Volgens de Bijbel liet Jezus zich door Johannes dopen in de Jordaan. Israël en Jordanië zijn het echter oneens over de precieze doopplaats van Jezus, en dat heeft meer - zo niet alles - te maken met financieel bejag, eerder dan met godsdienst, wetenschap of een combinatie van beide. De Bijbel is in ieder geval niet historisch betrouwbaar en zeker niet het absoluut geïnspireerde Woord Gods. Kan ook moeilijk anders, want het stuk volksgeschrift met hoofdletter werd minstens 60 jaar na de feiten opgeschreven. Is het nu in Yardenit (Israël) of een orthodox klooster in Jordanië?

Matteüs 3, 13-16: "Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: 'Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.' Toen liet hij Hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen."

Zowel Israël als Jordanië eist een site op waar de doop van Jezus zou hebben plaatsgevonden. Israël claimt van oudsher Yardenit (nabij het meer van Galilea). Veel Amerikanen laten er zich dopen in de Jordaan en worden er getrakteerd op een onoverzichtelijk aanbod van souvenirwinkeltjes. Maar, omdat de BBC verklaarde dat Yardenit niet de juiste doopplaats van Jezus is, wijken veel toeristen en pelgrims uit naar een orthodox klooster in Jordanië.

Doopplaats Yardenit, Israel
(Doopplaats Yardenit, Israel)

Op gezag van kerkvader Origines werd aangenomen dat Jezus op de westelijke Jordaanoever, nabij een orthodox klooster uit de vijfde eeuw, door Johannes de Doper gedoopt werd. Jordaanse archeologen ontdekten in 1994 echter op de oostelijke oever, naast resten van vroegere kloosters, kerken en een doopbekken in de vorm van een kruis, ook kleiwerk en muntstukken die uit Jezus' tijd dateren. Ook hier blijven de archeologen even verdeeld als hun vondsten.

De overheden van beide landen leveren grote inspanningen om hun doopsites als pelgrimsoord of toeristische trekpleister verder uit te bouwen. Israël bouwt zijn infrastructuur in Yardenit verder uit om 600.000 bezoekers per jaar te kunnen ontvangen. De site in Jordanië kreeg vorig jaar 100.000 pelgrims op bezoek, en ook daar doen ze werkzaamheden voor méér. De gevolgen van archeologie, waarachtig of niet, kunnen big business zijn.

Volgens Kerknet is Jezus wel degelijk op de oostelijke oever van de Jordaan gedoopt, omdat ook het evangelie van Johannes dat zo lijkt aan te geven. Maar dat brengt ons terug bij de historische onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Zo werd al eeuwen geleden de kanttekening gemaakt dat delen van de Bijbel zonder twijfel gekopieerd zijn van oude teksten uit Egypte, Soemerië, Assyrië en Babylonië. Ook het scheppingsverhaal komt bij alle beschavingen in vele varianten voor en het zondvloedverhaal is zowat letterlijk overgeschreven van het Gilgameshepos.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de evangelies niet zijn opgeschreven in Jezus' tijd, maar wel veel later. Minstens 60 jaar later. Zelfs na 1 dag worden in onze attente mediacultuur feiten op grote wijze verdraaid. Er is weinig reden om aan te nemen dat dit 2000 jaar geleden minder erg was. Zeker als het verhaal minstens 60 jaar na de feiten werd opgeschreven.

Doopplaats oostelijke oever, Jordanië
(Doopplaats oostelijke oever, Jordanië)

Over het conflict tussen Israël en de Arabische buurlanden worden zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament allerlei teksten aangehaald die het gelijk van christenen en joden moeten bewijzen. Christenen hebben eeuwenlang Bijbelteksten naar voor gebracht die hun gelijk tegenover de joden moest bevestigen. Joden gebruiken dan weer dezelfde methodiek met andere teksten. Moslims en Palestijnen stellen daar dan weer tegenstrijdige teksten uit de Koran tegenover.

Alle godsdienstvormen deinzen er niet voor terug om elkaars Heilige Boek als een verzameling vervalsingen, kopies of fantasieën te bestempelen. Het is dan ook nauwelijks verbazingwekkend dat vooral jonge mensen de oplopende discussies van de vechtende partijen naast zich neerleggen. Komt daarbij dat ze de Bijbel bekijken als een goedkope verzameling van nauwelijks leesbare verhalen over niet mis te verstane grove menselijke wreedheden door en voor God.

Nog slechts een zeldzame groep ziet het Heilig Boek als uniek geschiedkundig studiemateriaal. Ze lezen de verslagen zonder enige waarde te hechten aan de religieuze betekenis en wijzen de 'boodschap van heil' af. En ze zagen dat het goed was.

DeEne: Aangezien er helaas geen archiefmateriaal op film over de geboorte van ene Jezus van N. voorhanden is ben ik geneigd aan te nemen dat het om een door het machtsinstituut 'religie' verzonnen figuur gaat.
Kortom: een zinloze discussie waar deze verzonnen persoon uit de klei zou zijn getrokken..
(bericht gewijzigd op 22-9-2009 9:14:07)
Op 22-09-2009 9:08:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
DeEne:

Aangezien er weinig archiefmateriaal op film over de geboorte van ene Jezus van N. voorhanden is ben ik geneigd aan te nemen dat het om een door het machtsinstituut 'religie' verzonnen figuur gaat.
Kortom: een zinloze discussie waar deze verzonnen persoon uit de klei zou zijn getrokken..


Er is inderdaad geen enkel bewijs voor een historische figuur 'Jezus' ...

Er waren toen vele mannen met de naam 'Iesus', maar geen enkele die 'Jezus Christus, de zoon van God' was ...

Of hoe men oeverloos discussieert en debateert over een gefantaseerd persoon en dit al vele eeuwen lang. Er is zelfs een volledige religie rond gebouwd ...
Op 22-09-2009 9:17:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
artikel:

Maar dat brengt ons terug bij de historische onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Zo werd al eeuwen geleden de kanttekening gemaakt dat delen van de Bijbel gekopieerd zijn van oude teksten uit Egypte, Soemerië, Assyrië en Babylonië. Ook het scheppingsverhaal komt bij alle beschavingen in vele varianten voor en het zondvloedverhaal is overgeschreven van het Gilgameshepos.


artikel:

Alle godsdienstvormen deinzen er niet voor terug om elkaars Heilige Boek als een verzameling vervalsingen, copies of fantasieën te bestempelen.


iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-09-2009 9:19:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IkWilOokWatZegg: @DeEne. Hoewel ik antireligieus ben en skeptisch van geboorte geloof ik wel in heb bestaan van een historische jesus figuur (of meerdere) die zo rond het jaar 0 door israel trokken.

Nu is het bij Pim Fortuyn na een aantal jaren een beetje misgegaan. Maar weet je je nog te herinneren wat voor cultus (bijna religie) (de geest van pim) er ontstond na zijn dood?

De belangrijkste schrijver van het nieuwe testament (paulus de boskabouter) heeft jezus zelf nooit gekend. En iedereen die jezus kende is vermoord tijdens de joodse opstand in 72 na chr.

Jezus heeft bestaan en het was gewoon een soort van pipo zoals emile ratelband of jomanda etc etc. Denk niet dat hij ook maar 1 wonder heeft gedaan gedurende zijn leven. En opstanding is helemaal mooi sprookje natuurlijk.
Op 22-09-2009 9:21:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeEne: @IkWilOokWatZegg
Wellicht behoorde Paulus de B. tot 1 van de eerste auteurs in het RF-genre 'Religious Fantasy'.
Er zijn altijd mensen die er brood (letterlijk) in zien om verzinsels van anderen verder uit te werken om enige cashflow te creeren.
In het geval van 'The story of a friendly lad called Jezus' is dat iets uit de hand gelopen.. Men denke dan met name aan heksenverbrandingen of het zegenen van bommen en granaten door religieuze fanatische volgelingen (ook wel priesters genoemd) middels een soort pleeborstel e.d.
(bericht gewijzigd op 22-9-2009 9:39:50)
Op 22-09-2009 9:39:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: En om deze zever dat Jezus al dan niet zogenaamd gedoopt is, worden miljoenen kinderen nu na enkele dagen te leven, verplicht gedoopt, zodat zij als brave Katholiek door het leven kunnen. Of hoe een religie er als de kippen bij is om mensen los van hun vrije wil, aan de in hun ogen althans, enige goede levensbeschouwing mee te trekken. Schandalig dat dit nog altijd kan.

Om het met de woorden van Krishnamurti te zeggen:

“Ik zeg dat de waarheid een land is zonder paden en dat je haar via geen enkel pad kunt benaderen, via geen enkele religie of sekte! De waarheid, die onbegrensd is, zonder voorwaarden, via geen enkel pad bereikbaar, kan niet worden georganiseerd; noch zou er wat voor organisatie dan ook mogen worden gevormd om mensen er langs een pad naartoe te dwingen. Pas als je dit begrijpt zul je inzien dat het onmogelijk is een geloof te organiseren. Geloof is een puur individuele zaak die je niet kunt of mag organiseren. Als je dat wel doet, wordt het levenloos, het verstart, het wordt een credo, een sekte, een religie die aan anderen moet worden opgelegd. De waarheid wordt dan iets bekrompens, een stuk speelgoed voor zwakkelingen, voor hen die slechts af en toe in gewetensnood zijn. Nogmaals zeg ik dat geen enkele organisatie een mens tot spiritualiteit kan leiden. Als er een organisatie wordt opgezet met dit doel, dan wordt zij een kruk, een zwakte, een blok aan het been dat het individu kreupel maakt, zijn groei tegenhoudt, hem belemmert in de ontplooiing van zijn uniciteit, welke inherent is aan het zelf ontdekken van de absolute onvoorwaardelijke waarheid. Ik heb maar één doel in het leven: de mens vrij te maken, hem voort te stuwen in de richting van de vrijheid; hem te helpen los te breken uit alle beperkingen, want dat alleen zal hem eeuwig geluk geven en hem de onvoorwaardelijke verwerkelijking van het zelf schenken.”
Op 22-09-2009 9:42:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeEne:
Antoine:

En om deze zever dat Jezus al dan niet zogenaamd gedoopt is, worden miljoenen kinderen nu na enkele dagen te leven, verplicht gedoopt, zodat zij als brave Katholiek door het leven kunnen. Of hoe een religie er als de kippen bij is om mensen los van hun vrije wil, aan de in hun ogen althans, enige goede levensbeschouwing mee te trekken. Schandalig dat dit nog altijd kan.

Om het met de woorden van Krishnamurti te zeggen:

“Ik zeg dat de waarheid een land is zonder paden en dat je haar via geen enkel pad kunt benaderen, via geen enkele religie of sekte! De waarheid, die onbegrensd is, zonder voorwaarden, via geen enkel pad bereikbaar, kan niet worden georganiseerd; noch zou er wat voor organisatie dan ook mogen worden gevormd om mensen er langs een pad naartoe te dwingen. Pas als je dit begrijpt zul je inzien dat het onmogelijk is een geloof te organiseren. Geloof is een puur individuele zaak die je niet kunt of mag organiseren. Als je dat wel doet, wordt het levenloos, het verstart, het wordt een credo, een sekte, een religie die aan anderen moet worden opgelegd. De waarheid wordt dan iets bekrompens, een stuk speelgoed voor zwakkelingen, voor hen die slechts af en toe in gewetensnood zijn. Nogmaals zeg ik dat geen enkele organisatie een mens tot spiritualiteit kan leiden. Als er een organisatie wordt opgezet met dit doel, dan wordt zij een kruk, een zwakte, een blok aan het been dat het individu kreupel maakt, zijn groei tegenhoudt, hem belemmert in de ontplooiing van zijn uniciteit, welke inherent is aan het zelf ontdekken van de absolute onvoorwaardelijke waarheid. Ik heb maar één doel in het leven: de mens vrij te maken, hem voort te stuwen in de richting van de vrijheid; hem te helpen los te breken uit alle beperkingen, want dat alleen zal hem eeuwig geluk geven en hem de onvoorwaardelijke verwerkelijking van het zelf schenken.”AMEN!
Op 22-09-2009 10:02:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: De hele Jezus mythe is gebaseerd op het thema waar alle godsdiensten daarvoor op gebaseerd zijn met als laatste meest directe voorganger de Mithrascultus. Geboorte, leven, dood en wedergeboorte is al milennia het Godsdienstige motief. Het is door de Katholieke kerk alleen nog verder gecorrumpeerd tot een godsdienst waarbij al je eigen verantwoordlijkheid en bewustzijn wordt afgenomen en je volledig afhankelijk gemaakt van de intermediar kerk/paus. Uiteraard gepaard met allerlei wereldlijke/materiele excessen. Het is niet anders dan een repressie tool. Inmiddels gedeeltelijk overgenomen door de financiele slavernij waaraan we meer en meer worden blootgesteld.
Op 22-09-2009 10:05:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

DeEne:

Aangezien er weinig archiefmateriaal op film over de geboorte van ene Jezus van N. voorhanden is ben ik geneigd aan te nemen dat het om een door het machtsinstituut 'religie' verzonnen figuur gaat.
Kortom: een zinloze discussie waar deze verzonnen persoon uit de klei zou zijn getrokken..


Er is inderdaad geen enkel bewijs voor een historische figuur 'Jezus' ...

Er waren toen vele mannen met de naam 'Iesus', maar geen enkele die 'Jezus Christus, de zoon van God' was ...

Of hoe men oeverloos discussieert en debateert over een gefantaseerd persoon en dit al vele eeuwen lang. Er is zelfs een volledige religie rond gebouwd ...


die jezus zal je ook niet vinden, zijn naam was immanuel...

of die immanuel over water kon lopen, doden tot leven kon wekken en wat nog meer weet ik niet, maar ik denk wel dat hij bestaan heeft...

een ander feit wat zeker niet ontkend kan worden is dat alle verhalen een 60 tot 200 jaar later opgeschreven zijn, en ook zijn heel veel zaken overgenomen uit andere overleveringen

mijn mening is het verhaal dan ook grotendeels geschreven naar hoe de toenmalige machthebbers het verteld wilden hebben, en dat er nog maar heel erg weinig geschriften van over zijn die niet "beinvloed" zijn
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-09-2009 0:29:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

artikel:

Maar dat brengt ons terug bij de historische onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Zo werd al eeuwen geleden de kanttekening gemaakt dat delen van de Bijbel gekopieerd zijn van oude teksten uit Egypte, Soemerië, Assyrië en Babylonië. Ook het scheppingsverhaal komt bij alle beschavingen in vele varianten voor en het zondvloedverhaal is overgeschreven van het Gilgameshepos.


artikel:

Alle godsdienstvormen deinzen er niet voor terug om elkaars Heilige Boek als een verzameling vervalsingen, copies of fantasieën te bestempelen.
vanwaar dat gezicht?
dit is gewoon een feit, of je het er nou mee eens bent of niet, de bijbel is echt niet het origineel, de bijbel (vooral het oude testament) is een verzamelbundel met een enorme verzameling oude verhalen uit de periode jaar nul tot een 5000 jaar BC, ik denk dat er nog veel oudere verhalen tussen zitten, en een flink deel daarvan kan je terugvinden in het gilgamesh epos, wat voor zover bekend ruim eerder al opgesteld was...

en de 2de quote spreekt al helemaal voor zich, ja geloven staan elkaar naar het leven, letterlijk en figuurlijk, dat is een genetisch defect wat waarschijnlijk heel diep in de mens ingegroeid zit...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-09-2009 0:36:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

studentje:

artikel:

Maar dat brengt ons terug bij de historische onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Zo werd al eeuwen geleden de kanttekening gemaakt dat delen van de Bijbel gekopieerd zijn van oude teksten uit Egypte, Soemerië, Assyrië en Babylonië. Ook het scheppingsverhaal komt bij alle beschavingen in vele varianten voor en het zondvloedverhaal is overgeschreven van het Gilgameshepos.


artikel:

Alle godsdienstvormen deinzen er niet voor terug om elkaars Heilige Boek als een verzameling vervalsingen, copies of fantasieën te bestempelen.vanwaar dat gezicht?

omdat de tweede quote sugreerd dat de kliek waar de schrijver van dit artikel toe behoord, ook een geloof is. bovendien doet de schrijver iets waar hij iemand anders van beschuldigt.

typish geval zoals op onderstande pagina beschreven: http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1495.htm
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-09-2009 14:10:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: moehahahahahaha
hahahahahaX1001

what's next? de zoektocht naar de exacte locatie van roodkapjes' oma's hutje in 't bos?

een expeditie in de karpaten op zoek naar het kasteel van blauwbaard?

een grootschalig opgezet dna-onderzoek om de afstammelingen van REPELSTEELTJE te traceren?

Een jacht op het einde van de regenboog om die klootzak van een leperkaan eindelijk eens zijn goud afhandig te maken?

niets is iets, niet?
Op 22-09-2009 18:47:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IkWilOokWatZegg:
studentje:

Ron B.:

studentje:

artikel:

Maar dat brengt ons terug bij de historische onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Zo werd al eeuwen geleden de kanttekening gemaakt dat delen van de Bijbel gekopieerd zijn van oude teksten uit Egypte, Soemerië, Assyrië en Babylonië. Ook het scheppingsverhaal komt bij alle beschavingen in vele varianten voor en het zondvloedverhaal is overgeschreven van het Gilgameshepos.


artikel:

Alle godsdienstvormen deinzen er niet voor terug om elkaars Heilige Boek als een verzameling vervalsingen, copies of fantasieën te bestempelen.vanwaar dat gezicht?

omdat de tweede quote sugreerd dat de kliek waar de schrijver van dit artikel toe behoord, ook een geloof is. bovendien doet de schrijver iets waar hij iemand anders van beschuldigt.

typish geval zoals op onderstande pagina beschreven: http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1495.htmLieverd, ik voer deze discussie aan het ontkennen van een god een zoontje van die god of wat dan ook voor sprookjes is geen geloof maar het ontkennen ervan.

Op 22-09-2009 19:03:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
IkWilOokWatZegg:

Lieverd, ik voer deze discussie aan het ontkennen van een god een zoontje van die god of wat dan ook voor sprookjes is geen geloof maar het ontkennen ervan.

En in het algemeen Nederlands betekend dat..?
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-09-2009 20:18:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Misschien een hele vervelende opmerking, maar who cares waar Jezus al dan niet is gedoopt, dat is een een ver verleden gebeurd.
Wat er hier en nu speelt is veel belangrijker dan de zoon van een timmerman die zo'n 2000 jaar geleden gedoopt is.
Op 22-09-2009 20:34:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IkWilOokWatZegg:
studentje:

IkWilOokWatZegg:

Lieverd, ik voer deze discussie aan het ontkennen van een god een zoontje van die god of wat dan ook voor sprookjes is geen geloof maar het ontkennen ervan.

En in het algemeen Nederlands betekend dat..?Een tikfoutje waardoor de helft van mijn schrijfsel verdween. Helaas pas te laat opgemerkt.

Het zou moeten beginnen met iets in de trant van:
Ik voer deze discussie regelmatig, het ontkennen van een god ....
etc.

Of om het simpel te houden: Ik geloof geen bal van de bijbel / koran / thora / fedra's / kama's etc.

Dat is geen geloof. Dat is het ontbreken ervan.

Het is ook geen geloof als je zegt dat sneeuwwitje niet bestaan heeft.
Op 22-09-2009 20:56:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Mensen houden er van om de hun omringende werkelijkheid tot een simpel hanteerbaar beeld te reduceren. En of het nu gaat om moeilijke wetenschappelijke vraagstukken of om kwesties van levensbeschouwelijke aard, de gemiddelde reagluurder etaleert een onbeheersbare drang om alles te verstompzinnigen tot zijn/haar gewenste niveau. En het resultaat is dat er veel gezegd wordt over zaken waar men duidelijk geen kaas van gegeten heeft. Niet reageren lijkt mij verstandiger dan steeds weer publiekelijk de eigen hand te overspelen.
(bericht gewijzigd op 22-9-2009 20:58:40)
Op 22-09-2009 20:57:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool:
Firefox:

DeEne:

Aangezien er weinig archiefmateriaal op film over de geboorte van ene Jezus van N. voorhanden is ben ik geneigd aan te nemen dat het om een door het machtsinstituut 'religie' verzonnen figuur gaat.
Kortom: een zinloze discussie waar deze verzonnen persoon uit de klei zou zijn getrokken..


Er is inderdaad geen enkel bewijs voor een historische figuur 'Jezus' ...

Er waren toen vele mannen met de naam 'Iesus', maar geen enkele die 'Jezus Christus, de zoon van God' was ...

Of hoe men oeverloos discussieert en debateert over een gefantaseerd persoon en dit al vele eeuwen lang. Er is zelfs een volledige religie rond gebouwd ...het gaat niet eens serieus over het onderwerp zelf...
Er is 1 ding wat ik zowiezo NIET geloof (en anderen weer wel lol) dat het een mix is van allerlei geschriften bla bla bla.

nu weer ontopic:

het ding wat ik me het meeste hierbij kan voorstellen is gewoon centjes verdienen als jezus daar zou staan hadden al die lui een probleem dat het van die toeristentrekpleisters zijn geworden.
maarja 1 ding is ook weer blind, het zomaar aannemen van dat de bijbel historisch niet betrouwbaar is.
dat weten jullie niet al komt men met genoeg 'bewijs'.
je bent daar zelf niet geweest simpel, dus hoe kan je zelfs na alle onderzoeken en omdat de mens niet perfect is, hoe kunnen al die onderzoeken dan perfect zijn? niet dus...

ik krijg steeds vaker ook het gevoel tegenwoordig dat er steeds meer mensen zijn die niet in een god geloven omdat religies slecht zijn. terwijl het altijd ligt aan de menselijke aart zelf en er zitten rotte appels qua religie tussen zoals bijv het moslimdom.

al ben je nog zo atheistisch of wat dan ook, oorlog zal er altijd zijn. Tenzij de mens zelf uitsterft. Geef de religie niet de schuld maar jezelf en ja iedereen. want iedereen heeft iets slechts in zich, iedereen heeft wel een slechte kant...
Op 22-09-2009 21:14:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
cool:

-knip-
al ben je nog zo atheïstisch of wat dan ook, oorlog zal er altijd zijn. Tenzij de mens zelf uitsterft. Geef de religie niet de schuld maar jezelf en ja iedereen. want iedereen heeft iets slechts in zich, iedereen heeft wel een slechte kant...

ieder mens wil de mensheid veranderen, maar niemand wil zelf veranderen. religies worden al eeuwen misbruikt door mensen om hun eigen zin te krijgen, op allerlei gebieden, terwijl religie zich daar juist van af zet.
religie word aangevallen op het geen waar religie zich juist van afkeerde. echter, dat past niet in het atheïstische straatje.

heel logisch ook, omdat iedere atheïst weet wat hem of haar te wachten staat áls God wel zou bestaan. God zou, zachtzinnig uitgedrukt, vast niet blij zijn met dit soort gedrag.

ZZDAVG
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-09-2009 21:42:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Een ieder die gelooft, zou zich niet bezig moeten houden met de plek waar Jezus gedoopt is, maar met de betekenis ervan.

Of Immanuel/ Iesus/ Yeshua wel of niet bestaan heeft is een eindeloze discussie die hier niet echt relevant is. Als je namelijk niet gelooft dat er een historisch persoon was die in grote lijnen de bijbelverhalen heeft meegemaakt is de doopplaats al helemaal niet relevant.(bericht gewijzigd op 22-9-2009 21:54:25)
ALLES IS WAAR
Op 22-09-2009 21:48:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool:
studentje:

cool:

-knip-
al ben je nog zo atheïstisch of wat dan ook, oorlog zal er altijd zijn. Tenzij de mens zelf uitsterft. Geef de religie niet de schuld maar jezelf en ja iedereen. want iedereen heeft iets slechts in zich, iedereen heeft wel een slechte kant...

ieder mens wil de mensheid veranderen, maar niemand wil zelf veranderen. religies worden al eeuwen misbruikt door mensen om hun eigen zin te krijgen, op allerlei gebieden, terwijl religie zich daar juist van af zet.
religie word aangevallen op het geen waar religie zich juist van afkeerde. echter, dat past niet in het atheïstische straatje.

heel logisch ook, omdat iedere atheïst weet wat hem of haar te wachten staat áls God wel zou bestaan. God zou, zachtzinnig uitgedrukt, vast niet blij zijn met dit soort gedrag.

ZZDAVGBlij zou die zowiezo niet zijn, maar echt boos denk ik ook weer niet. maar eerder teleurgesteld.

en ja thoth daar heb je ook gelijk in, maarja helaas is bijna alles tegenwoordig commercieel ook zulke dingen... vind ik nergens op slaan ook...
betekenis van de doop is herboren worden en dat je god in je leven heb. athans dat was het voor mij.
mijn ouders en al waren altijd open geweest ik hoefde niet perse mee naar de kerk ofzo en ik ben ook geen kerkganger maar ik heb er wel zelf voor gekozen en ook zelf ervoor gekozen gedoopt te worden. ik heb zelf de weg gekozen die ik dus wil.
De doop is voor mij dan iets wat dus nogal belangrijk is. ik vind het jammer wel dat veel mensen hun kinderen dwingen zulke dingen te doen.
Op 23-09-2009 10:55:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
cool:

Firefox:

DeEne:

Aangezien er weinig archiefmateriaal op film over de geboorte van ene Jezus van N. voorhanden is ben ik geneigd aan te nemen dat het om een door het machtsinstituut 'religie' verzonnen figuur gaat.
Kortom: een zinloze discussie waar deze verzonnen persoon uit de klei zou zijn getrokken..


Er is inderdaad geen enkel bewijs voor een historische figuur 'Jezus' ...

Er waren toen vele mannen met de naam 'Iesus', maar geen enkele die 'Jezus Christus, de zoon van God' was ...

Of hoe men oeverloos discussieert en debateert over een gefantaseerd persoon en dit al vele eeuwen lang. Er is zelfs een volledige religie rond gebouwd ...het gaat niet eens serieus over het onderwerp zelf...
Er is 1 ding wat ik zowiezo NIET geloof (en anderen weer wel lol) dat het een mix is van allerlei geschriften bla bla bla.

nu weer ontopic:

het ding wat ik me het meeste hierbij kan voorstellen is gewoon centjes verdienen als jezus daar zou staan hadden al die lui een probleem dat het van die toeristentrekpleisters zijn geworden.
maarja 1 ding is ook weer blind, het zomaar aannemen van dat de bijbel historisch niet betrouwbaar is.
dat weten jullie niet al komt men met genoeg 'bewijs'.
je bent daar zelf niet geweest simpel, dus hoe kan je zelfs na alle onderzoeken en omdat de mens niet perfect is, hoe kunnen al die onderzoeken dan perfect zijn? niet dus...

ik krijg steeds vaker ook het gevoel tegenwoordig dat er steeds meer mensen zijn die niet in een god geloven omdat religies slecht zijn. terwijl het altijd ligt aan de menselijke aart zelf en er zitten rotte appels qua religie tussen zoals bijv het moslimdom.

al ben je nog zo atheistisch of wat dan ook, oorlog zal er altijd zijn. Tenzij de mens zelf uitsterft. Geef de religie niet de schuld maar jezelf en ja iedereen. want iedereen heeft iets slechts in zich, iedereen heeft wel een slechte kant...


'Moslimdom' bestaat niet, de Islam wel ...
Op 23-09-2009 11:28:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool: 'Moslimdom' bestaat niet, de Islam wel ...

dank je firefox voor de verbetering, ja ik ben ook niet perfect.
ik ben van nature slecht in namen dus soms kan ik zulke fouten maken.
Maarja mooi dat je snap wat ik bedoel nogmaals dank voor de verbetering.
Op 23-09-2009 20:36:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

heel logisch ook, omdat iedere atheïst weet wat hem of haar te wachten staat áls God wel zou bestaan. God zou, zachtzinnig uitgedrukt, vast niet blij zijn met dit soort gedrag.

ZZDAVG


"oeh, pas maar op, want als wij christenen wel gelijk hebben, dan zijn jullie de lul"

wat een flauwe opmerking, je ziet jezelf echt als verheven boven ongelovigen mag ik dan dus aannemen?

ik geloof dat god niet kijkt naar wat ik op zondag doe, maar wat ik voor andere mensen doe, en wat ik probeer van mn leven te maken, te leren van mijn fouten, mocht hij überhaupt bestaan...

een god die iemand straft omdat hij toevallig in china geboren is waar er amper christenen zijn en dus een grote kans heeft een "ongelovige" te blijven is zeker niet mijn god.

en voor de rest ben ik niet bang voor een misvatting die wraak zou moeten nemen voor wat mensen over hem bedacht hebben, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld word...
ik geloof dat dit leven een leerweg is, niet een lijdensweg.

en jij bevind je btw nou juist op die grens die je volgens jou geloof niet mag overschrijden
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 25-09-2009 13:48:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker:
studentje:

ieder mens wil de mensheid veranderen, maar niemand wil zelf veranderen. religies worden al eeuwen misbruikt door mensen om hun eigen zin te krijgen, op allerlei gebieden, terwijl religie zich daar juist van af zet.
religie word aangevallen op het geen waar religie zich juist van afkeerde. echter, dat past niet in het atheïstische straatje.

heel logisch ook, omdat iedere atheïst weet wat hem of haar te wachten staat áls God wel zou bestaan. God zou, zachtzinnig uitgedrukt, vast niet blij zijn met dit soort gedrag.

ZZDAVG


Dan moet je toch echt je bijbel eens lezen, staat toch echt in hoe er bv oorlog gevoerd moet worden (tot het uitroeien van je tegenstander).
Bovendien als er een figuur die bloed aan zijn handen heeft van genocide, dan is het God zelf wel.
Op 25-09-2009 17:29:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

"oeh, pas maar op, want als wij christenen wel gelijk hebben, dan zijn jullie de lul"

als ik heel eerlijk ben, ja. niet dat ik daar blij mee ben, het is voor mij echt niet fijn om te weten hoe het een groot deel van de wereldbevolking vergaat over enkele tientallen jaren.

Ron B.:

wat een flauwe opmerking, je ziet jezelf echt als verheven boven ongelovigen mag ik dan dus aannemen?

nee, het enige verschil is dat ik iemand ken die zei niet kennen.

Ron B.:

ik geloof dat god niet kijkt naar wat ik op zondag doe, maar wat ik voor andere mensen doe, en wat ik probeer van mn leven te maken, te leren van mijn fouten, mocht hij überhaupt bestaan...

dat hoef jij ook niet te geloven Ron, met een beetje geduld zul je het zelf zien.

Ron B.:

een god die iemand straft omdat hij toevallig in china geboren is waar er amper christenen zijn en dus een grote kans heeft een "ongelovige" te blijven is zeker niet mijn god.

net zoals er zeven hemelen zijn, werkt dat met de hel precies het zelfde.

Ron B.:

en voor de rest ben ik niet bang voor een misvatting die wraak zou moeten nemen voor wat mensen over hem bedacht hebben, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld word...
ik geloof dat dit leven een leerweg is, niet een lijdensweg.

het is wel de bedoeling dat je aan het einde van je leerweg de examenstof kent

Ron B.:

en jij bevind je btw nou juist op die grens die je volgens jou geloof niet mag overschrijden

jij mag wel over mij oordelen?
"Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden."

groeten Studentje
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 25-09-2009 17:42:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Seeker:

studentje:

ieder mens wil de mensheid veranderen, maar niemand wil zelf veranderen. religies worden al eeuwen misbruikt door mensen om hun eigen zin te krijgen, op allerlei gebieden, terwijl religie zich daar juist van af zet.
religie word aangevallen op het geen waar religie zich juist van afkeerde. echter, dat past niet in het atheïstische straatje.

heel logisch ook, omdat iedere atheïst weet wat hem of haar te wachten staat áls God wel zou bestaan. God zou, zachtzinnig uitgedrukt, vast niet blij zijn met dit soort gedrag.

ZZDAVG


Dan moet je toch echt je bijbel eens lezen, staat toch echt in hoe er bv oorlog gevoerd moet worden (tot het uitroeien van je tegenstander).
Bovendien als er een figuur die bloed aan zijn handen heeft van genocide, dan is het God zelf wel.

@Seeker. Je hebt het hier over de god van het oude testament, da's niet G-d maar de demiurg. Een blinde, jaloerse en overijverige wraakgod. Inderdaad een vuile, laffe moordenaar die anderen zijn klusje laat opknappen.
@ Studentje. Als G-d de alpha en omega is, hoe kan hij dan teleurgesteld zijn? Alle uitkomsten zijn al bekend voor G-d. Schaken met G-d is bijvoorbeeld geen reet aan. Je doet 1 zet en hij roept, "mat in 26" Jouw god is er één die je is opgedrongen door het geloof, da's een geloof in uiterlijkheden en waan. De echte G-d zit in je, maar die kan je alleen ervaren als je je ego gedag zwaait, zoals bij een 500 microgram LSD trip. Na de dood van je ego kom je dan in een toestand van totaal zijn. Geen heden, verleden of toekomst meer, gewoon tijdloos zijn. Dat is G-d, die kent geen spijt of boosheid, want waarom zou je als je altijd bent? Onaangetast en eeuwig....

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 25-09-2009 19:27:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Waar was Jezus nou gedoopt?
ALLES IS WAAR
Op 25-09-2009 19:52:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden