Sommige technieken om de opwarming van de aarde tegen te gaan lijken wel sciencefiction. Tijdens de meest recente 'National Academy of Sciences'-meeting discussieerden wetenschappers in volle ernst over potentiële geo-engineering experimenten. Tien jaar geleden was klimaatsdeskundige Ken Caldeira (Carnegie Institution van de universiteit van Stanford) sceptisch toen hij voor de eerste keer hoorde over het idee om de aarde te verduisteren. Vandaag de dag is Caldeira een voorvechter van het idee, maar blijkt dat experimentele technieken om de aarde te verduisteren ook rampen kunnen veroorzaken.

"Het idee om de aarde te verduisteren als oplossing voor de opwarming van de aarde ontstond decennia geleden tijdens een babbel met Lowell Wood", herinnert Caldeira zich. "In de basis zei hij dat we ons geen zorgen moesten maken over de groeiende uitstoot van koolstofdioxide. We kunnen gewoon kleine stofdeeltjes in de stratosfeer gooien om de aarde te koelen. Op dat moment dacht ik 'man, dat gaat nooit lukken'."
 
Maar toen Caldeira wat later het idee opraapte ontdekte hij tot zijn verrassing dat het wél een oplossing is om de aarde te koelen, om de simpele reden dat megagrote vulkaanuitbarstingen ook de aarde koelen. En kleine stofdeeltjes in de stratosfeer weerkaatsen het licht van de zon terug de ruimte in. Bovendien zou het wel eens de goedkoopste oplossing zijn. Over een periode van tien jaar is het idee verhuisd van cocktailparty’s naar kleine bijeenkomsten om uiteindelijk aan bod te komen als workshop bij de National Academy of Sciences.

Het toepassen van geo-engineering als oplossing voor de opwarming van de aarde roept veel vragen op. Maar Caldeira denkt dat we een technologie moeten klaar hebben in geval van een klimaatcrisis, zoals het verdwijnen van ijskappen of een hongersnood als gevolg van droogte. Op de National Academy of Sciences meeting ging Daniel P. Schrag (Universiteit van Harvard) daar - tot op een bepaald punt - mee akkoord.

Merkwaardig is dat Caldeira zelf tegenstrijdige gevoelens heeft bij geo-engineering, want tijdens de pauze liet hij zich ontvallen dat hij - hoewel hij er alles aan gedaan heeft om een onderzoeksprogramma te starten - zich een beetje angstig voelde wanneer het tot hem doordrong dat we een spelletje gaan spelen met het milieu of misschien wel het hele planetaire klimaatsysteem.

Schrag schaart zich achter de mening van Caldeira om pas over geo-engineering te praten als er zich een noodoplossing opdringt bij een klimaatcrisis. Maar Schrag stelt zich de vraag of we vandaag al niet de crisisdrempel overschreden hebben of misschien wel midden in een crisissituatie zitten:

"Ondanks de retorische beloften om de uitstoot van koolstofdioxide onder controle te houden blijft het resultaat achterwege. Dus moeten we beginnen te denken aan kleinschalige experimenten om het grootschalige idee te testen. En dat doen we best zo snel mogelijk. Het is geen goed idee om bij een noodsituatie een nieuwe en niet-uitgeteste techniek uit te proberen."

 

Experimenteren met geo-engineering kan een aanleiding voor rampen zijn. Alan Robock van de State University of New Jersey (Rutgers University) catalogeerde een lange lijst met risico's. Zo kunnen stofdeeltjes in de stratosfeer die zonlicht blokkeren ook de ozonlaag -) die ons beschermd voor te sterk ultraviolet licht - aantasten. Het aanpassen van de stratosfeer kan er ook voor zorgen dat de neerslag boven Azië - waar water de gewassen voor 2 miljard mensen laat groeien - verminderd.

Robock: "Stelt u zich eens voor dat er een droogte of hongersnood komt nadat we al geo-engineering toepasten om de aarde te koelen. Of dat het verduisterde zonlicht niet meer voldoende blijkt om de groei van landbouwgewassen te ondersteunen. We moeten al deze contrasterende gevolgen evalueren om na te gaan of er gevolgen zijn voor de voeding of niet. Misschien zijn de gevolgen te verwaarlozen. We weten het niet en moeten dus zeker meer onderzoek verrichten."

Tot op heden hebben experimenten zich hoofdzakelijk geconcentreerd op de risico's van het in de stratosfeer gooien van zwavelstof. Er zijn nog veel andere ideeën van geo-engineering, zoals het 'blinkender' maken van wolken door zeewater in de lucht te nevelen, maar volgens Susanne Moser, een sociaal wetenschapper, is geen van beide een eenvoudige oplossing: "Ik denk niet dat er een kant-en-klare oplossing bestaat om ook maar een van deze snelle en goedkope oplossingen te bewerkstelligen."

Er is geen enkel geschikt apparaat beschikbaar om een wereldwijde consensus af te dwingen. Een consensus op wereldniveau zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet haalbaar zijn. Wie gaat er beslissen waar de aardse thermostaat moet staan? En zit de kans er niet in dat de discussie in de eerste plaats als een excuus zal aangewend worden onze uitstoot van koolstofdioxide niet onder controle te houden? Dit zijn maar een paar van de vragen die op de National Academy of Sciences meeting onbeantwoord bleven.

nabuco0: De aarde bestaat al heel lang met CO2 producerend leven en nog nooit werd het klimaatproces gewijzigd door bewust menselijk ingrijpen. We hebben altijd aangenomen dat het klimaat op aarde fluctuaties vertoont, nu kan men aantonen dat zonneactiviteit de CO2 verandering vooraf gaat en dus ligt de klimaatswijziging niet aan men-made CO2 maar aan de zon. De wetenschappelijke wereld raakt meer en meer overtuigd dat er geen global warming is maar wel zoiets als "a climate change".
Is het je nog nooit opgevallen dat alle voorstellen om ons te beschermen stuk voor stuk veel opbrengen voor de economie en dat bvb de projecten voor climate engeneering projecten zijn die slechts door megaondernemingen kunnen verwezenlijkt worden. Dus het draait vooral rond Kassa-Kassa en voor de gevolgen.... Après nous le déluge. De hypochrisie die door regeringen aan de dag gelegd wordt om de global climate change te gebruiken, om de staatsfinanciën op te peppen, is heus niet klein. Eerst eerlijkheid over de ganse zaak.
All Gore heeft ons allemaal belogen, maar ja je weet wel waarom als je ziet vor wie hij werkt.
Op 02-11-2009 8:54:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon:
nabuco0:

De aarde bestaat al heel lang met CO2 producerend leven en nog nooit werd het klimaatproces gewijzigd door bewust menselijk ingrijpen. We hebben altijd aangenomen dat het klimaat op aarde fluctuaties vertoont, nu kan men aantonen dat zonneactiviteit de CO2 verandering vooraf gaat en dus ligt de klimaatswijziging niet aan men-made CO2 maar aan de zon. De wetenschappelijke wereld raakt meer en meer overtuigd dat er geen global warming is maar wel zoiets als "a climate change".
Is het je nog nooit opgevallen dat alle voorstellen om ons te beschermen stuk voor stuk veel opbrengen voor de economie en dat bvb de projecten voor climate engeneering projecten zijn die slechts door megaondernemingen kunnen verwezenlijkt worden. Dus het draait vooral rond Kassa-Kassa en voor de gevolgen.... Après nous le déluge. De hypochrisie die door regeringen aan de dag gelegd wordt om de global climate change te gebruiken, om de staatsfinanciën op te peppen, is heus niet klein. Eerst eerlijkheid over de ganse zaak.
All Gore heeft ons allemaal belogen, maar ja je weet wel waarom als je ziet vor wie hij werkt.

Niets aan toe te voegen!
Op 02-11-2009 9:00:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Pffff, wanneer gaan mensen nu eindelijk door hebben dat ze niet overal invloed op kunnen uitoefenen.

De hoeveelheid CO2 die wij de lucht in brengen is op wereld schaal gezien echt kleiner als 0%
Daar naast is het nog eens zo dat eerst de temperatuur omhoog gaat en vervolgens pas de CO2.

In het pool ijs zitten ook grote hoeveelheden CO2 opgeslagen, die komen ook vrij als het ijs smelt.....

De hele klimaat hype is in mijn ogen niets anders dan het stichten van een nieuwe religie.....

M.a.w. het nog verder onderdrukken van de gewone mens door middel van regels, wetten, belastingen, bekeuringen, etc. etc.
Op 02-11-2009 9:07:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
NEO:

Pffff, wanneer gaan mensen nu eindelijk door hebben dat ze niet overal invloed op kunnen uitoefenen.

De hoeveelheid CO2 die wij de lucht in brengen is op wereld schaal gezien echt kleiner als 0%

Kleiner dan 0% is onmogelijk, want nul is niks.

NEO:

Daar naast is het nog eens zo dat eerst de temperatuur omhoog gaat en vervolgens pas de CO2.

In het pool ijs zitten ook grote hoeveelheden CO2 opgeslagen, die komen ook vrij als het ijs smelt.....

De hoeveelheid CO2 is altijd dezelfde geweest. Het gaat natuurlijk om de vrijgekomen CO2. In onze tijd komt er zoveel CO2 door fossiele brandstoffen vrij, die miljoenen jaren niet in de atmosfeer is gekomen.
En je hebt het over CO2 in het ijs. Wat dacht je van het methaangas dat is opgeslagen in de ijskristallen op de bodem van de zee en onder de permafrost. Methaangas is een veel erger broeikasgas dan CO2. Als dat vrij gaat komen is het hek helemaal van de dam

NEO:

De hele klimaat hype is in mijn ogen niets anders dan het stichten van een nieuwe religie.....

M.a.w. het nog verder onderdrukken van de gewone mens door middel van regels, wetten, belastingen, bekeuringen, etc. etc.

Tuurlijk, allemaal verzonnen en niet waar. Dat de polen smelten is allemaal gelogen. Dat de aarde opwarmt is een fabeltje. Dat er steeds meer woestijn ontstaat is verzonnen. Slaap lekker!
Onderschriften zeggen niets
Op 02-11-2009 10:58:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Dat de temperatuur niet alleen van de produktie van broeikasgassen afhankelijk is is bekend, oa de zon, het weer(bewolking) en de oceanen zijn ook van invloed. Leven op aarde produceren broeikasgassen en ander leven op aarde haalt het broeikasgas CO2 weer uit de lucht. Ook oceanen nemen CO2 uit de lucht en brengen dit uiteindelijk op een plek die echt kan zorgen voor een afname van CO2 in het systeem.
Dit is altijd een delicaat systeem geweest welke in evenwicht is geweest of zich altijd naar het evenwicht kon herstellen. De mens heeft hier weldegelijk een invloed op door de manier van leven, hoe groot deze invloed is laat ik in het midden.
De enige manier om het probleem op te lossen is door de verantwoordelijk gassen weer terug te krijgen daar waar ze altijd hebben gezeten. En dat is voor het grootste gedeelte, welke we nu verantwoordelijk houden, in de grond en een gedeelte in ijs. Wellicht dat ik nog kleinere houders van broeikasgassen vergeet, dan hoor ik dit graag. In de grond in de vorm van de koolwaterstoffen als olie en gas. En als normaal CO2, en ook methaan, in ijs. Door het versnelt, dat wil zeggen sneller dan de natuur het weer op de plek kan krijgen daar waar het zat, inbrengen van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt de hoeveelheid broeikasgassen en daarmee versnelt de temperatuurstijging op aarde ook. In geval van temperatuurdaling zou deze toename van broeikasgassen deze daling doen vertragen of zelfs stoppen of zelfs omzetten in alsnog een stijging.
Normaal zijn dit schommelingen die zichzelf herstellen, en als we terug kijken in de geschiedenis zijn dit altijd wel 'grote' schommelingen geweest. Maar al met al waren dit natuurlijk schommelingen. Door menselijk toedoen is het het systeem gedeeltelijk vernietigd en heeft het niet meer de herstellende kracht die het ooit had. Normaal zou ook dit zich herstellen, maar door menselijk toedoen wordt dit eigenlijk tegengehouden.

vervolg...
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-11-2009 0:53:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Ik doel dan eigenlijk op het vernietigen van natuur(bossen ed) en het 'doden' van de oceanen. Hierdoor zal uiteindelijk de temperatuur altijd warmer worden dan dat het zonder deze gassen geweest zou zijn.

Tevens is zuurstof een belangerijk onderdeel geweest voor de grote sprongen in de evolutie. Misschien houden we een sprong in onze eigen evolutie nu wel tegen?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 02-11-2009 0:53:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Nee, we gaan niet stoppen met onze zelfdestructieve manier van leven, we gaan andere dingen bedenken om zo door te kunnen gaan.
Op 02-11-2009 14:34:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
eoi:

Nee, we gaan niet stoppen met onze zelfdestructieve manier van leven, we gaan andere dingen bedenken om zo door te kunnen gaan.

Precies! Goed gezegd!
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 02-11-2009 16:35:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: De laatste 2000 jaar hebben er sowieso 2 opmerkelijke wijzigingen in het klimaat voorgedaan: de temperatuurstijging in de middeleeuwen en de "kleine ijstijd" een kleine 500 jaar later. Ons landje heeft dat allemaal "geruisloos" overleefd. Op zichzelf is dat nu een hele geruststellende gedachte.

De wetenschap staat momenteel - in de ogen van circa 90% van de wereldbevolking - op een heel hoog peil en heeft een heel hoog aanzien. De wetenschap wordt door de leiders van landen geraadpleegd en niet een hogepriester van een grote godsdienst.
Dat is allemaal fantastisch als de wetenschap inderdaad zoveel van de werkelijkheid afweet. Dat is echter helaas niet zo en het gros van de mensen zou over de grond rollen van het lachen als zij inzicht zouden hebben in de werkelijke diepgang van de hedendaagse wetenschappelijke kennis. Helaas is maar een heel klein deel van de wereldbevolking begaafd op het gebied van de exacte wetenschappen.

De toename van het CO2 gehalte door de verbranding van koolwaterstoffen zal altijd invloed hebben op het (lokale) klimaat. Maar of de waargenomen temperatuurstijgingen hier volledig aan te wijten is, kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Want van veel factoren die het klimaat beïnvloeden, hebben wij eenvoudigweg geen gegevens. Wijzigingen in de dichtheid (hoeveelheid deeltjes per m3) van de ruimte buiten ons zonnestelsel waar wij doorheen bewegen, zal bijvoorbeeld de hoeveelheid straling van de zon binnen haar invloedsgebied beïnvloeden. Maar of die dichtheid 50 jaar geleden een andere was dan de huidige dichtheid, weten wij simpelweg niet.

Dat er met grote aandacht gekeken moet worden naar het veranderende klimaat en dat onderzoek naar mogelijke oorzaken noodzakelijk is, staat als een paal boven water. Maar tegelijkertijd zal iedereen in het achterhoofd moeten houden dat de menselijke geschiedenis één lange aaneenschakeling is van achterhaalde theorieën. Dat is in deze tijd natuurlijk ook nog steeds het geval, dus s.v.p. geen geknoei.
Op 02-11-2009 19:22:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Wat is de mens toch een digitale/duale denker...
Het is of 'de wereld gaat er aan door de invloed van de mens' of het is 'we worden voor de gek gehouden; de invloed van de mens wordt overdreven'.

Alhoewel hier boven ook genuanceerdere meningen staan, kom ik bovengemelde digitale/duale meningsvorming ook hier veelvuldig tegen.

Aan al jullie digitale denkers: denk grijs.
Gegarandeerd heeft de mens invloed op zijn omgeving en gegarandeerd wordt er invloed op ons uitgeoefend zodra ze erachter komen dat we ergens kwetsbaar voor zijn of open voor staan.

Wees wijs en probeer de wereld op meer dan 1 vlak tegelijk te doorzien (dan vergeeft de rest het je echt wel als je daarin faalt )

Wat betreft het onderwerp zelf:
Er komt een dag dat we zo veel weten, dat we met elke molecuul in het universum kunnen spelen en alle materie naar onze hand kunnen zetten.
Tot die tijd zullen we moeten oefenen, met vallen en opstaan. Uiteraard is het vooraf contempleren van acties wijs en dat zou in dit geval tot de conclusie moeten leiden, dat het afschermen van de zon niet wijs is.

Overigens vermoed ik dat we het allang doen:
http://images.google.nl/images?hl=nl&source=hp&q=chemtrails&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
ALLES IS WAAR
Op 02-11-2009 20:00:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @ThoTh
Geheel toevallig, of wist de schrijver van dit blog het, maar gisteravond was op discovery dus een docu over het tegen gaan van het opwarmen van de aarde. Ik heb helaas maar een heel klein stukje gezien, omdat ik wat anders aan het kijken was. Maar ook hierin kwam naar voren over het bouwen van een soort zonne(bril)glas welke in de ruimte voor de aarde zou zweven om zo het zonlicht wat op aarde komt te verminderen. Er kwam naar boven dat zoiets, tenminste er werd een bedrag genoemd, 5 biljoen dollar(wellicht al meer door de inflatie) zou gaan kosten. De man zei ook dat het beter zou zijn om dat geld te besteden aan oplossingen voor het reduceren van de uitstoot dan het bouwen van zo'n glas.
Ook heb ik nog een stukje gezien over het plaatsen van zonnecellen in de ruimte en deze energie doorstralen naar de aarde. Dit bracht weer mee wie deze dingen ging beheren en dat controle hierover weer mogelijk tot oorlog zou kunnen leiden.
Ook zijn de polen belangerijke reflectoren van zonneënergie, door het smelten warmte de aarde dubbel op. Doordat er minder ijs is wordt er minder gereflecteerd en omdat de oceanen door het smelten van dit ijs donkerder van kleur worden nemen deze ook weer meer warmte op. Ze gingen testen met het plaatsen van doeken op gletsjers om het smelten tegen te gaan.

Toevallig(?) komt vanavond om 0:00 uur Discovery Project Earth: Dr Jason Box heeft een unieke oplossing voor het probleem van smeltende gletsjers; dek ze af met zonlichtweerkaatsende dekens. Hij test zijn idee in het noordpoolgebied.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-11-2009 16:01:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
barosman: ach joh, de aarde verduisteren gaat ze toch niet lukken.
dit soort geintjes wordt niet toegestaan, er is echt wel iemand die daar een stokje voor steekt.
en als niemand anders het doet dan offer ik me spaarcentjes wel op voor een bazooka.
Op 03-11-2009 17:14:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_: ;O amaiii,,
al da gezever over de opwarming van de aarde is wel erg ze
Mensen,
geniet van het leven zolang het nog kan zou ik zeggen

Op 23-03-2010 14:53:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_: pfff... verveeling,, ik moet die boelshit gewoon kennen, voor de examen's

Pfff.... Das Klote
Op 23-03-2010 14:54:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_: Ewaah zitten er ier mensen op van 15-18

IK heb vragen?

Antwoord zo snel mogelijk
Op 23-03-2010 14:56:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_:
nabuco0:

De aarde bestaat al heel lang met CO2 producerend leven en nog nooit werd het klimaatproces gewijzigd door bewust menselijk ingrijpen. We hebben altijd aangenomen dat het klimaat op aarde fluctuaties vertoont, nu kan men aantonen dat zonneactiviteit de CO2 verandering vooraf gaat en dus ligt de klimaatswijziging niet aan men-made CO2 maar aan de zon. De wetenschappelijke wereld raakt meer en meer overtuigd dat er geen global warming is maar wel zoiets als "a climate change".
Is het je nog nooit opgevallen dat alle voorstellen om ons te beschermen stuk voor stuk veel opbrengen voor de economie en dat bvb de projecten voor climate engeneering projecten zijn die slechts door megaondernemingen kunnen verwezenlijkt worden. Dus het draait vooral rond Kassa-Kassa en voor de gevolgen.... Après nous le déluge. De hypochrisie die door regeringen aan de dag gelegd wordt om de global climate change te gebruiken, om de staatsfinanciën op te peppen, is heus niet klein. Eerst eerlijkheid over de ganse zaak.
All Gore heeft ons allemaal belogen, maar ja je weet wel waarom als je ziet vor wie hij werkt.


Pfff.. & ik moet da gewoon kennen ;O
Op 23-03-2010 14:58:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_: Pfff... All Gore heeft ons goed belogen ,,
Denk ik toch na alles wat ik hier lees
Op 23-03-2010 14:59:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_: Wat wil All Gore ons aantonen,

Dit is een vraag!!!
Op 23-03-2010 15:00:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YesterdayHero_:
moonwalker:

eoi:

Nee, we gaan niet stoppen met onze zelfdestructieve manier van leven, we gaan andere dingen bedenken om zo door te kunnen gaan.

Precies! Goed gezegd!


Eewaah; Goe Gezegt
Nvdr: Je mag een dagje afkoelen. Voor twitter moet je ergens anders zijn.
Op 23-03-2010 15:03:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden