"Nederland telt nu al naar schatting 250.000 boeddhisten. De stijging is zo sterk, dat naast islamisering ook kan worden gesproken van boeddhaïsering van Nederland", aldus een samengevatte conclusie van Marcel Poorthuis en Theo Salemink van de Universiteit van Tilburg. Deze trend is een verademing en misschien wel een natuurlijke tegenreactie op de huidige ontwikkeling dat mensen geneigd zijn om zwaar stelling voor of tegen iets te nemen. Nederland is in rap tempo aan het polariseren. Zo is er een krachtige christenfundamentalistische lobby onder aanvoering van minister Rouvoet en wijzen de peilingen uit dat politiek rechts een inhaalslag aan het maken is. In deze verwarrende tijden is een bezinning wel op z'n plaats. Bezinnen kan op veel manieren maar kennelijk heeft de boeddhistische wijze de voorkeur. Het boek 'Boeddhistische psychologie' van Robert Hartzema helpt ons op weg.

Een boeddha is geen godheid of hogere macht. Vrij vertaald zou men het begrip boeddha kunnen vervangen door 'leraar'. Er zijn in de loop van de geschiedenis meerdere boeddha's geweest, maar als men tegenwoordig spreekt over 'Boeddha' dan bedoelt men eigenlijk prins Siddharta. Siddharta was een typisch rijkeluiskindje. Zijn vader gaf hem binnen de muren van het paleis alles wat een mens zich maar kan wensen. Maar dat gaf onze Siddharta geen voldoening en dus verruilde hij het paleis voor de harde buitenwereld. Siddharta worstelde met zijn eigen ervaringen en wat hij in de buitenwereld aantrof. Uiteindelijk, na vele manieren om het lijden in de wereld te begrijpen, zag hij het licht. Zijn inzichten zijn tot op de dag van vandaag richtlijnen van waaruit de verschillende boeddhistische stromingen zijn ontstaan.

De boodschap van Siddharta is duidelijk: "Dit zijn mijn bevindingen en probeer het maar uit, maar volg mij niet." Onze Boeddha laat ons dus vrij om ermee te doen en laten wat we willen en verwacht vooral niet van ons in zijn voetsporen te treden. Voor ons, als vrijdenkende westerlingen, is dat een aansprekende gedachte. Maar buiten puur filosofisch tekeer gaan kan het boeddhisme in de praktijk heel werkzaam zijn.

Neem bijvoorbeeld het boek 'Boeddhistische psychologie' van Robert Hartzema. Buiten dat het boek heel prettig, toegankelijk en eenvoudig te lezen is, houdt het ons een spiegel voor waar we veel profijt van kunnen hebben. Hartzema weet de boeddhistische leer terug te vertalen in - voor ons westerlingen - bruikbare inzichten en leert ons wat 'mens zijn' eigenlijk is en hoe we daarmee om kunnen gaan.

Het boek begint met een korte historie van prins Siddharta en hoe hij tot zijn inzichten is gekomen. Daarna vertaalt Hartzema de wijsheden naar praktische westerse begrippen. Voor de geïnteresseerde mensen een absolute aanrader. Hieronder pikken we een passage uit het boek van Hartzema, zodat u een idee krijgt.

Boeddha geeft op tal van zaken inzichten en een van de dingen die hem bezighield was wat men 'Mara' noemt. Wat is Mara? Mara is de illusie dat wij ons lichaam, onze gedachte en onze emoties zijn, een duurzaam ego hebben en dat de buitenwereld concreet bestaat. Mara is de waanzin in dit leven, zowel alle uiterlijke als innerlijke onzin.


(Meditatie is mooi maar zeker geen vereiste; al een paar glasheldere inzichten bieden ons handvatten om onszelf en de omgeving te begrijpen)

Niets dat je uit begeerte vastgrijpt, is blijvend; alle dingen zijn vergankelijk, beweeglijk en veranderlijk; zij gaan even snel voorbij als een bergstroom; verdampen als een dauwdruppel. Zij hebben geen essentie, zoals een lege vuist waarmee je een hond voor de gek houdt... (Lalitavistara soetra blz. 320-321)

We slaan pagina 53 open en lezen:

"Als wij een emotie serieus nemen, dan neemt de emotie ons serieus. Het gevoel van ik en de emotie ontstaan tegelijkertijd. Dat maakt de illusie zo sterk, zo 'echt'. Dat maakt het ook moeilijk om de illusie te doorbreken. Je bent kwaad op iemand, 'jij' neemt die 'kwaadheid' serieus en die kwaadheid zelf bevestigt dat 'jij' gelijk hebt. Zo worden de kwaadheid en de 'jij die kwaad bent' tegelijk sterker en sterker, totdat de bom barst. Je valt uit, schreeuwt, slaat. Maar later denk je: Was ik dat? Je ziet dat het onzin was zo uit te vallen, en het volgend moment stort je je in een volgende reactie, zoals schuldgevoel, berouw of arrogantie.

Mara heerst ook over het rijk van begeerten. Je ziet iemand, een knappe man of vrouw, en begeerte welt op. Je wilt de ander aanraken, vastpakken, uitkleden, vrijen. Dat is begeerte in zijn pure vorm. Sommige mensen projecteren dat gevoel op auto's of computers, maar de essentie van begeerte is een geweldige aantrekkingskracht en het obsessief op zoek zijn naar bevrediging van dat gevoel. En in onze maatschappij wordt dat gevoel continu geprikkeld als een plek die jeukt en die, wanneer je gaat krabben, alleen maar erger gaat jeuken.

En door de spiraal van begeerten ontstaan andere gevoelens: woede wanneer niet aan de verwachting wordt voldaan; trots als het wel lukt en jaloezie als een ander slaagt waar jij faalt. Hoe kan dat allemaal plaats vinden?

Beelden en andere indrukken hebben we niet in de hand. Je kunt niet door een stad rijden en de reclameborden niet zien. En tussen zien en begeerte zit een soort lijm, een secondenlijm, want in een mum van tijd zit je muurvast. Ooit wel eens met secondenlijm gewerkt? Plotseling zit je vinger vast aan dat wat je wilde lijmen en als je die lostrekt, scheurt de huid van je vinger. Dat doet pijn. Bovendien, als je er veel mee werkt, vreten de dampen aan je longen. Je neus gaat kapot en je lippen ook.

Dus die lijm is wezenlijk de illusie: Mara. Je ziet iemand en op dat moment zit je vast. Zelfs als het een reclameplaat van drukinkt op papier is. Waanzin! En toch gebeurt het. Dat is Mara. Mara is de gestolde waanzin, de kracht van identificatie..."

Aldus een passage uit het boek van Hartzema. Wie wil weten hoe je met Mara en tal van andere zaken om kan gaan, zou een kijkje in het boek kunnen nemen.

Alle dingen die door domme mensen begeerd en vastgegrepen worden, zijn even veranderlijk als luchtbellen in het water. Zij zijn als een luchtspiegeling die ontstaat door een vergissing van je bewustzijn; als een illusie door een dwaling van je geest; als dromen die je in hun greep houden... (Lalitavistara soetra blz. 320-321)

Bovenstaande is slechts één passage uit het boek, maar geeft goed aan hoe de inzichten van Siddharta naar onze belevingswereld zijn vertaald. Tevens wordt gelijk duidelijk hoe 'boeddhistische inzichten' werken, ze ontmaskeren. De wijsheden geven aan hoe we door onze eigen illusies kunnen prikken domweg door inzichtelijk te maken hoe ze werken. Als we de illusie doorhebben, kunnen we besluiten ons eigen lijden en dat van anderen te verminderen.

Of zoals Siddharta het zei: "Geloof het niet maar onderzoek het zelf."

Boeddhistische psychologie
Robert Hartzema
428 blz
ISBN 978 90 6350 100 6

Robert Hartzema is therapeut, trainer en supervisor. Hij gaf 15 jaar les in het Tibetaans boeddhisme en is auteur van 9 boeken over bewustwording, therapie en spiritualiteit.

Nog een recensie hier
Bestellen bij Bol.com kan hier
Meer weten? Website hier

Cultuurmeneer: Niet helemaal mijn ding dat boedhisme.
'Begeerte' bijvoorbeeld: kun je leven zonder 'begeerte'? Je wilt toch graag een dak boven je hoofd? En eten? En mogelijkheden om je voort te planten? En je wilt toch misschien de Franse taal machtig worden? En een computer om op de Boedhisme-site te kunnen lezen of je het 'Boedhisme' begeert?
Oké, overdaad schaadt... Maar wie bepaalt dan wat overdaad is... En dus wat je wel of niet mag begeren?

En dat wedergeboorte-verhaal snap ik al helemaal niet...

Rare jongens die Boedhisten.

(N.b.: en over de misstanden in Tibet - armoede door onder meer het 'bedelen' van de monniken, onderontwikkeling, slavernij [!!!], standverschillen, enz. enz., is hier al genoeg gepost.)

Ik denk dat wanneer boedhisten principieel nooit meer toegeven aan welke begeert dan ook (incl. eten en drinken) we heel snel van het boedhisme verlost zijn...
(bericht gewijzigd op 7-6-2009 11:16:50)
God... Dat ben je zelluf!
Op 07-06-2009 11:05:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Je bent wat je bent. Zonder welk geloof, stroming, idee, idealisme of dat soort nonsens ben je het dichts bij wat je bent.

Waarom speelt het ego allerlei rollen?

Vanuit één niet onderzochte veronderstelling,

één fundamentele vergissing,

één onbewuste gedachte:

"Ik ben niet goed genoeg"


Eckhart Tolle

'Don't forget rule number 6'
Op 07-06-2009 11:42:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Maar voor de liefhebbers, om de Zon-dag door te komen: "The Dalai Lama’s Introduction to Buddhism."

http://www.openculture.com/2009/06/_the_dalai_lamas_introduction_to_buddhism.html

(bericht gewijzigd op 7-6-2009 14:32:17)
God... Dat ben je zelluf!
Op 07-06-2009 0:32:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Cultuurmeneer:

Niet helemaal mijn ding dat boedhisme.
'Begeerte' bijvoorbeeld: kun je leven zonder 'begeerte'? Je wilt toch graag een dak boven je hoofd? En eten? En mogelijkheden om je voort te planten? En je wilt toch misschien de Franse taal machtig worden? En een computer om op de Boedhisme-site te kunnen lezen of je het 'Boedhisme' begeert?
Oké, overdaad schaadt... Maar wie bepaalt dan wat overdaad is... En dus wat je wel of niet mag begeren?


Het gaat er niet zozeer om dat je niet mag begeren. Het gaat erom dat je het mechaniek erachter probeert te doorzien waardoor je meester wordt over dergelijke zaken, in plaats van constant meegevoerd te worden en potentieel slachtoffer van jezelf te worden. Zelfs het onbewust meevoeren is gewoon nog een keuze als je weet hoe de raderen draaien, er is geen dwang, slechts bevrijding van onwetendheid.

Eenmaal wetend blijkt echter dat veel zaken die relevant leken dat niet meer zo zijn, maar nogmaals: dat is een keuze.

Cultuurmeneer:

En dat wedergeboorte-verhaal snap ik al helemaal niet...

In de natuurwetten kennen we de wet van behoud van energie.
Geclusterde energie kan gezien worden als bewustzijn.

Als je je leven hebt gewijd aan het creëren van bewustzijn is de aanname dat deze cluster van ervaringen na de fysieke dood ergens anders geclusterd weer opduikt niet ondenkbaar.
Ook onderbewuste clusters zullen nooit verloren gaan. Ze hangen als bloesem in de lucht en voeden hun omgeving. Niemand komt ooit echt terug, maar het bewustzijn is ook geen iemand; het is een weerspiegeling van het basisprincipe, geclusterd in ervaring.

(bericht gewijzigd op 7-6-2009 12:51:52)
ALLES IS WAAR
Op 07-06-2009 0:39:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: "Onze Boeddha laat ons dus vrij om ermee te doen en laten wat we willen en verwacht vooral niet van ons in zijn voetsporen te treden. Voor ons, als vrijdenkende westerlingen , is dat een aansprekende gedachte. Maar buiten puur filosofisch tekeer gaan kan het boeddhisme in de praktijk heel werkzaam zijn."

:l

allemachtig.....de hilariteit ramt je weer voor je bek hier.
(bericht gewijzigd op 7-6-2009 13:35:56)
Op 07-06-2009 13:35:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
eoi:

:l

allemachtig.....de hilariteit ramt je weer voor je bek hier.

Licht eens toe..?
ALLES IS WAAR
Op 07-06-2009 13:43:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
ThoTh:

eoi:

:l

allemachtig.....de hilariteit ramt je weer voor je bek hier.

Licht eens toe..?

Ik heb het al toegelicht met bold html.
Op 07-06-2009 13:46:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
eoi:

ThoTh:

eoi:

:l

allemachtig.....de hilariteit ramt je weer voor je bek hier.

Licht eens toe..?

Ik heb het al toegelicht met bold html.


Maar die snapte ik niet...
ALLES IS WAAR
Op 07-06-2009 13:47:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
ThoTh:

eoi:

ThoTh:

eoi:

:l

allemachtig.....de hilariteit ramt je weer voor je bek hier.

Licht eens toe..?

Ik heb het al toegelicht met bold html.


Maar die snapte ik niet...


Het generale 'westerse vrijdenken' dat doet weer voor alsof het westen ten eerste vrij is, en klinkt nogal superieur tegenover de rest van de wereld terwijl het eerder zo is dat het oosten vrij denkt over dingen, maar daar hebben wij 'het westen' een stokje voor gestoken, nu werken de oosterlingen voor onze 'vrije' westerse wereld, en dat weten veel 'vrije westerse denkers' nieteens. Bedoel maar.

En dan al helemaal de praktijk, waarmee geinsinueerd wordt dat je boedhisme moet kunnen laten samengaan met ons dagelijks westerse leven van werken en vreten en denken dat je iets weet over wat er afspeelt, mensen weten nieteens wat ze in hun mond proppen... en dan willen ze 'verlicht' worden met een beetje boeddhistische psychologie? Lijkt mij eerder een soort modeverschijnsel. Een nieuwe hype waar mensen zich in kunnen storten ipv new age en groen zijn om zichzelf op de borst te kunnen kloppen dat ze goed bezig zijn terwijl men eigenlijk helemaal geen ene hol weet en zo vrij is als een duitse burger in de 2e wereldoorlog. Vrij om sieg heil te roepen.
Op 07-06-2009 14:02:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Man, windt je niet zo op. LOL
Da's pas een boeddhistische gedachte.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 07-06-2009 14:26:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
ThoTh:


Het gaat er niet zozeer om dat je niet mag begeren. Etc.Hèt mechaniek of de mechanieken? Wordt begeerte niet voor een groot deel bepaald door de genen? Erkent het boedhisme dat ook? Is begeerte in heel veel gevallen ook niet heel nuttig?

Begeerte in het boedhisme wordt ook gekoppeld aan 'hèt lijden'; ik denk dat voor heel veel mensen 'het lijden' helemaal niet - meer - bestaat. Veel mensen zijn heel tevreden met het leven dat ze leiden. Kunnen we het lijden van mensen in bijv. derde wereld landen niet beter oplossen door welvaart te brengen (en de pil)?

Wat voegt het boedhisme dan helemaal toe aan gewoon alledaags je bewust zijn dat je niet alles kunt kopen of dat je van alleen consumeren niet gelukkig wordt?

Ik denk dat het boedhisme net als veel andere geloven/ideologieën alleen kan bestaan door te claimen dat ze het grote mysterie van de werkelijkheid heeft doorgrond. Maar is de werkelijkheid wel het mara/maya zoals het boedhisme claimt dat het is. Is het niet nuttiger de fysica en de astronomie te volgen in deze?

ThoTh:


In de natuurwetten kennen we de wet van behoud van energie. Etc.Voegt iemands bewustzijn werkelijk wat toe aan het grotere geheel dat misschien ergens bestaat?

In veel geloven/ideologieën wordt gepredikt dat je bescheiden moet zijn maar ondertussen wil iedereen wel eeuwig blijven leven, een beetje lekker wedergeboren worden, tussen de maagden belanden, enz.
(bericht gewijzigd op 7-6-2009 15:09:27)
God... Dat ben je zelluf!
Op 07-06-2009 14:57:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin: Wat is dit voor religieuze spam?
Zieltjes winnen?
Op 07-06-2009 16:02:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: opium voor het volk
Nee, dank u.
Op 07-06-2009 18:04:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
tjerky:

opium voor het volk


Ook Kundun gezien vannacht? ;-)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-06-2009 20:06:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: De Christus (Christos) en de Boeddha zijn twee verschillende benamingen voor de op zielsniveau vervolmaakte mens.
(bericht gewijzigd op 7-6-2009 20:10:33)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-06-2009 20:10:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Maan:

De Christus (Christos) en de Boeddha zijn twee verschillende benamingen voor de op zielsniveau vervolmaakte mens.

Ik snap je, en toch. Ik weet niet waar precies, maar er mist hier een nuance. Moesten Boeddha en Christus op zielsniveau perfect zijn geweest, dan waren ze hier niet. Ook niet om anderen voor te lichten. Perfectie heeft geen bestaansrecht, het is een onhaalbaar streven dat slechts door de mens als titeltje of karaktereigenschap bestaat. Alles in de natuur is opperpragmatisch en dat is perfect. Waar perfectionisme is hoogstens het bereiken van een pragmatische insteek.
United as one. Divided by zero.
Op 07-06-2009 20:22:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: [quote=Cultuurmeneer]
Niet helemaal mijn ding dat boedhisme.
'Begeerte' bijvoorbeeld: kun je leven zonder 'begeerte'? Je wilt toch graag een dak boven je hoofd? En eten? En mogelijkheden om je voort te planten? En je wilt toch misschien de Franse taal machtig worden? En een computer om op de Boedhisme-site te kunnen lezen of je het 'Boedhisme' begeert?
Oké, overdaad schaadt... Maar wie bepaalt dan wat overdaad is... En dus wat je wel of niet mag begeren?

En dat wedergeboorte-verhaal snap ik al helemaal niet...

Rare jongens die Boedhisten.

(N.b.: en over de misstanden in Tibet - armoede door onder meer het 'bedelen' van de monniken, onderontwikkeling, slavernij [!!!], standverschillen, enz. enz., is hier al genoeg gepost.)

Ik denk dat wanneer boedhisten principieel nooit meer toegeven aan welke begeert dan ook (incl. eten en drinken) we heel snel van het boedhisme verlost zijn...
[/quote]

Het gaat erom dat iemand beseft dat de oorzaak van zijn eigen persoonlijk lijden vaak door het eigen denken/begeerte komt, aangezien geen enkele reactie zonder oorzaak is.

Zo is het ook met de wedergeboorte. Iemand is zoals hij/zij gevormd (welke keuzes er gemaakt zijn) is en vorige levens hebben hier ook invloed op. Bewust heb je hier meestal geen herinneringen meer van (gelukkig) maar onderbewust zijn ze aanwezig zoals het een deel van jezelf/je gedrag is.

(bericht gewijzigd op 7-6-2009 20:24:53)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-06-2009 20:22:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin: Prachtig, maar ik hou het wel bij mijn gewoon gezond verstand, zonder hocus pocus verhalen.
Ik heb het gelukkig niet nodig, en als je geestelijk in orde bent, heb je deze dingen ook helemaal niet nodig.
Dan gaat het helemaal vanzelf.
Op 07-06-2009 20:28:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
3.14po:

Maan:

De Christus (Christos) en de Boeddha zijn twee verschillende benamingen voor de op zielsniveau vervolmaakte mens.

Ik snap je, en toch. Ik weet niet waar precies, maar er mist hier een nuance. Moesten Boeddha en Christus op zielsniveau perfect zijn geweest, dan waren ze hier niet. Ook niet om anderen voor te lichten. Perfectie heeft geen bestaansrecht, het is een onhaalbaar streven dat slechts door de mens als titeltje of karaktereigenschap bestaat. Alles in de natuur is opperpragmatisch en dat is perfect. Waar perfectionisme is hoogstens het bereiken van een pragmatische insteek.


Het heeft volgens mij te maken met het éénworden/harmoniseren van de goddelijke kern van het zelf/Hogere Zelf met het Al (dat is).

Liefde voor al dat leeft/bestaat is hier een sleutelbegrip bij, want liefde is de drijvende kracht van het Al.

(bericht gewijzigd op 7-6-2009 20:46:39)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-06-2009 20:40:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
carpin:

Prachtig, maar ik hou het wel bij mijn gewoon gezond verstand, zonder hocus pocus verhalen.
Ik heb het gelukkig niet nodig, en als je geestelijk in orde bent, heb je deze dingen ook helemaal niet nodig.
Dan gaat het helemaal vanzelf.De Boeddha zelf zegt dat religie als een boot is welke, wanneer je de overkant bereikt hebt, kan verankeren en achter je kan laten. :-)

Religie kan een belangrijke bron van inspiratie zijn en een manier van leven, maar het is niet verplicht.
En overigens, het is allemaal niet zo'n hocus-pocus als je daadwerkelijk weet waar het over gaat.

(bericht gewijzigd op 7-6-2009 20:55:05)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-06-2009 20:42:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin: Godsdienst belemmert verstandelijke ontwikkeling kinderen.
Op 07-06-2009 22:25:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
carpin:

Godsdienst belemmert verstandelijke ontwikkeling kinderen.


Het boeddhisme is geen godsdienst, maar een leer en filosofie die geleid heeft tot meerdere stromingen, die religieuze neigingen kennen.
ALLES IS WAAR
Op 07-06-2009 23:10:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: begrijpend lezen blijft lastig he.
Op 08-06-2009 9:52:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Ganzfeld:

begrijpend lezen blijft lastig he.

Ongeveer rechtevenredig met correct formuleren...

Maar wel een stuk moeilijker dan zinloze off-topic posts te plaatsen.

Maar ja, zo blijven we scherp
(bericht gewijzigd op 8-6-2009 10:43:20)
ALLES IS WAAR
Op 08-06-2009 10:43:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
3.14po:

Maan:

De Christus (Christos) en de Boeddha zijn twee verschillende benamingen voor de op zielsniveau vervolmaakte mens.

Ik snap je, en toch. Ik weet niet waar precies, maar er mist hier een nuance. Moesten Boeddha en Christus op zielsniveau perfect zijn geweest, dan waren ze hier niet. Ook niet om anderen voor te lichten. Perfectie heeft geen bestaansrecht, het is een onhaalbaar streven dat slechts door de mens als titeltje of karaktereigenschap bestaat. Alles in de natuur is opperpragmatisch en dat is perfect. Waar perfectionisme is hoogstens het bereiken van een pragmatische insteek.


Hun punt van evolutie is verder dan gemiddeld hier op aarde, maar ook zij maken nog fouten en begeven zich ook nog steeds gewoon op de ladder der evolutie.
Het (heel)al is perfectie en naarmate je evolueert neemt je bewustzijn daar steeds meer van op totdat je zelf een met het (heel)al bent.
Carpe diem homo universalis
Op 08-06-2009 10:59:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buddah67: Natuurlijk moet ik met mijn gekozen gebruikersnaam wel reageren op dit artikel - zelfs al realiseer ik mij dat het mijn ego is die dit vooral belangrijk vindt.

Het boek "The New Earth" van Eckhart Tolle geeft een heel interessant inzicht en overzicht van het functioneren van de ego, en op welke wijze je daar mee zou kunnen omgaan.

Het feit dat jezelf bewust kan zijn van bepaalde gedachten of emoties - houdt in dat jij zelf niet die gedachte of emotie bent..... En dat is leuk om te weten. Wat je er dan mee doet moet je zelf weten natuurlijk.

Wie ben je dan wel is de vraag die overblijft.....

Interessant artikel.

Richard
Op 08-06-2009 11:06:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Buddah67:

Wie ben je dan wel is de vraag die overblijft.....

Je bent alles en niets verstopt in een illusie van gedeelheid, imperfect gekopieerde perfectie, door interactie ontstane bewustwording opdoend ter vermeerdering van dat wat al was, voordat het begreep dat het was.

ALLES IS WAAR
Op 08-06-2009 11:28:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
WhiteWolf:
carpin:

Godsdienst belemmert verstandelijke ontwikkeling kinderen.Als je tevreden bent over je leven en je geestelijke ontwikkeling dan is er geen noodzaak je ergens in te verdiepen, niet in godsdienst, niet in wetenschap, boeddhisme, filosofie etc.

Zoek je wel verdieping dan kan het geen kwaad veel te lezen over boeddhisme, christendom, islam, wetenschap etc. Je hoeft je niet gelijk te bekeren en als boeddhist door het leven te gaan of als christen ofzo...
Pak de dingen eruit die voor jou als waarheid gelden en leef naar jou waarheid.
Misschien brengt het meer zin en verdieping in je leven, en misschien ook niet.
Kraak niet mensen af die volgens hun eigen waarheid/geloof leven. Tenslotte heeft niemand de waarheid in pacht.
Op 08-06-2009 11:44:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Cultuurmeneer:

ThoTh:

Het gaat er niet zozeer om dat je niet mag begeren. Etc.

Begeerte in het boedhisme wordt ook gekoppeld aan 'hèt lijden'; ik denk dat voor heel veel mensen 'het lijden' helemaal niet - meer - bestaat.
Ik hoor graag je recept

Cultuurmeneer:

ThoTh:

In de natuurwetten kennen we de wet van behoud van energie. Etc.

Voegt iemands bewustzijn werkelijk wat toe aan het grotere geheel dat misschien ergens bestaat?

Ontelbaar -1 is nog steeds ontelbaar, maar ontelbaar x1 is dat ook. Alles draagt bij aan de optelsom, alhoewel daarbij niet geldt dat de optelsom een totaal andere vorm zou krijgen bij het ontbreken van dat ene..

(bericht gewijzigd op 8-6-2009 11:51:54)
ALLES IS WAAR
Op 08-06-2009 11:50:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
ThoTh:

Cultuurmeneer:

ThoTh:

Het gaat er niet zozeer om dat je niet mag begeren. Etc.

Begeerte in het boedhisme wordt ook gekoppeld aan 'hèt lijden'; ik denk dat voor heel veel mensen 'het lijden' helemaal niet - meer - bestaat.
Ik hoor graag je recept

Cultuurmeneer:

ThoTh:

In de natuurwetten kennen we de wet van behoud van energie. Etc.

Voegt iemands bewustzijn werkelijk wat toe aan het grotere geheel dat misschien ergens bestaat?

Ontelbaar -1 is nog steeds ontelbaar, maar ontelbaar x1 is dat ook. Alles draagt bij aan de optelsom, alhoewel daarbij niet geldt dat de optelsom een totaal andere vorm zou krijgen bij het ontbreken van dat ene..Het recept is om het bestaan van 'Het Lijden' te relativeren!
Als je een keer je teen stoot aan de deurpost is dat izz 'lijden'. Als je geen eten hebt voor de komende dag is dat 'lijden'. Als je kind overlijdt is dat 'lijden'. Enz., enz.

Maar je moet deze zaken zien als op zich zelf staande zaken; niet als onderdeel van een groter 'Het Lijden'. Dan kun je zaken die pijn doen in heel veel van de gevallen aanpakken en relativeren.

Pijnlijke voorvallen scharen onder de grotere noemer 'Het Lijden' is zo fatalistisch.


(bericht gewijzigd op 8-6-2009 18:34:50)
God... Dat ben je zelluf!
Op 08-06-2009 18:32:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Cultuurmeneer:

Het recept is om het bestaan van 'Het Lijden' te relativeren!
Als je een keer je teen stoot aan de deurpost is dat izz 'lijden'. Als je geen eten hebt voor de komende dag is dat 'lijden'. Als je kind overlijdt is dat 'lijden'. Enz., enz.

Maar je moet deze zaken zien als op zich zelf staande zaken; niet als onderdeel van een groter 'Het Lijden'. Dan kun je zaken die pijn doen in heel veel van de gevallen aanpakken en relativeren.

Pijnlijke voorvallen scharen onder de grotere noemer 'Het Lijden' is zo fatalistisch.


Ik denk dat met het lijden het hele spectrum wordt bedoeld, maar toegespitst op de grote vragen van het leven.

"Waarom zijn we hier met zovelen, maar sterven we alleen", "waarom snapt niemand echt wat ik bedoel", "als we hier niet echt zijn, waarom voelt het dan wel zo", "waarom ben ik er langer dan hij/zij", "Wat kan mij motiveren als ík het wil" etc. etc.
Dit zijn vragen die een grote diepe leegte in je ziel achter kunnen laten. De een kent het meer dan de ander, en bij de een geldt het vanaf zijn/haar jeugd, de ander krijgt het pas net voor het sterven.

Dat zijn zaken die zo moeilijk te relativeren zijn dat ze een dieper weten vereisen. Het boeddhisme probeert de vrager los te koppelen van de vraag om zo ook de leegte los te koppelen. Maar eenvoudig is dat soms niet.
ALLES IS WAAR
Op 08-06-2009 18:53:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
ThoTh:

Ik denk dat met het lijden het hele spectrum wordt bedoeld, maar toegespitst op de grote vragen van het leven.

"Waarom zijn we hier met zovelen, maar sterven we alleen", "waarom snapt niemand echt wat ik bedoel", "als we hier niet echt zijn, waarom voelt het dan wel zo", "waarom ben ik er langer dan hij/zij", "Wat kan mij motiveren als ík het wil" etc. etc.
Dit zijn vragen die een grote diepe leegte in je ziel achter kunnen laten. De een kent het meer dan de ander, en bij de een geldt het vanaf zijn/haar jeugd, de ander krijgt het pas net voor het sterven.

Dat zijn zaken die zo moeilijk te relativeren zijn dat ze een dieper weten vereisen. Het boeddhisme probeert de vrager los te koppelen van de vraag om zo ook de leegte los te koppelen. Maar eenvoudig is dat soms niet.


Ik wil er niet een lange discussie van maken maar het lijkt me dat je in het leven ook gewoon een heleboel moet accepteren. Jouw 'Grote Vragen' vallen daar voor mij ook grotendeels onder.
Je kunt - zonder het in het belachelijke te willen trekken - ook wel gaan zitten huilen en jezelf afvragen: 'Waarom is de zon nou een bol en geen kubus?', 'Waarom zijn de meeste bladeren aan de bomen nou groen en niet blauw?', 'Waarom zijn bananen nou krom en niet recht.'

Sommige dingen zijn gewoon zo en heb je maar te accepteren. Toch? Je kunt natuurlijk altijd onderzoeken welke zaken wel aan te passen zijn, maar er zullen altijd zaken overblijven die nou eenmaal zo zijn.
God... Dat ben je zelluf!
Op 08-06-2009 19:25:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Cultuurmeneer:

Ik wil er niet een lange discussie van maken maar het lijkt me dat je in het leven ook gewoon een heleboel moet accepteren. Jouw 'Grote Vragen' vallen daar voor mij ook grotendeels onder.
Je kunt - zonder het in het belachelijke te willen trekken - ook wel gaan zitten huilen en jezelf afvragen: 'Waarom is de zon nou een bol en geen kubus?', 'Waarom zijn de meeste bladeren aan de bomen nou groen en niet blauw?', 'Waarom zijn bananen nou krom en niet recht.'

Sommige dingen zijn gewoon zo en heb je maar te accepteren. Toch? Je kunt natuurlijk altijd onderzoeken welke zaken wel aan te passen zijn, maar er zullen altijd zaken overblijven die nou eenmaal zo zijn.


inderdaad
ALLES IS WAAR
Op 08-06-2009 20:47:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin:
WhiteWolf:

carpin:

Godsdienst belemmert verstandelijke ontwikkeling kinderen.Als je tevreden bent over je leven en je geestelijke ontwikkeling dan is er geen noodzaak je ergens in te verdiepen, niet in godsdienst, niet in wetenschap, boeddhisme, filosofie etc.

Zoek je wel verdieping dan kan het geen kwaad veel te lezen over boeddhisme, christendom, islam, wetenschap etc. Je hoeft je niet gelijk te bekeren en als boeddhist door het leven te gaan of als christen ofzo...
Pak de dingen eruit die voor jou als waarheid gelden en leef naar jou waarheid.
Misschien brengt het meer zin en verdieping in je leven, en misschien ook niet.
Kraak niet mensen af die volgens hun eigen waarheid/geloof leven. Tenslotte heeft niemand de waarheid in pacht.


Zonde van je energie om je te verdiepen in die sprookjes.
Waarheid die alleen voor jou waarheid is, is geen waarheid.
Op 09-06-2009 0:17:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
carpin:

WhiteWolf:

carpin:

Godsdienst belemmert verstandelijke ontwikkeling kinderen.

Als je tevreden bent over je leven en je geestelijke ontwikkeling dan is er geen noodzaak je ergens in te verdiepen, niet in godsdienst, niet in wetenschap, boeddhisme, filosofie etc.

Zoek je wel verdieping dan kan het geen kwaad veel te lezen over boeddhisme, christendom, islam, wetenschap etc. Je hoeft je niet gelijk te bekeren en als boeddhist door het leven te gaan of als christen ofzo...
Pak de dingen eruit die voor jou als waarheid gelden en leef naar jou waarheid.
Misschien brengt het meer zin en verdieping in je leven, en misschien ook niet.
Kraak niet mensen af die volgens hun eigen waarheid/geloof leven. Tenslotte heeft niemand de waarheid in pacht.


Zonde van je energie om je te verdiepen in die sprookjes.
Waarheid die alleen voor jou waarheid is, is geen waarheid.

(heb zelden iemand zichzelf zo zien tegen spreken )

Dus is het inderdaad geen zonde je te verdiepen in andermans waarheid, zoals het boeddhisme...
ALLES IS WAAR
Op 09-06-2009 0:07:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buddah67:
carpin:

WhiteWolf:

carpin:

Godsdienst belemmert verstandelijke ontwikkeling kinderen.Als je tevreden bent over je leven en je geestelijke ontwikkeling dan is er geen noodzaak je ergens in te verdiepen, niet in godsdienst, niet in wetenschap, boeddhisme, filosofie etc.

Zoek je wel verdieping dan kan het geen kwaad veel te lezen over boeddhisme, christendom, islam, wetenschap etc. Je hoeft je niet gelijk te bekeren en als boeddhist door het leven te gaan of als christen ofzo...
Pak de dingen eruit die voor jou als waarheid gelden en leef naar jou waarheid.
Misschien brengt het meer zin en verdieping in je leven, en misschien ook niet.
Kraak niet mensen af die volgens hun eigen waarheid/geloof leven. Tenslotte heeft niemand de waarheid in pacht.


Zonde van je energie om je te verdiepen in die sprookjes.
Waarheid die alleen voor jou waarheid is, is geen waarheid.Beste Carpin, als iemand u eens zou vertellen dat de Waarheid altijd alleen voor jouwzelf de Waarheid is?
Er zijn natuurlijk wel universele waarheden zoals 1 + 1 = 2. Maar zelfs dat kan je op een andere manier zien afhankelijk van de context.
Jij bent zelf de waarnemer van de wereld om jouw heen met de zintuigen die je tot je beschikking hebt en het bewustzijn en focus van het moment van aandacht. Voor iedereen is de waarheid dus letterlijk anders.
Een interessant concept, met ook als doelstelling dat we - eenmaal dat wij ons dit realiseren - we meer respect gaan hebben voor wat een ander ervaart als zijn Waarheid.
Op 09-06-2009 15:36:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buddah67: Overigens, het feit dat doctrinatie niet goed is voor het ontwikkelen van het denkvermogen (en niet alleen bij kinderen) zou je bijna als een universele waarheid kunnen zien. Of spreek ik mijzelf nu ook tegen?

Maar dat is niet een probleem dat eigen is aan Godsdienst.

;o)
Op 09-06-2009 15:39:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: het is constant kiezen tussen het zelf laten ontdekken en het voorkomen van het onaangename...
(bericht gewijzigd op 10-6-2009 18:07:49)
ALLES IS WAAR
Op 10-06-2009 3:56:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden