Op een van de hoogste heuveltoppen in Elbert County, Georgia, bevindt zich een reusachtig granieten monument. Op de vier reuzenstenen die samen de deksteen steunen staan in acht verschillende talen tien 'guides', of vrij vertaald 'tien geboden'. Maar het zijn niet de tien geboden die Mozes volgens het boek Exodus op twee stenen tafelen ontving op de top van de berg Horeb in de Sinaïwoestijn. Het monument wordt de Georgia Guidestones genoemd of soms ook wel Amerika's Stonehenge.

Hoewel de Georgia Guidestones door weinigen gekend zijn, zou het een belangrijke link naar een geheime hiërarchie - die de wereld waarin wij leven overheerst - zijn. De oorsprong van het vreemde monument is gehuld in geheimzinnigheid, omdat niemand de ware identiteit kent van diegene, of diegenen, die verantwoordelijk is/zijn voor de oprichting. Het enige dat men met zekerheid weet, is dat in juni 1979 een netjes geklede en welbespraakte vreemdeling het bureau van de Elberton Granite Finishing Company bezocht met de mededeling dat hij een monument wou bouwen om een boodschap aan de mensheid over te brengen.

De vreemdeling identificeerde zich als R. C. Christian, maar weldra werd duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde die richtgevende aanwijzingen aan de mensheid wilden aanbieden. Tot op heden - en drie decennia later - weet nog steeds niemand wie R. C. Christian in werkelijk was, of wat de namen waren van diegenen die hij vertegenwoordigde.

De berichten die op de Guidestones gegraveerd werden behandelen vier belangrijke zaken:

1. Totstandbrenging en bestuur van een wereldoverheid,
2. Controle over bevolkingsaantal en geboortebeperking,
3. Milieu en de relatie van de mens met de natuur,
4. Spiritualiteit.

De openbare bibliotheek van Elberton heeft een boek dat door iemand die zich R. C. Christian noemt geschreven is. Daarin staat te lezen dat hij het monument heeft opgedragen aan Thomas Paine en de occulte filosofie die hij heeft aangenomen. Dat lijkt meer dan geloofwaardig, want tot op de dag van vandaag worden de Georgia Guidestones nog steeds gebruikt als vergaderplaats voor geheime ceremonies en mythische vieringen. En de enige godsdienstige leider uit de streek die zich uitsprak tegen het Amerikaanse Stonehenge heeft recent zijn dienstverlenend ambt verplaatst naar een andere regio.

De boodschap van de Georgia Guidestones

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.
2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit.
3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.
4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met getemperde redelijkheid.
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.
6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een wereldrechtbank.
7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.
9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde door het streven naar oneindige harmonie.
10. Wees geen kanker op de aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat ruimte voor de natuur (sic)

Indien we vandaag de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen willen brengen, betekent dit dat we circa 94 procent van de mensheid zullen moeten uitroeien. De verwijzing van de Georgia Guidestones om een wereldtribunaal op te richten overschaduwd de huidige stappen om een internationale rechtbank en een wereldoverheid op te richten. De nadrukkelijke verwijzingen om rekening te houden met de natuur accentueren de milieubewegingen van de jaren '90 van vorige eeuw. Het streven naar oneindige harmonie reflecteert de huidige inspanningen om het Joods-christelijke geloof door een nieuwe godsdienst of spiritualiteit te vervangen.

De berichten van het Amerikaanse Stonehenge overschaduwen ook de huidige inspanningen voor duurzame ontwikkelingen. Iedere keer dat u de uitdrukking 'duurzame ontwikkeling' hoort zou u deze terminologie door 'socialisme' moeten vervangen om beter te begrijpen wat de intenties zijn. Het 'Earth Charter' (Handvest van de Aarde) dat onder leiding van Michail Gorbatsjov en Maurice Strong werd samengesteld bestaat uit dezelfde basiskwesties: controle over geboortebeperking, een wereldbestuur, het belang van natuur en omgeving en een nieuwe spiritualiteit. De overeenkomsten met de ideeën die op de Georgia Guidestones gegraveerd werden en het Earth Charter wijzen op een gemeenschappelijke bron.

Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, werd onlangs geciteerd, verwijzend naar het Amerikaanse Stonehenge: "Ik wil dat mensen weet hebben van de stenen... We zijn op weg naar een wereld waar we mogelijk onszelf zullen opblazen en misschien zal de aardbol niet meer bestaan... Het is tijd om onszelf te herbevestigen welke mooie dingen dit land bezit en de Georgia Guidestones symboliseren dat."

Maar wat is de ware betekenis van de Georgia Guidestones? En waarom zijn deze heimelijke berichten zo belangrijk? Omdat het een bevestiging is van het feit dat er een heimelijke groep werkzaam is die:

1. Het bevolkingsaantal op aarde drastisch wil verminderen,
2. De milieutheorie wil promoten,
3. Een wereldoverheid wil oprichten,
4. Een nieuwe spiritualiteit wil bevorderen.

De groep die verantwoordelijk is voor de Georgia Guidestones is een van de vele gelijkaardige groeperingen die samen naar een nieuwe wereldorde, een nieuw economisch wereldsysteem en een nieuwe wereldspiritualiteit werken. Achter die groepen zitten echter duistere geesten. Als we de aard van die duistere geesten niet begrijpen, is het onmogelijk om de wereldgebeurtenissen te ontcijferen. Het feit dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones gehoord hebben of hun bericht aan de mensheid niet kennen, wijst op de graad van controle die vandaag bestaat over wat Amerikanen denken. We moeten het op eigen risico negeren zeker?

Het gat dat u in het centrale gedeelte van de steen op bovenstaande foto ziet werd door de bouwers aangebracht opdat de poolster op elk ogenblik zou kunnen gezien worden. Het was een van vele eisen die R. C. Christian bij de bouw van het Amerikaanse Stonehenge stelde. Het wijst op zijn obsessie voor de samenhang van de zon, de maan en de sterren. Occulte groeperingen aanbidden vaak de beweging van de hemellichamen als onderdeel van hun godsdienstige ceremonies.

Een boek over de Georgia Guidestones dat door Elberton Granite in 1981 gepubliceerd werd kunt u hier downloaden (pdf-download - 70 Mb).

Clavius:
artikel:

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.
2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit.


Waarom wordt er bij dit punt automatisch aangenomen dat de guidestones suggeren direct van het huidige aantal wereldburgers naar het voorgestelde aantal wereldburgers te gaan? Hoe KAN je dat uberhaupt aannemen terwijl punt 2 eigenlijk al exact verteld hoe punt 1 te bereiken???

Er wordt namelijk niet gezegd dat men dit zou moeten bereiken door buitenproportionele massamoord. Er wordt in heel begrijpelijke taal uitgelegd dit door slimme voortplanting te bereiken. Door op een wijze manier voort te planten bereikt men vanzelf een wereldbevolking die de aarde ook daadwerkelijk kan verdragen.

Maw, het feit dat er HOND geschreven staat en dat men tóch KAT leest vind ik veel verbasingwekkender dan de guidestones an sich. En dat is wellicht ook de enige reden waarom dit artikel op Grenswetenschap thuishoort. Ik heb zo'n vermoeden dat de schrijver zelfs vraagtekens zou zetten bij menig aflevering van de smurfen.
I might just be saying that to get you mad...
Op 17-07-2009 9:28:50 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: Thomas schreef: "Tot op heden - en drie decennia later - weet nog steeds niemand wie R. C. Christian in werkelijk was, of wat de namen waren van diegenen die hij vertegenwoordigde."

Zou R.C. niet kunnen verwijzen Rosenkreutz Christian? R.C. is de afgesproken handtekening van geheime genootschap Rozenkruisers.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkruisers
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 17-07-2009 11:00:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link: <quote>1. Het bevolkingsaantal op aarde drastisch wil verminderen</quote>

Of weet heeft van een gebeurtenis die zoiets gaat veroorzaken,...geschiedenis herhaalt zich , .. nietwaar?

In het nieuwe boek zou dan staan;

ga en vermenigvuldig u,.. maximaal 1 maal
Op 17-07-2009 0:31:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ukkepuk: Geachte heer Renneboog,

Ik ben een beetje teleurgeteld dat je ons niet voor ons zelf laat nadenken. Meteen stelt dat hier een orde achter zit die 1 geloof 1 bank enz wil. Terwijl dit stukje hieronder toch echt zelf geschreven is door jou.

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.
2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit.
3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.
4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met getemperde redelijkheid.
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.
6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een wereldrechtbank.
7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.
9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde door het streven naar oneindige harmonie.
10. Wees geen kanker op de aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat ruimte voor de natuur (sic)

Misschien krijgt de mensheid de kans om snel (bijna) opnieuw te mogen beginnen. Deze regels zouden dan helemaal zo gek nog niet zijn. Ik vind het jammer dat dit stukje zo enorm complot theorie aanvoelt voelt mij. Wel super interessant maar had graag een meer neutrale kijk willen lezen.

Groet Ukk,
Op 17-07-2009 0:37:20 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Radiation:

Thomas schreef: "Tot op heden - en drie decennia later - weet nog steeds niemand wie R. C. Christian in werkelijk was, of wat de namen waren van diegenen die hij vertegenwoordigde."

Zou R.C. niet kunnen verwijzen Rosenkreutz Christian? R.C. is de afgesproken handtekening van geheime genootschap Rozenkruisers.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkruisers

Roman Catholic?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 17-07-2009 13:49:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ix: De Aarde is niet te klein voor 7 miljard mensen, het is een kwestie van efficienter ruimte gebruik. Een relatief kleine oppervlakte als Nederland moet een dikke 16 miljoen mensen huisvesten, terwijl er elders landen zijn waar de dichtheid aanzienlijk lager is, door de aanwezigheid van landgrenzen krijg je dit soort problemen.

De oceanen, die de grootste ruimte op Aarde innemen, zijn nog helemaal niet in gebruik! Booreilanden demonstreren hoe je de zee kunt gaan bewonen, daarbij is de zee gunstig voor energieopwekking: golfslag, koud/warmte stroming, windenergie, zonne-energie, plenty energie voor een tuinderskassenflat op zee.

We kunnen ook nog de Aard in.. kilometers diep, onzin dus, dat we met teveel zijn. Hoewel het wel goed is, te beseffen dat de mens op zijn passen moet tellen en op tijd te anticiperen op de tendensen en dus bv geen gezinsuitbreidingen te promoten tot 10 kinderen per gezin zoals de pastoor dat vroeger deed.

Als er een bepaalde bevolkingsgroep aan moet gaan geloven zijn het wat mij betreft dit soort priesters als die Christian en andere 'Illuminati'. De bevolking uitroeien staat gelijk aan niet eens proberen, té makkelijk.
Op 17-07-2009 19:59:44 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Ix:

De Aarde is niet te klein voor 7 miljard mensen, het is een kwestie van efficienter ruimte gebruik. Een relatief kleine oppervlakte als Nederland moet een dikke 16 miljoen mensen huisvesten, terwijl er elders landen zijn waar de dichtheid aanzienlijk lager is, door de aanwezigheid van landgrenzen krijg je dit soort problemen.

De oceanen, die de grootste ruimte op Aarde innemen, zijn nog helemaal niet in gebruik! Booreilanden demonstreren hoe je de zee kunt gaan bewonen, daarbij is de zee gunstig voor energieopwekking: golfslag, koud/warmte stroming, windenergie, zonne-energie, plenty energie voor een tuinderskassenflat op zee.

We kunnen ook nog de Aard in.. kilometers diep, onzin dus, dat we met teveel zijn. Hoewel het wel goed is, te beseffen dat de mens op zijn passen moet tellen en op tijd te anticiperen op de tendensen en dus bv geen gezinsuitbreidingen te promoten tot 10 kinderen per gezin zoals de pastoor dat vroeger deed.

Als er een bepaalde bevolkingsgroep aan moet gaan geloven zijn het wat mij betreft dit soort priesters als die Christian en andere 'Illuminati'. De bevolking uitroeien staat gelijk aan niet eens proberen, té makkelijk.

de huidige levensstandaard is niet te handhaven, en daar komen steeds meer problemen bij, je kan de zee wel volbouwen maar waar haal je zoveel staal weg als al het erts dan inmiddels al op is bijvoorbeeld?

de mensen in arme landen zullen er vast bij mee zijn, maar hoe leg je 90% van de westerse wereld uit dat we moeten gaan leven als de mensen in afrika terwijl men niet eens 1 vakantie per jaar in wil leveren, van de 3 keer dat ze "weg moeten"?

het zou misschien wel kunnen, maar het overgrote deel van de mensen die wat hebben zullen dat willen houden, met de grootste oorlog ooit als resultaat, en nadat de hele wereld elkaar uitgemoord heeft dan zal er wel weer genoeg ruimte zijn denk ik...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-07-2009 20:49:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Op het eerste gezicht een mooie tekst. Utopisch zelfs. Ik kan het er op het eerste gezicht ook nog wel mee eens zijn dat veel problemen worden veroorzaakt door teveel mensen, teveel religies etc. Je zou er zo intrappen.

Het vervelende is echter wat er NIET op staat. En als je daar wat langer over nadenkt, dan wordt het toch allemaal wat enger.

Want: zeggen dat je één regering, rechtbank, munteenheid of taal wil, is iets anders dan zeggen welke regering, rechtbank, munt of taal dat dan wel moet zijn. En: zeggen dat 6½ miljard mensen moeten verdwijnen is iets heel anders dan zeggen wie er dan wel moet verdwijnen in het vuur of het zuur.

En daar begint het allemaal een beetje Nationaalsocialistisch te worden. Niet voor niets staat dit monument in Georgia, USA. Het Zuiden, waar kleurlingen geen mensen zijn, waar Mexicanen goedkope machines zijn, waar dieren wandelend vlees zijn, waar arme mensen sukkels zijn en waar vrouwen onderdanig zijn. Waar rechters partijdig zijn en politici maffia zijn. Waar nog niet zo heel lang geleden standrechtelijk werd gelynchd en discriminatie wettig was. Waar 4 generaties geleden nog de geconfedereerde staten zich wilden afsplitsen van de VS enkel om de slavernij te kunnen behouden.

Kortom, ik heb zo mijn twijfels bij R.C. Christian en zijn motieven.
Op 17-07-2009 22:03:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Als we om te beginnen ophouden met oorlog voeren of oorlog voor te bereiden, houden we zoveel energie en grondstoffen over, dat er plotseling een overschot zal zijn.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-07-2009 22:32:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ix: Inderdaad, materiaal e.d. peanuts.. Je kunt ook eilanden kunstmatig opspuiten. Val niet over details, hoe te bekostigen? Als ik het hele geldsysteem dat nu toch al tot over de oren sick is, weg denk.. we hebben de kennis, het enige wat denk ik ontbreekt is wilskracht: gewoon beginnen, doen! De mensheid ging ten onder omdat de oplossing te duur werd? Wie, welke bastard is dat dan.. die niet inziet dat dit een kwestie is die de mensheid aangaat en niet alleen 'hem'!
Op 17-07-2009 23:42:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Clavius:

artikel:

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.
2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit.


Waarom wordt er bij dit punt automatisch aangenomen dat de guidestones suggeren direct van het huidige aantal wereldburgers naar het voorgestelde aantal wereldburgers te gaan? Hoe KAN je dat uberhaupt aannemen terwijl punt 2 eigenlijk al exact verteld hoe punt 1 te bereiken???

Er wordt namelijk niet gezegd dat men dit zou moeten bereiken door buitenproportionele massamoord. Er wordt in heel begrijpelijke taal uitgelegd dit door slimme voortplanting te bereiken. Door op een wijze manier voort te planten bereikt men vanzelf een wereldbevolking die de aarde ook daadwerkelijk kan verdragen.

Maw, het feit dat er HOND geschreven staat en dat men tóch KAT leest vind ik veel verbasingwekkender dan de guidestones an sich. En dat is wellicht ook de enige reden waarom dit artikel op Grenswetenschap thuishoort. Ik heb zo'n vermoeden dat de schrijver zelfs vraagtekens zou zetten bij menig aflevering van de smurfen.

Nou vooruit dan, omdat het bij de beesten af is:
"If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck."
http://en.wikipedia.org/wiki/Duck_test
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 18-07-2009 2:11:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mr. X.: @Clavius
Er wordt in heel begrijpelijke taal uitgelegd dit door slimme voortplanting te bereiken. Door op een wijze manier voort te planten bereikt men vanzelf een wereldbevolking die de aarde ook daadwerkelijk kan verdragen.

Dit kunt u toch niet menen? Welke wijzen op dees' aardkloot mogen bepalen wat 'slimme voortplanting' is? Wie wel en wie niet en hoe vaak?
Eugenetics-aanhanger?
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics
Op 18-07-2009 2:26:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Het idee van de übermensch is na w.o.2 niet verdwenen, de wetenschappers zijn in de v.s. vrolijk verder gegaan. In Japan heeft men de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek serieus genomen, en een algeheel inentingsverbod voor kinderen onder de twee jaar afgekondigd Hierdoor is de babysterfte met zo'n 50% gedaald. In veel landen wordt inenting van baby's echt gepushed. Dan kan men zonder totaal door te draaien wel spreken van een zeer bedenkelijke vorm van bevolkingsbeperking.
Nee, dank u.
Op 18-07-2009 8:50:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: spotte nog een korte maar overtuigende docu;

The Eugenics connection:


en nog een akelige opsomming;

Population reduction operations today
http://www.oldthinkernews.com/Articles/oldthinker%20news/eugenics_and_environmentalism.htm
Op 18-07-2009 16:48:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Frank Bomans: Klonen en genetische manipulatie zijn gewoon dezelfde uberzoektocht.
Zijde weer bezig, Madam Toerkes?
Op 18-07-2009 17:04:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: Tja eugenics past de mens zonder schrom al jaren/eeuwen op dieren uit (fokken noemen we dat), maar op de mens mag het niet, weer een lekkere dubbele moraal van de mensheid.
"We're all mad here."
Op 18-07-2009 18:03:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker: Ik heb jaren in de geestelijk gehandicapten zorg gezeten.
Van mij mag je ze sterliseren, wel hebben een aantal een kinderwens (terwijl ze zeer vaak nog geen huisdier in leven kunnen houden) en nog vaker gieren de hormonen gewoon door hun lijf ( het blijven wel mensen), met alle gevolgen.
Als er dan een kind komt moet er een blik hulpverleners open getrokken worden om de boel enigzins in goede banen te leiden (het liefst 24/7, wat gewoonweg niet lukt).
Dus ik zeg (in ieder geval bij deze groep) sterliseren, doen.
Op 18-07-2009 19:50:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Seeker:

Ik heb jaren in de geestelijk gehandicapten zorg gezeten.
Van mij mag je ze sterliseren, wel hebben een aantal een kinderwens (terwijl ze zeer vaak nog geen huisdier in leven kunnen houden) en nog vaker gieren de hormonen gewoon door hun lijf ( het blijven wel mensen), met alle gevolgen.
Als er dan een kind komt moet er een blik hulpverleners open getrokken worden om de boel enigzins in goede banen te leiden (het liefst 24/7, wat gewoonweg niet lukt).
Dus ik zeg (in ieder geval bij deze groep) sterliseren, doen.

Dapper, je zal hier nog wel het een en ander over lezen na deze post. Het is zo moeilijk om de grens te trekken, Ik ben wel eens bij een compleet zwakbegaafd gezin, (de ouders waren kinderen, en de kinderen kleuters) op bezoek geweest en het was erg gezellig. Maar schrijnende gevallen zijn er natuurlijk ook genoeg, dus hier is sterilisatie wel verstandig. Dan hoef je mensen niet hun sex af te pakken, maar zorg je wel dat het niet verder gaat in het genenpakket der mensheid. Maar ja, ik draag contactlenzen, dus mag ik me dan ook niet meer voortplanten in het kader van de übermensch?
Nee, dank u.
Op 18-07-2009 20:25:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: @ tjerky

Nee contactlenzen geen probleem, alleen mag je je éénmaal voortplanten met iemand die de zelfde tegenovergestelde oogcorretie sterkte.

"We're all mad here."
Op 18-07-2009 20:44:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker:
tjerky:

Seeker:

Ik heb jaren in de geestelijk gehandicapten zorg gezeten.
Van mij mag je ze sterliseren, wel hebben een aantal een kinderwens (terwijl ze zeer vaak nog geen huisdier in leven kunnen houden) en nog vaker gieren de hormonen gewoon door hun lijf ( het blijven wel mensen), met alle gevolgen.
Als er dan een kind komt moet er een blik hulpverleners open getrokken worden om de boel enigzins in goede banen te leiden (het liefst 24/7, wat gewoonweg niet lukt).
Dus ik zeg (in ieder geval bij deze groep) sterliseren, doen.

Dapper, je zal hier nog wel het een en ander over lezen na deze post. Het is zo moeilijk om de grens te trekken, Ik ben wel eens bij een compleet zwakbegaafd gezin, (de ouders waren kinderen, en de kinderen kleuters) op bezoek geweest en het was erg gezellig. Maar schrijnende gevallen zijn er natuurlijk ook genoeg, dus hier is sterilisatie wel verstandig. Dan hoef je mensen niet hun sex af te pakken, maar zorg je wel dat het niet verder gaat in het genenpakket der mensheid. Maar ja, ik draag contactlenzen, dus mag ik me dan ook niet meer voortplanten in het kader van de übermensch?

Ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer die kinderen ( vooropgesteld dat ze een "normaal" iq hebben) ouder worden en ze geestelijk de meerdere van hun ouders worden
Op 18-07-2009 21:04:23 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker: Oh ja, wat betreft je contactlenzen, nou vooruit je mag je nog voorplanten .
(bericht gewijzigd op 18-7-2009 21:06:13)
Op 18-07-2009 21:05:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Seeker:

Oh ja, wat betreft je contactlenzen, nou vooruit je mag je nog voorplanten .

Ik heb persoonlijk een zwak voor vrouwen die enigszins loensen, maar wanneer dat genetisch/evolutionair niet wenselijk is beloof ik Big Brother er aan te werken.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 20-07-2009 1:38:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Not.
(bericht gewijzigd op 20-7-2009 1:41:18)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 20-07-2009 1:38:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Zonder verstandelijk gehandicapten waren er ook geen verkiezingen.
Op 20-07-2009 3:30:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Mr X:

clavius:
Er wordt in heel begrijpelijke taal uitgelegd dit door slimme voortplanting te bereiken. Door op een wijze manier voort te planten bereikt men vanzelf een wereldbevolking die de aarde ook daadwerkelijk kan verdragen.

Dit kunt u toch niet menen? Welke wijzen op dees' aardkloot mogen bepalen wat 'slimme voortplanting' is? Wie wel en wie niet en hoe vaak?
Eugenetics-aanhanger?


Dat meen ik wel degelijk. Draai het eens om... Een voorbeeldje van een mooie paradox:

Om een auto te mogen besturen moet je aan bepaalde regels voldoen. Ouder zijn dan 18, een rijbewijs (die je dus eerst moet behalen), betalen aan de wegenbelasting, en nog zo veel meer. Misbruik je die bevoegheid om een auto te besturen, dan kan het zijn dat die bevoegdheid je wordt ontnomen. En dit gaat slechts om iets onbelangrijks als autorijden! Maar iedere randdebiel mag zomaar een kind op de wereld zetten. Als het ergens belangrijk is dat het goed gedaan wordt, dan is dat wel bij de opvoeding van een kind.
(bericht gewijzigd op 20-7-2009 9:29:48)
I might just be saying that to get you mad...
Op 20-07-2009 9:28:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Wat de aarde kan verdragen is niet afhankelijk van de genen maar van de opvoeding.
Op 20-07-2009 10:23:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
eoi:

Wat de aarde kan verdragen is niet afhankelijk van de genen maar van de opvoeding.


Weet ik niet. Hoe dan ook, opvoeding is extreem belangrijk.

En als de wereldbevolking teruggebracht wordt tot de voorgestelde 500 miljoen, zou de aarde dit aantal met gemak aankunnen, zelfs zonder dat we op het milieu hoeven te letten.

Bovendien lost het meteen een enorm aantal andere problemen op die de overbevolking met zich meebrengt... 1. Honger is dan de wereld uit. 2. Ziekten beter te beheersen, door de grotere onderlinge afstanden. 3. Oorlogen om resources of land zijn niet meer nodig. 4. Weg files. 5. Weg werkeloosheid. 6. Iedereen heeft zeeen van ruimte. 7. De natuur kan zichzelf weer managen 8. We hoeven niet langer op zoek naar alternatieve energie. En zo kan ik er nog wel tig opnoemen.
I might just be saying that to get you mad...
Op 20-07-2009 10:38:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Heb je gedeeltelijk gelijk in, maar verder op dezelfde voet is onwenselijk. Ik moet zeggen dat ik voor ben om alle machts/luxewellustigen/economie/maatschappijgeilen met een transport naar een andere planeet te brengen zodat deze natuurrijke planeet de mensen behoudt die het verdient.
Op 20-07-2009 10:51:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
eoi:

Heb je gedeeltelijk gelijk in, maar verder op dezelfde voet is onwenselijk. Ik moet zeggen dat ik voor ben om alle machts/luxewellustigen/economie/maatschappijgeilen met een transport naar een andere planeet te brengen zodat deze natuurrijke planeet de mensen behoudt die het verdient.


Ben ik het ook weer gedeeltelijk mee eens.

Ik zie namelijk geen enkel kwaad in luxe. De mens ontwikkeld zich steeds verder, en het lijkt me logisch dat zijn smaak dan ook meeontwikkeld. Ook om verdere ontwikkeling te kunnen faciliteren.

Voorbeeldje: Uit recent onderzoek is gebleken dat de mens een ontwikkelingsspurt heeft gemaakt toen die eenmaal zijn vlees is gaan koken/bakken. Het bereiden van het vlees is eigenlijk een luxe, maar daardoor ontwikkelde de mens zich wel verder.

Wat als we een volgende luxe afslaan waardoor de mens zich nóg verder ontwikkeld. Misschien is het juist de bedoeling dat de mens het zichzelf zó makkelijk maakt, dat deze alle energie op ontwikkeling kan richten. Wellicht worden we bij een volgende ontwikkelingsspurt wel nóg intelligenter en nóg verstandiger. Vooral dat laatste is erg wenselijk. Misschien is dit wel weer een 'bult' die we moeten nemen, waarna we er weer beter uitkomen?
I might just be saying that to get you mad...
Op 20-07-2009 10:59:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Link:
eoi:

Heb je gedeeltelijk gelijk in, maar verder op dezelfde voet is onwenselijk. Ik moet zeggen dat ik voor ben om alle machts/luxewellustigen/economie/maatschappijgeilen met een transport naar een andere planeet te brengen zodat deze natuurrijke planeet de mensen behoudt die het verdient.


en maar rammen op het klavier... die toch een sirieuse voetafdruk nalaat voor het milieu.. denk maar aan de miljoenen spams die dagelijks verzonden worden,.. de servers die continu opstaan,.. de onderdelen die van china naar europa verzonden worden, de produktie van glasvezels netwerken, en dan nog de stroom die de pc verbruikt, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een heleboel.

Verdien jij het om te blijven in jou vizie? Ik zou mezelf hypocriet vinden met zo'n uitspraak (pc, auto, tv, radio, centrale verwarming zijn toch luxe artikelen die ik niet kan missen)

Op 20-07-2009 11:54:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Clavius:

Mr X:

clavius:
Er wordt in heel begrijpelijke taal uitgelegd dit door slimme voortplanting te bereiken. Door op een wijze manier voort te planten bereikt men vanzelf een wereldbevolking die de aarde ook daadwerkelijk kan verdragen.

Dit kunt u toch niet menen? Welke wijzen op dees' aardkloot mogen bepalen wat 'slimme voortplanting' is? Wie wel en wie niet en hoe vaak?
Eugenetics-aanhanger?


Dat meen ik wel degelijk. Draai het eens om... Een voorbeeldje van een mooie paradox:

Om een auto te mogen besturen moet je aan bepaalde regels voldoen. Ouder zijn dan 18, een rijbewijs (die je dus eerst moet behalen), betalen aan de wegenbelasting, en nog zo veel meer. Misbruik je die bevoegheid om een auto te besturen, dan kan het zijn dat die bevoegdheid je wordt ontnomen. En dit gaat slechts om iets onbelangrijks als autorijden! Maar iedere randdebiel mag zomaar een kind op de wereld zetten. Als het ergens belangrijk is dat het goed gedaan wordt, dan is dat wel bij de opvoeding van een kind.

En dan kom je automatisch weer bij dezelfde vraag: wie bepaalt hoe je een kind dient op te voeden? Rouvoet? Clavius?
Je kunt je eigen normen en waarden nu eenmaal niet als ijkpunt voor een ander hanteren...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 20-07-2009 0:58:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ja Horus:

Clavius:

Dat meen ik wel degelijk. Draai het eens om... Een voorbeeldje van een mooie paradox:

Om een auto te mogen besturen moet je aan bepaalde regels voldoen. Ouder zijn dan 18, een rijbewijs (die je dus eerst moet behalen), betalen aan de wegenbelasting, en nog zo veel meer. Misbruik je die bevoegheid om een auto te besturen, dan kan het zijn dat die bevoegdheid je wordt ontnomen. En dit gaat slechts om iets onbelangrijks als autorijden! Maar iedere randdebiel mag zomaar een kind op de wereld zetten. Als het ergens belangrijk is dat het goed gedaan wordt, dan is dat wel bij de opvoeding van een kind.

En dan kom je automatisch weer bij dezelfde vraag: wie bepaalt hoe je een kind dient op te voeden? Rouvoet? Clavius?
Je kunt je eigen normen en waarden nu eenmaal niet als ijkpunt voor een ander hanteren...

Oh nee?

Even verder gaan in mijn voorbeeld. Het is onzin om een ander te dwingen je volledige rijstijl over te nemen. Je zithouding, schakel je sportief of doe je aan het nieuwe rijden, etc. Maar de belangrijke basisregels van het autorijden, die ervoor zorgen dat het voor iedereen leuk blijft, liggen wél vast. En iedereen met een roze pasje wordt geacht deze regels te kennen en na te volgen. Mensen die een gevaar op de weg zijn, zouden zo nooit auto gaan rijden. (in principe dan)

Zo zou men ook kunnen bepalen of iemand wel geschikt is om ouder te worden. Waarom mag iemand die niet eens kan voorzien in de eigen levensbehoeften gewoon een kind maken? Waarom mag iemand die zijn handen niet thuis kan houden een kind grootbrengen?

Iemand die geschikt is moet natuurlijk alle vrijheid krijgen om zijn/haar kind zo groot te brengen als die denkt dat het hoort. Maar waarom behouden mensen die naast de pot piesen nog steeds dezelfde rechten?
I might just be saying that to get you mad...
Op 20-07-2009 13:11:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Ix:

De Aarde is niet te klein voor 7 miljard mensen, het is een kwestie van efficienter ruimte gebruik.


Met de huidige groei zitten we in 2050 op 8.9 miljard
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 14:59:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
ThoTh:

Ix:

De Aarde is niet te klein voor 7 miljard mensen, het is een kwestie van efficienter ruimte gebruik.


Met de huidige groei zitten we in 2050 op 8.9 miljard
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population


Is onhoudbaar in mijn ogen. Misschien een idee om een deel van de Mensenheid preventief te ruimen.
(Ik ben uiteraard zelf bereid om mij tendienste van het leven en mijn medemens hiervoor beschikbaar te stellen.)
Wie gaat er straks al die monden voeden?
(bericht gewijzigd op 20-7-2009 15:31:36)
Ik ben ook gek... :P
Op 20-07-2009 15:30:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: [/quote]

Wie gaat er straks al die monden voeden?
[/quote]

God (met de Mozes-truc)?
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 20-07-2009 15:34:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ik zag laatst een filmpje (misschien zelfs wel hier) waarin werd gezegd dat alle mensen op aarde in australie zouden kunnen passen en dan elk een halve acre zouden hebben.
Alleen gaan zulke stellingen voorbij aan het feit dat een groot gedeelte van de aarde niet leefbaar is conform onze standaards en wordt er geen rekening gehouden met de groei.

Alhoewel ik zelf uiteraard niet voor drastische krimpmaatregelen ben (kies jij wie wel en wie niet?) heb ook ik het gevoel dat we een beetje uit onze voegen aan het barsten zijn en dat er iig een plan moet komen.

Punt is dat het plan er al ligt, maar dat ze het ons niet vertellen....
ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 15:41:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Radiation:

God (met de Mozes-truc)?


Jouw God of de mijne?
(bericht gewijzigd op 20-7-2009 15:44:28)
Ik ben ook gek... :P
Op 20-07-2009 15:43:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
ThoTh:


Alhoewel ik zelf uiteraard niet voor drastische krimpmaatregelen ben (kies jij wie wel en wie niet?) heb ook ik het gevoel dat we een beetje uit onze voegen aan het barsten zijn en dat er iig een plan moet komen.

Punt is dat het plan er al ligt, maar dat ze het ons niet vertellen....

En dan ben ik altijd nieuwsgierig naar wie die 'ZE' nu dan weer zijn?

Ben hoopvol dat de natuur het uiteindelijk zelf wel in balans zal brengen, zogaat het n.l. in gesloten systemen die tot chaos en wanorde vervallen.
Ik ben ook gek... :P
Op 20-07-2009 15:49:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
ThoTh:

Ik zag laatst een filmpje (misschien zelfs wel hier) waarin werd gezegd dat alle mensen op aarde in australie zouden kunnen passen en dan elk een halve acre zouden hebben.
Alleen gaan zulke stellingen voorbij aan het feit dat een groot gedeelte van de aarde niet leefbaar is conform onze standaards en wordt er geen rekening gehouden met de groei.

Alhoewel ik zelf uiteraard niet voor drastische krimpmaatregelen ben (kies jij wie wel en wie niet?) heb ook ik het gevoel dat we een beetje uit onze voegen aan het barsten zijn en dat er iig een plan moet komen.

Punt is dat het plan er al ligt, maar dat ze het ons niet vertellen....


Als wij er niets aan doen, dan doet de aarde dat wél. Als wij ziek worden, dan zorgt ons lichaam er ook voor dat het verblijf in ons lichaam er onaangenaam wordt voor de binnengedrongen bacterie. We krijgen koorts. In feite doet de aarde dit ook. Hoe meer er van ons zullen komen, hoe groter onze invloed op het klimaat, hoe ondraagelijker de omstandigheden voor ons worden. Uiteindelijk slinkt onze populatie vanzelf. Dus met onze aarde komt het heus wel goed.
I might just be saying that to get you mad...
Op 20-07-2009 15:51:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation:
Buff:

Radiation:

God (met de Mozes-truc)?


Jouw God of de mijne?


De mijne is dood, we zullen dus op de jouwe moeten bouwen.
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 20-07-2009 15:56:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Radiation:

Buff:

Radiation:

God (met de Mozes-truc)?


Jouw God of de mijne?


De mijne is dood, we zullen dus op de jouwe moeten bouwen.


Ik zal eens vragen of Hij zo'n brede rug heeft.
(bericht gewijzigd op 20-7-2009 15:58:50)
Ik ben ook gek... :P
Op 20-07-2009 15:58:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Clavius:

Als wij er niets aan doen, dan doet de aarde dat wél. Als wij ziek worden, dan zorgt ons lichaam er ook voor dat het verblijf in ons lichaam er onaangenaam wordt voor de binnengedrongen bacterie. We krijgen koorts. In feite doet de aarde dit ook. Hoe meer er van ons zullen komen, hoe groter onze invloed op het klimaat, hoe ondraagelijker de omstandigheden voor ons worden. Uiteindelijk slinkt onze populatie vanzelf. Dus met onze aarde komt het heus wel goed.


Ik maak me ook niet zo'n zorgen om de planeet, die redt zich echt wel. De mensheid, maar ook de huidige flora en fauna daarentegen zijn veel fragieler en relevanter in deze discussie.
ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 16:02:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Buff:

ThoTh:


Alhoewel ik zelf uiteraard niet voor drastische krimpmaatregelen ben (kies jij wie wel en wie niet?) heb ook ik het gevoel dat we een beetje uit onze voegen aan het barsten zijn en dat er iig een plan moet komen.

Punt is dat het plan er al ligt, maar dat ze het ons niet vertellen....


En dan ben ik altijd nieuwsgierig naar wie die 'ZE' nu dan weer zijn?

Ben hoopvol dat de natuur het uiteindelijk zelf wel in balans zal brengen, zogaat het n.l. in gesloten systemen die tot chaos en wanorde vervallen.

zie o.a.:
http://thepiratebay.org/torrent/4107992/Esoteric_Agenda

ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 16:04:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:


Nou zal 'm ff binnen trekken, ben benieuwd.
Ik ben ook gek... :P
Op 20-07-2009 18:28:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
Link:

eoi:

Heb je gedeeltelijk gelijk in, maar verder op dezelfde voet is onwenselijk. Ik moet zeggen dat ik voor ben om alle machts/luxewellustigen/economie/maatschappijgeilen met een transport naar een andere planeet te brengen zodat deze natuurrijke planeet de mensen behoudt die het verdient.


en maar rammen op het klavier... die toch een sirieuse voetafdruk nalaat voor het milieu.. denk maar aan de miljoenen spams die dagelijks verzonden worden,.. de servers die continu opstaan,.. de onderdelen die van china naar europa verzonden worden, de produktie van glasvezels netwerken, en dan nog de stroom die de pc verbruikt, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een heleboel.

Verdien jij het om te blijven in jou vizie? Ik zou mezelf hypocriet vinden met zo'n uitspraak (pc, auto, tv, radio, centrale verwarming zijn toch luxe artikelen die ik niet kan missen)

Daar laat ik de natuur over oordelen, ik gebruik geen auto, radio of centrale verwarming, eet enkel biologisch, gebruik de tv niet om tv te kijken, en piano spelen hoef je geen gloednieuwe piano voor te hebben hoor, er zijn er genoeg waar ik op mag spelen van mensen, zo werkt dat het beste. Waarom moet je altijd zelf alles vergaren? Bezit is belachelijk, deel gewoon wat je kunt delen en houd alleen het direct noodzakelijke voor jezelf.
Op 20-07-2009 19:01:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Buff:


Nou zal 'm ff binnen trekken, ben benieuwd.


Eerlijk gezegd weet ik niet of 'ze' echt benoemd worden maar boeiend is het wel. Neem het overigens niet als dé waarheid.

'Ze' zijn groepen mensen die voornamelijk door hun bloedlijn al honderden jaren betrokken zijn bij bijzonder veel incidenten. 'Ze' beschikken over kennis die voor de normale mens lastig te vinden is. ('The secret' was daar honderden jaren 1 van). Ze achten zich soms verantwoordelijk voor de mensheid en doen dan ook die dingen waarvan zij denken dat ze bijdragen aan the greater good. Daarbij snappen ze dat uiteindelijk alleen het doel telt en je niet te lang moet stilstaan bij slachtoffers onderweg, ook niet als het 1 van hen is.
ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 19:41:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Seeker:

tjerky:

Seeker:

Ik heb jaren in de geestelijk gehandicapten zorg gezeten.
Van mij mag je ze sterliseren, wel hebben een aantal een kinderwens (terwijl ze zeer vaak nog geen huisdier in leven kunnen houden) en nog vaker gieren de hormonen gewoon door hun lijf ( het blijven wel mensen), met alle gevolgen.
Als er dan een kind komt moet er een blik hulpverleners open getrokken worden om de boel enigzins in goede banen te leiden (het liefst 24/7, wat gewoonweg niet lukt).
Dus ik zeg (in ieder geval bij deze groep) sterliseren, doen.

Dapper, je zal hier nog wel het een en ander over lezen na deze post. Het is zo moeilijk om de grens te trekken, Ik ben wel eens bij een compleet zwakbegaafd gezin, (de ouders waren kinderen, en de kinderen kleuters) op bezoek geweest en het was erg gezellig. Maar schrijnende gevallen zijn er natuurlijk ook genoeg, dus hier is sterilisatie wel verstandig. Dan hoef je mensen niet hun sex af te pakken, maar zorg je wel dat het niet verder gaat in het genenpakket der mensheid. Maar ja, ik draag contactlenzen, dus mag ik me dan ook niet meer voortplanten in het kader van de übermensch?

Ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer die kinderen ( vooropgesteld dat ze een "normaal" iq hebben) ouder worden en ze geestelijk de meerdere van hun ouders worden

Ze waren ong.8, en 10, maar toch kleuters, is natuurlijk wel uitzonderlijk geval.
Nee, dank u.
Op 20-07-2009 20:20:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
eoi:

Link:

eoi:

Heb je gedeeltelijk gelijk in, maar verder op dezelfde voet is onwenselijk. Ik moet zeggen dat ik voor ben om alle machts/luxewellustigen/economie/maatschappijgeilen met een transport naar een andere planeet te brengen zodat deze natuurrijke planeet de mensen behoudt die het verdient.


en maar rammen op het klavier... die toch een sirieuse voetafdruk nalaat voor het milieu.. denk maar aan de miljoenen spams die dagelijks verzonden worden,.. de servers die continu opstaan,.. de onderdelen die van china naar europa verzonden worden, de produktie van glasvezels netwerken, en dan nog de stroom die de pc verbruikt, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een heleboel.

Verdien jij het om te blijven in jou vizie? Ik zou mezelf hypocriet vinden met zo'n uitspraak (pc, auto, tv, radio, centrale verwarming zijn toch luxe artikelen die ik niet kan missen)

Daar laat ik de natuur over oordelen, ik gebruik geen auto, radio of centrale verwarming, eet enkel biologisch, gebruik de tv niet om tv te kijken, en piano spelen hoef je geen gloednieuwe piano voor te hebben hoor, er zijn er genoeg waar ik op mag spelen van mensen, zo werkt dat het beste. Waarom moet je altijd zelf alles vergaren? Bezit is belachelijk, deel gewoon wat je kunt delen en houd alleen het direct noodzakelijke voor jezelf.

Hm, niet om het een of ander, maar ik denk dat Link met "rammen op het klavier" niet een piano bedoelt maar je toetsenbord...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 21-07-2009 13:15:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Clavius:

Ja Horus:

Clavius:

Dat meen ik wel degelijk. Draai het eens om... Een voorbeeldje van een mooie paradox:

Om een auto te mogen besturen moet je aan bepaalde regels voldoen. Ouder zijn dan 18, een rijbewijs (die je dus eerst moet behalen), betalen aan de wegenbelasting, en nog zo veel meer. Misbruik je die bevoegheid om een auto te besturen, dan kan het zijn dat die bevoegdheid je wordt ontnomen. En dit gaat slechts om iets onbelangrijks als autorijden! Maar iedere randdebiel mag zomaar een kind op de wereld zetten. Als het ergens belangrijk is dat het goed gedaan wordt, dan is dat wel bij de opvoeding van een kind.

En dan kom je automatisch weer bij dezelfde vraag: wie bepaalt hoe je een kind dient op te voeden? Rouvoet? Clavius?
Je kunt je eigen normen en waarden nu eenmaal niet als ijkpunt voor een ander hanteren...

Oh nee?

Even verder gaan in mijn voorbeeld. Het is onzin om een ander te dwingen je volledige rijstijl over te nemen. Je zithouding, schakel je sportief of doe je aan het nieuwe rijden, etc. Maar de belangrijke basisregels van het autorijden, die ervoor zorgen dat het voor iedereen leuk blijft, liggen wél vast. En iedereen met een roze pasje wordt geacht deze regels te kennen en na te volgen. Mensen die een gevaar op de weg zijn, zouden zo nooit auto gaan rijden. (in principe dan)

Zo zou men ook kunnen bepalen of iemand wel geschikt is om ouder te worden. Waarom mag iemand die niet eens kan voorzien in de eigen levensbehoeften gewoon een kind maken? Waarom mag iemand die zijn handen niet thuis kan houden een kind grootbrengen?

Iemand die geschikt is moet natuurlijk alle vrijheid krijgen om zijn/haar kind zo groot te brengen als die denkt dat het hoort. Maar waarom behouden mensen die naast de pot piesen nog steeds dezelfde rechten?

Duidelijk. Alleen kon ik vantevoren niet bepalen of ik een goede ouder zou zijn en merk je dat in de meeste gevallen pas achteraf, natuurlijk...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 21-07-2009 13:19:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Om even bij jouw analogie met het verkeer te blijven kun je pas na een overtreding met een sanctie komen en niet preventief. Anders kom je al snel in een soort Minority-Report-achtige maatschappij te leven, waar het begaan van een thought-crime al voldoende is om je te elimineren.
Overigens wordt de overlevingskans van een soort op aarde versterkt door diversiteit, dus snelheidsmaniakken en zondagsrijders alike.
Maar als jij zo graag verkeersagent wil spelen, soit...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 21-07-2009 13:24:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Als we geen vergunningstelsel voor het autorijden gebruikten, namelijk het rijbewijs, dan kwamen we er daar ook louter en alleen achteraf erachter dat iemand ongeschikt is om auto te rijden. De schifting vooraf houdt het grootste gedeelte ongeschikten uit het verkeer. Dat het dan nog steeds fout kan gaan betekend alleen maar dat de eisen niet streng genoeg zijn.

Een opleiding tot ouder en als gevolg van gunstige uitslag het behalen van een officiele toestemming, zou naar mijn mening geen kwaad kunnen. De eisen zouden zó streng gezet kunnen worden dat de groei van de wereldbevolking om wordt gezet in een traag maar gestage afname.
I might just be saying that to get you mad...
Op 21-07-2009 13:56:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Zou dat ook betekenen dat ouders die moeite hebben met leren (pedagogie v), maar bomvol liefde zitten, geen kids mogen krijgen?
Op 21-07-2009 14:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
sufi:

Zou dat ook betekenen dat ouders die moeite hebben met leren (pedagogie v), maar bomvol liefde zitten, geen kids mogen krijgen?

Dat zijn details. Het gaat er maar om dat het 'filter' zó permeabel wordt afgesteld dat de wereldbevolking langzaam krimpt ipv dat de supersterke groei van nu door kan zetten. Mensen onnodig kinderloos houden is natuurlijk ook onzinnig en zelfs helemaal niet gewenst.

Voordat ik besloot een kind op de wereld te zetten heb ik voor mezelf een enorme checklist afgevinkt. Ik vond, en vind het nog steeds, een enorme verantwoordelijkheid, die je eigen egoisme behoort te ontstijgen. Heb ik genoeg financiële middelen om het kind alles te bieden wat het nodig heeft? Kan ik het zelf wel aan? Kan ik het kind wel genoeg leren? Is mijn huidige leefomgeving wel geschikt? Watvoor ziekten komen er in de familie voor die mijn kind genetisch kunnen belasten? Enzovoorts... Ik denk eigenlijk dat als iedereen dat deed, en in het verleden had gedaan, dat we dan al niet eens meer een overbevolkingsprobleem hadden. Dan hadden de Georgia Guidestones er wellicht niet eens gestaan.

Het jammere is echter dat de mens dusdanig egoistisch is dat er in 9 van de 10 gevallen tóch gekozen wordt voor kinderen, ook al zijn de omstandigheden niet ideaal.
I might just be saying that to get you mad...
Op 21-07-2009 14:46:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Frank Bomans: Dit is zo'n artikel dat extra waarde krijgt dankzij de reacties. Geweldig om te volgen!

Ik heb verder weinig bij te dragen, maar wou het toch even zeggen.
Zijde weer bezig, Madam Toerkes?
Op 21-07-2009 15:08:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Clavius, hoeveel ik ook van kinderen houdt.. en ik mij vereerd zou voelen een kind te hebben dat ik alles zou kunnen bijbrengen dat ik ken en kan.. wens ik persoonlijk geen kind deze wereld toe, ik vind het geestelijke moord om een kind door die molen heen te drukken, hoeveel bescherming je het kind ook wilt geven, en ouders gaan daar (vaak ten koste van zichzelf) door vuur voor.
Dit vind ik geen gezonde ontwikkeling, ik zal er wellicht anders over denken als dingen veranderen, mischien in een natuurlijkere omgeving.

Goed dat jij alles op een rijtje heb gezet, ik kan begrijpen hoe moeilijk het allemaal is. Vooral in deze tijden van externe bemoeienis en commerciele manipulatie waar vooral kinderen zeer gevoelig voor zijn.
Op 21-07-2009 15:26:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Als per echtpaar twee kinderen volwassen worden worden, dan blijft de bevolking stabiel. (eigenlijk 2.1 omdat er ook voortijdig sterven of zich om andere redenen niet voortplanten) Enkele eeuwen geleden is echter de grote gezinnen politiek ingevoerd, om godsdienstoorlogen te kunnen voeren, en dezelfde lieden gaan ons nu vertellen dat we geen kinderen meer mogen krijgen, (of hooguit 1tje) omdat we anders de aarde kapot maken! het moet niet gekker worden...
(bericht gewijzigd op 22-7-2009 7:05:59)
Nee, dank u.
Op 22-07-2009 7:04:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Wie heeft het recht om te bepalen hoeveel kinderen ik in de toekomst wil krijgen. Geboorte het krijgen van een kind is al zo oud en is iets wat gepromoot moet worden. Het uit dunnen van de bevolking heeft maar 1 doel en dat is Macht. Als je als egocentrisch / satanistisch mens alles hebt in je leven ( voor hun dus geld) dan wil je dat geld natuurlijk ook onder controlle houden en ervoor zorgen dat dat geld generatie's naar generatie's in de familie blijft. Totdat de dag aanbreekt dat je macht hebt over zoveel geld / landen dat je denkt, Ey ik ben eigenlijk een god IK bepaal eigenlijk alles wat er in de wereld gebeurt, hoe zorg ik er nu voor dat alle mensen op aarde mij of ons gaan zien als God? waardoor wij alles maar ook echt alles kunnen doen op ONZE aarde.

Kort en simpel samengevat de gedachtengang van een klein select groepje valse Goden die ieder besef van Liefde en goedheid zijn vergeten en helemaal opgeslokt zijn door het materialisme en Sadisme.

Mijn vraag is WAAR en WIE zijn de mensen die de macht hebben om hier nog iets tegen te kunnen doen ? Waar Donker is is ook licht.
Op 24-07-2009 0:21:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Je kind willen / kunnen beschermen is alleen weggelegt ( jammer genoeg) voor de mensen die zich al meer bewust zijn van het leven en dat is helaas de minderheid. Ik probeer zo vaak mensen te helpen met zulke simpele manieren(voedings advies, advies om een negatief gevoel om te zetten in iets positiefs, info over wat een vaccin eigenlijk doet). maar mensen staan er gewoon niet open voor. Mensen hebben altijd een opkijk figuur of een figuur nodig die hen regels oplegt en informatie verschaft, zo zitten de mensen nou eenmaal inelkaar dat wordt zwaar misbruikt.Iedereen vertrouwd blind op het nieuws en wat de overheid hen verteld, waardoor de IK van de persoon eigenlijk langzaam sterft en in een soort van gevangenis terecht komt voor de rest van zijn leven, totdat er iets voor de IK traumatische / leuks gebeurt waardoor de herrinnering van de IK het ZIJN weer bovenkomt en je weer op het rechte pad terecht komt, maar dat duurt bij de meeste mensen tegenwoordig gewoon te lang.
Op 24-07-2009 0:35:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
wdawn:

Wie heeft het recht om te bepalen hoeveel kinderen ik in de toekomst wil krijgen.


Dat recht om te pas en te onpas kinderen te produceren, waar velen zo dol op zijn, hadden wij inderdaad. Helaas wordt er massaal misbruik gemaakt van dat recht. Resulterend in een bevolkingsaantal waaronder te planeet aarde, en dus ook de mensheid zelve, te lijden heeft. We hebben er dus helemaal zelf ervoor gezorgd dat we dat recht gaan verliezen. En nee, niet iedereen heeft dat recht misbruikt, maar de goede lijden ALTIJD onder de kwade. Dat recht MOETEN we wel verliezen om de aarde kunnen redden. Of we kiezen voor onze zweverigen 'rechten' en gaan gewoon samen met de aarde ten onder. Kiezen of delen.

En macht heeft er natuurlijk niets mee te maken. Want wanneer heb je nu méér macht? Als je de macht hebt over 7 miljard mensen? Of over 500 miljoen?
(bericht gewijzigd op 24-7-2009 12:58:06)
I might just be saying that to get you mad...
Op 24-07-2009 0:54:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Macht heeft daar wel mee te maken, die 500miljoen die overblijven zijn een stuk makkelijker te volgen dan 7mijard mensen. Ook oorlogen worden zo makkelijker uitgevochten, met relatief weinig mensen op aarde wordt het een stuk makkelijker om techniek tegen die mensen te gebruiken.
Op 24-07-2009 13:52:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
wdawn:

Macht heeft daar wel mee te maken, die 500miljoen die overblijven zijn een stuk makkelijker te volgen dan 7mijard mensen. Ook oorlogen worden zo makkelijker uitgevochten, met relatief weinig mensen op aarde wordt het een stuk makkelijker om techniek tegen die mensen te gebruiken.


Je hebt alleen veel minder mensen om die techniek op te brengen.

Face it, het is onlogisch. Bovendien heb je mijn andere reactie nog niet weerlegd.
I might just be saying that to get you mad...
Op 24-07-2009 14:08:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Mijn doel is ook niet om jouw mening te weerleggen. Mijn doel is om mijn standpunt te laten zien. "Je hebt alleen veel minder mensen om die techniek op te brengen" dat maakt het allemaal goedkoper (niet dat dat hoeft) en ooit weleens van onbemande vliegtuigen gehoord ? of tanks?. En het RECHT om zich voort te planten is 1 van de OER natuur wetten die gelden voor ALLE levende dingen, als je dat gaat verbieden dan kun je ademhalen ook wel gaan verbieden want daar krijg je weer co2 uitstoot van.

Er hoeft maar 1 wet te bestaan op de wereld en dat is de wet van het ZELF leren denken, wie goed doet goed ontmoet.
Wetten zijn er om ons onder controlle te houden. Oude stammen leven vaak zonder wetten die hebben een levensvisie van, als wij willen overleven dan moeten wij elkaar helpen zo ver dat mogelijk is.
En heel toevallig zijn het juist deze stammen die eigenlijk allemaal in harmonie leven en de natuur en de medemens waarderen en dankbaar zijn voor hun leven.

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, het is eigenlijk Heel erg makkelijk. Wij maken het ons zelf heel erg moeilijk
Op 24-07-2009 14:25:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
wdawn:

"Je hebt alleen veel minder mensen om die techniek op te brengen" dat maakt het allemaal goedkoper (niet dat dat hoeft) en ooit weleens van onbemande vliegtuigen gehoord ? of tanks?

Die hebben natuurlijk geen grondpersoneel nodig? Of iemand die het op afstand bedient? Onderhoudspersoneel? Mensen die brandstoffen verzorgen? Industrieen die die brandstoffen verwerken? etc

wdawn:

En het RECHT om zich voort te planten is 1 van de OER natuur wetten die gelden voor ALLE levende dingen.

Oh, dus als mijn testosteron tegen mij zegt dat ik iemand op zijn bek moet slaan dan moet ik dat ook zo maar mogen, omdat dat mijn OER instinct is?

wdawn:

Er hoeft maar 1 wet te bestaan op de wereld en dat is de wet van het ZELF leren denken, wie goed doet goed ontmoet.

Die werkte niet, en nu? Nog langer wachten tot het te laat is?

wdawn:

wetten zijn er om ons onder controlle te houden. Oude stammen leven vaak zonder wetten die hebben een levensvisie van, als wij willen overleven dan moeten wij elkaar helpen zo ver dat mogelijk is.

Die hebben vaak nog meer wetten dan wij. De laatst ontdekte indianenstam verklaarde meteen de oorlog, omdat met de kip, die ze aan de ontdekkers wilde schenken, niet aannam. De ontdekkers hadden op dat moment een locale regel verbroken.

wdawn:

harmonie leven en de natuur en de medemens waarderen en dankbaar zijn voor hun leven.

Ik kreeg bijna het zuur van wat je hier schreef.
I might just be saying that to get you mad...
Op 24-07-2009 15:04:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: waarom de aarde terugbrengen naar ongeveer 500miljoen inwoners?

omdat ze op die manier de huidige "welvaart" nog een tijdje kunnen rekken? als we met 7.000 miljoen mensen nog 50 jaar aan grondstoffen hebben, dan het je met 500 miljoen mensen voor nog ongeveer 700 jaar genoeg grondstoffen, een beetje afhankelijk van welke continenten je eerst op gaat ruimen...

oke, het is een te eenvoudige berekening, maar het idee erachter zal vast wel zo toepasbaar zijn, minder verbruik = meer reserves, lijkt me redelijk logisch...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 24-07-2009 19:58:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker:
Ron B.:

waarom de aarde terugbrengen naar ongeveer 500miljoen inwoners?

omdat ze op die manier de huidige "welvaart" nog een tijdje kunnen rekken? als we met 7.000 miljoen mensen nog 50 jaar aan grondstoffen hebben, dan het je met 500 miljoen mensen voor nog ongeveer 700 jaar genoeg grondstoffen, een beetje afhankelijk van welke continenten je eerst op gaat ruimen...

oke, het is een te eenvoudige berekening, maar het idee erachter zal vast wel zo toepasbaar zijn, minder verbruik = meer reserves, lijkt me redelijk logisch...

Heeft niet zo zeer te maken met een luxe leventje, of iets dergelijks.
Onze ecologische voetstap is ondertussen zo groot, zelfs als je alle luxe wegdenkt, dat we meerdere werelden nodig hebben om dit vol te houden.
Dus met minder mensen kunnen we meer en beter in harmonie met de natuur ("onze moeder" leven.
Op 24-07-2009 20:12:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Seeker:

Ron B.:

waarom de aarde terugbrengen naar ongeveer 500miljoen inwoners?

omdat ze op die manier de huidige "welvaart" nog een tijdje kunnen rekken? als we met 7.000 miljoen mensen nog 50 jaar aan grondstoffen hebben, dan het je met 500 miljoen mensen voor nog ongeveer 700 jaar genoeg grondstoffen, een beetje afhankelijk van welke continenten je eerst op gaat ruimen...

oke, het is een te eenvoudige berekening, maar het idee erachter zal vast wel zo toepasbaar zijn, minder verbruik = meer reserves, lijkt me redelijk logisch...

Heeft niet zo zeer te maken met een luxe leventje, of iets dergelijks.
Onze ecologische voetstap is ondertussen zo groot, zelfs als je alle luxe wegdenkt, dat we meerdere werelden nodig hebben om dit vol te houden.
Dus met minder mensen kunnen we meer en beter in harmonie met de natuur ("onze moeder" leven.


zou kunnen, maar helaas heb ik niet zoveel vertrouwen in de makers van deze guidestones, al is het alleen al omdat niemand weet wie zijn leuke idee dit was

dat minder mensen de levensstandaard van de overblijvers verhoogd lijkt me een automatisch resultaat van zo'n grote opruimingsactie.
de mensen die het goed bedoelen zullen dit waarschijnlijk ten goede van de aarde zelf willen doen, alleen betwijfel ik dus of de organisatie hierachter het ook zo zal bedoelen, de huidige wereldsituatie doet mij helaas naar het tegenovergestelde neigen...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 24-07-2009 20:34:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: http://www.argusoog.org/2011/03/sinistere-plaatsen-deel-12-%E2%80%93-de-georgia-guidestones/

Even doorscrollen naar 5.1 graag.
Daar staat het één en ander van de 'makers' te lezen.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:21:54 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden