Het EPD komt eraan, of we nou willen of niet. Oké, u heeft de keuze of uw dossier openbaar gaat worden of niet, maar het dossier zelf houdt u daarmee niet tegen. Natuurlijk verwacht men normaal gesproken dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, en dat de mensen die er het meest mee te maken hebben er ook het meeste profijt van zien. Artsen en ander medisch personeel zou dus in groten getale voor moeten zijn, toch?

Niets is echter minder waar. Waar onder de gewone bevolking het aantal bezwaren eind vorig jaar rond de 2% lag, heeft maar liefst 31% van alle artsen bezwaar gemaakt. Nog eens 25% denkt erover om alsnog bezwaar in te dienen, en 7% zou dat ook overwegen als het bezwaar indienen eenvoudiger zou zijn. Al met al lijkt dus meer dan 60 procent van alle artsen in Nederland geen of weinig voordelen van het EPD te zien.

Eerder al waarschuwden heel veel huisartsen in hun wachtkamers tegen het EPD, al was het officiële standpunt wél in het voordeel van het elektronische patiëntendossier. Nu lijkt het er toch op dat de meeste artsen nog steeds grotendeels tegen het EPD zijn en die mening ook omzetten in een bezwaarschrift.

Helaas zijn er geen cijfers bekend over waarom er onder artsen zo massaal protest ingediend wordt. Wat echter wel overduidelijk naar voren lijkt te komen, is dat er onder een van de meest bij het EPD betrokken beroepsgroepen maar heel erg weinig draagvlak is voor dit systeem.
Ganzfeld: Goed voorbeeld doet goed volgen zou ik zo zeggen...
Op 14-05-2009 8:35:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Isis: ik heb meteen bezwaar ingediend destijds ( een jaartje geleden?)toen de eerste brief kwam .
Met dat formulier.Waarvan je er maar één per adres kreeg !! Achterlijk. Moest je zelf kopieën gaan maken voor je andere gezinsleden.
Daaraan kon je eigenlijk al zien hoe weinig bezwaar ze verwachtten.
Maar 2 % bezwaar is wel erg weinig !
Overigens kan men nu ook nog bezwaar maken hoor. Ten alle tijde.

http://www.infoepd.nl/informatiepunt_com/patient_bezwaar_maken.php


(bericht gewijzigd op 14-5-2009 10:13:57)
Op 14-05-2009 10:05:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: als doktoren zelf al geen heil zien in zo'n systeem, waar zijn ze dan eigenlijk mee bezig?
of zou er toch een andere reden zijn waarom dit dossier er zo nodig moet komen, zo te lezen komt het initiatief in ieder geval niet bij de artsen zelf vandaan...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-05-2009 20:29:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Professor Smalhout schreef in zijn rubriek in De Telegraaf van 8 en 15 november over het EPD. Een fragment:

"Toen nazi-Duitsland in 1940 ons land binnenviel, gebeurde exact hetzelfde. Iedere Nederlander kreeg een zogenaamd persoonsbewijs dat hij/zij altijd bij zich moest dragen. Op dat van de Joodse medeburgers stond een grote letter J gestempeld. Het was voor de Duitse bezetters een fluitje van een cent om alle Joodse burgers uit hun huizen te laten halen en op transport te stellen teneinde ze ten slotte massaal in Polen te kunnen vermoorden.

Kristallnacht
Dat kon alleen omdat de administratie van onze overheid zo perfect was. Vooral omdat de bevolkingsregisters toen al gebruikmaakten van de directe voorloper van de computer, nl. het elektromechanische ponskaartensysteem van Herman Hollerith. Hij was de grondlegger van IBM (International Business Machines), zoals bekend het grootste Amerikaanse bedrijf op het gebied van kantoormachines. Vandaar dat iedereen die bewust de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt kopschuw is voor alle vormen van massale registratie. Die mensen weten ook dat het juist dit weekend zeventig jaar geleden is dat die ellende begon met de zogenaamde Reichskristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland de ruiten van alle Joodse zaken, huizen en synagogen door de nazi’s kapotgeslagen en Joodse burgers mishandeld en vermoord. Het woord ’Kristallnacht’ slaat op de straten die toen bedekt waren met glasscherven.

Het Elektronisch Patiënten Dossier-plan is onze minister van Volksgezondheid Ab Klink echter zonder twijfel ingegeven door oprechte zorg voor onze gezondheid. Maar zoals velen van zijn voorgangers heeft hij geen medische kennis van zaken en moet hij het doen met de adviezen van zijn ambtenaren. Die zijn per definitie klassieke bureaucraten en managers, bezeten van de drang om alles controle te houden."
Op 15-05-2009 14:31:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Isis: @ Steenslagen:

Prof Smalhout is iemand die ik hoog in 't vaandel heb!
Dat hij zoiets schrijft vind ik heel goed.
Het enge is inderdaad dat we meer en meer moeten inleveren aan privacy. Meer en meer geregistreerd staan en informatie over ons voor het grijpen ligt en vaak ook misbruikt wordt. Niet altijd opzettelijk. maar des te enger.
Dat er misbruik van gemaakt kan worden is wel duidelijk.
Dat gebeurt ook al.
Ik weet het want heb indertijd (dit is 8 jaar geleden)dat mijn zoon eens met de politie in aanraking kwam (hij was 15 , om iets futiels)en er al snel een stigma op hem gelegd werd omdat ik alleenstaande moeder was.
Ze vertelden me op het bureau dat ze met "punten"werkten ( negatieve), ook dat hij rookte scoorde negatieve punten . Ik viel zowat van m'n stoel toen en dacht dat zij een loopje met me namen.
Anyway, wat ik maar wil zeggen is dat er overal dossiers van mensen worden gemaakt en die al gauw op een negatieve manier worden "gebruikt".
Ik heb nog veel meer van dit soort dingen meegemaakt, maar dat rijkt te ver.
Dossiers... nee weg ermee!!!!!
Op 15-05-2009 18:23:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Mijn eígen psychiater heeft ook bezwaar gemaakt.

En nog maar even een quote van mezelf:

Eva:

Clavius:
Echt serieus, dit onderwerp is al een keer aan bod gekomen. Watvoor kwaad kan dit nu precies? Eventjes 1 keertje een concreet voorbeeld...


'k Ga mezelf even quoten:
Eva:

Registratielijst:
Risicofactoren ouder/verzorger

1 Leeftijd moeder bij bevalling < 20 jaar
2 Alcohol- of drugsgebruik in de zwangerschap
3 Geen gebruik JGZ of alleen vaccinaties
4 Opvoedingsprobleem
5 Zorgtekort
6 Ontbreken sociaal netwerk
7 Eénouder gezin
8 Langdurige werkloosheid/arbeidsongeschiktheid ouder(s)
9 Verzorgende ouder spreekt geen Nederlands
10 Levend van minimum inkomen
11 Chronisch zieke ouder
12 Ouder(s) verslaafd aan alcohol
13 Ouder(s) verslaafd aan drugs
14 Ouder(s) met psychi(atri)sche problemen
15 Ouder(s) als kind zelf mishandeld
16 Ouder(s) laag of niet geletterd
Overig


O, joepie, ik ben een risicofactor, nu maar hopen dat ik niet met de botbreuk(en) van één van mijn kinderen op de Eerste Hulppost ga belanden, voor ik het weet heb ik een VIR (verwijs index risico) aan m'n broekje..
(.....) het blijft natuurlijk een angstaanjagend idee dat je hele hebben en houwen langs de digitale snelwegen raast. Binnenkort gaat mijn zoon naar het voortgezet onderwijs, het onderwijs heeft ook toegang tot het EKD, betekent dat dus ook dat ze daar alle intieme ins-en outs van hem en de rest van het gezin onder ogen krijgen..?! En uiteraard is het allemaal opgezet om er onder motto: 'geen kind buiten beeld' voor te zorgen, dat er geen gevallen als 'Savanna' en 'het Maasmeisje' meer zullen plaatsvinden, maar het begint op deze manier m.i. iets teveel op totale controle-zucht te lijken. Maatregelen die je onder het mom van veiligheid door je strot geduwd krijgt, leiden tot verstikking en dat staat dan weer zo lullig in je EPD...Voor mij persoonlijk kan het dus nadelige gevolgen hebben (o.a. stigmatisering), aangezien gegevens de neiging hebben een geheel eigen leven te gaan leiden.

Op 15-05-2009 19:29:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Isis: @ Eva:
Ik begrijp je helemaal!
Heb het al genoeg meegemaakt dat gegevens een eigen leven gaan leiden.
Vooral omdat de 'gegevens' door iedereen op eigen ( kortzichtige) wijze worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld de raad voor de kinderbescherming die al gauw bij zaken betrokken wordt om 'onderzoek' te doen, terwijl er niets aan de hand is.
Mensen die vaak geen bal verstand hebben van de werkelijkheid.
Niet eens in staat zijn goed en juist rapportages te schrijven.
Dat heeft tot veel vervelende zaken geleid in ons leven.
Er zeker tegen gevochten, met succes .
Maar leuk is het niet . Nee,schandalig.
Breek me de bek niet open.

(bericht gewijzigd op 15-5-2009 20:31:03)
Op 15-05-2009 20:30:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broeikul: Ook direct bezwaar gemaakt. Schandalig dat dat op deze manier moet, want zo proberen ze het je min of meer door de strot te duwen. Deze werkwijze geeft gelijk al aan dat ze een loopje nemen met je privacy. Ik denk dat het niet lang duurt, of je gegevens worden, als het systeem eenmaal is ingevoerd en uit de publiciteit is, beetje bij beetje beschikbaar gesteld aan de verzekeraars en andere belangstellenden. Het oorspronkelijke idee met een pas met chip, door jezelf beveiligd met je eigen pincode, leek me nog wel wat. Dan heb je het letterlijk in eigen hand. Maar als je kreperend het ziekenhiis wordt binnengedragen is het dan weer de vraag of je dan nog je pincode kan ophoesten.......
(bericht gewijzigd op 16-5-2009 0:55:54)
Op 16-05-2009 0:51:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 16-05-2009 9:59:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Isis:
Broeikul:

Ook direct bezwaar gemaakt. Schandalig dat dat op deze manier moet, want zo proberen ze het je min of meer door de strot te duwen. Deze werkwijze geeft gelijk al aan dat ze een loopje nemen met je privacy. Ik denk dat het niet lang duurt, of je gegevens worden, als het systeem eenmaal is ingevoerd en uit de publiciteit is, beetje bij beetje beschikbaar gesteld aan de verzekeraars en andere belangstellenden. Het oorspronkelijke idee met een pas met chip, door jezelf beveiligd met je eigen pincode, leek me nog wel wat. Dan heb je het letterlijk in eigen hand. Maar als je kreperend het ziekenhiis wordt binnengedragen is het dan weer de vraag of je dan nog je pincode kan ophoesten.......


Het idee van een soort 'paspoort' waarin bijv staat dat je diabetes hebt en allergisch voor bepaalde medicijnen , medicijngebruik, of hartpatiënt bent en al dat soort informatie die werkelijk terzake doend is ingeval van ernstige levensbedreigende spoedsituaties waarin je niet meer in staat bent dit zelf te vertellen...............
Maar dan zonder chip en pincode uiteraard.
Dát zou wel iets kunnen zijn.
Dat draag je dan bij je (net als een donorcodil bijvoorbeeld of een I.D.)
En je kiest er dan zélf voor om dat te doen.
Mensen die geen aandoeningen en/of medicijnen gebruiken enz. die hebben dat helemaal niet nodig.

Andere informatieuitwisseling over patiënten kan dan nog steeds elektronisch plaatsvinden in plaats van met papier.
Maar alleen dan na toestemming van de patiënt.
Op 16-05-2009 10:19:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Nadat we er een aantal malen zeer uitgebreid over gesproken hadden, vroeg m'n psychiater of ik ook de bevestiging van het bezwaar tegen het EPD binnen had gekregen, hij had het zijne namelijk al ontvangen. Op dat moment stelde hij zich dermate kwetsbaar op tegenover mij, dat het bijna aandoenlijk werd en creëerde het intieme gevoel alsof we met onze daad, een verbond hadden gesmeed tegen HEN..
Op 16-05-2009 21:12:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Eva, ben jij Die Eva van toenderijd?
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 17-05-2009 0:48:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: En ik maar denken dat mijn reacties inmiddels dusdanig 'volwassen' zijn geworden, dat ik onherkenbaar getransformeerd ben, maar nee hoor..
Op 17-05-2009 1:20:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Haha jaja, je reacties zijn opgewardeerd, neen, onherkenbaar transformeren dat willen we niet, we willen immers bewijs he ;-) Daar wachten we feitelijk al heel lang op, Weerman is trouwens ook weer lekker actief bij zijn chemtrails topic hiero,...

Herkende je verhaal nog in je psych tijd, toen je naam erbij,..Plaatje is rond, ...feitelijk gezien,..;-)
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 17-05-2009 1:31:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: ..Sorry mensen, was even off topic,..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 17-05-2009 1:33:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
todo: Ik zou ook wel eens willen weten hoeveel procent van de IT-ers bezwaar heeft aangetekend.
Op 17-05-2009 9:25:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
todo:

Ik zou ook wel eens willen weten hoeveel procent van de IT-ers bezwaar heeft aangetekend.

deze ICTer in ieder geval 100%
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-05-2009 15:42:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broeikul: Een ICTer bij de overheid zal toch zeker per direct bezwaar aantekenen. Die maakt van dichtbij regelmatig mee dat grote softwareprojecten bij de overheid mislukken, of op zijn minst een totaal gebruikersvijandelijk produkt opleveren. OVchipkaarten die meer van je registreren dan je lief is, onveilig zijn, en toch gewoon worden ingevoerd. Het EPD zal dan wel oke zijn ?, dacht het niet....
(bericht gewijzigd op 17-5-2009 23:22:06)
Op 17-05-2009 23:21:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden