Men is druk bezig met zoeken naar de essentie van tijd. Er bestaan al diverse theorieën over, maar waar men natuurlijk het meest benieuwd naar is, is de mate waarin tijd en dus ook afstand te manipuleren valt. Met kleine stapjes schrijdt men voort richting nieuwe inzichten die over niet zo lange tijd misschien tijdsreizen mogelijk zullen maken. Of niet?

Teletijdmachine

Reizen door de tijd heen fascineert de moderne mens al langer, van H.G. Wells tot de vele Science Fiction-series die tegenwoordig de bioscoop en buis met fotontorpedo's bombarderen. Waar het eerst alleen maar bij fictie bleef kwam de wetenschap met een meer realistische, met natuurkunde onderbouwde invulling ervan.
Hoewel. Eigenlijk weten we dat het misschien kan, maar het is nog lang niet zeker. De verwachting is dat deze vraag binnen een paar tientallen jaren definitief wordt beantwoord. Ondertussen wordt er nog wild gespeculeerd.

Tijdreizen is een spannend onderwerp. Zou er morgen wereldkundig worden gemaakt dat de vlijtige vorsers erin zijn geslaagd om een voorwerp, dier of mens te 'teletijdporteren', dan zou een massale paradigmaverschuiving het gevolg zijn. Afhankelijk van hoe tijdsreizen precies zal werken, zullen er onwaarschijnlijk gunstige mogelijkheden zijn. En vermoedelijk zullen er ook nadelen aan het tijdtrippen kleven. Best leuk om op de mogelijkheid ervan voorbereid te zijn. Zeker als u over bijvoorbeeld 30 jaar bij de Ikea moet kiezen of u de Smèrnst- of Hòkebrùt-tijdmachine wilt. De één is de helft goedkoper maar heeft geen retour-knop wat hem alleen geschikt maakt voor het ontvluchten van de tijd waarin u dan zult leven.

Tijd als spiraal

Maar goed, tijdmachines in de Ikea of niet; waar ik erg nieuwsgierig naar ben is hoe ú een tijdmachine zou gebruiken. Neemt u een reis naar het verleden om op basis van bijvoorbeeld sportuitslagen lekker te kunnen cashen, of zou u meer van het beschouwende type tijdreiziger zijn? Mij lijkt een combinatie van beide ook niet verkeerd. Teruggaan om Hitler te vermoorden en zelf een kans op werelddominantie grijpen is ook een prima optie voor de minder door moraal en ethiek gedreven geest. Voor elk wat Wells.
Tijdreizen...
Stemmers: 162 (33%)
Stemmers: 104 (21%)
Stemmers: 47 (10%)
Stemmers: 128 (26%)
Stemmers: 48 (10%)
stef: Veel SF reeksen en films hebben de fantasie op dit onderwerp al meermaals losgelaten. Heel vaak wordt de nadruk gelegd op de gevaren ervan. Veel zal uiteindelijk afhangen van hoe tijd in elkaar zit, hoe tijd gemanipuleerd wordt, hoe het tijdreizen gebeurt. Dat weten we nu nog niet, dus kunnen we enkel fantaseren.
Op 01-07-2009 0:39:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nemesis: Nou ik denk dat als het al zou kunnen dat het weinig nut heeft om Hitler te vermoorden.Er zal dan wel weer een andere "Hitler" opstaan inplaats.
Het zou nuttiger zijn om het allereerste begin van die bankierssystemen een halt toe te roepen.Die hebben de macht en misbruiken die en ook de wapenindustrie moet blijven draaien.Daarom zijn er oorlogen en daarom is er ellende en armoede onder de mensen.
En teruggaan in de tijd om iets recht te zetten? waar begin je dan,tot hoever moet je eigenlijk terug?
En veroorzaak je dan geen nieuwe problemen.
Op 01-07-2009 0:54:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Het blijft een moeilijk onderwerp met vele paradoxen. Het is wel leuk zoals je zei om bijvoorbeeld terug in de tijd te gaan om Hitler te vermoorden, maar elke verandering heeft zijn uitwerking welke naar mate de tijd voorbij gaat groter wordt, het butterfly-effect. Misschien zou het vermoorden van Hitler inhouden dat we technologisch gezien niet zo snel vooruit zouden gaan wat weer in kan houden dat de tijdmachine waarmee je Hitler vermoordde dan weer niet in jou tijd zal bestaan. Dan moet je je afvragen of tijdlijnen vast staan of niet en of en hoe deze beinvloed (kunnen) worden? En of je dit door (kan) hebben?
Er is al wel bewezen dat tijd verschillend kan lopen. De tijd hier op aarde gaat langzamer dan de tijd van satellieten die op grotere afstand staan van de aarde. Of het experiment van twee atoomklokken waarvan er eentje op aarde bleef staan en de andere een rondje om de aarde vloog en waarvan de tijd verschilde, die rond was gevlogen was iets verder in de tijd dan die op de aarde was blijven staan. Dus door sneller te reizen gaat de tijd sneller ten opzicht van het object welke op de 'normale' snelheid blijft.
Of tijdreizen met een apparaat mogelijk is vind ik moeilijk om te zeggen en wat versta je precies onder tijdreizen? Wat nu onmogelijk lijkt kan straks mogelijk zijn. Eerst zal er een beter begrip van wat tijd is moeten komen.
De uitdrukking van 'als het mogelijk is waarom zijn ze hier dan nog niet?' kan weer verschillende oorzaken hebben. Dan moet je je afvragen of de toekomst, waar tijdreizen eventueel mogelijk is, al gebeurd is? Misschien is er alleen een verleden en nu, en de toekomst wordt op dit moment geschreven.
Lastig onderwerp waarbij elk mogelijk antwoord weer vragen en paradoxen opwerpt.
Mijn antwoord: Ik ben er nog niet helemaal uit, heb je nog even?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 01-07-2009 0:59:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Tijd is een functie van het denken.
'Don't forget rule number 6'
Op 01-07-2009 13:35:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: Helaas baseert dit artikel zich op enkele foutieve aannames zoals die momenteel in de mainstream gangbaar zijn.

Het fysieke tijdreizen is reeds mogelijk, en wordt ook wel gepraktiseerd, zij het door kleine groepjes pioniers.

Vlijtige vorsers hebben deze praktijk wel degelijk wereldkundig gemaakt maar een paradigmaverschuiving is tot nu toe uit gebleven.
Waarschijnlijk om dezelfde reden dat mijn reaktie niet serieus zal worden genomen.

Het is een complex onderwerp dat bovendien door al de verschillende beperkte inzichten eindeloos complexer wordt gemaakt.
Zelf zou ik voor de toekomstige teletijdmachine van Blokker kiezen vanwege de langdurende garantieperiode. Eventuele defecten worden nu al gratis gerepareerd...
Op 01-07-2009 13:38:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rob: Ik denk dat tijdreizen nooit mogelijk zijn.
Anders zou er al lang iemand een tijdmachine moeten hebben gezien, doordat iemand terug in de tijd is gereisd.

Ik zelf zou graag willen weten hoe de wereld over honderd jaar is en zou daar naartoe gaan. Maar ook in het verleden zijn mooie dingen om naar toe te gaan, zo wil ik gaan kijken waar stonehenge voor gebruikt werd of hoe romeinen leefden.
Op 01-07-2009 13:52:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: De tijd zal nooit in de handen van arrogante selfdestructieve onwezens als de mens komen, tijdrijzen kunnen we enkel zelf, en niet als uitdrukking.
Op 01-07-2009 14:43:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: Misschien zijn er tussen de 1001 UFO's enkele echte, en tussen die echte, enkele die van hier zijn maar uit een andere tijd. Misschien zijn ze zo ongrijpbaar juist omdat ze heel voorzichtig moeten zijn om terug te kunnen keren naar hun eigen tijd. Misschien mogen die enkel observeren om veilig te spelen.
Op 01-07-2009 14:47:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Mijn stelling:

Tijd is net geluid.

We kunnen sneller dan het geluid reizen en het geluid voor blijven.
We kunnen in theorie ook wel sneller dan het licht reizen en het licht (de tijd) voor blijven.

Maar alles wat eenmaal geschied is, kan niet weer terug gestopt worden.

De knal van een rotje kun je voorblijven maar ik zie niemand diezelfde knal achteruit spoelen en weer terug stoppen in het rotje.

Met tijd gaat dat net zo: Elke actie is onherroepelijk. Geberd is gebeurd.

Je kunt wel vooruit of terug reizen in de tijd en er naar kijken als observeerder maar je kunt er geen invloed meer op uitoefenen.

Metaforisch gezegd: De film is gemaakt en je kunt vooruit of achteruit spoelen maar de film veranderen is van een andere orde.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 01-07-2009 15:06:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: Er was eens een film over met ben affleck. erg goeie film. ging over reverse engenering van een tijdmachine. zeker de moeite waard om eens te zien.

maar ik denk wat paps hierboven al zegt. tijdreizen heeft te maken met je snelheid.

mooi voorbeeld: ik vertrek vandaag naar een ver gelegen planeet met 2x lichtsnelhied. daar na een jaar aangekomen, draai ik me meteen weer om en ga met 2x lichtsnelheid weer terug. halverwege terug zou ik mezelf (mijn licht) dan moeten tegen komen.

ik zie dus mijn verleden, maar heb er dus geen invloed op.

zoiets als paps net zei dus.

edit:

schiet me weer iets moois binnen.
wij zien de zon zoals hij 8 minuten geleden was. Die tijd doet het licht er namelijk over om ons te bereiken. Nu ga ik met me ruimtevaartuigje naar de zon met 2x de lichtsnelheid en meteen weer terug. Ik doe hier dus 8 minuten over. (4 minuten heen, 4 minuten terug) als ik meteen bij terug komst op de aarde met me telescoop naar de zon ga kijken, zie ik mezelf na 4 minuten aankomen bij de zon. Ik zie de zon namelijk zoals hij was 8 minuten geleden.

nog even een toevoeging: ik denk dat ik mezelf nooit zou kunnen tegen komen, maar alleen kan zien door een telescoop. Want de plaats die voor me is, daar lijkt de tijd 2x zo snel te gaan voor mijzelf. bij de plaatsen achter mij, lijkt voor mij de tijd 2x zo langzaam te gaan.

ik raak er een beetje van in de war. :S
(bericht gewijzigd op 1-7-2009 15:59:46)
Op 01-07-2009 15:20:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Tijd is een 3d aarde-concept, in fysieke zin bestaat het niet. (Wordt handig gebruik gemaakt van deze illusie door o.a. werkgevers ;-) ) Het verleden bestaat immers ook alleen in de beleving van iemand, net zoals de toekomst. Het enige wat in onze werkelijkheid bestaat is het NU.

...Maar heel misschien dat het verleden en een oneindig aantal toekomst-tijdlijnen bestaan in paralelle universa. Deze zouden dan buiten onze aardse 3d-werkelijkheid vallen.

Verder denk ik dat de begrippen "tijd" en "ruimte" hetzelfde kunnen zijn (, of op zijn minst verwoven zijn met elkaar).

@Adenis: Kan wel dat tijdreizen te maken heeft met je snelheid als tijd en ruimte hetzelfde zijn. Alleen als je zou reizen met 2x de lichtsnelheid zou materie uiteenvallen in puur energie volgens E=mc2 als ik het goed begrijp.
(bericht gewijzigd op 1-7-2009 16:05:18)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 01-07-2009 15:53:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis:
Maan:


@Adenis: Kan wel dat tijdreizen te maken heeft met je snelheid als tijd en ruimte hetzelfde zijn. Alleen als je zou reizen met 2x de lichtsnelheid zou materie uiteenvallen in puur energie volgens E=mc2 als ik het goed begrijp.


dat zou heel goed kunnen. maar als we zo snel kunnen reizen door de ruimte te vervormen (is ook een theorie over), dan kan je zelfs met weinig snelheid deze afstanden overbruggen in zo'n korte tijd.
dan zou het in theorie kunnen.
Op 01-07-2009 16:10:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: Stef zei: Misschien mogen die enkel observeren om veilig te spelen.

paps zei: Je kunt wel vooruit of terug reizen in de tijd en er naar kijken als observeerder maar je kunt er geen invloed meer op uitoefenen.

adenis zei: ik zie dus mijn verleden, maar heb er dus geen invloed op.
Om veilig te kunnen tijdreizen zal inderdaad aan de basisvoorwaarde van het karmaloze handelen moeten worden voldaan.
De Boeddhisten en vele andere geestelijke scholen onderwijzen het pad van bevrijding van karma niet voor niets sinds vele honderden jaren.
Alleen als dit principe diep in de mens als een vanzelfsprekendheid is verankerd kan deze mens hopen opgenomen te worden in een broederschap van galaktische kosmopolieten die macht hebben verworven over het tijdreisfenomeen.
Op 01-07-2009 16:16:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
priori a: we zouden niet terug kunnen gaan in de tijd toen er nog geen tijdmachine was ,, terug gaan om hitler te vermoorden zit er dus niet in .want terug reizen in de tijd kan alleen tot op het moment dat de tijd machine zou worden uit gevonden ,, wat daarmee ook komt kijken is het feit dat alle technologie , alle kennis opeens overal is.
het moment dat de tijdmachine wordt uitgevonden ontstaat de singulariteit ,en houdt het leven zoals we die kennen op
Say what your soul is singing
Op 01-07-2009 16:48:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: @priori a:

Ik denk dat het fysiek onmogelijk is om in onze huidige tijdlijn terug te gaan, je zou dan alleen naar een parallel universum kunnen gaan waar bepaalde dingen nog niet gebeurd zijn dus als het ware.

Verder denk ik dat het geestelijk gezien wel mogelijk is terug te gaan in de tijd; In principe hoef je je het alleen maar te herinneren en de beelden voor je te halen. En daarbij; Mensen ervaren regressies bij regressietherapie vaak als heel echt en kunnen soms helemaal terug gaan naar vorige levens.

Hoe dan ook nogmaals; Ik denk toch in de eerste plaats dat tijd simpelweg gewoon niet bestaat, behalve dan als maatstaf.
(bericht gewijzigd op 1-7-2009 17:25:07)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 01-07-2009 17:05:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Zoals ik al eerder zei zal er duidelijk gemaakt moeten worden wat tijdreizen voor een persoon in houd. Voor mij, en ik denk dat dit echt tijdreizen is zoals bedoelt, moet het mogelijk zijn om met een apparaat en heen en weer in de tijd te reizen waar je maar heen wilt. Of het echt mogelijk is laat ik nu nog in het midden.
Stellen dat sneller dan het licht gaan tijdreizen is is niet helemaal waar. Het is maar van welk oogpunt je dit bekijkt natuurlijk. Voor beide punten gaat de tijd normaal(beleving). Als persoon A op aarde blijft en persoon B gaat in zijn ruimteschip, die sneller gaat dan de snelheid van de aarde, een ritje maken dan zal persoon B als deze weer terug komt op aarde ouder zijn geworden dan persoon A die op aarde is gebleven. Ondanks dit is voor beide de tijdbeleving normaal gebleven. Is dit tijdreizen? Ik vind van niet.
Tijd en ruimte zitten waarschijnlijk aan elkaar verbonden in een soort van raster. Vergelijk het als een kleed, welke omhoog word gehouden, waar een bal op ligt. Het kleed zal door het gewicht van de bal vervormen, doorzakken, waardoor het niet glad meer is. Vergelijk dit met de aarde dat in het tijd-ruimte raster zweeft, de aarde zorgt voor een verstoring in het tijd-ruimte raster waardoor de tijdsbeleving anders zal zijn, de tijd gaat waar de aarde is langzamer, dit kan door de invloed van de aarde op de snelheid van de tijd zijn. Je kan als het ware zelfs stellen dat de tijd hier op aarde, door bepaalde invloeden, massa?, zwaartekracht?, langzamer gaat als dan in de rest van de ruimte. Het verschil hier op aarde en de satellieten kan je vergelijken met de centrifugale werken, hoe meer naar buiten hoe sneller. Tot hoe ver dit bij de aarde van toepassing is durf ik niet te zeggen.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 01-07-2009 17:10:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @adenis
Wat jij stelt is sneller dan het licht gaan, is dat echt tijd reizen? Ik vind van niet. Dat is meer terug in de tijd kijken, hetzelfde als wat we met teleschopen doen als we de ruimte in kijken. Wie zien dingen op tig tot miljarden lichtjaren ver weg, maar dat is eigenlijk terug in de tijd kijken. Wat we zien is er, waarschijnlijk, al lang niet meer. Voor mij is dit zien geen reizen.

@Maan en Adenis
Volgens Einstein zal materie bij lichtsnelheid uiteen vallen in energie. Sneller dan het licht kon volgens einstein niet. Ook zou dit haast een oneindige hoeveelheid energie benodigd hebben. Ondanks dit wil niet zeggen dat het niet kan, wat we niet weten wil niet zeggen dat het niet kan. Er is al een theoretisch deeltje dat misschien wel sneller dan het licht kan: tachyonen.
Dit alles wil niet zeggen dat je geen afstanden sneller kan afleggen dan het licht op andere manieren. Voorbeelden zijn wormgaten of de 'warp' motor welke de ruimte voor een object laat krimpen en achter hetzelfde object groter maakt.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 01-07-2009 17:10:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wHiTeHaT: ik zeg:
Niet mogelijk , wat geweest is is geweest ,wat is dat is en wat komen moet komt.
Op 01-07-2009 17:39:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: In feite overzien we enkel het verleden. En we stellen de toekomst voor.

Hoe zou dat in de hersenen werken, ik bedacht mij ook dat de hersenen invullen waar het licht bepaald perspectief/contrast in brengt, en mischien zou het ontbreken van licht ook zo werken, we zien namelijk niet wat er is maar wat we denken dat er is.

Mischien bedenken we ook wat er in onze perceptie is geweest en niet wat er echt is geweest.
Op 01-07-2009 17:59:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Tijd is net als alle andere dimensies in twee richtingen bereisbaar.
Echter kan men niet het verleden veranderen,dat wat is waargenomen door bewustzijn ligt vast.
Bewustzijn is namelijk ook een van de fundamentele natuurkrachten.
Verder is het onmogelijk je vader dood te maken voor je verwekt bent omdat voor een alternatieve tijdstroom er een compleet nieuw universum moet spawnen.
En dat niet alleen.,Het vader verhaal gaat op voor iedere vlinder die sterft en elk zand korreltje dat toevallig linksom of juist rechtsom van de berg rolt... tijd is analoog dus er zouden per seconde dan triljarden nieuwe universa moeten spawnen dat is natuurlijk onmogelijk.
De tijd is in werkelijkheid als een spoorbaan,wat achter ons ligt kan je wel terug kijken en wat voor ons is neemt naar mate we dichter bij komen steeds meer vaste vorm aan.
De keuze mogelijkheden worden met het naderen van een punt in de toekomst steeds kleiner.
Je kan dus proberen je vader om te leggen maar het zal altijd mislukken of eindigen op de manier zoals die in het heden van nu al was.
Stroom moet vloeien.
Op 01-07-2009 18:10:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: De toekomst ligt voor je klaar als tijd reiziger maar de huidige toekomst wordt dan je heden, ik zou als ik naar de toekomst reis niet willen weten hoe het in het verleden met mij afloopt.
maw ik wil niet weten hoe ik sterf.
Stroom moet vloeien.
Op 01-07-2009 18:42:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Eigenlijk gaan we niet naar de toekomst toe, we bewegen ons steeds verder van het verleden af.

Op 01-07-2009 18:56:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte:
eoi:

Eigenlijk gaan we niet naar de toekomst toe, we bewegen ons steeds verder van het verleden af.Net als onze perceptie van licht is ook de tijd relatief tot waar men zich bevindt.
Stroom moet vloeien.
Op 01-07-2009 19:04:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Waar blijven de gelovige? Onze creator heeft ons toch in dit leven gezet met een reden? Dan weet hij toch wat er in dat leven gaat gebeuren? Weet hij dan de toekomst? Kan hij in de toekomst kijken? Staat de toekomst, en dus het lot, toch vast?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 01-07-2009 19:44:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Maan:

...Maar heel misschien dat het verleden en een oneindig aantal toekomst-tijdlijnen bestaan in paralelle universa. Deze zouden dan buiten onze aardse 3d-werkelijkheid vallen.


als er paralelle universa bestaan, zijn ze exact gelijk aan die van ons. ieder universa heeft namelijk het zelfde begin, niets. en als je twee exact dezelfde gebeurtenisen hebt, dan krijg je twee exact dezelfde gevolgen.
zou jij nu naar een ander paralel universum reizen, zou maan uit die paralelle dimensie exact het zelfde doen, en zouden julie allebij denken dat de reis mislukt was, en allebij rustig verder leven in het paralelle universum.
ook naar een andere tijd in een andere dimensie is onzin. want zou je in het NU hier, daar 2109 hebben, zou het betekenen dat dat universum er 100 jaar voor het onze was. maar voor het bestaan van het universum was er geen tijd,dus ook geen eerder of later, dus simpelweg onmogelijk
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 20:11:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
rudiev:

Waar blijven de gelovige? Onze creator heeft ons toch in dit leven gezet met een reden? Dan weet hij toch wat er in dat leven gaat gebeuren? Weet hij dan de toekomst? Kan hij in de toekomst kijken? Staat de toekomst, en dus het lot, toch vast?beste rudiev
Onze creator bestaat al oneindig lang.
van nadenken word je slim, dus als je oneindig lang nadenkt, word je oneindig intelligent.

ieder gebeurtenis is het gevolg van de gebeurtenis(en) daarvoor. Onze creator was zelf de eerste gebeurtenis, wist welk gevolg dat had, en welk gevolg dat had. zelfs als hij ons nu niet zou zien, zou hij tog weten wie wij waren en wat we deden. want wij zijn het gevolg van zij die voor ons waren. onze creator weet ook welke gevolgen het heeft wat er NU gebeurt. en welke gevolgen dat heeft.

heel simpel. met voldoende inteligentie en kennis kan iedereen de toekomst voorspellen. maar dat 'voldoende' is wel oneindig veel.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 20:16:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
studentje:

als er paralelle universa bestaan, zijn ze exact gelijk aan die van ons. ieder universa heeft namelijk het zelfde begin, niets. en als je twee exact dezelfde gebeurtenisen hebt, dan krijg je twee exact dezelfde gevolgen.
zou jij nu naar een ander paralel universum reizen, zou maan uit die paralelle dimensie exact het zelfde doen, en zouden julie allebij denken dat de reis mislukt was, en allebij rustig verder leven in het paralelle universum.
ook naar een andere tijd in een andere dimensie is onzin. want zou je in het NU hier, daar 2109 hebben, zou het betekenen dat dat universum er 100 jaar voor het onze was. maar voor het bestaan van het universum was er geen tijd,dus ook geen eerder of later, dus simpelweg onmogelijk

Paralelle universa en andere dimensies bestaan heel eenvoudig zoals onze bestaansdimensie er is. Het probleem met het theoretiseren is dat we dat doen op basis van verworven kennis. Wat ontbreekt is een volkomener inzicht. We hebben niet alle kennis bijeen.
Werkelijke inzichten gebaseerd op uitzonderlijke ervaringen worden door het beperkte theoretische denken zo al te vaak opzij gezet.
Op 01-07-2009 20:28:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

beste rudiev
Onze creator bestaat al oneindig lang.
van nadenken word je slim, dus als je oneindig lang nadenkt, word je oneindig intelligent.

(knip)

heel simpel. met voldoende inteligentie en kennis kan iedereen de toekomst voorspellen. maar dat 'voldoende' is wel oneindig veel.

als je van lang nadenken slim word dan heb jij nog wat jaartjes te gaan hoor, want er zijn wel degelijk heel erg ver gaande berekeningen over hoe en wat met tijdsreizen, het buigen van tijd en nog veel meer...

het gemak waarmee jij alles ouder dan de aarde bv geheel terzijde zet is absurd, al is het alleen al omdat we kunnen bewijzen dat we hier op aarde licht zien van miljarden jaren oud...

en als je dan toch volgens de bijbel wilt werken, god schiep de mens niet, en god schiep de aarde niet, hij herschiep de aarde en de mens (correctie, genesis, oudste vertaling die je kan vinden), voor zover je zo'n verhaal zelfs maar als feit wil zien.

dat je ook nog stelt dat er geen tijd was voor de aarde er was is nog verder weg van de realiteit, ga je eerst eens een paar jaar verdiepen in relativiteitstheorie, quantummechanica, de theorie achter wormholes en aanverwante zaken, en kom tot de ontdekking dat het beeld wat wij van god hebben gewoon zwaar beperkt is, al is het alleen al omdat wij het geheel niet kunnen bevatten...

ik wil je btw niet de les lezen, en ook zeker je geloof niet bespotten, maar ik wil je toch ten zeerste aanraden je eerst wat meer in bepaalde zaken in te lezen voordat je meermalen bewezen zaken zo gemakkelijk terzijde zet, voor mij is het ook een verrijking geweest van mijn godsbesef, want dan pas zal je deels zien hoe onmogelijk complex alles eigenlijk in elkaar zit
(bericht gewijzigd op 1-7-2009 21:05:05)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-07-2009 20:31:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

studentje:

beste rudiev
Onze creator bestaat al oneindig lang.
van nadenken word je slim, dus als je oneindig lang nadenkt, word je oneindig intelligent.

(knip)

heel simpel. met voldoende inteligentie en kennis kan iedereen de toekomst voorspellen. maar dat 'voldoende' is wel oneindig veel.

als je van lang nadenken slim word dan heb jij nog wat jaartjes te gaan hoor, want er zijn wel degelijk heel erg ver gaande berekeningen over hoe en wat met tijdsreizen, het buigen van tijd en nog veel meer...

het gemak waarmee jij alles ouder dan de aarde bv geheel terzijde zet is absurd, al is het alleen al omdat we kunnen bewijzen dat we hier op aarde licht zien van miljarden jaren oud...


God schiep eerst het licht, en toen de sterren pas
maar je hebt gelijk, ik heb nog heel wat jaartjes te gaan -hoop ik-

edit: ik zet niet alles ouder dan de aarde terzijde, maar alles ouder dan dit universum. niets dus.

(bericht gewijzigd op 1-7-2009 20:47:14)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 20:45:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: @Ron B

welke vertaling van exodus bedoel je precies?
en welk hooftstuk in de statenbijbel is dat dan?
of hebben ze het daar er uitgeknipt?

groeten studentje
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 20:53:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

Ron B.:

studentje:

beste rudiev
Onze creator bestaat al oneindig lang.
van nadenken word je slim, dus als je oneindig lang nadenkt, word je oneindig intelligent.

(knip)

heel simpel. met voldoende inteligentie en kennis kan iedereen de toekomst voorspellen. maar dat 'voldoende' is wel oneindig veel.

als je van lang nadenken slim word dan heb jij nog wat jaartjes te gaan hoor, want er zijn wel degelijk heel erg ver gaande berekeningen over hoe en wat met tijdsreizen, het buigen van tijd en nog veel meer...

het gemak waarmee jij alles ouder dan de aarde bv geheel terzijde zet is absurd, al is het alleen al omdat we kunnen bewijzen dat we hier op aarde licht zien van miljarden jaren oud...


God schiep eerst het licht, en toen de sterren pas
maar je hebt gelijk, ik heb nog heel wat jaartjes te gaan -hoop ik-

edit: ik zet niet alles ouder dan de aarde terzijde, maar alles ouder dan dit universum. niets dus.


dit universum is zeker een paar miljard jaar oud, en dan kan 100 jaar tijdreizen dus wel
maar het is niet iets wat zomaar uit te leggen is, dit is de soort materie waar de grootste wetenschappers op deze planeet koppijn door krijgen, dus het is ook niet vreemd dat het overgrote deel van de mensheid dit vaak (nog) niet kan bevatten...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-07-2009 20:57:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: ik denk dat niemand het geheel kan bevatten
maar nog even over exodus? (zie vorige reactie)
de Codex Leningradensis?
(bericht gewijzigd op 1-7-2009 21:04:14)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 21:03:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

@Ron B

welke vertaling van exodus bedoel je precies?
en welk hooftstuk in de statenbijbel is dat dan?
of hebben ze het daar er uitgeknipt?

groeten studentje

exodus? hmm, zal ik dan even aanpassen, ik bedoel natuurlijk genesis, ik zat in gedachten nog bij de piramides, excusé

natuurlijk is dat genesis, en dan het stuk waarin god bij de aarde aankomt, de aarde herschiep, en later de mens herschiep...
zal genesis 1 zijn, maar welk vers moet je me niet vragen, ik heb het nooit uit mn hoofd hoeven leren, het liedboek voor de kerken wel, maar dat terzijde...

in welke versie dit nog staat durf ik je niet exact te zeggen, maar hoe ouder hoe beter, want later is dit niet zozeer er uitgeschreven, maar "gemoderniseerd", wat dus niets anders is dan bepaalde woorden herinterpreteren, en de "onduidelijkheden" weglaten, de NBG en grootnieuws vertalingen staat het iig niet meer in, dat weet ik zeker, de statenvertaling denk ik bijna nog wel maar die heb ik zelf niet helaas...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-07-2009 21:04:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

God schiep eerst het licht, en toen de sterren pas
maar je hebt gelijk, ik heb nog heel wat jaartjes te gaan -hoop ik-

edit: ik zet niet alles ouder dan de aarde terzijde, maar alles ouder dan dit universum. niets dus.


sterker nog, god schiep eerst licht, en toen pas de zon, maan en sterren, begrijp je de ironie?

(even een geintje tussendoor hoor)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-07-2009 21:08:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

studentje:

God schiep eerst het licht, en toen de sterren pas
maar je hebt gelijk, ik heb nog heel wat jaartjes te gaan -hoop ik-

edit: ik zet niet alles ouder dan de aarde terzijde, maar alles ouder dan dit universum. niets dus.


sterker nog, god schiep eerst licht, en toen pas de zon, maan en sterren, begrijp je de ironie?

(even een geintje tussendoor hoor)

welke ironie? je zegt het precies goed licht is ook maar energie hoor

ik lees zelf wel de statenvertaling, kan ook online op : http://www.statenvertaling.net
bekijk dit ook eens, over de herschepping:
http://home.zonnet.nl/gemeente.van.god/herschepping.html

groeten studentje
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 21:19:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

Ron B.:

studentje:

God schiep eerst het licht, en toen de sterren pas
maar je hebt gelijk, ik heb nog heel wat jaartjes te gaan -hoop ik-

edit: ik zet niet alles ouder dan de aarde terzijde, maar alles ouder dan dit universum. niets dus.


sterker nog, god schiep eerst licht, en toen pas de zon, maan en sterren, begrijp je de ironie?

(even een geintje tussendoor hoor)

welke ironie? je zegt het precies goed licht is ook maar energie hoor

ik lees zelf wel de statenvertaling, kan ook online op : http://www.statenvertaling.net
bekijk dit ook eens, over de herschepping:
http://home.zonnet.nl/gemeente.van.god/herschepping.html

groeten studentje


even er van uitgaande dat het licht hier op aarde toch heel erg grotendeels van de zon komt vind ik het een flinke prestatie om eerst licht en daarna pas de zon te maken

laat ik er even bij zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in het ontkrachten van die herschepping, dat is al genoeg gedaan zoals je zelf ook al had ontdekt, ik bied je alleen een mogelijkheid, wat je daarmee wilt doen is aan jezelf

en ik baseer dit ook niet alleen op de bijbel btw, maar ook op verhalen die de bijbel voorgegaan zijn, en waarvan grote delen overgenomen zijn in de bijbel, de bijbel als origineel is eigenlijk ook weer een verzamelwerk van andere geschriften, en ook in die geschriften is er sprake van een aarde voor de komst van god, een wereld die god niet beviel zoals we nu weten

is er verder iemand die dit zo uit zijn hoofd weet te noemen, ik heb ook al even gezocht maar kan het zo snel niet vinden, tenminste niet de exacte tekst, en er leest hier vast wel iemand mee die weet wat ik bedoel... bvd!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-07-2009 21:42:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Beste Randell, je stelde in je eerste post in dit topic:
'Het fysieke tijdreizen is reeds mogelijk, en wordt ook wel gepraktiseerd, zij het door kleine groepjes pioniers.

Vlijtige vorsers hebben deze praktijk wel degelijk wereldkundig gemaakt maar een paradigmaverschuiving is tot nu toe uit gebleven.
Waarschijnlijk om dezelfde reden dat mijn reaktie niet serieus zal worden genomen.'

Ik neem je opmerking serieus en vraag me af waar je deze wijsheid vandaan hebt? Bronnen?
ech?
Op 01-07-2009 22:19:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: @ ron B.
iets scheppen is zeker een flinke prestatie
fijne avond verder
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 01-07-2009 22:22:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Ik zou terug naar morgen gaan.
Nee, dank u.
Op 01-07-2009 22:43:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Deze discussie is ongeveer van het kaliber van 25 muizen die overwegen om naar de maan te gaan omdat die van kaas gemaakt zou kunnen zijn....
We weten gewoon nog erg weinig.....
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 01-07-2009 23:44:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jeffrey91:
De paradoxen gelden niet meer wanneer je in meerder dimensies denkt.
Zodra je namelijk in de 4e dimensie gaat "reizen" verplaats je je namelijk zonder daar zelf invloed op te hebben in de 5e dimensie.
Net zoals we ons nu zonder daar invloed op te hebben door de 4e dimensie verplaatsen (de tijd die maar door blijft lopen).
Op 01-07-2009 23:45:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Mosselman:

Beste Randell, je stelde in je eerste post in dit topic:
'Het fysieke tijdreizen is reeds mogelijk, en wordt ook wel gepraktiseerd, zij het door kleine groepjes pioniers.

Vlijtige vorsers hebben deze praktijk wel degelijk wereldkundig gemaakt maar een paradigmaverschuiving is tot nu toe uit gebleven.
Waarschijnlijk om dezelfde reden dat mijn reaktie niet serieus zal worden genomen.'

Ik neem je opmerking serieus en vraag me af waar je deze wijsheid vandaan hebt? Bronnen?


Op deze pagina verwijs ik naar de federatie Damanhur in Italië.
http://home.kpn.nl/sarne023/04b.html Helaas zijn de links niet meer van toepassing. Je ziet o.a. een plaatje van de tijdreiscapsule. De staven die om de capsule hangen zijn er in verband met resonantie hetgeen een ingrediënt betreft in de complexe techniek.
Ik heb zelf wel eventjes met één van de "temponauten" oftewel de tijdreizigers gesproken. Deze groep is overigens al weer heel wat jaartjes gestopt met deze experimenten. Hun esoterische universiteit is naar ik aanneem nog wel aktief.

Naast de beroemde Billy Meyer case is er het niet minder beroemde en totaal uit de hand gelopen Montauk project.
Verder vindt je in verschillende interviews door project Camelot http://www.projectcamelot.org/interviews.html ook de nodige verwijzingen naar timeportal aktiviteiten. Ik kan de namen niet allemaal herinneren maar David Wilcock is in ieder geval één van de geïnterviewden die er zeer zinnige dingen over vertelt.

Aan alle bronnen die ik je hier geef heb ik zeer levendige akasha herinneringen overgehouden. Alsof ik telkens getuige mocht zijn van deze bijzondere praktijken. Het zijn deze begeleidende akasha waarnemingen die mij de werkelijkheid van deze dingen helpen inzien.
Op 02-07-2009 0:26:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @studentje
Paralelle unisersa zijn juist anders dan ons, als het gelijk aan de onze had geweest IS het dus juist de onze. Paralelle universa zijn juist anders dan de onze, anders had het geen paralelle universa geweest. Logische toch ? Paralelle universa kunnen heel verschillend en heel veel op de onze lijken. In paralelle universa kunnen bepalen natuurkrachten andere waarden hebben dan de onze, en dus een andere uitkomst dan de onze. Veel van deze universa kunnen dus ook op niets uitdraaien, omdat bepaalde vormen van bijvoorbeeld materie en krachten niet de juiste waarden hebben om iets te vormen. In de links die ik hieronder straks geeft gaat men grofweg uit van een twintigtal belangrijke eigenschappen die eens universum kan hebben. Elk klein verschil heeft al een ander universum tot uitwerking. Neem bijvoorbeel atoomkrachten, als deze al een iets andere waarde hebben hadden bijvoorbeeld geen moleculen ed kunnen vormen, deze draaien, waarschijnlijk, dus op niets uit, of juist op hele andere onvoorstelbare dingen uit.
Er wordt dus gesteld dat er ontelbare paralelle universa zijn gelijk aan de hoeveelheid van mogelijkheden die er zijn. Stel jij gaat een rondje rijden en je komt op een kruispunt uit. 3 mogelijkheden, ga je linksaf, rechtdoor of rechtsaf? Dit zijn mogelijkheden met ieder een apart paralel universum.
Dit alles vooropgesteld dat paralelle universa überhaupt bestaan. We kunnen het nog niet bewijzen noch ontkennen. Quantummechica gaat uit van dat alles mogelijk is totdat je het waarneemt. Elk universum heeft een eigen logica die dat tot het universum maakt wat het is. Tevens als je alle eigenschappen en logica van een universum weet weet je dus ook wat er gaat gebeuren en kan je de toekomst voorspellen op basis van deze eigenschappen en logical. In mijn optiek bestaan chaos of willekeurig of random niet, alles is logica.

Zie vervolg.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-07-2009 0:42:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Vervolg.

Kijk voor de gein eens: Nova - The Elegant Universe. Zowel te downloaden via nieuwgroepen of torrents. Of anders via internet op adres: http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html
Nogmaals, dit zijn theoriën.

@Ron B.
Inderdaad, de quantummechanica is zo ingewikkeld, nu voor ons dan, dat het moeilijk te bevatten is. En dat moet je juist niet doen ook. Iemand die zegt dat hij quantummechanica snapt, snapt er waarschijnlijk dus niets van. Het is voor ons, misschien een enkeling uitgezonderd, niet te bevatten.

@nogmaals Studentje
Ik ben het met je eens wat je zegt: "ieder gebeurtenis is het gevolg van de gebeurtenis(en) daarvoor".
Alleen mijn redenatie hierachter is anders. Er is een actie die een reactie tot gevolg heeft. En deze reactie is weer een actie voor een volgende reactie. Dit is de logica van het universum. Wat de eerste actie is en wat de laatste reactie zal zijn laat ik in het midden. Ik ben dus eigenlijk van mening dat wij mensen, en al het andere leven, eigenlijk helemaal geen vrij wil hebben. Alles is puur reactie gebaseerd op een logica.
(bericht gewijzigd op 2-7-2009 0:50:40)
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-07-2009 0:42:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Ik begin steeds meer te denken dat tijd niks anders is als een verzinsel van de mens, verzin er allerlij theorietjes over en we zijn een heel stuk wijzer, maar feitelijk bestaat tijd dus niet.
In iets wat dus niet bestaat zullen wij ons dus ook nooit kunnen verplaatsen.

Wetenschappers kunnen beter hun TIJD in belangrijkere zaken steken.

Er bestaat wel tijd, maar dan meer als een verzonnen begrip, een leuk machtsspeeltje om orde in de chaos te scheppen en vooral geld te creëren en te vergaren. En tijd is een leuk stukje gereedschap om ongeduld weg te poetsen. Je kunt namelijk door te stellen dat iets binnen een bepaald tijdsbestek MOET plaats vinden bepaalde dingen, metname werk sneller laten verlopen en dus op die manier het ongeduld(meestal de baas) te temperen.

Tijd bestaat dus niet als natuurkundig element en tijd is ook geen dimensie(realiteitsdimensie), ja wiskundig.
De 4e dimensie bestaat evenals de 5e dimensie, maar ook de 1000000ste dimensie, oneindig dus.
Anyway, als we de 3e dimensie nu al niet begrijpen, ja we denken dat we het begrijpen, maar het zit nog veel complexer in elkaar als dat wij denken, dan zijn wij zeker nog niet toe aan andere dimensies en dus ook niet het zogeheten tijd reizen.

Belangrijker is dat we eerst onze eigen zaken op orde krijgen en duurzaam leren te leven. Klinkt gek en niks mysterieus aan, maar je zult merken dat je dan vanzelf tot hele verrassende inzichten begint te komen. Vaak is het zo als je je ergens op focust dat het juist niet lukt, hou je je er niet mee bezig dan ontdek je het onbewust per toeval
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 02-07-2009 0:44:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
randell:

Mosselman:

Beste Randell, je stelde in je eerste post in dit topic:
'Het fysieke tijdreizen is reeds mogelijk, en wordt ook wel gepraktiseerd, zij het door kleine groepjes pioniers.

Ik neem je opmerking serieus en vraag me af waar je deze wijsheid vandaan hebt? Bronnen?


Op deze pagina verwijs ik naar de federatie Damanhur in Italië.
http://home.kpn.nl/sarne023/04b.html Helaas zijn de links niet meer van toepassing. Je ziet o.a. een plaatje van de tijdreiscapsule. De staven die om de capsule hangen zijn er in verband met resonantie hetgeen een ingrediënt betreft in de complexe techniek.
Ik heb zelf wel eventjes met één van de "temponauten" oftewel de tijdreizigers gesproken. Deze groep is overigens al weer heel wat jaartjes gestopt met deze experimenten. Hun esoterische universiteit is naar ik aanneem nog wel aktief.

Naast de beroemde Billy Meyer case is er het niet minder beroemde en totaal uit de hand gelopen Montauk project.
Verder vindt je in verschillende interviews door project Camelot http://www.projectcamelot.org/interviews.html ook de nodige verwijzingen naar timeportal aktiviteiten. Ik kan de namen niet allemaal herinneren maar David Wilcock is in ieder geval één van de geïnterviewden die er zeer zinnige dingen over vertelt.

Aan alle bronnen die ik je hier geef heb ik zeer levendige akasha herinneringen overgehouden. Alsof ik telkens getuige mocht zijn van deze bijzondere praktijken. Het zijn deze begeleidende akasha waarnemingen die mij de werkelijkheid van deze dingen helpen inzien.Sorry hoor maar dit is allemaal een schot in het donker...

Volledig ongefundeerd en erg veel speculatie, weinig tot geen bronnen, geen wetenschappelijk onderzoek..... niet echt betrouwbaar wat mij betreft...

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 02-07-2009 0:54:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
rudiev:

Er wordt dus gesteld dat er ontelbare paralelle universa zijn gelijk aan de hoeveelheid van mogelijkheden die er zijn. Stel jij gaat een rondje rijden en je komt op een kruispunt uit. 3 mogelijkheden, ga je linksaf, rechtdoor of rechtsaf? Dit zijn mogelijkheden met ieder een apart paralel universum.


Ik heb eens gelezen dat je dat kan vergelijken door een spiegel tegenover een andere spiegel te zetten waardoor deze het beeld zich tot in het oneindige blijft reflecteren. Of beter: Zie het als een kaleidoscoop(!)

rudiev:

Quantummechica gaat uit van dat alles mogelijk is totdat je het waarneemt.


Dit is naar mijn inzicht helaas een grote misvatting!
Verdiep je namelijk maar eens in het "Schrödinger's cat" geval en trek je eigen conclusie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat

Je kan toch ook niet zeggen dat in een plaats waar (relatief) niets gebeurd (bv de ruimte) dan niets kan gebeuren met bv een meteoriet? Of dat alle mogelijkheden dan tegelijk gebeuren? Of stel dat de wind iets verplaatst, dat is toch ook geen observer?
Korter gezegd: Natuurlijk is er niet altijd een observer nodig, dit is gewoon een fout in de betreffende theorie.

rudiev:

In mijn optiek bestaan chaos of willekeurig of random niet, alles is logica.


Het is logisch genoeg dat willekeur niet kan bestaan omdat alles: Oorzaak -> Gevolg is.

@paps: Ja ik kan zelf ook maar weinig met de Project Camelot videos. Het Montaux is wel een heel bizarre case; Denk zelf dat dat meer met een andere dimensie te maken dan met tijdreizen.
(bericht gewijzigd op 2-7-2009 1:19:29)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 02-07-2009 0:54:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Maan
Ik heb Schrödinger's cat al eens eerder gelezen. In hetzelfde artikel worden ook al mogelijke oplossingen gegeven.
Je kan ook stellen dat in deze mogelijkheid er weer twee verschillende universa onstaan. Één waar de kat overleefd en één waar de kat het niet overleefd. Tevens kan de observator bewust of onbewust invloed op de uitkomst uitoefenen. Quantummechanica blijft theorie met verschillende stromingen. Anders kan in het ene geval wel het radioactief verval plaatsvinden en in het andere geval niet. Tevens kan de logica van dat universum de uitkomst bepalen van het wel of niet radioactief verval en dus het wel of niet overleven van de kat.
Maar ik zal morgen het hele artikel nogmaals lezen, misschien dat ik er dan iets meer over kan zeggen, het is nu erg laat
Truste.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-07-2009 1:44:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
paps:

Sorry hoor maar dit is allemaal een schot in het donker...

Volledig ongefundeerd en erg veel speculatie, weinig tot geen bronnen, geen wetenschappelijk onderzoek..... niet echt betrouwbaar wat mij betreft...


Hè ja, shoot the messenger.
Sorry hoor, maar ik geef slechts de lijntjes waarlangs de fundamenten en het wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk te vinden zijn.

Alsof er ook maar iets betrouwbaar in is om de info te verwerpen voordat je ze hebt opgezocht en bestudeerd...
Alsof jij hier niet aan het afkraken bent puur vanuit je eigen geloofssysteem.

By the way, je bent hier op een grenswetensschappelijke site, hoor!
Op 02-07-2009 2:03:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: @ randell

ik zeg niet dat het niet waar is (dat kan ik ook niet aantonen), maar het is voor deze mensen toch heel makkelijk om het te bewijzen. Door een tv-team te vragen of ze de werking willen zien (er is altijd wel een station die dat wil uitzenden). als ze dit filmen en zelfs meemaken, dan weet de hele wereld het meteen.

ik denk dat paps ook kritiek heeft op de bronnen en niet op jou.
verder zou ik wel eens willen weten wat jouw levendige akasha herinnering is? (puur intresse) en wil je ook toelichten wat akasha is. ik heb namelijk geen idee wat dat is.
Op 02-07-2009 8:28:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: @rudiev

ergens lijkt het alsof jij jezelf tegenspreekt. eerst stel je:
''Er wordt dus gesteld dat er ontelbare paralelle universa zijn gelijk aan de hoeveelheid van mogelijkheden die er zijn. Stel jij gaat een rondje rijden en je komt op een kruispunt uit. 3 mogelijkheden, ga je linksaf, rechtdoor of rechtsaf? Dit zijn mogelijkheden met ieder een apart paralel universum.''

daarna zeg je:
''Ik ben dus eigenlijk van mening dat wij mensen, en al het andere leven, eigenlijk helemaal geen vrij wil hebben. Alles is puur reactie gebaseerd op een logica.''

als er geen vrije wil is, is er toch ook geen keuze tussen links, rechts of rechtdoor? dus OOK geen mogelijkheden. dus ook geen paralel universum![?]

groeten studentje

iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 02-07-2009 10:35:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @studentje
In het voorbeeld van de 3 mogelijkheden en in de theorie van een oneindig aantal universa zal er dus voor elke mogelijkheid een nieuwe universa onstaan welke elke hun eigen kant op gaan vanaf dat punt. In de ene universum ga je dus de ene kant op en de andere een andere kant. Ik snap dat dit soms lastig te begrijpen is dat alle mogelijkheden mogelijk zijn en ook gebeuren, dat maken juist de paralelle universa. Nogmaals kijk Nova - The Elegant Universe eens

Zoals jij ook al stelde is elke gebeurtenis een reactie op gebeurtenis(sen) daarvoor welke weer nieuwe gebeurtenissen tot gevolg hebben. Mijn uitleg hierover is actie is reactie waarbij de reactie weer een actie voor een volgende reactie is.
Als je eens puur naar jezelf kijk neem je sinds je geboorte bewust, maar nog meer onbewust dingen in je op. Deze vergaarde kennis zorgt ervoor dat jij kan reageren hoe jij reageer. Dit in samenwerking met de logica van jouw hersenen. Als je eens puur naar elke actie van jezelf kijkt is dit eigenlijk niets anders dan een reactie op een actie via de logica van jouw hersenen. Ook als jij nadenkt is dit puur een reactie op een actie. Deze acties kunnen zowel bewust op jou afkomen, bijvoorbeeld door een (zintuigelijke)waarneming, dan onbewust door jouw onbewustzijn die iets naar jouw bewustzijn doorgeef.

Dit samen gevoegd maakt dat je in het ene universum op welke waardes dan ook kiest voor links, andere rechtdoor en de andere rechts. Vele paralelle univers zijn gelijk tot op een bepaald punt van keuzemogelijkheid.

Je kan ook stellen dat als er een vrije wil was, dan zou er vanaf dat punt geen paralelle universa onstaan, omdat je vrij bent om een richting te kiezen en je kiest er dus één in plaats van dat elke keuze gebeurd.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-07-2009 11:44:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Randell: Vriendelijk dank voor de moeite. Ik sluit me echter bij de mening van paps aan. Waarmee ik overigens niet beweer dat het allemaal niet waar kan zijn. Maar het blijven verhalen van mensen. Interessante verhalen.
ech?
Op 02-07-2009 11:53:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
adenis:

@ randell

ik zeg niet dat het niet waar is (dat kan ik ook niet aantonen), maar het is voor deze mensen toch heel makkelijk om het te bewijzen. Door een tv-team te vragen of ze de werking willen zien (er is altijd wel een station die dat wil uitzenden). als ze dit filmen en zelfs meemaken, dan weet de hele wereld het meteen.

ik denk dat paps ook kritiek heeft op de bronnen en niet op jou.
verder zou ik wel eens willen weten wat jouw levendige akasha herinnering is? (puur intresse) en wil je ook toelichten wat akasha is. ik heb namelijk geen idee wat dat is.


Deze kennis staat op gespannen voet met het publieke domein in die zin dat de wereldbevolking tot op heden heeft laten zien dat ze tegen zichzelf beschermd dient te worden. Ieder jaar sterven er honderduizenden mensen door het gebruik van explosietechniek hetgeen peanuts is bij het hanteren van de krachten die gemoeid zijn met het tijdreizen.

Nogmaals, om veilig te kunnen tijdreizen zal aan de basisvoorwaarde van het karmaloze handelen moeten worden voldaan.
Het karakter van de mens dient zich zo te ontwikkelen dat het werkelijk verantwoord zal omgaan met deze fabelachtige mogelijkheden.
Dit soort bespiegelingen worden door de hoogmoedigen (en daar zijn er veel van) niet altijd in dank afgenomen maar het zal nog blijken dat op het vlak van psychologie, rechtvaardigheid en ethiek nog heel wat bereikt dient te worden.

Toch is één en ander niet zo hopeloos als het lijkt. Wie serieus het pad bewandelt van werkelijke zelfrealisatie treedt in feite de ideale mensheid tegemoet. Dat blijft nooit zonder gevolgen.

Akasha is als het ware het geheugen van alles dat was, is, en zal zijn. Je kunt het beschouwen als een soort ijle etherische afdruk van de werkelijkheid.
(bericht gewijzigd op 2-7-2009 12:39:37)
Op 02-07-2009 0:34:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Snadert: Er wordt altijd dezelfde elementaire fout gemaakt met het discussiëren over tijdreizen; teruggaan naar het verleden om Hitler te vermoorden is dus per definitie onmogelijk. Immers het heden en onze historie is een optelsom van het verleden. Het verleden heeft één allesoverheersend kenmerk: het is al gebeurd. Als iemand morgen teruggaat om Hitler te vermoorden dan zou hij bij ons dus nooit de bekendheid gekregen hebben die hij nu heeft. Dus weten we dat er niemand teruggegaan is om Hitler te vermoorden. Teruggaan is misschien mogelijk, maar de historie grootschalig veranderen dus niet.

Hitler is bij ons een historisch bekende figuur en staat in alle geschiedenisboeken. Stel dat hij vermoord wordt, in de wieg gesmoord voor mij part. Veranderen dan al onze geschiedenisboeken opeens? 'Oh kijk Hitler is toch vermoord, sjee wat vreemd zeg?' Natuurlijk niet.

De tijdbalk die loopt van verleden via heden naar toekomst kan niet gemanipuleerd worden ter linkerzijde. Ik heb zo het idee dat dat ook geld voor de rechterkant.
Op 02-07-2009 14:05:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty:
Snadert:

Er wordt altijd dezelfde elementaire fout gemaakt met het discussiëren over tijdreizen; teruggaan naar het verleden om Hitler te vermoorden is dus per definitie onmogelijk. Immers het heden en onze historie is een optelsom van het verleden. Het verleden heeft één allesoverheersend kenmerk: het is al gebeurd. Als iemand morgen teruggaat om Hitler te vermoorden dan zou hij bij ons dus nooit de bekendheid gekregen hebben die hij nu heeft. Dus weten we dat er niemand teruggegaan is om Hitler te vermoorden. Teruggaan is misschien mogelijk, maar de historie grootschalig veranderen dus niet.

Hitler is bij ons een historisch bekende figuur en staat in alle geschiedenisboeken. Stel dat hij vermoord wordt, in de wieg gesmoord voor mij part. Veranderen dan al onze geschiedenisboeken opeens? 'Oh kijk Hitler is toch vermoord, sjee wat vreemd zeg?' Natuurlijk niet.

De tijdbalk die loopt van verleden via heden naar toekomst kan niet gemanipuleerd worden ter linkerzijde. Ik heb zo het idee dat dat ook geld voor de rechterkant.


Terug in de tijd reizen om Hitler te vermoorden is mogelijk. Dan terugkeren naar onze tijd zou wel eens moeilijk kunnen worden. Misschien is de toekomst dusdanig veranderd dat tijdreizen niet meer bestaat in de toekomst waar je vandaan bent gekomen. Logischerwijs zou je dan dus niet meer terug kunnen. Wat echter ook grappig is, wat nou als ons lot is vastgelegd door "something bigger". Dan zou je middels tijdreizen wel de geschiedenis kunnen veranderen in materiële zin maar iemands lot zou je niet kunnen veranderen.

Whaaaaaaaaaaaaaaaah hier moet ik niet te lang over nadenken dan ga ik vanzelf in cirkeltjes denken, net als: Wat als ons heelal een klein stipje is in een sub- heelal bestaande uit allemaal heelallen .... pffff ik draai door komt door de warmte.
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 02-07-2009 14:45:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: dus als ik dit zo goed begrijp. als je terug gaat in het verleden, dan is dat je toekomst. dat betekend dat voor iedereen een andere tijd geld.

@ randell

het is allemaal begrijpelijk, maar ze zijn er dus wel mee naar buiten gekomen, maar ze wilde niet dat het algemeen bekend werd. rare gedachten gang.
uiteraard neem ik jou niet kwalijk dat ze het zo doen, maar het is wel een beetje discutabel.

Op 02-07-2009 16:11:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Snadert: Laat ik het zo zeggen: in ons 'tijdpad' is Hitler vermoorden dus niet meer mogelijk. De geschiedenis is gepasseerd en laat zich niet meer opnieuw 'beleven'. Het is gebeurd en Hitler is niet vermoord. Hij gaat dus ook niet nog een keer vermoord worden, want dan hadden wij dat geweten.

Wat wel zou kunnen is dat Hitler vermoorden ontegenzeggelijk leid tot een andere toekomst (ons heden). Een heden waar de 2e wereldoorlog niet heeft plaatsgevonden, waar andere zaken gebeurd zijn.
Op 02-07-2009 16:16:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Bounty:

Whaaaaaaaaaaaaaaaah hier moet ik niet te lang over nadenken dan ga ik vanzelf in cirkeltjes denken, net als: Wat als ons heelal een klein stipje is in een sub- heelal bestaande uit allemaal heelallen .... pffff ik draai door komt door de warmte.

Heelal = Heel-Al, dwz Al dat bestaat, het Al.
Tja de nabije planeten en de zon waar deze omheen draaien vormen echter maar een klein stipje in het Melkwegstelsel. Daarbuiten zijn ook meerdere stelsels zichtbaar.

Misschien ken je Celestia wel, is een soort Google Earth alleen zie je dan de planeten en een hoop sterren en de andere ontdekte sterrenstelsels in 3D weergave. http://www.shatters.net/celestia/
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 02-07-2009 16:37:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Het klopt wel hoor, het heel al is maar relatief een heel al, er is niet werkelijk iets als een totaal aangezien er met de seconden meer heelallen bij komen.

Elke steen bevat een universum. Wellicht meerdere.
Vol met leven.
Op 02-07-2009 17:02:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
adenis:

@ randell

het is allemaal begrijpelijk, maar ze zijn er dus wel mee naar buiten gekomen, maar ze wilde niet dat het algemeen bekend werd. rare gedachten gang.
uiteraard neem ik jou niet kwalijk dat ze het zo doen, maar het is wel een beetje discutabel.Ze zijn er tot op zekere hoogte mee naar buiten gekomen wat nog iets anders is dan lukraak aan de behoefte te voldoen om het voor de televisie te bewijzen.

Op zich is de kennis van de wetten van het universum voor iedereen toegankelijk en het is goed dat mensen de mogelijkheid wordt geboden zich te oriënteren in de kosmos en er kennis van te nemen dat er nog heel wat meer mogelijkheden bestaan naast hetgeen ons door de gevestigde strukturen wordt voorgeschoteld.

Het probleem met vrijgave van de specifiekere kennis is en blijft hoe je machtsmisbruik of ander onverantwoordelijk gedrag voorkomt. Een bepaalde gereserveerdheid is dus wel zo verstandig.
Op 02-07-2009 18:28:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Snadert:

Laat ik het zo zeggen: in ons 'tijdpad' is Hitler vermoorden dus niet meer mogelijk. De geschiedenis is gepasseerd en laat zich niet meer opnieuw 'beleven'. Het is gebeurd en Hitler is niet vermoord. Hij gaat dus ook niet nog een keer vermoord worden, want dan hadden wij dat geweten.

Wat wel zou kunnen is dat Hitler vermoorden ontegenzeggelijk leid tot een andere toekomst (ons heden). Een heden waar de 2e wereldoorlog niet heeft plaatsgevonden, waar andere zaken gebeurd zijn.

Dit is nou precies een paradox over het tijdsreizen!
Stel dat tijdsreizen mogelijk is, dan zouden we nu dus wel terug naar het verleden kunnen en Hitler eerder vermoorden zodat hij geen tweede wereldoorlog kan beginnen. Als dit mogelijk is veranderd dus de hele geschiedenis, of moet ik toekomst zeggen?, nadat Hitler vermoord is. Geen tweede wereldoorlog, maar wat wel? Alles zal niet meer hetzelfde zijn als toen je met je tijdmachine terug de tijd in ging. Zelfs jij zal niet meer dezelfde jij zijn, als je überhaupt wel geboren zal worden, als toen voordat je de tijdmachine instapte. Waarschijnlijk zal op het moment dat je Hitler vermoord gelijk verdwijnen, want die jij zal nooit bestaan. Dan kan je je gelijk afvragen of het wel mogelijk is dat die eerste jij Hitler vermoord?
Sja, is tijdreizen nou mogelijk of niet? Staan tijdlijnen vast of kunnen ze veranderd worden? Ik neem er nog even de tijd voor om er over na te denken..

je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-07-2009 19:08:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

@ ron B.
iets scheppen is zeker een flinke prestatie
fijne avond verder

jammer dat je het maar vanuit 1 visie wilt bekijken
er zijn vele wegen naar rome... een andere route kan soms verhelderende inzicht opleveren, zonder dat je van het ware pad af hoeft te wijken
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 02-07-2009 19:37:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

@Ron B.
Inderdaad, de quantummechanica is zo ingewikkeld, nu voor ons dan, dat het moeilijk te bevatten is. En dat moet je juist niet doen ook. Iemand die zegt dat hij quantummechanica snapt, snapt er waarschijnlijk dus niets van. Het is voor ons, misschien een enkeling uitgezonderd, niet te bevatten.

ik ga zeker niet beweren dat ik het geheel bevat hoor, maar ik denk wel te kunnen zeggen dat er op dat vlak al redelijk aangetoond is dat er heel wat meer is dan het tastbare om ons heen, en dat de beperkingen van tijd en ruimte alleen maar in bepaalde dimensies van toepassing zijn, en dat is oa het punt wat ik wil maken, we roepen zo snel "het is zo" of "dat kan niet" en verklaren dat weg met basis theologie en persoonlijke overtuigingen, en zo simpel is het zeker niet
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 02-07-2009 19:44:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

studentje:

@ ron B.
iets scheppen is zeker een flinke prestatie
fijne avond verder

jammer dat je het maar vanuit 1 visie wilt bekijken
er zijn vele wegen naar rome... een andere route kan soms verhelderende inzicht opleveren, zonder dat je van het ware pad af hoeft te wijken

echt verhelderend vind ik het niet.. word alleen maar vager..
maar be te way, uit hoeveel visies kun je: 'iets scheppen is zeker een flinke prestatie' dan bekijken? wat bedoel je met 'rome'?
en welke 'routes' zijn er dan? hoe kun je een andere 'route' nemen, zonder van je oorspronkelijke 'pad' af te wijken?
vragen vragen vragen.

groeten studentje
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 02-07-2009 20:32:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Ron B.
Er is op het vlak van de quantummechanica heel veel interessants ontdekt. Hoewel het voor 99%(gok ik zo even) nog wel allemaal theoretisch is, er is nog maar weinig echt in praktijk bewezen. Er over praten is nog te doen en te snappen, hoe wonderbaarlijk het ook klinkt. Maar ga voor de gein maar eens de wiskundig berekeningen bekijken... das andere koek
Ik ben het dan ook zeker wel met je eens dat er veel veel meer is! Dingen die we nu voor onmogelijk houden zijn straks mogelijk. Ik denk ook dat straks haast alles wat je maar kan bedenken mogelijk is, hoewel het natuurlijk wel binnen de grenzen van de natuur mogelijk moet zijn. Om maar iets op te gooien, dingen die je nog wel eens tegen kom in sci-fi zijn helemaal niet ver van wat echt mogelijk moet zijn.

@studentje
Hoe verder je verdiept in de materie hoe vager het ook wordt, wonderbaarlijk
Nogmaals kijk voor de gein eens wat ik al eerder zei, 'Nova - The Elegant Universe" of als je tijd over heb, ik las in de zeepkist dat je vakantie begonnen was , 'Nassim Haramein at the Rogue Valley Metaphysical Library. 2003', ook hierin worden religies besproken(misschien dat het jou dan iets meer aanspreekt). Zeker twee aanraders om eens te bekijken!
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-07-2009 0:27:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Volgens mij:

...heeft de waarneming van tijd te maken met de cyclische (dus niet lineare) beweging van ons universum. Doordat het universum constant in beweging is, maakt dit volgens mij juist verandering en beweging mogelijk van alle aanwezige energie, waar dus onder andere ook alle licht, materie en zelfs gedachten (discutabel) uit bestaan. Daardoor kan je je verleden niet overnieuw doen omdat je met de stroom wordt meegesleurd.

De kalender werd vroeger ingevoerd om op de seizoenen te anticiperen; Te weten wanneer er gezaaid en geoogst moest worden. Dat was het oorspronkelijke doel.
(bericht gewijzigd op 3-7-2009 3:26:05)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 03-07-2009 2:50:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Snadert: @rudiev
Ik denk dat je gelijk hebt. De sf schrijver die er imho erg goed mee omging was Keith Laumer. Zijn 'Dinosaurusstrand' en 'Invasie uit de dimensies' laat precies zien hoe door manipulatie alternatieve tijdslijnen ontstaan en wat de problematiek hierbij wordt. Kan ik je van harte aanbevelen, erg goed geschreven.
Op 03-07-2009 9:56:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: @rudiev
ik ga ze zeker kijken, maar geloof me, als ik vakantie heb, heb ik het 'net een heel klein beetje iets' drukker dan normaal. (a)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 03-07-2009 10:46:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Snadert:

@rudiev
Ik denk dat je gelijk hebt. De sf schrijver die er imho erg goed mee omging was Keith Laumer. Zijn 'Dinosaurusstrand' en 'Invasie uit de dimensies' laat precies zien hoe door manipulatie alternatieve tijdslijnen ontstaan en wat de problematiek hierbij wordt. Kan ik je van harte aanbevelen, erg goed geschreven.

Dan bent u vast ook bekend met de werkjes van ene Philip K. Dick..?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 03-07-2009 11:44:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Snadert: @Ja Horus
Inderdaad...
Op 03-07-2009 0:33:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

echt verhelderend vind ik het niet.. word alleen maar vager..
maar be te way, uit hoeveel visies kun je: 'iets scheppen is zeker een flinke prestatie' dan bekijken? wat bedoel je met 'rome'?
en welke 'routes' zijn er dan? hoe kun je een andere 'route' nemen, zonder van je oorspronkelijke 'pad' af te wijken?
vragen vragen vragen.

groeten studentje

als je dat begrijpt ben je weer een stukje verder om het geheel te bevatten

een tipje van de sluier? er zijn vele verschillende verklaringen voor veel zaken, maar hoe dieper je in de materie gaat hoe meer alles toch weer bij hetzelfde uitkomt, heel vaak is een verschil in geloofsovertuiging bv terug te brengen op 2 verschillende vertalingen van 1 en hetzelfde, en dus waren er in zo'n geval 2 wegen die naar dezelfde bestemming voerden...
(en dit gaat op voor veel meer situaties)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 03-07-2009 0:34:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

@Ron B.
Er is op het vlak van de quantummechanica heel veel interessants ontdekt. Hoewel het voor 99%(gok ik zo even) nog wel allemaal theoretisch is, er is nog maar weinig echt in praktijk bewezen. Er over praten is nog te doen en te snappen, hoe wonderbaarlijk het ook klinkt. Maar ga voor de gein maar eens de wiskundig berekeningen bekijken... das andere koek
Ik ben het dan ook zeker wel met je eens dat er veel veel meer is! Dingen die we nu voor onmogelijk houden zijn straks mogelijk. Ik denk ook dat straks haast alles wat je maar kan bedenken mogelijk is, hoewel het natuurlijk wel binnen de grenzen van de natuur mogelijk moet zijn. Om maar iets op te gooien, dingen die je nog wel eens tegen kom in sci-fi zijn helemaal niet ver van wat echt mogelijk moet zijn.


gelukkig voor mij was wiskunde mijn beste vak, maar zeker niet mijn favoriete vak hoor, dat je ergens goed in bent wil niet zeggen dat je het ook leuk vind om te doen
maar mijn punt dus, er is zoveel meer dan de basiskennis die de meeste mensen wel kennen, en aan de hand van die basiskennis is er eigenlijk niets te zeggen over dit soort materie, wie op basis van die lekenkennis dan ook beweringen gaat maken dat tijdreizen, dimensies, meerdere universa en wat nog meer niet mogelijk zou zijn die beperkt hemzelf op zn minst
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 03-07-2009 0:43:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Snadert
Bedankt voor de tips!

@studentje
Succes en veel plezier

@Ja Horus
Uhm nee.. ik had vroeger nooit zoveel zin om te lezen. Ik heb trouwens maar een Mavo gedaan en gezien het me gelukt is om een boekverslag, of moet ik filmverslag zeggen, van Mortal Kombat in te leveren en er een voldoende voor de krijgen zegt genoeg denk ik. Trouwens wel me Mavo met 7 vakken op D niveau gehaald hoor, 2 9's, 2 8en, 2 7's en een 6. Ik was goed in de exacte vakken en heb me examenjaar met 2 vingers in me neus gehaald(cito toets was maar iets van 56% mavo, maar had wrs wel havo kunnen doen). Op het MBO ging het allemaal wat anders, ik denk dat het kwam door het roken van bepaalde lange 'groene sigaretten' en in het weekend te stuiteren op bepaalde chemische goedjes. Heb me MBO normaal gehaald, behalve wiskunde moest ik een half jaartje extra over doen, was ook een keer de klas uit gegooit en mocht er niet meer in dat half jaar. Dus lezen zat nooit echt in mijn bezigheden toen, vroeger wel(pinkeltje )
Mijn interesse in de grenswetenschappen is ietsjes later gekomen, zeg maar ergens rond me 24ste, ben nu nog 29.
Ik woon in een klein dorpje met een dito bibliotheek waar ik al decennia niet geweest ben. Dus boeken lenen wordt wat lastig gezien de beperkte aanbod, hoewel ik wel interesse heb om te gaan lezen, zowel wetenschappelijk als over oude beschavingen en oude religies.

je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-07-2009 14:53:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Ron B.
Ik was goed in Mavo wiskunde, maar dat is daarna(zie reactie hierboven voor Ja Horus) volledig minder geworden, misschien ook stukje desinteresse.
Maar het klopt wel wat je zegt, als je je beweringen vormt adhv die bassiskennis dan krijg je alleen maar weerspraak op wat je zegt, er is zoveel meer dat je het haast niet kan geloven met die basiskennis. Ik wil niet zeggen dat ik zoveel meer weet dan die basiskennis, maar ik weet wel dat waarschijnlijk alles wat je je maar kan bedenken, binnen de natuurgrenzen in dit universum, mogelijk is op basis van de kennis die ik nu heb.
Ze zeggen wel eens dat de mensheid niet voor god moet spelen, maar dat kunnen we straks wel
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-07-2009 14:53:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Ik denk niet dat het als vrij gelimiteerde enkele mens mogelijk is om alles te bevatten aangezien alles een systeem binnen in een ander systeem is en ontzettend diep gaat. Dat is zoveel informatie, dat zou je niet aankunnen. Hoe dan ook, ik denk dat je zaken best mag versimpelen en dan doet er het niet zo toe dat je alle details weet en moeilijke berekeningen kan maken maar gewoon dat je het essentiële ervan begrijpt.

Geen kritiek trouwens op mijn eerder genoemde "gedachtengoed"? Niets staat stil in het universum en daardoor veranderd alles voortdurend; Wat de illusie/ervaring van tijd kan geven.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 03-07-2009 17:36:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Maan.
Vooruit, ik zal er nog even op in gaan
Opzich zou het best kunnen wat je zegt, dat beweging tijd is. Nassim Haramein vertelde ook al iets hierover. Alleen dat het dan eventueel wel mogelijk zou zijn terug de tijd in te gaan volgens mij. Omdat we, wat jij ook al zei, door de ruimte bewegen hebben we een tijd ervaring. Ondanks dat we gewoon hier op aarde zijn, zijn we nooit in hetzelfde stukje ruimte. Als je terug zou gaan naar het stukje ruimte waar je in het verleden bent geweest zou je het verleden kunnen veranderen. Volgens mij niet zozeer in het verleden zijn, maar volgens mij meer in de trand van dat je jezelf een boodschap, intuïtie?, door kan geven om bijvoorbeeld iets wel of niet te doen of te waarschuwen. Ik hoop dat ik het zo juist herinner en vertel. Misschien dat iemand anders dit nog preciezer weet?
Daarnaast zijn er ook theoriën die voorspellen dat op het eind van ons universum de tijd stil komt te staan. Zou bijvoorbeeld kunnen als het heelal niet meer uitdijt. Zomaar nog iets, mensen zeggen wel eens dat het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Als je dit naast het gegeven legt dat de uitdijing van het heelal steeds sneller gaat zou dit kunnen kloppen.
Ik ben nu ook wel benieuwd of er meer mensen zijn die iets hierover kunnen zeggen?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-07-2009 18:50:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

Ik woon in een klein dorpje met een dito bibliotheek waar ik al decennia niet geweest ben. Dus boeken lenen wordt wat lastig gezien de beperkte aanbod, hoewel ik wel interesse heb om te gaan lezen, zowel wetenschappelijk als over oude beschavingen en oude religies.

lets shake hands, wij hadden eerst een bibliobus op het platteland waarvan ik de volwassen/informatief sectie ook al snel door was, en de rest zo ongeveer nog uit de vorige vorige eeuw kwam, waar een stripboek nog een prentenboek heette
ik heb tot mn 14de nog een bieb-pas gehad voor de "grote" stad en daarna was er niet veel meer voor mij aan interessant leesvoer te vinden, misschien dat ik nu maar weer eens moet kijken of er in die jaren weer wat bijgekomen is
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 03-07-2009 19:25:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
rudiev:

@Maan.
Vooruit, ik zal er nog even op in gaan
Opzich zou het best kunnen wat je zegt, dat beweging tijd is. Nassim Haramein vertelde ook al iets hierover. Alleen dat het dan eventueel wel mogelijk zou zijn terug de tijd in te gaan volgens mij. Omdat we, wat jij ook al zei, door de ruimte bewegen hebben we een tijd ervaring. Ondanks dat we gewoon hier op aarde zijn, zijn we nooit in hetzelfde stukje ruimte. Als je terug zou gaan naar het stukje ruimte waar je in het verleden bent geweest zou je het verleden kunnen veranderen. Volgens mij niet zozeer in het verleden zijn, maar volgens mij meer in de trand van dat je jezelf een boodschap, intuïtie?, door kan geven om bijvoorbeeld iets wel of niet te doen of te waarschuwen. Ik hoop dat ik het zo juist herinner en vertel. Misschien dat iemand anders dit nog preciezer weet?
Daarnaast zijn er ook theoriën die voorspellen dat op het eind van ons universum de tijd stil komt te staan. Zou bijvoorbeeld kunnen als het heelal niet meer uitdijt. Zomaar nog iets, mensen zeggen wel eens dat het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Als je dit naast het gegeven legt dat de uitdijing van het heelal steeds sneller gaat zou dit kunnen kloppen.
Ik ben nu ook wel benieuwd of er meer mensen zijn die iets hierover kunnen zeggen?In fysieke toestand terug in de tijd gaan wordt lastig omdat volgens deze gedachte dan misschien "alles en iedereen" teruggespoeld wordt als je bv de draaiing van het universum om zou draaien. Lijkt me dan trouwens waarschijnlijker dat alle materie dan eerst uit elkaar valt aangezien deze door beweging in stand gehouden wordt. .

Misschien dat de nagelaten "afdruk" van de verleden "tijd", als er uberhaupt zoiets kan bestaan, afgelezen kan worden in beeld en geluid, of van eerder opgedane informatie in een vorig leven (Akasha records.)

(bericht gewijzigd op 3-7-2009 20:14:28)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 03-07-2009 20:07:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Texas Pete: In my opinion, our biggest problem is the fact that we are made to believe in the time/date system we are currently employing. If we could somehow, in someway, get away from this "belief", than it would be a lot easier to come to grips with the possibility of time travel. Einstein, in my book is not really the gospel we should adhere to, or believe for that matter. I have reason to doubt (seriously) his theories. The speed of light is but one of them. Keep the perspective, the speed of light is measured on this planet with our limited tools, some hundred(s) of years ago!? Go figure! Now we got an atomic model as well, basically nothing changes. Measured on this planet, with our believes and our primitive equipment. Time travel is as real as anything can be, given the right measure.
Op 05-07-2009 7:44:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Texas Pete
Einstein made a big beginning in the quantummechanics. Some of his theories are proven many decades later. Ofcourse he could made mistakes, but that's logical because most of it was only theoretical.
You are right that he made a mistake that nothing could go faster then the speed of light because he theorised that it would take an almost infinite amount of energy and therefor should be impossible. Tachyons are an example of possible particles that could go faster than the speed of light. And even in a today post article scientists made radio waves that travel faster than the speed of light, see http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?n=3413 . Also quantum entanglement of particles transfer information many time faster than the speed of light, allthough we don't know how this happen, maybe because it useses other dimensions?
You are wrong that the speed of light is measured here on earth, it was measured on earth in a vacuüm, just like space. And we know that the speed of light here on earth is slightly slower than in space.
If time travel is possible i'm not sure, give me some time to think about that

What book did you wrote because you mention 'my book'? Can you read dutch? Because this article is written in dutch and you respond in english?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 05-07-2009 23:51:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: 'than' it would be a lot easier?

then' it would be a lot easier.
Beetje rare fout voor iemand die in het engels post.

(bericht gewijzigd op 6-7-2009 2:29:26)
Op 06-07-2009 2:29:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
eoi:

'than' it would be a lot easier?

then' it would be a lot easier.
Beetje rare fout voor iemand die in het engels post.


Joh, Rudiev post ook in het Engels en schrijft
rudiev:
nothing could go faster then the speed of light

waar de 'e' dan juist weer een 'a' dient te zijn.
Dus dat heft elkaar weer mooi op.
En in deze epistels in het Engels staan wonderwel minder taalfoutjes dan in de gemiddelde bijdrage hier, in het Nederlands geschreven...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 06-07-2009 3:01:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Texas Pete: rudiev
Bedankt voor het positive antwoord (repliek?) en natuurlijk de correctie!
Het engels!. Ik ben van huis uit een Nederlander (Medemblik that is) maar voor meer dan 40 jaar heb ik in het buitenland gewoond. Nederlands vergeet je niet, maar het word steeds moeilijker om te schrijven. Het lezen, daaraantegen is geen probleem.

eoi
Ook bedankt for the opmerkzaamheid betreffende mijn spelling. Ongezien het feit dat het niets te maken heeft met de discussie.

Ja Horus
Heel opmerkzaam, het feit dat het taalgebruik van sommige Nederlanders nog wel wat te wensen overlaat.

Ik dacht dat we het over tijdrijzen hadden, maar ja!?
(bericht gewijzigd op 6-7-2009 5:37:59)
Op 06-07-2009 5:36:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Texas Pete: rudiev asked;
What book did you wrote because you mention 'my book'?

The term "my book", is a term used in english, meaning, "my opinion".
Therefore read; in my opinion etc., etc.

In elk geval dat is wat ze bedoelen met "my book" in New Zealand.
Op 06-07-2009 9:20:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sacroes: Tijd is een mensen verzinsel .. In het verleden leven is nooit de bedoeling lijkt mij. Proberen te begrijpen is goed . Proberen te veranderen is niet goed
Brake the rules, forgive quickly and kiss slowly.
Op 02-09-2010 0:54:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Ik heb wel tijd...maar geen geduld.
Op 02-09-2010 11:12:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon: Tijd is iets dat we kunnen meten, niet begrijpen en noodzakelijk is om onze hersenen sequentieel dat wat is te laten verwerken. Het brein is onvoldoende groot en niet geconstrueerd om de totale ontvangst en verwerking ineens te kunnen doen.
Omdat alles er al is, is ook alles beschikbaar. Er zijn geen verleden, heden en toekomst, die ervaren we slechts. Alles is daarom toegankelijk. Dat we dit niet zo ervaren en niet kunnen is omdat we om bovengenoemde reden gevangen zitten in de tijd.
Overigens is het tijdreizen, niet tijdsreizen.
(bericht gewijzigd op 2-9-2010 11:20:14)
Op 02-09-2010 11:18:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ceedee: Ik ga er van uit dat naar het verleden reizen niet fysiek mogelijk is, naar de toekomst eventueel wel in beperkte mate (Einstein, relativiteit...)

En dan zie ik al de 22e eeuw voor mij, waar er massaal 21e eeuwers naartoe vluchten die het nog net breed genoeg hadden om de post peak-oil apocalyps te kunnen ontvluchten. Maar ze konden niet in de toekomst kijken en dus voorzien dat de 22e eeuwers daar ook geen behoefte aan hebben en die mensen dus massaal als illegalen op de trein richting volgend decennium zetten. Terwijl ze ondertussen op hun gemak de kampen in gereedheid brengen om ze dan terug op te kunnen opvangen.

Ik denk dat mensen mensen blijven ondanks technologie
Op 02-09-2010 11:30:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden