Eigenlijk zou dit een oproep tot strafvervolging van de politieke partij ChristenUnie en consorten moeten zijn. Waarom?

De ChristenUnie is een politiek regerende beweging die gezonde mensen ziek verklaard.
De ChristenUnie staat geestelijke en daardoor ook fysieke marteling van mensen met andere geaardheid of persoonlijkheid voor.
De ChristenUnie wil mensen met een andere geaardheid of persoonlijkheid (homoseksuelen en transgenders) uitsluiten van bepaalde beroepen.
De ChristenUnie brengt individuele vrijheden in gevaar en ondermijnt de democratie.

Uitoefening van deze geestelijke terreur uit naam van een 'almachtig opperwezen' vindt niet alleen plaats binnen de kerk, maar is ook doorgedrongen tot de politiek. En daarmee is kerk en staat niet langer gescheiden. De ChristenUnie is een regerende partij en heeft een voorbeeldfunctie voor het volk, maar maakt zichzelf schuldig aan discriminatie en aanzetten tot haat. Door een verwrongen wereldbeeld gebaseerd op een tot ideologie verheven religie, proberen de leden van de ChristenUnie en de zijnen het beeld op te roepen dat homoseksuelen of transgenders 'ziek' zijn en genezen dienen te worden. Wie denkt dat bovenstaande zwaar overtrokken is, herinner ik nog maar even aan de woorden van minister Plasterk (Emancipatie) die met gevoel voor understatement stelde dat 'religie homoacceptatie remt'.

De Gereformeerde Gemeenten hebben bij de Nederlandse Spoorwegen protest aangetekend tegen een lesbisch trouwfeest in een trein vorige week. Ze betreuren de "Godonterende bijdrage" van de NS zeer. "U heeft daarmee de diepste religieuze gevoelens van onze kerkelijke achterban gekwetst." bron Nederlands Dagblad.

Onder het juk van Rouvoet en zijn gelovige vrinden worden we in dit ooit eens tolerante land steeds meer en meer geconfronteerd met uitsluiting en onderdrukking van andersvoelende en -denkende medemensen. Wie denkt dat het stopt bij homoseksuelen komt bedrogen uit. "De regeringspartij ChristenUnie wil bijvoorbeeld ook dat er een grens wordt gesteld aan het volume waarmee disco's en clubs muziek draaien", lezen we in Trouw.

ChristenUnie wil verbod godslasterlijk toneelstuk. bron De Pers

Natuurlijk onder het mom van het beschermen van de gevoelige oortjes van de jeugd, maar in wezen is het de eerste stap naar het helemaal verbieden van verderfelijke feesten. Dat is nu eenmaal de werkwijze van de ChristenUnie: stap voor stap binnen het schijnbaar acceptabele individuele en collectieve vrijheden beperken of verbieden. We kunnen gerust spreken van een "verborgen hetze" tegen alles wat in strijd is met de Bijbel zoals door de ChristenUnie geïnterpreteerd.

Op aandringen van de ChristenUnie staat het woord 'homo' niet in het gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie en de SGP voor de Europese verkiezingen in juni, zo schrijft het Reformatorisch Dagblad. De partij wil voorkomen dat niet-christelijke media met het onderwerp – dat vorig jaar voor veel discussie zorgde in de CU – aan de haal gaan. "Homoseksualiteit willen wij niet onnodig aan de orde stellen", aldus partijwoordvoerder Kuijper. "Als het niet speelt, moet je er niet over beginnen." bron Gaykrant

Telkens weer proberen christenfundi's, geheel op de gebruikelijke zalvende en slinkse wijze, homoseksuelen het leven zuur te maken. Neem bijvoorbeeld het geval van de homoseksuele leraar op de reformatorische school De Driestar. Het bestuur kwam met de volgende zet: "Men mag homoseksuele gevoelens hebben, maar daar niet naar handelen. In mijn ogen een clear cut voorbeeld van geestelijke terreur.

Bijna twee derde van ChristenUnie-kiezers is het eens met het partijbestuur dat praktiserende homoseksuelen niet bij voorbaat geweerd moeten uit vertegenwoordigende functies van de partij. bron Nu.nl

Steeds meer vinden politiek-religieuzen slinkse manieren om onze homoseksuele medemens te discrimineren. Homoseksuele militairen voelden zich "zeer gekwetst", omdat zij vorig jaar niet in uniform deel mochten nemen aan de botenoptocht van de Gay Pride in Amsterdam, stond in het Parool. Wederom een voorbeeld van een "verborgen hetze" en het aanzetten tot haat, maar dan verdekt binnen een schijnbaar acceptabel debat.

Minister Plasterk (Emancipatie) trekt de subsidie van de christelijke homo-organisatie Onze Weg in. Volgens de bewindsman passen de opvattingen van de stichting bij nader inzien niet in zijn programma om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Plasterk heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij had Onze Weg vorig jaar een subsidie van 50.000 euro toegekend om homoseksualiteit in eigen kring beter bespreekbaar te maken. Plasterk had al gedreigd de subsidie in te trekken als blijkt dat Onze Weg, die vooral onder evangelische christenen werkt, zich met het 'genezen' van homoseksualiteit bezighoudt. bron Nederlands Dagblad

Natuurlijk dringt de vraag zich op waarom andere regeringspartijen zich niet druk maken om de strapatsen van diegene die de Bijbel letterlijk nemen? Welnu, die vraag is heel simpel te beantwoorden. Wat de meeste gelovigen bindt is de afkeer van ongelovigen die in hun ogen de 'leer' schofferen. Zo kunnen, ondanks inhoudelijke verschillen, partijen als het CDA een heel end met de ChristenUnie samenwerken. Maar ook de Islam blijkt in politiek opzicht samen met de Gristenen best wel door één deur te kunnen. Of zoals CDA Europarlementariër van de Camp onlangs zei: "Europese Islam welkom binnen EU". 

De ChristenUnie wil het rookverbod in de horeca en op de werkplek uitbreiden met een verbod op roken thuis en in de auto. bron

Bekijk bijvoorbeeld de uitlatingen van Rena Netjes (CDA - Kandidate Europarlement) op de website van al-yaqeen. Het lijkt erop dat de politiek-gelovigen onderling besloten hebben om eerst maar weer eens God/Allah/opperwezen op de agenda te zetten. En als dat is gelukt elkaar pas naar de strot te vliegen om wie van die drie de eerste plaats mag innemen.

ChristenUnie wil scheppingsverhaal op scholen. bron Dag

Er waaien sterke religieuze winden door de wereld, en ook in Nederland zijn de gevolgen daarvan steeds meer merkbaar. Als het de ChristenUnie en consorten gelukt is om homoseksuelen en transgenders weer terug in de kast te jagen, zullen ze hun pijlen richten op andere prangende kwesties zoals:

Seks voor het huwelijk, samenwonen, scheiden, vrijheid van meningsuiting, topless zonnen, herstellen van de zondagsrust, censuur en het algeheel onderdrukken van visies en levensstijlen die indruisen tegen 'Gods woord' of wat daarvoor door moet gaan.

ChristenUnie wil voetbal op zondag gaan verbieden. bron

De tentakels van de Bijbelfanaten wroeten overal. Er moet landelijk aandacht komen voor categorische uitsluiting van levensbeschouwelijke organisaties in openbare aanbestedingen, vindt IJmert Muilwijk, voorzitter van PerspectieF, de ChristenUnie-jongeren. Het klinkt acceptabel en misschien zelfs logisch maar het is een poging om legitiem belastinggeld door te kunnen sluizen naar bevriende geloofsgenoten zodat Gods woord van alle kanten op u af komt.

Het is dwaasheid als de samenleving "zichzelf de godsdienst ontzegt", aldus de Franse president Nicolas Sarkozy. Sarkozy doorbrak in december vorig jaar een taboe in de Franse politiek, toen hij in het Vaticaan pleitte voor een "positief secularisme". Godsdiensten moeten volgens hem niet als een gevaar, maar als iets waardevols worden beschouwd.

"Beginselen sharia passen in Britse wetgeving". In Groot-Brittannië heeft de hoogste rechter van het land voor opschudding gezorgd, door te beweren dat beginselen van de sharia een 'rol kunnen spelen in sommige delen van het Britse rechtssysteem'. Bron

Spiritualiteit is een zeer persoonlijke beleving en kan op veel manieren. Er is niets mis met mensen die kracht putten uit de Koran, Bijbel of welk geschrift dan ook. Het is prima als men in tempels of kerken gezamenlijk bepaalde geloven belijdt. Het gaat pas mis als men de uitleg van dergelijke boeken zo serieus neemt dat ze anderen willen dwingen om daar ook naar te leven. En dat laatste is nu precies wat in rap tempo zowel in Nederland als in de rest van de wereld gebeurt.

O god, verlos ons van het kwade...

Nog voordat dit stuk ter publicatie ging haalde de actualiteit ons al in. Hieronder enkele nagekomen berichten:

Raad van State adviseert de regering keihard om te discrimineren. Nu zijn het leraren, morgen de verpleegkundigen? Vandaag de homo's en wie is er mogen aan de beurt?

School mag homo's weren.

Christelijke scholen mogen praktiserende homoseksuele docenten weren als hun gedrag in strijd is met de grondslag. Dat schrijft de Raad van State (RvS), het belangrijkste adviesorgaan van de regering, in een vertrouwelijk advies.

Weer een nagekomen bericht over immer groeiende versmelting van god en politiek:

Obama gebruikt Jezus vaker dan Bush

Zijn tegenstanders proberen hem vaak af te schilderen als een ongelovige of vanwege zijn tweede naam Hussein als een moslim. Maar sinds zijn beëdiging als president haalt de Amerikaanse president Barack Obama in zijn toespraken geregeld Jezus Christus aan. Dat meldde de politieke website Politico dinsdag.

Laten zien dat je het eigen denkvermogen uit hebt gezet wordt trendy deze zomer:

ChristenUnie komt met eigen wielerkledinglijn

De ChristenUnie heeft op zijn website bekend gemaakt een eigen wielertenue te hebben met naam en logo van de partij. Er bleek genoeg belangstelling te zijn onder de leden om in de kleding te gaan wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, aldus de partij. Het is vrij uniek in Nederland dat een politieke partij op deze manier propagandeert.


Ja Horus: Hoezo is dit een 18+ blog dan?

Maar evengoed prima de schijnwerpers weer 's op de stiekeme vijand gericht te zien.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 10-06-2009 15:19:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui: Het is zowiezo raar dat er in een seculiere staat (scheiding van kerk en staat) politiek kan worden bedreven en worden geregeerd met de hand op de bijbel...
(bericht gewijzigd op 10-6-2009 15:31:38)
Onderschriften zeggen niets
Op 10-06-2009 15:30:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: 18+??
United as one. Divided by zero.
Op 10-06-2009 15:42:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ja Horus:

Hoezo is dit een 18+ blog dan?


Ik slaap vannacht niet, dat weet ik nu al! van die rotkop natuurlijk!
'Don't forget rule number 6'
Op 10-06-2009 16:33:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff: Geeft allen een eigen hokje waar ze zichzelf in mogen en kunnen stoppen. Onder het mom van religie, geaardheid, Politieke of raciale afkomst, of weet ik veel waar je allemaal deel van kan uitmaken en bij mag horen in deze achterlijke maatschappij (Wereld), clubjes genoeg.
En laat ze elkaar maar veroordelen en vervolgen... (lees: Het Licht In De Ogen Niet Gunnen) BAH... Uiteindelijk zal men elkaar uitroeien. Hoop ik stiekem...

*Geile foto van die fatsoenrakker overigens* absoluut 18+
O god, verlos ons van het kwade... en uw volgelingen.

Groetjes Buff, Van De Grote Mensenclub

(bericht gewijzigd op 10-6-2009 17:23:06)
Ik ben ook gek... :P
Op 10-06-2009 17:06:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Als ik dit allemaal zo opgesomt eens leest gaat me bloed weer richting het kookpunt Waarom willen gelovigen hun geloof zo graag opdringen aan anderen die er niets van willen weten? Blijkbaar hoort dit bij het geloof om het geloof te verspreiden, maar hebben ze nu helemaal niets geleerd vraag ik me dan af? Geloof moet iets vrijblijvends zijn. En we zijn allemaal zo gelijk vertelt het geloof. Als ik dit zo lees verheffenen bepaalde gelovige zich boven de rest, grootheidswaanzin!
Als ik dit zo allemaal bekijk komt de ongelovige mens tussen twee vuren te staan, waar uiteindelijk de twee vuren tegenover elkaar komen te staan. Derde wereldoorlog om geloof, ik kijk er niet raar van op dat deze voorspelling uit gaat komen!

Edit: Met het zappen op TV kom ik voorbij de zender Family7, wat een #$%^^ zender is dat zeg, hele dag door christelijk gezeik. En 's avonds heb je nog wel eens een dominee die over de schepping en evolutie begint(ja soms blijf ik daar heel ff op hangen om te zien welke onwaarheden hij vertelt). Als iets iets over de evolutie vertelt doet ie alles af met een lachertje van 'hoe kan dat nou'. En bij de schepping komt ie met scheve tijdslijnen van hoe alles in het scheppingsverhaal past. En die domme ganzen in de zaal maar lachen en geloven...
(bericht gewijzigd op 10-6-2009 17:34:30)
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 10-06-2009 17:16:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: De dwazen volgen een boek.
De wijzen volgen hun hart.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 10-06-2009 19:08:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
Feng Shui:

Het is zowiezo raar dat er in een seculiere staat (scheiding van kerk en staat) politiek kan worden bedreven en worden geregeerd met de hand op de bijbel...


Of je nou het Christendom als religie gebruikt in de politiek, of socialisme. Elke politieke ideologie heeft religieuze kenmerken.

Volgens mij is de fundamentele vraag meer of een politieke groep zijn invloed mag uitoefenen op de rest van de bevolking door middel van verboden, verplichtingen, subsidies die van elke burger gejat worden en herverdeeld of welke vorm van dwinglandij ook.

Gecentraliseerde religies werken in feite hetzelfde als elke gecentraliseerde politieke ideologie. Het moet namelijk altijd opgedrongen worden aan iedereen. In die zin zijn het Christendom, de Islam en andere hiërarchische religies hetzelfde als fascisme, socialisme en sociaal-democratische structuren.
Op 10-06-2009 19:11:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: Dit is TE bar voor woorden...
Dat de pastoor vroeger bij mensen thuis kwam om te vragen wanneer er eens een kleine zou komen...die tijd hebben we gehad. Als hij straks bij mij komt controleren of ik volgens de regels van de bijbel leef, kun je wel verzinnen wat er gaat gebeuren. IK maak altijd nog uit wat er bij mij thuis gebeurd of niet. Daar heb ik geen hemelpiloot bij /voor nodig.
Dat er maar snel iemand tussenbeide moge komen die zich herinnert dat kerk en staat gescheiden zijn en moeten blijven. Me beroepen op mijn privacy is ook al een farce.
Op 10-06-2009 19:12:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: -zucht-

deze partij is democratisch gekozen.
bovendien gaan de regeltjes die CU verzint, alleen door als de meerderheid in de 2e kamer het eens is. ook democratisch gekozen, dus kun je 'meerderheid in de kamer'vervangen door 'meerderheid van nederland'

iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 10-06-2009 19:30:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Rahul: De Raad Van State stelt dat niet de geaardheid zelf, maar het gedrag waarin zich dat in het prive leven uit, reden mag zijn voor ontslag of weigering om iemand als leraar aan te stellen.
Op grond van overenigbaarheid met de grondbeginselen van de bijzondere onderwijsinstelling.
Dat roept onder meer de volgende vragen op :
Hoe zit dat met hetero leraren die in hun prive leven een 1 of ander gebod/ grondbeginsel geweld aandoen ?
Bv. betrapt op vreemdgaan, diefstal, geweld, of ongehuwd samenwonen.
Zou het niet consequent zijn om ook dit gedrag met ontslag e.d. te sanctioneren ?
Of andersom: Wordt de rechtsgelijkheid geen geweld aangedaan indien men daar ineens wel mee weg komt ?
Of is rechtsgelijkheid geen christelijk grondbeginsel ?

En een docent nicht die zich alleenstaand redt, maar waaraan wel iedereen 'het' meteen kan zien, hoe zit het daarmee ?

Volgende vraaag :
Homo LERAREN mag de wacht worden aangezegd, omdat zij in die hoedanigheid een voorbeeldfunctie zouden hebben. (Sorry voor de vaste voorraad eenzaam, bange homofieltjes in elke klas..),
De meneer die de Christelijke toiletten reinigt mag wel gewoon met een leernicht hokken ?
Wat voor voorbeeldfunctie wordt daar verondersteld van uit te gaan ?
Je mag een goddeloze smeerpijp zijn als je maar onderaan de ladder blijft ?
Of mogen Christelijke schooldirecteuren weer wel in zonde leven ?

Nu bijzondere onderwijs instellingen het recht hebben verkregen het buitenschoolse leven van leerkrachten onder druk te zetten, zouden een hoop mensen reden moeten hebben om daar erg zenuwachtig van te worden.
Sexe-gescheiden onderwijs, het weigeren van vrouwelijke leerlingen of leraressen, aanpassing van de leerstof, uhm... wanneer 'grondbeginselen' de dienst uit mogen maken zijn de mogelijkeden eindeloos.
Wij horen sluisdeuren kraken in hun voegen.
En als deze 'maatregel' alleen praktizerende flikkers blijft betreffen, ( Ik heb het woordt 'lesbienne' in dit hele verhaal nog niet gehoord),
well.. beschikbare tekens op.
Op 10-06-2009 23:57:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jeroen.ijmuiden: Ik ben erg contra geloof, precies om wat hier geschreven staat. Van mij mogen ze iedere politieke partij, die te dicht bij het geloof staat, verbieden. Ook word ik kotsmisselijk van die uitgestreken gereformeerde rot koppen van Rouvoet, Donner en Balkenende. Bah!
Op 11-06-2009 13:57:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool: Het cda en cu zijn niet echt christelijk meer en ze willen juist de echte goede gelovigen een slechte naam geven...
Want de mensen kijken nu niet meer naar de partijen, maar naar bijv christenen en joden alleen. Wat dus bij het plan hoort lol.
Laat de wereld op deze manier vergaan, zodat zij makkelijker de anti christ kunnen laten opstaan.
Laat de mensen gelovigen haten...
Maak de wereld atheistisch (zo mogelijk als maar kan de rest MOET dood, die gelovig blijft).
Laat genoeg rampen komen, zodat de mensen uiteindelijk naar geloof gaan zoeken, omdat de wetenschap het niet meer kan verklaren. En ze vinden een zogenaamde leider waarvan ze denken dat het god is.
Maarja zo denk ik erover XD.
Op 11-06-2009 15:53:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ik weet eigenlijk niet wat ik nou erger vind... de kortzichtigheid van christenen die de wereld willen vormen naar een boek wat ze zelf niet begrijpen of de mensen die keihard tegen religie zijn en met persoonlijke aanvallen elk gevoel van verdraagzaamheid uitspugen.

Ik vind het niet meer dan logisch dat je handelt naar wat je gelooft.
Als we niet willen dat er een christelijk geluid in de politiek klinkt, stem dan geen cda of partijen die ermee in een coalitie willen zitten.

Maar belangrijker nog...stop christenen en moslims en andere gelovigen niet in een verdomhoekje omdat jij het licht hebt gezien(of vind dat er geen licht nodig is), maar probeer ze te vertellen over hoe jij je leven leidt en wat er zo fantastisch aan is.
En leg duidelijk uit dat je niet zou willen leven in een wereld gedicteerd door christenlogica.
ALLES IS WAAR
Op 11-06-2009 16:04:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
ThoTh:

Maar belangrijker nog...stop christenen en moslims en andere gelovigen niet in een verdomhoekje omdat jij het licht hebt gezien(of vind dat er geen licht nodig is), maar probeer ze te vertellen over hoe jij je leven leidt en wat er zo fantastisch aan is.
En leg duidelijk uit dat je niet zou willen leven in een wereld gedicteerd door christenlogica.


simpel... Vrijheid! Do I need to say more?
Op 11-06-2009 17:00:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
ThoTh:

Ik weet eigenlijk niet wat ik nou erger vind... de kortzichtigheid van christenen die de wereld willen vormen naar een boek wat ze zelf niet begrijpen of de mensen die keihard tegen religie zijn en met persoonlijke aanvallen elk gevoel van verdraagzaamheid uitspugen.

Ik vind het niet meer dan logisch dat je handelt naar wat je gelooft.
Als we niet willen dat er een christelijk geluid in de politiek klinkt, stem dan geen cda of partijen die ermee in een coalitie willen zitten.

Maar belangrijker nog...stop christenen en moslims en andere gelovigen niet in een verdomhoekje omdat jij het licht hebt gezien(of vind dat er geen licht nodig is), maar probeer ze te vertellen over hoe jij je leven leidt en wat er zo fantastisch aan is.
En leg duidelijk uit dat je niet zou willen leven in een wereld gedicteerd door christenlogica.
Toth, je bent weer helemaal duidelijk!ik wou dat er meer mensen hier waren die ook een beetje volwassen kunnen doen. respect

(bericht gewijzigd op 11-6-2009 18:14:18)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 11-06-2009 17:50:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Ganzfeld:

ThoTh:

Maar belangrijker nog...stop christenen en moslims en andere gelovigen niet in een verdomhoekje omdat jij het licht hebt gezien(of vind dat er geen licht nodig is), maar probeer ze te vertellen over hoe jij je leven leidt en wat er zo fantastisch aan is.
En leg duidelijk uit dat je niet zou willen leven in een wereld gedicteerd door christenlogica.


simpel... Vrijheid! Do I need to say more?

Ja leg maar uit...
Vrijheid om wat te doen en voor wie?
ALLES IS WAAR
Op 11-06-2009 18:02:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Weet je waar ik me aan irriteer zijn vooroordelen en dat vervelende christelijke geloof heeft daar een houtje van en geldt niet alleen voor homo's

Ik ben tankcontainermonteur van beroep en ik werk in een wereld als heteroseksuele man tussen alleen maar hetero's.
Bij ons zijn homo's, maar ook vrouwen gewoon welkom om te soliciteren. Alleen houden ze het niet vol of vinden het zoiezo geen interessant beroep.
Toch ben ik anders als de rest, ik ben namelijk solo en de rest getrouwd of samen wonend. Leverd geen problemen op.

Maar stel dat ik de pabo heb gestudeerd en dus docent ben en ik ga soliciteren bij een gristelijke school.
Dan wordt ik niet aangenomen!!! Mij voordoen als Christelijk zal het probleem niet zijn(toneel spelen is niet moeilijk en bovendien is het christelijke geloof puur toneel), maar ze zullen het wel raar vinden dat een goed uitziende man solo is en multimedia, moderne en vintage geluidsapparatuur als hobbie heeft. Hun zouden het maar raar vinden dat ik geen vrouw heb. Ik wordt dus niet aangenomen en dat terwijl ik op slanke vrouwen val tussen de 25 en de 40 jaar, vrij normaal voor een 32 jarige man.
Nu ben ik geen leraar(de leerlingen zouden al na 1 dag overspannen in de ziektewet belanden) en was dit slechts een voorbeeld.

Maar vrijgezellen worden evengoed gediscrimineerd en zijn vrijgezellen ook niet geliefd bij de Christenen is mijn ervaring.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 11-06-2009 18:59:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Chris de Boden:

Weet je waar ik me aan irriteer zijn vooroordelen en dat vervelende christelijke geloof heeft daar een houtje van en geldt niet alleen voor homo's

Ik ben tankcontainermonteur van beroep en ik werk in een wereld als heteroseksuele man tussen alleen maar hetero's.
Bij ons zijn homo's, maar ook vrouwen gewoon welkom om te soliciteren. Alleen houden ze het niet vol of vinden het zoiezo geen interessant beroep.
Toch ben ik anders als de rest, ik ben namelijk solo en de rest getrouwd of samen wonend. Leverd geen problemen op.

Maar stel dat ik de pabo heb gestudeerd en dus docent ben en ik ga soliciteren bij een gristelijke school.
Dan wordt ik niet aangenomen!!! Mij voordoen als Christelijk zal het probleem niet zijn(toneel spelen is niet moeilijk en bovendien is het christelijke geloof puur toneel), maar ze zullen het wel raar vinden dat een goed uitziende man solo is en multimedia, moderne en vintage geluidsapparatuur als hobbie heeft. Hun zouden het maar raar vinden dat ik geen vrouw heb. Ik wordt dus niet aangenomen en dat terwijl ik op slanke vrouwen val tussen de 25 en de 40 jaar, vrij normaal voor een 32 jarige man.
Nu ben ik geen leraar(de leerlingen zouden al na 1 dag overspannen in de ziektewet belanden) en was dit slechts een voorbeeld.

Maar vrijgezellen worden evengoed gediscrimineerd en zijn vrijgezellen ook niet geliefd bij de Christenen is mijn ervaring.

Het christelijk geloof hanteert (varierend van stroming tot stroming) inderdaad bepaalde meningen over hoe mensen geacht worden te leven. Dat dit soms tot hele vervelende situaties kan leiden is zeker niet iets om te verzwijgen, maar iemand die zegt zich te irriteren aan vooroordelen en zich vervolgens alleen maar vooroordelen laat zien draagt niets bij aan inhoudelijke discussies.

Christenen dwingen (zo goed als) niet (meer). Ze willen alleen in een wereld kunnen leven die hun eigen uitgangspunten bevat.
Dat wil jij toch ook?
ALLES IS WAAR
Op 11-06-2009 19:08:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty: Hmm, krijgen we nu ook christen extremisten?

Kon ik de dag maar meemaken dat wetenschap en geloof elkaar volledig kunnen verklaren. Dan zouden we iig van al dit gezeik af zijn. Het zijn de niet-gelovigen (waaronder ik) die het dichtst bij HET geloof(of hoe je het wil noemen) staan. Alleen weten we het nog niet te plaatsen laat staan te benoemen, laat staan dat de zich achter een boek verschuilende onwetenden dit überhaupt kunnen.
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 11-06-2009 22:03:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
Bounty:

Hmm, krijgen we nu ook christen extremisten?

Kon ik de dag maar meemaken dat wetenschap en geloof elkaar volledig kunnen verklaren. Dan zouden we iig van al dit gezeik af zijn. Het zijn de niet-gelovigen (waaronder ik) die het dichtst bij HET geloof(of hoe je het wil noemen) staan. Alleen weten we het nog niet te plaatsen laat staan te benoemen, laat staan dat de zich achter een boek verschuilende onwetenden dit überhaupt kunnen.


Christen Extremisten waren er al...lees eens de geschiedenis dan zul je raar opkijken. Ze waren gewoon in slaap gesust en nu zijn ze weer wakker aan het worden.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 11-06-2009 22:59:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Wat ik wel kwijt wil is wat ik zei louter mijn mening is op basis van eigen ervaring.
Of iemand wil geloven of niet en wat diegene geloofd zal mij dan ook verders een worst wezen en ik ben wel de laatste die dat veroordeeld.
Komt bij dat ik de mens per individu behandeld en niet als groep en natuurlijk zijn niet alle Christenen slecht, heb alleen minder goede ervaringen met dat geloof en vooral de misbruik dat er van gemaakt wordt en denk er dus het mijne over.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 12-06-2009 1:39:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ukkepuk: Tetzmol zei:

De dwazen volgen een boek.
De wijzen volgen hun hart.

Tetzmol.
Quoten » Ongepast? » Gepost op: 10-6-2009 19:08:23

Tetzmol, de spijker op zijn kop!!

Volgens mij zijn dit stuiptrekkingen van een oude gewoonte die over een aantal jaar zal verdwijnen. Tenminste ik hoop het van harte, dat we allemaal een bepaald bewustzijn hebben dat we weten in plaats van geloven. Ik kan niet wachten, misschien in 2012 een klein beginnetje hiermee?! Wie het zeker weet mag het zeggen!

Ukkepuk.
Op 12-06-2009 14:00:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kwast: Iedereen van ons heeft zijn eigen mening. Het is de mens eigen om andere te overtuigen wat hij nou zo belangrijk acht. Dit kan van alles zijn. (bv een religie, een bepaalde sport, een bepaalde levenswijze, een TV programma enz.) Iedereen heeft een andere interpretering van vrijheid van meningsuiting. Veel mensen willen ergens bij horen. Liefst bij een winnende (overheersende) groep. Maar binnen in zo,n groep willen ze weer elkaar overtuigen van hun eigen mening en kwaliteiten.
Op 12-06-2009 22:50:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Vrijheid betekent m.i. ook, dat je je kind naar een school moet kunnen sturen, die uitdraagt waar jij voor staat. Vind je vanuit je geloof (christen, moslim of wat dan ook) dat homosexualiteit niet kan, dan moet je je kind niet op een school zetten, waar een andere mening heerst. Als het goed is, staat een school voor iets. Wehebben nog steeds scholen waar bv. godsdienst onderwijs wordt gegeven. Daar stuurt een moslim zijn kind ook niet naar toe.
Ik wil ook geen docenten op de school van mijn kids die zuipen, vloeken (grof) en coke snuiven bv. Homosexualiteit is voor mij iets heel anders, maar voor sommigen net zo misdadig als stelen.
Dan moet er voor hen het vertrouwen zijn, dat er op school geen homo's zijn.
Een homo die gaat werken op een christ. school vraagt om problemen. Ik heb een baan op een islamitische school geweigerd, omdat mijn zeer onafhankelijke en vrije houding zeker niet in dank zou worden afgenomen bij enkele ouders. en ik wist dat ik problemen zou krijgen.
Het mes van de vrijkeid snijdt aan twee kanten
Op 13-06-2009 1:30:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

-zucht-

deze partij is democratisch gekozen.

het is maar net hoe je het bekijkt, de kamer bestaat uit 150 zetels (zo uit het hoofd) en de ChristenUnie heeft daar maar liefst 5 zetels van in had, wat komt op 3,3 procent van de stemmen, en dat is ten zeerste verre van welke democratische meerderheid...

als je dan al consequent wilt blijven dan hebben dus de SP, D66, GroenLinks, VVD en nu in de tegenwoordige politiek zelfs de PVV vele malen meer recht om deel te nemen aan de democratie, omdat die procentueel een veel groter aandeel van die democratische stemmen bezitten...

je zou zelfs kunnen stellen dan de door CDA en CU doorgedrukte christelijke moraal zelfs vanuit een minderheid komt, de SGP, CU en CDA hebben bij elkaar slecht 49 van de 150 zetels in handen (gegevens 2006) en hebben slechts in de coalitie de meerderheid, niet in de 2de kamer als een geheel...


http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland#Overheid

maar liefst 66+ procenten van de Nederlanders heeft dus niets op met deze opgelegde normen en waarden, en in dat geval kan je ook niet zeggen dat het hier om een democratische keuze van de Nederlandse burgers gaat...

in een echte democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen, en in dat geval hadden we nu een kabinet met CDA, PvdA en SP moeten hebben, want dat is de democratische keuze die er in 2006 door de burgers gemaakt is.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-06-2009 14:55:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

in een echte democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen, en in dat geval hadden we nu een kabinet met CDA, PvdA en SP moeten hebben, want dat is de democratische keuze die er in 2006 door de burgers gemaakt is.


wat is een 'echte' democratie? volgens mij bestaat dat niet eens. maar dit is in iedergeval de democratie zoals die in nederland heerst, en als je het daar niet mee eens bent dan moet je met je vingertje de hele kamer aanwijzen en niet allleen dat hoekje. ik neem aan dat als Sp of D66 iets wil, het liedje precies het zelfde afgespeeld word.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 13-06-2009 16:17:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Zoals ik hier al eens zei, "democratie is niets meer dan de dictatuur van de meerderheid."

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 13-06-2009 16:56:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:


wat is een 'echte' democratie? volgens mij bestaat dat niet eens. maar dit is in iedergeval de democratie zoals die in nederland heerst, en als je het daar niet mee eens bent dan moet je met je vingertje de hele kamer aanwijzen en niet allleen dat hoekje. ik neem aan dat als Sp of D66 iets wil, het liedje precies het zelfde afgespeeld word.

maar als het christenen zijn dan mag het ineens wel?

een echte democratie is het recht van de sterkste, de meeste stemmen gelden, de meerderheid heeft het voor het zeggen, en de rest is daar aan ondergeschikt, wie dan 51% van de stemmen heeft die is de alleenheerser (een dictatuur maar dan door het volk, of beter de meerderheid van het volk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie

maar wij hebben geen democratie, nederland is een democratische republiek, en dat is net een beetje anders...
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic#Types_of_republics
ook daar heeft de burger enige keuze, maar die keuze is gigantisch beperkt, en is meestal in het voordeel van de zittende macht...
in een democratische republiek is de burgerbetrokkenheid bij de politiek ook beperkt tot het eens in de zoveel jaar stemmen, en daarna alles maar accepteren wat er door een binnenskamers gevormde regering bedacht word, en is de werkelijke democratische stem en demografische indeling meestal geheel anders dan wat er beslist en uitgevoerd word door die regering...

maar ik weet jou overtuiging, en eigenlijk heb ik geen zin in de discussie, mijn mening had CDA nooit tegen de stem van het volk in mogen gaan om een coalitie te vormen die hun het best uitkwam, net zoals balkenende nooit af had mogen wijken van het democratische besluit tegen de EU, hij is als ons vertegenwoordiger verplicht om de wens van het volk uit te voeren, hij is bij wijze van in onze dienst (en wij kunnen m dus ook ontslaan als hij die plicht niet nakomt)

dat is een democratie
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-06-2009 16:57:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Als deze foto niet geshopt is, dan vind ik het werkelijk een hele enge man.
Nee, dank u.
Op 13-06-2009 20:17:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
tjerky:

Als deze foto niet geshopt is, dan vind ik het werkelijk een hele enge man.

Bedoel je die foto van Rouvoet of die harige buik? Die harige buik is namelijk geen man. Die buik is van Sugar Lee Hooper.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 13-06-2009 21:30:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

maar ik weet jou overtuiging, en eigenlijk heb ik geen zin in de discussie, mijn mening had CDA nooit tegen de stem van het volk in mogen gaan om een coalitie te vormen die hun het best uitkwam, net zoals balkenende nooit af had mogen wijken van het democratische besluit tegen de EU, hij is als ons vertegenwoordiger verplicht om de wens van het volk uit te voeren, hij is bij wijze van in onze dienst (en wij kunnen m dus ook ontslaan als hij die plicht niet nakomt)

dat is een democratie


als ik alleen naar het bovenstande stukje kijk, heb ik de zelfde overtuiging als jou
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-06-2009 9:17:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi:
Libertarian:

Feng Shui:

Het is zowiezo raar dat er in een seculiere staat (scheiding van kerk en staat) politiek kan worden bedreven en worden geregeerd met de hand op de bijbel...


Of je nou het Christendom als religie gebruikt in de politiek, of socialisme. Elke politieke ideologie heeft religieuze kenmerken.

Volgens mij is de fundamentele vraag meer of een politieke groep zijn invloed mag uitoefenen op de rest van de bevolking door middel van verboden, verplichtingen, subsidies die van elke burger gejat worden en herverdeeld of welke vorm van dwinglandij ook.

Gecentraliseerde religies werken in feite hetzelfde als elke gecentraliseerde politieke ideologie. Het moet namelijk altijd opgedrongen worden aan iedereen. In die zin zijn het Christendom, de Islam en andere hiërarchische religies hetzelfde als fascisme, socialisme en sociaal-democratische structuren.

Iedereen moet dezelfde kansen en behandeling krijgen. -Ismes krijgen vaak fundamentalistische trekken, denk aan Socialisme. De vrijheid moet ook bestaan om een anders denkende te weren in een systeem waar dat niet in past, dat is geen discriminatie. Teruggevoerd op de bron; de Bijbel, daarin staat dat het kontakt wat twee mannen of vrouwen kunnen maken niet zo ver gaat als een man en vrouw die 100% in elkaar op kunnen gaan wat twee gelijke lichamen niet kunnen. En dat het laten doorgaan voor die volledigheid dan de fout is.
(bericht gewijzigd op 16-6-2009 0:10:00)
Op 15-06-2009 14:00:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Tetzmol:

tjerky:

Als deze foto niet geshopt is, dan vind ik het werkelijk een hele enge man.

Bedoel je die foto van Rouvoet of die harige buik? Die harige buik is namelijk geen man. Die buik is van Sugar Lee Hooper.

Tetzmol.

R. natuurlijk. Nee, serieus, als deze foto niet zwaar digitaal bewerkt is, dan moest ik toch maar eens in Reptilians gaan geloven.
Nee, dank u.
Op 15-06-2009 17:50:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden