De populaire theorie dat de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden massaal uitstierven staat op losse schroeven. Tot nu toe bestond er een gemeenschappelijke theorie die stelt dat alle dinosaurussen - behalve de voorvaderen van de vogels - heel waarschijnlijk door de gevolgen van een reusachtige meteorietinslag in Chicxulub aan de Golf van Mexico, aan het einde van het Krijt, in één klap werden weggeveegd. Veel dinosaurussoorten zoals de Triceratops stierven inderdaad plots massaal uit rond deze periode. Maar dat weerspiegelt niet het hele plaatje.

Het hele idee dat een meteoriet alle dinosauriërs vernietigde is de laatste jaren zeer controversieel geworden. Veel wetenschappers denken nu dat andere factoren - van verhoogde vulkanische activiteit tot klimaatsveranderingen - aan de bron liggen van de massa-extinctie. Er is nog maar één ding met zekerheid te zeggen en dat is dat 65 miljoen jaar geleden zowat 70 percent van alle planten en dieren op aarde verdwenen. En een inslag van een reuzengrote meteoriet zal daar bijna zeker een rol in gespeeld hebben.

In een periode van amper twee dagen verschenen in de media drie nieuwe rapporten van evenveel verschillende wetenschappelijke instellingen omtrent de meteorietinslag van 65 miljoen jaar geleden, met als gemene deler dat de dinosaurussen niét uitgestorven zijn door de meteorietinslag in Chicxulub. Terwijl het ene onderzoek aantoont dat het uitsterven van de dinosaurussen al miljoenen jaren vóór de meteorietinslag begonnen was, beweert een andere studie dat de dinosauriërs pas 300.000 jaar ná de inslag uitstierven. Het derde onderzoek stelt dat sommige dinosaurussen de meteorietinslag overleefden om pas 500.000 jaar na de impact de pijp aan Maarten te geven.

Theorie 1: het uitsterven van de dinosaurussen begon al vóór de meteorietinslag

Wetenschappers bij het Natural History Museum verklaren in het Proceedings of the Royal Society Journal dat de dinosaurussen al aan het uitsterven waren vóór de meteorietinslag 65 miljoen jaar geleden. Volgens hen was de diversiteit aan dinosaurussoorten zelfs al miljoenen jaren voor deze gebeurtenissen aan het verminderen. De dinosaurus dunde uit.

Paul Barrett, een dinosaurusexpert die deel uitmaakt van het onderzoeksteam van het Natural History Museum, zegt dat het er op lijkt dat de dinosaurussen al geruime tijd voor de meteorietinslag in het Mexicaanse Chicxulub in verval raakten. De meteorietinslag zou enkel de genadeslag geweest zijn voor een groep die al veel langer om een totaal andere reden in de problemen raakte.

Barrett en zijn team ontdekte dat de meeste soorten Theropoda, tweevoetige vleesetende dinosaurussen zoals de Baryonyx en T.Rex, al miljoenen jaren vroeger aan het uitsterven waren. Barrett en zijn collega's ontdekten dit gegeven toen ze de diversiteit van dinosaurussoorten bestudeerden in het fossiele bestand. Door de soorten fossielen die in gesteente bewaard zijn gebleven te bestuderen, kunnen paleontologen immers bepalen welke dieren wanneer in het verleden leefden en belangrijke gebeurtenissen zoals een massa-extinctie ontdekken.

Maar het fossiele bestand is allesbehalve perfect. Er zitten hiaten in en de fossielen kunnen ook door geologische processen worden gewijzigd. Erosie, ondergraven en subductie, het proces waarbij een oceanische plaat onder een andere continentale of oceanische plaat schuift, dragen bij tot de vernietiging van het fossiele bestand.

De resultaten van Barrett en zijn team brachten een verband tussen de beschikbare hoeveelheid fossielbevattend gesteente en het patroon van soortendiversiteit aan het licht. In het algemeen geldt de regel dat hoe meer gesteente er beschikbaar is, hoe meer diversiteit er gevonden wordt. De daling van de diversiteit aan het einde van het Krijt was een periode in de geschiedenis van de aarde dat een overvloed aan gesteente en fossielen werden bewaard. Dus zou de overvloed aan gesteente uit die tijd een hoge diversiteit van dinosaurussoorten moeten tonen. Maar dat doen ze niet.

"Ons onderzoek toont voor de eerste keer aan dat het aantal verschillende soorten dinosaurussen al geruime tijd vóór het uiteindelijke uitsterven aan het dalen was, ondanks het feit dat het volume aan gesteente voor het bewaren van fossielen op zijn hoogtepunt was. Het fossiele bestand van dinosaurussen blijft voor nieuwe verrassingen zorgen, zelfs na 150 jaar intensief onderzoek.", besluit Barrett.

Theorie 2: de dinosaurussen stierven pas 300.000 jaar ná de meteorietinslag uit

In de Chicxulubkrater van Mexico werden net onder de Krijt-Paleogeengrens - een geologische laag van sediment die aan de massa-extinctie gelinkt wordt - gesmolten bolletjes van de oude meteorietinslag gevonden. Maar bodemmonsters uit de 180 kilometer brede krater tonen aan dat de meteorietinslag 300.000 jaar vóór het verdwijnen van de dinosaurussen heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit recente onderzoek werden gepubliceerd in het Journal of the Geological Society.

Professor Gerta Keller, auteur van de studie en verbonden aan de universiteit van Princeton, stelt dat megavulkaanuitbarstingen in de Deccan Traps in west-India de oorzaak van de massale sterfte zouden kunnen zijn. Door het spuwen van reusachtige hoeveelheden stof en gassen zou het zonlicht geblokkeerd zijn en een veelbetekenend broeikaseffect in de hand gewerkt hebben. Aanhangers van de meterorietinslagtheorie stellen dat de meteorietinslag en het daarop volgende massale uitsterven alleen in aparte stukken van de sedimentaire lagen te zien is, omdat de oorspronkelijke laag verstoord werd als gevolg van een aardbeving of tsunami ten gevolge van de meteorietinslag.

Maar volgens professor Keller is er een probleem met de interpretatie van een tsunami, omdat complexe zandstenen zich niet over een periode van uren of dagen afzetten. "De verstoring in de sedimentlaag heeft zich over een heel lange periode voltrokken. Bovendien hebben wetenschappers bewijs gevonden dat de meteorietinslag in Chicxulub geen dramatische impact op de soortenrijkdom tot gevolg had, zoals eerder gesuggereerd," aldus Keller.

In een gebied bij El Penon hebben Keller en haar team 52 soorten dino's onder het sediment met de gesmolten bolletjes gevonden. Zij telde 52 soorten in de sedimentlagen boven de laag met de gesmolten bolletjes. "We ontdekken dat geen enkele soort was uitgestorven ten gevolge van de meteorietinslag. Deze conclusie is geen verrassing. Geen enkele van alle andere massa-extincties worden geassocieerd met een meteorietinslag en geen enkele andere grote krater staat erom bekend aan de oorsprong te liggen van een massaal uitsterven", besluit ze.

Theorie 3: sommige dinosaurussen overleefden de meteorietinslag

De inslag van een grote meteoriet zou niet alle dinosaurussen uitgeroeid hebben. Nieuw fossiel bewijsmateriaal laat vermoeden dat 500.000 jaar na de impact sommige dinosaurussen nog steeds leefden in afgelegen delen van New Mexico en Colorado.

Onlangs analyseerden wetenschappers fossiele dinosaurusbotten die in het Ojo Alamo Sandstone van het San Juan Basin werden gevonden. Gebaseerd op gedetailleerde chemische onderzoeken van de botten en bewijsmateriaal van de ouderdom van het gesteente waarin zij gevonden werden, denken de onderzoekers dat sommige dinosaurussen de meteorietinslag van 65 miljoen jaar geleden overleefden en nog een hele tijd bleven rondlopen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het Palaeontologia Electronica Journal en David Polly, een van de redacteuren denkt dat veel paleontologen sceptisch zullen blijven na deze toch wel controversiële conclusie.

James E. Fassett, hoofd van de U. S. Geological Survey in Santa Fe, New Mexico, onderzocht de botten in het Ojo Alomo Sandstone. Hij zegt dat het grote probleem met deze hypothese - dat deze botten de overblijfselen zijn van dinosaurussen die de inslag overleefden - het uitsluiten is van de mogelijkheid dat de botten dateren van vóór het uitsterven. "Na het sterven komt het skelet in zand en modder terecht. De mogelijkheid bestaat dat de botten door rivieren worden meegenomen en in jonger gesteente terechtkomen", zegt Fassett. Om dit scenario te kunnen uitsluiten onderzocht hij het gesteente rond de botten op tijdindicators, zoals hun magnetische polariteit. Hij stelt dat het bewijsmateriaal aantoont dat ze inderdaad het uitsterven postdateren.

Fassett ontdekte ook dat de dinosaurusbotten van Ojo Alamo Sandstone duidelijk meer verschillende concentraties elementen zeldzame metalen bezitten dan het dieper gelegen oudere gesteente uit de tijd van het uitsterven. Dit suggereert dat de botten met alle waarschijnlijkheid niet van oorsprong uit het oudere gesteente komen en zo verschoven werden naar een recentere sedimentlaag. De botten zouden dan ook niet gegroepeerd - zoals ze nu zijn - gevonden worden.

Er is nog ander bewijsmateriaal dat deze stelling lijkt te ondersteunen. In de fossiele overblijfselen bevindt zich een groep van 34 botten die volgens Fassett zonder enige twijfel tot een en dezelfde Hydrosaurus behoren. Als de botten uit ouder gesteente - om gelijk welke reden dan ook - verschoven zouden geweest zijn, dan zouden ze verspreid moeten zijn over verschillende locaties en zeker niet samen teruggevonden worden.

Ja Horus: Wat ze al niet bedenken om elk jaar weer nieuwe schoolboeken te kunnen verkopen...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 07-05-2009 9:35:36 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wattson: Dinosaurussen uitgestorven ???
laat ons effe gaan naar de aap , gorilla - De mensheid
draken/ vogels , arend , papegaai , kanarie ,de huismus
de katachtigen , tijger , leeuw , panter , de huispoes
de dinosaurussen , zie afbeelding laatste vergelijking de olifant
en zo kan ik nog een eindje verder gaan , maar dan ben ik morgen nog bezig met typen...
bij dit alles kunnen en zullen wij ons vragen blijven stellen
de na bestaanden...
** wel een mooi geplaatst artikel vind ik van Dhr Renneboog T.**
Op 07-05-2009 10:02:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Demosthenes: Ik heb deze berichten ook gelezen in de media en was nogal verbaasd. Ik weet absoluut zeker dat ik jaren terug al dergelijke rapporten heb gelezen. Via koolstofdateringen was gebleken dat er nog minstens een miljoen jaar dino's hadden rondgelopen NA de impact en men wist toen ook al dat het in de periode voor de inslag al tamelijk slecht ging met een aantal soorten. Vermoedelijk door veranderende omstandigheden op aarde.

In deze theorie werd vermoed dat de inslag het proces versnelde. De dino's liepen toen al 250 miljoen jaar rond en hun tijd was gewoon ten einde.

Raar genoeg is dit dus nu opeens "nieuws" terwijl het gewoon oude wijn in nieuwe zakken is, zoals in wetenschapsland wel vaker lijkt te gebeuren.
Op 07-05-2009 10:35:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Goed artikel. Zo zie je maar dat veel dergelijke wetenschap eigenlijk een vorm van gokken of kansberekening is.
United as one. Divided by zero.
Op 07-05-2009 11:48:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Gisteren was er een docu op NGC over massa-extinctie in de geschiedenis. Hierin werd verteld dat er een patroon zat in de grote meteorietinslagen op aarde, ongeveer elke 62 a 64 miljoen jaar(we hebben nog ongeveer 10 miljoen jaar). Dit had te maken met de op en neerwaartse beweging van ons zonnestelsel door onze sterrenstelsel. Als we ons (meer) aan de boven of onderkant van ons sterrenstelsel bevonden was er veel meer kans op een grote inslag. Hierin kwam ook een stukje over de uitsterving van de dinosaurussen. Hierin werd ook gesteld dat de uitsterving ongeveer 250.000 jaar na de meteorietinslag had begonnen/plaatsgevonden.
De onderbouwing kwam van dat magma zich onder Rusland had opgestapeld waardoor de druk zo groot werd dat de grond openscheurde. Deze uitbarsting was zo groot, vele duizende malen groter als eentje van ergens rond 1780(als ik me goed herinner) in Ijsland die een groot deel van Europa besloeg. Hierbij werden grote hoeveelheden zwavel de atmosfeer in geloosd(konden ze terugvinden in ijsstaven) welke reageerde met de lucht tot zwavelzuur. Hierdoor stierf zeker 95% van alle vegetatie uit waardoor de plantetende dinosaurussen en daarna de vleesetende dinosaurussen uitstierven. De laatste ook doordat er geen voedsel meer was en ook te weinig zuurstof uiteindelijk. Deze combinatie schijnt dan de genadeslag te zijn geweest voor de dinosaurussen.

Edit: de serie was: Earth investigated: Human extinction
Eventueel te vinden via google als torrent.
(bericht gewijzigd op 7-5-2009 14:35:42)
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2009 13:58:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
JaccoV: Er zijn veel afbeeldingen en beeldjes uit de oudheid waarop anatomisch correct een dinosaurus of dinosaurussen worden getoond. Deze mensen zouden helemaal geen idee moeten hebben hoe zo'n beest er 65 miljoen jaar geleden uit zou zien maar toch staan ze correct afgebeeld? Rara hoe kan dat.....

Er bestaat een grote kans dat een kleine groep soorten dinosaurussen tot vrij onlangs hebben geleeft er bestaat zelfs de kans dat er nu nog soorten zijn welke op zeer afgelegen plaatsen overleven. Denk aan zee dichte jungles en uiteraard oceanen.
Homo sapiens non urinat in ventum
Op 07-05-2009 15:18:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Hilarisch dat er nog mensen zijn die geloven in de achterhaalde het was een komeet/vulkaanuitbarsting/aardbeving geschiedeniskleurplaat. Arme 'weten' schappers weten eigenlijk helemaal niks. Ze zouden er goed aan doen eens oude overleveringen op na te slaan, maar die zijn voor die 'weten' schappers niet 'realistisch' want dat kan toch niet dat er heel lang geleden hypermoderne technologie bestond, nee het leven kan alleen maar van bacterie tot mens gekomen zijn en wij zijn de kroon op de schepping en er is niks boven ons!

hahahahahahah!!!!
Op 07-05-2009 15:23:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
eoi:

Hilarisch dat er nog mensen zijn die geloven in de achterhaalde het was een komeet/vulkaanuitbarsting/aardbeving geschiedeniskleurplaat. Arme 'weten' schappers weten eigenlijk helemaal niks. Ze zouden er goed aan doen eens oude overleveringen op na te slaan, maar die zijn voor die 'weten' schappers niet 'realistisch' want dat kan toch niet dat er heel lang geleden hypermoderne technologie bestond, nee het leven kan alleen maar van bacterie tot mens gekomen zijn en wij zijn de kroon op de schepping en er is niks boven ons!

hahahahahahah!!!!


Onzin.
Op 07-05-2009 17:46:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Ten tijde van de meteoriet-impact was de diversificatie binnen de Dinosauria al op de terugweg.

Berichten over Paleocene Dinosauria (post-Krijt Dinosauria) zijn al decennia oud. Maar deze fossielen kunnen door transport uit de in situ sedimenten van het Krijt naar jongere sedimenten verplaatst zijn.
Op 07-05-2009 17:49:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Dat is maar een theorie zonder enige vorm van bewijs firefox. Zoiets noemen we giswerk ook wel speculatie.
Op 07-05-2009 18:07:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pizza: grappig, een theorie zonder enig bewijs. Vertrouwen op oude overleveringen is ook gokken. 1 omdat je de mensen niet meer kan navragen of ze de waarheid spraken of dat het een vorm van vroege fictie was(je meot wat doen o de tijd door te komen zonder computers en GW), 2 omdat verhalen(overleveringen) met de tijd altijd wat vervormt en aangedikt worden.

Wetenschappers komen continu met nieuwe vindingen wat oude theorieën weer tegenspreken en dus ongeldig maken maar de wetenschappers geven in ieder geval wel toe dat ze nog niet alles weten en blijven op zoek gaan. Zodra ze fout zitten zoeken ze verder tot ze een betere theorie hebben gevonden. Anders dan mensen die constant terug vallen op eeuwenoude mogelijke fictie.

De nadruk ligt hier ook op theorie, socrates zei het al: het enige wat ik zeker weet is dat ik niets zeker weet.
Op 07-05-2009 18:21:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

Gisteren was er een docu op NGC over massa-extinctie in de geschiedenis. Hierin werd verteld dat er een patroon zat in de grote meteorietinslagen op aarde, ongeveer elke 62 a 64 miljoen jaar(we hebben nog ongeveer 10 miljoen jaar). Dit had te maken met de op en neerwaartse beweging van ons zonnestelsel door onze sterrenstelsel. Als we ons (meer) aan de boven of onderkant van ons sterrenstelsel bevonden was er veel meer kans op een grote inslag. Hierin kwam ook een stukje over de uitsterving van de dinosaurussen. Hierin werd ook gesteld dat de uitsterving ongeveer 250.000 jaar na de meteorietinslag had begonnen/plaatsgevonden.
De onderbouwing kwam van dat magma zich onder Rusland had opgestapeld waardoor de druk zo groot werd dat de grond openscheurde. Deze uitbarsting was zo groot, vele duizende malen groter als eentje van ergens rond 1780(als ik me goed herinner) in Ijsland die een groot deel van Europa besloeg. Hierbij werden grote hoeveelheden zwavel de atmosfeer in geloosd(konden ze terugvinden in ijsstaven) welke reageerde met de lucht tot zwavelzuur. Hierdoor stierf zeker 95% van alle vegetatie uit waardoor de plantetende dinosaurussen en daarna de vleesetende dinosaurussen uitstierven. De laatste ook doordat er geen voedsel meer was en ook te weinig zuurstof uiteindelijk. Deze combinatie schijnt dan de genadeslag te zijn geweest voor de dinosaurussen.

Edit: de serie was: Earth investigated: Human extinction
Eventueel te vinden via google als torrent.

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/03/0309_050309_extinctions.html

en google bied nog veel meer info, kort samengevat komt het er op neer dat er periodieke massale uitstervingsgolven zijn, en dat rampen als een meteorietinslag (en vele andere globale rampen) in die gevallen eigenlijk alleen maar de trigger zijn die een soort domino-effect in gang zetten en niet de oorzaak zelf zijn...

(ja ik heb het gister ook gezien...)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 07-05-2009 18:36:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
pizza:

grappig, een theorie zonder enig bewijs. Vertrouwen op oude overleveringen is ook gokken. 1 omdat je de mensen niet meer kan navragen of ze de waarheid spraken of dat het een vorm van vroege fictie was(je meot wat doen o de tijd door te komen zonder computers en GW), 2 omdat verhalen(overleveringen) met de tijd altijd wat vervormt en aangedikt worden.

Wetenschappers komen continu met nieuwe vindingen wat oude theorieën weer tegenspreken en dus ongeldig maken maar de wetenschappers geven in ieder geval wel toe dat ze nog niet alles weten en blijven op zoek gaan. Zodra ze fout zitten zoeken ze verder tot ze een betere theorie hebben gevonden. Anders dan mensen die constant terug vallen op eeuwenoude mogelijke fictie.

De nadruk ligt hier ook op theorie, socrates zei het al: het enige wat ik zeker weet is dat ik niets zeker weet.

Ja in die wijze is alles gokken maar het verschil hier is dat in die overleveringen tenminste overeenkomende dingen staan en dat is vooral in die tijd onmogelijk om op toeval te berusten. (indien het maar grote verhalen waren om de dag mee door te komen, want als er toen geen hogere technologie was geweest konden de mensen het ook niet over zulke afstanden overbrengen)

Het probleem met de dinosaurus/komeet/vulkanen theorie is dat er ondanks betere theorie er aan vastgehouden word met als enige reden dat wetenschappers zich niet willen wagen aan het voor de borst stoten van het monotheisme. Religiën zullen zich namelijk nogal gekrenkt voelen in de wetenschap dat de aarde helemaal niet begon bij een oppergod. Vooral als dat officieel zou zijn. Dus een wat gemanipuleerd verhaaltje over 'BROOAAA' roepende reuzenhagedissen past dan beter, want dat waren dieren. En dus zijn mensen nogsteeds superieur. De kroon op de schepping.
(terwijl in werkelijkheid de mens eigenlijk de strontschepper op de schepping was, en de dinosaurrusen ons bewaakten. En vast goed konden communiceren om deze opdracht te vervullen.)
Op 07-05-2009 19:03:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: En later werd door een rebellie de mens door afvallige goden gered, en de rest tot as gebombardeerd. Gered door enki(lucifer). En daarom is enki de christelijke god geworden. De god van licht, en van kennis. (verlichting)
Op 07-05-2009 19:04:16 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
eoi:

En later werd door een rebellie de mens door afvallige goden gered, en de rest tot as gebombardeerd. Gered door enki(lucifer). En daarom is enki de christelijke god geworden. De god van licht, en van kennis. (verlichting)

Larie en apekool.
Op 07-05-2009 19:27:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: eoi zei;
'(terwijl in werkelijkheid de mens eigenlijk de strontschepper op de schepping was, en de dinosaurrusen ons bewaakten. En vast goed konden communiceren om deze opdracht te vervullen.)'

Wàt een onvoorstelbare onzin !!!
Op 07-05-2009 19:31:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: Daar gaan we weer...de dino's zijn er niet meer en daar mag je ergens wel blij om zijn. Moet er niet aan denken om in een soort van Jurassicpark te leven. Grote planteneters die je tuin kaalvreten en geen middel wat er tegen helpt. Snel boodschappen doen en bang zijn dat er een raptor je op de hielen zit of het op je slagersboodschappen heeft gemunt? Ben ook blij dat we hier geen kroks hebben of grote varanen die ook wel een hapje lusten. Een Gekko in huis tegen spinnen en ander ongedierte zou trouwens wel makkelijk zijn.
Op 07-05-2009 19:43:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
Firefox:

eoi zei;
'(terwijl in werkelijkheid de mens eigenlijk de strontschepper op de schepping was, en de dinosaurrusen ons bewaakten. En vast goed konden communiceren om deze opdracht te vervullen.)'

Wàt een onvoorstelbare onzin !!!

Ik zie anders geen onderbouwing, ik kan tenminste mijn beweringen staven aan de hand van die historische werken welk zoals ik al zei gelijken, tot in zulke aantallen dat het geen grap kan zijn.
En dan nog nieteens gesproken over duizenden OOP' artifacten waar afbeeldingen van mensen en dinosaurussen opstaan.. van honderdduizenden jaren geleden.

Grappig weetje: In saddams paleis in iraq hing een schilderij met de afbeelding van zij die van hemel naar aarde kwamen samen met saddam.

Dit schilderij waren fotos van maar zijn nu nergens meer te vinden, beetje vreemd.

Maar goed terug naar ontopic, genoeg bewijs van deze theorie in tegenstelling tot de louche praktijk van botjes plakken en het vlees erbij fantaseren om een beeld van superioriteit in stand te houden, een ladder-wereld. Waarin wij de hoogste 'evolutie' zijn.

Als er iets larie en apekool is, is dat het wel. Maar hey geloof wat je wilt, wat dat betreft ben je net zo gelovig als mensen die timmermannen aanbidden.
Op 07-05-2009 20:15:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pizza:
eoi:


Ik zie anders geen onderbouwing, ik kan tenminste mijn beweringen staven aan de hand van die historische werken welk zoals ik al zei gelijken, tot in zulke aantallen dat het geen grap kan zijn.
En dan nog nieteens gesproken over duizenden OOP' artifacten waar afbeeldingen van mensen en dinosaurussen opstaan.. van honderdduizenden jaren geleden.

Maar goed terug naar ontopic, genoeg bewijs van deze theorie in tegenstelling tot de louche praktijk van botjes plakken en het vlees erbij fantaseren om een beeld van superioriteit in stand te houden, een ladder-wereld. Waarin wij de hoogste 'evolutie' zijn.


euhm, wie zegt dat wij (mensen) de hoogste evolutie zijn? wat wordt helemaal niet beweerd door evolutionisten, klinkt eerder als een creationistische uitspraak. Alles is door god gemaakt en geprogrammeerd om uiteindelijk tot de kroon op de schepping de mens te maken.

Maar met die overleveringen, bedoel je dan de heilige boeken of de OOP's etc?
Op 07-05-2009 23:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: eoi zei ;

'Ik zie anders geen onderbouwing, ik kan tenminste mijn beweringen staven aan de hand van die historische werken welk zoals ik al zei gelijken, tot in zulke aantallen dat het geen grap kan zijn'.

Wélke ‘historische werken’ ?

eoi zei ;

'En dan nog nieteens gesproken over duizenden OOP' artifacten waar afbeeldingen van mensen en dinosaurussen opstaan.. van honderdduizenden jaren geleden'.

Ten eerste heeft de mens geen afbeeldingen nagelaten die ‘honderdduizenden jaren oud’ zijn en ten tweede hebben mensen en Dinosauria nooit samen geleefd, alleen in jouw naïeve verbeelding.

eoi zei ;

'Grappig weetje: In saddams paleis in iraq hing een schilderij met de afbeelding van zij die van hemel naar aarde kwamen samen met saddam'.

‘zij die van hemel naar aarde kwamen samen met saddam’

Ik lach me kapot ; ROFLMAO !

eoi zei ;

'Maar goed terug naar ontopic, genoeg bewijs van deze theorie in tegenstelling tot de louche praktijk van botjes plakken en het vlees erbij fantaseren om een beeld van superioriteit in stand te houden, een ladder-wereld. Waarin wij de hoogste 'evolutie' zijn'.

Wij ‘zijn niet de hoogste evolutie’. Wij vertegenwoordigen momenteel gewoon het enige species op de evolutielijn van de Homini, tesamen met de chimpansees.

(bericht gewijzigd op 7-5-2009 23:22:01)
Op 07-05-2009 23:20:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
pizza:

eoi:


Ik zie anders geen onderbouwing, ik kan tenminste mijn beweringen staven aan de hand van die historische werken welk zoals ik al zei gelijken, tot in zulke aantallen dat het geen grap kan zijn.
En dan nog nieteens gesproken over duizenden OOP' artifacten waar afbeeldingen van mensen en dinosaurussen opstaan.. van honderdduizenden jaren geleden.

Maar goed terug naar ontopic, genoeg bewijs van deze theorie in tegenstelling tot de louche praktijk van botjes plakken en het vlees erbij fantaseren om een beeld van superioriteit in stand te houden, een ladder-wereld. Waarin wij de hoogste 'evolutie' zijn.


euhm, wie zegt dat wij (mensen) de hoogste evolutie zijn? wat wordt helemaal niet beweerd door evolutionisten, klinkt eerder als een creationistische uitspraak. Alles is door god gemaakt en geprogrammeerd om uiteindelijk tot de kroon op de schepping de mens te maken.

Maar met die overleveringen, bedoel je dan de heilige boeken of de OOP's etc?De wetenschap zegt dit wel door middel van hun overtuiging op (de onvolledige toegegeven door hem zelf niet kloppende theorie van) darwin..dat de mens is geevalueerd in een vaste structuur van bacterie naar vis naar aap naar mens. Wij zijn hierop dus de kroon, de uiteindelijke superieure uitkomst. Terwijl wij in werkelijkheid volgens de oude werken juist een slavenras waren, wij moesten de goden vrezen en ze eerbiedig zijn. (dit heeft overigens niks en dan ook helemaal niks met hedendaagse theismen te maken dus nee ik heb het niet over de christelijke god, de moslim god of de welke god dan ook van tegenwoordige monotheismen)

Met overleveringen bedoel ik zowel testamenten, archeologische vindingen van volkeren en hun geschiedenis, overeenkomsten tussen' zowel terug te linken van het nu naar het toen als in dezelfde tijdsschemas van over de hele wereld, en uiteraard de out of place artifacten.

Dat past allemaal de puzel beter dan roepen dat 'de wetenschap valt en opstaat'
Op 08-05-2009 0:01:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Wel verdomd ik heb het gevonden


Nou goed dat is dus even leuk tussendoor.

Verder firefox, je moet maar eens jezelf gaan verdiepen in die OO parts geloof mij je komt dingen tegen die nu in kluizen opgeborgen liggen, die een hele nieuwe wereld voor je openen. Letterlijk.
Ik ga mij niet uitsloven met linkjes en verslagen nu, dus totdat je zelf daar eens onderzoek naar doet wil ik je niet meer je misplaatste arrogantie zien uiten dmv je volksschater.
Op 08-05-2009 0:07:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ALLES IS WAAR
Op 08-05-2009 0:37:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:

Die link ken ik, zeer goede tekst. Firefox heeft daar best baat bij.
Op 08-05-2009 0:50:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:


Ik neem ook aan dat met draken in de Bijbel en de verhalen over drakendoders die in de middeleeuwen de ronde deden, inderdaad dinosauriers bedoeld werden.

Ik bedoel maar, waarvan kennen wij het "de draak"? Moet toch ergens op gebaseerd zijn toch?

Over drakendoders gesproken; Volgens medium Edgar Cayce hebben de mensen over geruime tijd deze gevaarlijke beesten opgeruimd. Ze hadden geen keuze; Het was of "wij" of "hun"...

(bericht gewijzigd op 8-5-2009 3:08:20)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-05-2009 3:05:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:Ik neem ook aan dat met draken in de Bijbel en de verhalen over drakendoders die in de middeleeuwen de ronde deden, inderdaad dinosauriers bedoeld werden.

Ik bedoel maar, waarvan kennen wij het "de draak"? Moet toch ergens op gebaseerd zijn toch?

Over drakendoders gesproken; Volgens medium Edgar Cayce hebben de mensen over geruime tijd deze gevaarlijke beesten opgeruimd. Ze hadden geen keuze; Het was of "wij" of "hun"...'Draken' zijn het gevolg van vondsten van grote, fossiele beenderen (bv. van Dinosauria) in historische tijden, wanneer men nog niet besefte wat men eigenlijk voor zich had. Vele afbeeldingen van mythische dieren uit diverse culturen zijn gebaseerd op zulke vondsten.
Op 08-05-2009 8:27:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: eoi zei ;

'dat de mens is geevalueerd in een vaste structuur van bacterie naar vis naar aap naar mens'.

'De mens is geëvalueerd' ..... ?

ROFLMAO !
Op 08-05-2009 8:32:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
lemetje:

Daar gaan we weer...de dino's zijn er niet meer en daar mag je ergens wel blij om zijn. Moet er niet aan denken om in een soort van Jurassicpark te leven. Grote planteneters die je tuin kaalvreten en geen middel wat er tegen helpt. Snel boodschappen doen en bang zijn dat er een raptor je op de hielen zit of het op je slagersboodschappen heeft gemunt? Ben ook blij dat we hier geen kroks hebben of grote varanen die ook wel een hapje lusten. Een Gekko in huis tegen spinnen en ander ongedierte zou trouwens wel makkelijk zijn.


'Moet er niet aan denken om in een soort van Jurassicpark te leven'.

Wees gerust ; Jurassic Park is slechts fantasie en in werkelijkheid niet te realiseren.
Op 08-05-2009 8:36:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
eoi:

Dat is maar een theorie zonder enige vorm van bewijs firefox. Zoiets noemen we giswerk ook wel speculatie.


Dat inkrimping van Dinosauria-diversificatie op het einde van het Krijt al geruime tijd bezig was, is simpelweg aantoonbaar door fossielen, die onmiskenbaar aantonen dat het aantal soorten zwaar op de terugweg was, met als voornaamste oorzaak klimaatswijzigingen en het daaraan gekoppelde massale verschijnen van nieuwe plantensoorten waaraan de Dinosauria zich niet snel genoeg aanpasten.

Verder heb ik niét gezegd dat er Paleocene Dinosauria (dus post Krijt) bestaan hebben, ik heb integendeel gezegd dat dit fossielen kunnen zijn die secundair door transport uit oudere sedimenten (uit het Krijt) in jongere sedimenten terecht gekomen zijn.

Leer eerst eens lezen wat er staat .....
Op 08-05-2009 8:45:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Maan:Ik neem ook aan dat met draken in de Bijbel en de verhalen over drakendoders die in de middeleeuwen de ronde deden, inderdaad dinosauriers bedoeld werden.

Ik bedoel maar, waarvan kennen wij het "de draak"? Moet toch ergens op gebaseerd zijn toch?

Over drakendoders gesproken; Volgens medium Edgar Cayce hebben de mensen over geruime tijd deze gevaarlijke beesten opgeruimd. Ze hadden geen keuze; Het was of "wij" of "hun"...'Draken' zijn het gevolg van vondsten van grote, fossiele beenderen (bv. van Dinosauria) in historische tijden, wanneer men nog niet besefte wat men eigenlijk voor zich had. Vele afbeeldingen van mythische dieren uit diverse culturen zijn gebaseerd op zulke vondsten.


Draken stonden voor bepaalde Goden, in mythologie kun je daar ook nog veel over vinden:

"And the great dragon was cast down, the old serpent, he that is called the Devil and Satan,
the deceiver of the whole world, he was cast down to Earth and his angels were cast down
with him. (Revelation)"

"And on Earth shall be monsters, a generation of dragons of men, and likewise of serpents."

"Lemuria comes from Mu or Mu-devi which means the “Land Ancestral” or “Land of the
Ancestors.” Mu-Devi was the Hindu mother goddess. Shiva was her counterpart and is the
“Great Father” of mankind. An Indian Tamil text, Silappadikaran, describes a lost continent
in the Pacific and Indian Ocean that it calls Kumai Nadu or Kumari Kandam, which means
the “Dragon Land of the Immortal Serpents.”

"And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon: and the
dragon fought and his angels, and prevailed not…and the great dragon was cast out that old
serpent, called the Devil, and Satan which deceiveth the whole world: he was cast out into
the Earth, and his angels were cast out with him. (Revelation 12:7-12)"

Enz enz.
Carpe diem homo universalis
Op 08-05-2009 9:06:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Wie zijn die draken?
Wie worden daarmee bedoelt?

http://nl.wikipedia.org/wiki/DrakensteynZie het leuke draakje op de top van Willem-Alexander zn wiegjeBrits koningshuis:The royal bloodline?

Wat doen al die draken daar?
Tuurlijk betreft het geen letterlijke draken, maar een afkomst.
Van wie?

Wie zijn die draken?
Wie zijn die slangen?
Wie zijn de zonen van de slangen?

Carpe diem homo universalis
Op 08-05-2009 9:29:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: En hier nog even straight out of the horse's mouth:

At the investiture of Charles prince of Wales Queen Elizabeth II said to Charles...

"This dragon gives you your power, your throne, and your authority"

To which Charles responded with:
"I am now your Liege-man and worthy of your earthly worship."
"Liege-man" meaning Lord or Master.

Dragon gives you your power?
Welke draak?
Waar heeft zij het over?

Waarom liet George Bush Sr (President van de Verenigde staten!!)zich ridderen door de koningin van England!!

Voor wie werkt de Familie Bush nu eigenlijk?

(bericht gewijzigd op 8-5-2009 10:27:59)
Carpe diem homo universalis
Op 08-05-2009 10:12:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

En hier nog even straight out of the horse's mouth:

At the investiture of Charles prince of Wales Queen Elizabeth II said to Charles...

"This dragon gives you your power, your throne, and your authority"

To which Charles responded with:
"I am now your Liege-man and worthy of your earthly worship."
"Liege-man" meaning Lord or Master.

Dragon gives you your power?
Welke draak?
Waar heeft zij het over?

Waarom liet George Bush Sr (President van de Verenigde staten!!)zich ridderen door de koningin van England!!

Voor wie werkt de Familie Bush nu eigenlijk?


Wat heeft dàt met Dinosauria te maken ??

Weeral in een roes Lanoe ?
Op 08-05-2009 11:36:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pizza:
Firefox:

lemetje:

Daar gaan we weer...de dino's zijn er niet meer en daar mag je ergens wel blij om zijn. Moet er niet aan denken om in een soort van Jurassicpark te leven. Grote planteneters die je tuin kaalvreten en geen middel wat er tegen helpt. Snel boodschappen doen en bang zijn dat er een raptor je op de hielen zit of het op je slagersboodschappen heeft gemunt? Ben ook blij dat we hier geen kroks hebben of grote varanen die ook wel een hapje lusten. Een Gekko in huis tegen spinnen en ander ongedierte zou trouwens wel makkelijk zijn.


'Moet er niet aan denken om in een soort van Jurassicpark te leven'.

Wees gerust ; Jurassic Park is slechts fantasie en in werkelijkheid niet te realiseren.


Nog niet. Je weet maar nooit
Op 08-05-2009 13:10:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Makkelijk he firefox selectief reageren op spelfouten e.d.
Op 08-05-2009 14:53:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Van de draak is een symbool, een soort van archetype gemaakt. Ik weet trouwens zonet nog niet ofdat men in de middeleeuwen al op de hoogte was van dinosaurusskeletten. Misschien binnen een beperkte kring dan. Sinds 1810 werden de uitgestorven dinosauriërs pas wetenschappelijk beschreven.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-05-2009 15:31:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Van de draak is een symbool, een soort van archetype gemaakt. Ik weet trouwens zonet nog niet ofdat men in de middeleeuwen al op de hoogte was van dinosaurusskeletten. Misschien binnen een beperkte kring dan. Sinds 1810 werden de uitgestorven dinosauriërs pas wetenschappelijk beschreven.


'Sinds 1810 werden de uitgestorven dinosauriërs pas wetenschappelijk beschreven'.

Dat is een beetje te vroeg. De eerste wetenschappelijke beschrijving van een Dinosauriër stamt uit 1824, toen William Buckland Megalosaurus beschreef.

Mosasaurus (géén Dinosauriër) is al bekend uit 1764, maar pas in 1790 wetenschappelijk beschreven.

De naam 'Dinosauria' werd in 1824 door Richard Owen ingevoerd.

Dat vroege vondsten van o.a. dinosauriërbeenderen wel degelijk aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan van het concept draak, wordt hier beschreven onder de titel 'Van mythe tot wetenschap' ;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dinosauria

(bericht gewijzigd op 8-5-2009 17:06:12)
Op 08-05-2009 17:01:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: jahoor.. wikipedia kom er maar in.
Op 08-05-2009 17:31:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Firefox

Jij legde het verband tussen draken en dino's.
Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie.
Vaak wordt de verwarring gemaakt dat het om dieren gaat, maar wie zich erin verdiept weet dat er heel iets anders mee bedoelt wordt.
Wat ik dus even netjes weer wou geven.
Waarbij ik ook denk dat het belangrijk is dat de mens gaat beseffen wat ermee bedoelt werdt.
Ik denk dat het koningshuis dan nog heel wat meer te verduren zou krijgen als de zgn aanslag van een gek met een suzuki.

George HW Bush:

"If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us."

http://boards.ancestry.com.au/topics.royalty.links/212/mb.ashx

Maar idd, zij hebben liever dat wij het over het uitsterven van dino's hebben
Dus snel weer back on topic

(bericht gewijzigd op 9-5-2009 11:01:56)
Carpe diem homo universalis
Op 09-05-2009 10:40:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Lanoe:

@ Firefox

Jij legde het verband tussen draken en dino's.
Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie.
Vaak wordt de verwarring gemaakt dat het om dieren gaat, maar wie zich erin verdiept weet dat er heel iets anders mee bedoelt wordt.
Wat ik dus even netjes weer wou geven.
Waarbij ik ook denk dat het belangrijk is dat de mens gaat beseffen wat ermee bedoelt werdt.
Ik denk dat het koningshuis dan nog heel wat meer te verduren zou krijgen als de zgn aanslag van een gek met een suzuki.

George HW Bush:

"If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us."

http://boards.ancestry.com.au/topics.royalty.links/212/mb.ashx

Maar idd, zij hebben liever dat wij het over het uitsterven van dino's hebben
Dus snel weer back on topic


Zeer interessant stuk Lanoe.
Nu is het wel duidelijk waarom NL (Bea met de dikke vinger in de pap) zo braaf achter die lui aanloopt. Allemaal belangen dus en nix democratie. Ben wel benieuwd of de oorlogen die momenteel gevoerd worden ook hiermee te maken hebben, het lijkt er wel op als je ziet welke landen eraan deelnemen.
'Don't forget rule number 6'
Op 09-05-2009 15:33:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Gerard:

Lanoe:

@ Firefox

Jij legde het verband tussen draken en dino's.
Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie.
Vaak wordt de verwarring gemaakt dat het om dieren gaat, maar wie zich erin verdiept weet dat er heel iets anders mee bedoelt wordt.
Wat ik dus even netjes weer wou geven.
Waarbij ik ook denk dat het belangrijk is dat de mens gaat beseffen wat ermee bedoelt werdt.
Ik denk dat het koningshuis dan nog heel wat meer te verduren zou krijgen als de zgn aanslag van een gek met een suzuki.

George HW Bush:

"If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us."

http://boards.ancestry.com.au/topics.royalty.links/212/mb.ashx

Maar idd, zij hebben liever dat wij het over het uitsterven van dino's hebben
Dus snel weer back on topic


Zeer interessant stuk Lanoe.
Nu is het wel duidelijk waarom NL (Bea met de dikke vinger in de pap) zo braaf achter die lui aanloopt. Allemaal belangen dus en nix democratie. Ben wel benieuwd of de oorlogen die momenteel gevoerd worden ook hiermee te maken hebben, het lijkt er wel op als je ziet welke landen eraan deelnemen.

Et tu... Obama...
http://www.livevideo.com/video/E1C664E1768D4F1AAA7FE59DF61F962B/barack-obama-cfr-bush-bloodlin.aspx
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 09-05-2009 16:16:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

@ Firefox

Jij legde het verband tussen draken en dino's.
Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie.
Vaak wordt de verwarring gemaakt dat het om dieren gaat, maar wie zich erin verdiept weet dat er heel iets anders mee bedoelt wordt.
Wat ik dus even netjes weer wou geven.
Waarbij ik ook denk dat het belangrijk is dat de mens gaat beseffen wat ermee bedoelt werdt.
Ik denk dat het koningshuis dan nog heel wat meer te verduren zou krijgen als de zgn aanslag van een gek met een suzuki.

George HW Bush:

"If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us."

http://boards.ancestry.com.au/topics.royalty.links/212/mb.ashx

Maar idd, zij hebben liever dat wij het over het uitsterven van dino's hebben
Dus snel weer back on topic'Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie'.

'De ontdekking van de dino's'. Wel, daar kun je geen 'tijdstip' op kleven ... Grote fossiele beenderen (niet enkel van Dinosauria) moeten in historische tijden regelmatig ontdekt geweest zijn, immers de mens doet al millenia lang aan mijnbouw. Op zijn zoektocht door de natuur op zoek naar edelmetalen en bepaalde gesteentesoorten zullen onze voorouders uit verschillende historische tijdperken ongetwijfeld geconfronteerd geweest zijn met fossielen in de geologische strata, zowel met grote (bv. van Dinosauria) als met kleine(re) (schelpdieren, fossiele vissen, enz.). Uit deze observaties ontstonden langzaam mythologische dieren.
Op 10-05-2009 0:57:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:

@ Firefox

Jij legde het verband tussen draken en dino's.
Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie.
Vaak wordt de verwarring gemaakt dat het om dieren gaat, maar wie zich erin verdiept weet dat er heel iets anders mee bedoelt wordt.
Wat ik dus even netjes weer wou geven.
Waarbij ik ook denk dat het belangrijk is dat de mens gaat beseffen wat ermee bedoelt werdt.
Ik denk dat het koningshuis dan nog heel wat meer te verduren zou krijgen als de zgn aanslag van een gek met een suzuki.

George HW Bush:

"If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us."

http://boards.ancestry.com.au/topics.royalty.links/212/mb.ashx

Maar idd, zij hebben liever dat wij het over het uitsterven van dino's hebben
Dus snel weer back on topic'Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie'.

'De ontdekking van de dino's'. Wel, daar kun je geen 'tijdstip' op kleven ... Grote fossiele beenderen (niet enkel van Dinosauria) moeten in historische tijden regelmatig ontdekt geweest zijn, immers de mens doet al millenia lang aan mijnbouw. Op zijn zoektocht door de natuur op zoek naar edelmetalen en bepaalde gesteentesoorten zullen onze voorouders uit verschillende historische tijdperken ongetwijfeld geconfronteerd geweest zijn met fossielen in de geologische strata, zowel met grote (bv. van Dinosauria) als met kleine(re) (schelpdieren, fossiele vissen, enz.). Uit deze observaties ontstonden langzaam mythologische dieren.


De mythologiën waren er al.
Die heeft men niet verzonnen omdat men een stel beenderen gevonden had.

(bericht gewijzigd op 10-5-2009 13:14:21)
Carpe diem homo universalis
Op 10-05-2009 13:12:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Lanoe zei ;

'De mythologiën waren er al.
Die heeft men niet verzonnen omdat men een stel beenderen gevonden had'.

Het is niet 'mythologiën', maar mythen. Mythologie is de studie of de leer van de mythen.

Je kunt trouwens niet aantonen dat de mens mythen verzon voor de allereerste vondst van fossiele beenderen. Zoals gewoonlijk schrijf je maar wat raak .....

Op 10-05-2009 23:01:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe zei ;

'De mythologiën waren er al.
Die heeft men niet verzonnen omdat men een stel beenderen gevonden had'.

Het is niet 'mythologiën', maar mythen. Mythologie is de studie of de leer van de mythen.

Je kunt trouwens niet aantonen dat de mens mythen verzon voor de allereerste vondst van fossiele beenderen. Zoals gewoonlijk schrijf je maar wat raak .....


Je begreep iig wat ik bedoelde.

"Je kunt trouwens niet aantonen dat de mens mythen verzon voor de allereerste vondst van fossiele beenderen. Zoals gewoonlijk schrijf je maar wat raak ....."

Ten 1e geloof ik niet dat het over mythen gaat, maar daadwerkelijke gebeurtenissen, waar je niet aan die dieren moeten denken (draken, slangen) maar dat er groepen mee aangegeven worden, die tot heden ten dage (zie mijn referentie eerder naar het koningshuis e.d.) nog steeds terug te vinden zijn.

Hetzelfde geldt voor jou natuurlijk ook, jij kunt het ook niet aantonen en papagaait maar wat na (het komt niet eens van jezelf).

Als je er zelf eens onderzoek na ging doen dan zou je er ook anders tegenaan gaan kijken, maar dat durf je niet, want dan zou je op jezelf moeten vertrouwen en enkel van jezelf uit moeten gaan.
Je verschuilt je liever achter iemand anders zn theoriën, wat je niet meer maakt dan een lege huls, gevuld met externe ideeën en zonder een eigen zelf.
Vroeg of laat zal je zelf zich aanmelden en zul je de worsteling met al die (waan)ideeën aan moeten gaan, je schaduwzelf, maar daar ben je nu duidelijk nog niet aan toe.

(bericht gewijzigd op 11-5-2009 11:31:28)
Carpe diem homo universalis
Op 11-05-2009 11:26:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Hier weer een linkje naar een geheel andere nieuwe, creationistische theorie! (Zie afbeelding!)

http://bizarrocomic.blogspot.com/2008/11/ark-theory.html

Link naar groter plaatje:

(bericht gewijzigd op 26-7-2009 12:31:36)
God... Dat ben je zelluf!
Op 26-07-2009 0:23:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Het enige wat historich te onderschrijven is maar de wetenschap zich natuurlijk zo ver mogelijk van af wilt houden is dat niet een natuurramp de 'dinosauruskoeien' heeft weggevaagd maar de 'goden' de 'gigas en monsters' hebben weggevaagd met atoomwapens. In die context dus.
Op 26-07-2009 14:29:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker: Wat ik me simpelweg afvraag is als de dino's weggevaagd zijn door bv. een metoriet, hoe kan het dan tijdgenoten als bv krokodillen en onze voorlopers (de vroege zoogdieren) het wel hebben overleefd?
Op 26-07-2009 15:35:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Cultuurmeneer:

Hier weer een linkje naar een geheel andere nieuwe, creationistische theorie! (Zie afbeelding!)

http://bizarrocomic.blogspot.com/2008/11/ark-theory.html

Link naar groter plaatje:


Eindelijk een theorie waar ook ik iets van snap
Nee, dank u.
Op 26-07-2009 19:11:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Firefox:

Lanoe:

En hier nog even straight out of the horse's mouth:

At the investiture of Charles prince of Wales Queen Elizabeth II said to Charles...

"This dragon gives you your power, your throne, and your authority"

To which Charles responded with:
"I am now your Liege-man and worthy of your earthly worship."
"Liege-man" meaning Lord or Master.

Dragon gives you your power?
Welke draak?
Waar heeft zij het over?

Waarom liet George Bush Sr (President van de Verenigde staten!!)zich ridderen door de koningin van England!!

Voor wie werkt de Familie Bush nu eigenlijk?


Wat heeft dàt met Dinosauria te maken ??

Weeral in een roes Lanoe ?

Veel meer dan dogmatische denkers ooit zullen begrijpen. Hoe en wat weet ik natuurlijk ook niet, maar de link tussen vorstenhuizen en draken is er wel degelijk. Bush is zoals meerdere presidenten familie van de royals en de v.s. zijn in de praktijk nog steeds een Britse kolonie. (de grote domme reus)
Nee, dank u.
Op 26-07-2009 19:18:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Lanoe:

@ Firefox

Jij legde het verband tussen draken en dino's.
Je bovenstaande discussie met maan geeft al aan dat de draak al voorkwam voor de ontdekking van de dino's en teruggaat tot in de oude mythologie.
Vaak wordt de verwarring gemaakt dat het om dieren gaat, maar wie zich erin verdiept weet dat er heel iets anders mee bedoelt wordt.
Wat ik dus even netjes weer wou geven.
Waarbij ik ook denk dat het belangrijk is dat de mens gaat beseffen wat ermee bedoelt werdt.
Ik denk dat het koningshuis dan nog heel wat meer te verduren zou krijgen als de zgn aanslag van een gek met een suzuki.

George HW Bush:

"If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us."

http://boards.ancestry.com.au/topics.royalty.links/212/mb.ashx

Maar idd, zij hebben liever dat wij het over het uitsterven van dino's hebben
Dus snel weer back on topic


Leuke link! Voor zover ik begrepen heb was de ,,aanslag'' enkel een milde waarschuwing omdat Bea zich iets machtiger waande dan ze is. Ook in deze kringen rommelt er nog wel eens iets.
Nee, dank u.
Op 26-07-2009 20:15:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden