Ooit gehoord van Göbekli Tepe? Die kans is niet zo groot, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Romanschrijver Sean Thomas heeft zich onder zijn pseudoniem Tom Knox gewaagd aan een thriller (The Genesis Secret) die zich op deze plek - een archeologisch opgravingsgebied in het zuidoosten van Turkije - afspeelt. En als het boek dat binnenkort uitgegeven gaat worden een hit blijkt te zijn, dan zou het zo maar eens kunnen dat Göbekli Tepe vol in de media-schijnwerpers komt te staan. 'Waarom?' zult u zich afvragen. Wel, omdat op deze plek onder het zand van een kunstmatig op geworpen heuvel nabij de berg Karacadag, zich de oudst bekende bouwwerken van de mensheid bevinden. Tempelcomplexen die in de tijd de bouw van de piramide van Gizeh (waarschijnlijk 2.500 voor Christus) en Stonehenge (circa 3.000 voor Christus) ver achter zich laten. Schrikt u niet, de officiële datering gaat terug naar ongeveer 10.000 jaar voor Christus, wat dus vlak na de laatste ijstijd is. En dan is er ook nog een gerenommeerd archeoloog die denkt dat uitgerekend deze stek wel eens de bijbelse Hof van Eden zou kunnen zijn geweest. Licht uit, spot aan!Back to the future

In een boeiend artikel in de Engelse internetkrant Mail Online neemt een zekere Tom Cox ons mee naar de plaats delict. Voor de wetertjes: Tom Cox is normaliter recensent TV & Showbizz voor Mail Online, maar u snapt het al, ook Sean Thomas aka Tom Knox. Het is maar dat u het weet. Die plaats van delict heet dus Göbekli Tepe en archeologen van het Deutsches Archäologisches Institut onder leiding van chef-archeoloog Klaus Schmidt hebben daar zeer interessante opgravingen gedaan.

Die opgravingen begonnen - heel romantisch - nadat een plaatselijke herder in 1994 een steenformatie ontdekte die kennelijk door de wind schoongeblazen was. Nu hadden landbouwers daar al het nodige aan stenen en keien gerooid, op een hoop gegooid en inmiddels een grondige hekel gekregen aan dit knollenland. Maar wat de schaapsherder vond was toch wat anders en na wat spitwerk kwam de eerste monoliet bloot te liggen. Een T-vormig stuk uit een groeve gehakte steen van vele tonnen aan gewicht en enorme beeldhouwwerken van kalksteen, versierd met afbeeldingen (reliëfs) van leeuwen, stieren, zwijnen, vossen, gazellen, slangen, andere reptielen en vogels.

Maar ook - en dat is het bijzondere - een soort van abstracte pictogrammen. Wat we ons daarbij moeten voorstellen laten de foto's die van deze plek bekend zijn niet echt goed zien. Jammer, want dan zou er vergelijkend warenonderzoek hebben kunnen plaatsvinden. Als de wetenschap deze pictogrammen beschrijft als 'abstract' dan is dat de bekende 'weet-het-ook-niet-maar-we-zitten-er-wel-mee-in-onze-maag-houding'. Want waar haalden die 'primitieven' van rond de 11.000 jaar geleden nou zoiets van een soort schrift vandaan, los van hun prestaties op bouwgebied. Daar blijven de beelden overigens ook vrij vaag over. Slechts 1 tot 5% van het gebied is sinds 1995 vrijgemaakt van zand en andere ongerechtigheden en het enige wat we zien zijn de bekende monolieten en wat afbeeldingen van dieren. Er wordt gesproken over cirkelvormige structuren die doen denken aan de opstelling van Stonehenge. Door het ontbreken van woonresten, maar wel de vondst van pijlpunten en menselijke botten, wordt verondersteld dat het hier om een plaats gaat met rituele betekenis.

Waar, o waar

Klaus Schmidt gaat nog een stap verder en denkt dat hier ooit de Hof van Eden was, het paradijselijke oord dat de mens volgens het bijbelverhaal in den beginne eens schielijk heeft moeten verlaten. Schmidt denkt dat het plotselinge toch wat langer geduurd heeft, omdat hij van mening is dat uitgerekend in deze streek de jager omgeturnd werd tot landbouwer. Gezien de hoeveelheid en het gewicht van de monolieten en beelden moeten flink wat jagers bezig zijn geweest en die moesten toch ook wat te eten hebben. Het menselijk skelet schijnt daar ook op te reageren. Door een aanmerkelijk afname van eiwitten in het meer plantaardige voedselprogramma zou de mens wat schraler van postuur worden. En die botten heeft men hier ook gevonden.

Maar daarmee is de discussie over de situering van de Hof van Eden bepaald nog niet afgelopen. Anderen denken namelijk veel meer in de richting van de Perzische Golf, terwijl ook een gebied precies tussen Göbekli Tepe en de Perzische Golf, bij de Iraanse miljoenenstad Tabriz, in de race is. In alle gevallen gaat men er vanuit dat zoiets als een paradijs bestaan heeft en dat er dus reden genoeg is om te blijven zoeken.

Maar wat nu?

Rest de vraag wat te doen met deze archeologische vindplaats. Zoals bij zoveel van de regel afwijkende vondsten (anomalieën) kijkt de wetenschap ernaar en laat het voor wat het is. Onlangs werd nog eens wat scherp gesteld dat eigenlijk alle ontdekkingen zo'n beetje al gedaan zijn, met als hamvraag: waar zijn onze wetenschappers nu eigenlijk nog mee bezig? Juist dit soort plekken, en zeker deze tot nu toe oudste menselijke vindplaats (Göbekli Tepe), zouden tot in detail bekeken moeten worden. Een redelijke verklaring voor het ontbreken van de interesse zou kunnen zijn dat dan in wetenschapsland zaken aan de orde gaan komen waar men domweg geen raad mee weet. En voordat men in die kringen dat durft toe te geven, moeten vele 'leken' eerst nog voor gek verklaard en door het knollenveld gesleurd worden.

Feng Shui: Dit blog geeft precies het probleem van de huidige wetenschap weer. Onwelvallige bewijzen worden gewoon genegeerd of niet verder onderzocht. Ben benieuwd wat onze vriend Firefox hiervan vindt. Zal wel weer een hoax zijn....
Onderschriften zeggen niets
Op 18-03-2009 0:36:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gejo: of een anomalie zoals vuurvosje alles bijna aanmerkt....komop vosje verras ons eens!!...(erosie?)...
groeten Gejo
Op 18-03-2009 13:23:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: Deze gehele planeet IS het aardse paradijs.

(bericht gewijzigd op 18-3-2009 19:15:13)
niets is iets, niet?
Op 18-03-2009 14:22:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tru: Het schijnt ook zo te zijn dat de plek ooit kunstmatig afgedekt is met aarde. Een zeer interessante plek die ik hier al een beetje gemist had.

Laat de wetenschap nou maar lekker doorrommelen en probeer zelf de feiten op een rijtje te krijgen. 'Eden' is wel een erg vlotte conclusie en is waarschijnlijk nodig om nieuw geld binnen te halen.

Prima.

Het is 'De hof van Eden'!
Op 18-03-2009 15:01:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
haras: Het paradijs verhaal. dat dank zij (nog)niet begrepen symboliek, eigenlijk een onzinverhaal is, draagt wel een kern van waarheid in zich.
De voorlopers van de mensen, en dat waren er er heel wat meer dan alleen "Adam en Eva" leefden in dat vermeende paradijs als primaten in de bomen.
Voor een eventuele innerlijke ontwikkeling en evolutie, die zij mochten doormaken, was het gewenst, dat zij de bomen, waar hun eten groeide, zouden verlaten.
Doch die evolutie hoorde wel in dienst te staan van wie zich hadden opgeworpen tot "God" Daar waren de mensen naarmate hun ontwikkeling vorderde, het niet mee eens.
Zij zijn dat "paradijs, waar zij konden worden geknecht, dan ook eerder ontvlucht, dan dan zij er werden verdreven. Het lukte hen om kennis te bemachtigen, die aan "God" toebehoorde.
Het paradijsverhaal, de verdrijving kan een projectie zijn naar de mensen toe. Het speelt zich misschien voor de "onschuldige" God af op Venus.
Door verkeerd gebruik van hun kennis werd die planeet voor vermeende Goden onbewoonbaar. Daarom vestigden zij zich op de aarde. Om daar te kunnen overleven, hadden zij een selectie van mensen nodig.
In die tijd waren net als andere wezens, onze voorlopers nog hermafrodiet. Het mannelijke was er niet het eerst. Het komt voort uit het hermafrodiete wezen, dat een deel van zich zelf kon afwerpen en wijzigen, om tot tweee geslachten te komen. Bewijs.
Net als vrouwen hebben mannen tepels De "man" was ooit tweeslachtig. Aanvankelijk paarde hij veelvuldig buiten zijn eigen soort. Dank zij hoe wij in het verleden als soort waren, kennen wij bij mannen en vrouwen iteit.
Er schijnt een terugkeer te zijn naarhet verleden. Het mannelijke verzwakt en is aan het uitsterven. Mannen worden onvruchtbaar. Het vrouwelijke blijft over.
En voor een groot deel is dat samen met onze neergang, te danken aan de "Boom der Kennis" die de mensen opnieuw hebben geplant. En waarvan men vooral de schadelijke vruchten in ons aller nadeel, oogst.
Op 19-03-2009 14:01:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden