"De epifyse of pijnappelklier (glandula pinealis) is een endocriene klier in de hersenen", zo begint het weinig aantrekkelijke lesje op Wikipedia over de anatomie van onze hersenen. Maar zoals zo vaak met zaken die onbeduidend lijken schuilt ook hier weer een hele wereld achter. Allereerst is de pijnappelklier verantwoordelijk voor de aanmaak van tal van hormonen.
Gevoelens zoals verliefdheid, depressie, vermoeidheid en vreugde vinden daar hun biochemische oorsprong en dit onderstreept het idee dat we ons in hoge mate door lichaamseigen stofjes laten leiden of misleiden. In de Oosterse tradities zoals yoga of tantra beschouwt men de pijnappelklier als een “kosmische antenne” waarmee we kunnen afstemmen op een diepere, mystieke realiteit.

veel manieren om dmt tot je te nemen
(Zuid-Amerikaanse Yanomami indianen. Men gebruikt Yopo (plantaardig met als hoofdbestandelen DMT en 5-MeO-DMT) om een reis naar de innerlijke ziel te maken. Men blaast het poeder bij de ander in de neus. Volgens de auteur O'Hanlon (zijn prachtige boek kunt u hier vinden) komt de inname van Yopo als een voorhamer aan en na krampen en overgeven gaat dan uiteindelijk de 'spirituele poort' open. Westerlingen maken doorgaans gebruik van pure DMT verkregen uit planten zodat de lichamelijke zijeffecten achterwege of beperkt blijven.)

Inmiddels heeft de wetenschap sterke aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een grote rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn. Eén van die hormonen is DMT of voor de liefhebbers voluit Dimethyltryptamine.

...dergelijke hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe elektrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen. Bron

Het is duidelijk dat zowel bepaalde Oosterse tradities als de wetenschap de pijnappelklier (en meer bepaald lichaamseigen stoffen zoals DMT) een belangrijke rol toedichten in het hebben van verschillende mystieke belevenissen. Misschien was het daarom wel dat de Katholieke Kerk voor 1869 van mening was dat een menselijk embryo pas 40 dagen na de conceptie als mens gezien kon worden. De pijnappelklier wordt, zoals we nu weten, ongeveer 49 dagen na de conceptie gevormd en zonder de epifyse zou men theoretisch geen 'god-ervaringen' kunnen hebben.

We produceren allemaal stofjes zoals DMT en we hebben allemaal wel eens de 'aanwezigheid' van hogere machten, entiteiten, elfjes, spoken, aliens of jezus ervaren. Sommige van ons hebben dergelijke ervaringen alleen tijdens koortsdromen gehad en anderen ervaren het bijna dagelijks. Er bestaan bibliotheken vol met boeken en verslagen van mensen die, laat ik het ruim zeggen, ‘encounters of the third kind' menen te hebben gehad.

Los van het feit of het inderdaad om fysieke contacten ging of dat de persoon in kwestie aan wanen leed kan het natuurlijk ook zo zijn dat lichaamseigen stoffen zoals DMT een rol hebben gespeeld. De vraag rijst dan of ervaringen door DMT en aanverwante uit de epifyse ontsproten stoffen slechts hallucinaties zijn of dat die stoffen wel degelijk een blik op een andere realiteit mogelijk maken. De wetenschap is er nog niet helemaal uit en zoals ik u hier al eens liet zien zoekt men nog steeds naar een goede manier om het antwoord op die prangende vraag te vinden.

...Deze werelden (door DMT opgewekte visioenen. red) zijn gewoonlijk onzichtbaar voor ons en onze instrumenten wanneer wij in normale bewustzijnstoestand verkeren. Maar even waarschijnlijk als de theorie dat deze werelden 'alleen in onze geest' bestaan is het dat zij in werkelijkheid 'buiten ons' en op zichzelf bestaan. We hoeven alleen maar de ontvangstmogelijkheden van onze hersenen te veranderen, om ze te begrijpen en ermee te communiceren. (zie: Dr.Strassman, DMT de geestmolecule)

De Amerikaan Pickover verdiepte zich ook in het fenomeen DMT en vroeg zich af of mensen in de oudheid wellicht meer DMT aanmaakten dan tegenwoordig. Hij kwam tot deze vraag omdat er zo onnoemelijk veel oude teksten te vinden zijn die ook heel goed als door DMT opgewekte 'visioenen' uitgelegd kunnen worden. Neem bijvoorbeeld onderstaande bijbeltekst;

Jes 6:2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij.
Jes 6:3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de
HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
Jes 6:4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis
werd vervuld met rook. Bron Bijbel: Jesaja

Dergelijke visuele en auditieve visioenen waren niet vreemd voor mensen die tijdens de experimenten van dr. Strassman DMT kregen toegediend.
Strassman beschreef hoe zijn proefpersonen vergelijkbare figuren zagen terwijl ze de uitroepen "zie je het nu? zie je het nu?" samen met gezang meenden te horen.

In het boek "Paradox of God" gaat Pickover dieper op zijn theorie in.

Mensen in de oudheid stonden dichter bij hun god en mirakels en visioenen waren aan de orde van de dag. De vele afbeeldingen en verslagen onderbouwen die aanname. Het zou natuurlijk ook kunnen dat men in de oudheid ook veel meer gebruik maakte van psychoactieve stoffen zoals die te vinden zijn in paddestoelen. In het boek 'Oermysterie' van G. Hancock meent de schrijver dat de allervroegste rotskunst in ontstaan onder invloed van tripmiddelen. (Lees meer hierover hier op deze site.)


dmt
(Beschrijven van een ervaring met DMT aan een buitenstaander is nagenoeg onmogelijk. Men probeert door middel van kunst wel het gevoel over te brengen, kijk bijvoorbeeld hier)

Maar het idee van verhoogde natuurlijke levels DMT zou natuurlijk ook goed mogelijk kunnen zijn. Wie weet produceerden de pijnappelklieren van Mozes en Jezus domweg meer DMT en aanverwante stoffen. Pickover legde zijn vraag voor aan dr. Strassman en deze gaf als antwoord:

"Ik ben niet bekend met een specifieke theorie dat de mens in de oudheid meer DMT produceerde dan nu het geval is. Maar ben je op de hoogte van Jaynes idee van de 'bicameral-mind'
dat mensen regelmatig hallucineren totdat de verbindingen tussen onze hemisferen om wat voor reden dan ook evolueren? Ik denk niet dat het idee van hemisferische verbindingen je theorie net zo goed zou ondersteunen als de aanname van hogere levels lichaamseigen DMT. Als we daadwerkelijk in het verleden meer DMT aanmaakten dan is dat in de afgelopen 1.000 jaar waarschijnlijk verminderd door de toename van kunstmatig licht".

Strassman sluit de visie van Pickover dus niet uit. Maar zijn er nog meer aanwijzingen die het idee van een verhoogde aanmaak van DMT bij de ouden ondersteunen? Pickover verwijst naar de twee- dimensionale cartoonachtige kunst in de oudheid. Tijdens experimenten met DMT menen sommige proefpersonen cartoonachtige figuren gezien te hebben. Pickover ziet hier een verband tussen door DMT opgewekte visioenen en de traditionele Egyptische 2 dimensionale cartooneske kunst.

Na een door GW opgezet experiment waarbij we een proefpersoon voor het eerst 15 mg. DMT lieten roken rapporteerde zij figuren te hebben gezien die volgens haar nog het meest leken op de typische Egyptische twee-dimensionale representaties. Ook gaf zij aan dat de naam 'Horus' heel sterk in haar visioen aanwezig was. Proefpersoon heeft geen enkele binding met Egypte of haar historie. B.Vanslagmulders.

"Lijkt op en klinkt als" zijn nog geen bewijzen dat stoffen zoals DMT mensen daadwerkelijk een andere realiteit kunnen laten zien. Maar anderzijds: wat is realiteit eigenlijk? Dat er andere realiteiten zijn kan men het best begrijpen als we wat beter kijken naar de levensvormen waarmee we deze planeet delen. Ieder wezen op deze planeet ziet de realiteit net even anders. Honden 'zien' door hun neus realiteiten waarvan wij uitsluitend met geavanceerde hulpmiddelen hoogstens een piepklein deel kunnen waarnemen. Maar wat te denken van bijen, katten, walvissen of muggen? Zij 'zien' wat wij niet kunnen waarnemen. Zij 'horen' wat wij niet kunnen horen. Als dergelijke dieren ons hun realiteit zouden kunnen beschrijven zouden we er hoogstwaarschijnlijk niets van snappen en denken dat ze aan wanen of een te grote fantasie lijden.

Mischien is de pijnappelklier inderdaad een “kosmische antenne” waarmee we kunnen afstemmen op een diepere, mystieke realiteit zoals yogi ons willen doen geloven. En als dat zo is dan is DMT hoogstwaarschijnlijk de afstandsbediening waarmee we de 'antenne' kunnen afstemmen.
Het laatste woord hierover is nog niet gevallen.

Gerard: Bert, je schreef:
"Inmiddels heeft de wetenschap sterke aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een grote rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn. Eén van die hormonen is DMT of voor de liefhebbers voluit Dimethyltryptamine."

Dat woord "inderdaad" moet je toch eens goed overdenken wat daarvan de implicatie is bij het lezen van je overigens aardige artikel.

Ik teken wel even protest aan tegen het onnodig gebruik van engelse woorden in een Nederlandse tekst:
"Maar het idee van verhoogde natuurlijke levels DMT zou natuurlijk..."
'Don't forget rule number 6'
Op 07-12-2009 9:13:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mira: Het is alleen vreemd dat sommige 'aan waanidee-lijdende ontmoeters van de 'third kind''ook onbekende voorwerpjes in hun lichaam hebben.
Op 07-12-2009 10:47:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
mira:

Het is alleen vreemd dat sommige 'aan waanidee-lijdende ontmoeters van de 'third kind''ook onbekende voorwerpjes in hun lichaam hebben.

Volgens mij is dat nog nooit bewezen....
Ik denk, dus ik ben
Op 07-12-2009 10:49:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Gerard, de keuze om het woord 'inderdaad' te gebruiken komt voort uit de formele onderzoeken die 'inderdaad' die kant opwijzen (zie bron http://www.stamcel.org/html/pijnappelklier.htm )

Anderzinds heb je natuurlijk wel een punt omdat niets zeker is (en zelfs dat niet) en de woordkeus een waarheid impliceert. Ik zal wat meer nuanceren in de toekomst voor zover de blogstijl dat toe laat.

Het gebruik van Engelse of buitenlandse woorden is niet een bewuste keus... we (en ik zeker) zoeken altijd goede correctoren die ons materiaal taalkundig onder de loep willen nemen. Je bent welkom.

(bericht gewijzigd op 7-12-2009 11:22:29)
Op 07-12-2009 11:07:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Narain: Ik vond het een erg mooi stuk om te lezen. Ik ben al enige tijd bekend met dit fenomeen en heb me er dus ook wel een klein beetje in verdiept. Wat ik vooral interessant vindt is dat er in de pijnappel klier veel aspecten van het menselijk oog zit, vandaar het derde oog. Zodoende kunnen wij ons dus dingen verbeelden in onze gedachtens.

Ik vindt het overigens wel ''toevallig'' dat het teken van de pijnappelklier bij veel oude beschavingen, geloven, goden, spiritualiteit etc. werd gebruikt.

Het is inderdaad de moeite waard om dit verder uit te zoeken. Ik heb net een bepaalde soort visolie+boter besteld die aderen ontkalkt, tanden heelt en ook niet onbelangrijk je pijnappel klier ontkalkt. Ik heb er al vele positieve ervaringen van gelezen.

invoeren
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Op 07-12-2009 11:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nupeet: Gaaf artikel Bert , heb nog een vraag in deze ,werkt Dmt nu net zo als Lsd,maar dan korter?
Is er een ervaringsdeskundige in de zaal?
(bericht gewijzigd op 7-12-2009 16:45:31)
Unity in the Heart of Diversity
Op 07-12-2009 11:15:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
priori a: Realiteit is ernstig subjectief ,
De kracht van de dmt ervaring is niet zozeer de hallucinaties die je krijgt
Maar dat bepaalde cultuur gedreven manieren van denken weg vallen ,
Menselijk denken bestaat uit primitiefe dualistische visies, en vanuit dat subjectiefe bestaan denken valt weg
Say what your soul is singing
Op 07-12-2009 0:55:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime:
Narain:

een bepaalde soort visolie+boter besteld die aderen ontkalkt, tanden heelt en ook niet onbelangrijk je pijnappel klier ontkalkt.


Hoe ? ¨soort visolie en boter¨ kun je ontkalken! En met dat zelfde mengsel(!)je tanden helen? ? En je pijnappel klier ontkalken...? Een pijnappel klier is toch geen koffiezet app. Sorry hoor maar weet je wel wat je schrijft.
Live kost Time
Op 07-12-2009 13:02:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Ik heb wel eens een artikel gelezen waarbij mensen hun pijnappelklier trainden. (Zou ook best wel eens hier op Grenswetenschap geweest kunnen zijn.) Als je die hard genoeg traint zou je dus op commando dezelfde effecten kunnen krijgen als met die dmt. Ze noemden het het openen van het geestesoog.

Kan het artikel alleen niet meer vinden. Erg jammer...
I might just be saying that to get you mad...
Op 07-12-2009 13:28:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mira:
B.A. Rabas:

mira:

Het is alleen vreemd dat sommige 'aan waanidee-lijdende ontmoeters van de 'third kind''ook onbekende voorwerpjes in hun lichaam hebben.

Volgens mij is dat nog nooit bewezen....

Hoi Rabas ik heb dat van Paul van Ufowijzer. Hij heeft er een stukje over in de colum 'ontvoeringen'. Ik vind ook pas iets bewijs als ik er naast sta maar naar mijn mening is Paul H niet iemand die klakkeloos alles opschrijft zonder een gedegen onderzoek.
Op 07-12-2009 14:17:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Bert Vanslagmulders:

Gerard, de keuze om het woord 'inderdaad' te gebruiken komt voort uit de formele onderzoeken die 'inderdaad' die kant opwijzen (zie bron http://www.stamcel.org/html/pijnappelklier.htm )

Anderzinds heb je natuurlijk wel een punt omdat niets zeker is (en zelfs dat niet) en de woordkeus een waarheid impliceert. Ik zal wat meer nuanceren in de toekomst voor zover de blogstijl dat toe laat.

Het gebruik van Engelse of buitenlandse woorden is niet een bewuste keus... we (en ik zeker) zoeken altijd goede correctoren die ons materiaal taalkundig onder de loep willen nemen. Je bent welkom.


Bert, dank voor je reactie en je uitnodiging. Ik heb voorlopig geen tijd/energie voor extra dingen, dus zal ik er nu niet op ingaan.
Wat het woord inderdaad bij mij opriep was dat het lijkt of de wetenschap uiteindelijk bepaald wat wel of niet waar is. Daar ben ik een beetje allergisch voor geworden, mede door de handvatten die GW aanreikt om een bredere kijk op het geheel te ontwikkelen. Goed de allergische reactie bleef gelukkig beperkt bij een paar rode plekjes, of zaten die er toch al;-)
'Don't forget rule number 6'
Op 07-12-2009 16:29:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
lifetime:

Narain:

een bepaalde soort visolie+boter besteld die aderen ontkalkt, tanden heelt en ook niet onbelangrijk je pijnappel klier ontkalkt.


Hoe ? ¨soort visolie en boter¨ kun je ontkalken! En met dat zelfde mengsel(!)je tanden helen? ? En je pijnappel klier ontkalken...? Een pijnappel klier is toch geen koffiezet app. Sorry hoor maar weet je wel wat je schrijft.

Het ontkalken van verkalkte aderen gaat niet over de stof kalk, maar over afzettingen van vetten, die oplosbaar zijn in andere vetten, een beetje vergelijkbaar met het gebruik van wasbenzine om een vetvlek uit kleding te verwijderen. Tanden helen is voor mij ook nieuw maar kan wellicht iets met zuren te maken hebben. In het lichaam spelen zeer vele subtiele biochemische processen, daar is nog heel wat te ontdekken.
'Don't forget rule number 6'
Op 07-12-2009 16:35:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
mira:

B.A. Rabas:

mira:

Het is alleen vreemd dat sommige 'aan waanidee-lijdende ontmoeters van de 'third kind''ook onbekende voorwerpjes in hun lichaam hebben.

Volgens mij is dat nog nooit bewezen....

Hoi Rabas ik heb dat van Paul van Ufowijzer. Hij heeft er een stukje over in de colum 'ontvoeringen'. Ik vind ook pas iets bewijs als ik er naast sta maar naar mijn mening is Paul H niet iemand die klakkeloos alles opschrijft zonder een gedegen onderzoek.

Dat zou kunnen, maar als er werkelijk enig bewijs zou zijn dat het hier buitenaardse technologie betreft dan was dat uiteraard allang wereldkundig gemaakt. Helaas blijft het dus bij verhalen zonder bewijs.
Ik denk, dus ik ben
Op 07-12-2009 16:40:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik post 'm nog maar eens, lezing van David Wilcock over de pijnappelklier in relatie tot stargates en meer.
Narcisme waarschuwing: hij is nogal verliefd op zijn eigen verhaal. Toch interessant:
http://divinecosmos.com/index.php/videos/41-2012-enigma/374-the-2012-enigma-free-full-length-documentary-film
Is it electrickery?
Op 07-12-2009 19:33:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Religion, a placebo which causes damage.
Op 07-12-2009 19:40:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Misschien dat Nicola Tesla ook een verhoogde DMT level had, want die zag zijn uitvindingen toch ook voor zich?
Religion, a placebo which causes damage.
Op 07-12-2009 19:46:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
B.A. Rabas:

mira:

Het is alleen vreemd dat sommige 'aan waanidee-lijdende ontmoeters van de 'third kind''ook onbekende voorwerpjes in hun lichaam hebben.

Volgens mij is dat nog nooit bewezen....

Doofpot?
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-12-2009 20:33:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Clavius:

Ik heb wel eens een artikel gelezen waarbij mensen hun pijnappelklier trainden. (Zou ook best wel eens hier op Grenswetenschap geweest kunnen zijn.) Als je die hard genoeg traint zou je dus op commando dezelfde effecten kunnen krijgen als met die dmt. Ze noemden het het openen van het geestesoog.

Kan het artikel alleen niet meer vinden. Erg jammer...

Bedoelde je deze?
http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?n=4370

Heeft met je amygdala te maken:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amygdala
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-12-2009 20:38:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Drefbon: Als er mensen zijn (desnoods onder begeleiding) een DMT-trip willen maken?
Gewoon wat DMT bestellen kan natuurlijk ook!

stuur me even een pm.
Op 07-12-2009 20:40:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mira:
B.A. Rabas:

mira:

B.A. Rabas:

mira:

Het is alleen vreemd dat sommige 'aan waanidee-lijdende ontmoeters van de 'third kind''ook onbekende voorwerpjes in hun lichaam hebben.

Volgens mij is dat nog nooit bewezen....

Hoi Rabas ik heb dat van Paul van Ufowijzer. Hij heeft er een stukje over in de colum 'ontvoeringen'. Ik vind ook pas iets bewijs als ik er naast sta maar naar mijn mening is Paul H niet iemand die klakkeloos alles opschrijft zonder een gedegen onderzoek.

Dat zou kunnen, maar als er werkelijk enig bewijs zou zijn dat het hier buitenaardse technologie betreft dan was dat uiteraard allang wereldkundig gemaakt. Helaas blijft het dus bij verhalen zonder bewijs.

Ja marsepars, ik wou het niet zeggen maar aangezien ik denk dat we wat betreft bijna alles worden voorgelogen zou het een doofpotje kunnen zijn. Als we hier ook niets horen( nou sporadisch dan) over vrijgegeven ufodocumenten in andere landen dan lijkt het me logisch dat ze hier ook hun mond over houden. Er is iets wat betreft die ufo's en buitenaardsen dat niet naar buiten mag komen. In ieder geval zijn de regeringen er banger voor dan wij 'het gewone volk' want als er zo veel over gesproken wordt; waarom dan niet gewoon een debatje of drie bij Witteman of netwerk of kan mij wat schelen waar.
Maar goed, we zien wel ooit hoop ik.
Op 07-12-2009 23:07:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: Een inteessant onderwerp. Ik kwam bij toeval op you tube een serie tegen, a.g. David Wilcock, volgende link:

hij heeft het daar ook uitvoerig over de pijnappelklier.
Op 07-12-2009 23:46:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: (p.s. je moet halverwege deel 3 zijn in deze serie.)
_____________
Op 08-12-2009 0:01:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
dennis.nl: Voor een paar jaar terug hadden mijn vriendin het idee om eens paddo's te gebruiken.De eerste keer nam ik de lichtste mee die ze hadden. Het gebruik hiervan was heerlijk. Ik heb me heel lang kunnen vermaken met een lampje. Het was gewoon het gekleurde lampje van mijn aansteker, maar het leek wel een laserstraal echt een gave ervaring.
Een hele tijd daarna deden we het nog een keer maar dan wat zwaardere paddestoeltjes.
Ik was even helemaal weg en vloog boven het flat waar we woonden. Daarna vloog ik ineens naar het visplekje in de duitse hartz waar we 2 keer per jaar gaan vliegvissen. Ik zag daar de plaatselijke hengelsportwinkelier die bij een vakantiehuisje aan het bbq-en was. Mijn vriendin stootte mij toen aan en ik kwam weer iets bij zinnen. Maar ik droomde al snel weer weg. Dit keer was ik op de computerkamer aan het rondvliegen.Ineens dacht ik bij mezelf ik probeer de laatjes van het buro eens open te doen.
En dat lukte me dus. Ik begon de lades open en dicht te doen. Een vreemde gewaarwording want ik hoorde ook het geluid luid en duidelijk erbij. Daarna stond ik ineens naast de bank waar mijn vriendin en ik op lagen. Ik zag ons dar duidelijk liggen. Mijn vriendin begon opeens te gillen en ik schrok op. Er staat iemand naast de bank gilde ze en er is iemand op de computerkamer , ik hoorde de lades open en dicht gaan. Een paar dagen later hoorde ik dat de hengelsportwinkelier idd in de hartz was . Ik ben later toen ie terug was er heen geweest en vroeg of ie in die huisjes had gezeten. Ja daar had ie gezeten, en de 2e dag hadden ze bbq gehad.
Ik vind het zelf behoorlijk eng wat er gebeurt is en sindsdien heb ik geen paddo meer aangeraakt. Een enge en vreemde gewaarwording was dat. Zijn er hier misschien nog meer mensen die dit meegemaakt hebben? Ben wel nieuwsgierig?
(bericht gewijzigd op 8-12-2009 1:50:14)
Op 08-12-2009 1:48:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Devi: Uhm, mag ik ff tussendoor? Ik dacht dus dat de epifyse bij volwassenen eigenlijk verschrompeld"is en niet meer functioneerd, heb ff gegoogled...

"Epifyse of Pijnappelklier

De Epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen, om precies te zijn aan de bovenkant van het derde ventrikel. Deze klier is zo groot als een gedroogde erwt en weegt nauwelijks 200 milligram. Het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. Het afscheidingsproduct van de epifyse heeft tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zekere tijdstip, bepaald door de mysterieuze klok des levens, wordt de epifyse buiten werking gesteld, en geven de adenohypofyse (hypofysevoorkwab) de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De huidige westerse wetenschap is nog niet zover en heeft nog niet zoveel feiten over de functie van deze hormoonklier verzameld, hoewel ze de hormonen serotonine, melatonine en Dimethyltryptamine (DMT) hebben ontdekt. Waargenomen effecten van melatonine op het immuunsysteem zijn onder meer de toegenomen productie van natural killer cellen, stimulering van de fagocytose en bevordering van de groei van beenmergcellen en over antikanker eigenschappen beschikt. "

Bron: stamcel.nl
(bericht gewijzigd op 8-12-2009 6:57:31)
As above, so below.
Op 08-12-2009 6:56:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: Dennis nl,

je vlieg ervaring doet me behoorlijk herinneren aan een uittreding, of out of body, ik herken het terug uit mijn eigen ervaringen hiermee.
(Zonder gebruik van hallucinogenen.) Ik vraag me al geruime tijd af, hoe het nou werkelijk zit, want het realiteitgehalte is zo nadrukkelijk dat ik me met de beste wil geen hersenen kan voorstellen als loutere toverdoos van hallucinaties. Ook als wetenschap dat wil suggereren. In jou geval kreeg je toch vreemde bewijzen van je vriendin.

Ik begreep overigens ook dat de pijnappelklier op latere leeftijd verschrompeld, dan wordt het verklaren van dit soort ervaringen toch wat moeilijker. (Ik geef toe dat het moeilijk is om helemaal te begrijpen, maar dat doet volgens mij niemand.)
Op 08-12-2009 11:04:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar: @dennis.nl
Wat jij omschrijft verbaasd me al lang niet meer. Ik hoor niet anders meer in mijn omgeving .

Ik heb het laatste half jaar 2 keer Ayahuasca gedaan en mijn ervaring is dat je krijgt wat je nodig hebt sequ vraagt. Persoonlijk heb ik vooral de eerste keer ervaren als een interview met mezelf vanuit een buitenstaand perspectief.

Ik ken ook redelijk wat mensen die hier ervaring mee hebben, en de verhalen die ik continue hoor gaan van telepatisch contact met vriendinnetjes 20 kilometer verderop, tot het zien van vibraties, geometrische patronen en mensen die (zonder enige drugs) met mensen kunnen communiceren in hun dromen. Sommige mensen kunnen ook problemen visualiseren in objecten en door deze objecten te manipuleren het probleem van een ander perspectief ervaren en oplossen.

Zelf heb ik ook eens salvia divinorum gedaan, en dat was simpelweg een tripje zonder tijd met alleen maar extreem vage trillingen en kinetische drukgolven. Ook kreeg ik hier een ervaring mee dat ik in tweeen werdt gesplitst aan beide kanten van mijn hoofd. Alsof er 2 bubbels uit mekaar getrokken werden en mijn hoofd ertussenin zat. Geen pijnlijk of ongemakkelijk gevoel, maar extreem bizar. Een vriend van me heeft hiermee eens de ervaring gehad dat hij in 4 verschillende buitenstaande perspectieven kwam. Naar verluid gebruikten shamanen in mexico dit om dingen te zoeken door zich los te koppelen en dan op reis te gaan naar hetgeen wat ze zochten. Bepaalde planten, dieren, eten, etc.

Tip: http://www.ayahuasca-info.com/exp/ check de ervaringen van anderen eens.

en dat van een voormalig atheïst
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 08-12-2009 17:01:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: Narchya, inderdaad een behoorlijk warrige en absurde ervaring die je beschrijft. Maar het heeft ook geen enkel kenmerk van een out of body. Wellicht als GW daar een extra artikel aan wijdt, wil ik wel wat meer reageren.

Wellicht hoor je niet anders meer in je omgeving omdat men daar te hard aan het blowen is.

Kijk eens op Sten Oomen website.
Op 08-12-2009 20:02:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Devi:

Uhm, mag ik ff tussendoor? Ik dacht dus dat de epifyse bij volwassenen eigenlijk verschrompeld"is en niet meer functioneerd, heb ff gegoogled...

"Epifyse of Pijnappelklier

De Epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen, om precies te zijn aan de bovenkant van het derde ventrikel. Deze klier is zo groot als een gedroogde erwt en weegt nauwelijks 200 milligram. Het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. Het afscheidingsproduct van de epifyse heeft tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zekere tijdstip, bepaald door de mysterieuze klok des levens, wordt de epifyse buiten werking gesteld, en geven de adenohypofyse (hypofysevoorkwab) de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De huidige westerse wetenschap is nog niet zover en heeft nog niet zoveel feiten over de functie van deze hormoonklier verzameld, hoewel ze de hormonen serotonine, melatonine en Dimethyltryptamine (DMT) hebben ontdekt. Waargenomen effecten van melatonine op het immuunsysteem zijn onder meer de toegenomen productie van natural killer cellen, stimulering van de fagocytose en bevordering van de groei van beenmergcellen en over antikanker eigenschappen beschikt. "

Bron: stamcel.nl

stamcel.nl krijg ik niet geopend.
Wikipedia noemt de hypofyse ook al een erwt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypofyse
Hm, blijkbaar wordt er over je post heen gelezen (is er hier ook een neuroloog aanwezig..?), maar hypo- of epi- het blijven fyse spelletjes die je hersenen ongevraagd met je spelen.
Blijven experimenteren tot het goed voelt, dan maar?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 11-12-2009 0:49:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shogun: Mooi artikel! Mensen, het gebruik van fluoride heeft een negatief effect op de epifyse.
Op 23-12-2009 21:11:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maron:
Shogun:

Mooi artikel! Mensen, het gebruik van fluoride heeft een negatief effect op de epifyse.


Vandaar dat het aan ons drinkwater/tandpasta werd toegevoegd..
Op --0 13:00:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: De pijnappel wordt vereerd door alle religies, zelfs het vaticaan heeft een meer dan reusachtig exemplaar staan.
En iedereen maar geloven dat het een nutteloos orgaan is?
Iets wat zo groot in het zicht staat en toch verborgen wordt gehouden als het om de betekenis gaat!
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 14:19:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: De bron van creativiteit, en creativiteit is een HEEL groot begrip.
Heb je een grote fantasie en goede creativiteit dan is je pijnappel waarschijnlijk ook redelijk actief. Is je appel te actief en kun je er niet mee omgaan dan uit zich dat als "volgens de maatschappij"psychische ziektes.

Wat je er verder mee kan ???? goede vraag. Hoe krijg je er controle over is mij ook niet helemaal duidelijk, het heeft wel zeker weten te maken met hoe bewust je kan blijven van je omgeving, je gaat andere details opmerken waar je normaal gesproken nooit aandacht aan zou geven.

Ermee spelen is niet geheel zonder risico, helemaal niet als je angstig bent aangelegd en niet tegen verandering kan.
(bericht gewijzigd op 26-10-2010 17:12:36)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 17:10:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shogun:
Maron:

Shogun:

Mooi artikel! Mensen, het gebruik van fluoride heeft een negatief effect op de epifyse.


Vandaar dat het aan ons drinkwater/tandpasta werd toegevoegd..


Ja, net als alle E-stoffen in ons eten, doen ze ook omdat 't zo gezond is.

Fluoride in drinkwater werd in de tijd van concentratiekampen gebruikt om de mensen mak te houden.
Op --0 18:45:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shogun:
wdawn:

De bron van creativiteit, en creativiteit is een HEEL groot begrip.
Heb je een grote fantasie en goede creativiteit dan is je pijnappel waarschijnlijk ook redelijk actief. Is je appel te actief en kun je er niet mee omgaan dan uit zich dat als "volgens de maatschappij"psychische ziektes.

Wat je er verder mee kan ???? goede vraag. Hoe krijg je er controle over is mij ook niet helemaal duidelijk, het heeft wel zeker weten te maken met hoe bewust je kan blijven van je omgeving, je gaat andere details opmerken waar je normaal gesproken nooit aandacht aan zou geven.

Ermee spelen is niet geheel zonder risico, helemaal niet als je angstig bent aangelegd en niet tegen verandering kan.


Men zegt dat het tevens de "zetel van de Ziel" is.
Op --0 18:47:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Shogun:

Maron:

Shogun:

Mooi artikel! Mensen, het gebruik van fluoride heeft een negatief effect op de epifyse.


Vandaar dat het aan ons drinkwater/tandpasta werd toegevoegd..


Ja, net als alle E-stoffen in ons eten, doen ze ook omdat 't zo gezond is.

Fluoride in drinkwater werd in de tijd van concentratiekampen gebruikt om de mensen mak te houden.

Als 'ze' ons dood willen hebben, hoe verklaar je dit dan?

LD&dl=nl&hl=nl&q=levensverwachting+nederland" target="_Blank">http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=sp_dyn_le00_in&idim=country LD&dl=nl&hl=nl&q=levensverwachting+nederland

(Vervelende smilies... Even op Nl klikken, graag)

(bericht gewijzigd op 26-10-2010 18:54:52)
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 18:51:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Ziel en creativiteit misschien een connectie?
Nederland is altijd al 1 van de landen geweest met de hoogste levens verwachting. Maar aangezien wij niet meer Nederland zijn, de leeuw die vecht voor zijn idealen en rechten, gaat ons levensverwachting net zo hard achteruit als die van Amerika.

De leeuw is gedegradeerd tot een kaalgeschoren schaap. Nederland probeerde vroeger altijd fluor en andere rotzooi te vermijden, dat is nu helemaal omgeslagen.
(bericht gewijzigd op 27-10-2010 10:44:10)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 9:29:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maron:
Marsepars:

Shogun:

Maron:

Shogun:

Mooi artikel! Mensen, het gebruik van fluoride heeft een negatief effect op de epifyse.


Vandaar dat het aan ons drinkwater/tandpasta werd toegevoegd..


Ja, net als alle E-stoffen in ons eten, doen ze ook omdat 't zo gezond is.

Fluoride in drinkwater werd in de tijd van concentratiekampen gebruikt om de mensen mak te houden.

Als 'ze' ons dood willen hebben, hoe verklaar je dit dan?

LD&dl=nl&hl=nl&q=levensverwachting+nederland" target="_Blank">http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=sp_dyn_le00_in&idim=country LD&dl=nl&hl=nl&q=levensverwachting+nederland

(Vervelende smilies... Even op Nl klikken, graag)


'Ze'willen ons niet dood hebben, maar zo lang mogelijk braaf aan het werk zonder al te veel problemen..
Op --0 1:19:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Wie is "ze".....
Bullshit
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 14:34:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
CCRider:

Wie is "ze".....
Bullshit

Hullie van de New World Order, de Illuminati, de White Brotherhood.
Wel blijven opletten, graag...
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 16:08:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: De pijnappelklier verkalkt door fluoridering van drinkwater en tandpasta. Dit heeft ook invloed op sushumna en nadi's. Stalin liet in de goelags al experimenteren met het toevoegen van fluoride aan het water om de gevangenen gedweeër en volgzamer te maken.

Jay Weidner ziet fluoride en de daardoor verkalkte pijnappelklier als dé reden waarom de hedendaagse mens zo gelaten en zonder protest over zich heen laat komen hoe hij beroofd wordt van alles wat zijn voorouders lief was.


Een Nederlands filmpje over de gevaren van fluoride:

Op --0 17:28:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Het lichaam went ook aan stoffen, het kan zich heeel goed aanpassen. Hierdoor bestaat er een reële kans dat fluor op gegeven moment geen effect meer heeft op mensen, en dus weer de goede oude opstandige vrolijke mensen worden. Misschien is dat al het geval bij de volgende generatie mensen.
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 19:25:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
wdawn:

Het lichaam went ook aan stoffen, het kan zich heeel goed aanpassen. Hierdoor bestaat er een reële kans dat fluor op gegeven moment geen effect meer heeft op mensen, en dus weer de goede oude opstandige vrolijke mensen worden. Misschien is dat al het geval bij de volgende generatie mensen.

De volgende generatie?
Ik kan je verzekeren dat fluoride TOTAAL geen invloed op mijn gedrag heeft.
Als er iemand tegendraads is...

Cannot kill the Battery!!!
Op --0 19:32:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shogun: Fluoride maakt ook onderdeel uit van rattengif. Elke dag een klein beetje rattengif sloopt je uiteindelijk, dat moge duidelijk zijn. Het zelfde argument wat men ook gebruikt bij de hoeveelheid e-stoffen in voedsel: "is maar een klein beetje".

Vergeet niet dat uiteindelijk alle kleine beetjes een handje helpen.

Het feit dat het lichaam "went" aan de stof zie ik persoonlijk eerder als dat er iets in m'n lijf wordt afgestompt.
Dat is feitelijk ook de truuk met "geneesmiddelen". Wat genezen die no tegenwoordig? Het is symptoombestrijding van, dus het lichaam afstompen, laten wennen.
Op --0 19:38:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maron:
CCRider:

Wie is "ze".....
Bullshit

'Ze' zijn..
Op --0 21:08:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Marsepars:

wdawn:

Het lichaam went ook aan stoffen, het kan zich heeel goed aanpassen. Hierdoor bestaat er een reële kans dat fluor op gegeven moment geen effect meer heeft op mensen, en dus weer de goede oude opstandige vrolijke mensen worden. Misschien is dat al het geval bij de volgende generatie mensen.

De volgende generatie?
Ik kan je verzekeren dat fluoride TOTAAL geen invloed op mijn gedrag heeft.
Als er iemand tegendraads is...
Jij kan ook nog een stuk minder braaf! Je hebt niks aan die fluoride, ook niet voor je gebit, dus waarom stop je er niet mee?
http://www.vkblog.nl/bericht/204578
Op --0 21:19:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Je wordt van die troep wat sneller volwassen en daardoor takelt je lichaam sneller af. Stel je de puber tijd uit dan is de levensverwachting van levende dingen een stuk hoger, is op ratten getest.
Oudere mensen worden stijf, verkalken.
Wil je je amygdala actief houden, koester het kind dat nog in je zit.
Maakt het leven ook een stuk aangenamer, op wat gezeur van mensen na die vinden dat je volwassen moet worden.

Ben je jong wil je oud zijn, ben je oud wil je weer jong zijn.

Dus waarom dan niet gewoon jong blijven?


(bericht gewijzigd op 28-10-2010 22:12:21)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 22:09:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shogun:
wdawn:

...
Dus waarom dan niet gewoon jong blijven?


Hahah tja.. je bent zo oud als je je voelt..
Op --0 3:42:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Niet alleen dat, het heeft ook wel degelijk effect op je lichamelijke leeftijd. ik ben 25 en mensen schatten mij 18 , lijkt me heel leuk omdat nog te hebben op mijn 30e.

Bij de GAL&GaL, mag ik je legitimatie zien ja hoor. Als je dan de schaamte ziet op hun gezicht omdat ze je verkeerd inschatten , laatst vroegen ze aan me of ik vegetariër was, uhmm nee.
(bericht gewijzigd op 3-11-2010 12:06:03)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 0:02:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
wdawn:

Niet alleen dat, het heeft ook wel degelijk effect op je lichamelijke leeftijd. ik ben 25 en mensen schatten mij 18 , lijkt me heel leuk omdat nog te hebben op mijn 30e.

Bij de GAL&GaL, mag ik je legitimatie zien ja hoor. Als je dan de schaamte ziet op hun gezicht omdat ze je verkeerd inschatten , laatst vroegen ze aan me of ik vegetariër was, uhmm nee.

Jij blijft eeuwig jong, zeker weten.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 0:11:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Mijn denkwijze zeker weten, lichamelijk is nog even afwachten .
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 13:38:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
wdawn:

Mijn denkwijze zeker weten, lichamelijk is nog even afwachten .

Dat is ook wat telt, je denkwijze. Zo zal je ook altijd zoeken naar een manier om gezond te blijven. Als je veel weet wil je steeds meer weten en daar heb je tijd van leven voor nodig.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 16:34:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Tja de uiteindelijk vraag is natuurlijk, wat kan ik uiteindelijk met all dat weten . Joepie je weet alles, gaat weer dood en als je pech hebt kom je weer blanco terug maar toch blijven we het doen .
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 16:48:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Steenslagen:

Marsepars:

wdawn:

Het lichaam went ook aan stoffen, het kan zich heeel goed aanpassen. Hierdoor bestaat er een reële kans dat fluor op gegeven moment geen effect meer heeft op mensen, en dus weer de goede oude opstandige vrolijke mensen worden. Misschien is dat al het geval bij de volgende generatie mensen.

De volgende generatie?
Ik kan je verzekeren dat fluoride TOTAAL geen invloed op mijn gedrag heeft.
Als er iemand tegendraads is...
Jij kan ook nog een stuk minder braaf! Je hebt niks aan die fluoride, ook niet voor je gebit, dus waarom stop je er niet mee?
http://www.vkblog.nl/bericht/204578

Ik wil niet verbranden in de zon.
Als ik poets met fluoride, zorg ik voor een anti-aanbaklaag.
Een Tefalhuidje, dus.

Cannot kill the Battery!!!
Op --0 20:16:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
wdawn:

Tja de uiteindelijk vraag is natuurlijk, wat kan ik uiteindelijk met all dat weten . Joepie je weet alles, gaat weer dood en als je pech hebt kom je weer blanco terug maar toch blijven we het doen .

Het alternatief van niet alles willen weten is gewoon braaf doen wat iedereen doet. Dat is geen leven volgens mij. En dan kan je wel gewoon overslaan
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 23:05:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Dat is waar
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 10:11:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden