In februari 1971 ervaarde astronaut Edgar Mitchell (Apollo 14) het door weinigen begrepen fenomeen dat soms wel eens het 'overview effect' genoemd wordt. Mitchell beschreef het fenomeen als "overspoeld worden door een diepgaand gevoel van universele verbondenheid". Hij zegt dat hij plotseling en zonder enige voortekenen overweldigd werd door een gevoel van zaligheid, tijdloosheid en verbondenheid en beschrijft het alsof al de atomen in zijn lichaam onmiddellijk en diep bewust verbonden waren met de kwetsbare planeet die hij door het venster zag en met iedere ander atoom in het universum. Mitchell ervaarde een intens bewustzijn dat de aarde, met alle mensen en dieren die er leefden, en alle systemen één synergetisch geheel vormden waarbij hij werd meegesleept in een gevoel van onderling verbonden euforie. Mitchell was niet de eerste, noch de laatste, om deze mysterieuze 'kosmische connectie' te ervaren.

Edgar D Mitchell
 

Op 6 maart 1969 ervaarde Rusty Schweikart het fenomeen tijdens een ruimtewandeling buiten zijn Apollo 9: "Wanneer je in anderhalf uur rond de aarde draait begin je te ervaren dat je identiteit één geheel met de aarde vormt. Het verandert je... het dringt zo sterk tot je door dat je het element 'mens' aanvoelt." Schweikart, die net als Mitchell dezelfde ervaring deelde, beschrijft het als intuïtief ontdekken dat alles een diepe verbondenheid heeft.

Rusty Schweickart

Wetenschappers die de hersenen bestuderen zijn geïntrigeerd door de ervaringen die Mitchell, Schweikart en tientallen anderen beschrijven. Dit overview effect, of acute vorm van bewuste synergetische verbondenheid van alle materie, is namelijk te vergelijken met de godsdienstige ervaringen die bijvoorbeeld door Boeddhistische monniken worden beschreven.

Waar komt het vandaan en... waarom?

Andy B. Newberg, een neuroloog met een achtergrond in ruimtevaartgeneeskunde, bestudeert de kenmerken van astronauten. Hij zegt dat er tastbare verschillen zijn bij iemand die in de ruimte geweest is t.o.v. een aardling. Hij wil te weten komen waarom. Newberg specialiseert zich in het vinden van de neurologische kenmerken in hersenen die zich in een staat van veranderd bewustzijn bevinden zoals: biddende nonnen, bovenzintuiglijke mediums en anderen die zich focussen op het zintuiglijke.

Newberg kan de gebieden in de hersenen die onder deze omstandigheden in wisselwerking treden aanwijzen. Deze kennis wil hij aanwenden om uit te zoeken hoe en waarom het overview effect optreedt. Hij heeft een heleboel geavanceerde neurologische apparatuur klaarstaan - die de ruimte in kan - om de functies van het brein van ruimtereizigers live te bestuderen. Als het overview effect een écht bestaand psychologisch fenomeen is, dan wil Newberg het als eerste ontrafelen.

De eerste proefpersoon van Newberg zal geen astronaut zijn, maar eerder een burger. Reda Andersen zal als ruimtetoerist met het raketvliegtuig Kistler de aarde verlaten en zegt dat ze haar brein tijdens haar ruimteavontuur aan Andy ter beschikking wil stellen als dat kan helpen om het mysterie te ontrafelen.

Waarom ervaren astronauten in de ruimte diepgaande wijzigingen van hun waarnemingsvermogen en zullen Andersen en nog andere burgerlijke ruimtetoeristen hetzelfde ervaren?

Na een decennialange studie en overpeinzing van zijn ervaring gelooft Edgar Mitchell dat het gevoel van verbondenheid met het universum dat hij en anderen ervaarden een gevolg van de nog niet begrepen kwantumfysica is. In een recent interview met schrijfster Diana DeRegnier van de American Chronicle vertelt Mitchell hoe het fenomeen zijn leven en zijn hele perspectief op de wereld veranderde en hoe ieder van ons een plaatsje heeft in de grote kosmos.

Vierhonderd jaar geleden kwam filosoof René Descartes tot de conclusie dat lichaam, spiritualiteit en geest tot verschillende niet-interacterende domeinen van de werkelijkheid behoorden. Dat werd gebruikt om met de Inquisitie af te rekenen, zodat intellectuelen niet meer hoefden te vrezen op de brandstapel te belanden omdat ze het niet eens waren met de kerk. Het was het einde van de Inquisitie, maar het zorgde er vierhonderd jaar lang voor dat de wetenschap het bewustzijn en de geest als onderwerpen voor filosofie en godsdienst en niet voor wetenschap beschouwden.

In de jaren 40 van vorige eeuw definieerde Norbert Wiener, wiskundige en natuurkundige bij het Massachusetts Institute of Technology, voor de eerste keer werkelijke informatie als het negatieve van entropie, de maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem, of liever het aantal realisaties van het systeem. Wiener definieerde entropie als een idee dat het heelal reduceert en energie verspilt. Wiener definieerde informatie als het negatieve van entropie, wat op zichzelf al fantastisch was, maar... hij ging niet ver genoeg.

Mitchell zegt dat in een poging om enkele ontbrekende hiaten in te vullen, de in 2008 herziene uitgave van zijn boek 'The Way of the Explorer' een exploratie is van de wereldwijd genegeerde wetenschap van het bewustzijn. Door gebruik te maken van wat hij het 'tweevoudig model' noemt schetst hij de 'twee gezichten' van energie. "In plaats van twee afzonderlijke dingen is energie de basis van ons bestaan in materie. En het is de basis van ons bewustzijn en informatie", legt Mitchell uit.

Mitchell: "Wij hadden geen definitie van bewustzijn in de wetenschap. De enige definitie van bewustzijn kwam uit een woordenboek: een basisniveau van kennis. Bewustzijn betekent bewust zijn, en dan hebben we nog de verschillende niveaus van bewustzijn die afhankelijk zijn van hoe complex de substantie is. Het is meerdere malen in laboratoria aangetoond dat een basis van bewustzijn kan aangetoond worden bij planten, simpele bacteriën en eenvoudige levensvormen. Men kan het aantonen met de kooi van Faraday. Het is bewezen dat deze informatie op kwantumniveau de elektromagnetische theorie kan overtreffen. Nu houden we ons bezig met kwantumfysica en we willen voorlopig niet zo ver gaan. Maar het is een fundamenteel begrip dat bewustzijn aan de basis ligt van vele dingen."

Mitchell gelooft dat misschien zowel theologen als wetenschappers het teken hebben gemist: "Ik kan alleen maar aan theologen en het mysticisme meegeven dat onze goden te klein waren: de goden vulden gewoon het universum. En aan alle wetenschappers kan ik zeggen dat goden bestaan: ze zijn het eeuwige en verbonden bewustzijn dat alle intelligente wezens ervaren."

In antwoord op de vraag van DeRegnier of Mitchell al dan niet in het idee van God gelooft, antwoordt hij dat - terwijl hij niet in de traditionele 'grootvader figuur' van God gelooft -: "We zitten met een groot mysterie over de oorsprong van het heelal en hoe het zich vormde. Er zijn grote vragen bij het feit of de Big Bang het correcte antwoord is van hoe het heelal zich aandiende, en onder welk beschermheerschap en condities. Ik denk dat we de volledige antwoorden daarop nog niet in pacht hebben. Hopelijk vinden we te zijner tijd een veel betere manier om dit alles te beschrijven."

Mitchell claimt niet dat hij zijn ervaring voldoende kan interpreteren. Hij is er zeker van dat het een glimp in een grotendeels genegeerde werkelijkheid was: mensen, plaatsen en dingen zijn nauwer met elkaar verbonden dan ze in werkelijkheid laten zien. Mitchell meldt ook de behoefte aan een beter rentmeesterschap van onze kostbare planeet.

De grote ecologische denker Richard Buckminster Fuller, een Amerikaanse uitvinder, architect, ontwerper, dichter en filosoof, is spijtig genoeg niet meer onder de levenden, maar wees er reeds bij het begin van onze ruimte-exploratie op dat wij de bemanning van het 'ruimteschip Aarde' zijn. Maar we zijn een muitende bemanning en hoe kunnen we in godsnaam met een muitende bemanning ons ruimteschip besturen?

Ja Horus: "In februari 1971 ervaarde astronaut Edgar Mitchell (Apollo 14) het(...)"
"Op 6 maart 1969 ervaarde Rusty Schweikart het(...)"
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/269/
"Mitchell was niet de eerste, nog de laatste,(...)"
http://nl.wikibooks.org/wiki/Nederlands/Nog_of_noch
"het eeuwige en verbonden bewustzijn die alle intelligente wezens ervaren."
http://www.onzetaal.nl/advies/diedat.php
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2676
(bericht gewijzigd op 18-7-2009 8:47:55)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 18-07-2009 8:37:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Zo denk ik er ook over,energie is alles en alles is energie.
En alles is ook echt met een enkel punt verbonden,een universele oorsprong in een dimensie die wij niet waar kunnen nemen.
Stroom moet vloeien.
Op 18-07-2009 10:37:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
SunnyMe777: hmmz, best interessant om te weten
dus als de ruimtevaart al veel verder is en "iedereen" een ruimtereisje kan maken via een reisburo, zullen we zeker allemaal "verlicht" raken zie hier: het antwoord op wereldvrede
Op 18-07-2009 10:42:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Lijkt erg veel op de ervaring die je kunt hebben na een paddo-reisje: kijkend naar een heldere, nachtelijke hemel kun je het gevoel hebben dat zelfs het verste sterretje een 'broeder' van je is, of zelfs een deel van jezelf.
God... Dat ben je zelluf!
Op 18-07-2009 11:34:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
barosman: ja, alles behalve het a.b. klinkkopje
Op 18-07-2009 0:02:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Salomé:
Cultuurmeneer:

Lijkt erg veel op de ervaring die je kunt hebben na een paddo-reisje: kijkend naar een heldere, nachtelijke hemel kun je het gevoel hebben dat zelfs het verste sterretje een 'broeder' van je is, of zelfs een deel van jezelf.

Ik moest, tijdens het lezen van dit blog, terugdenken aan de keren dat ik XTC slikte. Kreeg toen ook het gevoel met alles en iedereen verbonden te zijn.
Op 18-07-2009 17:25:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Een fysicus leert met behulp van wiskunde gebeurtenissen in de microcosmos te beschrijven. Eén van deze beschrijvingsmethodieken is de quantummechanica. Maar het toepassen van deze methodiek houdt niet automatisch in dat de fysicus de werkelijkheid ook volledig begrijpt. Op dit moment is de situatie binnen de wetenschap zo dat de quantumtheorie overeenstemt met het gros van de experimentele waarnemingen, alhoewel de onderliggende werkelijkheid van de theorie niet wordt begrepen. Desondanks zijn er wel wat algemene theoretische conclusies te trekken en één van deze gevolgtrekkingen binnen de fysica is dat als er binnen het universum ergens iets verandert dit tegelijkertijd inhoudt dat het hele universum verandert. Met andere woorden: binnen het volume van het universum is alles met alles verbonden. En dat is wat Michell, Schweikart, etc. gevoelsmatig beleven.

De volgende vraag is waarom astronauten dit tijdens een ruimtereis ervaren en niet Jan en alleman hier op het oppervlak van de aarde. De achterliggende oorzaak schuilt in de plaats waar de persoon zich bevindt t.o.v. de aanwezige rustmassa. Rustmassa (deeltjes) bestaat namelijk dankzij het feit er lokaal energie onttrokken werd aan het omringende Higgsveld (dit veld doordringt het gehele universum en is overal aanwezig, evenals het elektromagnetische veld). Dit "opzuigen" van energie door deeltjes uit het Higgsveld heeft als gevolg dat het Higgsveld lokaal niet meer vlak is. En alleen een vlak Higgsveld transporteert energie in de ruimte in de vorm van ER-bruggen (Einstein-Rosen bruggen). Met andere woorden: rond ieder massavoerend deeltje is het vlakke Higgsveld verstoord.

Stel je een voetbalveld voor met op de grasmat een 1000-tal stilstaande spelers. De kans dat een op borsthoogte geschoten bal vanaf de doellijn de achterlijn aan de overzijde van het veld zal bereiken, is minimaal. Met slechts enkele stilstaande spelers op het veld is die kans natuurlijk heel groot.
(bericht gewijzigd op 18-7-2009 18:03:22)
Op 18-07-2009 17:32:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Vervolg - En zo is ook de situatie bij het transport van energie via de ER-bruggen. De aanwezigheid van heel veel massa onderbreekt voortdurend de energiestromen via de ER-bruggen. Vergeleken met mensen op het oppervlak van de aarde verkeren astronauten in een vrij "massaloze" omgeving. De "ongehinderde" energiestromen via het vlakke Higgsveld die de astronauten bereiken, worden in wisselwerking door het lichaam op atomair niveau beter waargenomen.

Nog even om geen misverstanden te veroorzaken. De energiestromen via ER-bruggen onderscheiden zich van het begrip "energie" zoals beschreven in de speciale en algemene relativiteitstheorie van Einstein. Deze "gewone" energie verplaatst zich met de snelheid van het licht (elektromagnetische golven) en kan omgezet worden in massa (equivalentie massa/energie). De energiestromen via de ER-bruggen verplaatsen geen "gewone" energie, maar beïnvloeden de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen (de verdeling van het plaatsvinden van gebeurtenissen in ruimte en tijd). Deze energiestromen zijn dan ook niet gebonden aan de snelheid van het licht (alles wat in de reactie wordt genoemd is te vinden in Wikipedia).
(bericht gewijzigd op 19-7-2009 13:25:34)
Op 18-07-2009 17:32:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Picobyte:

Zo denk ik er ook over,energie is alles en alles is energie.
En alles is ook echt met een enkel punt verbonden,een universele oorsprong in een dimensie die wij niet waar kunnen nemen.


on-lokaal - Oneindig - Impliciet - niets - dood
> Bewustzijn - leven
:Lokaal - Eindig - Expleciet - alles - geboorte
Ik ben ook gek... :P
Op 18-07-2009 19:54:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gaia: Interessant. Zo kun je zeggen dat de astronauten een tijdelijk gevoel van 'verlichting' ervaarden.
Stel (stel) dat men 100 mensen de ruimte in zou sturen. Tegelijk. Dan, het gegeven van de 100-ste aap theorie in ogenschouw genomen, zou de gehele wereldbevolking dit gevoel van verlichting kunnen krijgen en worden we met zijn allen in 1 keer een stuk opgetild in bewustzijn...!
Op 19-07-2009 0:43:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Sorry @Gaia, je gaat uit van een verkeerde veronderstelling. Het menselijk bewustzijn is een evenwichtstoestand. Dit evenwicht kan je verstoren met chemische middelen (LSD bijvoorbeeld), het uitschakelen van zintuiglijke waarnemingen (geen licht, geluid en een omgeving op bijna lichaamstemperatuur), een herseninfarct (hersenbloeding) of het plaatsen van een mens in een fysiek andere omgeving (buiten de dampkring).
Het terugkeren in de dagelijkse realiteit van alledag maakt van zo'n bijzondere ervaring een herinnering. Een mooie herinnering en wellicht zal die herinnering ook invloed hebben op de persoonlijke attitude ten aanzien van alles om je heen, maar deze ervaring brengt een mens niet op een "hoger" plan. De oude "gewone" toestand keert weer terug. Hooguit staat men vanaf dat moment wat genuanceerder in het leven.
Op 19-07-2009 13:38:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gaia: Dat zou kunnen. Het was ook te mooi om waar te zijn, in ieder geval zou het slechts een tijdelijke ervaring worden. Maargoed, een herinnering is in ieder geval íets, als we in staat zijn ons bewustzijn te verhogen (vierde dimensie) zal dat een volgende keer sneller zijn omdat we de herinnering eraan al hebben.
Op 19-07-2009 13:46:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: @Gaia, de quantumtheorie bestaat nu ongeveer 75 jaar en al zo'n 50 jaar weet men dat het universum één groot samenhangend systeem is. Deze kennis is op allerlei manieren door de wetenschap uitgedragen (populair wetenschappelijke boeken; lezingen; interviews; etc.). Van al deze inspanningen om de samenleving een adequater beeld van de werkelijkheid te bieden, valt nauwelijks iets te merken. De gemiddelde poster op het internet is een egocentrische zwart-wit denker, in meer of mindere mate racistisch en een notoire "afzeiker" van anderen.
Een keer een bijzondere ervaring zal bij een persoon wel iets veranderen, maar het is een utopie om te denken dat het tot "verlichting" zal leiden. Zo gemakkelijk is het niet om jezelf te leren kennen en te beheersen...
Op 19-07-2009 14:02:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gaia: Tja, zo zijn deze twee posts mijn enige en eerste posts op Grenswetenschap. En het blijft denk ik dus ook bij deze enige posts, vrees ik nu. Bedankt.
Op 19-07-2009 22:37:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Gaia:

Tja, zo zijn deze twee posts mijn enige en eerste posts op Grenswetenschap. En het blijft denk ik dus ook bij deze enige posts, vrees ik nu. Bedankt.


Jammer dat mijn godin Gaia zich door Tomatensoep/sap omver laat blazen. Zo ben ik ook al regelmatig gepureerd, maar blijf gewoon terugkomen. Waarom niet..?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 20-07-2009 2:09:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Gaia:

Tja, zo zijn deze twee posts mijn enige en eerste posts op Grenswetenschap. En het blijft denk ik dus ook bij deze enige posts, vrees ik nu. Bedankt.


Mijnsinziens bedoeld TMTNSP zijn bericht niet persoonlijk maar algemeen. Of dit zo is , kan TMTNSP alleen zelf aangeven.
'Don't forget rule number 6'
Op 20-07-2009 7:41:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty: Als je ff tijd over hebt, volg dan de youtube documentaire van Nassim Haramein. Hij geeft veel inzichten op oa bovengestelde vragen. Echt een aanrader, maar goed dat is op GW ook al te kennen gegeven.
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 20-07-2009 8:53:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Het was uiteraard niet bedoeld als kritiek op Gaia. Mocht ik die indruk gewekt hebben, dan hiervoor mijn excuses.
Op 20-07-2009 17:26:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
Gaia:

Tja, zo zijn deze twee posts mijn enige en eerste posts op Grenswetenschap. En het blijft denk ik dus ook bij deze enige posts, vrees ik nu. Bedankt.


Aaaah... Gaia! Blijf toch!
TMTNSP verkondigt toch ook alleen maar een mening?!
Jou mening doet er net zoveel toe als die van TMTNSP! Toch?

'tWas net zo gezellig!
God... Dat ben je zelluf!
Op 20-07-2009 19:50:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Gaia:

Interessant. Zo kun je zeggen dat de astronauten een tijdelijk gevoel van 'verlichting' ervaarden.
Stel (stel) dat men 100 mensen de ruimte in zou sturen. Tegelijk. Dan, het gegeven van de 100-ste aap theorie in ogenschouw genomen, zou de gehele wereldbevolking dit gevoel van verlichting kunnen krijgen en worden we met zijn allen in 1 keer een stuk opgetild in bewustzijn...!Als die honderd 'apen' die we de ruimte inschieten de belangrijkste mensen achter onze huidige leiders zijn, maken we inderdaad een goede kans verlicht te raken
ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 20:23:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
TMTNSP:

Zo gemakkelijk is het niet om jezelf te leren kennen en te beheersen...


'It's easy to command others, it's hard to force obedience onto oneself'

Overigens is het zogenaamde 'behavioural tippingpoint' een veel gebruikt wapen bij eerder genoemde 'apen'.

Het af te doen op basis van enkele halve observaties is dan ook te makkelijk. Zo is de wereld absoluut op vele vlakken veranderd sinds de verspreiding van de idee van quantumtheorie.
Er kan zelfs gesproken worden van een quantum-leap.

Zwartwitdenkers achter PC's doen daar weinig af aan die essentie, slechts aan de eventuele perceptie.
(bericht gewijzigd op 20-7-2009 20:31:17)
ALLES IS WAAR
Op 20-07-2009 20:30:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Bij het experiment AORTA, dit was in 2003, is de zevenkoppige bemanning van de Shuttle na terugkomst van de vlucht nauwlettend in de gaten gehouden door het team van fysioloog
Dr. J M Karremaker van de Universiteit Amsterdam.
Astronauten en bedlegerige patienten hebben met elkaar gemeen dat hun bloedvolume daalt doordat het lichaam zich aanpast aan situaties
waarbij fysiologische systemen niet of nauwelijks belast worden.
Bij het opstaan uit bed of bij terug komst op aarde heeft het lichaam moeite met de regulatie van de bloeddruk en de hartslag.
Langdurig verblijf in de ruimte heeft ontkalking van de botten tot
gevolg. Dr. J P Veldhoven, van de Vrije Universiteit van Amsterdam,
probeert de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen te ontsluieren. Bron Kennislink.

Time travel. Science channel.
Dr. Phil P. Plait. Atronomer.
Prof. Michio Kaku. Theoretical physicist.
Dr. Jim A. Khalili. Physicist.

http://videos.howstuffworks.com/science/time-travel-videos-playlist.htm#video-30694
Op 27-07-2010 2:00:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden