Dinsdag 3 januari 2006 Telegraaf. De verwoede strijd die Petar Petrov(32) levert lijkt vooral een magnetische kruistocht. Zijn strijd gaat over potentiële en kinetische energie en over hoe de mensheid zijn ondergang in een hogere versnelling zet.

De olie zou over 40 jaar op zijn en zonne- en/of windenergie is nog steeds de oplossing niet.
Waarom wordt er aan sommige alternatieven energiebronnen zo weinig aandacht besteed?
Petar Petrov zou een idee hebben om met magneten energie te genereren. Zelf noemt hij het heel simpel en zonder nadelige effecten voor de natuur, “een perpetuum mobile”
Er ontstaat een glimlach in zijn getergde gezicht, Petar denkt zelf dit jaar door te breken.

Petar Petrov, een elektricien Belandde vier jaar geleden in België, als kind al was hij bezig met de magie van magneten. Toen hij in het Bulgaarse leger anderhalf jaar de tijd moest doden, ontwikkelde hij zijn theorie. Petrov wil geen standbeeld, geen miljoenen maar serieus worden genomen. Hij heeft een goed verhaal maar de vraag is of er iemand naar wil luisteren.

Uit zijn tas komen paperassen met indrukwekkende stempels en patentverleningen, alles is tot in detail beschreven. In het kort komt het er op neer dat ijzer en magneten elkaar van nature willen aantrekken, een wetmatigheid. De magneten zijn in de basisopstelling iets van elkaar verwijderd. Als je de magneten door een geringe toevoeging van energie naar elkaar toe brengt is de aantrekking van de som der delen minder groot en kun je de magneet makkelijker van het ijzer verwijderen. Daarin zit de winst. De meegebrachte magneten lijken inderdaad de theorie te ondersteunen.

Het enige dat Petrov nodig heeft is een investeerder om een proefmodel te maken. Bij de TU Delft Wordt een ontmoeting met de juiste wetenschapper geregeld. Universitair hoofddocent Megatronics, J Spronck buigt zich samen met collega W Thijs over de uitvinding.
Ondanks dat wetenschappers huiverig zijn voor “uitvindingen der mensheid” wordt Petrov serieus genomen en tijdens stevige discussies heeft Petrov hen een paar keer klem gezet.
Toch zit er ergens een fout in zijn theorie, je kunt krachten voelen maar ze moeten ook berekend worden en daar is de wetenschap nu mee bezig.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden