Zowat 3.300 jaar geleden besliste een groep inheemse archaïsche Amerikanen, in wat nu noordoostelijk Louisiana is, om een grote heuvel te bouwen. Amper negentig dagen na de aanvang van het project hadden de jagers uit het Stenen Tijdperk een T-vormige heuvel met afmetingen van respectievelijk 300 en 210 meter lang en 21 meter hoog voltooid. De site bevindt zich in de omgeving van het huidige Monroe in Louisiana en is volgens T. R. Kidder, hoofd van het departement antropologie bij de universiteit van Washington, een van de meest mysterieuze en geheimzinnigste sites van het hele land.

Poverty Point is een prehistorische archeologische site die dateert van 1.650 tot 700 voor Christus. De naam wordt ook gebruikt om de inwoners van destijds een naam te geven: de Poverty Point cultuur. Toen de site in 1873 ontdekt werd dacht men dat de T-vormige heuvel een natuurlijke formatie was. Pas in 1950 onthulden luchtfoto's dat Poverty Point veel meer omvatte dan een T-vormige heuvel en door mensenhanden gebouwd moest zijn gezien de complexe omvang van het geheel.

Recente opgravingen en onderzoek door archeologen van de Washington University in St-Louis, Murrey State University en Tulane University toonden aan dat de inwoners van destijds het natuurlijk landschap drastisch aanpasten. Vroeger dacht men dat de bouw van Poverty Point zich voltrokken heeft over een periode van een paar honderd jaar. Vandaag wijst onderzoek uit dat de T-vormige heuvel binnen een periode van minder dan 90 dagen werd voltooid.

Onderzoek wijst uit dat vóór de aanvang van het project de aanwezige vegetatie op de site werd platgebrand. Radioactieve koolstofdatering situeert die periode naar circa 1.450 tot 1.250 voor Christus. Onmiddellijk na de brand werd de grond bedekt met een laag leem en begon de constructie van de heuvel. Het totale volume van de T-vormige heuvel is om en bij de 240.000 kubieke meter, wat hem tot de tweede grootste door mensenhanden gemaakte heuvel van Noord-Amerika maakt.

De meeste archeologen geloven dat Poverty Point geen echte nederzetting was, maar eerder gebruikt werd als een ceremonieel centrum waar mensen tijdens verschillende perioden van het jaar om sociale redenen samenkwamen. Op de site werden een grote hoeveelheid kleien ballen gevonden die gebruikt werden voor de indirecte verwarming van voedsel. De aanwezigheid van deze kleien ballen kan wijzen op feestelijkheden als bijvoorbeeld huwelijken, maar bovenal een bewijs van een grote aanwezigheid van voedselbronnen voor een constante bewoning.

Tijdens de opgravingen werden een disproportionele hoeveelheid geïmporteerde artefacten gevonden zoals projectielpunten en van vuursteen gemaakte werktuigen die minder dan 3 centimeter lang en 1 centimeter breed zijn (microlieten). Samen met artefacten gemaakt uit koper en galeniet wijzen deze vondsten op giften die door de verzamelde menigte gebruikt werden voor rituele en sociale doeleinden. Het feit dat honderden giften over een periode van vele generaties op de site werden achtergelaten wijst uit dat de Poverty Point cultuur veelvuldig contact had met andere grote groepen.

T. R. Kidder, die lezingen geeft met als titel 'The Poverty Point Paradox', stelt de paradox wat op een bepaald ogenblik heeft geleid tot de plotse verwezenlijking van de T-vormige heuvel. In Moundville in Hale County construeerde een grote populatie van inheemse archaïsche Amerikanen 900 jaar geleden verschillende heuvels, maar Poverty Point was meer dan twee decennia eerder al een georganiseerde samenleving. Maar het was een tijd zonder complexen, het was letterlijk een stenen tijdperk. En plots, in zowat een maand en een half tijd, organiseren ze zich en bouwen een grote heuvel.

Kidder zegt dat bewijsmateriaal aantoont dat ten tijde van de bouwwerken er ongeveer 1.000 tot 2.000 mensen in de gemeenschap leefden. "Dat wil zeggen dat ze arbeiders moeten inhuren hebben om de werken binnen een zo korte periode te verwezenlijken. De heuvel heeft het equivalent van 31.000 moderne kiepwagens vol grond. Dat is een heleboel werk voor een heleboel mensen. En dat is een andere paradox: hoe hebben ze dit allemaal kunnen organiseren en voltooien in 90 dagen?", vraagt Kidder zich af.

Kidder: "Er is een theorie dat de heuvel gebouwd werd op een moeras. In die tijden werden moerassen echter vermeden omdat ze geassocieerd werden met de onderwereld. Maar er waren een heleboel moerassen en een heleboel inheemse archaïsche Amerikanen die zich niet bezighielden met heuvels bouwen. Waarom dan hier wel? Waarom juist deze samenleving? Waarom zo plotseling?

Sint Joris: Het lijkt wel op een zonnewijzer.
It would have been better if Newton had contemplated how the apple got up there in the first place
Op 26-03-2009 13:47:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden