In de vorige twee delen zagen we de mannamachine op het toneel verschijnen, een fenomeen dat in de grijze oudheid een volk van minstens 60.000 mensen gedurende 40 jaar in leven heeft weten te houden. Het moet een complexe hypermoderne broodmachine zijn geweest die zonder noemenswaardige problemen heeft gewerkt, maar in feite niet in die tijd geplaatst kan worden. Dat heet in vaktermen een anachronisme, zoiets als wanneer je in een film over de Romeinen de keizer ziet met een polshorloge. Kan niet echt. Dus waarom waren Sassoon en Dale, de schrijvers van het boek 'De Mannamachine' en de gebroeders Fiebag, schrijvers van 'De Eeuwigheidsmachine', zo overtuigd van het bestaan van dat ding? Het Joodse volk moet in die tijd – uittocht uit Egypte - bepaald niet in staat worden geacht de machine in elkaar te knutselen. Dus waar dan wel vandaan? Beide schrijversduo's waren absoluut zeker van de afkomst: outer space, uit de ruimte, van 'elders'. De grote verdienste van de gebroeders Fiebag is dat ze er een heel zinnige theorie aan opgehangen hebben, de paleo-SETI-hypothese.

De paleo-SETI-hypothese

Paleo-SETI lijkt wel een enge ziekte of een nieuw soort griepvirus, maar het is een makkelijk te herleiden fenomeen. Paleo (of palaois in het Grieks) betekent oud of oudheid en SETI is de Engelse afkorting van de zoektocht naar buitenaards leven. Zie hiervoor ook dit blog van GW. Kortgezegd, ook in het verleden heeft de mensheid vreemde belevingen en gebeurtenissen mondeling doorgegeven, in stenen gebeiteld en later ook op schrift gesteld, die rechtstreeks herleid kunnen worden naar niet-aardse activiteiten. Professor Berthold Laufer schrijft hierover:

Het is een gemakkelijke methode en niet meer dan een conventionele denkwijze om vroege overleveringen als mythologisch of legendarisch te bestempelen. Dat is een scholastieke frase, die weinig zoden aan de dijk zet en waar geen tastbare betekenis uit voortspruit. Een weetgierige geest houdt zich met de ontraadseling van de structuur van een mythe bezig en speurt naar het moment van haar oorsprong.

In het boek De Eeuwigheidsmachine geven de gebroeders Fiebag hier een aantal treffende voorbeelden van, zoals die van inboorlingen uit Nieuw-Guinea die onderzoeker Frank Hurley in de twintiger jaren van de vorige eeuw als een godheid aanbaden, evenals zijn watervliegtuig trouwens.

Toen andere Europeanen in 1943 voor het eerst tot het oostelijke hoogland van Nieuw-Guinea doordrongen, moesten ze tot hun verbazing vaststellen dat de oorspronkelijke bewoners met lange 'antennes' van bamboestokken, met 'draden' van plantenvezels, met 'isolatoren' van bamboebladeren en met 'micofoons' van hout communiceerden. Later bleek dat enkele van hun verspieders de gedragingen van Amerikaanse soldaten op een afgelegen luchtmachtbasis hadden gadegeslagen en nu van hun kant de 'hemelse vogels' wilden aanroepen om ze geschenken te laten brengen. De inheemsen hadden zelfs een 'vliegveld' aangelegd en elke avond wachtten de stamoudsten daar op de komst van de 'blanke hemelwezens'

Het is daarom te begrijpen dat beschrijvingen uit het (grijze) verleden vaak doorspekt zijn met symbolische voorstellingen. Denkt u aan de 'hoofden', 'haren' en 'genitaliën' van de eerder genoemde mannamachine. Ook hadden Sassoon en Dale uitgerekend dat deze machine, die zo’n 60.000 mensen gedurende 40 jaar van voedsel moest voorzien, wel een slokje brandstof nodig moet hebben gehad. In die tijd waren er toch echt geen benzinestations en in de woestijn groeiden weinig of geen bomen. Dus bleef er maar één bruikbare energiebron over, te weten een kernreactor van aangepast formaat.

Ja en als je zulke conclusies trekt, dan moet je ook de stap durven nemen om ervan uit te gaan dat deze machine niet om de hoek was gefabriceerd, maar ergens vanuit de ruimte op aarde was gedropt.

Let wel: zowel Sassoon & Dale als Fiebag & Fiebag waren geen domme jongens, maar gerenommeerde geleerden/technici. Het is de standaardreactie van ons mensen op deze aardkloot om alles vanuit het heelal te kleineren en tot fictie te benoemen, louter vanwege het feit dat we het niet zelf gezien hebben. Praten onze geleerden over buitenaards leven, dan is dat altijd op microniveau, dus in de orde van bacteriën en virussen. Bij hen komt kennelijk nooit de gedachte op dat wij in de rangorde van het hemelse tijdsbestek een groentje zijn en daarmee onszelf als koploper declasseren. Wij zijn het 'superieure ras' in het universum en eenieder die dat durft te betwijfelen is een pseudo-wetenschapper en wordt in de beklaagdenbank gezet.

De grote verdienste van professor Fiebag is dat hij nu eens vanuit wetenschappelijk oogpunt een aantal argumenten onder de loep heeft genomen die al sinds de jaren '60 aangedragen werden tegen de paleo-SETI-hypothese. Om te beginnen zijn hier de argumenten op een rijtje:

1. Er bestaat geen buitenaards leven en ook geen buitenaardse intelligentie. Dientengevolge kunnen wij in het verleden ook niet door 'hen' bezocht zijn.

2. Weliswaar is het mogelijk, of zelfs waarschijnlijk, dat er buitenaardse beschavingen bestaan, maar omdat de afstanden tussen de sterren onvoorstelbaar groot zijn, is een overbrugging daarvan - in elk geval bemand – ondenkbaar. Interstellaire ruimteschepen zouden de lichtsnelheid (ca 300.000 km p/s) moeten benaderen om dergelijke afstanden te overwinnen. Elke galactische cultuur is derhalve voorgoed in de ruimte en tijd geïsoleerd, hoewel eventueel via radioboodschappen contact gelegd kan worden.

3. Zelfs als 'ze' bestaan en zelfs als 'ze' in ons zonnestelsel en op aarde geweest zijn, is het vrijwel uitgesloten dat ze op ons lijken. Bijgevolg moeten mythen en overleveringen iets anders beschrijven dan contact met buitenaardse wezens.

4. Het is onwaarschijnlijk dat buitenaardse intelligente wezens over een technologie beschikten die wij pas nu, aan het begin van ons eigen ruimtevaarttijdperk, als zodanig kunnen herkennen. Passages in oude teksten die door aanhangers van de paleo-SETI-hypothese in die trant worden uitgelegd, moeten dan ook als louter symbolisch worden opgevat en beschrijven in geen enkel opzicht contact met buitenaardse wezens.

Ogenschijnlijk lijken onze huidige wetenschappers/criticasters hiermee het gelijk aan hun zijde te hebben, want in deze oude argumenten staat precies wat zij nu nog steeds zeggen. Maar er kan voldoende tegengas gegeven worden om de argumenten te ontkrachten en dat komt in het volgende deel aan bod.

stef: Een link naar deel 1 & 2 hier, zou wel praktisch of kijk ik er over?
Op 21-06-2009 9:34:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HP:
stef:

Een link naar deel 1 & 2 hier, zou wel praktisch of kijk ik er over?


Het zou inderdaad praktisch geweest zijn.
Ik heb er voor de compleetheid even naar gezocht, want ik vind het wel een interessante blog.

Deel1 http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2894

Deel2 http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2998
Op 21-06-2009 11:01:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
stef:

Een link naar deel 1 & 2 hier, zou wel praktisch of kijk ik er over?

Rechtsboven op de pagina
United as one. Divided by zero.
Op 21-06-2009 11:56:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: `Zelfs als 'ze' bestaan en zelfs als 'ze' in ons zonnestelsel en op aarde geweest zijn, is het vrijwel uitgesloten dat ze op ons lijken.`

Ho.
Ook en met name buiten de aarde gelden bepaalde natuurkundige wetten die het erg aannemelijk maken dat de na verloop van tijd overheersende soort WEL op ons lijkt.
Om technologie te kunnen produceren en gereedschap te kunnen gebruiken moet je een paar universele eigenschappen bezitten, waarvan armen met handen en die hele handige duimen de belangrijkste zijn .
Twee(vooruit, minstens twee) ogen zijn belangrijk om dat je anders geen diepte kunt schatten.
Idem voor oren.
Een groot brein is erg handig, dat ook op centauri zoveel bij voorkeur in een draaiend hoofd moet zitten, door een schedel beschermd..ect, ect.
Je hebt niets aan een hoogontwikkelde vissensoort, want vissen kunnen geen mijnbouw plegen, geen raket in elkaar schroeven enzovoort.

Strekking: aliens ,althans de aliens die wij hier ooit zullen meemaken, zullen voor een deel humanoide eigenschappen moeten bezitten.
Op 21-06-2009 0:12:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IkWilOokWatZegg: De hamvraag hier is volgens mij toch nog steeds: Is exodus een historisch feitenboek of staat het vol met sterke verhalen.

Ik ben zelf overtuigd atheïst. Ik heb de bijbel redelijk bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat de meeste verhalen overgenomen zijn uit oude godsdiensten.

Nu is er wel bewijs voor contacten tussen de oude Egyptenaren en de joden. Vanuit mijn interesse voor Egypte heb ik geleerd dat de trouwring en het besnijden van mannen onderdeel waren van de egyptische cultuur. De joden hebben dit overgenomen.

Maar toch wordt de exodus erg in twijfel getrokken. Er is geen melding in Egypte van een exodus van joodse slaven. Er zijn geen meldingen van de plagen zoals beschreven. En er zijn geen vermeldingen van een farao die zich ergens met een leger in een zee stort. En Egyptenaren administreerden zo ongeveer elke gebeurtenis in hun geschiedenis.

Zonder de exodus en goddelijk commando om 40 jaar in de woestijn te blijven is er weinig nut voor de manna-machine.
We kunnen niet 1 deel van de bijbel belichten als zijnde waar zonder eerst goed naar de context te kijken.
Op 21-06-2009 0:15:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Ik vind de 4 argumenten van 'de wetenschap' nogal arrogant, op zijn minst gezegd.
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 21-06-2009 14:03:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Goed bezig. Kijk uit naar de volgende.
Op 21-06-2009 14:45:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
IkWilOokWatZegg:

...

Ik heb de bijbel redelijk bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat de meeste verhalen overgenomen zijn uit oude godsdiensten.

Etc.Helemaal mee eens!
Het oude testament staat vol met 'plagiaat'.
Scheppingsverhaal, Noach, het boek Esther...

En vorige week nog in ZDF's Terra X 'De plagen van Egypte': het verhaal in Exodus over de plagen en zo schijnt afkomstig te zijn van oudere Egyptische lectuur (!!!) die decennia / eeuwen daarvoor in Egypte zeer populair schijnt te zijn geweest.

Voorbeelden van die teksten liggen in Leiden - of all places (Museum van Oudheden ofzo?).

(Vanavond deel 2 van de serie btw)

Edit: linkje naar de terra X site:
http://terra-x.zdf.de/ZDFde/inhalt/8/0,1872,7595720,00.html

"...
Auftakt für den Exodus
Uralte Papyri zeugen vom Schreckensszenario, das die Ökonomie Ägyptens bis in die Grundfesten erschütterte und sich tief ins Gedächtnis der Menschen brannte. Auch die Verfasser des Alten Testaments kannten die Plagenstory aus dem Nachbarland. Immerhin bestanden zwischen Kanaan und dem Pharaonenreich über viele Jahrhunderte enge Kontakte. Als "Zorn Gottes" hielten die Ereignisse Einzug in das 2. Buch Moses. Sie bildeten den Auftakt für den Exodus, den Aufbruch des Volkes Israel in die neue Heimat.
..."

Linkje naar afl. 1:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/771882?inPopup=true
(bericht gewijzigd op 21-6-2009 18:29:09)
God... Dat ben je zelluf!
Op 21-06-2009 16:56:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 21-06-2009 17:30:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:

Altijd fijn om alles weer op een rijtje te hebben (no pun intended).
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 22-06-2009 9:53:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Duin: Eén van de zaken die wij mensen maar al te vaak over het hoofd zien bij het doen van beweringen is onze eigen levensduur.
Wie zegt dat "aliens" niet 500 jaar of 5000 jaar (volgens onze tijdberekening) kunnen worden. Dit is namelijk weer van invloed op hoe je afstand ervaart.
Op 22-06-2009 11:28:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Cultuurmeneer:

IkWilOokWatZegg:

...

Ik heb de bijbel redelijk bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat de meeste verhalen overgenomen zijn uit oude godsdiensten.

Etc.


Helemaal mee eens!
Het oude testament staat vol met 'plagiaat'.
Scheppingsverhaal, Noach, het boek Esther...


geen plagiaat of overgenomen, het zijn grotendeels gewoon verschillenden personen die de zelfde gebeurtenis beschrijven.
vaak iets bewerkt en aangepast naar de hand van de schrijver. wie dan het dichtst bij de oorsprong bleef is niet altijd even makelijk te zien, maar soms ook weer wel. vergelijk eens de zondvloed van noach en het babalonishe vloedverhaal.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-06-2009 11:51:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
IkWilOokWatZegg:

Maar toch wordt de exodus erg in twijfel getrokken. Er is geen melding in Egypte van een exodus van joodse slaven. Er zijn geen meldingen van de plagen zoals beschreven. En er zijn geen vermeldingen van een farao die zich ergens met een leger in een zee stort. En Egyptenaren administreerden zo ongeveer elke gebeurtenis in hun geschiedenis.


in de oudheid administreerden alle volken zo ongeveer elke overwinning en positieve invloed ja. bij verliezen was dat vaak anders. heeft natuurlijk ook alles met propoganda en eigen ego te maken
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-06-2009 11:54:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
studentje:

geen plagiaat of overgenomen, het zijn grotendeels gewoon verschillenden personen die de zelfde gebeurtenis beschrijven.
vaak iets bewerkt en aangepast naar de hand van de schrijver. wie dan het dichtst bij de oorsprong bleef is niet altijd even makelijk te zien, maar soms ook weer wel. vergelijk eens de zondvloed van noach en het babalonishe vloedverhaal.


Ja alleen het bijbel verhaal is een paar duizend jaar later geschreven dan bijvoorbeeld de sumerische kleitabletten of de Indiase Sanskriet-literatuur en dan hecht ik toch meer waarde aan die laatste 2.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 22-06-2009 0:25:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
DaVince:

studentje:

geen plagiaat of overgenomen, het zijn grotendeels gewoon verschillenden personen die de zelfde gebeurtenis beschrijven.
vaak iets bewerkt en aangepast naar de hand van de schrijver. wie dan het dichtst bij de oorsprong bleef is niet altijd even makelijk te zien, maar soms ook weer wel. vergelijk eens de zondvloed van noach en het babalonishe vloedverhaal.


Ja alleen het bijbel verhaal is een paar duizend jaar later geschreven dan bijvoorbeeld de sumerische kleitabletten of de Indiase Sanskriet-literatuur en dan hecht ik toch meer waarde aan die laatste 2.


beste DaVince,

heb jij beide verhaalen gelezen?
een klein beetje kennis van statica,scheepvaart en aardrijkskunde, zou al veel duidelijkheid geven over de waarde van de sumerishe kleitabletten.

groeten Studentje
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-06-2009 0:49:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
studentje:

DaVince:

studentje:

geen plagiaat of overgenomen, het zijn grotendeels gewoon verschillenden personen die de zelfde gebeurtenis beschrijven.
vaak iets bewerkt en aangepast naar de hand van de schrijver. wie dan het dichtst bij de oorsprong bleef is niet altijd even makelijk te zien, maar soms ook weer wel. vergelijk eens de zondvloed van noach en het babalonishe vloedverhaal.


Ja alleen het bijbel verhaal is een paar duizend jaar later geschreven dan bijvoorbeeld de sumerische kleitabletten of de Indiase Sanskriet-literatuur en dan hecht ik toch meer waarde aan die laatste 2.


beste DaVince,

heb jij beide verhaalen gelezen?
een klein beetje kennis van statica,scheepvaart en aardrijkskunde, zou al veel duidelijkheid geven over de waarde van de sumerishe kleitabletten.

groeten StudentjeEn wat maakt de Bijbel in jouw ogen dan zo betrouwbaar?

(bericht gewijzigd op 22-6-2009 18:09:12)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 22-06-2009 18:08:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
DaVince:

studentje:

DaVince:

studentje:

geen plagiaat of overgenomen, het zijn grotendeels gewoon verschillenden personen die de zelfde gebeurtenis beschrijven.
vaak iets bewerkt en aangepast naar de hand van de schrijver. wie dan het dichtst bij de oorsprong bleef is niet altijd even makelijk te zien, maar soms ook weer wel. vergelijk eens de zondvloed van noach en het babalonishe vloedverhaal.


Ja alleen het bijbel verhaal is een paar duizend jaar later geschreven dan bijvoorbeeld de sumerische kleitabletten of de Indiase Sanskriet-literatuur en dan hecht ik toch meer waarde aan die laatste 2.


beste DaVince,

heb jij beide verhaalen gelezen?
een klein beetje kennis van statica,scheepvaart en aardrijkskunde, zou al veel duidelijkheid geven over de waarde van de sumerishe kleitabletten.

groeten Studentje


En wat maakt de Bijbel in jouw ogen dan zo betrouwbaar?


1. profetiën die tot in detail zijn uitgekomen. (denk aan tyrus)
2. wetenschapelijke kennis die men onmogelijk kón weten.
3. biologisch perfecte wetten.

maar even over noach. de ark is het meest perfecte bootmodel wat bestaat. ik heb al eens eerder hier op GW een eind over getypt voor lanoe als ik het mij goed herinner. mischien dat ik het nog terug kan vinden
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-06-2009 19:53:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
studentje:

1. profetiën die tot in detail zijn uitgekomen. (denk aan tyrus)
2. wetenschapelijke kennis die men onmogelijk kón weten.
3. biologisch perfecte wetten.
maar even over noach. de ark is het meest perfecte bootmodel wat bestaat. ik heb al eens eerder hier op GW een eind over getypt voor lanoe als ik het mij goed herinner. mischien dat ik het nog terug kan vinden

1. Wat in de voorspelling over tyrus is dan waarheid geworden?
Jesaja 23:
Op die dag zal Tyrus in vergetelheid raken, gedurende zeventig jaar, de levenstijd van een koning. Aan het eind van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het liedje:

16 Trek met je lier door de stad,
arm vergeten hoertje.
Speel en zing een lied,
zo mooi en zo lang als je kunt,
anders zien ze je niet staan.

17 En na zeventig jaar zal de HEER zich weer over Tyrus ontfermen. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon krijgen, en voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen, overal ter wereld. 18 Het hoerenloon en de winst die ze maakt, zullen aan de HEER worden gewijd en niet worden bewaard of opgehoopt.
Dit?

2. En over welke wetenschappelijk kennis heb je het dan?

3.Biologisch perfecte wetten?

En dat verhaal over de ark die niet om kan rollen omdat hij de perfecte afmetingen had is natuurlijk geen bewijs van god, maar eerder van ervaren botenbouwers, plus dat er genoeg tegengeluiden zijn.
Daarnaast kloppen de beweringen niet over de stabiliteit.

Als men bijvoorbeeld de breedte van het schip zou vergroten ten opzichte van de hoogte, neemt de stabiliteit meteen toe en zijn veel stabielere ontwerpen mogelijk. De conclusie dat het bijbelse ontwerp het meest stabiel is, is zodoende incorrect. Ook de bewering dat het het beste ontwerp zou zijn zonder aandrijving, is hierbij verworpen.
http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=197
ALLES IS WAAR
Op 22-06-2009 21:19:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: @thoth

nee, niet jesaja, maar ezechiël. (ez. 26)
Hij voorspelt ‘tegen tyrus breng ik van uit het noorden Nebukadezar, de koning van Babel’ (zestien jaar later uitgekomen, toen nebukadezar de stad belegerde, en na 13 jaar overwon.
Maar Ezechiël voorspeld meer: zij (tussen het 11e en 12e vers gaat Ezechiël over van hij naar zij) zullen u huizen afbreken (1), u stenen, balken en puin in het water werpen. (2) Gij zult niet meer worden herbouwd.(4) Ik zal u maken tot een kale rots. (3) Een droogplaats der neten zal het worden in het midden der zee.(5)
240 jaar later (332 v.C) werd door Alexander de grote de stad opnieuw aangevallen.
De stad op het land werd geheel verwoest (1)
Van het puin werd een dam naar het eiland gemaakt (2)
Na 7 maanden werd de stad op het eiland voledig vernietigd, zodat een kale rots overbleef (3)
Tot op de dag van vandaag (!!) is het eiland onbewoond (4)
..en drogen de vissers er hun netten. (5)

Wetenschappelijke kennis.
Denk aan:
Quarantaine, besnijdenis op de 8e (!) dag, de kennis over de Pleiaden en de Orion, de hydrologische cyclus, het gewicht van de wolken, zeestromen, hoogwaardige landbouw, enz. enz.
En nu gaan jullie, [die allemaal –zeggen- de bijbel vaak bestudeerd en gelezen hebben] om teksten vragen.

groeten studentje
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-06-2009 21:57:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
studentje:


En nu gaan jullie, {die allemaal –zeggen- de bijbel vaak bestudeerd en gelezen hebben} om teksten vragen.En dus was het handig geweest wat links of verwijzingen te plaatsen.

(bericht gewijzigd op 22-6-2009 22:49:23)
ALLES IS WAAR
Op 22-06-2009 22:48:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
studentje:

@thoth

nee, niet jesaja, maar ezechiël. (ez. 26)
Hij voorspelt ‘tegen tyrus breng ik van uit het noorden Nebukadezar, de koning van Babel’ (zestien jaar later uitgekomen, toen nebukadezar de stad belegerde, en na 13 jaar overwon.


Niet dat wikipedia per definitie een waarheidsbron is, maar:
Van 586 v.Chr. tot 573 v.Chr. werd Tyrus belegerd door de Babylonische koning Nebukadnezer, maar het lukte hem niet om Tyrus, dat toen nog een eiland was, in te nemen. Wel werd een compromis bereikt waarbij Tyrus toch schatting aan de Babyloniërs moest betalen.


studentje:
Maar Ezechiël voorspeld meer: zij (tussen het 11e en 12e vers gaat Ezechiël over van hij naar zij) zullen u huizen afbreken (1), u stenen, balken en puin in het water werpen. (2) Gij zult niet meer worden herbouwd.(4) Ik zal u maken tot een kale rots. (3) Een droogplaats der neten zal het worden in het midden der zee.(5)
240 jaar later (332 v.C) werd door Alexander de grote de stad opnieuw aangevallen.
De stad op het land werd geheel verwoest (1)
Van het puin werd een dam naar het eiland gemaakt (2)
Na 7 maanden werd de stad op het eiland voledig vernietigd, zodat een kale rots overbleef (3)
Tot op de dag van vandaag (!!) is het eiland onbewoond (4)
..en drogen de vissers er hun netten. (5)

De naam van de stad betekent 'rots' en men gaat inderdaad niet over de ruines heenbouwen, maar de omgeving is verre van onbewoond.
Tyrus (soms gespeld Tiroes) of Sur is een oude havenstad met 117.000 inwoners en districtshoofdstad in het zuiden van Libanon, gelegen aan de Middellandse Zee.


bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrus
ALLES IS WAAR
Op 22-06-2009 22:57:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: @thoth

sorry, ik had iets duidelijker moeten zijn.
tyrus bestond in die tijd uit twee delen, een stad op het land en een stad op het eiland. na 13 jaar belegering was nebu de stad op het land binnen, maar moest toen met spoed, onverichterzake naar zijn land terugkeren. (waarom weet ik niet)

op de plaats van de oude stad op het land wonen welliswaar weer mensen, maar het eiland is onbewoond en word gebruikt om... juist, om de netten te drogen.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 23-06-2009 9:35:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden