Het magische jaar 2012 komt met rasse schreden dichterbij en Hollywood maakt daar dankbaar gebruik van door mega-rampenfilms te produceren. Inmiddels is de notie dat de Maya's ons een kalender hebben nagelaten die het jaar 2012 aanwijst als het jaar van de 'grote zuivering' doorgedrongen tot de gewone man en vrouw in de straat. Toch is die kennis onvolledig en mede dankzij Hollywood en andere euh... minder onderlegde bronnen is er een beetje scheef beeld ontstaan en gaat men te snel voorbij aan de visie van zeer oude culturen over het leven op onze planeet. We laten in dit deel de Maya's en hun kalender even voor wat het is en verdiepen ons in de zienswijze van enkele andere oude culturen. Vanuit de mist van een ver verleden klinken nog steeds de boodschappen van oude volkeren tot ons door. Misschien wordt het tijd om er eens naar te luisteren.

tijd is een spiraal

Oké, er is dus een Mayakalender gevonden die ergens eindigt tussen 21 en 23 december 2012. Voor veel mensen is de conclusie dan simpel en zou de wereld op die datum vergaan. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht en het is zo niet verwonderlijk dat veel mensen het hele concept afdoen als onzin of bangmakerij. Maar wie zich wat meer verdiept in de materie weet dat geen Maya ooit heeft gezegd dat de wereld vergaat. Zij geloven slechts dat deze periode waarin we nu leven tot een einde komt en dat na die datum een nieuwe periode (of 'zon' zoals zij het noemen) begint. In de ogen van de Maya's is dat geen profetie maar domweg het gevolg van een cyclisch tijdsverloop.

Onder druk van eeuwenlange kerkelijke indoctrinatie heerst bij ons in het westen de opvatting dat alles begint bij de Genesis, waarbij god in zeven dagen tijd hemel en aarde schiep, en alles eindigt bij de omega. Een keurige lijn dus. Maar nog voordat dergelijke nieuwe visies hun intrede deden wisten oudere volkeren dat tijd een cyclisch verlopend geheel is. Zij spreken nadrukkelijk over een herhalend patroon van opkomsten en ondergangen. In de zevendelige reeks 'der Untergang', die u hier kunt nalezen, liet ik verschillende visies van afzonderlijke culturen op dat thema zien.

ouwe kop
(1866, men doet op 40 meter diepte in het kalksteen van de James Mattison Goldmine, California, Verenigde Staten een vondst van een schedel die afkomstig lijkt van een anatomisch moderne mens. Gezien de vindplaats zou de schedel afkomstig zijn uit het Plioceen (6-2,4 miljoen jaar geleden). De opmerkelijke schedel is onder nummer 74963 te bewonderen in het Peabody Museum van de Harvard University.)

Vanuit de mythologie kennen we voorbeelden genoeg van opkomsten en ondergangen van werelden voor die van ons. De bekendste is natuurlijk die van Atlantis. In de reeks 'Out of Atlantis' ging ik daar wat dieper op in en liet u enkele aanwijzingen zien die doen vermoeden dat er inderdaad sprake was van een hogere beschaving voordat onze historie begon. Toch wil, ondanks de steeds groter wordende bewijslast, de gevestigde wetenschap niets weten van vorige beschavingen die ten onder gingen.

De algemeen geaccepteerde doctrine dat ongeveer 100.000 jaar geleden door een soort evolutionaire twist de moderne mens ontstond houdt men nog steeds hoog. Bewijzen en aanwijzingen die het tegendeel beweren verdwijnen, blijven onbesproken of worden simpelweg in diskrediet gebracht. Toch begint de doctrine steeds meer scheuren te vertonen en langzaam maar zeker groeit het besef dat de mensheid in zijn huidige vorm vele malen ouder is dan werd gedacht.

22 jaar voordat het boek 'Technology of the Gods' verscheen, 17 jaar voordat het boek 'Fingerprints of the Gods' het daglicht zag en 15 jaar voordat Cremo en Thompson hun 'Forbidden Archeology' uitbrachten was het Brad Steiger die het boek 'Worlds Before Our Own' publiceerde.

skelet
(1971, amateur geoloog en archeoloog Lin Ottinger vindt de resten van een moderne mens in geologische strata van ongeveer 100 miljoen jaar oud. Locatie, Big Indian Copper mine, Lisbon Valley op ongeveer 75 kilometer afstand ten zuiden van Moab, Utah, Verenigde Staten.)

In slechts 224 bladzijden brengt Steiger in een razend tempo verschillende argumenten naar voren die allemaal indruisen tegen de heersende opvattingen dat onze moderne samenleving pas 100.000 jaar geleden ontstond uit de evolutionaire oersoep. Steiger noemt bronnen, bewijzen, aanwijzingen en plaatsen en weet het zo te vertellen dat het zich laat lezen als een spannend boek. Een aanrader dus voor ieder die de Engelse taal machtig is en meer wil weten.

Verschillende moderne auteurs en onderzoekers durven in toenemende mate zich te keren tegen de heersende visie over ons bestaan op aarde. Maar hebben zij ook gelijk? Als we onze aandacht verplaatsen naar de oudheid waarbij we ons richten op één van de oudste vertellingen dan komen we uit bij de jains uit India. De meeste van ons kennen het jainisme als een religieuze stroming waarbij men tot het extreme aan toe strikte leefregels na streeft. Zo nu en dan zien we op National Geographic beelden van aanhangers van deze stroming lopen waarbij ze met een bezem voorzichtig het pad voor zich schoonvegen. Zij doen dat omdat ze geen enkel levend wezen leed willen aandoen en zelfs op een miertje trappen zou al voor slechte karma kunnen zorgen.

Toch is het jainisme geen religie, ze kennen geen scheppende god maar slechts leraren die onderricht gaven. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het jainisme al bestond in de tijd dat de vroegste beschavingen in de Indusvallei ontstonden. We spreken dan over ongeveer 5.000 jaar geleden. Sommige menen dat de ouderdom van de leringen van de jains nog verder teruggaat. Gevonden artefacten waarop duidelijk de voor jains kenmerkende afbeeldingen te zien zijn gaan helemaal terug tot de vroege Harappa cultuur en dan spreken we over een ouderdom van 7.000 jaar. Er is zelfs een afbeelding gevonden uit de Induscultuur waarop iets te zien is als een dinosaurus. (Afbeeldingen van dino's worden wel vaker aangetroffen zoals op een stele in het Cambodjaanse Angkor, alwaar een Stegosaurus te zien zou zijn.)

Toen de Griek Megasthenes ongeveer 300 jaar voor Christus Alexander de Grote volgde tijdens zijn veroveringen in het oosten kwam hij ook al jains tegen. In zijn dagboek 'Indika' doet Megasthenes uitgebreid verslag van zijn ontmoetingen met de jains die toen al eenzeer oude en complete cultuur hadden.

dino of di-yes
(Zegel, gevonden in de Indusvallei, ouderdom minstens 7.000 jaar. Buiten een viertal symbolen is een creatuur te zien dat nog het meeste weg heeft van een dinosauriër)

Hoe dan ook, het voert te ver om de gehele ontstaansgeschiedenis van de jains te beschrijven en mocht u geïnteresseerd zijn dan kan ik u het boek van R. Jansma, 'Jainisme, een introductie' van harte aanbevelen. Voor ons verhaal beperk ik mij tot hun visie op opkomsten en ondergangen van de beschavingen voor ons.

Het jainisme leert (net als bij de latere boeddhisten en Hindoes) dat de geschiedenis in progressieve cyclussen verloopt, dezelfde situaties keren steeds terug. In het kort komt het erop neer dat we miljoenen jaren geleden begonnen zijn in totale harmonie en gelukzaligheid (paradijs?) en via een naar beneden lopende spiraal zijn we door een zestal fasen gegaan waarbij we steeds minder vreugde en steeds meer lijden kenden. Volgens de jains leven we nu in een periode waarin we nog slechts een heel klein beetje vreugde kennen. De volgende stap in het bestaan van de mensheid zou er één van totale ellende zijn. Deze donkere en laatste periode zou dan 21.000 jaar duren waarna het allemaal opnieuw begint en we weer in een periode van totale vreugde en harmonie kunnen leven om vervolgens weer af te zakken. In de visie van de jains is zo'n cyclisch bestaan noodzakelijk om alle levende wezens de kans te geven zich van karma te bevrijden en te kunnen ontsnappen aan de cyclus van wedergeboorte.

Tot zover de oudst bekende oosterse traditie waarbij men het cyclisch verloop van ons bestaan onderschrijft. Het 2012 concept an de Maya's van opkomsten en ondergangen van verschillende perioden in een neerwaartse spiraal tot we weer opnieuw beginnen zal bij de jains dus niet onbekend in de oren klinken.

Voor zover we weten spreken de jains niet over data wanneer bepaalde perioden gescheiden worden. Hoogstens kunnen we uit hun traditie opmaken dat we ergens in de laatste fase zitten van de voorlaatste periode waar nog maar slechts een weinig vreugde is.

Met bovenstaande in ons achterhoofd richten we in het volgende deel onze blik op de mythologie van de Noord-Amerikaanse Seneca indianen en leren we meer over 'Swen-i-o' of vrij vertaald: 'het grote mysterie'.

Bloesum: Interessant stuk! Laten we ons niet verliezen in de angsthype uit Hollywood. Steeds meer ruis zal er optreden naarmate 2012 nadert. We kunnen beter luisteren naar wat de ouden ons te vertellen hebben en wat de cyclische tijd betekent. Ik volg deze serie met interesse!
Op 25-11-2009 8:42:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas: Mooi blog!
Het volgende spreekwoord spookt door mijn hoofd:
"Waar rook is, is vuur"
Er zijn nu zoveel verhalen en aanwijzingen over de opkomst en ondergang van beschavingen ver voor de onze, dat het inmiddels zeer aannemelijk is geworden dat deze verhalen waar zijn. Zouden wij onze leef- en denkwijze niet eens aan moeten passen?

Ik ben benieuwd naar het tweede deel.
Ik denk, dus ik ben
Op 25-11-2009 9:08:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Zeer interessant, ik ben ook benieuwd naar het volgende deel!
Is it electrickery?
Op 25-11-2009 9:28:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Topblog! Geweldig leesvoer.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 25-11-2009 9:40:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Geweldig artikel, Bert!
United as one. Divided by zero.
Op 25-11-2009 11:13:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Mooi en interessant artikel.Helemaal geweldig!!!
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 25-11-2009 0:56:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Dus er komt een einde aan de neergaande lijn van ellende? Een Balkeneinde?
'Don't forget rule number 6'
Op 25-11-2009 13:15:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.

edit:
En ik antwoordde en zeide: Wat scheiding des tijds zal er zijn? of wanneer zal het einde zijn des vorigen, en het begin des volgenden?

een rechte lijn? gewoon stug volhouden jongens.

(bericht gewijzigd op 25-11-2009 13:37:37)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 25-11-2009 13:29:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: mooi blog bert, ga zo door
Op 25-11-2009 13:37:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
studentje:

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.

edit:
En ik antwoordde en zeide: Wat scheiding des tijds zal er zijn? of wanneer zal het einde zijn des vorigen, en het begin des volgenden?

een rechte lijn? gewoon stug volhouden jongens.


Uit welk(e) bijbelboek(en) citeer je dit? Wil ik meer van lezen!
Is it electrickery?
Op 25-11-2009 15:51:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
galaxy: Toppie, het bevestigd mijn gedachtengang over het hele gebeuren.

En die lineaire tijd, daar geloof ik allang niet meer in.

We leven in interessante tijden.
(bericht gewijzigd op 25-11-2009 16:37:46)
Op 25-11-2009 16:37:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Emie :

studentje:

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.

edit:
En ik antwoordde en zeide: Wat scheiding des tijds zal er zijn? of wanneer zal het einde zijn des vorigen, en het begin des volgenden?

een rechte lijn? gewoon stug volhouden jongens.


Uit welk(e) bijbelboek(en) citeer je dit? Wil ik meer van lezen!

prediker 1 en 3, & 4 ezra 6
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 25-11-2009 17:14:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Dank Studentje, scheelt zoeken

Gisteren zag ik op het balkon van een stikvolle trein een jongeman die heel geconcentreerd in de bijbel stond te lezen. Vroeg me toch even af of dat Studentje misschien wel was.
GW zit nu dus definitief in mijn systeem. Moet ik daarvoor ingeënt?
Is it electrickery?
Op 25-11-2009 17:31:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn: Ik dacht dat het laatste nieuwe over 2012 was, dat we ons verrekend hebben en het pas 2220 eindigt?

We shall see!
It's life Jim, but not as we know it.
Op 25-11-2009 17:38:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Martijn:

Ik dacht dat het laatste nieuwe over 2012 was, dat we ons verrekend hebben en het pas 2220 eindigt?

We shall see!

Het laatste nieuws? Dat 2220-nieuws is al jaren oud en al even lang achterhaald. Maar nu 2012 dichterbij komt moeten de 'anti's' weer wat te muilen hebben. Zoek eens op 'Strouss Jenkins 2012'.
United as one. Divided by zero.
Op 25-11-2009 17:44:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:

Deze donkere en laatste periode zou dan 21.000 jaar duren waarna het allemaal opnieuw begint en we weer in een periode van totale vreugde en harmonie kunnen leven om vervolgens weer af te zakken.

Als je kijkt naar alle ellende om ons heen (oorlog, honger, haat en noem maar op) dan wil ik niet weten wat voor ellende we nog moeten meemaken 21.000 jaar lang.

Voor de rest ben ik benieuwd naar het volgende deel.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 25-11-2009 17:47:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: goei stuk,
bedankt voor de literatuurverwijzingen ook,
leesvoer is ALTIJD welkom

nog 21.000 jaren ellende voor de boeg? Dan sla ik liever wat reïncarnaties over, eerlijk gezegd.

Als we dan toch echt kosmische lessen dienen te leren, zou ik dat eigenlijk liever uit een handboekje met leuke kleurenprints willen doen, nootjesknabbelend, spiritualieën-nippend in de sofa met een vleugje Al Di Meola in de achtergrond.

Niemand die me naar mijn weten ook ooit beleefd vroeg of ik wel zin had in dit hele "vergeet-niet-te-ademen-gedoe" (we call life) anyway.

Als ik ooit de schepper van dit saaie, eeuwig voorspelbaar draaiende rad-der-verrassingen (nu ook met extra van de pot gerukte onlogische tegenslag) voor de ogen (of voelsprieten) kom, Hij weze gewaarschuwd,
ik ben aangesloten bij de vakbond!!!


(bericht gewijzigd op 25-11-2009 18:04:31)
niets is iets, niet?
Op 25-11-2009 17:47:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn:
3.14po:

Martijn:

Ik dacht dat het laatste nieuwe over 2012 was, dat we ons verrekend hebben en het pas 2220 eindigt?

We shall see!

Het laatste nieuws? Dat 2220-nieuws is al jaren oud en al even lang achterhaald. Maar nu 2012 dichterbij komt moeten de 'anti's' weer wat te muilen hebben. Zoek eens op 'Strouss Jenkins 2012'.


Gelezen en oké... I'll take that back
It's life Jim, but not as we know it.
Op 25-11-2009 17:52:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.

edit:
En ik antwoordde en zeide: Wat scheiding des tijds zal er zijn? of wanneer zal het einde zijn des vorigen, en het begin des volgenden?

een rechte lijn? gewoon stug volhouden jongens.


mag ik vragen wat je hier mee wil zeggen?
ik mis de context nu een beetje...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 25-11-2009 20:17:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Ron B.:

mag ik vragen wat je hier mee wil zeggen?
ik mis de context nu een beetje...


uit het stuk:
Onder druk van eeuwenlange kerkelijke indoctrinatie heerst bij ons in het westen de opvatting dat alles begint bij de Genesis, waarbij god in zeven dagen tijd hemel en aarde schiep, en alles eindigt bij de omega. Een keurige lijn dus.


Waar studentje wel aan voorbij gaat is eventuele wijsheid uit het oude (en of nieuwe) testament en de wijze waarop de katholieke kerk haar eventuele wijsheid daaroverheen gegoten heeft.
ALLES IS WAAR
Op 25-11-2009 21:10:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Dank Studentje, scheelt zoeken

Gisteren zag ik op het balkon van een stikvolle trein een jongeman die heel geconcentreerd in de bijbel stond te lezen. Vroeg me toch even af of dat Studentje misschien wel was.
GW zit nu dus definitief in mijn systeem. Moet ik daarvoor ingeënt?

Dat is dus een kansloze missie.
Ik ben ook hevig geïnfecteerd door het GW-virus en er is geen remedie voor.
Jammer, hè?

OT:
Wanneer komt deel 2?
Cannot kill the Battery!!!
Op 25-11-2009 21:10:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: ,..Kannie wachten op blog 2...Keep it up!
(bericht gewijzigd op 25-11-2009 21:19:57)
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 25-11-2009 21:19:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Geweldig artikel Bert! Ga je ook voor boek over dit onderwerp?

Trouwens het boek Prediker uit het OT is werkelijk wijsheidsliteratuur. Er was ooit sprake van dit boek niet op te nemen in het Oude Testament.
CAUTE - Behoedzaamheid
Op 26-11-2009 2:11:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
ThoTh:

Waar studentje wel aan voorbij gaat is eventuele wijsheid uit het oude (en of nieuwe) testament en de wijze waarop de katholieke kerk haar eventuele wijsheid daaroverheen gegoten heeft.

sorry toth, u heeft een beetje gelijk. maar het gaat er mij om dat de bijbel-schrijvers vaak als achterlijke idioten worden neergezet. neem alleen maar het platte aarde idee. terwijl de Mesopotaniërs, Egyptenaren, grieken en Romeinen stellig van een platte aarde waren overtuigt, spreekt de bijbel constant over een 'aardkloot'. (u kent de definitie van kloot?)
Ook in de middeleeuwen en de late oudheid heeft de kerk nóóit beweerd dat de aarde plat zou zijn. dit is een theorie die rond 1900 door atheïsten is verzonnen om gelovigen in diskrediet te brengen. met succes, want nu zijn er nog mensen die het serieus geloven.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 26-11-2009 18:30:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

ThoTh:

Waar studentje wel aan voorbij gaat is eventuele wijsheid uit het oude (en of nieuwe) testament en de wijze waarop de katholieke kerk haar eventuele wijsheid daaroverheen gegoten heeft.

sorry toth, u heeft een beetje gelijk. maar het gaat er mij om dat de bijbel-schrijvers vaak als achterlijke idioten worden neergezet. neem alleen maar het platte aarde idee. terwijl de Mesopotaniërs, Egyptenaren, grieken en Romeinen stellig van een platte aarde waren overtuigt, spreekt de bijbel constant over een 'aardkloot'. (u kent de definitie van kloot?)
Ook in de middeleeuwen en de late oudheid heeft de kerk nóóit beweerd dat de aarde plat zou zijn. dit is een theorie die rond 1900 door atheïsten is verzonnen om gelovigen in diskrediet te brengen. met succes, want nu zijn er nog mensen die het serieus geloven.

ja en nee, het idee heeft wel degelijk in de middeleeuwen bestaan, en je kon echt wel op de brandstapel belanden als je iets anders beweerde, ik zal echter niet zeggen dat de kerk dit idee ook volgde, en denk dat de ronde aarde in de hoogste kringen ook niet echt een geheim was, behalve voor de gewone burgers natuurlijk...

in de tradities van oa sumerie kan men ook opmaken dat er over ronde planeten en andere werelden als de onze werd gesproken, de bijbel is niet de eerste, zoals de bijbel dat bijna met niets is...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 26-11-2009 20:16:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: de platte aarde theorie vond in de middeleeuwen weinig aanhang, en als hij dan toch werd gebruikt waren het vooral atheïsten zelf, die de christelijke leer verwierpen en daarom overgingen op de Griekse filosofieën, die (naar ik meen) een cilindervormige aarde beredeneerden.
net zoals het ei van Columbus, ONZIN. ook toen wist het GEWONE volk heel goed dat de aarde rond was.

En de enige veroordeling die ik mij kan herinneren ging niet over bolvormig of plat, maar om het feit dat de zon om de aarde draait en niet andersom.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 26-11-2009 20:28:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

de platte aarde theorie vond in de middeleeuwen weinig aanhang, en als hij dan toch werd gebruikt waren het vooral atheïsten zelf, die de christelijke leer verwierpen en daarom overgingen op de Griekse filosofieën, die (naar ik meen) een cilindervormige aarde beredeneerden.
net zoals het ei van Columbus, ONZIN. ook toen wist het GEWONE volk heel goed dat de aarde rond was.

En de enige veroordeling die ik mij kan herinneren ging niet over bolvormig of plat, maar om het feit dat de zon om de aarde draait en niet andersom.

tsja, zoek eens op wat de inquisitie zoal deed...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 26-11-2009 20:44:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: ik ben goed op de hoogte van de inquisitie, misschien zeg ik het niet helemaal goed. maar ik bedoel dus, dat ik geen wetenschappers ken die veroordeeld werden om het feit dat de aarde plat had moeten zijn.

en om terug te komen op je vorige reactie, in het vroege Mesopotamië werd de wereld voorgesteld als een platte schijf die in de oceaan dreef.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 26-11-2009 22:34:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
studentje:

knip: in het vroege Mesopotamië werd de wereld voorgesteld als een platte schijf die in de oceaan dreef.


Ongenuanceerd. men zag de HUN bekende wereld als als twee dimensionaal vlak (net als wij als we naar een landkaart kijken)

Buiten de hun bekende grenzen vermoede men een boven en onderwereld. Pas later nam men die wijsheid letterlijk door te stellen dat de onderwereld onder de voeten lag en de bovenwereld ergens in de hemel en dus de aarde zelf vlak moest zijn.

Lost Discoveries : The Ancient Roots of Modern Science--from the Babylonians to the Maya
~ Dick Teresi
Op 27-11-2009 7:46:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
studentje:

ThoTh:

Waar studentje wel aan voorbij gaat is eventuele wijsheid uit het oude (en of nieuwe) testament en de wijze waarop de katholieke kerk haar eventuele wijsheid daaroverheen gegoten heeft.

sorry toth, u heeft een beetje gelijk. maar het gaat er mij om dat de bijbel-schrijvers vaak als achterlijke idioten worden neergezet. neem alleen maar het platte aarde idee. terwijl de Mesopotaniërs, Egyptenaren, grieken en Romeinen stellig van een platte aarde waren overtuigt, spreekt de bijbel constant over een 'aardkloot'. (u kent de definitie van kloot?)
Ook in de middeleeuwen en de late oudheid heeft de kerk nóóit beweerd dat de aarde plat zou zijn. dit is een theorie die rond 1900 door atheïsten is verzonnen om gelovigen in diskrediet te brengen. met succes, want nu zijn er nog mensen die het serieus geloven.

Hebreeuwse kosmologie schilderde een platte Aarde, waaroverheen een firmament als een gewelf hing, boven de Aarde gesteund door bergen, en omgeven door water. Gaten of sluizen (ramen, Genesis 7.11) lieten het water als regen vallen. Het firmament was de hemel waarin God de Zon had geplaatst (Psalm 19.4) en de sterren (Genesis 1.14) (Browning, W.R.F., 1996: Dictionary of the Bible, Oxford University Press, Oxford)
Ik denk, dus ik ben
Op 27-11-2009 8:09:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ganzfeld:

studentje:

knip: in het vroege Mesopotamië werd de wereld voorgesteld als een platte schijf die in de oceaan dreef.

Ongenuanceerd. men zag de HUN bekende wereld als als twee dimensionaal vlak (net als wij als we naar een landkaart kijken)

onzin lijkt mij. als het hier de HUN bekende weereld voorsteld, was het hen ook bekend adt aan de randen van de bij hun bekende wereld geen zee was, maar woestijn. laat staan dat ze als een bootje er in ronddobberden.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 27-11-2009 13:47:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
B.A. Rabas:

Hebreeuwse kosmologie schilderde een platte Aarde, waaroverheen een firmament als een gewelf hing, boven de Aarde gesteund door bergen, en omgeven door water. Gaten of sluizen (ramen, Genesis 7.11) lieten het water als regen vallen. Het firmament was de hemel waarin God de Zon had geplaatst (Psalm 19.4) en de sterren (Genesis 1.14) (Browning, W.R.F., 1996: Dictionary of the Bible, Oxford University Press, Oxford)

genesis 7.11= sluizen; [ook: regenwolken] zie ook gen. 8:2
19.4= foutje?
maaruh.. de zon en sterren staan toch in de hemel, het heelal?
het heelal is als een tent, die god uitspreid / uitbreid tot in eeuwgheid. tegenwordig word dat ''het uitdijend heelal'' genoemd
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 27-11-2009 14:01:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden