Paus Benedictus XVI verkondigde onlangs dat in de tombe van Apostel Paulus botfragmenten zijn gevonden. De tombe werd in 2006 reeds ontdekt. De archeologen hebben de grafplaats niet geopend. Ze hebben een gat gemaakt waar ze een sonde doorheen brachten. De archeologen vonden beenderen en fragmenten van textiel. De textiel had een blauwe en paarse kleur.


(Tombe van Apostel Paulus)

De botfragmenten zijn vermoedelijk afkomstig uit de eerste of tweede eeuw. Vaticaanexperts beweren dat de positie van het graf, onder het opschrift 'Paulo Apostolo Mart' (Paul de apostel en martelaar), aan de basis van het hoofdaltaar, bewijst dat de botten afkomstig zijn van de apostel Paulus zelf. Apostel Paulus werd buiten Rome begraven. Later werd op de plaats de basiliek Sint-Paulus-buiten-de-Muren gebouwd.

Paulus was een Romeinse Jood die volgens overlevering eerst bestrijder was van de volgelingen van Jezus (Galaten 1:13). Hij bekeerde zich tot het christendom nadat hij een visioen kreeg op weg naar Damascus. Zijn brieven in het nieuwe testament hadden een belangrijke invloed op het christelijke denken.


(Rembrandt Van Rijn - Apostel Paulus)

Rengert-Elburg, de Nederlandse expert op het gebied van archeologische studie van oude botten en organische resten, zegt dat dit nooit kan worden bewezen. Zelfs niet als een genetische analyse mogelijk is. Dit om de simpele reden dat er geen bekende nazaten zijn waar het DNA mee vergeleken kan worden. De beenderen kunnen wel het geslacht, de leeftijd en de doodsoorzaak onthullen. Het gezicht kan mogelijk worden gereconstrueerd als de gehele schedel nog in het graf aanwezig is. Maar omdat men niet weet hoe apostel Paulus er uitzag, kan men het lichaam nog niet identificeren als zijnde apostel Paulus. Alle schilders die de apostel Paulus weergeven, zijn pas gaan verven lang na zijn dood.

Maar er zijn wel enkele historische gegevens die enig licht kunnen werpen op de waarschijnlijke identiteit van de beenderen. Apostel Paulus werd volgens overlevering onthoofd. De snede zou zich tussen de derde en de vierde nekwervel bevinden. Hier zouden de onderzoekers in ieder geval hun aandacht op kunnen vestigen.

Maar om dat te doen zal het graf voorzichtig moeten worden geopend. U zou het kunnen vergelijken met de opening van een faraotombe. Het graf zal met precisie en voorzichtigheid moeten worden behandeld. Eén onvoorzichtige handeling kan catastrofaal zijn voor de inhoud en de betrouwbaarheid van de resultaten. Of er nog kleding aanwezig is, ligt aan het feit of het graf al die tijd goed afgesloten is geweest.

In de tijd van apostel Paulus was textiel van hoge kwaliteit. De heidense Romeinen balsemden hun lichamen, maar Christenen deden dat niet. Hoogstwaarschijnlijk was apostel Paulus ook niet gebalsemd. Het enige wat tot nu toe wel bewezen kan worden, is dat zich in de sarcofaag botten bevinden uit de tijd van de opkomst van het Christendom.

Olav: "Eén onvoorzichtige handeling kan catastrofaal zijn voor de inhoud en de betrouwbaarheid van de resultaten. Of er nog kleding aanwezig is, ligt aan het feit of het graf al die tijd goed afgesloten is geweest."

Nounou, volgens de Wikipedia werd "Paulus" pas in 395 in zijn graf gelegd, en wat is er in de tussenliggende 350 jaar gebeurd? In 440 verwoestte een aardbeving de kerk. In 1823 ging het oude gebouw geheel in vlammen op en daarna werd op deze plaats een splinternieuwe basiliek gebouwd. Ik neem aan door bouwvakkers met heimachines, cementmolens en hijskranen.

Het zal wel weer vooral gaan om de vorm en niet om de inhoud, zoals met alles wat "kerkelijk" is. En belangrijker: een paar oude botjes van Paulus, of iemand anders, veranderen beslist de wereld niet en bewijzen ook helemaal niets over enige waarheid van het Katholieke geloof. Evengoed zal de Paus er wel weer een show omheen geven. Hij doet maar.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Paulus_buiten_de_Muren
Op 08-07-2009 21:53:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden