In Tibet werd de kunst om de toekomst te voorspellen al voor de komst van het boeddhisme gepraktiseerd. Toch wordt waarzeggerij niet beschouwd als een vreemde eend in de bijt binnen het globale boeddhistische kader. De kunst om de toekomst te voorspellen werkt immers samen met andere boeddhistische principes zoals karma. In de Tibetaanse maatschappij maakt waarzeggerij deel uit van het dagelijkse leven, maar wat houdt het eigenlijk in?

Na de algemene informatie in het eerste deel, bekijken we in dit tweede deel de soorten waarzeggerij.Deegballen

Deze methode van waarzeggerij wordt hoofdzakelijk uitgeoefend in kloosters of door individuele Lama's wanneer belangrijke beslissingen - zoals reïncarnatie - moeten worden genomen. Een aantal mogelijke antwoorden op het onderzoek, zoals de namen van de mogelijke kandidaten voor reïncarnatie, worden op een stukje papier neergeschreven. Deze stukjes papier worden dan in gelijke deegballen van dezelfde omvang verstopt.

De deegballen worden zorgvuldig gewogen om er zeker van te zijn dat ze allemaal dezelfde grootte hebben. Daarna belanden de deegballen in een kom die zorgvuldig verzegeld wordt. De kom wordt dan voor een heilig artefact geplaatst, zoals het standbeeld van Jowo in de belangrijkste tempel van Lhasa of voor beelden van de beschermers van Dharma, of de begrafenismonumenten van grote Lama's. Welke heilig artefact er ook gekozen wordt: het is van de artefacten dat de inspiratie voor een oplossing of beslissing moet komen.

Gedurende drie dagen blijven de monniken dag en nacht in de tempel gebeden reciteren. Tijdens die gebeden mag niemand de kom aanraken. Op de vierde dag wordt - voordat iedereen aanwezig is in de tempel - het verzegelde deksel van de kom gehaald. Een vooraanstaande Lama roert de deegballen in de kom door elkaar totdat een van de deegballen uit de kom valt. Het is die deegbal die het (juiste) antwoord bevat.

Dobbelstenen

De Palden Lhamo dobbelsteen waarzeggerij gebeurt met drie dobbelstenen met de gekende bolletjes van een tot zes op evenveel vlakken. De waarzegging die verbonden is aan andere goddelijkheden kunnen ook uitgevoerd worden met dobbelstenen waar de bolletjes geruild zijn voor letters. De dobbelstenen zijn gemaakt uit been, hout of hoorn. De Khamtrul Rinpoche heeft zijn eigen procedure over waarzeggerij met dobbelstenen:

"Opdat een voorspelling zou slagen is het van essentieel belang dat de waarzegger voldoende gemotiveerd is en dat de persoon die op zoek is naar advies vertrouwen heeft in de waarzegger. Het is belangrijk dat ze beiden tot de 'Three Jewels', hun Lama's en hun goddelijkheden - voornamelijk naar de Palden Lhamo en andere beschermers van Dharma - voor een duidelijk antwoord bidden. Als ik het verzoek niet duidelijk hoor, dan vraag ik het opnieuw. Daarna visualiseer ik me als mijn eigen goddelijkheid Dorje Shonu of Vajra Kilaya en roep ik de Palden Lhamo. Door mijn jarenlange vertrouwensrelatie met de Palden Lhamo kan ik haar duidelijk visualiseren en vraag ik haar een duidelijk antwoord te geven op de raad die ik vraag. Nu wordt een dobbelsteen geworpen en volgens het aantal ogen vind ik een referentie in mijn waarzeggingboek. Er zijn veel van deze referenties met alle mogelijke antwoorden door belangrijke Lama's neergeschreven. Maar eenmaal vertrouwd geraakt met de voorspellingsmethode, heb je de teksten niet meer nodig."

Rozenkrans (Paternoster)

De waarzegger bidt tot de aangeroepen goddelijkheid - door mantra's te reciteren - voor een duidelijk antwoord. Dan houdt hij de rozenkrans horizontaal voor zich uit, waarbij de vingers van beide handen een willekeurige kraal kiezen. Tussen beide kralen mag maar de helft of minder van alle kralen zitten. Dan verschuift men de vingers van beide handen tegelijkertijd met stappen van drie kralen naar elkaar toe. De procerdure wordt herhaald totdat er maar drie of minder kralen tussen beide handen overblijven.

Het resultaat van de voorspelling hangt af van het aantal kralen dat tussen de vingers overblijft. Deze procedure wordt drie maal na elkaar herhaald. Wanneer er slechts één kraal overblijft is het resultaat een 'valk', met twee kralen is dat een 'raaf' en bij drie overblijvende kralen is dat een 'sneeuwleeuw'.

Het resultaat van de voorspelling in de eerste poging wijst op de omvang van de goddelijke steun en de kwaliteit van de voorspelling in het algemeen. Bij een valk bij de eerste poging kan men rekenen op steun van zijn beschermers, geluk in een onderneming en succes in een rechtszaak. Wanneer de eerste poging een raaf oplevert, wil dat zeggen dat de beschermers niet achter het individu staan. Niets zal verwezenlijkt kunnen worden, een rechtszaak zal in uw nadeel uitdraaien en vijanden zullen u omringen. Een sneeuwleeuw bij de eerste poging betekent steun van de goddelijkheden, langzame maar stabiele verwezenlijkingen en zwakte bij de vijanden. Als de vraag voor waarzeggerij ging over zaken doen, dan wordt een 'sneeuwleeuw' bekeken als een neutraal resultaat.

Het resultaat van de tweede poging wijst op de condities in de onmiddellijke omgeving van de persoon. Een valk wijst algemeen gezien op veel geluk, maar op geen succes bij een kinderwens. De risico's op diefstal en ziekte blijft algemeen gezien klein. Een raaf duidt op ernstige ziekte, gezondheidsproblemen en een daling van de levensenergie. Dingen kunnen verloren gaan of gestolen worden. Als de persoon een geestelijke is dan zal het negatieve minder zwaar doorwegen. Een sneeuwleeuw houdt het midden tussen een valk en een raaf.

Bij de derde poging geeft het aantal resterende kralen aanwijzingen over een persoon die verwacht wordt. Dit was vroeger een zeer belangrijk aspect in het alledaagse leven van Tibet, omdat er geen communicatiesysteem was met reizigers. Een valk voorspelt een bezoeker met slecht nieuws of een slechte aankomst van de reiziger zelf, zoals ziekte. Een raaf vertegenwoordigt slechte aanwijzingen over de verwachte bezoeker. De reiziger zal hindernissen tijdens zijn reis ondervonden hebben, zal helemaal niet arriveren of zal beroofd zijn. Een sneeuwleeuw wijst er op dat de reizigers later zullen aankomen, maar zonder noemenswaardige problemen tijdens de reis. Eventuele gezondheidsproblemen zijn mogelijk en het vinden van een juiste behandeling zal niet evident zijn.

Veters

Deze vorm van waarzeggerij is zeer populair onder nomaden. Vlakke, twee centimeter dikke laarsveters worden over elkaar gevouwen in de vorm van een vierkant. Daarna worden ze met een ruk uit elkaar getrokken. Als de schoenveters gemakkelijk en zonder strop uit elkaar komen, is dit een positief teken. Een verwarring of knoop is vanzelfsprekend een negatief signaal.

C.: Mooie reeks, hoor!
Op 04-06-2009 21:06:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden