Bij een archeologische expeditie van de universiteit van Haifa is in Israël in de vallei van de Jordaan de grootste kunstmatig gemaakte grot van het land gevonden. Professor Adam Zertal, hoofd van de archeologische expeditie, weet dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat deze grot oorspronkelijk een steengroeve - maar dan wel uniek in zijn soort - was, die teruggaat tot de Romeinse en Byzantijnse tijden. Maar in de grot werden gegraveerde kruisvormen en andere vreemde symbolen ontdekt waardoor men denkt dat de grot wel eens een oud klooster kon geweest zijn. Volgens Zertal is deze grot 'Galgala', een plaats die aangeduid is op de historische Madaba mozaïek.

Madaba mozaïek
 

De enorme ondergrondse ruimte bevindt zich op 4 kilometer ten noorden van Jericho en is circa 100 meter lang en 40 meter breed. Het is het grootste ondergrondse 'gat' door mensen gemaakt dat ooit in Israël is gevonden. Zoals met de meeste ontdekkingen van zijn soort hult de grot zich in geheimzinnigheid en deze keer gebeurde dat nog vóór men binnen was.

Zertal: "Wanneer we bij de ingang van de grot aankwamen werden we door twee bedoeïenen benaderd. Ze waarschuwden ons om niet naar binnen te gaan omdat de grot behekst is en bewaakt wordt door wolven en hyena's. Toen ik samen met enkele collega's naar binnen ging werden we verrast door een indrukwekkende ondergrondse structuur waarvan het plafond door 22 pijlers gedragen werd. We ontdekten 32 kruisvormige tekens op de pijlers, een gegraveerde inscriptie die veel wegheeft van een zodiak, Romeinse letters en een ets die lijkt op een wimpel van een Romeins Legioen. In de pijlers ontdekten we ook insnijdingen die gebruikt kunnen geweest zijn om olielampen te plaatsen en gaten waar de dieren - die de uitgehakte stenen versjouwden - waarschijnlijk werden aan vastgebonden."

Het plafond van de ondergrondse ruimte is 3 meter hoog, maar was oorspronkelijk waarschijnlijk ongeveer 4 meter hoog. Volgens Zertal dateren de gevonden keramische voorwerpen en de etsen op de pijlers in de grot uit 1 tot 600 na Christus. Het oorspronkelijke doel van de grot moet een steengroeve geweest zijn die 400 tot 500 jaar operationeel was. Maar andere bevindingen wijzen er met zekerheid op dat de plaats ook voor andere doeleinden, zoals een klooster en mogelijk als schuilplaats, gebruikt geweest is.

De belangrijkste vraag die bij het ontdekken van de grot oprees was in de eerste plaats waarom de steengroeve zich onder de grond bevond. Alle steengroeven die we kennen liggen boven de grond. Graven en hakken onder de oppervlakte vereist extreme inspanningen om de zware stenen naar de oppervlakte te verplaatsen. Dus is de vraag: waarom?

Het antwoord op deze mysterieuze vraag is volgens Zertal af te lezen op de beroemde Madaba-kaart. Deze in Jordanië gevonden Byzantijnse mozaïekkaart is de oudste kaart van Israël. Jeruzalem en de vallei van de Jordaan staan er met grote precisie op afgebeeld. Net naast de Griekse inscriptie 'Dodekaliton', wat 'twaalf stenen' betekent, staat de plaats Galgala afgebeeld. De afstand op de Madaba mozaïek van Galgala tot Jericho komt precies overeen met de afstand van de grot tot de stad. Op de Madaba mozaïek is naast Dodekaliton ook een kerk te zien en... er zijn twee kerken in de nabije omgeving van de grot.

Volgens Zertal stelt de hypothese dat de betekenis van 'twaalf stenen' betrekking had op de Bijbelse verzen beschreven in het Oude Testament:

Jozua 4,1-3: "Toen het volk de Jordaan was overgestoken, sprak de heer tot Jozua: ‘Zoek twaalf mannen uit, van iedere stam één, en geef hun deze opdracht: Haal twaalf stenen uit de Jordaan, van de plek waar de voeten van de priesters hebben gestaan. Breng ze naar deze kant en leg ze op de plaats waar vannacht uw kamp staat.’" Jozua 4, 20: "De twaalf stenen die zij uit de Jordaan hadden meegenomen, stelde Jozua op bij Gilgal"

Zertal zegt dat de beschrijving ook een verwijzing naar de ondergrondse steengroeve kan zijn die de Byzantijnen identificeerden als Gigal. "In Romeinse tijden was het gebruikelijk om tempels te bouwen met stenen die van heilige plaatsen kwamen. Als onze hypothese klopt, dan hebben we het Bijbelse Gigal gevonden," aldus de professor.

DeEne: Fantastisch hoe lui altijd weer zulke geweldige 'diepzinnigheden' kunnen afleiden uit een hoop stenen en wat krassen.
Mensen, gooi dat ouwe prulboek nu eens weg en ga leven in deze tijd!
Er is nu veel meer nuttigs te doen dan dat geneuzel over die 'goeie oude bijbelse tijd'.. Bijv. bejaarden bezoeken in een verzorginghuis of heerlijk kuieren (bron: G. de Vader).
Op 25-08-2009 8:57:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hero: Het moet niet een groeve zijn geweest, om uitgeharde steen te hakken, maar voor de winning van *steen specie* -- dat is DUS nog`niet uitgeharde steen, te gebruiken in de bouw, als zgn : GEO`POLYMEER -- de romeinen bouwden vrijwel uitsluitend met geo`polymeer, wat veel duurzamer was dan bvb onze moderne "beton" ....

NB : google maar eens op > geopolymeer ?
Op 25-08-2009 13:59:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
DeEne:

Bijv. bejaarden bezoeken in een verzorginghuis of heerlijk kuieren (bron: G. de Vader).


Beter van niet ... http://www.rvu.nl/rvue/press.php?action=4&rowid=230

Op 26-08-2009 9:23:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden