Een mens zal bijna alles doen om te overleven. Toch zijn er twee zaken waarvoor een mens vrijwillig bereid is het leven te laten en dat zijn geloof en liefde. Geloof in een god, in een ideologie of een ander waanbeeld en liefde voor een land, de familie of, om de cirkel weer rond te maken, een leider. Door de eeuwen heen hebben we hier de meest verschrikkelijke voorbeelden van gezien en afhankelijk van ons eigen paradigma veroordeeld of misschien wel toegejuicht. Jezelf opofferen voor 'de goede zaak' is niet alleen voorbehouden tot extremisten. Zo leggen bijvoorbeeld militairen een eed af waarbij ze trouw aan de koningin beloven te zijn. Dat gebeurt meestal in een mooie ceremonie en niemand kijkt er raar van op.


(Zelf denken zonder leider of voorbeeldboekje is helaas voor veel mensen erg moeilijk)

Maar als eenzelfde groep gewapende mensen onvoorwaardelijke trouw aan Rouvoet, Wilders of voor mijn part Peter R. de Vries zou zweren, dan zouden we moord en brand schreeuwen. Omgekeerd zou men zich kunnen afvragen waarom iemand met een wapen in de hand zijn of haar loyaliteit en gehoorzaamheid belooft aan een hotemetoot. Wel, het antwoord had ik al gegeven. Geloof en liefde. Kennelijk geloven die mensen in een monarchie, in de doctrine van het poldermodel of hebben ze verstrekkende liefde voor dit land of haar inwoners. Voor het geld hoeven ze het niet te doen, want van soldij word je niet rijk.

In een ideale wereld zou het fijn zijn als iedereen min of meer dezelfde denkbeelden heeft, zodat er niets te winnen of te verliezen valt. Helaas is tot nu toe gebleken dat mondiale homogene normen en waarden een onbereikbaar iets is. De gemiddelde mens heeft nu eenmaal het idee dat hij of zij het middelpunt vormt waar de wereld om draait of heeft, in een gunstiger geval, een etnocentrisch wereldbeeld. Die denkbeelden komen echter maar zelden overeen met die van 'de buurman of -vrouw' en de basis voor conflict is gelegd. De grens tussen conflict of niet, markeren we met het woord 'respect' of 'tolerantie', wat in de regel niets anders betekend dan dat beide partijen even sterk zijn. Zodra machtverhoudingen gaan schuiven blijken die twee woorden niets waard te zijn, zie bijvoorbeeld de oorlog in voormalig Joegoslavië.

Er zijn maar weinigen die ego- of etnocentrische denkbeelden overstijgen en zich los kunnen maken van lokale of etnische triviale normen en waarden. Het is ver zoeken naar mensen die zich hebben losgemaakt van geadopteerde denkbeelden en brengen het respect op om iedereen vrij te laten datgene te doen of laten wat men goeddunkt. Laten we die groep 'zelfdenkende mensen' noemen in de zin van 'universalisten', zoals hier beschreven.

Helaas voor die groep universalisten, wordt hun altruïsme doorgaans niet beantwoord met hetzelfde respect. Dat is niet zo vreemd, want het gros van de mensheid denkt de waarheid in pacht te hebben en zal, als ze de kans krijgt, er alles aan doen om iedereen aan de eigen denkbeelden te onderwerpen.

Er ontstaat een vreemde spagaat. We willen de ander graag alle respect en vrijheid gunnen, maar zodra we die daadwerkelijk geven dan beantwoorden die anderen dat doorgaans met onderdrukking. Zo gunnen we bijvoorbeeld de gereformeerden hun religieuze lolletjes, maar wat krijgen we terug? Op zondag moet alles dicht en je mag, als het aan hen ligt, alleen scheiden van je partner als de 'staat' het goedkeurt. Dat is het dilemma van de universalistische mens: hoe meer vrijheid je de ander geeft, hoe meer beperkingen je ervoor terug krijgt.
 
Momenteel is de islamisering van Europa een hot item. Wilders maakt zich bijvoorbeeld ernstig zorgen om de groei van de Europese moslimbevolking. Hij ziet zich bedreigt in datgene wat hij gelooft en waar hij van houdt door een groep die duidelijk andere denkbeelden heeft. Midden-Oostenkenner Daniel Pipes schat de kans dat Europese moslims en Europeanen in harmonie kunnen samenleven op slechts 5 procent en de kans dat Europa een onderdeel zal worden van moslimwereld zelfs op 47,5 procent. Pipes voorziet wat dat betreft geen rooskleurige toekomst.

De vrijheid van de een is de beperking van de ander. Mensen die universalistisch zijn hebben het grootste probleem. Ze gunnen iedereen te leven zoals zij dat wensen, maar willen zelf niet onderworpen worden aan de vaak rigide leefregels van die ander. In het debat zijn universalisten altijd de grote verliezers, ze moeten immers altijd het respect voor de intolerante ander opbrengen.

Een beetje universalist gelooft niet in een dogmatische god of uitgekauwde ideologie, een universalist zal geen wapen opheffen uit naam van een of andere machthebber. Een universalist meent gewoon een wereldburger te zijn en hoewel hij of zij lokale gebruiken kan respecteren, wil dat nog niet zeggen zich eraan te onderwerpen. Maar wat als dogmatische of politieke leefregels worden opgedrongen? Universalisten missen het heilige vuur van het geloof en hebben liefde voor alles en iedereen. Voor wat gaan zij dan de bres op? Voor een filosofisch concept dat ze 'vrijheid' noemen? Dat zou in strijd zijn met de idee dat iedereen het recht heeft op zelfbeschikking, wat 'vrijheid' immers impliceert.

Universalisten zitten gevangen tussen Rouvoetigen en haatbaarden, tussen globalisten en politiek linkse en rechtse stromingen. Dat spanningen zich opbouwen zal niemand verbazen en hoewel we er liever niet aan willen denken, zullen die spanningen hier of daar tot ontbranding komen. Dan worden er keuzes voor u gemaakt of wordt u gedwongen een keuze te maken. Roepen dat iedereen gelijk is en dat we als mens in harmonie kunnen leven zal dan gezien worden als gezagsondermijnend door ongeacht welke machthebber en zijn volgers. Zet u echter uw principes opzij en maakt u een keuze, dan zal de tegenpartij u verketteren. Kortom, damned if you do en damned if you don't.

Universalisten kunnen eigenlijk maar één ding en dat is hopen dat de mens het vermogen om zelfstandig na te denken gaat gebruiken. Veel verder dan de boodschap uitdragen dat men niet noodzakelijkerwijs een religieus boek of politiek pamflet nodig heeft om als mens gelukkig te leven (een beetje gezond verstand en wat zelfstandig nadenken is voldoende) komen zij niet.

Het maakt niet uit of god of allah wint of links of rechts; de universalist verliest altijd en met hem uiteindelijk ook de rest.

Lemetje: Speel het spelletje gewoon mee en wat je denkt is(nog steeds)voor jezelf.
En denk erom; het gaat alleen over koetjes en kalfjes!
Op 18-08-2009 0:37:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
luidspreker: Universalisten vechten hun strijd via een andere front.
De Techonologie.

Universalisten, via technologie, vechten eigenlijk niet, ze doen gewoon hun vooruitgang. En de meeeters of extremisten of een andere ideologie aanhangers alsmaar proberen hun voordeel uit de nieuwe mogelijkheden uit te halen door bijvoorbeeld belasting op te heffen.
Maar de hedendaagse technologie biedt een steeds groeiende deel van deze mensen ook kansen, ze worden steeds opgeslokt.
Ik vind dat de extremisten, zelfs met acceleratie, in ieder geval relatief gezien verminderen.
Ook Wilders zorgt er voor.

De huidige acceleratie van technologie is enorm.
De laatste 10 jaar zijn er talloze dingen overbodig geworden en verdwenen.
De komende 10 jaar zal nog talloze dingen overbodig worden en verdwijnen.

De universalisten zijn "One Man Army" in wording.


(bericht gewijzigd op 18-8-2009 13:16:28)
Op 18-08-2009 0:38:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: universalisten trachten de wereld (en het universum) rondom hen te begrijpen vanuit eigenheid, anderen papegaaien de luidste schreeuwers na zonder de boodschap ooit te analyseren maar ze te "geloven"

kuddedieren worden uiteindelijk biefstukken en koteletten voor de herders
niets is iets, niet?
Op 18-08-2009 0:59:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Vlgs mij is Nederland een van de laatste plaatsen op de wereld, waar je redelijk kunt leven, als je helemaal naar je eigen inzichten wil leven.
Helaas, ik zie dat steeds minder worden.
En als je de google earth voor je haalt en ronddraait om te kijken, waar dat nog wel kan, waar je geen last hebt van mensen die je van alles en nog wat willen opdringen....
Dan zie je maar heel weinig plekken waar dat kan.

Zucht, diepe diepe zucht
Op 18-08-2009 14:01:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tru: Dat is gelukkig maar een kwart.
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=3235
Op 18-08-2009 16:04:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Het proces van identificatie is essentieel in deze hele discussie. En identificatie = ons ego. Je zou identificatie kunnen beschrijven als een proces dat begint met angst. De angst van ons ego, als onze schijnidentiteit, dat we in de loop der jaren opgebouwd hebben. Het geheel van wie en wat we denken te zijn. Dat ego, wil niet liever dan dit ganse beeld bevestigd te zien. In dit proces stellen we religie en geloof hetzelfde, (wat eigenlijk niet zo is), en identificeren we ons met onze religie. Religie (en ook geloof, wanneer we tussen de twee geen onderscheid maken) wordt zo een deel van "wie we zijn", als ego. Dat is de reden waarom we zo hevig emotioneel kunnen worden wanneer men "onze" religie aanvalt. Omdat men, net vanwege de diepe identificatie, in wezen een deel van onszelf, of zoals we onszelf gedefinieerd hebben tenminste, lijkt aan te vallen, reageren we alsof de aanval ons persoonlijk betrof. En aan ons zelf gemaakt beeld raken, maakt ons ego heel angstig. Want daaruit zou wel eens kunnen blijken dat het t verkeerd voor heeft. Dat het zelfgemaakt beeld, het ego, eigenlijk niet bestaat. Wat het in wezen ook niet doet: want buiten in onze hoofden bestaat het niet.
Dit ganse proces is wat het allemaal zo ingewikkeld maakt.
Ik heb er een boek over geschreven, waarin ik dit uitgebreid uitleg en uit de doeken doe. Indien er liefhebbers zijn...
Op 18-08-2009 19:41:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: Titel van je boek, Antoine?

BVD.
"We're all mad here."
Op 18-08-2009 19:46:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Ik zou geen enkele rationele oorzaak kunnen bedenken waarom Europa niet in volle vrede zou kunnen bestaan met het Midden-Oosten en waarom Nederlanders niet zouden kunnen samenleven met moslims. Mits men zich fatsoenlijk gedraagt ten opzichte van elkaar, uiteraard, maar dat geldt ook voor Nederlanders onderling.
Op 18-08-2009 21:32:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Teun: Dit was een van de meest inspirerende dingen die ik de laatste tijd heb gelezen. Ook al wil ik niet echt een naam geven aan hoe ik denk te zijn, universalisme is daarvoor een heel aardige omschrijving en het is fijn te merken dat andere mensen ook zo ongeveer in elkaar zitten.

Het lijkt inderdaad vaak moeilijk te zijn om deze levensstijl te hebben, alleen al in het dagelijks leven kom je vaak genoeg mensen tegen die minder of meer direct laten merken je weinig vrijheid te gunnen, maar terwijl je die mensen zelf wel alle vrijheid gunt weet je dat je ze niet zal kunnen overtuigen ook maar enigszins zo te zijn naar anderen. Bij veel personen op voorname posities is dit effect nog sterker, en voel je je nóg machtelozer. Het is makkelijk om er verbitterd over te geraken.

Toch weet ik zeker dat we niet de verliezers zijn. Ik realiseer mij steeds vaker dat alleen al het idee mensen hun vrijheid te gunnen en liefhebbend te zijn naar alles wat leeft en is, mij juist ook een gevoel van vrijheid geeft! Dit kan toch niet verliezen genoemd worden
Op 18-08-2009 22:42:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: "Brandpunt", nog niet in de boekhandel, wel al bij mij te bestellen.
Op 19-08-2009 9:39:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eversteegt: @Teun, idem hier :-).

Ik denk dat ik, dit gelezen hebbend, mezelf ook best als een universalist zal kunnen omschrijven. Maar inderdaad, hoe ga je bewerkstelligen dat uiteindelijk iedereen zo 'vrij' en tolerant denkt als jijzelf?

Dan zou je universalisme bijna als een religie op zich moeten gaan beschouwen en ben je, ondanks dat je iedereen 'vrijheid' gunt, dus eigenlijk weer net zo bezig als al die moslims die willen dat de hele wereld volgens de Islam gaat leven :S.

Toch zie ik het zelf ook niet zo somber in, als dat Europa, en straks ook Nederland, uiteindelijk een plek zou worden waarin je niet meer jezelf en elkaar die vrijheid mag gunnen.

Zolang we er met z'n allen maar voor blijven waken dat het nooit zal gebeuren dat 1 bepaalde groep, bv. moslims, deze 'vrijheid van geloof' gaan misbruiken om daarmee anderen hun vrijheid te ontnemen.

De uitspraak "je eigen vrijheid houdt op waar de vrijheid van anderen begint" vind ik wel een mooie, met een tolerantie grens. Dat houdt in dat bv. mijn buurman van 4 deuren verder best lekker naar z'n muziek mag luisteren, maar wanneer hij tot na 11 uur 's avonds z'n bas nog zo hard heeft staan dat ik last heb van het gedreun, beperkt hij mijn vrijheid. Aan de andere kant, zal ik enige tolerantie moeten kunnen opbouwen in die zin dat ik weet dat ik in een rijtje woon en het onmogelijk is dat iedereen altijd onhoorbaar is voor elkaar.

Maar goed, dat is misschien alweer een beetje afdwalen.

Toch vind ik het wel grappig. Ik woon naast een gezin dat ook aan de ramadan doet... en straks ook weer het suikerfeest. Prima en aardig, ik heb zelden last van ze (ok, ze hebben kinderen maar dat heeft niks met de Islam te make, dus dat die soms wat herrie maken vergeef ik ze) en zij tolereren voor zover ik kan nagaan ook dat mijn vriendin en ik onze 'vrije' normen en waarden hebben. Het kan dus blijkbaar wel......
Op 19-08-2009 10:25:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
eversteegt:

en zij tolereren voor zover ik kan nagaan ook dat mijn vriendin en ik onze 'vrije' normen en waarden hebben. Het kan dus blijkbaar wel......


Omdat ze in de minderheid zijn.. als je straatje, buurtje etc vol zitten met via het geloof/cultuur opgedrongen intoleranten zal de breekbare 'tolerantie' omslaan... individueel willen ze dat misschien niet maar onder druk van de groep zal het wel gebeuren.

Op 19-08-2009 16:43:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
luidspreker:
Ganzfeld:


... maar onder druk van de groep zal het wel gebeuren."Onder druk van" is niet eens nodig. Er zijn genoeg mensen die het niet beter weten. Een moslim in Iran weet niet dat hij een aanhanger van ideologie is, welk door vele andere mensen wordt afgekeurd.
Iedereen in de omgeving is gewoon zo. Dat is toch democratisch gezien gewoon correct?.
Zo zijn er miljarden mensen op de aardbol die de indoctrinatie
van hun jonge jaren niet willen/kunnen overstijgen.
Op 19-08-2009 17:17:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
Helaas voor die groep universalisten, wordt hun altruïsme doorgaans niet beantwoord met hetzelfde respect. Dat is niet zo vreemd, want het gros van de mensheid denkt de waarheid in pacht te hebben en zal, als ze de kans krijgt, er alles aan doen om iedereen aan de eigen denkbeelden te onderwerpen.


In deze aanname kan ik me niet vinden.

luidspreker:

En de meeeters of extremisten of een andere ideologie aanhangers alsmaar proberen hun voordeel uit de nieuwe mogelijkheden uit te halen door bijvoorbeeld belasting op te heffen.
Maar de hedendaagse technologie biedt een steeds groeiende deel van deze mensen ook kansen, ze worden steeds opgeslokt.
Ik vind dat de extremisten, zelfs met acceleratie, in ieder geval relatief gezien verminderen.
Ook Wilders zorgt er voor.

De huidige acceleratie van technologie is enorm.
De laatste 10 jaar zijn er talloze dingen overbodig geworden en verdwenen.
De komende 10 jaar zal nog talloze dingen overbodig worden en verdwijnen.

De universalisten zijn "One Man Army" in wording.


Extremisten verminderen, omdat meningen diverser worden. Wat is extremisme überhaupt? Wanneer ben je extreem, en wanneer niet? Extreem impliceert het tegenovergestelde. Is dat tegenovergestelde Normaal? Wanneer ben je normaal dan?
Op 19-08-2009 20:36:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Gewoon met alle winden meewaaien is ook een optie.
Nee, dank u.
Op 19-08-2009 21:03:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kwast: Zodra je aansluit bij een groep/club/werkgever/instelling wordt je geacht om namens die instantie te handelen. Doe dat niet, dan wordt je eruit gewerkt/gegooid. Het maakt niet uit waar je woont, overal is een instantie die jou dicteert of je het nu leuk vindt of niet. En er zullen altijd mensen zijn, die jou willens en wetens onderdrukken naar hun idealen, door misleiding, corruptie, geld en macht.
Op 19-08-2009 21:12:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
luidspreker: @Libertarian,
Extremisme is voornamelijk de overmatige fanatisme.
In den beginne overleven de sterksten, daarna de slimsten, tegenwoordig de fanatiekelingen. Zoals deze blog ook lijkt te beweren.

Pracht opmerking van jou:
Als je het aangeeft dat de meningen diverser worden. Dan denk ik op mijn beurt, dat dan ook in de hoofden van de fanatiekelingen gebeurt. Hebben de hooligans van de laatste generatie meer verschillende meningen, dan hun voorgangers?

Als de meningen-diversiteit van deze mensen ruimer is, dan lijkt het aannemelijk dat ze op de goede weg zijn van een Universalist worden, of toch niet?
Op 19-08-2009 23:18:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grismar: "Het maakt niet uit of god of allah wint of links of rechts; de universalist verliest altijd en met hem uiteindelijk ook de rest."

Lijkt me niet, een universeel pluralist zou toch het standpunt moeten aanhangen dat alle partijen die je noemt gelijkwaardig zijn. Als er na verloop van tijd dan nog maar eentje overblijft, zal dat de universeel pluralist dus om het even zijn. Universeel pluralisme streeft nl. diversiteit niet na, het wil het alleen respecteren. Natuurlijk moet een club niet-universeel pluralisten zich eerst ernstig misdragen voordat het zover is, dat is jammer, maar uiteindelijk maakt het dus niet meer uit.

Overigens is universeel pluralisme een term die door niemand lijkt te worden gebruikt behalve Kenneth Wilber en de zijnen. Deze groep filosofeert er vrolijk op los, maar gaat voorbij aan belangrijke aspecten van het probleem. Zoals: wat bepaalt wat de volgende generatie wordt bijgebracht?

Over zo'n vraag heenstappen duidt wat mij betreft alweer op een aanname over de basishouding en -vermogens van een mens. Er lijkt ook een soort naief optimisme uit te spreken dat geen aandacht besteed aan verandering en het feit dat wij over 100 jaar allemaal dood zijn. En gemakshalve gaan deze universeel pluralisten er steeds aan voorbij dat ze er zelf ook nog ergens meningen en wensen op nahouden.

Klinkt mij als kortzichtig liberalisme met hippie-saus in de oren...
Op 20-08-2009 14:17:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Ganzfeld:

eversteegt:

en zij tolereren voor zover ik kan nagaan ook dat mijn vriendin en ik onze 'vrije' normen en waarden hebben. Het kan dus blijkbaar wel......


Omdat ze in de minderheid zijn.. als je straatje, buurtje etc vol zitten met via het geloof/cultuur opgedrongen intoleranten zal de breekbare 'tolerantie' omslaan... individueel willen ze dat misschien niet maar onder druk van de groep zal het wel gebeuren.

PVV lijkt me echt iets voor jou...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-08-2009 15:17:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat:
Antoine:

"Brandpunt", nog niet in de boekhandel, wel al bij mij te bestellen.

Dank U.
"We're all mad here."
Op 25-08-2009 13:20:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Geef mij uw e-mailadres Cheshire Cat en ik stuur jou mijn boek door in .pdfindien je geïnteresseerd bent... Enige vereiste is dat je me na het gelezen te hebben een eerlijke reactie terug mailt. Gr.
Op 25-08-2009 13:26:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat:
Antoine:

Geef mij uw e-mailadres Cheshire Cat en ik stuur jou mijn boek door in .pdfindien je geïnteresseerd bent... Enige vereiste is dat je me na het gelezen te hebben een eerlijke reactie terug mailt. Gr.

Nou dat klinkt niet onredelijk, zeer redelijk zelf.

rikkoni(verlengde rugwervelkolom van een aap)zeelandnet.nl.

Nogmaals bedankt
"We're all mad here."
Op 25-08-2009 13:48:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hedramoon:
Antoine:

Het proces van identificatie is essentieel in deze hele discussie. En identificatie = ons ego. Je zou identificatie kunnen beschrijven als een proces dat begint met angst. De angst van ons ego, als onze schijnidentiteit, dat we in de loop der jaren opgebouwd hebben. Het geheel van wie en wat we denken te zijn. Dat ego, wil niet liever dan dit ganse beeld bevestigd te zien. In dit proces stellen we religie en geloof hetzelfde, (wat eigenlijk niet zo is), en identificeren we ons met onze religie. Religie (en ook geloof, wanneer we tussen de twee geen onderscheid maken) wordt zo een deel van "wie we zijn", als ego. Dat is de reden waarom we zo hevig emotioneel kunnen worden wanneer men "onze" religie aanvalt. Omdat men, net vanwege de diepe identificatie, in wezen een deel van onszelf, of zoals we onszelf gedefinieerd hebben tenminste, lijkt aan te vallen, reageren we alsof de aanval ons persoonlijk betrof. En aan ons zelf gemaakt beeld raken, maakt ons ego heel angstig. Want daaruit zou wel eens kunnen blijken dat het t verkeerd voor heeft. Dat het zelfgemaakt beeld, het ego, eigenlijk niet bestaat. Wat het in wezen ook niet doet: want buiten in onze hoofden bestaat het niet.
Dit ganse proces is wat het allemaal zo ingewikkeld maakt.
Ik heb er een boek over geschreven, waarin ik dit uitgebreid uitleg en uit de doeken doe. Indien er liefhebbers zijn...

ehhh, welk emailadres? om te kunnen bestellen
Op 25-08-2009 14:39:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: "antvanhove at scarlet.be"; Ik ben nog een uitgever aan het zoeken. Maar ik kan het al in mooi afgewerkte en netjes ingebonden kopijvorm, tegen een redelijk prijsje bezorgen voor de liefhebbers... Prijs op aanvraag.

Ik kan het ook, indien gewenst, tegen een kleine paypalvergoeding naar keuze, welke u als gift op hetzelfde emailadres overmaakt, als pdf per mail bezorgen. Wel naast uw gift een apart mailtje sturen graag! Alvast veel leesplezier!
Op 25-08-2009 14:47:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden