De zoektocht naar de mannamachine (weet u nog:deel 1, 2, 3, en 4) begint zo’n 3.200 jaar geleden wanneer een Semitisch (Joods) volkje onder aanvoering van haar leider Mozes een woestijn in het Midden Oosten - waarschijnlijk de Sinaï - intrekt. Mozes is tot die stap overgegaan na een goed gesprek met zijn God, die aan het eind van de tocht een land van melk en honing in het vooruitzicht had gesteld. Zijn God zegt dezelfde te zijn die ooit eerder Abraham apart zette en beloofde van zijn nazaten een groot volk te maken. Dus eerst een uitverkoren volk, dan de reinigingstocht door de woestijn en vervolgens het beloofde land.


(Nog één keer: de mannamachine)

En zij trokken verder

Nou, dan moet je wel erg sterk van geloof zijn, dus wie was die God? In deel 4 hebben we afgesproken dat we die ‘God’ voor het gemak maar vervangen door ’buitenaardse’. In dit geval kunnen we een stap verder gaan, want deze ‘God’ heeft zich aan Mozes met zijn naam bekend gemaakt. Als Mozes in Egypte zijn volk moet gaan leiden vraagt hij vertwijfeld: wie kan ik dan zeggen die mij hiertoe opdracht geeft?

Dan noemt God (in het Hebreeuws: Jahweh-JhWh) zijn naam: “Ik ben, die Ik ben” En hij zeide: “Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: 'Ik ben' heeft mij tot u gezonden” (Ex. 3:14).

Of dat Joodse volk ook in Egypte is geweest en daar de wonderlijke dingen heeft meegemaakt die in het Oude Testament staan, is niet door de toch nauwkeurige Egyptische geschiedschrijvers, noch door archeologische opgravingen bevestigd.

Maar hoe dan ook, de Israëlieten zijn in de woestijn aangekomen en na een paar dagen begint het gedonder al. De etensvoorraden raken op en Mozes keert zich in wanhoop tot ’Ik ben’ en vraagt om hulp. Die belooft uitkomst, en Mozes kan tegen zijn volk zeggen dat er de volgende ochtend brood uit de hemel zal komen: het manna. U en ik weten inmiddels dat het hier om een geavanceerde bakkerij ging in de vorm van de OThIQIVMIM - ook wel mannamachine genaamd. Uit een ruimtevaartuig naar de aarde gehaald om een morrend volk van voedsel te voorzien. Eigenlijk een soort omgekeerd Grieks drama: een ‘Machina ex Deus’, een machine die door God gestuurd is.


En het brood? Eerder een eiwitrijk eetbaar product met zoetige smaak waar een ‘volkje’ gedurende 40 jaar aan blootgesteld wordt. Een experiment om van te watertanden; wie weet wat de effecten daarvan geweest zijn. Bovendien hadden ze nieuwe leefregels meegekregen zowel in de vorm van de 10 Geboden, als nog een trits ge- en verboden.

Maar er is meer. ‘Ik ben’ geeft aan Mozes zeer gedetailleerde instructies voor de bouw van allerlei reisattributen. Ten eerste: een Ark des Verbonds. Dat klinkt heel religieus, maar het is waarschijnlijk meer een soort 'profane' laadkist geweest. Wel een luxeversie, want zowel van binnen als van buiten helemaal bekleed met goud. Op het deksel staan engelenfiguren (cherubs) in hetzelfde eremetaal. Professor Fiebag combineert een en ander handig en stelt dat in de Ark des Verbonds niet alleen de zogenaamde verbondsakte opgeborgen werd, maar ook de mannamachine (de Transportabele met de reservoirs, weet u nog?), wanneer deze door de woestijn vervoerd moest worden.


(0pengewerkt model)

Ook moest Mozes een soort 'meeneemtent' met omheining laten maken, die opgezet werd wanneer de Israëlieten ergens halt hielden. Die tent stond altijd ver van het normale tentenkamp en mocht alleen door de daarvoor aangewezen en opgeleide priesters betreden worden. In de tent der Samenkomst sprak Mozes ook met ‘Ik ben’ die zich tussen de cherubs op de Ark manifesteerde. Niet dat hij zelf aanwezig was want hij zegt in Exodus 33:

 “En Ik zal u brengen naar een land van melk en honing. Maar zelf trek Ik niet met u mee, want gij zijt zo’n halsstarrig volk dat Ik u onderweg zou kunnen vernietigen.”

Zo, die kun je als volk in je zak steken! Dus ‘Ik ben’ praat via de Ark, die kennelijk ook voorzien was van communicatie-apparatuur: een multifunctionele laadkist dus. Alleen kloppen de in de Bijbel genoemde maten waarschijnlijk niet helemaal - waar laat je alles anders - maar dat zijn we wel gewend. Hoe dan ook: alles moest sjouwbaar blijven en wellicht waren er nog meer, niet nader benoemde, laadkisten.

Ondanks het feit dat de Ark een heilig artefact was voor het Joodse volk, komt hij pas weer boven water bij de Eerste Tempel in Jeruzalem, die in opdracht van Salomo - de zoon van koning David - gebouwd wordt door de Fenicische tempelbouwer Chiram-abi van Tyrus. Ook daar verdwijnt de hele rattaplan achter het zogenaamde voorhang, helemaal achterin de Tempel - het Heilige der Heiligen -, en alleen ingewijden mogen dat gedeelte betreden. We zijn dan al een paar honderd jaar na de officiële aardse ingebruikstelling , maar het ding blijft link en eigenlijk weet niemand meer hoe het te bedienen. Zelfs de wetenschap over de aanwezigheid ervan is gevaarlijk, want bouwmeester Chiram-abi moet nadat de Tempel voltooid is zijn kennis hierover met de dood bekopen: hij wordt vermoord.

Een laatste rustplaats?

Wanneer in de vijfde eeuw voor Christus Egyptenaren, Assyriërs en Babyloniërs zich op Jeruzalem storten en de Tempel dreigen te vernielen, neemt het Joods volk maatregelen en verdwijnt de Ark/Mannamachine uit het zicht. Wat u vervolgens aan rustplaatsen voorgeschoteld krijgt in het boek 'De Eeuwigheidsmachine' van de gebroeders Fiebag is indrukwekkend: Ethiopië, Spanje, de Pyreneeën, Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië, ... - noem maar op. Maar ook groeperingen als de Kruis- en Graalridders, Tempeliers en Vrijmetselaars doen hun opwachting. Zelf koppelt Fiebag het beroemde Vrijmetselaarsoog op het één-dollarbiljet aan het licht dat uitgestraald werd door de mannamachine. Zover wil uw schrijver niet gaan, maar hij volgt wel de reis van dit apparaat via Schotland naar Nova Scotia /Oak Island.


En dan zijn we terug bij het begin van dit fraaie verhaal. Avonturiers die waarschijnlijk op zoek zijn naar goud of een verborgen schat, stuiten bij hun naspeuringen op een zeer ingenieus verbergingssysteem. Ga je namelijk op een bepaalde plaats daar graven, dan stuit je op onnatuurlijke obstakels uit hout en andere materialen. Ga je daar doorheen, dan kom je op grotere diepte een zelfde soort barrière tegen, en zo voorts. En net wanneer je denkt iets te bereiken, loopt - om het leuk te maken - het hele handeltje onder met zeewater, en vallen alle plannetjes in duigen.

Om een lang verhaal kort te maken: velen hebben vermogens en levens verspeeld in hun zoektocht. Hele boorputten zijn gemaakt en gebruikt, maar helaas zonder resultaat. Totdat men een videocamera in het gat liet zakken en vreemde schemerbeelden kreeg. Maar toen het echt spannend werd, ging het ding kapot en stortte het boorgat in. En waarom ging de camera omlaag? Omdat bij de laatste boring een stukje metaal en glas omhoog waren gekomen die erg vreemd gevormd waren. Toch de Transportabele met de reservoirs??

Met dank aan uitgeverij Tirion die toestemming gaf voor publicatie.

rudiev: Was het nou koning Salomo die in zijn leven toch grote rijkdommen (en of overwinningen?) heeft behaald wat toch als opzienbarend gezien wordt? Sommige wijden dit toe aan zwarte magie en verdachte heilige teksten en rituelen? Of was dat nou iemand anders? Zou de Ark of mannamachine hierin een aandeel gehad hebben?
Ik herinneren me zoiets over ene koning, ik dacht alleen dat het rond de 2de eeuw was, maar koning Salomo is pas ergens rond 1000 n.c.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 22-07-2009 20:41:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
rudiev:

Was het nou koning Salomo die in zijn leven toch grote rijkdommen (en of overwinningen?) heeft behaald wat toch als opzienbarend gezien wordt?
...
Ik herinneren me zoiets over ene koning, ik dacht alleen dat het rond de 2de eeuw was, maar koning Salomo is pas ergens rond 1000 n.c.


wikipedia:

Koning Salomo (Hebreeuws: שלמה ) van Israël was een zoon die David bij Batseba had. Hij werd op haar aandringen Davids troonopvolger. Shlomo (de Hebreeuwse naam van Salomo), regeerde volgens de bijbelse geschriften van ongeveer 975 v.Chr. of 970 v.Chr. tot 925 v.Chr. en bouwde volgens de Hebreeuwse Bijbel de eerste Joodse tempel.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo

voor meer info over de ark des verbonds:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ark_des_Verbonds(bericht gewijzigd op 22-7-2009 21:12:01)
ALLES IS WAAR
Op 22-07-2009 21:11:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: met ceders van libanon...
Nee, dank u.
Op 22-07-2009 22:25:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Bijzonder goed blog.
Op 23-07-2009 3:43:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: In de bijbel, OT, kan je een beschrijving van God lezen als gelijkzijdige driehoek troon. Dit heeft te maken met geometrie.
Het OT beschrijft god ook niet als een persoon, maar als een object. Het beschrijft dat ze een soort van link of communicatiemiddel met god hebben door middel van een object wat ze de ark des verbonds met god noemen. Dit ark object hebben ze in het midden van de tempel van solomon 'verstopt'. Dit ark object moest afgeschermd worden van alles. Alleen de heiligste mochten er bij komen alleen als ze volledige geïnitieerd waren om er bij te komen.
De ark des verbonds had 'iets' in zich wat veel straling af gaf, er wordt beschreven dat ze zich moesten beschermen voordat ze er bij mochten komen. Als ze dat niet deden hadden ernstige verwondingen als in brandwonden ed.
De hebreeuwse naam YHWH is gewoonlijke bedoeld als Tetragrammaton. Tetra is 4. Grammaton is letters, de 4 letters voor God. Grammaton heeft diepere wortels in welke het bedoeld is als het gewicht van een object.
Als je dit verder linkt zou het 'iets van technologie' kunnen zijn waar 'dingen' mee mogelijk zijn.
Toen Mozes uit Egypte trok had hij de ark des verbonds bij zich. Het zou kunnen dat hij wist dit te bedienen en zodoende de rode zee open spleitte en zijn volk er doorheen leidde.
Tevens zou deze ark des verbond een bron kunnen zijn van de mannamachine. Ook zijn er tekeningen van de tent zoals hier in dit artikel getekend is met afbeeldingen met draaikolken erboven. Draaikolken van vuur of wolken. Er zijn teksten waarin staat dat dit de krachten van god zijn. Deze draaikolken van wolken leidde mozes voorop overdag in zijn toch en de draaikolken van vuur voorop in zijn tocht door de nacht.


[zie vervolg]
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 28-07-2009 16:22:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: [vervolg]
In een oud egyptisch verhaal wordt ook vertelt hoe een hoge dame een belangrijke armband, oid, in een meer(of was het een groter water) liet vallen en dat ze de priesters er bij riep welke ook het water verdreef zodat de vrouw haar armband weer terug had. Mogelijk is dit gebeurd met de kracht van hetgeen wat wellicht in de ark des verbonds zit.

Dit alles is zo even snel samengevat uit de presentatie van Nassim Haramein. Mijn idee zelf was dat de ark des verbonds wellicht de bron van de mannamachine zou kunnen zijn.

Bron: corssing the event horizon - rise to the equation, a symposium with scientist nassim haramein, dvd 4.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 28-07-2009 16:25:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Er zijn ook egyptische afbeeldingen van lui die met zo'n ark rondsjouwen. Bovendien gaat er een gerucht dat een hebreeuwse elite tijden lang de farao heeft uigehangen, en dat Mozes eigenlijk Toetmoses was en dat het hele exodus verhaal slechts een symbolisch verhaal is omdat massa religies dit nu eenmaal nodig hebben.
Nee, dank u.
Op 28-07-2009 17:14:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Er zijn ook egyptische afbeeldingen van lui die met zo'n ark rondsjouwen. Bovendien gaat er een gerucht dat een hebreeuwse elite tijden lang de farao heeft uigehangen, en dat Mozes eigenlijk Toetmoses was en dat het hele exodus verhaal slechts een symbolisch verhaal is omdat massa religies dit nu eenmaal nodig hebben. Deze elite heeft ook de macht gegrepen in het romeinse rijk en de joodse opstand uitgelokt om het ding in Rome te krijgen, en dezelfde kliek regeert nu groot Brittannië (lees empire&v.s.&e.u.) volgens de bijbel is ze een groot land beloofd. Brittain schijnt in het hebreeuws zoveel als land van het verbond te betekenen. Het ding kon dus weleens plots opduiken als de derde tempel gereed is, en de britse royals eindelijk weer vanuit jeruzalem de wereld gaan regeren..
Nee, dank u.
Op 28-07-2009 17:24:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
tjerky:

Er zijn ook egyptische afbeeldingen van lui die met zo'n ark rondsjouwen. Bovendien gaat er een gerucht dat een hebreeuwse elite tijden lang de farao heeft uigehangen, en dat Mozes eigenlijk Toetmoses was en dat het hele exodus verhaal slechts een symbolisch verhaal is omdat massa religies dit nu eenmaal nodig hebben. Deze elite heeft ook de macht gegrepen in het romeinse rijk en de joodse opstand uitgelokt om het ding in Rome te krijgen, en dezelfde kliek regeert nu groot Brittannië (lees empire&v.s.&e.u.) volgens de bijbel is ze een groot land beloofd. Brittain schijnt in het hebreeuws zoveel als land van het verbond te betekenen. Het ding kon dus weleens plots opduiken als de derde tempel gereed is, en de britse royals eindelijk weer vanuit jeruzalem de wereld gaan regeren..

Oef, dat gaat ver. Nou ja, met macht is het net als met geld: wie veel heeft wil nog veel meer, wei erg veel heeft wil erg veel meer en uiteraard blijft in beide gevallen alles in de familie, dus dat zoiets heel lang stand kan houden is wel waarschijnlijk.
'Don't forget rule number 6'
Op 28-07-2009 20:08:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
tjerky:

...
Brittain schijnt in het hebreeuws zoveel als land van het verbond te betekenen. Het ding kon dus weleens plots opduiken als de derde tempel gereed is, en de britse royals eindelijk weer vanuit jeruzalem de wereld gaan regeren..

Ik kan me iets herinneren van een tijdje terug dat de britse prins william(of was het harry?) de eerst president(koning?) van de aarde moest worden.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 31-07-2009 15:31:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: Het is kleine kliek. Onze Bea (net zoals de rest van de royalty in Europa) is familie van het Engelse (Eigenlijk Duits maar von Gotha hebben ze maar laten vallen als naam) koningshuis. Voormalig president Bush is trouwens ook familie. Beatrix is 942e in troonopvolgingslijn van Engeland.
Op 01-08-2009 10:35:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden