In Tibet werd de kunst om de toekomst te voorspellen al voor de komst van het boeddhisme gepraktiseerd. Toch wordt waarzeggerij niet beschouwd als een vreemde eend in de bijt binnen het globale boeddhistische kader. De kunst om de toekomst te voorspellen werkt immers samen met andere boeddhistische principes, zoals karma. In de Tibetaanse maatschappij maakt waarzeggerij deel uit van het dagelijkse leven, maar wat houdt het eigenlijk in?

Na de algemene informatie in het eerste deel en de soorten waarzeggerij in deel twee, vullen we dit derde deel met de interpretatie van toevallige gebeurtenissen en dromen door de waarzeggerij.Toevallige gebeurtenissen

Wanneer een waarzegger zich voorbereidt op - of bezig is met - een voorspelling, dan kunnen bepaalde gebeurtenissen in zijn directe omgeving geïnterpreteerd worden als aanwijzingen voor zijn toekomstige verwezenlijkingen. En die kunnen zowel positief als negatief zijn. Positieve tekens zoals het horen of zien vliegen van ganzen, eenden, zwanen en fazanten, wijzen er op dat hij de zegeningen van de Boeddha's en de Bodhisattva's zal ontvangen. Worden ook als positief beschouwd: trommelgeroffel, het geluid van snaarinstrumenten en fluiten, klokken, gongen, bellen en mensen die stanza's reciteren waar woorden als succes, zegevieren, verwezenlijken, uitstekend, vruchtbaar, talrijk en glorierijk in voorkomen.

Negatieve tekens die op hindernissen zullen wijzen zijn het horen van het gekrijs van apen, piepen van muizen, huilen van wolven, balken van ezels en geloei van buffels. Een even negatief teken is wanneer de weg van de voorspeller gekruist wordt door slangen of schorpioenen en rouwende mensen die woorden zoals nederlaag, ziek, afgang, dood, moeilijk, onmogelijk en verloren gebruiken. In dat geval moet de waarzegger het voorspellen onderbreken en zich naar een andere locatie begeven.

In het algemeen, wanneer een reis of een of andere onderneming overwogen wordt, worden tekens als het ontmoeten van zorgvuldig geklede mannen, vrouwen en kinderen, zwangere vrouwen, koeien met kalveren, gerenommeerde mensen, met juwelen getooide mooie vrouwen, jonge meisjes, olifanten en mensen die religieuze symbolen vasthouden zoals een wiel, vaas, lotusbloem, paraplu en slingers als positief ervaren. Tekens die wijzen op een mislukking zijn: verloren of achtergelaten bagage, het ontmoeten van angstaanjagende, uitgeputte en haveloze mensen, in de weg gelopen worden, huizen zien instorten, iets in brand zien vliegen of iets breken.

Dromen

Bepaalde individuen zijn begaafd met helderziende dromen die ze als middel kunnen aanwenden om het resultaat van toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Deze helderziende dromen vinden gewoonlijk in het laatste deel van de nacht plaats en zijn van nature zeer duidelijk. Net als andere vormen van waarzeggerij zijn deze dromen gewoonlijk het resultaat van een speciale verhouding met een goddelijkheid. De gebruikte droomsymboliek is specifiek voor de dromer en kan alleen door hem of haar begrepen worden.

Voor een vakkundige waarzegger betekenen de volgende gevestigde symbolen in een droom een grote vaardigheid en bekwaamheid: het zien van Boeddha's, Bodhisattva's en zijn persoonlijke goddelijkheid, onderricht van zijn goddelijkheid krijgen, een kroon dragen, een bad nemen, Varja's en andere godsdienstige artefacten krijgen, koning worden, in een tempel met heilige objecten, tijgers, draken, leeuwen of paarden vertoeven, ter hemel opstijgen in de richting van de maan of de zon, een oceaan zwemmend oversteken, de zon of de maan zien rijzen, een veld oversteken, zuivelproducten eten, op een lotusbloem zitten, geprezen worden door de goden, ouders, spirituele leermeesters, mooie dames en vrienden, dromen over bloemenparken, regen, rijp fruit, koningen, Brahmanen, rijke mensen, spirituele leiders, ganzen en aanverwante goedgezinde vogels.

Het overwinnen van hindernissen wordt symbolisch gebracht door het dromen over goud, schatten, edelstenen, granen, ornamenten, bewapening en iemands vijand doden. De volgende - op het eerste gezicht negatieve - droomonderwerpen zijn een indicatie voor goede resultaten en symboliseren ook het overwinnen van hindernissen: iemand onthoofden, menselijk vlees eten, iemand in bloed wassen, alcohol consumeren, iemand kaalscheren, een lichaam verbranden, iemand onderdompelen in de riolering, de stad omringen met iemands ingewanden en overdag de liefde bedrijven.

De volgende dromen wijzen op hindernissen die door kwaadaardige geesten worden opgeworpen: het ontmoeten van tijgers, luipaarden, katten, honden, varkens, ezels, muizen, schorpioenen, wezels, slangen, gierenuilen, dwergen, naakte magere mensen, slagers, bleke magere kinderen, lange naakte mensen. Ook beelden die op hindernissen van kwaadaardige geesten wijzen zijn het dromen over uitgedroogde bronnen, hopen beenderen en schedels en geruïneerde huizen.

Algemeen gezien bestaan slechte dromen uit volgende beelden: achtervolgd worden door militairen, plantaardige olie op iemands lichaam smeren, met verlamde of gebochelde personen spreken, de zon of de maan zien ondergaan, heuvels van zand of takken beklimmen, rode bloemen op de rug van een kameel zien, zich door een nauwe gang wurmen, in een moeras ronddolen, heuvelafwaarts lopen, de botten van iemand breken, dingen breken, verslagen worden door een tegenstrever en belast worden met verderfelijke activiteiten. Deze dromen wijzen erop dat het individu een weinig verdienstelijk en kort leven zal leiden. In zulke gevallen zal de Lama adviseren om vóór de aanvang van gelijk welke activiteit een vredelievend vuurritueel uit te voeren en te mediteren om de geest leeg te maken.

DaVince: "rode bloemen op de rug van een kameel zien"

Ik droom altijd over blauwe bloemen op de rug van een kameel
Religion, a placebo which causes damage.
Op 04-06-2009 8:56:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Ik heb nu net de drie delen doorgelezen en het is wel interessant om te lezen op watvoor manieren ze waarzeggen en hoe ze bepaalde signalen interpreteren. Maar ik blijf me afvragen of de uitspraak van iemand, in dit geval de waarzegger waar je ook heel veel vertrouwen in heb, niet meer invloed op de raadpleger heeft dan hetgeen wat de waarzegger ziet. Veel vertrouwen hebben in iemand en zijn of haar uitspraak heeft invloed op de prestaties van een persoon. Ik kan waarschijnlijk ook de prestaties van iemand die veel vertrouwen in mij heeft ook beinvloeden met mijn positieve of negatieve uitlatingen hierover waardoor de prestatie van deze persoon dus positiever of negatiever worden. Volgens mij is het dus psychisch in plaats van echt waarzeggerij.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 05-06-2009 0:19:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden