"Catastrofe op de loer" kopte De Telegraaf onlangs, verwijzend naar het 'samengestelde' influenza A-virus H1N1. En daarmee suggereert men twee dingen, op de eerste plaats is er het doembeeld en op de tweede plaats roept het woord 'samengestelde' associaties op met enge wetenschappers die een geknutseld virus op de mensheid hebben losgelaten. In het vorige deel zagen we al dat tot 500.000 mensen jaarlijks overlijden aan griep, dus zo bijzonder is het niet dat griepvirussen met de nodige argwaan moeten worden bekeken. In dit deel gaan we in op enge wetenschappers en het gebruik van virussen als biologisch wapen. Nee, u hoeft uw aluhoedje niet op te zetten; we geven u de historische feiten.


(Onrealistisch beeld van de media)

Honderden jaren geleden wisten mensen al van de kracht van ziekteverwekkers. Al in de vroege historie wist men door rottende kadavers in het drinkwater te gooien de vijand ziek te maken. In de middeleeuwen was het niet ongebruikelijk om met builenpest besmette lijken over de stadsmuren van de vijand te schieten. En in 1767 waren de Britten zo vriendelijk om Indianen te voorzien van met pokken besmette dekens. Hoewel dergelijke strategieën effectief bleken, had het één groot nadeel. Ook de agressor moest op zijn tellen passen, want het zal een ziekteverwekker worst zijn onder welke vlag zijn slachtoffers zich bevinden.

Doorgaans krijgen de Duitsers de twijfelachtige eer dat zij biologische oorlogvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog naar een hoger plan tilde. Omstreeks 1900 werd men in de omgeving van het Duitse Marburg geconfronteerd met een toen mysterieuze ziekte waaraan paarden bezweken. De regering besloot de gevallen grondig te onderzoeken en wist het virus, dat de weerstand van paarden drastisch kon verlagen met de dood tot gevolg, te isoleren. Dankzij deze wetenschap kreeg men interesse in het virus als biologisch wapen.

De paarden van de geallieerden werden doelbewust besmet met een gefabriceerd virus dat ‘die ansteckende Blutarmut’ werd genoemd. Met name in de Belgische Ardennen en rondom Verdun braken opeens talloze, voor de geallieerden mysterieuze, epidemieën onder paarden uit. In 1916 stonden in het Amerikaanse Chicago meer dan 25.000 paarden voor de Britten klaar om verscheept te worden naar het Europese front. Het grootste gedeelte van deze dieren heeft Amerika nooit verlaten, omdat ze 'plotseling' overleden aan de meest uiteenlopende infectieziekten.


(Angst is een zeer gewenst effect van biologische oorlogvoering)

In een geheim maar inmiddels vrijgegeven rapport uit 1947 van de National Security Council valt het volgende te lezen: 'het staat zonder twijfel vast dat Duitsland gedurende WO I middelen heeft vervaardigd die gebruikt werden om dieren doelbewust met paardengriep te besmetten.’ Wat ook vaststaat is dat de Amerikanen ampullen met het virus hebben onderschept. Duitsland heeft later officieel toegegeven paarden met de ansteckende Blutarmut te hebben besmet. Ze spraken daarbij over 'toevallige' besmettingen. Dat 'toevallig' valt wel mee, want zowel aan Roemeense als Franse zijde zijn er ampullen -met duidelijke instructies dat het virus in de neus gesprayd kon worden of direct door het voedsel gemengd- op de Duitsers buit gemaakt.

Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef die ansteckende Blutarmut in Duitsland en enkele omringende landen de kop opsteken waarna het langzaam uit beeld verdween. Opvallend detail is dat het virus bijna, of zo niet exact, lijkt op het zogenaamde retrovirus waar we volgens Montagnier aids van krijgen. Maar dat terzijde, we zouden de aluhoedjes aflaten...

Spaanse griep of koloniale griep?

Men verwijst nu in de media doorgaans naar de Spaanse Griep van 1918 waaraan miljoenen mensen ten prooi vielen, om te illustreren hoe gevaarlijk een grieppandemie kan zijn. Er bestaat een beeld over hoe aan het eind van WO I opeengepakte soldaten en vee een voedingsbodem creëerde voor een gemuteerd, of zo u wilt aangepast, virus en van de ene op de andere dag was de pandemie een feit.

Een latere theorie neemt aan dat de allereerste symptoommelding van de Spaanse Griep in 1918 op een militaire basis in Amerika was. In Fort Kunston, Kansas, om precies te zijn. Mogelijk kwam de ziekte er via Franse soldaten die er gestationeerd waren, maar zeker is dat niet. Dat wordt aangenomen omdat de slachtoffers in kwestie Frans waren. Bron

Maar wie wat dieper in de historie graaft krijgt een ander beeld. Volgens de artsen Lenhartz en Leichtenstern werken de Britse en Amerikaanse overheden aan het einde van de 19de eeuw samen om een biologisch wapen te creëren. In publicaties die beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar schreven (resp. in 1892 en 1896) over de grieppandemie van 1892 (geschatte aantal doden 20 miljoen) valt op dat de griep alleen dáár uitbrak waar Britse of Amerikaanse belangen een rol speelden.

Zo kwam de eerste melding (mei 1889) van de agressieve griep uit Athabasca en even later uit het noordelijk gelegen grensgebied tussen het door de Russen geannexeerde Turkistan en het voormalig Brits-Indië. Gelukkig voor de Britten kwam door de pandemie het werk aan een strategische belangrijke Russische spoorweg stil te leggen. De griep trok vervolgens Rusland binnen, tot aan Moskou. Kort daarop vertrok uit Amerika een oorlogsbodem vol griepvirussen naar het Engelse Gibraltar en in januari 1890 vielen toevalligerwijs de aan de Middellandse Zee gelegen steden Tanger, Algiers, Tunis, Tripoli, Alexandrië en Cairo ten prooi aan het virus.

Nog geen maand later werden de onlusten in Zuid-Afrika tussen de boeren en kaffers aardig de kop ingedrukt dankzij het griepvirus. Hierna dook het op in Latijns-Amerika, van Mexico tot Rio de Janeiro. Het griepvirus hielp mee om in Noord-Amerika grote delen van de indianenreservaten uit te dunnen. In een publicatie uit 1890 van Ellis onder de titel "Influenza in India. The introduction of influenza" valt te lezen dat de griep op het Indiase vasteland samenviel met Britse troepenbewegingen. Zo braken in Bombay en Colombo in 1890 de griep uit nadat de Britse oorlogsschepen deze havensteden hadden verlaten. Korte tijd later zorgde het griepvirus in de voormalige Duitse kolonie Togo voor stabilisatie. Handig.

Na een jaar grieppandemie, waarbij voornamelijk uitbraken plaatsvonden in de koloniale of strategische hotspots, dook het in december in Engeland op. Gelukkig voor de Engelsen was het virus dermate verzwakt dat het vier maanden duurde om van Manchester naar het vijf kilometer verderop gelegen Salford te komen. En daarmee was de pandemie ten einde.

In 1915, aan de vooravond van de Spaanse Griep maakte de Amerikaanse wetenschapper W.P. Dunbar (toen directeur van een gezondheidsinstituut in Hamburg) er al gewag van dat er een ernstige griepepidemie op komst was. Hoe hij dat wist is misschien niet zo heel vreemd, want kort daarvoor was hij in Mantsjoerije, waar tijdens de Japans-Russische oorlog een agressieve griep heerste. Enkele maanden na zijn 'profetie' werden in Engeland Britse militairen getroffen door een relatief onschuldige griep. Dezelfde griep trof ook de militairen die zich in Amerika voorbereidden op de loopgravenoorlog. Kort daarop brak in meer dan 25 Europese legerkampen de griep uit. Hoewel vervelend, bracht de griep weinig schade toe. Dat werd anders toen op 16 mei 1918 opeens in de Duitse stad Kiel binnen enkele uren een compleet garnizoen van de Keizerlijke vloot ziek werd. Velen stierven en kort daarop waren er overal in Duitsland en aan het front uitbarstingen van de dodelijke griep.

Vietnam

Op het moment dat de Fransen hun macht in Vietnam dreigden te verliezen en de eerste Amerikanen in 1957 naar dat land vertrokken, brak daar toevallig gelijktijdig ook de Aziatische griep uit. De bron lag in het Chinese Yunnan dat grenst aan Laos en Vietnam. Het griepvirus, waar de Amerikanen een vaccin tegen hadden, bleef tot de Amerikaanse terugtrekking in 1968 slachtoffers maken in Vietnam.

Koude oorlog

Met de vermeende dreiging van de Sovjets besloot het Amerikaanse congres in de jaren '50 een plan goed te keuren om een voorraad van 130 miljoen met gele koorts geïnfecteerde muskieten achter de hand te houden. De Sovjets bleken echter geen dreiging genoeg en toen tussen 1960 en 1962 de pleuris in Ethiopië uitbrak stak daar ook 'opeens' de gele koorts op. Tijdens het Eritrea-conflict bezweken tussen 1960 en 1962 onder de rebellen, die zich ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba bevonden, naar schatting 15.000 mensen aan de gele koorts. Het zou natuurlijk toeval kunnen zijn, ware het niet dat biologen ongeveer 400 kilometer zuidelijker 'opeens en gelijktijdig' grote veranderingen in de aantallen muskieten hadden waargenomen.


(Biologische oorlogvoering bekend, maar 'who cares?')

Kijkje in de keuken

Toen in 1967 de Amerikanen met een nieuw en tot dan toe onbekend virus aan het knoeien waren, toog de expert op het gebied van biologische oorlogvoering dr. Donald MacArthur naar de senaat, om 10 miljoen dollar te vragen om binnen 5 tot 10 jaar een belangrijk biologisch wapen te ontwikkelen dat zou afwijken van alle bekende ziekteverwekkers. Hij kreeg het geld. Zes jaar later brak zowel in Soedan als Zaire een epidemie uit dat veroorzaakt werd door een filovirus.

Biologische oorlogvoering

Je hoeft geen aluhoedje op te zetten om erachter te komen dat veel regeringen zich hebben ingelaten met biologische oorlogvoering. Tot op de dag van vandaag zoeken wetenschappers nieuwe manieren om het ultieme biologische wapen te maken. In 1997 waarschuwde bijvoorbeeld de toonaangevende Britse Medical Association publiekelijk dat er een grote kans bestaat dat in de nabije toekomst 'genetische wapens' zullen worden ingezet die alleen specifieke bevolkingsgroepen kunnen treffen.

De Amerikaanse officier Robert R. Kadlek schreef in een artikel over biologische oorlogvoering in de 21e eeuw het volgende;

"Het gebruiken van biologische wapens onder de dekmantel van endemische of natuurlijke ziekten geeft de aanvaller de kans om te ontkennen en geloofd te worden. Vanwege de hoge ontkenningsgraad van biologische wapens kunnen er biologische oorlogen aan de gang zijn, zonder dat het publiek er weet van heeft".

Nu u een beeld heeft gekregen van de historische achtergronden bent u klaar voor deel 3 dat binnenkort verschijnt. Stay tuned.

Met dank aan experimenteel microchirurg J. van Dongen voor het gebruik van de bronnen die hij had geraadpleegd voor zijn boek "Pleidooi voor de aap".

Cultuurmeneer: Drie zinnen uit de NBD|Biblion-recensie van "Pleidooi voor de aap."; J. van Dongen, op Bol.com: "Het probleem met dit soort boeken is de overvloed aan enge details in een beknopt kader, waardoor de bewijsvoering in de knel komt. Veel beweringen zijn zo verstrekkend dat er tientallen wetenschappelijke onderzoeken en artikelen voor nodig zouden zijn om het bewijs rond te krijgen. Die ontbreken vaak."

Bovenstaande artikel is eveneens wel ietwat (...) eenzijdig...
(bericht gewijzigd op 28-4-2009 8:39:57)
God... Dat ben je zelluf!
Op 28-04-2009 8:34:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Amerika heeft natuurlijk veel last van de drugshandel, drugskartels, drugsmisdaad, drugsmoorden uit Mexico. Dus daar de bevolking wat uitdunnen en hopelijk daarmee mensen uit drugskartels zou mooi zijn.
De samenstelling van het virus is volgens mij ook wel uniek, DNA van zowel het vogelgriepvirus, varkensgriepvirus (zowel Europese als Aziatische varianten) en griepvirussen die bij mensen voorkomen. Het kan natuurlijk al jaren aan de gang zijn voordat deze combinatie er was, maar een mengeling van het vogelgriepvirus met een menselijke variant welke zich makkelijk zou kunnen verspreiden is na al die jaren ook uitgebleven. Als je dan ergens lees, via Carpin in deel 1 aangeleverde link http://www.newsstage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45:swine-flu-engineered&catid=9:world-politics&Itemid=8 , dat er in het leger onderzoek gedaan wordt naar missende ziekte monsters, dan vraag ik me toch af...
Wat ik ook alleen maar hoor is dat er mensen ziek zijn en dood gaan. Uhm, het is een varkensgriep, met de vogelgriep hadden we dode vogels, misschien is het niet dodelijk voor varkens, maar ik hoor niets over zieke varkens?
-- einde samenzweringstheorie

Quote artikel:
Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef die ansteckende Blutarmut in Duitsland en enkele omringende landen de kop opsteken waarna het langzaam uit beeld verdween. Opvallend detail is dat het virus bijna, of zo niet exact, lijkt op het zogenaamde retrovirus waar we volgens Montagnier aids van krijgen. Maar dat terzijde, we zouden de aluhoedjes aflaten...

Eerste gevallen van AIDS waren toch ergens jaren 1980? Zijn er mensen die hier meer van af weten, of links hebben eventueel?
Ze zeggen dat AIDS/HIV toch van de apen komen? Ik heb wel eens gelezen dat de pest van honderde jaren geleden overeenkomsten heeft of zelfs familie was van het huidige HIV virus. Zou het HIV misschien toch gemaakt zijn? Doorontwikkelde pest variant?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 28-04-2009 0:00:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Rudiev,

In dit artikel word ook het begrip aids aangehaald,..

http://www.anderekijk.net/hivirus/vogelgriep01.html

,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 28-04-2009 0:09:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Cultuurmeneer:

Drie zinnen uit de NBD|Biblion-recensie van "Pleidooi voor de aap."; J. van Dongen, op Bol.com: "Het probleem met dit soort boeken is de overvloed aan enge details in een beknopt kader, waardoor de bewijsvoering in de knel komt. Veel beweringen zijn zo verstrekkend dat er tientallen wetenschappelijke onderzoeken en artikelen voor nodig zouden zijn om het bewijs rond te krijgen. Die ontbreken vaak."

Bovenstaande artikel is eveneens wel ietwat (...) eenzijdig...

Op 28-04-2009 13:01:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
Mehdi:

Rudiev,

In dit artikel word ook het begrip aids aangehaald,..

http://www.anderekijk.net/hivirus/vogelgriep01.html


Die had ik ook pas geleden gelezen. Ik ben verder niet heel bekend met zijn standpunten en hoe breed deze gedragen worden, maar ik weet wel dat er een hoop vooraanstaande wetenschappers zijn die de HIV -> AIDS theorie volkomen verwerpen. Belangrijkste argument lijkt te zijn dat er gewoonweg geen bewijs is voor de correlatie of zelfs het bestaan van de aandoening AIDS. Het zou gaan om een groep ziektes die al langer bestaan en nu samengesmolten zijn.

Interessant allemaal.
Op 04-05-2009 4:32:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Libertarian:

Mehdi:

Rudiev,

In dit artikel word ook het begrip aids aangehaald,..

http://www.anderekijk.net/hivirus/vogelgriep01.html


Die had ik ook pas geleden gelezen. Ik ben verder niet heel bekend met zijn standpunten en hoe breed deze gedragen worden, maar ik weet wel dat er een hoop vooraanstaande wetenschappers zijn die de HIV -> AIDS theorie volkomen verwerpen. Belangrijkste argument lijkt te zijn dat er gewoonweg geen bewijs is voor de correlatie of zelfs het bestaan van de aandoening AIDS. Het zou gaan om een groep ziektes die al langer bestaan en nu samengesmolten zijn.

Interessant allemaal.

Vervang samengesmolten maar door bij elkaar gefantaseerd door een stel prutsers om er indruk mee te maken en geld aan te verdienen.
'Don't forget rule number 6'
Op 04-05-2009 6:18:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden