Een piramide in Sardinië? Hoe vreemd en verbazingwekkend het ook mag klinken, het is een conclusie van verschillende archeologen die ik voor de volle 100 percent kan bijtreden. De constructie op Monte d'Accoddi is niet alleen een onverwachte archeologische vondst in Sardinië, de site is uniek in het ganse Middellandse Zeegebied en volgens sommigen zelfs uniek in de hele wereld.

Monte d'Accoddi 01

Monte d'Accoddi bevindt zich tussen de kuststad Porto Torres en Sassari, in het noordwestelijke gedeelte van het eiland. De plaats wordt niet vermeld in reisgidsen en toeristische folders en is zelfs in de meeste gevallen niet terug te vinden op plattegronden. Om die redenen trekt de site ook weinig of geen bezoekers, ondanks een ruime parkeerplaats en een indrukwekkende wandelweg van de parking naar de piramide. Ruim twintig jaar geleden, toen de archeologische opgravingen waren afgerond, opende Monte d'Accoddi zijn deuren voor het grote publiek. De deuren zijn nooit platgelopen om de eenvoudige redenen dat de massa verwachtte bezoekers niet kwam opdagen.

Monte d'Accoddi is de enige piramide van Sardinië. De vrij grote trappiramide heeft een lange en verhoogde toegangsweg waardoor er in het algemeen over een ziggoerat in plaats van piramide gesproken wordt. Maar Monte d'Accoddi heeft ook een menhir. En een dolmen. En een stenen bol. De aanwezigheid van al deze artefacten maakt de site nog unieker, en niet alleen voor Sardinië, maar voor het ganse Middellandse Zeegebied. Of zoals er nog steeds te weinig archeologen opperen: uniek in de hele wereld. Nergens op onze planeet wordt de combinatie van al deze verschillende artefacten op één en dezelfde plaats teruggevonden. Dat maakt van Monte d'Accoddi eigenlijk een OOPart constructie: de site brengt een beetje van alles samen dat nooit eerder verzameld gevonden werd.

Monte d'Accoddi 02

Monte d'Accoddi betekent voor sommigen 'Monte de Code', 'heuvel van stenen' en voor anderen 'heuvel met een staart'. Welke ook de juiste vertaling is, beiden zijn correct in hun betekenis van wat deze constructie precies is: een stenen trappiramide met een hellende toegangsweg. Maar de volledige structuur op zich lijkt meer op de ziggoerats van Mesopotamië.

Een ziggoerat of ziggurat wordt gedefinieerd als een tempeltoren die trap- of spiraalvormig is opgebouwd. Ze symboliseren de bergpiek waar de goden verblijven en waar de hemel de aarde ontmoet. Van ziggoerats wordt verondersteld dat ze de kosmische brug tussen hemel en aarde vertegenwoordigen. In tegenstelling tot de Egyptische piramiden hadden de ziggoerats een tempel bovenop de constructie, zoals bij de meest Mexicaanse piramides. Het is dus opmerkelijk dat Monde d’Accoddi meer gemeen heeft met de ziggoerats van Mesopotamië dan de piramiden van Egypte, die zich veel dichter - en gemakkelijker overzee bereikbaar - bij Sardinië bevinden.

Monte d'Accoddi 15

De constructie van Monte d'Accoddi meet 29 bij 36 meter, is 9 meter hoog, en heeft een 42 meter lange helling als toegangsweg. De trappiramide is noord-zuid georiënteerd wat overeenstemt met de algemene regel van de piramiden dat de zijden naar de hoofdwindrichtingen gericht zijn. Aan het begin, rechts van de toegangsweg, ligt vandaag een stenen bal. Ongeveer halfweg de toegangsweg staat aan de linkerkant een indrukwekkende menhir van zo'n 4,7 meter hoog en bijna 6 ton zwaar. Rechts staat de altaarsteen van een dolmen van 3,15 bij 3,20 meter die zo'n dikke 8 ton weegt.

Zowel de altaarsteen als de dolmen zijn typische megalitische overblijfselen die men ook op over heel Sardinië, verschillende plaatsen over Europa - en daarbuiten - kan terugvinden. Het enige verschil is dat deze megalieten iets groter zijn dan de gemiddelde menhirs of dolmen. Deze megalitische constructie is zelfs de tweede grootste van Sardinië, na deze in Sant Antonio.

Monte D'Accoddi 04

De dolmen verschilt ook nog van andere dolmen omdat de oppervlakte een aantal cirkelinkepingen heeft, die langs de zijkanten duidelijk kunstmatig zijn aangebracht en een verlengde vormen van de inkepingen aan de bovenkant. Er is geen verklaring waarom er een menhir links en een dolmen rechts van de helling staan, in de eerste plaats omdat dit gegeven een unieke verschijning is. De beste vergelijking van een dolmen die naast een bouwwerk gepositioneerd is zijn de obelisken die dikwijls aan beide zijden van de ingang van een Egyptische tempel stonden.

De verhoogde toegangsweg leidt naar één eerste platform van de piramide. Om het volgende platform van de piramide te bereiken moet u nog een aantal grote treden beklimmen waarna u op het bovenste, vlakke gedeelte terechtkomt. In lang vervlogen tijden stond hier een grote houten tempel. Volgens archeologen bestaat de mogelijkheid dat er zich onder de piramide een grot bevindt waar de hele constructie bovenop werd gebouwd. Waarschijnlijk zal ook deze grot door mensenhanden gegraven zijn, maar constructietechnisch gezien is het een spiegelbeeld van de grote piramide in Cairo, die ook boven een natuurlijke grot werd opgetrokken. Het blijft echter speculeren of er zich inderdaad een grot onder de piramide van Monte d'Accoddi bevindt.

Monte d'Accoddi 03

In de regio rond Monte d'Accoddi bevinden zich een aantal necropolissen, sommige zelfs in de nabijheid. Dit kan er op wijzen dat de piramide met een dodencultus moet verbonden worden. Als dat zo is dan rijst de vraag waarom er maar één piramide op het eiland gebouwd werd, gezien de vele andere necropolissen verspreidt over het eiland. En waarom vertoont het bouwwerk zo veel gelijkenissen met een ziggoerat in plaats van bijvoorbeeld een meer unieke structuur, of te gelijken op de piramiden van Güímar aan de oostkust van Tenerife en de piramiden van Sicilië in de vallei van Alcantara, aan de voet van de Etna. Het nodigt uit tot de speculatie en conclusie dat iemand naar hier reisde en hij of zij hier - volgens hun tradities - werden begraven.

Het probleem met deze hypothese is wie? Monte d'Accoddi wordt door sommigen gedateerd tussen 2.450 en 1.850 voor Christus. Koolstofdatering van drie artefacten die verbonden zijn aan de tweede fase van deze structuur brengt ons naar 2.590 voor Christus. Op dat tijdstip zaten de mensen van Sardinië in de kopertijd. Maar dat is de datering van de structuur van vandaag. Men weet met zekerheid dat deze structuur bovenop een oudere, identieke - maar kleinere - structuur gebouwd werd. Dus?

Monte d'Accoddi 06

Er is bewijs dat Monte d'Accoddi al in 5.000 voor Christus een heilige plek moet geweest zijn. Waarom dat zo was is moeilijk uit te leggen, maar mogelijk heeft het te maken met de nabijgelegen necropolis. De ziggoerat bevindt zich midden in een grote vlakte waar men langs de horizon de omliggende bergen kan onderscheiden. Maar er is geen enkele duidelijkheid dat de maan of de zon over deze bergketen voor een ingewikkeld schouwspel kunnen zorgen, zoals het bij veel andere piramiden wel het geval is.

Toch heeft Anthony Aveni, met behulp van E. Proverbio en G. Romano, kunnen vaststellen dat Monte d'Accoddi met de observatie van de maan verbonden is. Het zou alvast een verklaring kunnen zijn waarom de piramide precies hier werd opgericht en waarom de plaats al eeuwen vóór de bouw van de piramide als heilig werd beschouwd. Men weet met zekerheid dat er in 4.200 voor Christus al een nederzetting was in Monte d'Accoddi. De menhir zelf is gedateerd naar 3.500 voor Christus en wordt toegeschreven aan de Ozieri-cultuur. Deze cultuur begroef zijn doden in uitgehouwen hypogea, ondergrondse grafkamers, waarvan er in de omgeving een paar te vinden zijn.

Monte d'Accoddi 05

Het meest interessante komt van de koolstofdatering van de eerste fase van de piramide: 3.020-2.970 voor Christus. Rond 3.000 voor Christus zou het nog vier eeuwen duren alvorens de oude Egyptenaren hun eerste piramide, de trappiramide van Djoser in Saqqara, in 2.630 voor Christus zouden bouwen. En die piramide heeft geen visuele gelijkenissen met de trappiramide van Monte d'Accoddi. Maar in Mesopotamië werden er circa 3.000 voor Christus piramiden gebouwd die wél lijken op Monte d'Accoddi. Toeval? Of is dit het bewijs dat iemand uit het Midden-Oosten op een bepaald moment naar Sardinië kwam?

Hoewel de piramide van Monte d'Accoddi misschien buitenlandse invloeden heeft, toch werd de piramide toegeschreven en gerelateerd aan de Ozieri-cultuur, genoemd naar een lokale cultuur in het noordwesten van Sardinië. Net naast het hoogste platform van de piramide hebben archeologen immers typische Ozieri-artefacten gevonden zoals naakte albasten beeldhouwwerkjes, stenen handwerktuigen, weefgetouwgewichten en vazen verfraaid met cirkels, spiralen, hoornen, zigzaglijnen en driehoeken.

Monte d'Accoddi 07

Onder deze vondsten bevond zich ook een schotel die beschilderd was met afbeeldingen van dansende vrouwen. De vrouwenlichamen zijn zandlopervormig en hebben drie-tenige voeten die doen denken aan vogelklauwen. De beroemde archeoloog Marija Gimbutas vroeg zich af of er misschien millennia geleden een of andere vorm van rituele dans op het platform van de piramide werd uitgevoerd.

Zoals al eerder beschreven meet de huidige piramide 29 bij 36 meter, met een hoogte van 9 meter, en een helling van 42 meter lang. Het bovenste platform meet 23,4 bij 23,8 meter en is dus bijna vierkant te noemen. Dit platform huisvestte ooit een houten structuur waar men meestal naar refereert als 'rode tempel', omdat de geplaasterde muren van deze tempel met rode oker beschilderd werden. Naast de rode oker zijn ook sporen van gele en zwarte kleurstoffen gevonden. De tempel zou 5,5 bij 25 meter groot geweest zijn, de originele piramide 23,8 bij 27,4 meter met een hoogte van 5,4 meter. Het bovenste platform zou 7,25 bij 12,5 meter groot geweest zijn met een toegangsweg van 5,5 meter breed en 25 meter lang.

Monte d'Accoddi 08

Ongeveer 500 jaar na de ingebruikname werd de structuur vergroot, misschien omdat de populariteit van de plek 'meer' eiste, gezien de uitbouw niets wijzigde aan het primaire doel - wat dat ook moge geweest zijn - van de piramide. Na nog eens een half millennium was de plek verlaten en dat bleef zo tot ongeveer 2.000 voor Christus. Ondanks het feit dat de constructie circa 1.000 jaar gebruikt werd is er nergens op het eiland een kopie van het bouwsel te vinden.

Waarschijnlijk had Monte d'Accoddi dus eerder een unieke taak of betekenis voor het hele eiland. Het zou kunnen betekenen dat niemand anders op het eiland geïnteresseerd was er gebeurde in Monte d'Accoddi of dat de uitgevoerde taken of rituelen niet op andere plaatsen dienden uitgevoerd te worden. Maar dat betekent dan wel dat een link met begrafenispraktijken - die archeologen als de beste hypothese beschouwen - zoals bij alle andere piramiden erg onwaarschijnlijk is.

Monte d'Accoddi 09

Waarom de taken of rituelen stopten en de piramide verlaten werd is al even onduidelijk. De volgende fase van de piramide van Monte d'Accoddi speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werden geulen gegraven voor de installatie van luchtafweerbatterijen, die het bouwwerk danig beschadigden. Het was wachten tot 1954 vooraleer archeologen, onder leiding van Ercolu Contu (tot 1958), onderzoek verrichten. Een tweede reeks archeologische opgravingen werden van 1979 tot 1990 door Santa Tiné uitgevoerd.

Één zijde laat ons zien hoe de piramide gebouwd werd. Met grote stenen werden de buitenste secties gebouwd die nadien met aarde opgevuld werden. Daarbovenop werd een nieuwe muur met stenen gebouwd en opgevuld met aarde. Dat werd voor iedere hogere trap van de piramide herhaald door steeds gebruik te maken van iets grotere stenen.

Monte d'Accoddi 10

Hoewel de inwendige grafkamer van de piramide - als die bestaat - niet gevonden werd, is er toch een secundair graf van een zesjarig kind gevonden. Het graf werd in de zuidoostelijke hoek van de piramide op zo'n 3 meter hoog ontdekt en bevatte naast de schedel van een kind ook offers als een drie-potige vaas en een halfronde kom. De schedel werd echter begraven in tijden toen de piramide niet meer - officieel en origineel - in gebruik was.

Bij de basis van de piramide hebben archeologen ook resten van verschillende dieren teruggevonden, waarvan verondersteld wordt dat ze ter plekke genuttigd werden tijdens heilige maaltijden. Conti denkt dat de feestelijke maaltijd verbonden was met het begin van een nieuw landbouwjaar waarbij vruchtbaarheidsrituelen het huwelijk tussen hemel en aarde moesten bezegelen. Conti zou hier een raakpunt kunnen hebben omdat de ziggoerat-piramiden vaak als een ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde werden gezien. Het feit dat de structuur van Monte d'Accoddi enkele associaties met de maan heeft zou nog meer gewicht in de schaal van Conti's hypothese kunnen plaatsen.

Monte d'Accoddi 11

Gimbutas echter zegt dat de structuur - die zij eerder als een platform dan een piramide beschrijft, voor excarnatie gebruikt zou kunnen zijn. Dat betekent dat de doden boven op het platform van de piramide gelegd werden en dat dieren - meestal vogels - vrije baan kregen om het vlees weg te peuzelen. Deze praktijk wordt in het Midden-Oosten en andere culturen toegepast, maar er is in Monte d'Accoddi onvoldoende bewijsmateriaal om deze hypothese te steunen.

Anderen noemen Monte d'Accoddi een prehistorisch altaar omdat ze de site niet durven identificeren als een ziggoerat of piramide. Leonardo Melis is verder gegaan waar anderen bleven stilstaan. Hij vraagt zich af of de naam 'Accoddi' naar Akkad verwijst, een naam voor een gebied in het Midden-Oosten - dat ziggoerats bevat - tijdens de heerschappij van Sargon I. Maar hoe ingenieus en interessant de taalkundige parallellen zijn: Sargon I regeerde van circa 2.270 tot 2.215 voor Christus, en lang voor die tijdspanne was de piramide van Monte d'Accoddi al gebouwd.

Monte d'Accoddi 14

Hoewel de piramide de overheersende structuur van Monte d'Accoddi is, zijn verschillende andere structuren op de site minstens even interessant. De stenen bol die zich aan de rechterkant van de verhoogde toegangsweg bevindt is 90 centimeter hoog en heeft een omtrek van 4,85 meter. De stenen bol weegt circa 1,3 ton. Het is niet zo'n grote bol en misschien is het voor de meesten van geen belang, maar toch blijft het een OOPart.

Naast de stenen bol ligt er een tweede steen uit calcium van 60 centimeter hoog. De grootste stenen bol is eivormig en gescheurd en sommige archeologen verwijzen naar deze steen als de omphalos of navelsteen die gevonden werd in Delphi. Een omphalos is geïdentificeerd als zijnde het centrum van de wereld, alsook de ontmoetingsplaats voor hemel en aarde.

Monte d'Accoddi 13

In Griekenland, zijn deze stenen echter veel kleiner. De stenen bol van Monte d'Accoddi vertoont meer gelijkenis met de stenen bollen die gevonden werden in Costa Rica en Bosnië. Wat de stenen bollen in deze landen symboliseren is nog steeds een raadsel. Toch delen al deze bollen een gemeenschappelijk kenmerk. Ze bevinden zich op plaatsen die beschouwd werden als plaatsen waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. En dat begint nu toch wel vrij bekend in de oren te klinken.

Behalve het visuele aspect van Monte d'Accoddi weten we na bijna veertig jaar van archeologische opgravingen eigenlijk weinig over deze heilige plaats. We kennen de gebruiken niet, we weten niet waarom de structuur gebouwd werd en waarom het een unieke verschijning is. Het feit dat er zoveel vragen zijn illustreert hoe weinig we eigenlijk over de piramidebouwers over de hele wereld weten, en wat ze inspireerde om - of het nu in Egypte, Peru, Mexico, Mesopotamië, China of in Sardinië was - piramiden te bouwen.

Monte d'Accoddi 12

De (momenteel) oudste teruggevonden piramides bevinden zich in Peru. En hoewel wij in de Oude Wereld met piramiden specifiek naar Egypte verwijzen was er een groep van mensen die lang vòòr het Egyptische piramidetijdperk in het noordwesten van Sardinië een piramide bouwden. Dat is vandaag het enige - en weinige - dat we met zekerheid over de piramide van Monte d'Accoddi weten.

angel: Op de negende foto staan duidelijk chemtrails.
Op 14-07-2009 11:43:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
angel:

Op de negende foto staan duidelijk chemtrails.


Chemtrails bestaan niet; 't zijn contrails wat ik je brom.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 14-07-2009 16:16:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Ik zou het nou niet zo snel een "piramide" noemen, heeft niet echt de vorm ervan.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 14-07-2009 16:17:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
angel:

Op de negende foto staan duidelijk chemtrails.

Je bent me net voor
Nee, dank u.
Op 14-07-2009 19:36:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
milano1311: Monte D'Accoddi wordt wel een ziggurat genoemd maar is meer een verhoogd altaar. De periodisering (2590 v Chr) is meer neolithisch dan kopertijd (calcolithicum), hoewel het dicht tegen de kopertijd aanligt. Ongetwijfeld is de constructie raadselachtig, maar daar weten we ook te weinig van. Zeker is het uniek te noemen. Het is overigens niet zo verbazingwekkend dat er gelijkenissen zijn met Mesopotamie, vanuit de Sirisch-Palestijnse zone bestond er lange tijd een intensief contact en dat zou zeer goed terug kunnen voeren op de neolithische tijd. Overigens is het gevaarlijk parallellen te trekken zonder voldoende bewijzen, sommige grondvormen in de architectuur kunnen op meerdere plaatsen ontstaan zonder dat er onderling contact is geweest. In dit geval kan je dan ook niet spreken van een echte trappiramide, maar de grondvorm is er wel. Net als later in de bronstijd kunnen er invloeden zijn geweest, en kan het bouwwerk een typisch eigen uitleg en gebruik hebben gekregen.
Nogmaals complimenten voor het onder de aandacht brengen van de Sardijnse prehistorie in je serie artikelen.
Op 14-07-2009 20:34:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden