In Tibet werd de kunst om de toekomst te voorspellen al voor de komst van het Boeddhisme gepraktiseerd. Toch wordt waarzeggerij niet beschouwd als een vreemde eend in de bijt binnen het globale boeddhistische kader. De kunst om de toekomst te voorspellen werkt immers samen met andere boeddhistische principes zoals karma. In de Tibetaanse maatschappij maakt waarzeggerij deel uit van het dagelijkse leven, maar wat houdt het eigenlijk in?

Na de algemene informatie in het eerste deel en de soorten waarzeggerij in deel twee, de interpretatie van toevallige gebeurtenissen, dromen, vlammen, een boterlamp en een spiegel in deel drie en vier, besteden we in dit laatste deel aandacht aan de interpretatie van de waarzeggerij van een schouderbladbeen en luisteren naar woorden.Schouderblad

Van waarzeggerij met schouderbladen wordt gezegd dat die de allereerste keer uitgevoerd werd door bruine beren. De beren onderzochten de lijnen op de schouderbladen van gedode wezels en muizen om te weten te komen of ze door jagers achtervolgd werden. Jagers zouden dit opgemerkt hebben doordat de beren de ene keer hun prooi verorberden en de andere keer hun prooi met uitgerukte schouderbladen achterlieten. Geleidelijk aan kwam deze vorm van waarzeggerij in gebruik bij de jagers zelf, en ook onder rovers en dieven. Deze vorm van waarzeggerij was ook populair onder dorpsmensen.

Het been dat bij waarzeggerij gebruikt wordt moet het rechter schouderblad van een geslacht schaap zijn, niet van een dier dat gestorven is aan een of andere ziekte of door wilde dieren gedood werd. Om te beginnen moet het schouderblad ontdaan worden van vlees en pezen en gereinigd worden in schoon water. Nadien fugimeert de waarzegger het schouderblad met jeneverbes en houdt het met de rechterhand voor een spiegel. Dan reciteert hij de Ye dharma drie tot zeven keer en vraagt de goddelijkheden naar een duidelijk antwoord. Daarna wordt het schouderblad uit het zicht van mogelijke vreemdelingen in een rookloos vuur gelegd.

Wanneer tijdens het branden het schouderblad kletterende geluiden maakt betekent dit dat kwaadaardige geesten het huis bezitten. Wanneer klokkende geluiden de kletterende geluiden begeleiden dan wijst dat er op dat de demonen ook kwalijke dingen en onenigheid in de familie zullen veroorzaken. Wanneer het uitsteeksel van het schouderblad afbreekt betekent dit dat de demonen met aangepaste rituelen kunnen worden verjaagd.

Het schouderblad wordt in verschillende gebieden verdeeld zodat de waarzegger vrij gedetailleerde voorspellingen kan maken. De gebieden op het schouderblad zijn die betreffende bescherming, vijanden en kinderen. Tussen het beschermingsgebied en het gebied betreffende kinderen zijn eigenlijk vijf secties die bekend staan onder de naam koningen, edelen, ministers, zichzelf en dienaren. Ze zijn van elkaar gescheiden door een vingerbreedte.

Bobbeltjes in het zichzelfgebied zijn een goed teken, maar als ze stilaan verdwijnen dan heeft dat negatieve gevolgen. Een barst in het laagste gedeelte van het zichzelfgebied voorspelt een jaar van zwakheid. Is de barst in het middelste gedeelte dan wijst dit op ongeluk en treurnis. Maar als er een barst op de achterkant van het schouderblad is, dan voorspelt dit dat vijanden en boze geesten die hem willen belagen hem of haar niet zullen overwinnen. Een barst in het onderste gedeelte van het schouderblad wijst op verlies van bezittingen, maar is ook een indicatie voor toenemende rijkdom.

Wanneer het schouderblad wit blijft is dit een positief teken van naderende acties. Wordt het schouderblad grijs en askleurig dan wijst dit negatief teken op tegenslagen gedurende het komende jaar. Een zwarte kleur betekent zware zonden en geel staat voor een hartverwarmend jaar.

Wanneer er veel barsten in het schouderblad zijn wijst dit op een niet succesvolle toekomst. Algemeen gezien zijn de barsten op witte schouderbladen positieve aanwijzingen, zwarte schouderbladen echter zijn een negatief teken, terwijl grijs er ergens tussenin ligt maar overhelt naar negatief. Witte barsten in het beschermingsgebied wijzen er op dat uw beschermer hulp zal bieden. Zwarte barsten nopen tot het uitvoeren van zuiveringsrituelen, kaarsoffers brengen, rituelen van wierook branden, hijsen van gebedsvlaggen en liederen van belijdenis zingen.

Als het edelengebied, of de barsten op het edelengebied, zwart kleuren dan moet er een rituele cake geofferd worden in de omgeving van waterbronnen of meren. De scheidslijn tussen het koningen- en dienarengebied moet ook nagekeken worden. Een witte kleur duidt op kracht, terwijl zwart ook hier een slecht teken is. Het reciteren van mantra's en het ritueel van de witte paraplu (Gdugs dkar) biedt kracht om obstakels te vermijden.

Een schouderblad dat verticale barsten vertoond duidt op ziekte. Horizontale lijnen geven aan dat men het slachtoffer van een diefstal zal worden of dat het lang zal duren voor men een doel verwezenlijkt of bereikt.

Luisteren naar woorden

Dit type van waarzegging wordt gepraktiseerd in de nomadische gebieden van Tibet en andere geïsoleerde plaatsen, waar er geen professionele waarzeggers beschikbaar zijn of geraadpleegd kunnen worden.

Voor het begin van de waarzeggerij wordt een stuk van de jeneverbes met wol, wit doek of koord vastgebonden aan een schouderblad. De waarzegger steekt het schouderblad in de linkerzak van zijn mantel en verlaat zijn woning. Het eerste woord dat hij buiten zijn woning hoort bepaald de lading van de voorspelling.

Als de waarzeggerij voor een ziek iemand uitgevoerd wordt, dan betekenen negatieve woorden als 'lang' een langzame genezing met veel hindernissen. Woorden als 'goed' wijzen dan weer op een snel herstel. Deze eerste woorden hebben voor andere omstandigheden dezelfde waarde. Gelijk welk woord een waarzegger van een voorspelling als eerste hoort: woorden als 'goed' hebben altijd een positieve betekenis en woorden als 'niets' een negatieve inslag.

Slot

Van alle eerder genoemde mogelijkheden van waarzeggerij wordt de deegbal als het betrouwbaarste medium beschouwd. Maar omdat het ritueel veel tijd in beslag neemt wordt het slechts uitgevoerd bij belangrijke gelegenheden. Sommige Lama's kunnen voorspellingen doen zonder gebruik te maken van rituelen. Zij worden rechtstreeks geïnspireerd door de goddelijkheden. Hoewel het resultaat van de voorspelling hetzelfde is beschouwen ze zichzelf echter niet als waarzeggers.

DuhokBoy: wat heeft Schouderblad met islam te maken?
er staat een stukje uit koran op

Op 08-06-2009 15:36:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bizarro: Zwarte Magie, ik zou er maar mee uitkijken.

Vele denken dat het slechts een sprookje is.
Op 08-06-2009 16:34:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: @ Duhokboy
Kan je nagaan hoe geniaal goed ze konden voorspellen, die Tibetanen!

Al ruim voor de komst van Mohammed voorspelden ze al delen van de Koran!
Op 08-06-2009 21:39:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker: Op de schouderblad staat de "Fatiha" uit de Koran zo te lezen. Dat is de eerste vers die Moslims moeten oplezen bij het bidden.

Misschien heeft de schrijver gewoon toevallig een foto gebruikt die hij vond op internet met tekens die hij niet kan lezen, zonder te weten wat er eigenlijk op staat.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 09-06-2009 2:10:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin:
DuhokBoy:

wat heeft Schouderblad met islam te maken?
er staat een stukje uit koran op

Dat Islamitische vroeg Tibitaans schouderbladbeen word bij Tibetaans waarzeggerij gebruikt.
Het word hoog in de lucht gegooid en de manier van vallen zegt dan iets over jouw toekomst.
Valt hij op de Tibetaan zijn kale hoofd, dan zou zijn toekomst een rit naar het ziekenhuis kunnen betekenen.

Let op! Als je niet betaalt worden je ogen eruit gewipt.

(bericht gewijzigd op 9-6-2009 20:15:52)
Op 09-06-2009 20:12:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin: 2 x post
(bericht gewijzigd op 9-6-2009 20:16:32)
Op 09-06-2009 20:14:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
carpin:

2 x post

en beide vrij zinloos

Voorspellen aan de hand van een uitgebreid ritueel is een interessant gegeven, net als elke handeling die volgt op het nalopen van een van tevoren bepaald ritueel.

ik geloof erin, omdat ik denk dat als je ergens je aandacht op focust er waarheid geopenbaard wordt.

TOTUS EMANIT EX VOTO
ALLES IS WAAR
Op 10-06-2009 3:33:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden