Welkom terug. In deel 1 brachten we een nuance aan op het doembeeld wat de media schetst van het vermeende H1N1 virus. In deel 2 toonden wij u hoe men zich in de historie bezig hield met biologische oorlogvoeringen en eerdere uitbraken. In dit deel benaderen we de praktische kant van de zaak. Wat is een pandemie?, hoe moet ik mijzelf beschermen? en wat is er te verwachten in een 'worst case scenario’? Kortom, een soort grieppandemie voor Dummy's.


(Een goed advies)

Zo nu en dan wordt de wereld gegeseld door ziekteverwekkers die een behoorlijke tol eisen. Zo hebben we in het verleden de pest, de cholera, de pokken en noem maar op voorbij zien komen. Dankzij verbeterde hygiëne, antibiotica en betere leefomstandigheden hebben we als mensheid nog maar relatief weinig last van dergelijke ziekten. Malaria, gele koorts en vormen van hepatitis blijven ons nog zorgen baren maar is in de hand te houden door medicatie en, volgens sommigen, door vaccinaties.

Pandemie, wasda?

Een pandemie is een wereldwijde epidemie die wordt veroorzaakt door een nieuw virus subtype. Een nieuw subtype wordt gekarakteriseerd door een grote verandering in de eiwit antigenen op het oppervlak van het virusdeeltje. Omdat de meeste mensen niet de kans hebben gehad immuun te worden tegen dit nieuwe virus, kan er wijdverspreide infectie plaatsvinden. Pandemieën kunnen alleen plaatsvinden door een nieuw subtype van het type A griepvirus.

Verwarring over vaccins en antivirale middelen

Met het oog op het H1N1 varkensgriepvirus verwijst de media vaak naar vaccins en noemt bijvoorbeeld Tamiflu als werkzaam tegen H1N1. Men gaat voorbij aan het feit dat antivirale middelen zoals Tamiflu geen vaccinatie is en goedbeschouwd ook geen medicijn.


(Preventief ruimen, baat het niet schaadt het niet.. toch?)

Een vaccinatie tegen een nieuw soort virusgroep te ontwikkelen neemt zoveel tijd in beslag dat het logisch is dat er niet kant en klare vaccinaties op de plank liggen. En, zoals nu, een werkzame vaccinatie tegen de H1N1 varkensgriep ontwikkelen en hup, op grote schaal uitrollen is onrealistisch. Tussen de ontdekking van een nieuw type virus en een werkzame vaccinatie zit weken zoniet maanden en dan moet het nog in massaproductie genomen en gedistribueerd worden. Tussen ontwikkelen van een vaccin en het uitreiken van een dergelijk middel kan zomaar een dik jaar zitten.

In Weesp, Nederland, heeft Solvay Pharmeceuticals sinds de vogelgriepdreiging in 2005 een Research & Development afdeling. Hier werkt men aan o.a. aan de ontwikkeling van nieuwe griepvaccins.

Antivirale middelen daarentegen kunnen uitkomst bieden. Het antivirale middel Tamiflu (of Oseltamivir) is erop gericht om de neuraminidase, een belangrijk proteïne dat het virus gebruikt om de mens te besmetten, te blokkeren. Het middel maakt echter niet immuun maar voorkomt verspreiding en alle ellende van dien.

Hoe bescherm ik mijzelf het beste tegen een virus?

Een virus is een zeer klein organisme, het is zelfs kleiner dan een bacterie. Mondkapjes zijn dus niet echt zinvol en alles ontsmetten lukt je toch niet. Het meest banale antwoord op de vraag hoe jezelf te weren tegen virussen is de bron te vermijden. In ons drukbevolkte landje is dat in geval van een serieuze pandemie bijna niet te doen. Wat ons rest is in goede conditie blijven, de eerste verdediging tegen virussen is ons eigen afweersysteem!

Russisch roulette

Bij iedere uitbraak op grote schaal zijn er altijd lieden die nergens last van hebben. Er zijn er aanwijzingen dat mensen met een bepaalde bloedgroep beter bestand zouden zijn tegen virussen dan anderen. Dit is dan vermoedelijk ook de reden dat bij bijvoorbeeld de Spaanse Griep de ene persoon wel kwam te overlijden en de ander niet. Maar ook deze wetenschap brengt je niet ver als je de verkeerde bloedgroep blijkt te hebben.

Worst case scenario

Met historische uitbraken van ziekten in het achterhoofd kunnen we inschatten wat ons staat de wachten als er echt een agressief en dodelijk van mens tot mens overspringend virus bestaat.
In de media sussen de woordvoerders, dat de regering 'draaiboeken' heeft waarin precies staat wat te doen als er een serieuze pandemie is. Wat staat er in?

In 2003 vroeg de minister van Volksgezondheid een advies aan de Gezondheidsraad inzake grieppandemieën en antivirale middelen. Een commissie van de gezondheidsraad kwam toen tot de volgende conclusies;

"De commissie kon zich vinden in de keuze van de Nederlandse overheid voor de neuraminidaseremmer oseltamivir als antiviraal middel. De commissie gaf in overweging om, bij een tekort aan oseltamivir, de neuraminidaseremmer zanamivir in te kopen voor die patiënten die naar verwachting geen problemen zullen ondervinden met de bij dit middel noodzakelijke inhalatie. Gelet op de schaarste van de neuraminidaseremmers adviseert de commissie deze middelen te gebruiken voor behandeling en niet voor profylaxe, ondanks het beschermende effect tegen infectie. Als in Nederland de eerste ziektegevallen bekend worden en geïsoleerd optreden, pleit de commissie voor behandeling van niet alleen de patiënt, maar ook van diens gezins- of huisgenoten, zodra de eerste ziekteverschijnselen zich bij hen manifesteren.

Op deze manier wordt de patiënt behandeld, en wordt bovendien verspreiding van het virus tegengegaan. De beslissing over het inzetten en stoppen van deze vorm van behandeling zou het beste in handen van deskundigen gelegd kunnen worden, bijvoorbeeld het door de Nederlandse overheid ingestelde Outbreak Management Team.

Bij grotere aantallen patiënten adviseert de commissie binnen 48 uur na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen neuraminidaseremmers te verstrekken aan patiënten uit de volgende drie groepen:

• personen uit de risicogroep met de hoogste urgentie uit het Gezondheidsraadadvies Vaccinatie bij een grieppandemie uit het jaar 2000, uitgezonderd de patiënten met furunculosis. Deze risicogroep omvat patiënten met ernstige afwijkingen of functiestoornissen aan de luchtwegen, longen, of hart die bij infectie met het pandemische influenzavirus een grote kans hebben op decompensatie van de long- of hartfunctie. Ook patiënten met een insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte horen tot de categorie met de hoogste urgentie;

• professionals, dat wil zeggen allen die zorgdragen voor diagnose en behandeling van, en zorg voor grieppatiënten en allen die zorgdragen voor logistiek van de hiervoor benodigde middelen;

• personen uit de pandemiespecifieke risicogroep (als zich een dergelijke risicogroep voordoet).

De commissie adviseert om personen die niet tot een risicogroep behoren alleen met neuraminidaseremmers te behandelen als zij wegens complicaties van een influenzainfectie in het ziekenhuis worden opgenomen. De commissie realiseert zich dat een deel van deze overigens gezonde mensen de neuraminidaseremmers pas relatief laat (meer dan 48 uur na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen) zal ontvangen. De commissie komt desalniettemin tot haar aanbeveling omdat longontsteking door het influenzavirus één van de mogelijke complicaties is."
Aldus een deel van het rapport.

Verder gaat de commissie er voorlopig vanuit dat huisartsen en ziekenhuizen voldoende capaciteit hebben om eventuele slachtoffers op te vangen en houdt er rekening mee dat evenementen en scholen worden gesloten in de risicogebieden. Bron

En dan zijn er nog vertederende burgerinitiatieven zoals tijdens de uitbraak van de Aziatische griep in 1957. In Harlingen (Friesland) geven zieke of bezorgde families de huissleutels aan hun arts, zodat deze zelf de deur kan openen als hij op ziekenbezoek het het gezin te zwak is om de deur te openen. Één huisarts heeft zo'n vierhonderd sleutels te leen, keurig gelabeld met de namen van zijn patiënten erop. De Telegraaf 5 oktober 1957.


(Spaanse griep, ook in 1918 ging men massaal 'de sportschool' in. Het zal nu niet anders zijn )

In werkelijkheid zal anno 2009 het beeld er iets anders uitzien. In Engeland had men naar aanleiding van Sars een draaiboek onder de naam 'operation Sassoon' en behelsde een noodplan voor London. Het plan komt neer op uitrollen en inrichten van mobiele mortuaria en behandelcentra. Buiten dat worden er ruimtes ingericht voor massale quarantaine. Het idee van de huisarts op de rand van het ziekbed wordt daarmee keihard onderuit gehaald. Waarschijnlijk ligt een moderne grieppatiënt schouder aan schouder in hermetisch afgesloten en zwaar bewaakte sporthallen. Verder zal men in getroffen gebieden corridors maken waarlangs nog niet besmette personen geëvacueerd kunnen worden om vervolgens, u raadt het al, schouder aan schouder in noodopvang onder gebracht te worden.

Maar aangezien bij een echte pandemie zoals de Spaanse Griep van 1918 ook het maatschappelijke leven ontwricht wordt, zal het geen pretje worden. De aanvoer van voedsel, medicatie en ander basis levensbehoefte loopt spaak en naar verwachting zal ook een deel van de belangrijke functionarissen zoals vuilnismannen, monteurs en noem maar op getroffen worden.

Natuurlijk zullen er ook noodwetten in het leven worden geroepen en het is niet ondenkbaar dat zwaar bewapende militairen met geweld getroffen gebieden van de buitenwereld afsluiten.

Maar....

Zover is het nog lang niet. Op het moment van schrijven is de kans om te overlijden ten gevolge van een verkeersongeluk nog vele malen groter dan ten onder te gaan aan de H1N1 varkensgriep. Eigenlijk is op basis van wat we nu wetenen een nuchtere kansberekening geen enkele reden tot ongerustheid, maar dat had ik in deel 1 al uitgelegd.

In het volgende deel gaan we de varkensgriep hype vanuit grenswetenschappelijk standpunt bekijken. Stay tuned.

Plakband: De belachelijk overtrokken manier waarop er de afgelopen dagen in de geschreven pers wordt gereageerd, constante updates in het nieuws op tv. Ik vraag me af of dat nou zo nodig is. Maar ja, angst verkoopt natuurlijk als een tierelier.
ech?
Op 29-04-2009 9:51:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Ik hoorde dat het feit dat vooral de meest vitale mensen (tieners, twintigers, dertigers en veertigers) getroffen worden door nieuwe virussen komt door een overreactie van het immuunsysteem.
(Zul je zien dat de vergrijzing door deze griep ook nog exponentieel gaat toenemen...)

Ik heb gelukkig nog een doosje Tamiflu in de vrieskist liggen!
Bij 't eerste 't beste kuchje.....
(bericht gewijzigd op 29-4-2009 10:14:59)
God... Dat ben je zelluf!
Op 29-04-2009 9:58:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
Cultuurmeneer:

Ik hoorde dat het feit dat vooral de meest vitale mensen (tieners, twintigers, dertigers en veertigers) getroffen worden door nieuwe virussen komt door een overreactie van het immuunsysteem.
(Zul je zien dat de vergrijzing door deze griep ook nog exponentieel gaat toenemen...)

Ik heb gelukkig nog een doosje Tamiflu in de vrieskist liggen!
Bij 't eerste 't beste kuchje.....


Aaaah, vandaar dat de burger langer door moet werken, die grijzige knasserige knarren zullen het nog zwaarder krijgen,...oei!
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 29-04-2009 10:52:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Mosselman:

De belachelijk overtrokken manier waarop er de afgelopen dagen in de geschreven pers wordt gereageerd, constante updates in het nieuws op tv. Ik vraag me af of dat nou zo nodig is. Maar ja, angst verkoopt natuurlijk als een tierelier.


Ja, die wijze van berichtgeving viel me ook op. Er werd niet alleen melding van gemaakt maar ook vooral ondersteund met allerlei weetjes en feitjes uit het verleden. Want ach en wee, toen liep het ook al zo slecht af met zoveel mensen....

Doel??? Dat mensen zich graag laten inenten, of zich allerlei beperkende maatregelen voor de (zgn.?) bescherming laten welgevallen? Ik heb geen idee.
Op 29-04-2009 10:55:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Even om de paniek uit de wereld te halen:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2008-2693-wm.htm

CBS: 1000 doden aan GEWONE griep eerste 4 week van dit jaar. Zooo bijzonder is die Mexicaanse griep helemaal niet. Nog (maar) 7 doden in Mexico dat zeker weten toe te wijzen is aan de griep.

Dit is in ieder geval de doodsteek voor de Mexicaanse economie (tourisme enzo). Kunnen ze hierna lekker de Amero invoeren.
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 29-04-2009 11:03:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bxltom: De World Health Organisation heeft het dodental dan wel teruggebracht naar 7, maar tegelijkertijd denken ze er aan om het panieklevel naar 5 op te schroeven:

"The World Health Organization said it may raise its pandemic alert level to phase 5 -- the second highest"

nly-7-swine-flu-deaths-not-152-says-who&catid=9:world-politics&Itemid=8" target="_Blank">http://newsstage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50 nly-7-swine-flu-deaths-not-152-says-who&catid=9:world-politics&Itemid=8
Op 29-04-2009 11:42:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Ja, en waarom?

http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE53Q60320090427

Omdat ze een nieuwe manier hebben bedacht om het te benoemen. That's all.
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 29-04-2009 11:46:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen: Goh hé, 'k sta wel te kijk, hoor. Volgens mij, als je naar de dokter gaat met en griepje, dan krijg je òf een zak medicijnen mee naar huis, waarmee de ziekte na een week over is, òf je krijgt niet zo'n zak, in welk geval de genezing pakweg zeven dagen duurt.
Maar dat ze in een toch betrekkelijk arm land als Mexico van elke grieppatient bloed- en/of tissue-monsters nemen om te kijken om welk virus, en dus welke griepvariant, het gaat, dat wist ik niet.
En trouwens, nu ik het er toch over heb, apparatuur waarmee je met keiharde zekerheid virusen kunt checken in weefsel, die bestaan niet eens.

Dus, wat ik me afvraag, dat is hoe weten de mensen van de WHO enzo dat datgene wat ze weten is wat ze weten.

Op 29-04-2009 13:38:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Weten ze niet. Gewoon mensjes bang maken voor iets dat niet bestaat.

Problem -> Reaction -> Sollution

Sollution -> schapen inenten... eh, mensen natuurlijk. Maar een gezond mensen met een goed immuun systeem overleefd het wel, zoals elke griep.
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 29-04-2009 14:35:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Ik laat Ron Paul (Pres.cand. en Docter)wel even het woord voeren:

(bericht gewijzigd op 29-4-2009 15:33:08)
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 29-04-2009 15:30:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: C.:
Voor de media is het doel simpelweg: Verkoop. Oplages en kijkcijfers, dat is alles waar het om draait. Net zoals dat Turkse vliegtuig wat neerstortte op een akker. Alles en iedereen is er 2 weken zoet mee. Je wordt er mee doodgegooid. Je kunt zien dat er regelmatig terugkerende trends zijn. Dan hebben we weer een tijdje de ene na de andere ouder die het gezin om zeep helpt(wordt van gesmult omdat men kan wijzen van 'oooh wat erg en wat een gekken heb je toch en wat ben ik normaal' en weer een praatje voor onder de koffie). En het is net zo met dit item. Hoogstwaarschijnlijk zullen een paar farmaceuten er wel bij varen.
ech?
Op 29-04-2009 16:14:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marnix: Wijzig de naam maar. Het is nu officieel geen Gripe porcina meer, maar Gripe Mexicana. Maakt overigens niets uit als je het krijgt.
Op 29-04-2009 17:29:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Even voor de goede orde: Er is nog helemaal geen epidemie. De eerste zieke is inmiddels weer helemaal gezond. Griep gaat vanzelf over. Tamiflu is gif.
'Don't forget rule number 6'
Op 29-04-2009 21:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Ik vraag mij af.... deze reeks staat onder rubriek "Medisch" maar zou dat geen "Hoax" moeten zijn?

Op 30-04-2009 6:02:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: indeed
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 30-04-2009 0:01:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Nu ook in Nederland. Neemt u vooral genoeg vitaminen en blijft u af van de TamiFlu?
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 30-04-2009 16:47:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Een lid van de World Health Organisation (WHO) heeft beweringen verworpen dat meer dan 150 mensen zijn overleden aan de varkensgriep, zeggend dat officieel slechts zeven sterfgevallen in de wereld geregistreerd zijn:
http://www.ditkannietwaarzijn.info/?p=12131
'Don't forget rule number 6'
Op 01-05-2009 7:21:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
United as one. Divided by zero.
Op 01-05-2009 23:38:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fan: INFO AVOND VACCINATIES GENDT (BETUWE)!
.
Woensdag 20 mei aanstaande vindt in Café De Klok te Gendt (Betuwe) een informatieve avond (20.30 uur) plaats met als onderwerp: “VACCINATIES”.
.
Aan de orde komen diverse vormen van vaccineren zoals:- vaccinaties bij baby’s en kleine kinderen- de griepprik- en ook de zeer actuele HPV vaccinatie waarover de laatste tijd zoveel te doen is. De avond wordt ver-zorgd door: Désirée Röver (Medisch Research Journaliste en schrijfster v/h boek “Baarmoederhalskanker (HPV vaccin)”: http://www.succesboeken.nl/?PC=0EAC989F en Anneke Bleeker: www.verontrustemoeders.nl
.
Voor meer info: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2009/05/vaccinatie-info-avond-te-gendt-betuwe.html
Op 13-05-2009 8:52:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden