Over het komende 'rampjaar' 2012 wordt enorm veel geschreven en gezegd en vooral bekritiseerd. Opvallend daarbij is dat men zich puur concentreert op de Maya kalender en het vermeende einde der tijden in december 2012. In het eerste deel van dit tweeluik probeerde ik verbreding aan te brengen zodat de boodschap van de Maya's zeker niet zo kort door de bocht begrepen moet worden. Wat de Maya kalender ons in feite leert is dat tijd een cyclisch proces is waarbij opkomsten en ondergangen van beschavingen zich opvolgen om vervolgens gewoon weer opnieuw te beginnen. Ik liet u in het vorige deel al zien dat een dergelijke zienswijze in de verre oudheid gemeengoed was en dat onze huidige notie van de keurige lineaire lijn van begin naar eindtijd misschien niet helemaal correct is. Vanuit de tegendraadse archeologie komen steeds meer aanwijzingen en bewijzen dat er wel degelijk technisch en culturele hoogwaardige beschavingen voor die van ons bestonden maar het is vooral de mythologie die ons vertelt wat we nu pas langzaamaan (her)ontdekken.

tijdloos

Zoals beloofd in het vorige deel richten we nu onze blik op de mythologie van de Noord Amerikaanse Seneca indianen en bekijken we hun versie van het cyclische verloop van ons bestaan in meer detail. Onderstaande Nederlandse vertalingen en weergave zijn door mij ingekort en aangepast omwille van rechten en de blogvorm. Ik heb getracht qua betekenis zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven en het toch leesbaar te houden.

Wie het volledige verhaal wil nalezen zal het boek "Medicine Talk: A Guide to Walking in Balance and Surviving on the Earth Mother" van onderzoeker en auteur Brad Steiger moeten aanschaffen. De vertaling naar het Engels werd gedaan door bewaarder van de Seneca wijsheid Twylah Nitsch.

oud maar niet gek
(Twylah Nitsch, Seneca elder)

Oude culturen zoals de jainisten en de Hindoeïsten in India, de Maya's in Zuid Amerika en de Hopi in het Noorden verdelen ons bestaan in perioden, 'zonnen' of werelden. Kenmerkend is dat iedere periode onder bepaalde omstandigheden een bloei kent die door rampen of goddelijk ingrijpen afgebroken wordt waarna er een nieuwe periode ontstaat. De cyclus begint doorgaans bij een periode waarin men in complete harmonie met de omgeving leeft om vervolgens steeds dieper af te zakken waarbij we ons als mens steeds meer vervreemden van de natuur en de harmonie. Pas als we het laagste niveau bereikt hebben begint de cyclus weer van voren af aan.

De Maya's onderscheiden zo een vijftal 'zonnen' en de Hopi indianen beschrijven er vier. De Hindoes menen dat we van het gouden tijdperk achtereenvolgens zijn over gegaan naar het zilveren, het bronzen en nu het laatste ijzeren tijdperk. Zij noemen ons huidige tijdperk'Kali Yuga' of tijdperk van (de demon) Kali, ook bekend als 'het Duistere Tijdperk'. Uiteindelijk zullen mensen ook dit duistere tijdperk overleven om weer opnieuw te beginnen in het gouden tijdperk.

De notie van opkomsten en ondergangen van tijdperken en dus ook beschavingen is niet algemeen geaccepteerd in onze huidige wetenschap en cultuur. Toch zijn er aanwijzingen en bewijzen genoeg die wel die kant opwijzen. In het vorige deel vindt u de verwijzingen om daar meer over te weten te komen. Voor ons verhaal gaan wij nu verder met de visie van de Seneca.

Swen-i-o betekent vrij vertaald 'het grote mysterie' en daarmee bedoelen de Seneca indianen de scheppende 'god' of meer exacter 'geest' die de hemel, aarde en alle daarop levende wezens creëerde. Maar dan.

De eerste wereld.

Volgens de Seneca begonnen de eerste beschavingen daar waar de zon opkomt. Moeder aarde deelde haar bronnen met de mensen en alles leek even in volmaakte harmonie. Maar de eerste mensen waren niet dankbaar, zij hadden geen oog voor de aarde en haar schoonheid en brachten door grote spilzucht schade aan. Swen-i-o zag met lede ogen aan hoe de mens er een rotzooitje van maakte en besloot een hartig woordje met ze te spreken. "Jullie zijn allemaal onderdeel van de natuur, door mij gemaakt om in harmonie met de natuur en elkaar te leven. Eigen jezelf wijsheid toe om gebalanceerd te leven. Doen jullie dat niet dan zal er misère ontstaan en strijd". Voor een korte tijd waren de mensen onder de indruk en probeerden weer balans te vinden maar het lukte ze niet. Naarmate de tijd verstreek vergat men de boodschap van Swen-i-o en ging men op de oude voet door.

Voor Swen-i-o zat er niets anders op dan een grote zuivering te beginnen. De weinige mensen die nog wel volgens de regels van Swen-i-o leefden kregen een beschermende 'deken' waarna hij de zon opdracht gaf haar kracht te gebruiken om de aarde te zuiveren. En zo geschiedde.

De tweede wereld.

De mensen die de zuivering van de eerste wereld hadden overleefd hadden de kracht van Swen-i-o gezien en begonnen zorgvuldig aan de herpopulatie van de wereld. Ditmaal met de wijze les van de ondergang van de eerste wereld in het achterhoofd begon men een prachtige cultuur. Delen van het volk migreerden zover naar het noorden tot ze aankwamen op een plek waar alles wit was. Anderen trokken naar het zuiden tot daar waar alles donker was. De mensen wisten zich aan te passen aan alle omstandigheden. Hun huid werd blank daar waar het koud was en donker daar waar het heet was. Ze volgden de zon van oost naar west.

Maar met het verspreiden over de aarde gingen ook de wijze lessen verloren en sommigen vervielen in dezelfde fout als de mensen uit de eerste wereld. Wederom zag Swen-i-o het verval aan en hoe de mensen niet meer in harmonie met elkaar en de natuur leefden. En wederom gaf Swen-i-o een beschermende deken aan de weinig die zich nog wel aan de wijze lessen hielden. Daarna gaf Swen-i-o de zon de opdracht haar warmte in te trekken zodat alleen de maan nog maar zwak de aarde bescheen. De immense koude maakte een einde aan de tweede wereld en de zuivering had plaats gevonden.

De derde wereld.

De derde wereld begon voorspoedig en alle wezens kregen meer mogelijkheden en betere gaven dan de wezens uit de vorige twee werelden. En wederom breidde de beschaving zich uit langs het pad van de zon. Er ontstonden prachtige beschavingen en culturen tot bijna de helft van de aarde bevolkt was. Vier rassen ontstonden, de zwarte, de blanke de gele en de rode mensen, ieder ras perfect aangepast aan de omgeving waarin ze woonde. De vier rassen waren zich bewust van de leefregels om in harmonie te leven en deden pogingen om meer te leren en te onderzoeken om het beter te begrijpen. Dit is de reden dat de mensen uit de derde wereld het langer uithielden dan de mensen uit de twee voorgaande werelden. Maar helaas ook nu weer kwam de klad erin en langzaam aan vergat men de wijze lessen. Voor de derde maal greep Swen-i-o in. Wederom spaarde hij een aantal mensen die nog volgens de oude gedragscode leefden en gaf het water de opdracht de derde wereld te zuiveren.

De vierde wereld.

De vierde wereld werd een logisch vervolg op de derde; mensen ontwaakten en waren bereid hun kennis met anderen te delen. De mensen begon wijsheden en verslagen nu ook vast te leggen maar de belangrijkste wijsheden zaten nog steeds in de hoofden van de mensen die onder de beschermende deken van Swen-i-o de zuiveringen hadden overleefd en nog steeds volgens zijn lering leefden. De mensen van de vierde wereld werden bewust van het universum en vergaarden de kennis om 'verlicht' te worden. Helaas kozen toch nog veel mensen voor het materialistische pad en lieten zodoende een spoor van vernietiging en ellende achter. Het duurde niet lang voordat een nieuwe zuivering nodig was. Ditmaal combineerde Swen-i-o de kracht van de zon, de maan en het water om de corruptie een halt toe te roepen.

De vijfde wereld.

De vijfde wereld was weer net even wat beter dan de vierde en mensen hadden begrip en vonden bevrediging in het delen van kennis en giften met anderen. Ze herontdekten de oude verslagen van de vierde wereld en verbeterden die. De duur van de vijfde wereld was maar kort. De mens had inmiddels zoveel veranderingen gekend en de geleerde lessen waren moeilijk geweest maar de mens had geleerd meester over zichzelf te zijn. Toch liep het niet helemaal zoals het moest zijn. De mens was nog in strijd over de diepere betekenissen van zijn fysieke lichaam en zijn spiritualiteit of geest. Deze innerlijke strijd of zo u wilt onbalans veroorzaakte toch weer wangedrag jegens moeder aarde. De mens bleef het moeilijk hebben met de op zich simpele opdracht die Swen-i-o in de eerste wereld aan de mens had gegeven. Uiteindelijk creëerde de mens weer de noodzaak voor een zuivering. Ditmaal was het de zon en de maan en werd afgesloten in de geest van Swen-i-o.

telkens opnieuw
(Representatie van reïncarnatie, telkens een stap dichterbij verlichting)

De zesde wereld.

De zesde wereld onderging de kortste evolutie van alle perioden. In deze wereld werden de ogen van de mensen pas goed geopend. De mens herkende de noodzakelijkheid om te passen in een patroon van unificatie met zijn omringende wereld. Maar hoewel de mens wel degelijk wist hoe in harmonie te leven accepteerde hij niet volledig de wetten van de natuur als zijn gids. De mens kon zich niet losmaken van egoïsme en zodoende werd het uiteindelijk weer tijd voor weer een zuivering. De mens zou nog eenmaal geleerd moeten worden harmonie in zichzelf te vinden en om in harmonie met zijn omgeving te leven.

In de zes voorbije werelden had de mensheid stapje voor stapje geleerd van zijn fouten en telkens had de mens weer wat meer inzicht en kennis meegenomen naar een volgende wereld. Na zes werelden door hebzucht, spilzucht, egoïsme en onverdraagzaamheid ten gronde te hebben gericht stond de mens nu op de grens naar de zevende en laatste wereld. Alle wijsheid en kennis van de voorgaande werelden zou samenkomen in de zevende wereld. En dus moest er nog eenmaal gezuiverd worden. De zuivering zal door de maan en het water gebeuren en de weg vrijmaken voor de zevende wereld.

De zevende wereld.

In de zevende wereld zijn er blije jachtgronden, De mensheid ziet overal schoonheid en zal luisteren naar de muziek van het universum en zijn deel meezingen. De mens zal liefde ervaren voor Swen-i-o en zijn medemens. Hij zal alles delen met anderen. De mensen zullen van de zevende wereld een vreedzame en blije plek maken. Er zullen geen zuiveringen meer komen en de mensen zullen het spirituele licht volgen wat hetzelfde licht is dat leeft in de geest van Swen-i-o .

De legende van Swen-i-o vertelt in feite het moeizame pad dat de mens heeft moeten afleggen van geboorte, dood en wedergeboorte. Volgens de Seneca leven we nu in de zesde wereld en staan op de grens van de zevende wereld. We hebben de kennis en de kunde, we weten allemaal wat goed is en wat fout. Het enige probleem in deze wereld is dat we het nog niet goed hebben kunnen toepassen. Voor deze laatste stap in het groeiproces van de mensheid moet de aarde dus nog eenmaal gezuiverd worden.

De grote vraag is natuurlijk wanneer die, volgens de Seneca, laatste zuivering plaats zal vinden. Helaas kennen de Seneca niet het gebruik van kalenders. Hun buren, de Hopi indianen, menen dat we de laatste zuivering krijgen vlak na een laatste grote oorlog die nog moet komen. Het zal (ook?) een spiritueel conflict worden met materiële zaken, maar de spiritualiteit zal zegevieren. De opmaat naar dit laatste gevecht is volgens de Hopi al begonnen en in die zin is het tij niet meer te keren. Volgens de Hopi moeten we de blauwe ster 'Saquasohuh Kachina' in de gaten houden: zodra deze zichtbaar wordt begint de definitieve zuivering.

Los van de Maya kalender en min of meer goddelijke entiteiten vinden we overal in de oude tradities dezelfde boodschap terug. Beschavingen komen en gaan en telkens weer nemen we een lering mee naar het ‘next level’ om uiteindelijk daar te komen waar we begonnen. Ons bestaan in complete harmonie met onze omgeving.

Gerard: Wat u=is er aan de mens zo anders dan aan het dier, waardoor de mens niet en het dier wel in harmonie met de natuur leeft?
'Don't forget rule number 6'
Op 27-11-2009 8:41:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: leven dieren wel in harmonie met de natuur? Ik denk dat het een natuurlijk proces is. als een groep dieren te groot wordt, dan komt er een voedsel gebrek. De dieren verplaatsen (sprinkhanen) of een deel van de groep sterft uit.

Maar als ik dit zo lees zie ik meer overeenkomsten met de vijfde wereld dan met de zesde wereld.

paar voorbeeldjes:
"mensen hadden begrip en vonden bevrediging in het delen van kennis en giften met anderen." lijkt op internet en kersmis.

"Ze herontdekten de oude verslagen van de vierde wereld en verbeterden die." we vinden nog steeds oude geschriften en bekijken de theorie opnieuw.

"De mens was nog in strijd over de diepere betekenissen van zijn fysieke lichaam en zijn spiritualiteit of geest." lijkt er op dat er steeds meer mensen mee worstelen.

Op 27-11-2009 9:14:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ebeening: Hoe weten we zeker dat we in de 6e wereld zitten?
Het zou net zo goed de 5e kunnen zijn.
Op 27-11-2009 9:21:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : ach je kunt blijven miereneuken over intrepetaties van de maya kalender..
maya's zijn en waren ook gewoon mensen.
dat ze een leuke hobby hadden door wiskunde tot kunst te verheffen is prima
maar wat weten we over voorspellers van het einde der wereld;
ze kregen altijd ongelijk
en als ze nu wel even gelijk gaan krijgen dan heeft dat ook geen zin want er is dan niemand om ze een schouderklopje te geven meer.
dat gehype over 2012 is zo saai
in 2000 zou de wereld ook al vergaan .
en na 2012 gaan mensen het weer verschuiven naar 2023 let maar op!

maar ach...zo houden we elkaar vrolijk bezig :-)
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 27-11-2009 9:31:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Als we willen dat er wat verandert, zal je met je zelf moeten beginnen...
Nieuw Bewust Zijn
Op 27-11-2009 9:51:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
antitoerisme :

ach je kunt blijven miereneuken over intrepetaties van de maya kalender..
maya's zijn en waren ook gewoon mensen.
dat ze een leuke hobby hadden door wiskunde tot kunst te verheffen is prima
maar wat weten we over voorspellers van het einde der wereld;
ze kregen altijd ongelijk
en als ze nu wel even gelijk gaan krijgen dan heeft dat ook geen zin want er is dan niemand om ze een schouderklopje te geven meer.
dat gehype over 2012 is zo saai
in 2000 zou de wereld ook al vergaan .
en na 2012 gaan mensen het weer verschuiven naar 2023 let maar op!

maar ach...zo houden we elkaar vrolijk bezig :-)

Weer iemand die denkt dat de maya's het einde van de wereld voorspelden....zucht. Heb jij dit blog wel gelezen?
Ik denk, dus ik ben
Op 27-11-2009 10:42:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Mooie artikelen reeks. Het geeft onze obsessie met tijd weer. Wat als tijd en ruimte scheppingen van de geest zijn, en daarom uiteindelijk illusoir?
De wereld is wellicht een mandala. Een soort 3d weergave van het bewustzijn van de mensheid. En meer dan waarschijnlijk weten en vooral begrijpen we er heel wat minder van, dan we denken. Hebben we enig idee van macro geologische cyclussen bv? Hebben we enig idee van de invloed van alle factoren die zich in de rest van het elektromagnetisch spectrum afspelen? (Allerhande straling bv) Weten we iets over de effecten van de zonneactiviteit? Hebben we enige notie van de wisselwerkingen welke er mogelijk bestaan in ons ganse zonnestelsel? Allemaal leuke vragen, vind ik. Maar alle vragen rond tijd leiden ons uiteindelijk weg van het hier en nu. Misschien is tijd en ruimte, (want zoals Einstein volgens mij aangetoond heeft, zijn beide onafscheidelijk verbonden! Dus spreken over het ene zonder het ander komt me eigenlijk vreemd over...) niets meer dan bewustzijn dat even tijdelijk de illusie voor zichzelf creëert naar een levensechte film te kijken (onze levens)? Het zijn maar enkele bedenkingen.
Op 27-11-2009 11:35:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Het cyclische-tijd denken was idd algemeen verbreid in de pre-historie.
Daar is men geleidelijk vanaf gestapt toen men het eerste nauwkeurige - externe - geheugen leerde te gebruiken: het schrift. Vòòr die tijd was het bijna ondoenlijk om de werkelijke geschiedenis in al zijn details te onthouden. Daarom werden belangrijke gebeurtenissen na verloop van tijd vaak ingepast en ingeredeneerd in jaar- en andere cyclussen; de details verdwenen daarbij nog meer.
In de geschiedwetenschappen wordt ook een onderscheid gemaakt tussen historie (tijd waarin er in een gebied, geschreven bronnen zijn) en pre-historie (tijd waarin die er niet zijn)!

Tijdje terug hier nog interessante boeken van o.m. Mircea Eliade over gelezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade

Misschien kun je het wel een beetje vergelijken met het onthouden van lange verhalen vroeger. Daarbij gebruikte men rijm, ritme, coupletten, aanheffen e.d om informatie te structureren zodat deze beter te onthouden was.
Misschien is het cyclische-tijd denken (in ruime zin; dus niet waar het astronomisch onderbouwd is) net zoiets: zelf structuur aanbrengen in de tijd om belangrijke informatie veilig te stellen.
(bericht gewijzigd op 27-11-2009 13:44:00)
God... Dat ben je zelluf!
Op 27-11-2009 0:51:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : @B.A.Rabas

ehm

nou een beetje kort doorheen gescreened
dus niet echt gelezen
ik henb me vroeger al geoeg verdiept in de maya's
ik ben zelf in mexico geweest en heb hele boeken over hun schrifsysteem gelezen (die ik inmiddels als weer voor een groot gedeelte vergeten ben moet ik toegeven)

ben gewoon een beetje zat van de hype van 2012
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 27-11-2009 13:12:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Als in de mythologie van de Seneca indianen word aangegeven dat er 4 rassen ontstonden, betekent dat toch wel dat er vroeger heel wat meer gereisd werd dan door de gevestigde wetenschap wordt geaccepteerd.

Of wordt ook dit afgedaan als fantasie? Zal wel, maar toch knap dat ze rassen verzonnen die echt bestaan.
Op 27-11-2009 17:00:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bartelo: De blauwe ster waar de Hopi's het over hebben, zou al zijn gezien in 1987. Toen maakte een blauwe ster zijn opwachting toen een hete blauwe reus explodeerde en het wereldnieuws haalde als een spectaculaire supernova.

Maar ook:
Volgens sommigen was komeet Holmes de lang verwachtte blauwe ster uit de Hopi-profetie. Astronomen waren eind 2007 verbijsterd door het bizarre gedrag van de komeet. Een onbekend verschijnsel zorgde ervoor dat de komeet en diens corona zelfs groter werden dan de zon.

Voor een foto van de komeet:
http://weeswaakzaam.punt.nl/?r=1&id=432891
Op 28-11-2009 13:42:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mokum95:
Gerard:

Wat u=is er aan de mens zo anders dan aan het dier, waardoor de mens niet en het dier wel in harmonie met de natuur leeft?


consciousness
(bericht gewijzigd op 29-11-2009 1:17:17)
Op 29-11-2009 1:16:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
mokum95:

Gerard:

Wat u=is er aan de mens zo anders dan aan het dier, waardoor de mens niet en het dier wel in harmonie met de natuur leeft?


consciousness

Ja, hoewel je daarnaar langs beide kanten van de lijn kunt kijken. Wij hebben een verstoord bewustzijn, dat noemen we intelligentie. Eigenlijk is intelligentie de mate van rationele storing. Heeft de planeet nog maar weinig gebracht, tenzij dingen die alleen de mens kan gebruiken.
United as one. Divided by zero.
Op 29-11-2009 2:06:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden