Intiem met internet, dat is wel het minste dat er gesteld kan worden van onze relatie tot dit medium. Het bestaat nog geen dertig jaar en is nu al verweven in ieders gezin. Wie kan zonder googlen? Stel u maar even voor dat er geen internet was. Dat betekent: terug naar de bibliotheek voor nodige of dringende informatie. Terug naar encyclopedieën en andere catalogi van kennis, ervaring of wijsheid. Internet bleek een revelatie voor de menselijke soort. Hoe ver de gevolgen van de vinding strekt is moeilijk samen te vatten. In onderstaand filmpie vindt u daar alvast een poging toe...Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden