Vandaag, 11 oktober 2009, wordt Jozef De Veuster, beter gekend als pater Damiaan, door paus Benedictus XVI heilig verklaard tijdens een mis op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad. De Vlaamse Pater Damiaan uit Tremelo ging in mei 1873 naar het eiland Molokai waar in die tijd alle melaatsen van Hawaï naar verbannen werden. Pater Damiaan begon met de aanleg van wegen en de bouw van een kerk. Naast zijn priesterwerk vervulde hij ook voor de 600 lepralijders de rol van dokter. Hij maakte zelfs doodskisten en hielp bij het graven en begraven. We vroegen ons af of dat allemaal voldoende was om heilig verklaard te worden? We vroegen een audiëntie aan bij de paus, maar kwamen terecht bij een zonderlinge hoeder van een Vlaams boerengehucht. We vroegen hem wat u zou moeten doen om heilig verklaard te kunnen worden.

In principe kan iedereen heilig verklaard worden. Een heilige kan best een gewone man of vrouw zijn met een groot geloof in god, als hij maar keihard in dienst werkte van zijn medemens. Het is daarbij toegestaan om hier en daar een foutje te maken of een steek te laten vallen. Het moet ook niet in de familie zitten. De beste manier om geen procedurefouten te maken is een stappenplan te volgen.

1. U kunt pas zalig of heilig verklaard worden als u dood bent. Voor het zover is hebt u best een voorbeeldig leven geleid. Als dat met christelijke ambities was hebt u een stapje voor, maar het is niet noodzakelijk. Uw werkzaamheden moeten door zoveel mogelijk andere mensen gezien zijn. Deze derden hebt u na uw dood nodig om u te laten aanmelden als kandidaat-zalige of -heilige bij een kerkelijk bemiddelaar.

Zalig: u bent van belang geweest voor een regio, congregatie of bisdom. Heilig: u hebt iets betekend voor de ganse wereldkerk. Opgelet! U kunt niet heilig verklaard worden als u eerst niet zalig verklaard bent.

2. Zorg ervoor dat u een bekwame bemiddelaar hebt om een gefundeerd dossier over uw leven op te maken. Van zodra hij of zij de Heilige Stoel heeft kunnen overtuigen zal de procedure tot zalig- of heiligverklaring opgestart worden. Mensen die u gekend en aan het werk gezien hebben - de derden waar ik het eerder over had - zullen opgeroepen worden om een getuigenis af te leggen. Op zijn beurt zal de kerkelijke bemiddelaar een dossier met bewijsstukken opmaken en bezorgen aan een commissie van theologen. Van daar gaat het dossier naar een commissie van kardinalen. Wanneer beide instanties een positief advies afleveren wordt uw dossier doorgespeeld naar de paus.

3. Nadat de paus uw dossier goedkeurd heeft, krijgt u de titel van 'Eerwaardige dienaar Gods'. Deze hebt u absoluut nodig om zalig of heilig verklaard te kunnen worden.

4. Om de procedure verder te kunnen zetten moet u kunnen bewijzen dat u een wonder verricht heeft. De meest succesvolle wonderen zijn onverklaarbare genezingen. De aard van het wonder zal geanalyseerd worden zodat onomstotelijk kan bewezen worden dat u in de hemel verblijft en daar als bemiddelaar voor de levenden op aarde optreedt. Een commissie van vijf artsen onderzoekt de onverklaarbare genezing en stelt een dossier op. Dat dossier gaat respectievelijk naar een commissie van theologen en kardinalen. Wanneer beide een positief advies afleveren zal de paus een decreet tot zalig- of heiligverklaring aankondigen.

5. In deze laatste rechte lijn naar de heiligverklaring moet er zich ná uw zaligverklaring, en dus ná uw dood, nóg een wonder geopenbaard hebben. U kunt dat bijvoorbeeld doen door een ongeneeslijke, die aan uw graf komt bidden voor genezing, daadwerkelijk te genezen.

Proficiat! De paus heeft u nu heilig verklaard. Dat wil zeggen dat u een geheiligd leven leidde en nu in de hemel verblijft. U wordt ingeschreven in de lijst van de heiligen die door de kerk is goedgekeurd en door de wereldse kerk vereerd.

Gerard: HUMOR!
'Don't forget rule number 6'
Op 11-10-2009 9:50:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: Dank U !
Op 11-10-2009 20:52:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Wát een flauwekul zeg! Wie verzint die onzin? Dooie heiligen... tjonge jonge, daar zit de wereld nou echt op te wachten..
Op 14-10-2009 22:00:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:

Karol Wojtyla wordt binnenkort ook heilig verklaard.

Ian Ross Vayro schrijft op Free Online Library:

Did the Pope Sell Zyklon B?

Why and how could Pope John Paul II (Karol Wojtyla) have sold Zyklon B during World War II when it was manufactured by a German firm? It was used in the gas chambers to kill Jews and he had a Jewish mother! Are there documents to support this?

A good question - why and how could Pope John Paul II (Karol Wojtyla) have sold Zyklon B during World War II when it was manufactured by a German firm? Why would Wojtyla wish to do this, as he had a Jewish mother and are there documents to support this?

To answer these questions, let's have a look at a little history.

In the summer of 1938, Karol Wojtyla moved to Krakow in Poland where he enrolled at the Jagiellonian University. While studying such topics as philology and various languages at the university, he also did his compulsory military training. In 1939, Nazi Germany's occupation forces closed the University and from 1940 to 1944, Wojtyla worked at various jobs including as a salesman for a particular chemical company.

The German I.G. Farben Industries Group (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie A.G.) had a branch and factory in Poland and the young (22 years old) Karol Wojtyla worked for them in their sales department. They also ran Auschwitz Concentration Camp in Poland as well as manufacturing the gas used to kill the prisoners. As an aside, Prince Bernhard of Holland was also a Nazi sympathizer and was on the board of I. G. Farben for a short time. He was also on the board of the KLM Dutch airline that flew many of the high level Nazis to South America at the end of the war.

At one stage, Karol Wojtyla even wore a military uniform (I would assume Polish Army)....


Meer op http://www.thefreelibrary.com/Did+the+Pope+Sell+Zyklon+B%3F-a01074010865
(bericht gewijzigd op 19-12-2009 20:01:14)
Op 19-12-2009 20:00:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden