Prominente CDA’ers sluiten een mogelijke coalitie met de PVV na de volgende verkiezingen bij voorbaat uit. De ChristenUnie wil niet met PVV regeren. Regeren met PVV is voor de SP geen optie’ en PVDA voorman Wouter Bos sluit regeren met Wilders uit. En als klap op de vuurpijl: 'Zeventig procent van de rijksambtenaren vindt het een 'drama' als de PVV van Geert Wilders gaat regeren en meer dan de helft wil niet voor de PVV bewindspersonen werken. Welk deel van het woord 'democratie' zouden de ambtenaren niet hebben begrepen?


(Peiling: PVV is de grootste partij)

Alleen de VVD sluit op voorhand een samenwerking met de PVV niet uit. Dat is niet zo vreemd want ze delen dezelfde ijzeren vuist mening.
Natuurlijk zullen partijen en ook die stoere ambtenaren die onlangs hun statement hielden samenwerken met de PVV. Wie eenmaal een vingertje macht heeft geproefd wil alleen maar meer. De historie toont ons maar bar weinig voorbeelden van ambtenaren of regenten die niet door de knieën gingen voor diegenen waar ze aanvankelijk zo fel tegen waren. Politiek is business en het gaat al heeeeel lang niet om het naar beste eer en geweten uitvoeren van de wil van het volk. Het grootste theater van Nederland staat in Den Haag en de meeste van ons geloven nog steeds dat de voorstelling 'echt' is. 
Als het bestaande pluche bedreigd wordt door nieuwkomers, zoals destijds Fortuyn of nu de PVV, trekt men alles uit de kast om te overleven. Dat kan variëren tussen het moraliseren over of demoniseren van de nieuwe beweging en als dat niet lukt kan men overgaan tot een 'cordon sanitaire'. In de politiek betekend dat zoveel als een bepaalde partij 'dood' verklaren en te negeren. We zagen dat bijvoorbeeld gebeuren in 1982 met de Centrumpartij.

Het cordon sanitaire breidde zich snel uit en ook de pers begon de Centrumdemocraten te negeren of tegen te werken. Zo werd een uitzending voor de politieke partijen door omroepmedewerkers gesaboteerd door 'per ongeluk' een anti-Centrumdemocraten spotje uit te zenden en schakelde men midden in een op tv uitgezonden antwoord van CD-voorman Janmaat over naar een ander item.
Nu kan men in de politiek ergens een sterke voorkeur voor of afkeer tegen hebben en dat is juist prima. We hebben nu eenmaal een democratie en als er maar genoeg draagvlak is, kan een bepaalde stroming sturing geven. Of die visie vervolgens 'goed' of 'fout' is doet eigenlijk niet ter zake, immers democratie impliceert de wil van het volk; iets wat een zegen en een vloek tegelijk is. En als meer dan twee miljoen mensen inderdaad hun stem aan Wilders zouden geven dan hebben de zittende partijen niets anders te doen dan op te schuiven en het democratische proces haar gang te laten gaan. 
Als een SP kan samenwerken met een ChristenUnie of een PvdA met een CDA dan kan men natuurlijk ook samenwerken met een PVV. Dat is democratie, of je het leuk vindt of niet. Maar het gaat niet om democratie, het gaat om macht. Als de PVV inderdaad twee miljoen of meer kiezers trekt, dan heeft deze partij het democratisch recht om te funtioneren en is het aan de gekozen leiders om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Met het op voorhand weigeren van samenwerking schoffeert men de mening van twee miljoen PVV-kiezers en ondergraaft men alles waar de toch al wankele democratie voor staat.
Maar luisteren naar de wil van het volk gaat, als we de peilingen mogen geloven, zetels kosten. En het inleveren van zetels betekend inkrimpen van de macht. In plaats van te huilen, zouden bestaande partijen ook eens bij zichzelf te rade kunnen gaan waarom kiezers weglopen en hun vertrouwen in de PVV gaan schenken. In feite geven de vermeende twee miljoen PVV-kiezers de huidige regenten een brevet van onvermogen en vertalen ze hun ongenoegen door te kiezen op een ander geluid.
Democratie lijkt vooralsnog de minst kwade bestuursvorm maar dan moeten we haar wel goed bewaken. En hoewel natuurlijk niet ieder standpunt gelijkwaardig is, zal men naar alle meningen moeten luisteren om vervolgens daar naar te handelen. Dat laatste gebeurt te weinig. Zo is het nog steeds onverteerbaar dat het duidelijke 'NEE' tegen de Europese grondwet eenzijdig door de regenten in een 'JA' werd aangepast. Of die beslissing goed of fout is boeit niet, het is de uitgesproken wil van het volk geweest dat door en klein clubje is genegeerd. Een grotere afstand van de democratie had men niet kunnen nemen.
Op 4 juni gingen 'we' stemmen voor het Europese Parlement. De verwachting was een lage opkomst en minimale verschuivingen, iets dat de zittende partijen goed uitkwam. Het was een geruisloze verkiezing met weinig inhoud, 'democratische macht' werkt nu eenmaal het beste als het volk murw is. Wij, als kiezers zaten gevangen in een bizarre spagaat.

Wie zweeg stemde toe en wie zijn stem weggaf had zelf niets meer te zeggen. 
Enfin, de Christendemocraten zijn nog steeds de grootste en de PvdA zag een deel van haar kiezers naar de PVV gaan.
Was een maand geleden samenwerking nog onbespreekbaar, nu draait de ChristenUnie al bij; "Partijleider André Rouvoet van de ChristenUnie sluit de PVV niet uit als mogelijke coalitiepartner. "Moet je ze uitsluiten? Ik denk het niet.” En zo was het eerste schaap al over de dam.
Alexander en Karel de Grote wisten het al, de Romeinen en de kerkvorsten kwamen erachter en ook Stalin en Hitler konden er niet omheen. Niets blijft. Geen ideologie, duizendjarig rijk of superstaat blijft overeind. We leven nu in een wereld waar democratie gezien wordt als het hoogste goed. Maar die democratie vertoont scheuren en slijtplekken. Religieuzen enerzijds en nationalisten anderzijds ruiken hun kansen. Eén ding is zeker: we staan aan de vooravond van een nieuwe doctrine en het zal me niet verbazen als dat een totalitaire religieuze wereldmacht wordt.
Denk nog even vrij zolang het kan, zou ik zeggen.
Draconian: Dat zeg ik ook altijd al. De manier waarop het bestuur over de Nederlandse staat is geregeld, heet democratie. In een democratie heeft het volk de macht. Het begrip democratie is afgeleid van twee Griekse woorden, demos betekent volk, kratos staat voor macht.

Maar de bevolking heeft geen macht want ze luisteren alleen naar hun eigen regels. Net zoals ze het downloaden weer willen aanpakken. Of dat we nee hadden gezegd tegen de EU. Ben benieuwd wanneer er een burgeroorlog uitbreekt en dat hele zooitje van hun troon aftrapt. Hard trappen graag.

Het kabinet verzint heel de dag regeltjes om alles te verbieden die niet vanuit de bevolking komen. Wat is ook alweer een democratie?
.......
Op 17-06-2009 0:07:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: ach, de democratie is toch al ver te zoeken, vind ik...

en daarnaast vind ik dat een partij als PVV niets met democratie te maken heeft, bepaald gedachtengoed valt niet onder vrijheid van meningsuiting, mijn mening...

even los van of de regering correct bezig is met wilders/PVV buiten te sluiten vind ik wel dat je wel degelijk principieel tegenover bepaalde zaken mag staan, en voor mij zou samenwerking met PVV ook geen optie zijn, zeker niet zolang de PVV met totaal onzinnige uitspraken blijft strooien die geen blijk geven van enig inlevingsvermogen aan hun kant...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-06-2009 0:20:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: democratie bestaat niet
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 17-06-2009 0:31:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
1SB: dat is nou net het nadeel van een democratie, de domheid van het volk.
Op 17-06-2009 0:39:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 17-06-2009 0:51:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 17-06-2009 13:22:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BasJ: jammerlijk tendentieus artikel. Allereerst zijn de '2 miljoen stemmers op Wilders' lucht tot de volgende verkiezingen. Doortrekken van de EP verkiezingen kan niet omdat hier nog niet eens 40% van de stemgerechtigden stemden. Dit doortrekken verontachtzaamt het feit dat meer dan 60% van de stemmers iets anders zouden kunnen stemmen. Peilingen zijn slechts steekproeven, zolang niet bekend is onder hoeveel burgers of onder welke groepen een steekproef is gehouden, is de steekproef onbetrouwbaar. Twijfel niet alleen aan wat de politiek meldt (zoals in je artikel) maar twijfel ook aan de media en De Hond (consequent blijven he!).
Wat betreft het democratisch gehalte, daar is inderdaad wat op aan te merken. Echter moet niet vergeten worden dat wij hier met een indirecte democratie functioneren. De wil van het volk is leuk, maar de wil van het volk wordt vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Wanneer deze dat niet meer doet, kan het volk op een andere partij stemmen (of beweging, of hoe Wilders formatie dan ook gekarakteriseerd moet worden). Directe democratie maakt het land moeilijk bestuurbaar omdat voor elke beslissing dan een meerderheid gevonden moet worden. Daarnaast vind ik het niet verantwoordelijk om een Groninger te laten besluiten over zaken die alleen een Limburger aangaan, daarom: indirecte democratie! Natuurlijk kunnen voor zaken van landsbelang referenda gehouden worden, maar het is een illusie om te denken dat de stem van het volk dan de beste oplossing biedt. Om op de Europese grondwet terug te komen, wie heeft deze gelezen?
De mensen die wij kiezen in de Tweede Kamer worden geacht verstand te hebben van de zaken waarover ze beslissen, wanneer ze het verprutsen moeten we niet meer op ze stemmen! Dat is de verantwoordelijkheid van het volk!
(bericht gewijzigd op 17-6-2009 18:59:42)
Op 17-06-2009 13:47:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BasJ: Dan als laatste. Duidelijkheid over met welke partij een andere partij wel of niet samen wil werken is juist de transparantie welke de politiek steeds verweten wordt niet ten toon te spreiden. Ik vind het goed om te weten om als ik op een partij stem te weten op wie ik nog meer stem. Als de vvd zegt: wij willen met wilders samen werken, dan betekent mijn stem op de vvd dat ik wilders ook accepteer als mogelijke regeringsdeelnemer. Wanneer ik dat niet wil, moet ik dus niet op de vvd stemmen! Democratie betekent niet dat iedereen met iedereen moet samen werken, er hoeft slechts een meerderheid te zijn. Bij voorbaat diudelijk maken met wie je wel en niet samen werkt, is niet a-democratisch, maar juist transparant. Daarnaast wanneer je oplet zeggen de meeste politieke partijen: We willen niet samen werken met Wilders wanneer hij de HUIDIGE standpunten bezigt. Ze sluiten dus niet perse Wilders uit, maar zijn standpunten!
hehe, genoeg getypt
(bericht gewijzigd op 17-6-2009 19:02:23)
Op 17-06-2009 13:51:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BasJ: Ik wil nog even toevoegen dat het deficiet van de democratie in het artikel van het NRC goed naar voren komt, maar dat is nog geen reden om de democratie op te heffen of nutteloss te verklaren. Pak de tekortkomingen aan, zorg dat de Tweede Kamer invloed krijgt, en maak dat bestuurders gekozen worden!
Op 17-06-2009 13:58:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Morono: "Bij voorbaat diudelijk maken met wie je wel en niet samen werkt, is niet a-democratisch, maar juist transparant."

eindelijk iemand die het snapt
Op 17-06-2009 16:02:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Zelfs in Athene ging het al om de techniek van het redevoeren, en niet zozeer om de inhoud. Als een volk de leiders krijgt die het verdient, moesten we ons maar voorbereiden op het allerergste.
Nee, dank u.
Op 17-06-2009 18:20:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Morono:

"Bij voorbaat diudelijk maken met wie je wel en niet samen werkt, is niet a-democratisch, maar juist transparant."

eindelijk iemand die het snapt

jamaar... Bos zou ook niet met het c.d.a. en de christenunie gaan regeren had ik toch van hem begrepen.
(bericht gewijzigd op 18-6-2009 21:22:41)
Nee, dank u.
Op 17-06-2009 18:21:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BasJ:
tjerky:

Morono:

"Bij voorbaat diudelijk maken met wie je wel en niet samen werkt, is niet a-democratisch, maar juist transparant."

eindelijk iemand die het snapt

jamaar... Bos zou ook niet met de c.d.a. en de christenunie gaan regeren had ik toch van hem begrepen.


touche! niet meer op stemmen dus
Op 17-06-2009 18:48:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ukkepuk: Als stemmen echt iets had uitgemaakt, was het allang verboden.

Loesje.

Op 17-06-2009 19:38:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Tja. Dan heeft het Nederlandse volk gestemd, straks, en komt de PVV in de regering. Dan mogen ze het allemaal gaan waarmaken.

Vanuit de oppositie is het allemaal eenvoudiger. Je kan alles en iedereen vor rotte vis uitmaken, knettergek verklaren, uit de kamer weglopen, te pas en te onpas krachtige uitlatingen doen in de media.

Maar als Wilders in Vak K zit, dan moet hij beleid voeren. Conform de grondwet zolang hij nog geen 2/3 meerderheid heeft. Dan krijgt hij te maken met de kosten en baten, met de rechterlijke macht, met de Europese richtlijnen. En bovenal met een land in crisis en daarmee een oplopende arbeidsonrust, een leegstromende staatskas en mogelijk inflatie. Met een oorlog in Afghanistan. Met de NAVO, met de G8, met de ECB, met olie uit Arabische landen en Russisch gas.

Ik zie het met belangstelling tegemoet....
Op 17-06-2009 21:06:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Fuck de europese richtlijnen, boeventuig. Uit de EU stappen is waar we naartoe moeten. Terug naar nederlandse autonomie. Cultuur en karakter.
Op 17-06-2009 21:11:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Nederlandse cultuur en karakter? Dank je wel zeg. Kan je niks beters bedenken?

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 17-06-2009 21:42:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BasJ: Met plezier zou ik een nadere definiering van de Nederlandse cultuur en karakter van Eoi krijgen!
Ik weet zelf niet direct wat ik me hierbij moet voorstellen, ik krijg namelijk altijd het gevoel dat de Nederlandse cultuur en karakter juist gevormd is door de interactie met de rest van wereld.
Waar moeten we dan precies naar terug?
Op 18-06-2009 0:37:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
de echte sjaak: zolang de mensen het idee hebben dat ze in een democratie leven kunnen ze lekker kijken naar de poppenkast hoe langzaam hun vrijheid wordt ontnomen.
Ik stem op de eerste piratenpartij in NL!
Op 18-06-2009 1:07:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
BasJ:

quote=BasJ]
Directe democratie maakt het land moeilijk bestuurbaar omdat voor elke beslissing dan een meerderheid gevonden moet worden. Daarnaast vind ik het niet verantwoordelijk om een Groninger te laten besluiten over zaken die alleen een Limburger aangaan, daarom: indirecte democratie!


Indirecte democratie. Leuk woord voor de regentenklasse die het wel beter weet als de rest. Indirecte democratie bestaat niet. Het is fictie. Niet alleen ineffectief, maar gewoon ronduit schandalig en crimineel. We laten de boeven het monopolie op geweld exploiteren, terwijl de normale mens amper tot deze kliek doordringt.

BasJ:

quote=BasJ]
Natuurlijk kunnen voor zaken van landsbelang referenda gehouden worden, maar het is een illusie om te denken dat de stem van het volk dan de beste oplossing biedt. Om op de Europese grondwet terug te komen, wie heeft deze gelezen?
De mensen die wij kiezen in de Tweede Kamer worden geacht verstand te hebben van de zaken waarover ze beslissen, wanneer ze het verprutsen moeten we niet meer op ze stemmen! Dat is de verantwoordelijkheid van het volk!


Lekker makkelijk. We drukken een keer in de zoveel tijd op een knopje, en ons geweten is weer vrij. Poeh poeh. Think outside of the box. Staat = de monopolie op geweld. Het lijkt wel of de enige opties die van de staat zijn. Het slokt werkelijk alles op. En waarom eigenlijk? We achten onzelf wel in staat om voor de partij te stemmen die voor sociale participatie zijn, maar niet om al dat geld wat we niet onvrijwillig af moeten staan aan die staat, te gebruiken voor die doelen. We geven gewoon ons geld weg om anderen iets ermee te laten doen, wat wij willen, waarom doen we het dan niet gewoon meteen zelf?

Democratie is niet hetzelfde als vrijheid. Het is een dwangvorm van de meerderheid op de minderheid. En in Nederland is zelfs een minderheid in veel gevallen de baas. In beide gevallen heeft het niets met vrijheid van doen.
Op 18-06-2009 1:22:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
BasJ:

Met plezier zou ik een nadere definiering van de Nederlandse cultuur en karakter van Eoi krijgen!
Ik weet zelf niet direct wat ik me hierbij moet voorstellen, ik krijg namelijk altijd het gevoel dat de Nederlandse cultuur en karakter juist gevormd is door de interactie met de rest van wereld.
Waar moeten we dan precies naar terug?


Naar oprechte autonomie, dat zeg ik. Cultuur en karakter zijn daar juist de kenmerken van!, niet de voorwaardes.

In autonomie heb je genoeg verscheidenheid en dat is een groot goed, juist in één europa worden we 'juist een éénheids-WORST.
Allemaal dezelfde kant opkijken, en dat krijgen we verteld door leugenaars en moordenaars. Dat europa (op papier) moet afbranden.
Nederland is nederland en blijft nederland.

Overigens, ik vind het kwalijk dat jullie je niets kunnen voorstellen bij nederlandse cultuur, wel eens van dingen als kledendracht gehoord? Of van kinderen die naakt buiten op straat speelden in de warme zomer en natgespoten werden met de tuinslang, van grapjes maken naar de pet? Van in bomen klimmen? en zo kan ik wel even doorgaan.
Allemaal dingen die in heel nederland voorkwamen dus cultuur, ja.. daar is nu nog weinig van over door die multiculti ziekte die nergens over gaat behalve politieke opstekers voorbijgaand aan het grootste goed in de wereld 'oprechtheid' maar dat maakt plaats voor winstnajagen. In die oprechtheid was het vanzelfsprekend dat er meerdere culturen bestonden, maar wél naast de nederlandse cultuur,
cultuur is omgeving en handelen, van grootvader/moeder op vader/moeder op zoon/dochter, omgang met name beleefd en sociaal.
Cultuur is opgroeien, groeien. Cultuur is ervaring.
Op 18-06-2009 1:49:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ik stem op diegene die de politiek stopt.
Politiek is een poppenkast, poppen waarvan de touwtjes bewogen worden door de groot industriële en de banken.
Carpe diem homo universalis
Op 18-06-2009 9:26:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jeroen.ijmuiden:
Lanoe:

Ik stem op diegene die de politiek stopt.
Politiek is een poppenkast, poppen waarvan de touwtjes bewogen worden door de groot industriële en de banken.

Juistem, je hoeft alleen maar te kijken naar de vroegere baantjes van de Kamerleden of de opleidingen/stages die ze hebben gelopen. Den Haag staat gelijk aan smerig gekonkel, draaikonterij en doofpotten. 9 van de 10 zitten er alleen om hun eigen haggie te redden, anders was die wachtgeldregeling allang afgeschaft. Misschien net zoals in Zwitserland regeren? Daar schijnen ze voor alle grote beslissingen een referendum te hebben.
Op 18-06-2009 11:19:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Thai27: De stelling "Met het op voorhand weigeren van samenwerking schoffeert men de mening van twee miljoen PVV-kiezers en ondergraaft men alles waar de toch al wankele democratie voor staat.", klopt niet!

Alsof alle andere partijen staan voor die 2 miljoen kiezers. Deze partijen moeten opkomen voor de stem van hun eigen achterban. LET WEL! Naast deze 2 miljoen lopen er nog wel miljoenen stemgerechtigden in Nederland. Het verbaasd me niets dat er partijen zijn die lijnrecht tegenover de PVV staan. Meegaan met de PVV zou voor die partijen verraad zijn tegenover de eigen achterban! Dus hoezo niet democratisch?

Op 18-06-2009 15:54:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Als we Wilders massaal gaan steunen, zodat de p.v.v. de absolute meerderheid zou kunnen halen bij de eerstvolgende kamerverkiezingen, dan wordt hij gegarandeerd afgemaakt. probleem opgelost.
Nee, dank u.
Op 18-06-2009 19:26:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: [quote=eoi]
BasJ:


Overigens, ik vind het kwalijk dat jullie je niets kunnen voorstellen bij nederlandse cultuur, wel eens van dingen als kledendracht gehoord? Of van kinderen die naakt buiten op straat speelden in de warme zomer en natgespoten werden met de tuinslang, van grapjes maken naar de pet? Van in bomen klimmen? en zo kan ik wel even doorgaan.
Allemaal dingen die in heel nederland voorkwamen dus cultuur, ja..
cultuur is omgeving en handelen, van grootvader/moeder op vader/moeder op zoon/dochter, omgang met name beleefd en sociaal.
Cultuur is opgroeien, groeien. Cultuur is ervaring.


Op zich een waarheid als een koe, maar kinderen op straat, klederdrachten, in bomen klimmen en met water spuiten doen ze overal op de wereld, dus wat is daar nou Nederlands aan?
En dat grapjes maken naar de pet ... leuk maar daardoor is er in Nederland wel erg weinig respect over voor de politie, en als dat Nederlandse cultuur is, is het dan niet ook de reden dat er hier en daar nogal wat ellende is met draaideurcrimineeltjes?
Op 18-06-2009 21:41:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Vroeger bleef het bij een grapje en kon de pet er zelf ook om lachen, de pet was gewoon een bekende, kon je buurman zijn en daar was iedereen zich altijd bewust van. Toen had je nog echte wijkagenten die echt begaan waren en iedereen kende hun, en iedereen kende elkaar.

Nu 'k-woorden' roepen naar agenten... dat is geen grap dat is een probleem met de opvoeding en kinderen teveel het idee geven dat vrijheid blijheid is en alles moet mogen en alles wat daar ook maar het minste geringste norm in wilt brengen is meteen een boeman.
Maar zo simpel is het nieteens, er is ook een andere kant van het verhaal, kinderen krijgen slechte voorbeelden van de volwassen wereld vol bedrog , kinderen hebben het idee dat ze moeten concureren met alles en iedereen, if you cant beat em join them er ook nog bij. Moeten ze nu respect opbrengen voor gezag dat zelf totaa l geen positieve noch constructieve bijdrage levert? De politie doet haar werk nieteens meer, hoevaak hoor je ze op tv niet janken om de hulp van de burger, leer die knuppel meer te gebruiken tegen de ECHTE problemen; corruptie in de hele samenleving, mensen die misbruik maken van andere mensen hoe laag of hoog in rang ook.
Maar dat doen ze niet, de politie is tegenwoordig gewoon een uitvoerend orgaan zoals alles in deze zieke schijtmaatschappij.

Toen en nu kun je niet meer vergelijken, cultuur is steeds verder aan het wegebben hier in nederland, en dat word meer en meer opgevuld met buitenlandse culturen. Waar hoor.. nederland is altijd vol buitenlandse culturen geweest, maar nog nooit is de nederlandse cultuur zelf zo verdreven door haar eigen burgers.

(bericht gewijzigd op 18-6-2009 22:04:01)
Op 18-06-2009 22:00:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden