Er zijn momenteel veel nieuwe technieken van energieopwekking beschikbaar. Wereldwijd zijn duizenden onderzoekers bezig nieuwe wegen te ontwikkelen, die beogen milieuvriendelijker en zuiniger rijden en produceren te bevorderen. Er worden geheel nieuwe bronnen aangeboord. Het onderwerp is ‘hot’ gezien de huidige krediet- en milieucrisis. In het vorig deel hadden we het over nieuwe elektrische energiebronnen. In dit deel: Vrije energie.Deel III De-alles-is-anders-show: Vrije Energie

Er zijn revolutionaire uitvinders in de VS op dit gebied die om non-redenen achter de tralies worden gezet. Kwantummechanicageleerden verdwijnen wel eens onder mysterieuze omstandigheden. Kortom hier gebeurt wat belangrijks en niet iedereen is het daar kennelijk mee eens. Redenen om dit onderwerp niet te mijden, maar nader te onderzoeken.

In een lege gepompte ruimte is de minimale basis-energie in een systeem niet niets. In die minimale staat is nog steeds energie aanwezig, ook wel Vacuümenergie of Nulpuntenergie genoemd. Als voorbeeld: deze energie zou volgens Newton niet meer bestaan bij de laagste temperatuur, het absolute nulpunt, te weten 273,3 graden Celsius onder nul (0º Kelvin). De elektronen in de atomen zouden niet meer bewegen. Men heeft deze energie op het absolute nulpunt gemeten en in plaats van geen energie te vinden werd een kolkende heksenketel gemeten. Vroeger geloofde men in ether, een levenselixer dat onzichtbaar was. Rudolf Steiner noemde de Ether/Akasha, het vijfde element. Dit concept werd nieuwe leven ingeblazen bij de opkomst van de kwantumfysica rond 1925, waarbij hoge-frequentie-fluctuaties in het elektromagnetisch veld werden gemeten. Dit wees op een energie dat met alles communiceerde, ook wel de achtergrondzee van Kwantumenergie genoemd. Ook Einstein zei dat ruimte zonder ether ondenkbaar is. Zo zijn de termen Vacuümenergie, Nulpuntenergie, als ook kwantumenergie ontstaan. De Nederlander Casimir, een Philips ingenieur, heeft de aanwezigheid van deze energie in 1944 voor het eerst experimenteel aangetoond.
De dichtheid van deze energie is enorm. 1 cm³ heeft al onvoorstelbare proporties aan energie. In feite is alles in deze kosmos door deze Vacuümenergie aangedreven. Na verloop van tijd ontdekte men dat deze energie ook gebruikt zou kunnen worden als energiebron op aarde.
De wet van behoud van energie stelt dat er niet meer energie uit een systeem te halen valt dan erin is gestopt. Vrije Energie is erop gericht optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van energieopwekking. Daarbij kan het deze wet ook overstijgen. Er is veel theorie over Kwantummechanica, maar in het kader van dit verhaal beperken we ons tot succesvolle toepassingen voor de opwekking van elektriciteit waarbij meer energie wordt opgewekt dan er als energie in de vorm van bv. brandstof of elektriciteit is ingestopt. Dit noemt men ‘overunity’. Maar eerst iets over de grondlegger van Vrije Energie.

Tesla coil
(Tesla coil)

Diegene die altijd genoemd wordt in verband met Vrije Energie is Nicola Tesla. Volgens de Groninger Benjamin Adamah, experimenteerde Tesla met Vacuümenergieconvertoren, waarmee hij energie kon onttrekken uit de eerder omschreven allesomvattende, alles doorstromende ether. Door met een korte hoge puls het evenwicht van het energieveld rond de aarde te verstoren kon die energie losgemaakt worden. De energie, die hij ‘radiant energy’ noemde, kon hij vervolgens omzetten in bruikbare stroom. Aan deze pionier in elektromagnetisme danken we de wisselstroom en draaistroom. Maar hij bouwde ook een hoog-voltage-toren waarmee hij elektriciteit kon aftappen uit de ruimte en naar schepen kon sturen, zodat deze geen brandstof nodig hadden. De hoeveelheid uitvindingen van deze Servische meester, die op jonge leeftijd naar de VS vertrok, was ongekend. Tesla had natuurlijk geld nodig en zocht samenwerking met bekende Amerikaanse wetenschappers uit die tijd. Hij liet zich in een moeilijke positie manoeuvreren toen hij een zeer lucratief contract uit loyaliteitsoverwegingen verscheurde. Daardoor werd hij afhankelijk van geldschieters die niets in zijn meeste vindingen zagen, omdat er geen meter opzat. Er viel niet te verdienen. Uiteindelijk werd Tesla’s hogere-dimensionale visie van ’s werelds geofysisch potentieel als een bron van Vrije Energie voor alle mensen verworpen door de exploitatiebedrijven van de aardse hulpbronnen. De duistere machten van de ‘Secret Government’ begonnen zelfs een lastercampagne tegen zijn ideeën. Zijn laboratorium werd platgebrand. Als deze industriëlen, die de energievoorraden op de wereld beheersten, de uitwerking van zijn plannen niet hadden gesaboteerd, dan hadden we nu waarschijnlijk een economie gehad die niet op fossiele brandstoffen draaide en hadden we mogelijk geen milieucrisis gehad. Uiteindelijk kwam Tesla in handen van de militaire macht in de VS en kreeg het leger het exclusieve recht op veel van zijn uitvindingen. De gigantische explosies in Toengoska (Siberië) rond de enerlaatste eeuwwisseling zijn bijvoorbeeld het gevolg van de werking van zijn Death Ray Device (en niet zoals vaak beweerd wordt door de inslag van een meteoriet), dat in de VS stond (Patricia Cori, Terugkeer naar Atlantis). De beginselen van dit apparaat worden nu op een wat andere manier uitgeprobeerd met de zeer gevaarlijke horrormachine HAARP in Alaska. Het laatste deel van zijn leven bracht Tesla door in eenzaamheid in een hotel in New York. Hij kreeg de meeste van zijn visies ’s nachts door in dromen. Als hij opstond werkte hij die visioenen uit tot in elk subtiel detail. Hij heeft prachtige, revolutionaire patenten nagelaten waarmee met elektromagnetisme elektriciteit opgewekt kan worden en waarmee daarna nieuwe generaties zijn gaan experimenteren.


(HAARP)

In de eerder genoemde documentaire The Race to Zero Point worden diverse navolgers van Tesla omschreven. In de dertiger jaren kon Thomas Moray al Etherenergie omzetten in elektriciteit. Hij weerlegde alle bezwaren van het patentbureau, maar het patent werd nooit verstrekt. Moray kreeg uiteindelijk met veel tegenwerking te doen. Zo overleefde hij drie moordaanslagen. Een paar recentere uitvinders zijn bijvoorbeeld: de Zwitser Paul Baumann die ook al weer bijna dertig jaar geleden Vrije-Energiemachines ontwikkelde, die kassen van zijn commune verwarmen. Bruce DePalma, een Vrije-Energiepionier ontwierp de ‘N-machine,’ die 5 keer zo veel energie opwekte als er in gestopt werd. In China en India wordt momenteel druk geëxperimenteerd met Vrije Energie. Tom Bearden, misschien wel de belangrijkste spokesman voor Vrije Energie op dit moment, patenteerde in 2003 de MEG (Motionless Elektromagnetic Motor), waarvoor hij nog steeds startkapitaal zoekt om op grote schaal te produceren.
Dennis Lee van Better World Technologies uit de Verenigde Staten is ook zo’n uitvinder. Hij heeft de zogenaamde Hummingbirdmotor, een motor met heel hoge efficiency aan een Sundancegenerator met permanente magneten gekoppeld. Als de constructie loopt gaat de generator geregeld over in overdrive, waardoor deze zichzelf aandrijft en zo Vrije Energie genereert. Daarmee kan hij zo’n 30kW leveren; 15 keer meer dan er aan elektriciteit wordt ingestopt. Ik heb deze man, een 'born-again-christean', een jaar geleden uitvoerig gesproken en hij vertelde mij hoe hij deze unit bij mensen thuis wilde plaatsen, zodat zij gratis energie konden ontvangen. De overtollige elektriciteit wilde hij vervolgens terugleveren aan het net en verkopen aan de energieleverancier. Bij de huidige 200 miljoen aansluitingen in de VS had hij grofweg zo’n 15 miljoen units te plaatsen om de gehele energiemarkt in de VS over te nemen. Hij geloofde heilig in het multi-level-marketing en dacht dat het cruciaal was 1,5 miljoen mensen te vinden die zijn machine wilden leasen. Die zouden wel 9 anderen vinden met interesse in zijn apparaat als ze het hadden zien werken. Toen ik hem sprak had hij al 800.000 belangstellenden gevonden, maar zijn machine was echter toen nog niet klaar voor massaproductie. Zijn primaire markt was de VS en Canada. Europa interesseerde hem weinig. In proefprojecten had hij geen zin, uit angst dat zijn uitvinding gekopieerd zou worden. Hij vertelde mij hoe hij jarenlang was tegengewerkt en onder andere tussen 1994 en 1996 had vastgezeten zonder dat hij een proces of veroordeling kreeg. Later werd hij benaderd door een belangrijke familie in de VS met een blanco cheque. De tegenprestatie was het stoppen van zijn werk. Deze man ligt controversieel, maar dat zegt niet alles. Hij zal niet de eerste uitvinder in Vrije Energie zijn die slachtoffer werd van een lastercampagne. Maar het is wel zo dat het behoorlijk wat geld kost om in zijn organisatie mee te gaan. Ook heeft multi-level-marketing een slechte naam. De strategie om in één keer de elektriciteitsmarkt in de VS over te nemen is natuurlijk twijfelachtig. Maar deugt daarmee zijn techniek ook niet? De filmpjes op internet zien er indrukwekkend uit, maar kunnen mij pas overtuigen als ik het zelf heb zien werken en dan nog is het de vraag of het hem lukt deze toepassing zo massaal te produceren.

In Nederland is Dick Korf, gepensioneerd werktuigbouwkundige, het meest actief om operationele overunity-systemen te vinden en te introduceren in ons land (zie ook FreeEnergy4All.nl). Hij vertelde mij behoorlijk teleurgesteld in zijn internationale zoektocht naar werkbare units. In de praktijk bleken er ook charlatans op de markt te opereren. Hij heeft nu op een drietal paarden gewed om mogelijk naar Nederland te halen:

  • De EBM, Energy By Motion, van professor Szabo in Budapest. Een apparaat dat in eerste instantie 1500 kW kan produceren en hopelijk dit jaar gebouwd gaat worden;
  • De Schmit-unit, die ca. 15kW levert en meer geschikt is voor decentrale opwekking thuis. De convertor wordt ontwikkeld in een lab in Zwitserland, zou zelfs al gereed zijn voor massaproductie, maar ondanks allerlei toezeggingen heeft Korf het apparaat nog steeds niet operationeel zien draaien;
  • Een machine uit Ohio, VS, gebaseerd op zwaartekrachttechnologie. Hierin wordt met een slinger waaraan een gewicht hangt een pendule in permanente beweging gebracht, waarmee weer elektriciteit opgewekt worden via een hydraulisch systeem. Hiermee zou 5 à 10 keer meer energie kunnen worden opgewekt dan er in gestopt wordt.

Volgens David Wilcock, een oud-NASA-geleerde (zie bijvoorbeeld zijn interviews op Youtube en Google Video), zitten de revolutionaire denkers op het gebied van de kwantummechanica nog steeds in de gevarenzone, waar machtige belangengroepen spelen die niet voor een moord terugdeinzen.
Maar veel van de huidige Vrije-Energie-uitvinders zijn niet zo zeer met de oneindige energieveld tussen de moleculen bezig, maar met toepassing van permanente magneettechnologie. De oorspronkelijke technieken van Tesla worden echter niet gebruikt in de opgesomde toepassingen. Er wordt geen energie onttrokken uit de Akasha. Gelijkgericht magneten stoten elkaar af. Het is uiteindelijk wel voorstelbaar dat je zo’n beweging met weer andere magneten kunt ‘doorsluizen,’ zodat uiteindelijk een permanente duw aan een roterende schijf gegeven kan worden en dat je met heel sterke magneten een permanente beweging kunt opwekken.
Wat vooral opvalt in deze sector is de onwaarschijnlijke potentie (er zijn zelfs al zonnecellen gemaakt die meer energie produceren dan er in is gekomen) en de chaos die er heerst. Het is een rommeltje van mislukte, half-affe initiatieven, te hoge participatiesommen, tegengewerkte uitvinders, gebrekkige onderzoeksbudgetten, tekort aan productiekapitaal enzovoort. Hierdoor komen ook charlatans op deze sector af. Volgens de wel betrouwbare figuur Tom Bearden zijn er in de VS alleen al meer dan 20 legitieme overunity-eenheden ontwikkeld. Toch is het geen van deze projecten gelukt het grote publiek te bereiken. Zelf kampte hij met een gebrek aan fondsen om een productie-unit op te zetten. Ik schat daarom dat er uiteindelijk wel commerciële apparaten met sterke permanente magneten zullen komen die Vrije Energie kunnen generen en tevens in massaproductie gemaakt kunnen worden, maar daar is kennelijk toch nog wel wat tijd voor nodig. De grote meerderheid van techneuten en wetenschappers is er niet aan toe de bekende paradigma’s op te geven, ondanks dat de oplossing voor de milieu- en energiecrisis er al is. Hopelijk staan in deze cruciale tijd wat moedige, openstaande mensen op om onderzoeksbudgetten en productie-eenheden te financieren.

In het volgende deel: de rol van het bedrijfsleven en de politiek in Nederland.

Gerelateerd aan deze publicatie:
Picobyte: Ghmm je noemt nu een een adem een hele zwik namen van dubieuze mensen.
Misschien is dat ook wel de reden dat niemand met een beetje helder verstand niet wil investeren in die apparaten.
Stroom moet vloeien.
Op 10-05-2009 10:14:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Picobyte:

Ghmm je noemt nu een een adem een hele zwik namen van dubieuze mensen.
Misschien is dat ook wel de reden dat niemand met een beetje helder verstand niet wil investeren in die apparaten.


Dus...zijn er genoeg investeerders.
Op 10-05-2009 11:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Vertel me, wie zijn er dubieus en waarom?
Op 10-05-2009 11:15:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
sufi:

Vertel me, wie zijn er dubieus en waarom?

Ja precies, en welke quantumgeleerden zijn opeens misterieus spoorloos verdwenen? Ik zou graag eens wat namen willen weten en waarmee hun bezig waren.
In mijn samenzweringmodus denk ik dat deze misschien wel in het geheim ergens voor een regering werken.
Als een paar van deze genoemde technieken echt zouden werken dan zou het leger of een regering hier toch meer van willen weten. Het niet meer afhankelijk zijn van olie, en het daarmee financieren van de schurkenstaten, zou toch heel mooi zijn?
In een vroegere tijd kan ik me wel indenken dat de toen huidige industrien er niet blij mee waren, maar tegenwoordig speelt een militair belang meer mee dat zulke technieken wel gewild zijn. Al met al wel weer een interessant artikel!
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 10-05-2009 0:11:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ceedee: "Een machine uit Ohio, VS, gebaseerd op zwaartekrachttechnologie. Hierin wordt met een slinger waaraan een gewicht hangt een pendule in permanente beweging gebracht,"

"Gelijkgericht magneten stoten elkaar af. Het is uiteindelijk wel voorstelbaar dat je zo’n beweging met weer andere magneten kunt ‘doorsluizen,’ zodat uiteindelijk een permanente duw aan een roterende schijf gegeven kan worden en dat je met heel sterke magneten een permanente beweging kunt opwekken."

Er wordt hier doodleuk beweerd dat er met zwaartekracht en permanente magneten energie kan opgewekt worden, wat voor mij absoluut niet voorstelbaar is. Zwaartekracht- en magneetvelden zijn conservatieve velden waarbij er steeds een evenwicht is tussen potentiële en kinetische energie.
Nu heb ik nog wel ergens gelezen dat die theoriën over magneetvelden eigenlijk wiskundige vereenvoudigingen zijn van de oorspronkelijke theoriën om tot een analytische oplossing te kunnen komen. Dus dit zou impliceren dat een magneetveld à la limit niet conservatief is, maar dan moet je ook duidelijk aantonen waar deze overunity magneetmotoren de randvoorwaarden van de algemeen aanvaarde theoriën overstijgen, daar zit hem net de clou. Maar meer dan een vage beschrijving daarvan ben ik nog niet tegengekomen, laat dit nu net zijn waar ik zit op te wachten i.p.v. nietszeggende opsommingen en beschrijvingen.

Verder vind ik dit wel een interessante artikelenreeks, goed van dit eens onder de aandacht te brengen. Maar laat nu niet uitschijnen dat dit allemaal zo evident is en dat de enige reden zou zijn voor het niet van de grond komen ervan dat het tegengewerkt wordt.
Op 11-05-2009 14:26:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ceedee: "... en hij vertelde mij hoe hij deze unit bij mensen thuis wilde plaatsen, zodat zij gratis energie konden ontvangen. De overtollige elektriciteit wilde hij vervolgens terugleveren aan het net en verkopen aan de energieleverancier."

Heeft die vent niet gewoon een generator bedacht met een meter die achteruit loopt in de hoop er heel wat te kunnen verkopen voor dat het uitkomt? :-) Is maar een vermoeden hoor.

Ik ken zelf niet zo heel veel over magnetisme, maar ik verwacht toch een duidelijke uitleg. Bijvoorbeeld iets over elektromagnetische resonantieverschijnselen waarbij trillingsenergie van atoomkernen wordt omgezet in electromagnetische energie. Dus energie halen uit afkoeling van de omgeving. Dit is tegenstrijdig met de 2de hoofdwet van de thermodynamica, maar ik heb nog geen enkel argument gezien waarom deze ABSOLUUT geldig zou moeten zijn. Vergelijk het met de zwaartekracht die ook algemeen geldig is binnen alledaagse randvoorwaarden, tot je de relativiteitstheorie er bij haalt. Voor de basisgedachtengang hierachter google je maar eens "Maxwell's Demon".
Of bijvoorbeeld een uitleg over hoe het aardmagnetisch veld wordt gebruikt om energie op te wekken. Dit veld wordt veroorzaakt door de rotatie van de aard(kern), dus waardoor je energie opwekt door de aardrotatie af te remmen. dit is zelfs niet tegenstrijdig met de thermodynamische wetten. Hetzelfde kun je trouwens (theoretisch) doen met een vliegwiel dat zichzelf draaiende houdt d.m.v. zijn relatieve draaisnelheid t.o.v. de aarde aan te wenden om de wrijving te overwinnen (hoewel zéér laag, is een positief rendement mogelijk).
Volgens mijn beperkte inzichten is het theoretisch niet onmogelijk om 'vrije' energie op te wekken, maar dat die specialisten eens afkomen met een duidelijke uitleg i.p.v. geheimzinnige youtube filmpjes te maken. Totdan beschouw ik het als kolder, maar ik ga toch eens op zoek gaan naar iets meer gespecialiseerde lectuur, als iemand tips heeft?
Op 11-05-2009 16:55:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Stel dat je een hexacubus zou maken van magneten, zou dat dan ook bruikbaar zijn? (laten we zeggen dat we het een 17/18 (stukken) model maken en dus een ruimte weglaten zodat het magentisme niet enkel naar het midden wordt geconcentreert.)
Op 11-05-2009 17:31:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ceedee:
eoi:

Stel dat je een hexacubus zou maken van magneten, zou dat dan ook bruikbaar zijn? (laten we zeggen dat we het een 17/18 (stukken) model maken en dus een ruimte weglaten zodat het magentisme niet enkel naar het midden wordt geconcentreert.)

Absoluut, je kan daar vast wel een memobriefje mee aan de frigo hangen ;-)
Op 11-05-2009 17:43:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
johannez: "..Ether/Akasha, het vijfde element. Dit concept werd nieuwe leven ingeblazen bij de opkomst van de kwantumfysica rond 1925, waarbij hoge-frequentie-fluctuaties in het elektromagnetisch veld werden gemeten. Dit wees op een energie dat met alles communiceerde, ook wel de achtergrondzee van Kwantumenergie genoemd." ...Het spijt me maar dit is totaal onwetenschappelijke gezwets. Als je niet weet waar je het over hebt, doe dan ook niet alsof, AUB. Vooral aangaande zo'n belangrijk en interessant onderwerp! Ik kan iedereen aanraden zelf even de meest gangbare term (die hier niet eens wordt genoemd) te googlen: "Zero Point Energy"!
Op 12-05-2009 14:45:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden