In de vorige schrijfsels over de OThIQIVMIM, beter bekend als de mannamachine, kon u hiermee in deel 1 kennis maken als beschrijving in de Zohar, een boek behorende bij de mystieke stroming in het Joodse geloof de Kabbalah. In deel 2 werd de werking ervan uitgelegd door de Engelse techneuten Sassoon/Dale, terwijl deel 3 ging over de herkomst van het apparaat. Zowel eerdergenoemde Sassoon/Dale als de Duitse wetenschappelijke broers Fiebag waren het er over eens dat deze machine niet even in de smidse om de hoek was gefabriceerd, maar ergens vanuit de ruimte op onze aardkloot gedropt moest zijn. Oeps, en daar ging het bijna mis. Wat van buiten de aarde, welke ruimte en waar vandaan dan? Professor Fiebag formuleerde vier stellingen die vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw gangbaar waren om het al dan niet bestaan van buitenaards leven te beschrijven. En daar ging het weer bijna mis, maar nu met uw redacteur.

Writerslock?

Duurde het al even voordat deeltjes 2 en 3 het daglicht zagen, nu leek de beruchte ‘schrijversblokkade’ zich in huize Helderberg te manifesteren en deel 4 geheel verloren te gaan. Wat was het probleem?

In deel 4 was het de bedoeling de tegenargumenten van professor Fiebag omtrent de vier stellingen eens netjes neer te zetten. Maar wat bleek bij nader onderzoek? Fiebag was zijn tijd weliswaar al vooruit, maar zijn argumenten bleken inmiddels flink gedateerd. Dus goede raad was duur en wat nu te doen?

Wel, uw redacteur gaat na ampele overwegingen (bewust) een gouden regel van het vak in de wind slaan en zijn eigen mening geven. Normaal signaleren wij slechts de mening van A tegenover die van B, maar nu zal ik ‘virtueel’ - en wees paraat gij wetenschappers - mijn hoofd op het hakblok leggen. Ik ben het geneuzel zat en ga de 4 stellingen ‘tegen’ de buitenaardsen te lijf met wat ik dan maar zal noemen: de Helderberg-doctrine. En deze gaat als volgt:

Mad Max of Maximaal(end)?

1. Ja er bestaat wel buitenaards leven

Evoluïsten doen ons geloven dat het ontstaan van leven een fluitje van een cent is. Men neme wat koolwaterstoffen, laat die onder druk en straling/bliksem tot complexen groeien en de tijd doet de rest. Ja, je hebt gunstige omstandigheden nodig zoals een warmtebron op de juiste afstand, een maan en een scheve planeetas. Maar gezien het feit dat wij slechts een fractie van ons eigen zonnestelsel en wat daar buiten ligt hebben onderzocht, is het slecht een kwestie van speuren om in de miljarden sterren in even zo vele sterrenstelsels menig evenknie te vinden. We zijn er ook al druk naar op zoek en hebben nu twee satellieten in de ruimte hangen om verder te zoeken. De overvloed aan complexe bio-molecuulstructuren die inmiddels in het universum gevonden zijn geven nog meer body en laat de evolutie maar haar werk doen (zie hier).

2. Ja, afstanden in het universum vormen in het geheel geen belemmering voor interstellaire reizen

Professor Fiebag noemde al de mogelijkheid van ruimtesteden die eenmaal vertrokken van planeet Y (naar X wordt al voldoende gezocht) haar eigen leven leidt en ten principale niet meer hoeft terug te keren. Zij is immers zelfonderhoudend. Daarnaast staat het onderzoek naar tijdreizen nog maar in de kinderschoenen. Nu wordt toch weer beweerd dat tijdreizen via zogenaamde wormgaten wellicht toch tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Daar gaan we dus weer. Wij weten duidelijk nog veel te weinig over alle geldende natuurkundige wetten om definitief een ‘no go’ te kunnen geven, alhoewel de wetenschap ons graag anders doet geloven. Kortom, hier ligt nog een flinke portie onderzoek voor de dames en heren.

Daarbij komt dat wij momenteel tijd zien als zijnde lineair, d.w.z. je begint op punt A en eindigt ooit in B. 'Nee', zeggen onder andere de Maya’s: tijd moet gezien worden als cyclisch, dus zonder begin en eind. Aardse tijd is een fake! En staat er niet ook in de bijbel dat één dag voor God gelijk is aan 1000 voor de mens? Dus als we ons proberen te verplaatsen in een wereld met een heel andere omvang, draaisnelheid en daarmee tijdrekening dan zou dat best eens kunnen kloppen.

3. Typerend voor het aardse ras is de hoogmoedige gedachte dat wij en wij alleen de vorm hebben die past bij het fenomeen ‘leven’

Als er in het universum al vormen van leven zouden zijn, dan is dat natuurlijk op microniveau. Kortom: leven in het universum beperkt zich - behoudens onze unieke Moeder Aarde - tot bacteriën en virussen. Korstmossen mogen ook, maar dan houdt het ook echt op. Waar halen ze de waanzin vandaan?! Wij zijn met onze 4,5 miljard jaartjes, ten opzichte van de 13,6 miljard universumjaren die wij kunnen ‘bewijzen’, een groentje in de kosmos. Wat de wetenschap en technologie ons in de laatste tweehonderd jaar heeft laten zien is dat bijna niets meer onmogelijk is. Het is alleen een kwestie van tijd. Hé waar heb ik dat eerder gehoord?

Kortom, als er in het universum ook maar één bewoonde planeet is die ons technologisch een paar honderd, duizend of zelfs honderdduizenden jaren voor is, waar blijven wij dan met onze hoogmoed? Daarbij komt dat juist Darwin ons probeert duidelijk te maken dat toch de beste, sterkste en intelligentste overleeft. Hijzelf geeft aan dat cellen vanzelf groter en complexer worden, in zee gaan leven, weer aan land komen en zich verder ontwikkelen als ware het een wetmatigheid.

Om huizen te kunnen bouwen, auto’s te maken en raketten te fabriceren heb je handjes nodig en geen vinnen of vleugels. Dus als entiteiten al van een planeet kunnen komen, zullen ze onherroepelijk enigszins op de mens moeten lijken en niet op mammoeten of steenuilen. En de kers op de taart is Genesis I, 26: "En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis."

4. Technologie is geen belemmering!

Het technologieprobleem is in de vorige alinea al aangestipt. De technologische revolutie van de laatste twee eeuwen hier op aarde laat zien dat áls de ontwikkelingen in de techniek nu eens niet verstoord wordt door godsdienst en politiek - maar vaak, helaas, gestimuleerd door oorlogen of vermoedens daarvan (Koude Oorlog) - het ook erg snel kan gaan. Wat nog niet zo lang geleden science fiction was, wordt alras werkelijkheid.

Maar briljante geesten hebben we in het verleden altijd al gehad. Schoolvoorbeeld is natuurlijk Leonardo Da Vinci, het multi-functionele genie. En weet u nog wat er met zijn ideeën gebeurde? Die eindigden op een stoffige plank in een museum in Madrid en bleven zo vele eeuwen voor de mensheid verborgen. Zou dat niet gebeurd zijn en had men zijn ideeën direct tot ontwikkeling gebracht, dan had de wereld er nu al héél anders uitgezien. En dus de hamvraag: waarom hier wel en daar niet? Weer dat typisch horizontaal denken van de mensheid; hier bestaat het wel, daar niet!

De moraal van het verhaal

Ja, buitenaards leven bestaat en wel in vele stadia van ontwikkeling. Ja, die buitenaardsen hebben ons in het verleden veelvuldig bezocht en hun sporen duidelijk nagelaten, zowel fysiek (piramides, sterrenwachten, meerhoekige muurstructuren ‘godensteden’, e.d.) als in mythen, sagen en godsdienstige geschriften zoals de Bijbel. Graham Hancock heeft eens een zinnige poging gewaagd om een aantal van die ‘vingerafdrukken’ te beschrijven ('Fingerprints of the Gods', in het Nederlands vertaald met de nietszeggende titel: 'Het ontstaan en het einde van alles'). Maar ook hij durfde het niet aan het woordje ‘god’ te vervangen door: ET/buitenaardse. Te gevaarlijk. Maar doet u dat nu zelf eens wel. Ga de uitdaging eens aan en lees de menselijke geschiedenis eens met een andere bril. U zult versteld staan van het resultaat.

Maar die piramides, tempels en zelfs hele steden waren toch door onze voorvaderen gebouwd met pikhouweeltje, touwtjes en piketpaaltjes? Natuurlijk, Kabouter Plop is ook nog even komen helpen. Bouwwerken en structuren die we nu nog steeds niet kunnen nabouwen, zelfs niet bij benadering, houden onze archeologen maar met mate bezig terwijl de makers ervan juist elementen eraan hebben toegevoegd die wetenschappers uit de juiste tijd aan het denken zouden moeten zetten. Al die bouwwerken zijn door middel van sterrenprojecties gedateerd, zeg maar voorzien van een bouwjaar. Verder zijn er vele wiskundige formules in verwerkt die de kenner zouden moeten wijzen op de gesofisticeerde afkomst.

Maar mythen, godsdiensten, zelfs de Bijbel dan? Bol staan ze van de geavanceerde aanwijzingen, waaronder de precessie van de aarde, u weet wel, die rare tolbeweging van de aarde om de aardas, tegen de richting van de draaiing in. Niet iets dat je op een regenachtige zaterdagmiddag even uitdenkt; daar komt iets meer bij kijken. Al het ingrijpen van buitenaf in de Bijbel - zowel het Oude als het Nieuwe Testament - kan gezien worden als interventie van buitenaardse entiteiten. God wordt/is mens of daarop gelijkend en of er een nog eerdere god bestaat laten we even in het midden, want waarom begon het ooit en door toedoen van wie of wat?

Big brother is watching you


Inderdaad, een betoog als dit kan niet anders afgesloten worden dan met de waarschuwing dat u vrijwel zeker van bovenaf bekeken wordt. Er zijn hierin twee opties. Of wij zijn de voortzetting van een beschaving die teloor dreigde te gaan en hier haar voortzetting heeft gevonden, of wij zijn tot ‘onze gelijkenis’ genetisch gemanipuleerd. In dat laatste geval is enige spionage op zijn plaats en wachten de buitenaardsen op het meest gunstige moment van bekendmaking. Voorlopig doen ze er het verstandigst aan nog ver van ons weg te blijven, althans buiten landings- en schietbereik. Zo tof is het op deze bol nu bepaald niet en bovendien bestaan regeringen nog steeds uit politiek addergebroed en is vrede nog ver te zoeken. Dus zijn het niet de besten die graag over de meest geavanceerde techniek zouden willen beschikken.

En waarom zien we ze dan niet, behoudens de enkele ware UFO-waarneming? Mimicry, ofwel camouflage. Als je dan al zoveel verder bent dan hier op het ondermaanse, dan is je voor ongewilde blikken vestoppen niet zo’n vreselijke klus. Onze mentalisten illusionisten kunnen u er alles van vertellen, althans op aards niveau.

En is er dan, behoudens alle bouwwerken en andere tekens e.d., niets meer overgebleven van buitenaardse bezoeken? Zeker wel; de mannamachine. Die moet na gedane arbeid nog ergens zijn/haar rustplaats hebben gevonden. Waar? Dat leest u in het vijfde en tevens laatste deel over dit wonderlijke apparaat.

Ja Horus: Helder, Max. En ik kan een heel eind met je meegaan - maar dat van kabouter Plop geloof ik toch echt niet.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 09-07-2009 8:46:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pulmonaria: God wordt/is mens of daarop gelijkend en of er een nog eerdere god bestaat laten we even in het midden, want waarom begon het ooit en door toedoen van wie of wat?

*knikt*
Op 09-07-2009 9:44:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
berma: Helder, hier wil ik nog wel meer van lezen.
Ik was min of meer tot de zelfde conclusie gekomen.
Verder geloof ik voorlopig niet meer zo in Darwin maar meer richting creonisme alhoewel wie heeft onze creator dan weer gemaakt.
(bericht gewijzigd op 9-7-2009 10:46:37)
Op 09-07-2009 10:38:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cell: Precies. En wij zijn nog nergens. Een stukje must read, hoe Michio Kaku het ziet:


Kaku defines a Type 1 civilization as one that is truly a planetary society, who has mastered all forms of terrestrial energy. Their energy output is much greater than ours. It would take at least 3,200 years to reach Type 2.

A Type 2 civilization is a civilization who have an energy output of a small star. They would be so advanced that they could build a sphere around their planet to maximize their energy output.

A Type 3 civilization is so advanced that they have begun colonizing other star systems. Their energy output is massive compared to ours. A civilization this advanced would be able to bend space and time at will. They would probably be capable of interdimensional travel and even time travel.

So where are we here on planet Earth? Well, we are Type 0. We still get our energy from dead plants. Pretty pathetic, if you ask me. I could only imagine what an advanced alien civilizations thinks of us. With our racism, wars, and class struggles we will be luck if we ever get to a Type 1. At the current rate, in my opinion the human race is headed toward extinction.
In the beginning there was nothing, which exploded.
Op 09-07-2009 0:19:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cell: Als toevoeging, wat hij ook opperde is o.a. om type 1 te worden, is een wereldwijde taal. Iedereen bijv. Engels als moedertaal. Daarbij een wereldwijd netwerk waar alles en iedereen mee in dezelfde taal makkelijk elkaar kan bereiken, hiermee zijn we al onderweg, met het internet. Het internet wordt in de toekomst inderdaad zo groot dat iedereen het met zijn lichaam zal mee gaan dragen (chips in hoofd of displays in ooglens geconnecteerd aan het internet)
In the beginning there was nothing, which exploded.
Op 09-07-2009 0:22:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sint Joris: Fingerprints of the Gods heb ik ook gelezen, Graham schrijft daar over overblijfselen van een 'oudere beschaving' welke (ver) voor onze beschaving reeds bouwwerken gemaakt zou hebben. Over buitenaardse heb ik heb ik hem niet gehoord inderdaad maar wellicht moet ik hem nog maar eens lezen met andere ogen.
It would have been better if Newton had contemplated how the apple got up there in the first place
Op 09-07-2009 0:33:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IkWilOokWatZegg: Mooi en interessant artikel.

Over de bouwwijze van de Grote Piramides bestaat de laatste jaren sinds de graven van de bouwers zijn gevonden steeds meer consensus.

In de piramides zijn op talloze plaatsen delen van gereedschap en kruiken gevonden die datteren uit de tijd van Cheops.

Als je het over vage dingen wilt hebben in Egypte, dan is de tempel naast de Sphinx (monolieten geen hiërogliefen) interessanter net als het Osirion in Abydos. Hoewel er in het Osirion hiërogliefen zijn gevonden heeft het er alle schijn van dat deze bouwsels een stuk ouder zijn dan de Oud Egyptische bouwwerken. De stijl van deze gebouwen is ook heel anders dan de gangbare Egyptische bouwkunst.

Op 09-07-2009 0:47:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Dit gaat de goede kant op. Ik ben tevreden.
Op 09-07-2009 15:03:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Vreemde argumentatie hier en daar om een vermeende buitenaardse machine te willen bewijzen; niet erg overtuigend hoor...

"... Ja, die buitenaardsen hebben ons in het verleden veelvuldig bezocht en hun sporen duidelijk nagelaten, ..."
De piramides? Sterrenwachten? Meerhoekige muurstructuren? ‘Godensteden’? Zijn die buitenaards? Waarom zouden de ET's met dergelijk onhandig bouwmateriaal bouwen; STEEN - of all materials.
Wij hebben slechts een paar duizend jaar voorsprong op de Egyptenaren en bouwen met veel effectievere bouw-'stenen': alluminium, ijzer, koper, brons, koolstofvezels, glas, plastics, en weet ik niet allemaal wat voor exotische materialen...
En het volgende moment dan weer schrijven over 'mimicry'; dat de ET's juist weer niet gezien willen worden? Waarom zouden ze opeens niet gezien willen worden als ze hier al langer zijn dan wij? Of in ieder geval al veel langer de macht zouden kunnen hebben? En ondertussen wel allemaal bouwwerken neerzetten...

'ksnap het niet!
God... Dat ben je zelluf!
Op 09-07-2009 16:20:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Aardig stuk weer in de rij "dream you're own dream in the middle of truth",.....

hier nog een paar http://renescience.punt.nl/?gr=796258
groet EL
Op 09-07-2009 18:29:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Ik zie de marsmannetjes meer als geesten of zielen zeg maar die zelf geen machines nodig hebben maar voor ons wel kunnen maken.
Wie weet is die machine alleen maar een lege schil en worden met pure denk kracht die ballen wel gevuld met voedsel.
Materie is een verzameling krachtvelden die wij als solide waarnemen.
De bewuste geest is ook een verzameling krachtvelden.
Bewustzijn moet dus ergens in de formule passen die alles om ons heen verklaard.
Zonder waarneming geen meting.

(bericht gewijzigd op 9-7-2009 20:18:30)
Stroom moet vloeien.
Op 09-07-2009 20:17:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
Cultuurmeneer:

Vreemde argumentatie hier en daar om een vermeende buitenaardse machine te willen bewijzen; niet erg overtuigend hoor...

"... Ja, die buitenaardsen hebben ons in het verleden veelvuldig bezocht en hun sporen duidelijk nagelaten, ..."
De piramides? Sterrenwachten? Meerhoekige muurstructuren? ‘Godensteden’? Zijn die buitenaards? Waarom zouden de ET's met dergelijk onhandig bouwmateriaal bouwen; STEEN - of all materials.
Wij hebben slechts een paar duizend jaar voorsprong op de Egyptenaren en bouwen met veel effectievere bouw-'stenen': alluminium, ijzer, koper, brons, koolstofvezels, glas, plastics, en weet ik niet allemaal wat voor exotische materialen...
En het volgende moment dan weer schrijven over 'mimicry'; dat de ET's juist weer niet gezien willen worden? Waarom zouden ze opeens niet gezien willen worden als ze hier al langer zijn dan wij? Of in ieder geval al veel langer de macht zouden kunnen hebben? En ondertussen wel allemaal bouwwerken neerzetten...

'ksnap het niet!

Omdat wij een slavenras zijn en je geeft aan slaven geen goud.
Op 09-07-2009 22:31:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: We hebben echter door de vermenging met onze makers uiteindelijk wel dezelfde geestelijke kracht. Om dit te controleren zijn we van meet af aan gehersenspoeld met zeer sterke symbolen, klanken en verhalen.(mythologie, religie, hollywood, muziekindustrie, enz. enz.)
(bericht gewijzigd op 10-7-2009 19:07:39)
Nee, dank u.
Op 10-07-2009 18:54:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Ja Horus:

Helder, Max. En ik kan een heel eind met je meegaan - maar dat van kabouter Plop geloof ik toch echt niet.

Vergis je niet, Plop is de 14e bloodline of power.
Nee, dank u.
Op 11-07-2009 21:04:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
escatrax:
Cultuurmeneer:

Vreemde argumentatie hier en daar om een vermeende buitenaardse machine te willen bewijzen; niet erg overtuigend hoor...

"... Ja, die buitenaardsen hebben ons in het verleden veelvuldig bezocht en hun sporen duidelijk nagelaten, ..."
De piramides? Sterrenwachten? Meerhoekige muurstructuren? ‘Godensteden’? Zijn die buitenaards? Waarom zouden de ET's met dergelijk onhandig bouwmateriaal bouwen; STEEN - of all materials.
Wij hebben slechts een paar duizend jaar voorsprong op de Egyptenaren en bouwen met veel effectievere bouw-'stenen': alluminium, ijzer, koper, brons, koolstofvezels, glas, plastics, en weet ik niet allemaal wat voor exotische materialen...Moesten wij een gebouw plaatsen naast de piramides met volgens jouw zogezegd "effectievere bouw-stenen", zal na 1000 jaar de piramides er nog altijd staan en ons gebouw ga je waarschijnlijk niet meer zien.
Op 01-08-2009 14:44:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: Writerslock?

moet toch echt writersblock zijn dacht ik...
(maar in beide gevallen even irritant natuurlijk)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-08-2009 15:26:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Cell:

Precies. En wij zijn nog nergens. Een stukje must read, hoe Michio Kaku het ziet:


Kaku defines a Type 1 civilization as one that is truly a planetary society, who has mastered all forms of terrestrial energy. Their energy output is much greater than ours. It would take at least 3,200 years to reach Type 2.

A Type 2 civilization is a civilization who have an energy output of a small star. They would be so advanced that they could build a sphere around their planet to maximize their energy output.

A Type 3 civilization is so advanced that they have begun colonizing other star systems. Their energy output is massive compared to ours. A civilization this advanced would be able to bend space and time at will. They would probably be capable of interdimensional travel and even time travel.

So where are we here on planet Earth? Well, we are Type 0. We still get our energy from dead plants. Pretty pathetic, if you ask me. I could only imagine what an advanced alien civilizations thinks of us. With our racism, wars, and class struggles we will be luck if we ever get to a Type 1. At the current rate, in my opinion the human race is headed toward extinction.


Tesla wilde van de Aarde een fase 3 ruimteschip maken, maar het kwam er niet van.
Nee, dank u.
Op 01-08-2009 20:38:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
escatrax:
tjerky:

Cell:

Precies. En wij zijn nog nergens. Een stukje must read, hoe Michio Kaku het ziet:


Kaku defines a Type 1 civilization as one that is truly a planetary society, who has mastered all forms of terrestrial energy. Their energy output is much greater than ours. It would take at least 3,200 years to reach Type 2.

A Type 2 civilization is a civilization who have an energy output of a small star. They would be so advanced that they could build a sphere around their planet to maximize their energy output.

A Type 3 civilization is so advanced that they have begun colonizing other star systems. Their energy output is massive compared to ours. A civilization this advanced would be able to bend space and time at will. They would probably be capable of interdimensional travel and even time travel.

So where are we here on planet Earth? Well, we are Type 0. We still get our energy from dead plants. Pretty pathetic, if you ask me. I could only imagine what an advanced alien civilizations thinks of us. With our racism, wars, and class struggles we will be luck if we ever get to a Type 1. At the current rate, in my opinion the human race is headed toward extinction.


Tesla wilde van de Aarde een fase 3 ruimteschip maken, maar het kwam er niet van.


Ik vind het spijtig dat tesla zo verwaarloosd werd, he was great
Op 01-08-2009 21:44:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden