En terwijl slimme jongens handig misbruik hebben gemaakt van een zogenaamde 'kredietcrisis' om uw geld in hun zakken te laten verdwijnen worden we opnieuw geconfronteerd met een crisis. Ditmaal is in plaats van financiële gezondheid uw persoonlijke gezondheid in het geding, tenminste zo lijkt het. Met de recentelijke uitbraak van het H1N1 virus staat de media vol met woorden zoals 'pandemie' en 'dodelijke griepvirus'. Het einde lijkt nabij. Maar waar hebben we het eigenlijk over?

maya
(Maya sjamaan probeert traditionele geneeswijze)

Wat is H1N1?

Voor zover bekend bevat het virus dat men aanduidt als H1N1 volgens het US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) DNA van zowel het vogelgriepvirus, varkensgriepvirus (zowel Europese als Aziatische varianten) en griepvirussen die bij mensen voorkomen. In die zin zou het H1N1 virus een hybride zijn die niet begrensd is door soorten onderling. Men gaat er van uit dat het virus van mens tot mens overgebracht kan worden. Voluit heet het virus Influenza A subtype H1N1.

De oorsprong van het virus lijkt Mexico te zijn en van daar uit verplaatst het zich over de wereld. Volgens CNN zijn er op het moment van schrijven (26 april) van de 1.300 Mexicaanse griepslachtoffers 81 gestorven zijn. In Noord-Amerika zouden er 11 bevestigde gevallen van het nieuwe griepvirus zijn.

Hoewel sommige media spreken van 'dodelijk griepvirus' en een vergelijking trekken met de Spaanse Griep van 1918 die miljoenen slachtoffers eisten is een nuance op z'n plaats. In algemene zin is griep een acute infectie van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door een griepvirus. Griep is zeer besmettelijk en men voelt zich doodziek. Griep kan zeer ernstige gevolgen hebben met name voor jongeren en ouderen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie treft de griep jaarlijks gemiddeld 10 tot 20% van de wereldbevolking. Dit leidt tot 3 tot 5 miljoen hospitalisaties en 250.000 tot 500.000 dodelijke
slachtoffers per jaar. In België bijvoorbeeld vielen in de winter van 1989-1990 zelfs 4500 griepslachtoffers te betreuren. Bron Universiteit van Gent

Het probleem met griepvirussen.

het influenza of griepvirus heeft de knappe eigenschap om de buitenmantel telkens te veranderen zodat het onherkenbaar wordt voor natuurlijke afweermechanismes. Door deze eigenschap kan een beetje veranderde virusstam voor een nieuwe pandemie zorgen. Vaccinaties tegen bepaalde vormen van griep bestaan wel, maar iedere verandering of zo u wilt mutatie van het griepvirus zorgt ervoor dat vaccinaties eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen en slechts bescherming bieden tegen bepaalde oudere varianten.

Hoe werken de huidige griepvaccins?

Ieder jaar bepaalt de Wereldgezondheidsorganisatie welke drie griepvirusstammen de meeste kans hebben
om in de volgende winterperiode een griepepidemie te veroorzaken. Deze kandidaten worden gebruikt voor
de aanmaak van een vaccin. De huidige griepvaccins worden bereid door groei van virussen op kipembryo’s of op culturen van dierlijke cellen. Uit de geoogste virussen worden dan eiwitten afkomstig van de buitenmantel van het virus gezuiverd en als vaccin gebruikt. Na inenting, vormt het menselijk afweersysteem hiertegen afweerstoffen.

Na een paar weken zijn er in het lichaam voldoende antistoffen aangemaakt om bij een infectie met een levend griepvirus de ziekteverwekker te neutraliseren, zodat ziekte voorkomen wordt. Aangezien bijna ieder jaar nieuwe virusstammen opduiken met licht gewijzigde eiwitten op de buitenmantel moet de inenting jaarlijks herhaald worden.
Bron: Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

Meer over vaccinatie en beschermingsgraad tegen A H1N1 hier een PDF uitgave van het WHO.

Pandemie of paniek

Hoewel (griep) virussen, zoals de historie heeft laten zien, de potentie hebben om een pandemie te veroorzaken moeten we ons ook niet gelijk gek laten maken. Zo hadden we in 2006 de dreigende koppen in de krant over het H5N1 virus (vogelgriep) en leek het even dat de mensheid ten onder zou gaan. Het liep anders. Volgens viroloog Ab Osterhaus berustte al die mediapaniek op een 'misverstand':

“....Dat komt door een misverstand, zegt viroloog Osterhaus. Mensen denken te snel dat een uitbraak in Europa gemakkelijk zou kunnen leiden tot een wereldwijde, voor mensen gevaarlijke uitbraak van griep, vergelijkbaar met de Spaanse griep in de vorige eeuw die miljoenen slachtoffers eiste. Die verwarring is veroorzaakt door de media, aldus Osterhaus, maar ook door bestuurders zoals EU-commissaris Kyprianou, die bij de vondst van besmet pluimvee in Turkije waarschuwde dat Europa zich nu zou moeten wapenen tegen een pandemie. Volgens Osterhaus is de kans daarop in Europa erg klein. Als het virus zich ontwikkelt tot een voor mensen gevaarlijke variant, zal dat eerder in Afrika of Oost-Azië gebeuren.” Bron

Tot zover de eerste beschouwing van Gripe porcina of Varkensgriep H1N1. De GW redactie is nog druk doende om alle eerste berichtgevingen omtrent het H1N1 te analyseren en zodra we meer gegevens hebben melden we ons met een deel 2. Stay tuned and keep cool.

Mehdi: ...Zullen die Amerikano's er achter zitten?... Dat ze H1N1 gefarbiceerd hebben en deze hebben op slinkse wijze bij hun buurland gedropt hebben, volgens mij was de strijd toendertijd met Alamo ook nog niet goed afgewikkeld voor de Amerikano's, verloren dus, ( hoewel je niet kan praten over winnaars of verliezers ten tijde van oorlog ), een slinkse frusterende nasteek ? Maargoed als die pandemie inderdaad de wereld gaat veroveren dan hebben ze dubbel winst, zegt de complotdenker,...
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 19:13:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Mehdi:

...Zullen die Amerikano's er achter zitten?... Dat ze H1N1 gefarbiceerd hebben ....


Laat je niet bang maken ! HIV, H5N1, H1N1, 't is alles onzin. Wordt toch eens wakker, mensen, er bestaan geen ziekmakende virusen.
Op 26-04-2009 19:54:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: hahaha.
Op 26-04-2009 20:10:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
jspreen:

Mehdi:

...Zullen die Amerikano's er achter zitten?... Dat ze H1N1 gefarbiceerd hebben ....


Laat je niet bang maken ! HIV, H5N1, H1N1, 't is alles onzin. Wordt toch eens wakker, mensen, er bestaan geen ziekmakende virusen.


Neen, niet bang voor een virus, tis wellicht een ander geheim wapen en noemen het een virus,..

Hieronder een visie van Dr Stefan Lanka,
Vogelgriep en H5N1, inenten en AIDS

Dr. Stefan Lanka, viroloog en epidemicus:
Oorspronkelijk artikel: FAKTuell

Vertaling: GertDr. Lanka, worden wij in Duitsland door de vogelgriep bedreigd?
Alleen indirect.
Volgend jaar worden er in Duitsland veel minder baby’s geboren.
Volgens de media sneuvelen alle ooievaars door vogelgriep dus daar moeten we ons dan maar op voorbereiden.

Meent u dat serieus?

Net zo serieus als dat er voor ons gevaar zou bestaan door dat zogenaamde vogelgriepvirus H5N1. Dat gevaar of de catastrofe ligt heel ergens anders.

Waar ligt naar uw mening dat gevaar of die catastrofe?
We zijn er niet meer aan gewend ons verstand te gebruiken. Daarin ligt het eigenlijke gevaar of de catastrofe. De politiek en de media spannen zich in ons in de maling te nemen, bijvoorbeeld door ons wijs te maken dat trekvogels zich in Azië met een heel gevaarlijk en dodelijk virus hebben laten besmetten.

Deze doodzieke vogels vliegen dan wekenlang. Ze vliegen duizenden kilometers, infecteren dan in Roemenië, Turkije, Griekenland en elders kippen, ganzen en ander pluimvee, waarmee ze geen contact hebben en die vervolgens binnen de kortste keren ziek worden en dood gaan.

Die trekvogels worden echter niet ziek en sterven niet. Zij vliegen gewoon verder, wekenlang, duizenden kilometers ver. Wie dat gelooft, gelooft ook dat baby’s door ooievaars worden gebracht. In de praktijk gelooft het merendeel van de mensen in Duitsland aan een risico door de vogelgriep.

Bestaat er dan helemaal geen vogelgriep?
Vanaf het einde van de 19 e eeuw worden ziektes geconstateerd bij pluimvee dat in massa wordt geteeld: blauwe verkleuring van de kam, minder leg-opbrengst, stompe veren en vaak ook sterven de dieren. Deze aandoeningen werden aangeduid als vogelpest.

Bij het huidige massaal houden van pluimvee, met name het houden van kippen in legbatterijen komen dagelijks veel dieren om als gevolg van de onnatuurlijke leefsituatie. In de loop der tijd werden de gevolgen van de massaproductie niet meer aangeduid als vogelpest maar als vogelgriep. Al tientallen jaren maken we mee dat als oorzaak hiervoor wordt geweten aan een overdraagbaar virus, om onze aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaken.

Dan zijn die 100 miljoen kennelijk aan vogelgriep gestorven kippen in werkelijkheid aan stress en/of gebrek en vergiftiging gestorven?

Nee! Als een kip minder eieren legt of een blauwe kam krijgt en het beest dan ook nog H5N1-positief getest wordt, dan worden alle overige kippen vergast. Op die manier kwam dat aantal van 100 miljoen zogenaamd door H5N1 omgekomen kippen tot stand.

Als je verder kijkt, zie je dat er een tientallen jaren oude strategie achter schuilgaat: In het westen worden op deze manier grote bedrijven gesaneerd, omdat de aan de ‘epidemie’ gestorven dieren op kosten van de maatschappij tegen de hoogste marktprijs worden vergoed, terwijl in Azië en overal waar ook pluimvee met succes wordt geteeld onder aanvoering van de VN-organisatie FAO die markten moedwillig en opzettelijk worden vernietigd.

Alle grote westerse pluimveetelers houden daarom hun mond en zorgen er via hun dierenartsen voor dat, wanneer de prijs voor pluimveevlees daalt, er een epidemie wordt gediagnosticeerd, zodat zij met hogere winst dan normaal, tegen een door de overheid gegarandeerde topprijs, tot van de laatste kip kunnen afkomen.

Op de keper beschouwd: Het is een moderne vorm van subsidiemisbruik, gepaard aan een verlammende angstcampagne die er gemakshalve ook voor zorgt dat niemand naar bewijzen vraa
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 20:39:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: deel 2

Waaraan zijn die 61 mensen gestorven waarbij H5N1 is aangetoond?
Er is maar heel weinig officieel toegankelijke informatie beschikbaar waarin wordt vastgelegd welke symptomen er aanwezig waren en welke behandeling daarop is toegepast. Duidelijke gevallen zijn: Mensen met verkoudheidsverschijnselen die de pech hadden in handen te vallen van H5N1-jagers werden met waanzinnige hoeveelheden chemotherapie – waardoor het spookvirus zou moeten worden geremd – gedood. Geïsoleerd in een plastic tent, omgeven door waanzinnigen in ruimtevaartpakken, gestorven in panische angst en met organen die hadden opgehouden te functioneren.

Bestaat die vogelgriep dus helemaal niet?
In mensen, in het bloed of andere lichaamsvloeistoffen, in dieren noch in planten zijn ooit structuren gezien of aangetoond die als vogelgriepvirussen of influenzavirussen of wat voor ziekteverwekkers dan ook zouden kunnen worden aangemerkt. De oorzaken van ziekten, die geacht worden veroorzaakt te zijn door virussen – ook bij dieren – die snel na elkaar of gelijktijdig bij meerdere individuen optreden zijn al lang bekend.

Sterker nog: Voor virussen als ziekteverwekkers is er in de biologie met de beste wil van de wereld geen plaats te vinden.

Alleen wanneer ik de inzichten over de ‘Neue Medizin’ van Dr. Hamer , waarin schokkende gebeurtenissen de oorzaak vormen van veel ziekten, de inzichten binnen de chemie over de gevolgen van vergiftiging en gebrekkige voeding en daarnaast natuurkundige inzichten met betrekking tot de schade door straling hardnekkig negeer, zou er plaats kunnen zijn voor hersenspinsels als ziekteverwekkende virussen.

Waarom wordt er dan nog steeds van ziekteverwekkende virussen gesproken?
Schulmediziner (schoolse, orthodoxe medici, red.) hebben de verlammende, dom houdende en verwoestende angst van ziekteveroorzakende quasi-virussen nodig om hun bestaansgrond te handhaven:

In de eerste plaats om mensen door inenting massaal letsel toe te brengen, zodat ze een klantenkring van chronisch zieken en sukkelende objecten tot stand te brengen die alles met zich laten doen.

In de tweede plaats om maar niet te hoeven toegeven dat ze bij de behandeling van chronische ziekten de plank totaal misslaan en meer mensen om het leven gebracht hebben en nog steeds doden dan alle oorlogen tot nu toe hebben bewerkstelligd. Iedere orthodoxe medicus is zich hiervan bewust, maar slechts weinigen hebben de moed hierover te spreken. Het mag dan ook niemand verbazen dat, in vergelijking tot andere beroepsgroepen, orthodoxe artsen verreweg het hoogste aantal zelfmoorden vertonen.

In de derde plaats hebben die Schulmediziner de verlammende en dom makende angst voor duivelse virussen nodig om hun afkomst als onderdrukkings- en vernietigingsinstrument van het zich profilerende Vaticaan te verheimelijken, die zich opnieuw uit het reactionaire westromeinse leger opwerpt.

De orthodoxe geneeskunde is de belangrijkste steunpilaar voor alle dictaturen en regeringen die zich niet houden aan geschreven recht, grondrechten, mensenrechten; anders gezegd, zich niet onderwerpen aan democratisch gelegitimeerde maatschappelijke overeenkomsten. Dat verklaart ook waarom die orthodoxen werkelijk alles maar kunnen doen en waarom ze aan geen enkele controle worden onderworpen. Als we daar niet iets aan doen gaan we allemaal ten gronde aan die vorm van geneeskunde.

Overdrijft u nu niet een beetje?
Helaas, nee! Iedereen die zijn ogen hiervoor opent zal dat zo zien.

Ivan Illich waarschuwde daar al in 1975 voor in zijn analyse ‘Der Enteignung der Gesundheit’ (‘De onteigening van de gezondheid’, red.).

Goethe beschreef de situatie van de orthodoxe geneeskunde heel treffend in Faust I en laat daarin dokter Faustus toegeven:

Hier was dan de geneeskunde; de patiënten stierven en niemand vroeg wie er genas,
met helse toverkollen zijn wij in deze dalen, deze bergen
meer tekeer gegaan dan de pest, ikzelf heb dat gif aan duizenden gegeven,
zij verwelkte
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 20:40:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Kan beter de link gelijk in zijn geheel doorvoeren, blijf zo aan het knippen en plakken,..

http://www.anderekijk.net/hivirus/vogelgriep01.html
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 20:43:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Hulde mehdi. Verspreiden zeg ik.
Op 26-04-2009 21:31:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 26-04-2009 21:34:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
eoi:

Hulde mehdi. Verspreiden zeg ik.


Ben er druk me bezig, liefst het grote publiek die nog in hun remslaap zitten, maargoed een link doorplaatsen bij een AD of Telegraaf waar veelal op word gereageert en waar het momenteel een hot item die virsus babbel is is het niet mogelijk om een link te plaasten,..Ik probeer het even via een zijweg te fiksen..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 21:41:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
Mehdi:

eoi:

Hulde mehdi. Verspreiden zeg ik.


Ben er druk me bezig, liefst het grote publiek die nog in hun remslaap zitten, maargoed een link doorplaatsen bij een AD of Telegraaf waar veelal op word gereageert en waar het momenteel een hot item die virsus babbel is is het niet mogelijk om een link te plaasten,..Ik probeer het even via een zijweg te fiksen..

Ik heb het net naar een goede vriend en naar mijn familie gemaild.
Op 26-04-2009 21:44:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
eoi:

Mehdi:

eoi:

Hulde mehdi. Verspreiden zeg ik.


Ben er druk me bezig, liefst het grote publiek die nog in hun remslaap zitten, maargoed een link doorplaatsen bij een AD of Telegraaf waar veelal op word gereageert en waar het momenteel een hot item die virsus babbel is is het niet mogelijk om een link te plaasten,..Ik probeer het even via een zijweg te fiksen..

Ik heb het net naar een goede vriend en naar mijn familie gemaild.

Helemaal goed! ;-),

Tis nou eenmaal zo dat de meerderheid blijft slapen, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen, vaak is het zo dat wanneer je net iets Te hard verkondigt men niet luistert, Te zacht verkondigt men ook niet luistert, dus wat blijft er over,..? De middenweg, die ligt in je eigen Ik, die moet wakker worden, ..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 21:57:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Och eerlijkgezegd heb ik de hoop wat verloren op het zogenaamde wakker maken van mensen. Teveel factoren die ze in slaap blijven zingen. Maar zo nu en dan tegengas geven aan louche praktijk ben ik best wel voor in.
Op 26-04-2009 22:15:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
eoi:

Och eerlijkgezegd heb ik de hoop wat verloren op het zogenaamde wakker maken van mensen. Teveel factoren die ze in slaap blijven zingen. Maar zo nu en dan tegengas geven aan louche praktijk ben ik best wel voor in.


Denk dat ik bij je aanluit wat dat betreft,...
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 26-04-2009 22:16:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
willeke: Paniek is een slechte raadgever. Gelukkig is paniek ook niet nodig, want al heeft griep risico's, met goede voeding en een gezonde leefwijze kom je er meestal goed doorheen. Wel is het raar dat het RIVM meteen weer met paniek en prikken klaar staat. Terwijl er te weinig vaccin op voorraad is en de werking ervan dubieus. Tijdens een "varkensgriepgolf" in de VS, rond 1976, stierven er meer mensen aan de vaccinatie dan aan de griep zelf! Tel uit je winst (zie Google: swine-flu, debacle)! Maar wat helemaal merkwaardig is: als je de berichten over de Spaanse Griep van 90 jaar geleden leest zie je dat de beste genezingsresultaten werden bereikt met... homeopathie. Veilig, goedkoop en simpel. Waarom of het RIVM daar nou niet voor kiest? Drie keer raden. Maar gelukkig kan iedereen in Nederland zelf zijn keuze maken en er zijn in elk geval homeopaten genoeg voor iedereen!
Op 27-04-2009 0:20:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: --- Maar gelukkig kan iedereen in Nederland zelf zijn keuze maken en er zijn in elk geval homeopaten genoeg voor iedereen! --

Nog wel, hoorde onlangs dat ze de homeopathische ketens ook willen gaan aanpakken, thans, zoiets stond me bij.
Ten lange laatst heb je weinig keus meer,..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 27-04-2009 11:30:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: H1N1 en H5N1, wel apart dat ze bijna de zelfde benamingen gebruiken.
Laboratorium virussen misschien???
Op 27-04-2009 13:34:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
NEO:

H1N1 en H5N1, wel apart dat ze bijna de zelfde benamingen gebruiken.
Laboratorium virussen misschien???


Wellicht helemaal geen virus, alleen de naam, dat alleen een naam een virus kan ontwikkelen kan in de verste verte niet,..de gene die nu dood gaan aan het virus kan met getalmatig makkelijk omhoog schroeven, wie zal dat in de gaten hebben,..dus vallen er wel doden?
http://www.anderekijk.net/hivirus/vogelgriep01.html
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 27-04-2009 14:10:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Off topic, en ook weer niet: er is net een aardbeving van 6 op de schaal van Richter geweest in Mexico City.

...come the horsemen of the apocalypse....

2012 valt vroeg dit jaar.

P.S. Het blijkt nu over 5.6 te gaan (da's een pak minder) en een eind van de hoofdstad vandaan (Acapulco).
Wat niet wegneemt dat het "niet leuk" is natuurlijk.
(bericht gewijzigd op 27-4-2009 21:28:49)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 27-04-2009 19:16:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Luk:

Off topic, en ook weer niet: er is net een aardbeving van 6 op de schaal van Richter geweest in Mexico City.

...come the horsemen of the apocalypse....

2012 valt vroeg dit jaar.

God heeft het druk.
(bericht gewijzigd op 27-4-2009 19:18:49)
United as one. Divided by zero.
Op 27-04-2009 19:18:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Behold, a pale horse...and it's name was pestilence...
Op 27-04-2009 21:20:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Noah:

God heeft het druk.

Moet je dit grappige (voor de "iets minder gelovigen onder ons" toch) filmpje eens bekijken:

De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 27-04-2009 21:30:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden