Het fenomenale succes van de Harry Potter boeken van J. K. Rowling, en de film gebaseerd op 'Harry Potter and the Sorcerer' s Stone (Harry Potter en de Steen der Wijzen) introduceert een gehele nieuwe generatie van kinderen (en ouders) in de wereld van magie, hekserij en alchemie. Wat veel mensen niet weten is dat minstens één van de karakters, en zijn magische zoektocht waar naar gerefereerd wordt in Harry Potter, gebaseerd is op een levensechte alchemist en zijn vreemde experimenten. Meer dan 600 jaar voor de Hogwarts school gecreëerd werd beweerde een alchemist de ongelooflijke geheimen van de 'Steen der wijzen', en misschien zelfs onsterfelijkheid, te hebben ontdekt.

Volgens de verhalen van Harry Potter verdiende Albus Dumbledore, de directeur van de 'Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry', zijn reputatie als grote tovenaar voor een groot deel aan zijn samenwerking aangaande alchemie met zijn partner Nicolas Flamel. Hoewel Dumbledore, Potter en alle andere leraren en studenten in de Hogwarts school fictieve personages zijn, was Nicholas Flamel een echte alchemist. Flamel doorkruiste de meest mystieke hoeken van de magie, met inbegrip van een zoektocht naar een levenselixer.

Nicholas Flamel

Op het ogenblik dat "Harry Potter en the Sorcerer' s Stone" geschreven werd zou Flamel, als zijn levenselixer deed wat het verwacht werd te doen, de magische leeftijd van 665 jaar bereikt hebben. Nicholas Flamel is immers rond 1330 geboren in Frankrijk. Door een verbazingwekkende reeks gebeurtenissen werd hij één van de beroemdste alchemisten van de veertiende eeuw. En zijn levensverhaal is bijna even fantastisch en fascinerend als dat van Harry Potter.

Nicholas Flamel werkte als boekhandelaar in Parijs. Het was een bescheiden handel, maar een handel die hem van de toen vrij zeldzame capaciteiten voorzag: lezen en schrijven. De boekhandel bevond zich in een kleine kraam naast de kerk van Saint-Jacques la Boucherie waar hij samen met zijn assistenten boeken kopieerde en illustreerde.

Op een nacht had Flamel een vreemde, levendige droom waarin een engel aan hem verscheen. De stralende en gevleugelde verschijning legde Flamel een mooi boek voor met een bewerkte koperen omslag en pagina's uit fijne schors. Flamel schreef na zijn droom neer wat de engel hem vertelde: "Kijk goed naar dit boek Nicholas. Aanvankelijk zult u er niets, noch een ander mens, van begrijpen. Maar op een dag zal u in het boek zien wat geen andere mens zal zien". Net toen Flamel het boek uit de handen van de engel wou nemen werd hij wakker uit zijn droom. Kort nadien zou de fantastische droom echter werkelijkheid worden.

Nicholas Flamel

Toen Flamel op een dag alleen aan het werk was in zijn winkel werd hij benaderd door een vreemdeling. Met de moed der wanhoop wou de onbekende hem een oud boek verkopen. Flamel herkende onmiddellijk het vreemde, met koper omlijste boek, dat hem door de engel werd aangeboden in zijn droom. Vol van enthousiasme en zonder aarzelen kocht hij het voor twee florijnen.

Op de koperen omslag waren eigenaardige schema's en woorden gegraveerd waarvan Flamel er sommige herkende als zijnde Grieks. Het materiaal van de pagina's had hij nog nooit in zijn boekhandel gezien. In plaats van het gebruikelijke perkament leken ze van de schors van jonge boompjes te zijn gemaakt. Flamel kon uit de eerste pagina's van het boek afleiden dat het geschreven was door iemand die zich Abraham de Jood, 'prins, priester, Leviet, astroloog en filosoof' noemde.

De sterke herinnering aan zijn droom en zijn eigen intuïtie overtuigden Flamel er van dat dit geen gewoon boek was. Dat het mysterieuze kennis bevatte waarvan hij vreesde dat hij niet bekwaam genoeg zou zijn om het te lezen en begrijpen. Hij voelde aan dat het alle geheimen van de natuur en het leven bevatte.

Door zijn handel in boeken was Flamel vertrouwd geraakt met het geschrift van de alchemisten uit zijn tijd, wist hij wat over transmutatie (het omzetten van een materiaal in iets anders, zoals bijvoorbeeld lood in goud) en kende hij goed de symbolen die de alchemisten gebruikten. Maar de symbolen en het geschrift in dit boek gingen aan zijn begrip en kennis voorbij. Toch heeft Flamel er 21 jaar naar gestreefd om de raadselachtige geheimen van het boek te ontcijferen.

Omdat het boek door een Jood geschreven was en veel van de tekst in het oude Hebreeuws was, dacht hij dat een geleerde Jood hem zou kunnen helpen aan de vertaling van het boek. Spijtig genoeg had de recente godsdienstige vervolging alle Joden uit Frankrijk gedreven. Na het kopiëren van slechts een paar pagina's van het boek pakte Flamel ze mee op een pelgrimstocht naar Spanje, waar veel van de verbannen Joden waren neergestreken. De reis zou niet erg succesvol worden.

Veel van de Joden wantrouwden om begrijpelijke redenen de christenen en aarzelden om Flamel te helpen zodat er niets anders op zat dan terug huiswaarts te reizen. Flamel had zijn zoektocht al opgegeven toen hij geïntroduceerd werd aan een zeer oude en geleerde Jood met de naam Maestro Canches die in Lion leefde. Canches was eerst ook niet enthousiast om Flamel te helpen, tot Flamel de naam Abraham de Jood vernoemde. Canches had met zekerheid van deze grote wijze man gehoord die bedreven was in het onderwijzen van de mysterieuze kabbala.

Canches slaagde er in om de weinige pagina's die Flamel had gekopieerd te vertalen en wou zelfs met Flamel meereizen naar Parijs om de rest van het boek te onderzoeken. Maar Joden werden nog niet toegestaan in Parijs en de extreme ouderdom van Canches zou de reis hoe dan ook moeilijk gemaakt hebben. Het lot besliste dat Canches stierf voor hij Flamel verder zou kunnen helpen.

Wordt vervolgd in deel 2.

3.14po: Spannend.
United as one. Divided by zero.
Op 04-11-2009 0:35:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draconian: http://home.planet.nl/~wijng748/Flamel.htm

Uiteindelijk ontmoette hij tijdens een terugreis uit Spanje een christelijke jood, een zekere Canches, die hem de langverwachte uitleg gaf. Flamel werkte nog drie jaar intensief door en slaagde er naar eigen zeggen in om de materia prima te maken. Dat stelde hem (volgens datzelfde eigenhandig geschreven document) in staat om in 1382 kwik om te vormen tot zowel zilver als goud. Dit verhaal werd echter ontmaskerd als een verzinsel na onderzoek van Parijse documenten uit zijn parochie, zoals beschreven in Vilains "Essai sur l’histoire de Saint-Jacques-la-Boucherie" uit 1758 en zijn "Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme, recueillie d’anciens anciens qui justifient l’origine et la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes" uit 1761.
.......
Op 04-11-2009 0:45:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Hmm, er was toch ook iets met het aanpassen van de jaartelling.
Als deze persoon nou precies ook in die tijd zou hebben geleefd en ze hebben de jaartelling aangepast dan kan ik begrijpen dat deze meneer meer dan 600 jaar oud is geworden......
Op 04-11-2009 13:22:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Grappig dat een Vlaming als Thomas een gallicisme als "alchimist" gebruikt, waar in het Nederlands de voorkeur aan "alchemist' wordt gegeven - zeker in dit licht:
http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?n=4382
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 04-11-2009 14:00:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Draconian:

http://home.planet.nl/~wijng748/Flamel.htm

Uiteindelijk ontmoette hij tijdens een terugreis uit Spanje een christelijke jood, een zekere Canches, die hem de langverwachte uitleg gaf. Flamel werkte nog drie jaar intensief door en slaagde er naar eigen zeggen in om de materia prima te maken. Dat stelde hem (volgens datzelfde eigenhandig geschreven document) in staat om in 1382 kwik om te vormen tot zowel zilver als goud. Dit verhaal werd echter ontmaskerd als een verzinsel na onderzoek van Parijse documenten uit zijn parochie, zoals beschreven in Vilains "Essai sur l’histoire de Saint-Jacques-la-Boucherie" uit 1758 en zijn "Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme, recueillie d’anciens anciens qui justifient l’origine et la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes" uit 1761.

Of hij nu zilver en goud kon maken of niet, feit is dat ie stinkend rijk werd en zijn kapitaal slechts inzette om de armere medemens te helpen en ander goeds te doen. Dus op geestelijk niveau vond er wel degelijk een transformatie plaats.
Maar dat komt vast allemaal nog in deel 2 aan de orde...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 04-11-2009 14:37:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden