Stephan Poulter, een Amerikaans klinisch psycholoog, schrijft in zijn boek The Father Factor dat kinderen hun job kiezen op basis van de vaderlijke invloed. Volgens hem is dat een van de grootste taboes die tegenwoordig heersen.

Hij maakt onderscheid tussen vijf verschillende soorten vaders. Je hebt bijvoorbeeld het type dat woedend tegen zijn gezin of familie kan uitvliegen of zelfs fysiek agressief is. Volgens Poulter zijn kinderen van dergelijke vaders zich zeer bewust van andermans emoties en signalen. Die vroegere angst maakt ze in het volwassen leven geschikt als personeelsmanagers, psychiaters of onderhandelaars.
Het is niet allemaal even rooskleurig voorgesteld. Om bij het voorbeeld te blijven: kinderen van een agressieve vader kunnen ook problemen hebben om zich veilig te voelen of om personen te vertrouwen.

Poulter verklaart dat hij in zijn carrière telkens op hetzelfde fenomeen botste: succesvolle mensen die op een gegeven moment met het hoofd tegen de muur liepen omwille van hun vader. Want, zo zegt hij: "we zijn allemaal het kind van iemand en dat is een variabele die een grote invloed heeft."

De invloed van de vader strekt ver, schrijft Poulter in zijn boek. Het gaat van hoe het kind zal omgaan met collega's, of ze ondernemend zullen zijn, zich veel zorgen zullen maken, vatbaar zijn voor burnout of bazig zijn ingesteld. Noem maar op...

Ook kinderen die geen vader hebben vallen niet uit de boot. Volgens Poulter houden die kids een richtinggevend gevoel van afwijzing en verlatingsangst. Dat kan strebers van ze maken, om te bewijzen dat ze iets waard zijn. Maar net zo goed kan het kind uitgroeien tot iemand die problemen met autoriteit heeft. Een logische stap om dan te beweren dat kinderen die vaderloos zijn opgevoed sneller geneigd zijn een zelfstandig beroep uit te oefenen.

The Father Factor verschijnt in juni 2006 in Amerika. Of hij ook in onze schappen te vinden zal zijn is nog onduidelijk.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden