maar er zijn enkele aanwijzingen dat het mogelijk zou kunnen zijn.

teleportatie
(Is teleportatie science fiction?)

Televerplaatsing

Dokter Joseph Lapponi, verbonden aan de medische dienst van het Vaticaan onder Paus Leo XVII en Pius X, beschreef in 1906 in zijn manuscript ‘Hypnotismo e Spiritismo’ enkele uiterst intrigerende gevallen van auto-televerplaatsing. Het gaat over de broertjes Alfredo en Paolo Pansini, die hun ouders tot wanhoop dreven door zomaar uit afgesloten ruimtes te verdwijnen en elders weer op te duiken. Lapponi beschrijft hoe ze op een dag uit hun ouderlijke huis in Ruvo verdwenen om een half uur later én 30 kilometer verder, in een bootje op zee bij Bareletta terug gevonden te worden. Een andere keer, op een plein van Ruvo, ‘losten’ de broertjes voor de ogen van getuigen op in het niets om 10 minuten later én 20 kilometer verder, voor het huis van hun oom in Trani weer te verschijnen. Lapponi maakt melding van diverse televerplaatsingen door de broertjes. De mooiste is misschien wel deze; op een dag was bisschop Berardi Pasquale bij de ouders van de broertjes op bezoek om het fenomeen te bespreken. De bisschop zou bij dat bezoek de broertjes opgesloten hebben in hun kamer en de ramen en deur hebben verzegeld. Binnen enkele minuten waren de beide broertjes uit de kamer verdwenen zonder enig spoor na te laten.

De opmerkelijke gave van de broertjes begon vorm te krijgen toen ze in 1901 verhuisden naar een groter huis in Ruvo, Italië. In het begin kreeg de familie te maken met allerlei 'poltergeistachtige' fenomenen zoals vreemde geluiden en verplaatsingen. Toen Alfredo 7 jaar oud was viel hij soms zomaar in een soort trance. Tijdens deze trance-achtige staat spraken ‘engelen’ hem toe en had hij helderziende visioenen. Snel daarna begonnen de televerplaastingen waarbij hij ergens anders compleet verdwaasd weer opdook. Zijn jongere broertje Paolo begon later ook te televerplaasten. Al met al hebben de auto-televerplaastingen plaatsgevonden in een tijdsbestek van ongeveer 3 jaar toen het, met het bereiken van de pubertijd, abrupt stopte.

Hoe ongeloofwaardig de verslagen van Lapponi ook mogen klinken, de lotgevallen van de gebroeders Pansini zijn niet uniek. In 1965 rapporteerde UPI-journalist Vincente Maliwan over Philippino Cornelio Closa. Cornelio dreef zijn ouders ook tot wanhoop door telkens zomaar te verdwijnen om elders op te duiken. Wetenschapsjournalist Ernst Meckelburg schrijft in zijn boek ‘Tijdtunnel’ het volgende over Cornelio:

“Cornelio had de bijzondere gave zich te kunnen televerplaasten wanneer hij maar wilde. Het werd ontdekt tijdens zijn puberteit. Zoals zoveel andere kinderen op deze leeftijd had hij een denkbeeldig vriendinnetje, een geheimzinnig wit gekleed meisje dat uitsluitend in zijn fantasie bestond. En met dit geestesvriendinnetje dwaalde hij al dagdromend door zeer merkwaardige werelden. Maar wat bij andere kinderen geen bijwerkingen heeft zou zich bij Cornelio al snel ontwikkelen tot een ongewoon verschijnsel. Tijdens de ontmoetingen met zijn ‘speelkameraadje’ kwam het steeds vaker voor dat hij, zonder dat hij er zich bewust van was, verdween en ergens anders - op de binnenplaats of ergens op straat - weer hermaterialiseerde.

Voor hem was dit realiteit, een heel gewone zaak. Zijn ontstoffelijkingen vonden plaats pal voor de ogen van de verblufte aanwezigen in het klaslokaal, op straat en vooral thuis. Uit pure wanhoop sloten de ouders Cornelio steeds vaker op zijn kamer op. Met weinig succes, zoals iedere keer weer bleek. Cornelio dematerialiseerde en verdween ogenblikkelijk naar een andere plek. Hij wenste gewoon dat hij buiten was en stond even later ook buiten. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat de jongen volkomen in orde was. Later vertrouwde de lokale geestelijke, met toestemming van de ouders, de jongen toe aan de Amerikaanse pastoor Lester Sumrall. Sumrall exorciseerde Cornelio, die zich daarna nooit meer televerplaatst zou hebben.”, aldus Meckelburg.

Voor wie meer over deze wonderbaarlijke jongen wil weten, er bestaat een videoband van Lester Sumrall die te verkrijgen is onder de naam 'The Invisible boy'. Meer over spoorlozen kunt u hier op onze site lezen en mocht u zelf iemand missen klik dan hier.

Isis: De gave zich te dematerialiseren en op een andere plek weer te materialiseren wordt ook beschreven in een boek dat ik zo'n 22 jaar geleden heb gelezen en waar ik onmiddelijk aan moest denken toen ik dit blog las.Een geweldig spiritueel boek:
"De meesters van het verre oosten" van Baird T.Spalding.
http://www.gesprekmetgod.nl/inspiratie/boeken/recensies/r_2007-jan_meesters-van-het-verre-oosten.htm
Hierin zijn het 'meesters' die dit beheersen.
Het is een aanrader dit boek dat het verhaal vertelt van een onderzoeksgroep (in 1894!) van 11 personen die het verre oosten bezoekt en 3 1/2 jaar contact hebben met de Grote meesters van de Himalaya. Hierin wordt heel veel melding gemaakt van het verdwijnen en verschijnen van deze meesters uit het niets. Zij beheersten de materie (=energie) volledig.
Ik denk gelijk dat ik het nog een keer ga lezen want het heeft toen veel indruk op mij gemaakt . Een enorm fijn boek . Vol liefde en wijsheden.

Ik vind het wel weer typerend voor de KERK om dan bij die jongen Cornelio (Invisible boy) een excorsitie oftewel uitdrijving te doen.
Men er vanuit ging dat hij door een kwade geest bezeten werd.
Terwijl die jongen een gave had die wij allemaal latent hebben. En waar we misschien wel weer over zullen beschikken in de nabije toekomst...
De ascensie?
(bericht gewijzigd op 18-3-2009 10:10:58)
Op 18-03-2009 10:08:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Heel interessant artikel, ik heb hier ook al eens eerder wat over gelezen.
Op 18-03-2009 10:58:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool: Dit is wel cool om te horen XD.

en jammer dat die jongen er maar geen goede controle over kreeg, en dat de kerk er een stokje voor stak.

Jammer ook dat dat ventje zijn krachten niet verder had uitgebreid, dat zou eens wat worden.
Op 18-03-2009 11:12:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Er is trouwens ook een film die over dit onderwerp gaat genaamd Jumper uit 2008
Ik moet er wel even bij zeggen dat het een mainstream Hollywood productie is.
http://www.imdb.com/title/tt0489099/

Ik heb de film gezien en hij is best wel aardig.
Op 18-03-2009 11:35:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Morono: het eerste stuk van die film is hoe we het allemaal zouden doen
Op 18-03-2009 13:51:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lotus: Interessante blog, maar waar is deel 1?
Ita est :)
Op 18-03-2009 17:58:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
lotus:

Interessante blog, maar waar is deel 1?


http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1592 zie ook laatste zin
Op 18-03-2009 18:04:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
lotus:

Interessante blog, maar waar is deel 1?

spoorloos?
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 18-03-2009 19:26:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pizza: "In de Londense Daily Chronicle van 30 juli 1889 stond te lezen hoe de heer Macmillan (van de gelijknamige uitgeverij) op de dertiende van die maand naar de top van de berg Olympus in Griekenland klom. Men zag hem vanaf de top wuiven en dat was het laatste wat men van hem gezien heeft. Ondanks een zorgvuldige zoektocht en het uitloven van beloningen is er geen spoor meer van hem gevonden."

Deja vu, heb het idee dat ik dit stukje al eerder heb gelezen hier op gw, maar nu ik zo deel 1 teruglees daar dus niet. Maf, mess ben ik onbewust al eens naar deze dag geteleporteerd om gw te checken:p
Op 18-03-2009 23:14:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Apart verhaal over die 'tele-verplaatsende broertjes' en Cornelio...

Ik ben wel benieuwd naar hun eigen 'verklaringen' over die verplaatsingen? in hoeverre gebeurde het bewust, konden ze zelf bepalen wanneer en waar ze 'teleporteerde'? was er een ander 'persoon/entiteit' bij betrokken?

ach ja we laten dát maar voor lief...
Op 19-03-2009 0:57:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden