Uw GW-redacteur is zojuist terug uit Egypte, een land waar meer dan 90 % van de bevolking tot de Islam behoort.

Binnenkort mag u van mij een uitgebreid verslag verwachten van ontdekkingen die ik daar zou doen maar nu vind ik het leuk het werk aan dit verslag even te onderbreken met enige opmerkingen die te doen hebben met vrouwen en sluiers en rechten en religie.

In dit blog wil ik nu even proberen een tipje van de sluier op te lichten voor wat betreft bijvoorbeeld het al dan niet verplicht dragen van die sluier.

Ik besef dat ik in volgend betoog hier en daar enigszins kort door de bocht zal gaan en hoop dat u mij dit zult willen vergeven; de geschiedkundige feitjes die ik erbij haal dienen namelijk enkel ter verduidelijking van een en ander.

Terug naar het begin 

Mohammed (570-632 na Chr.)... vrede zij met hem, koesterde de wens het Arabische volk hun oude tradities terug te geven, waar men in zijn tijd nogal eens met de pet naar leek te gooien. Het leek vaak op het Arabisch Schiereiland waar de bevolking louter uit roversbendes bestond, waarbij het motto gold: “Ieder voor zich en God (of de goden) voor ons allen.

Mohammed had, mede dankzij de oom die hem grootbracht, genoeg ontwikkeling genoten om het een en ander af te weten van die oude tradities en de geschiedenis van zijn volk en kon die daardoor vergelijken met andere volken. Daarnaast wist hij eveneens genoeg af van zekere religieuze aangelegenheden.

Zo was hem natuurlijk bekend dat helemaal in het noorden van Arabië , in wat nu het Midden-Oosten heet, de Joden een religie beleden die meer geëvolueerd was dan die van zijn landgenoten, terwijl het Joodse volk wel aan het Arabische verwant was. Er woonden trouwens ook nog genoeg Joden in zijn woonplaats. De voorouders van die Joden waren ooit vanuit het Arabisch Schiereiland noordwaarts getrokken tot wat men nu Israël noemt

Enfin, om het nu niet langer dan noodzakelijk te maken; Mohammed kreeg op een zeker moment inzichten van de aartsengel Gabriël (een boodschapper-Engel, vergelijkbaar met andere boodschappergoden waaronder de Egyptische Thoth en de Griekse Hermes) en wist hiermee de mensen zo te boeien dat men om hem heen naar hem ging luisteren. Dat zullen dan vooral die ontevredenen zijn geweest die net als hij hadden geconstateerd dat hun samenleving af leek te glijden, maar daarover niets hadden durven zeggen of iets aan doen.

Wat is er eigenlijk veranderd sindsdien? Alles gaat heden ten dage nog steeds net zo lijkt het wel.

En hoe het verder ging

Mohammed wist het voor elkaar te krijgen dat de samenleving naar hem ging luisteren en zo probeerde hij zijn toehoorders zekere regels en tradities terug te geven waarin iedere persoon evenveel rechten had als de ander. Dat zoiets in een religieus jasje werd gegoten... wel, vergeet ten eerste niet dat het in de 7e eeuw na Christus was toen dit plaatsvond en ten tweede; de Joden hadden het destijds met bijvoorbeeld hun Tien Geboden niet anders gedaan. En dan zal ik het nog niet eens over de Christenen hebben die in de loop der tijd ook steeds meer leefregeltjes begonnen te creëren, waaronder een aantal zeer discutabele.
Mohammed deed het echter met de beste bedoelingen, hij wilde dat iedereen een menswaardig leven kon leiden.

Arabië - tegenwoordig Saoedi-Arabië met nog wat andere oliestaatjes - is eigenlijk één grote woestijn, meer niet. Hier en daar wat oases en dat is alles. Onbegrijpelijk dat de mens hier ooit neer is gestreken en er in sommige gevallen is gebleven, maar daar kom ik nog wel eens op terug in andere verhalen.

De mens op het Arabische schiereiland was gedwongen een militant nomadenbestaan te leiden waarin vaak het recht van de sterkste gold. Dit om tenminste nog iets van overlevingskansen te hebben in deze uiterst onvriendelijke leefomgeving. Men moest strijd voeren voor de weinige plekken met water die er waren en de wind zorgde regelmatig voor zandstormen waardoor je compleet gezandstraald werd enzovoort.


(Probeer u nu een beetje dat beeld voor te stellen)


De vrouw van toen en haar rechten

Vrouwen waren onder die omstandigheden vaak een soort van loslopend wild. De vrouwen van de rondtrekkende stammen bleven van nature dicht bij het kamp, waar zij henzelf en hun huid door middel van vele doeken een beetje probeerden te beschermen. Dit opdat hun huid door het continu aanwezige zand en de brandende zon niet op het leer zou gaan lijken, dat zij vaak moesten looien.

Maar... zij moesten tevens extra opletten, als zij wat verder van het kamp vandaan gingen voor werkzaamheden, dat er geen roversbenden - of geile vagebonden - waren die heel lang niet meer in de gelegenheid waren geweest om van vers vrouwenvlees te genieten. Verkrachtingen waren namelijk aan de orde van de dag met al die roversbenden.

Als het op kracht en militarisme en verdedigen aankomt, dan moest je bij de mannetjes wezen. Dat is nu eenmaal een biologisch feit: mannetjes zijn doorgaans sterker en vechten vaker. De Profeet Mohammed probeerde een samenleving te scheppen waarin de vrouwen binnen die samenleving meer beschermd zouden worden. Hij wees IN ZIJN TIJD de mannen op hun verantwoording voor wat betreft het welzijn der vrouwen en gaf gelijk wat tips hoe vrouwen zichzelf beter konden beschermen door minder van zichzelf te laten zien. Niet om de vrouwen te knechten, maar om ze te beschermen, en geheel volgens de tradities in die tijd op het Arabisch Schiereiland.

Echter... het kan verkeren. De Profeet had niet het eeuwige leven en gelijk na zijn dood begon het gedonder al. En dan niet alleen voor wat betreft wie de profeet als leider op zou gaan volgen. Mannen zagen zekere voordelen in bepaalde regeltjes en besloten hier op te gaan staan, ten nadele van de vrouwen die de zo juist verkregen rechten weer kwijtraakten. En dat was nu juist nooit de bedoeling geweest van de Profeet. Allerlei regeltjes en spreuken zouden ten eigen voordele uitgelegd gaan worden... klinkt dat niet bekend? Het verging het Joden en Christendom niet veel anders hoor.

De Islam heeft echter wel één nadeel ten opzichte van die twee andere religies; het is 700 jaar jonger en heeft dus min of meer 700 jaar evolutionaire achterstand. Alhoewel, als men naar sommige orthodoxe Christelijke en Joodse groeperingen kijkt, dan zou men dat verschil nauwelijks merken en dat spreekt dan niet in het voordeel van die andere religies.

Wat betreft de Islam kan ik eigenlijk alleen maar zeggen - in tegenstelling tot bijvoorbeeld lieden als Geert Wilders die de klok wel heeft horen luiden maar duidelijk niet weet waar de klepel hangt - dat men niet direct het geloof de schuld mag geven voor zekere misstanden die aanhangers van dit geloof bewerkstelligen. En dat geldt wederom eveneens weer voor die twee andere monotheïstische religies waar ik het eerder over had.

Laten wij voor de aardigheid eens naar Amerika gaan kijken. Waar elders in de zogenaamd beschaafde Westerse wereld lijken er zoveel verkrachtingen en dergelijke voor te komen als in Amerika? Vrouwen hebben daar dezelfde rechten als in ieder ander Westers georiënteerd land, maar de mannen weten daar goed misbruik van te maken. Daar is geen nieuwe profeet zoals Mohammed die de vrouwelijke bevolking probeert te beschermen tegen zekere landgenoten. Hooguit hebben ze daar wel allerlei orthodoxe groeperingen die vrouwen zodanig in een keurslijf proberen te wringen dat ze minder snel als loslopend wild worden beschouwd.

En NATUURLIJK wordt er daar weer misbruik van gemaakt door de heren der schepping die er een buitenkansje in zien de vrouwen te onderdrukken en dominant te kunnen zijn.


 
(What else is new?)

Moraal van dit verhaal

Tradities zijn goed, maar men dient ze wel aan te passen aan de tijd en de omstandigheden waarin men OP DAT MOMENT leeft.

 
Bij het aanbrengen van zekere aan de moderne tijd aangepaste veranderingen is natuurlijk een grote verantwoording vereist. Want men kan niet zomaar iets veranderen, alleen maar omdat het iemand niet aan lijkt te staan. Natuurlijk zijn er dan altijd lieden die bij voorbaat al tegen iedere verandering zijn, omdat het gezegde luidt dat niet iedere verandering een verbetering is. En dat die mensen vooral bang zijn hun ogenschijnlijke duidelijkheid en zekerheid kwijt te raken. Doorgaans zijn dat bange lui die behoorlijk kortzichtig zijn en alles het liefst zo nauw omkaderd houden als maar mogelijk is. Je zou haast denken omdat hun hersens het anders niet meer kunnen bevatten en alles chaos voor hen lijkt. Terwijl juist volgens vele scheppingsmythes al het goede uit chaos vandaan komt. Maar alleen de meer geletterden schijnen dit te weten.

Het resultaat van die angst om het overzicht te verliezen is dat men krampachtig aan regeltjes en tradities vasthoudt die voor een deel niet meer in de tijd waarin ze leven thuishoren. Omdat men gewoon bewust niet met de golf van het leven hier op aarde heeft meebewogen. Maar dit starre gedrag heeft dan juist wel het tegenovergestelde resultaat: STILSTAND IS ACHTERUITGANG.

En zo gaat iets wat oorspronkelijk een heel goed idee was volledig verloren en komt daarvoor in de plaats iets lelijks. Bij de baard van de profeet!

kwark001: De Gay-Pride is al een aantal dagen afgelopen. U kunt de roze bril met een gerust hart afdoen.
Kortom: u heeft er niets, maar dan ook niets van begrepen!
Al zou u er honderd jaar wonen, u heeft de essentie van de maangodaanbidders nog steeds niet door.

Op 07-08-2009 8:56:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Ik dacht dat de van zijn geloof gevallen christelijke monnik Bahira de koran had geschreven (zie 2de hoofdstuk van de koran: de koe) of hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Bahira-legende
Op 07-08-2009 9:12:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link:
kwark001:

De Gay-Pride is al een aantal dagen afgelopen. U kunt de roze bril met een gerust hart afdoen.
Kortom: u heeft er niets, maar dan ook niets van begrepen!
Al zou u er honderd jaar wonen, u heeft de essentie van de maangodaanbidders nog steeds niet door.


En wat is die essentie dan wel?
Op 07-08-2009 9:13:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kwark001: @ Link

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.
En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot.
Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog?
En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt?
Op 07-08-2009 9:27:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
geloof is als een blinde reus
het kan bergen verzetten
maar ziet niet welke

Op 07-08-2009 10:38:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: Wie een wat serieuzer verslag vh ontstaan van de islam wil, kan terecht op http://www.flwi.ugent.be/cie/hdeley/index.htm ""Wortels van de Islam""
Ik weet niet waar de informatie van dit artikel gehaald is, maar het strookt niet met wat er verteld wordt in de link die ik hier opgeef.
Op 07-08-2009 10:53:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link: heb je wel ergens gelijk in,.. maar dat heeft 'ons' geloof toch ook gedaan? een lijstje van geloven die het christendom heeft weggeveegd:

europa: Druides, wicca
Amerika: Indianen, azteken (maya's)
australië: Aboriginals
middenoosten: moslim (kruistochten) (niet geslaagd)

Religie in het algemeen moet je bestrijden, niet enkel de moslims!

zij doen enkel wat 'wij' eeuwen geleden al gedaan hebben hoor, namelijk hun vizie verspreiden over de wereld!

en wie is daar met bommetjes aan het gooien in dat land van 100% moslim? Zijn wij dan zoveel beter?
Op 07-08-2009 11:11:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Ik geloof meer in het pad dat de oude Atheners ons hebben gewezen en dat wij pas na ± 1500 weer opgepikt hebben en verder hebben ontwikkeld: democratie (en dus feitelijk de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van het individu), rationele wetenschap, rationele filosofie, rationele ethiek, enz, enz...
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 11:55:02)
God... Dat ben je zelluf!
Op 07-08-2009 11:48:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
kwark001:

@ Link

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.


5% islam = intolerantie en bedreigingen door de autochtone burger richting deze moslims

10% islam = de 1 of andere halve gare geblondeerde idioot tast de vrijheid van meningsuiting aan

25% islam = diezelfde geblondeerde gek begin een burgeroorlog tegen datzelfde geloof

50% islam = tuurlijk joh, elk moslimland is een dictatuur. die landen waar dat wel zo is komt grotendeels juist door de westerse wereld ipv andersom, niet eens 10% van alle moslims voldoet aan jou waanidee, maar dat wil je toch niet horen...

en uiteindelijk gaan die moslims zich ook weer verdedigen, wat zou jij doen? rot toch op met je populistisch gezwam!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 07-08-2009 0:06:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
kwark001:

@ Link

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.
En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot.
Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog?
En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt?


Komt dit uit het partijprogramma van de PVV?
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 0:08:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Wat grappig zeg, dat de islam neerstrijkt zo even en alles kapot vreet gelijk een sprinkhaan!

Dat doet de westerse kapitalistische industrie nou ook, mischien ligt het niet zozeer aan de islam maar aan de georganiseerde mens?

hmm!

dat is even een gedachte zeg!
Op 07-08-2009 13:11:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox:
Ron B.:


50% islam = tuurlijk joh, elk moslimland is een dictatuur. die landen waar dat wel zo is komt grotendeels juist door de westerse wereld ipv andersom, niet eens 10% van alle moslims voldoet aan jou waanidee, maar dat wil je toch niet horen...

en uiteindelijk gaan die moslims zich ook weer verdedigen, wat zou jij doen? rot toch op met je populistisch gezwam!


Dit is toch behoorlijk polariserend, de pot verwijt de ketel.......

"Niet eens 10% van alle moslims voldoet aan jouw waanidee" Dat zijn er nog steeds een heleboel en waarom lukt het maar niet om iets aan die minder dan 10% te doen? Waarom lukt het niet die 90+% mee te laten doen om dat probleem te verhelpen?

Godsdienst werkt polariserend en wordt misbruikt voor eigen gewin en dat geldt (denk ik) voor alle religies, alleen is de ene religie wat verder uitgestuiterd dan de andere. Genoeg reden om ze allemaal zo snel mogelijk uit te laten stuiteren.
Het probleem ligt niet bij een geblondeerde meneer maar bij de goedgelovige burger die alles voor zoete koek aanneemt en niet meer zelf na kan denken.
Angst kweken is de makkelijkste manier om mensen achter je te krijgen en dat geldt zowel voor religies, politieke partijen, milieufanaten en alle andere groeperingen die ten koste van alles hun visie op anderen op willen dringen (en daar zelf wel bij varen).

Laat mensen gewoon in hun waarde en gun ook een ander het licht in de ogen. Je hoeft niet te accepteren dat een ander zijn denkbeelden op jou probeert op te dringen of jou het leven onmogelijk maakt door zijn/haar gedachtespinsels. Jammer genoeg zijn er veel te veel interpretaties van religies die het tegendeel veroorzaken.
Op 07-08-2009 14:10:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: Ik heb een islamitische collega eens toegewenst wat hij mij als ongelovige op grond van zijn geloof toewenste, letterlijk met die woorden.

Sindsdiens praat ie niet meer met me is is ie tot het bot beledigd...
Op 07-08-2009 17:02:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Voor de mensen die geen zin hebben in lappen tekst.
Een paar aardige (suggestieve) linkjes:@ stef:
Dank voor de link!
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2009 17:28:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
hoff:

Ik heb een islamitische collega eens toegewenst wat hij mij als ongelovige op grond van zijn geloof toewenste, letterlijk met die woorden.

Sindsdiens praat ie niet meer met me is is ie tot het bot beledigd...

stuk onfatsoen ben je dan op zijn minst al, waarmee je het gemiddelde beeld wat er heerst over de westerling weer perfect bevestigd...
ikzelf heb nog nooit meegemaakt dat ik als minder behandeld word dan ieder ander, zolang jezelf ook dat respect op kan brengen, helaas weet niemand meer wat respect echt is...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 07-08-2009 19:01:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Beeblebrox:


Dit is toch behoorlijk polariserend, de pot verwijt de ketel.......


ik polariseer daar opzettelijk, maar zaken als overdrijven, ironie en sarcasme zijn niet besteed aan pvv-stemmers blijkbaar

maar is niet vreemd hoor, dat zie je bij elk geloof die dat alleen maar kunnen onderbouwen met hun eigen bedenkelijke meningen ipv feitelijke informatie...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 07-08-2009 19:04:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
kwark001:

@ Link

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.
En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot.
Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog?
En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt?Wat ben jij kortzichtig en pathetisch zeg.
Op 07-08-2009 19:26:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox:
Ron B.:

Beeblebrox:


Dit is toch behoorlijk polariserend, de pot verwijt de ketel.......


ik polariseer daar opzettelijk, maar zaken als overdrijven, ironie en sarcasme zijn niet besteed aan pvv-stemmers blijkbaar

maar is niet vreemd hoor, dat zie je bij elk geloof die dat alleen maar kunnen onderbouwen met hun eigen bedenkelijke meningen ipv feitelijke informatie...


Je beschuldigt een ander van bedenkelijke meningen ipv feitelijke informatie en zelf gooi je met modder naar meningen die de jouwe niet zijn. En verberg je dan je lange tenen met "overdrijven, ironie en sarcasme"?
Maar als je wilt mag jij het laatste woord hebben hoor, jouw gelijk is blijkbaar het enige gelijk (let op! dat was heel sarcastisch! anderen hebben ook wel eens gelijk maar niet in jouw geloof, oh nee, jij weet het allemaal zeker, oeps, nog meer sarcasme).
Laat een ander ook eens in zijn waarde, dat komt van twee kanten.
Op 07-08-2009 19:38:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Indonesie is voor 90% islamitishc. Alleen al in Jakarta zijn 7 universiteiten. Er wonen daar Christenen, die nooit een cent pijn hebben.
Extremisten heb je overal. Ook wij heben elkaar afgeslacht en op de brandstapel gezet. Durf mn hoofd eronder te verwedden, dat de meeste mensen het daar niet mee eens waren.
Op 07-08-2009 19:56:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Beeblebrox:

Je beschuldigt een ander van bedenkelijke meningen ipv feitelijke informatie en zelf gooi je met modder naar meningen die de jouwe niet zijn. En verberg je dan je lange tenen met "overdrijven, ironie en sarcasme"?


oe, hij heeft ontdekt hoe hij mijn woorden omkeert
doe lekker wat je wilt, maar kom niet bij mij aan met je verhaaltjes over moslims die de wereld overnemen enz, als er iemand is die dat doet dan is het de westerse wereld wel...

en ik ben er heel erg duidelijk over dat ik het er niet mee eens ben, klopt helemaal, en ik zal ook niet gaan ontkennen dat het mijn mening is, maar iets wat je mij niet zal zien doen is verhalen van eender wie domweg nablaten zonder daar zelf eerst informatie over in te winnen, en de sentimenten waar oa de pvv op teert zijn zeer zeker niet onderbouwd en de meeste van zijn standpunten zijn al 10 jaar gedateerd, en als ik daar niet gelijk in heb, kom maar op met je bewijs

en natuurlijk heb ik altijd gelijk, want net als bepaalde andere personen hier ben ik god en dus alwetend

belofte: zolang er gekken als wilders onzin in deze wereld verspreiden zal ik ze confronteren met hun eigen fouten, noem het lange tenen, prima, ik noem het gezond verstand...

vertel mij eens, waarom moet ik iemand in zn waarde laten die een gehele bevolkingsgroep op zijn minst wil verdrijven uit dit land en nog liever een oorlog tegen ze begint?
zij laten die bevolkingsgroep toch ook niet in hun waarde, dan hoef ik dat ook niet te doen naar hen toe, of wil je zeggen dat de nazi's ook respect verdienen en recht hebben (hadden) op hun mening?

maar we dwalen af van het artikel zelf merk ik, excuse...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 07-08-2009 19:56:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Maangodinaanbidders idd., evenals de r.k. kerk. De islam is naar alle waarschijnlijkheid door het vaticaan gesticht. Ze waren de geldschieters van Mohammed. Dit klinkt heel vreemd, maar toch ook wel logisch. De katholieke staatsgodsdienst die door Constantijn in het leven geroepen is, is eigenlijk de voortzetting van de z.g. Isis cultuur (Astarte, Inanna, Cybele enz. mag ook), als middel om een massa mensen spiritueel te beheersen en belasting te innen. Met het stichten van de islam werd het gebied met een totalitaire religie veel groter, en was er voor beide partijen de belangrijke vijand. (Rome-Carthago, koude oorlog) Voor de islam was Arabië vedisch, vandaar de geweldige cultuur. Wat betreft geneeskunde, wiskunde, muziek, astronomie, en meer hebben we een boel aan ze te danken. De Kaaba is vanuit Rome over gebracht naar Mekka. En Mohammed heeft het monotheisme er door gedouwd. Niet zonder slag of stoot, want hij heeft ook wel eens moeten vluchten, maar de kerstening van Europa ging ook niet over rozen.. De zwarte steen is volgens deze theorie(!) dezelfde zwarte steen waar in Rome de tempel van Cybele omheen gebouwd was.http://rome.nl/rome/informatie/bezienswaardig/tempels/tempel_van_cybele


(bericht gewijzigd op 7-8-2009 20:41:39)
Nee, dank u.
Op 07-08-2009 20:38:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link:
tjerky:

Maangodinaanbidders idd., evenals de r.k. kerk. De islam is naar alle waarschijnlijkheid door het vaticaan gesticht. Ze waren de geldschieters van Mohammed. Dit klinkt heel vreemd, maar toch ook wel logisch. De katholieke staatsgodsdienst die door Constantijn in het leven geroepen is, is eigenlijk de voortzetting van de z.g. Isis cultuur (Astarte, Inanna, Cybele enz. mag ook), als middel om een massa mensen spiritueel te beheersen en belasting te innen. Met het stichten van de islam werd het gebied met een totalitaire religie veel groter, en was er voor beide partijen de belangrijke vijand. (Rome-Carthago, koude oorlog) Voor de islam was Arabië vedisch, vandaar de geweldige cultuur. Wat betreft geneeskunde, wiskunde, muziek, astronomie, en meer hebben we een boel aan ze te danken. De Kaaba is vanuit Rome over gebracht naar Mekka. En Mohammed heeft het monotheisme er door gedouwd. Niet zonder slag of stoot, want hij heeft ook wel eens moeten vluchten, maar de kerstening van Europa ging ook niet over rozen.. De zwarte steen is volgens deze theorie(!) dezelfde zwarte steen waar in Rome de tempel van Cybele omheen gebouwd was.http://rome.nl/rome/informatie/bezienswaardig/tempels/tempel_van_cybele


Intressante theorie!!
Op 08-08-2009 8:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff:
Ron B.:

hoff:

Ik heb een islamitische collega eens toegewenst wat hij mij als ongelovige op grond van zijn geloof toewenste, letterlijk met die woorden.

Sindsdiens praat ie niet meer met me is is ie tot het bot beledigd...

stuk onfatsoen ben je dan op zijn minst al, waarmee je het gemiddelde beeld wat er heerst over de westerling weer perfect bevestigd...
ikzelf heb nog nooit meegemaakt dat ik als minder behandeld word dan ieder ander, zolang jezelf ook dat respect op kan brengen, helaas weet niemand meer wat respect echt is...

Als een gelovige respect vraagt (of eist) vraagt hij niet om respect maar onderwerping...

En je mag me gerust een onrespectvolle boer vinden, maar voor mij is het simpel: als iemand tegen mij zegt dat de koran het onveranderbare woord van allah is, gelooft hij dus in een systeem waar een ander (ongelovige, homo, vrouw, jood ect ect) een minderwaardig schepsel is.
Dat niet iedereen dat letterlijk toepast geloof ik graag maar doet aan de doctrine niets af.
ik heb het ooit meer gezegd; de meeste nazi's deden geen vlieg kwaad en hebben geen schot in anger gelost, een kleine minderheid stond aan de douches.
Maar iedereen die zich nazi noemde was wel een vertegenwoordiger van een verachterlijk gedachtengoed, ook al deden ze individueel geen vlieg kwaad...
Overigens vind ik het vreemd dat je me aanvalt: ik meen namelijk dat ik erg feitelijk ben.
De koran mag van mij tot de laatste letter vol met goeie dingen staan, ze gelden alleen voor volgers, de rest word letterlijk het graf in gewenst.
Moet ik daar respect voor opbrengen??? waarom??
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 9:50:50)
Op 08-08-2009 9:48:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link: hebben ze eigenlijk de 10 geboden in de koran?... gij zult niet doden etc.. ?

van mij mogen ze wensen wat ze willen, als ze aan hun 'allah vragen of hij mij wil doden, ze doen maar! hij is almachtig, dus ik ben maar een rupske voor 'God'

het word echter een andere zaak wanneer de mensen zelf dit procces wil gaan uitvoeren, je kan toch niet zeggen God/allah is almachtig..maar we moeten hem even helpen met de non-believers te doden

moet ik daar respect voor opbrengen??? waarom??


Omdat jij voorbij dat punt bent om in religie te geloven, dus verder geevolueerd, jij zou de grotere persoon kunnen zijn, omdat je net iedereen een leuk en aangenaam leven toewenst.

jij bent toch beter dan dat geloof?.. handel er dan ook naar
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 10:44:40)
Op 08-08-2009 10:44:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Link:

moet ik daar respect voor opbrengen??? waarom??


Omdat jij voorbij dat punt bent om in religie te geloven, dus verder geevolueerd, jij zou de grotere persoon kunnen zijn, omdat je net iedereen een leuk en aangenaam leven toewenst.

jij bent toch beter dan dat geloof?.. handel er dan ook naar


Heel wijs gesproken.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 10:57:01)
ALLES IS WAAR
Op 08-08-2009 10:56:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:

moet ik daar respect voor opbrengen??? waarom??


Omdat jij voorbij dat punt bent om in religie te geloven, dus verder geevolueerd, jij zou de grotere persoon kunnen zijn, omdat je net iedereen een leuk en aangenaam leven toewenst.

jij bent toch beter dan dat geloof?.. handel er dan ook naar


Heel wijs gesproken.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 10:57:53)
ALLES IS WAAR
Op 08-08-2009 10:56:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stille willy: Als U in de bijbel zou lezen in het Hoofdstuk Openbaringen dan zou U kunnen lezen dat dit alles al voorspeld is als, het 'grote gevaar uit het oosten'dat we worden overspoelt met moslim exstemisten en anti christen die ons als christenen willen weg vagen, en zelf wereld heersers willen worden maar we leven in de eindtijd en niemand maar dan ook niemand kan ons zeggen waneer dit stopt, of beter wanneer we verlost worden van dit kwaad want de wrijving word steeds groter en het word er niet beter op we worden in een roes gehouden en voor gehouden dat het beter word, het word niet beter alleen maar slechter en een extremist af knallen helpt niet er staan toch weer 10 van die lui te wachten om het weer op te pakken en de één is erger als de ander, kort om we zitten met een tumor op gescheept waar je alleen van af komt als het einde werkelijk komt en dat is wanneer Jezus terug komt en hij komt dat is zeker, maar nogmaals niemand weet waneer dus weest voor bereid en zorg dat je je zaken goed op orde hebt want niemand ontkomt aan zijn terug komst.
Groot en Klein zijn daar ?
Op 08-08-2009 11:12:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: entertjes werken vaak erg verhelderend...

En niet beledigend bedoeld, maar wellicht zou de naam Silly Willy je beter passen. Jezus zeggen te volgen en dan een plaatje van de duivel als avatar gebruiken is opmerkelijk

En het feit alleen al dat je mensen een tumor noemt en ze af zou willen knallen, ware het niet dat je weet dat dat niet helpt, ontneemt je de mogelijkheid te snappen welke boodschap men zegt dat Jezus bracht.

Naar welke specifieke tekst refereer je overigens?
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 13:37:00)
ALLES IS WAAR
Op 08-08-2009 11:27:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link: @stille willy
het is toch logisch als je één extremist afknalt dat er 10 andere opstaan,..die man had namelijk ook familie

Knal vandaag mijn zoontje neer om een ideologie, en ik ben morgen ook extremist!!!! mij vrouwtje, mijn vader (de opa dus), mijn zus, mijn tante...gegarandeerd dat die allemaal extremistisch worden!!

en wat gaat jezus doen?... als hij 2dagen vrij mag rondlopen zonder in de psychiatrie te belanden dan heeft hij veel tijd gekregen! of ben je vergeten hoe het de eerste keer is afgelopen met die man?

waarom zou hij ons komen redden, toen was hij hier...is een beetje hetzelfde als naar de winkel rijden, en tegen uzelf zeggen voor het wc papier kom ik morgen wel terug,...

en om de zaken op orde te krijgen moet ik me bekeren tot één of ander geloof zeker?

Op 08-08-2009 0:46:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stille willy: Als U zo wijs bent als U schrijft zou U ook moeten weten dat het hele boek Openbaringen het einde voorspelt, en inderdaad misschien was het een beetje rottig geformuleerd ook de moslims zijn geschapen door één en de zelfde God ook denken ze van niet en noemen ze 'hem'allah wat overigens niet het zelfde is als God ook al denken hele volks stammen dat wel, het plaatje kom misschien zo over maar in dit geval valt het wel op zijn plaats in dit moment, en met af knallen bedoel ik niet alle mensen je moet wel goed lezen wat er staat ik zeg alle moslim extreemisten die moet je af knallen dat is wat anders dan alle mensen ik zou als ik U was nog maar eens goed lezen,en ik ben een volger ja en ik maakt ook fouten misschien wel meer dan U,maar dat neemt niet weg dat ik niet weet waar ik over praat.
Groot en Klein zijn daar ?
Op 08-08-2009 13:05:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
de echte sjaak: Stille Willy... Wie heeft het boek openbaringen geschreven en waar komt het vandaan ?
Op 08-08-2009 13:10:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stille willy: Beste link je hoeft nergens in te geloven om een ideologie te hebben maar de tijd dringt er zijn zo veel keuzes die je kunt maken door alleen goed na te denken en de goede keuze te maken blijf je behouden, en ook al geloof je niet in hem God gelooft wel in jou , in de bijbel staat Gezegend zij degene die niet gezien hebben en toch geloven en dat is soms in deze tegen woordige tijd moeilijk waar te maken ook voor de degene die denken goed gelovig te zijn.
Groot en Klein zijn daar ?
Op 08-08-2009 13:20:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stille willy: Het boek is gescheven door johannes en als je weet wie johannes is weet je ook waar het vandaan komt en als je blijft lezen word het alleen maar intressanter.
Groot en Klein zijn daar ?
Op 08-08-2009 13:24:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
stille willy:

... ook de moslims zijn geschapen door één en de zelfde God ook denken ze van niet en noemen ze 'hem'allah wat overigens niet het zelfde is als God ook al denken hele volks stammen dat wel ...

Dat is nieuw voor me. Wat is het verschil dan tussen God en Allah?
United as one. Divided by zero.
Op 08-08-2009 13:29:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
stille willy:

Het boek is gescheven door johannes en als je weet wie johannes is weet je ook waar het vandaan komt en als je blijft lezen word het alleen maar intressanter.

Vertel
United as one. Divided by zero.
Op 08-08-2009 13:30:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
stille willy:

Als U zo wijs bent als U schrijft zou U ook moeten weten dat het hele boek Openbaringen het einde voorspelt

Nee, het beschrijft een visioen op èèn einde

stille willy:

ook de moslims zijn geschapen door één en de zelfde God ook denken ze van niet en noemen ze 'hem'allah wat overigens niet het zelfde is als God ook al denken hele volks stammen dat wel

Inderdaad niet dezelfde, daarom probeer ik het ook voorzichtig te brengen.... alle mensen zijn geschapen door Allah!!! ...ow nee t was annie in d'r nakie
stille willy:
en met af knallen bedoel ik niet alle mensen je moet wel goed lezen wat er staat
ik zeg alle moslim extreemisten die moet je af knallen dat is wat anders dan alle mensen
ik zou als ik U was nog maar eens goed lezen

Als jij goed had gelezen, had je begrepen dat ik dat ook niet zeg. Ik refereer naar je haatdragende schijnoplossing, die in contrast staat met de boodschap van Jezus.

stille willy:
en ik ben een volger ja en ik maakt ook fouten misschien wel meer dan U,maar dat neemt niet weg dat ik niet weet waar ik over praat.

Dat is mooi, dan zou ik graag de passages voorgeschoteld krijgen waar je oorspronkelijk naar refereerde:
stille willy:

in het Hoofdstuk Openbaringen dan zou U kunnen lezen dat dit alles al voorspeld is als, het 'grote gevaar uit het oosten'dat we worden overspoelt met moslim exstemisten en anti christen die ons als christenen willen weg vagen
ALLES IS WAAR
Op 08-08-2009 13:37:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
3.14po:

stille willy:

... ook de moslims zijn geschapen door één en de zelfde God ook denken ze van niet en noemen ze 'hem'allah wat overigens niet het zelfde is als God ook al denken hele volks stammen dat wel ...

Dat is nieuw voor me. Wat is het verschil dan tussen God en Allah?

Allah had vlechtjes...God is grotendeels kaal
ALLES IS WAAR
Op 08-08-2009 13:38:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link: @ stille willy

me zeker niet verkeerd begrijpen, ik geloof in een vorm van God. niet een man op een wolkje die naar beneden komt als iets hem niet aanstaat, maar eerder een god in de vorm van energy. maar ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn klein verstand het begrip God niet eens begrijp.

waarom zou ik dan ook de woorden van een ander mens geloven, zoals Johannes, ik kan best geloven dat hij visioenen had door één of ander entheogeen middel te cosumeren. Ik heb ook al gesproken met een wezen van pure energy, Ik noemde het toen de TripGod. Ik heb ontzettend veel geleerd van deze entiteit,... voornamelijk hoe ik zelf handel in het leven, en waar ik mezelf moet op verbeteren.

dat wezen van pure energy kan ik makkelijk omschrijven als een engel. Ik heb dus letterlijk meegemaakt wat al die 'heilige' mannen mee gemaakt hebben. en ja ik heb ook doemsenarios gezien.

Als ik nu een boek schrijf, ga jij mij dan geloven alsof ik het woord van god sprak?

je komt als een gelovig mens over.Maar dan kan je toch geen extremisten doden,.. gij zult niet doden weet je wel

en dan spreek jij over mensen die denken gelovig te zijn,..strange!

(bericht gewijzigd op 8-8-2009 16:08:59)
Op 08-08-2009 16:02:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
stille willy:

en dat is wanneer Jezus terug komt en hij komt dat is zeker, maar nogmaals niemand weet waneer


Jezus zeg, kan het wat minder tegenstrijdig!!!
Hoe kan je Zijn terugkomst als 'zeker' betitelen als niemand weet wanneer dit zou moeten gebeuren?
lege aannames als feiten of zekerheid presenteren is behoorlijk kinderachtig...
Ik ben ook gek... :P
Op 08-08-2009 16:25:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Na nog wat strubbelingen (wo3) zal er een fijne samen op weg wereldreligie komen waarin het slechte van de grote religies verenigd wordt. En o.wee als je daar niet aan mee doet.......
Nee, dank u.
Op 08-08-2009 16:51:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lerix:
hoff:

Ron B.:

hoff:

Ik heb een islamitische collega eens toegewenst wat hij mij als ongelovige op grond van zijn geloof toewenste, letterlijk met die woorden.

Sindsdiens praat ie niet meer met me is is ie tot het bot beledigd...

stuk onfatsoen ben je dan op zijn minst al, waarmee je het gemiddelde beeld wat er heerst over de westerling weer perfect bevestigd...
ikzelf heb nog nooit meegemaakt dat ik als minder behandeld word dan ieder ander, zolang jezelf ook dat respect op kan brengen, helaas weet niemand meer wat respect echt is...

Als een gelovige respect vraagt (of eist) vraagt hij niet om respect maar onderwerping...

En je mag me gerust een onrespectvolle boer vinden, maar voor mij is het simpel: als iemand tegen mij zegt dat de koran het onveranderbare woord van allah is, gelooft hij dus in een systeem waar een ander (ongelovige, homo, vrouw, jood ect ect) een minderwaardig schepsel is.
Dat niet iedereen dat letterlijk toepast geloof ik graag maar doet aan de doctrine niets af.
ik heb het ooit meer gezegd; de meeste nazi's deden geen vlieg kwaad en hebben geen schot in anger gelost, een kleine minderheid stond aan de douches.
Maar iedereen die zich nazi noemde was wel een vertegenwoordiger van een verachterlijk gedachtengoed, ook al deden ze individueel geen vlieg kwaad...
Overigens vind ik het vreemd dat je me aanvalt: ik meen namelijk dat ik erg feitelijk ben.
De koran mag van mij tot de laatste letter vol met goeie dingen staan, ze gelden alleen voor volgers, de rest word letterlijk het graf in gewenst.
Moet ik daar respect voor opbrengen??? waarom??

Wat wil je nou zeggen? Dat je op een goede dag plotseling zin had om je collega te beledigen. ( en dat je blij bent dat hij/zij sindsdien niet meer met je praat.)

Of dat je aan je collega hebt uitgelegd dat je het niet eens bent met de koran en dat je dat je dat duidelijk maakte met een voorbeeld?
Op 08-08-2009 19:31:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff:

Wat wil je nou zeggen? Dat je op een goede dag plotseling zin had om je collega te beledigen. ( en dat je blij bent dat hij/zij sindsdien niet meer met je praat.)

Of dat je aan je collega hebt uitgelegd dat je het niet eens bent met de koran en dat je dat je dat duidelijk maakte met een voorbeeld?

Dat is een figuur waar wij als collega's de hele dag rekening mee moeten houden, die zich stoort aan onze boterhammetjes met ham, het biertje op vrijdag , op de jaarlijkse BBQ moet een apartje barbequetje voor hem geregeld worden want zijn visje mag niet op dezelfde bbq liggen als onze vuige karbonades, ect.
En die ieder keer weer even moet laten blijken hoe superieur hij wel niet is t.o.v. ons ongelovigen.
M.a.w.:die zich houd aan de regels in de koran en hadiths.
En dus lid is van een uiterst intollerante club.
En raar maar waar rollen de normaal redelijk denkenden op deze site over me heen als ik dat signaleer.
Het is religie dus moet men volkomen kritiekloos blijven..... of nog erger "respect tonen".
Nou nee.
Ik fik met enig plezier ieder religieuze af die in MIJN (namelijk openbare dus seculiere) ruimte denkt dat ie gelijker is dan de rest.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 23:04:26)
Op 08-08-2009 19:53:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Iedereen is minderwaardig, maar sommigen zijn minderwaardiger dan anderen.
Nee, dank u.
Op 08-08-2009 21:22:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: @Hoff

Ik heb dit draadje wat gevolgd, en dat er redelijkdenkende op deze site wat over je heen vallen kwam toch door de wat ongelukkig geschreven eerste reactie van U.

Nu heeft U het gelukkig allemaal wat duidelijker gemaakt.
Maar maak nu niet zelf de fout door u collage ook te beledigen en intollerant te worden, zo zakt U af naar zijn nivo (gelijker zijn als de rest).

Iedereen is gelijkwaardig, de één is alleen wat gekker als de andere.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 22:11:53)
"We're all mad here."
Op 08-08-2009 22:10:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lerix: Mijn comment is verwijderd. Waarom???

Ik had een simpele neutrale reactie geplaatst op een quote van iemand. Mag dit niet ?
Of komt het omdat het mijn eerste reactie is op deze website?
Heel graag uitleg van iemand.
Nvdr: Ben je wel zeker dat je iets geplaatst hebt? Niemand van ons heeft iets verwijderd.
Op 09-08-2009 3:32:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Where religion flows
Flows blood
Op 09-08-2009 9:03:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox:
BeyondPerceptio:

Where religion flows
Flows blood


Inderdaad, en het gekke is dat er ook nog mensen zijn (die zichzelf weldenkend en beschaafd noemen) die religieuze fanatici steunen in hun strijd om macht en overheersing en anderen Nazi noemen als ze een afwijkende mening hebben.....
Blijkbaar blijft het moeilijk om anderen in hun waarde te laten, ook als je het niet met hen eens bent.
Op 09-08-2009 14:35:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Als kind had ik een protestants buurjongetje wat me duidelijk maakte dat hij lekker naar de hemel ging, en dat ik lekker moest branden in de hel.
Nee, dank u.
Op 09-08-2009 16:34:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Vandaag was de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over Kosovo: "De afsplitsing van de Servische provincie Kosovo is legaal. De eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van 17 februari 2008 druist niet in tegen internationaal recht." http://tinyurl.com/28l2kq3

Stel je voor: de islamieten in Nederland vestigen zich massaal in Amsterdam / Rotterdam / Den Haag (c.q. de Randstad). En roepen de onafhankelijkheid van de Islamitische Republiek Randstad uit. En om het compleet te maken erkennen tenminste 100 islamitische / door islamieten geleidde landen die nieuwe republiek (...) OMG!!!

It's a strange world!
God? Dat ben je zelluf!
Op 22-07-2010 22:40:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Beeblebrox:

BeyondPerceptio:

Where religion flows
Flows blood


Inderdaad, en het gekke is dat er ook nog mensen zijn (die zichzelf weldenkend en beschaafd noemen) die religieuze fanatici steunen in hun strijd om macht en overheersing en anderen Nazi noemen als ze een afwijkende mening hebben.....
Blijkbaar blijft het moeilijk om anderen in hun waarde te laten, ook als je het niet met hen eens bent.


zucht
Op 22-07-2010 23:34:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden