In zijn blog 'de duistere keerzijde van de UFO-logie' gaf collega Bert u reeds een overzicht van UFO-stromingen en zelfs sektes. Zijn die er dan? Ja, die zijn er. In de UFO-wereld lopen verschillende stromingen door en naast elkaar. Er bestaan communities waarin de believers elkaar oppeppen en vele donaties naar de goeroe van dienst doorsluizen. Die boodschapper van God is er doorgaans om te vertellen dat de komst van de aliens nakende is. Al hangen er altijd wel enkele voorwaarden aan vast. Vandaag nemen we u mee in de wereld van de Raëlianen. We vertellen in onze woorden het verhaal zoals het 'staat geschreven en gedrukt'. Onze mening laten we thuis...

Rael bij UFO
(Favoriete pose van Raël)

Opperhoofd van de Raëliaanse stroming is Claude Vorilhon. Hij ging van zanger naar uitgever van een klein tijdschrift over autosport. Toen zag hij een UFO, sprak met de alien en werd na verloop van jaren goeroe Raël. De man is enkele keren gehuwd geweest en heeft kinderen die hij beschouwt als belangrijke spelers in het eindspel dat zich - volgens de stroming - nu aan het ontplooien is. Hoewel, eindspel. Eigenlijk is het meer een beginspel. De Raëlianen willen een ambassade voor de aliens bouwen. Om duidelijk te maken dat ze welkom zijn.

Claude Vorilhon ontmoet alien

Yahweh, de <a href=Op 13 december 1975 zag Claude Vorilhon in de Franse stad Clermont-Ferrand een UFO. Het toestel daalde en er stapte een alien uit. Het was een mannelijk wezen dat niet groter was dan een meter twintig. De alien had lichtjes gespleten ogen, een kleine baard en lang zwart haar. De buitenaardse bezoeker droeg een groene overall en rond zijn hoofd was een raar schijnsel. Later zou Vorilhon leren dat het een krachtveld was dat dezelfde functie heeft als een astronautenhelm bij ons: als de atmosfeer niet geschikt is, dan zet je hem op.

De alien vertelde Vorilhon dat hij uitverkoren was als boodschapper van de goden. De goden, dat zijn de aliens zelf, willen graag terugkomen naar de Aarde. Maar dan alleen als de mensheid dat zelf ook wil. Vandaar de ambassade als stenen uitnodiging. Ze noemen zichzelf Elohim en op hun thuisplaneet spreken ze een taal die op het oude Hebreeuws lijkt. De aliens pleiten voor een geniocratie - de slimste regeert - en bedrijven vrije liefde omdat iedereen er vrij is. Ook Rugby spelen ze naakt. In totaal zijn ze met 7 miljard, waarvan er zo'n 700 het eeuwige leven hebben. Hun technologie laat dat soort stunts toe, maar aangezien overpopulatie gemeengoed is, moet er schaars mee worden omgegaan.

Claude sprak met de alleroudste alien. Hij was maar liefst 25.000 jaar oud en was daarom ook de voorzitter van de Raad van Eeuwigen. Vijfentwintig lichamen had de alien inmiddels al gehad en hij had onmetelijk veel kennis vergaard. Maar, zo liet het wezen weten, de mensen hebben een grotere capaciteit dan de aliens en zouden nóg meer kunnen leren. Onze natuurlijke vooruitgang gaat sneller dan die van hun.
Ze bedienen zich ook van Matrix-achtige technologie. Bepaalde kennis opdoen gaat niet meer door ellenlange vervelende studie, maar wel door het plegen van een chirurgische ingreep. Aangezien iedereen daar alles weet is er ook bijna geen competitie of strijd meer, aldus de alien die sprak uit monde van een planeet met zeven continenten en rassen.

De geschiedenis volgens Raël & zijn alien

Claude Raël VorilhonDe boodschap van de Elohim is eenvoudig: aliens zijn de goden uit het Bijbelse Oude Testament, Israëlieten zijn het nageslacht van de aliens en Jezus was 50% alien. Vandaar de onbevlekte ontvangenis van laatstgenoemde. Maar het gaat (natuurlijk) nog stukken verder dan dit.

Hoewel de alien van Raël met erg aparte visies op de Bijbel komt, is niet alles even nieuw. Net zoals Zacharia Sitchin is hij ervan overtuigd dat mensen afkomstig zijn van een buitenaards ras dat ons in een laboratorium in elkaar knutselde. Niet alleen de mensen, eigenlijk is alle leven op onze planeet afkomstig van de goden die hier hun terrarium hadden opgericht. Toen ze hier voor het eerst kwamen was de aarde onbewoonbaar. Volgens de Raëliaanse stroming hebben de aliens met hun ruimteschepen ervoor gezorgd dat een grote massa aarde tot één groot continent werd getransformeerd: Pangea. Daarna gingen de wetenschappers aan de slag met de fauna en flora. Ieder kleurtje van alles wat we om ons heen zien is bedacht en op een artistieke wijze gekozen door de buitenaardse wezens, aldus de Raëlianen. Vlinders, bomen, de kleur van de lucht, noem maar op.

Wat de goden kunnen maken kunnen ze natuurlijk ook kraken. Het verhaal van de zondvloed wordt door Raël verklaard als zijnde een straf van de goden. De mens begon een gevaar te worden. De aliens geloofden dat het een kwestie van tijd was tot de mensen slim genoeg waren om de Elohimplaneet te bezoeken. En dat wilden ze niet. De schepping mocht de schepper niet overtreffen. Vooral Satan, die in de regeringsoppositie zetelde, was daar fel tegen gekant. U kent het verhaal: het duivelse plan van god liet toch nog leven achter en dat hebben we aan Noach te danken.

Claude Vorilhon aka Raël

Noach had in zijn raket van alle wezens op aarde een kloonbare cel gestockeerd. Toen de vloed over was, daalde de raket naar beneden en kon de genetische gigaklus herbeginnen. Dit verhaal zou volgens de Raëlianen verklaren waarom er in het boek Genesis staat te lezen: "Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam."

Het Heilige Volk Israël

De Israëlieten krijgen van Raël een heel speciale rol. Israël is eigenlijk de plaats waar het Aards Paradijs was. De alienwetenschappers hadden de gekweekte man en de vrouw naar hun evenbeeld gemaakt en de meest intelligente van hun beestjes mocht vrij in de tuin lopen. Overal mochten ze komen, maar niet in de bibliotheken en kamers van de wetenschappers.

Zoals dat met huisdieren gaat, krijgt de houder soms een liefdevolle band ermee. Zo ook bij de aliens die enkelen van onze soort toch toelieten tot de wetenschappelijke informatie. Dat ging een tijd goed, totdat ze zich bewust werden van het feit dat het merendeel van hun soort opzettelijk primitief werd gehouden. Dat pikten ze niet langer en de problemen ontstonden: de mens werd slimmer en slimmer. Satan zag dat niet zitten en zorgde ervoor dat de alienwetenschappers die verantwoordelijk waren voor het gefaalde project werden verbannen, samen met hun opgeleide schepsels. De verbanning uit de Hof van Eden, maar dan anders.

RaëlAlle verbannen mensen en aliens waren een lang leven beschoren dankzij de 'levensboom'. Dat is niets minder dan een genetische wijziging die ervoor zorgt dat een wezen langer leeft. De 'levensboom' is niet erfelijk, elk schepsel dat ervoor in aanmerking kwam moest worden aangepast. De Israëlische aartsvaderen - de favoriete mensen van de verbannen aliens - leefden vele honderden jaren. Uiteindelijk stierf men toch en samen met hen ook de vele kennis die ze vergaard of bewaard hadden. Stel u voor wat u zou kunnen leren of weten als u, net als Noach, meer dan 600 jaar oud kunt worden. Raëlianen vinden bewijs van hun geschiedenis in de bijbel, waar de leeftijden naar onze normen abnormaal hoog zijn.

De verbannen Elohim mogen dan wel mensen hebben meegenomen, ze waren toch pissed dat zij ook verbannen waren. Als straf ontnamen ze alle mensen de 'levensboom', waardoor iedereen nu maximaal 120 jaar zou kunnen leven. Slechts enkelen, de leiders van de mensen, mochten nog gebruik maken van de 'levensboom' opdat zij offers aan de goden zouden brengen en de Elohim gebruik zouden kunnen maken van de mooiste dochters. Om vieze dingen mee te doen, natuurlijk.

Om nog even terug te komen op Noach en de zondvloed: op een bepaald moment was Satan op zijn verre planeet helemaal klaar met de mensheid. Zijn plan om de aarde meermaals te nuken werd geaccepteerd en dat plan werd ook uitgevoerd. De verbannen aliens hebben op tijd aan Noach laten weten dat hij een raket moest bouwen. Zijn Ark.

De Toren van Babel

Op dit moment in de Raëliaanse geschiedenis heeft Noach kennis van rakettechnologie en die ontwikkelde hij verder uit, geholpen door de verbannen scheppers. De Israëlieten stonden dus op het punt om te beginnen aan de verovering van de ruimte. Ze bouwden een raket: de Toren van Babel, gebouwd om bij God te komen.
De bedoeling van deze raket was dat ze naar de planeet van de scheppers zouden afreizen om vergiffenis te vragen. Toen men daar vernam wat de plannen waren besloten ze er een stokje tussen te steken.

Wat wij als de Babylonische Spraakverwarring kennen, het verhaal waarin iedereen rondom de hele hoge toren plots een andere taal gaat spreken, zit volgens de Raëlianen iets anders in elkaar. De oppositie had er genoeg van en besloot het kennisniveau van de mensheid terug te schroeven. Dat deden ze door de apparatuur te vernietigen en alle slimme Israëlieten te verspreiden over de wereldbol. Door de genieën tussen primitieve volkeren die hen niet begrepen te plaatsen, zou men na verloop van tijd weer zowat bij nul zijn. Dit euvel liep echter niet helemaal fout af; de verbannen aliens - de scheppers van de Israëlische aartsvaderen en dus hun nageslacht - waren terug welkom op hun thuisplaneet.Het offer van Abraham

God kan soms wreed zijn, zo kunnen we afleiden uit de Bijbel. In Genesis vraagt de schepper aan Abraham om zijn zoon te offeren. Met tranen in de ogen doet de man het, totdat God op het laatste moment zegt dat het maar om te lachen was. Achter dit verhaal zit natuurlijk meer en daar weten de Raëlianen alles van.

Na verloop van tijd was de mensheid hervallen tot een half primitieve toestand. Het Volk Israël had natuurlijk van in den beginne orders meegekregen om de goden te aanbidden, en de scheppers vroegen zich af of de mens hen nog wel goedgezind was. En niet zomaar de mens, nee, de leider van de Israëlieten: Abraham. Hoe beter iemands toewijding testen dan vragen om zijn kind op te offeren? Dat Abraham het zou gedaan hebben stelde de scheppers gerust.

De exodus uit Egypte

De Israëlieten werden dan wel door de goden met rust gelaten, de Egyptenaren waren inmiddels aardig dominant geworden en dat beviel onze scheppers niet. Ze namen contact op met Mozes en droegen hem op zijn manschappen te mobiliseren. Met hun hulp zou hij de Egyptenaren weten te verslaan, werd hem beloofd.
De aliens hebben telepathische krachten en hadden dus de mogelijkheid om de farao te mindfucken. Nog enkele plagen er tegenaan en de Israëlieten kregen een vrije uittocht. De Egyptenaren gingen nog een tijdje in de achtervolging, maar na eerst te worden tegengehouden door een rookgordijn, moesten ze toch het onderspit delven toen de aliens stopten met de Rode Zee te ioniseren en het water water een deel van hen bedolf.

In de woestijn had Mozes het niet gemakkelijk. Gelukkig werd hij gesteund door de scheppers die voorzagen in synthetisch voedsel: manna. Mozes kreeg volgens de Bijbel een staf waar water uit stroomt, maar in werkelijkheid was dat - volgens de Raëlianen - een waterdetector. Nadat Mozes water vond moest hij nog graven.

Toen God met Mozes op de Sinaï-berg sprak had hij een ruimtepak aan. Daarom zei hij tegen Mozes dat zijn gelaat niet zichtbaar was. Toen Vorilhon in 1975 met zijn alien sprak hadden ze dat probleem al opgelost: het bijna onzichtbaar krachtschild waarvan eerder sprake was.


(Favoriete pose van Raël)

It goes on...

Samson als Telepaat, de trompetten van Jericho als hoogfrequent-apparaten, het gaat nog veel verder allemaal. Als u interesse hebt in de nieuwe geboden, of in Jezus en hoe hij over water liep, dan kan dat. Van ons heeft u de strekking van het verhaal vast begrepen. Wie de integrale Raëliaanse bijbel wil lezen kan op de website van de Nederlandse Raëliaanse beweging terecht. Ze hebben vele vestigingen en tellen wereldwijd zo'n 50.000 leden in 85 landen. Raël onderhoudt via telepathie contact met de scheppers.

Los van de totaal andere - en evenmin bewijsbare - interpretatie van de oude geschiedenis, zijn er weinig tegenstrijdigheden in het verhaal van Raël te vinden. De enige waar ons lodderig oog op viel gaat over de tijd die de alien van Raël nodig heeft om van zijn planeet onze planeet te bereiken. In het begin van het boekwerk staat te lezen dat het gaat met de snelheid van een gedachte. Flits boem, je bent er. En veel later in het document lezen we dat het iets minder dan 2 maanden duurt en ze atoompropulsie gebruiken. Misschien een andere ruimte-auto, of anders communiceren de aliens met ons vanaf hun planeet. Dat kan natuurlijk ook nog.

De aliens laten ons een sprankel hoop na. Als hun planeet vernietigd wordt en hun soort dus dreigt uit te sterven, wordt er automatisch een ruimtesonde naar de Aarde gestuurd. Die hangt nu al ergens onzichtbaar in onze buurt. Enige dat we dus hoeven te doen is een raket bouwen, die planeet vernietigen en voila: kennis. Op welke planeet we wijsheid moeten zoeken is vooralsnog onbekend. Over naar uw planeet...

Breinbrouwsels: Lijkt me een zeer acceptabele verklaring voor die mooie gebeurtenissen die in andere heilige boeken beschreven staan. Erich von Däniken had toch gelijk, denk ik, als ik dit zo lees. Waren de Goden Astronauten? Dan wordt het tijd dat ze even terugkomen om hun gebroed wat normen en waarden bij te brengen
Op 17-12-2009 13:30:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox: Je kunt zeggen wat je wilt maar het is wel een goed verhaal! :-)
Een goed filmscript bevat ook altijd een aantal elementen om het spannend te houden en dat is hier ook het geval.
Goed en kwaad, sex, rampen, flink wat fantasie en iets dat op een waargebeurd verhaal lijkt, een beetje mystiek eromheen en klaar is Claude.
Op 17-12-2009 13:34:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Net als andere religies staat ook deze religie weer bol van de larie en onzin.
Inderdaad meer iets voor een film dan de realiteit.
Op 17-12-2009 14:07:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Right! Geeuw! En dan nu over naar de meer aardse orde van de dag, zeker? De Claude zou zich beter eens verdiepen in de aard van het ego, en waar het allemaal verantwoordelijk is en zijn kan.
Op 17-12-2009 15:09:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn: Goeie titel voor die film?
- "Raël, Elohim en de aluhoedjes - De redding der menschheid -

It's life Jim, but not as we know it.
Op 17-12-2009 15:22:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox: Of wat dacht je van: "Komt een man bij de dokter"
Op 17-12-2009 15:31:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Breinbrouwsels:

Lijkt me een zeer acceptabele verklaring voor die mooie gebeurtenissen die in andere heilige boeken beschreven staan. Erich von Däniken had toch gelijk, denk ik, als ik dit zo lees. Waren de Goden Astronauten? Dan wordt het tijd dat ze even terugkomen om hun gebroed wat normen en waarden bij te brengen

Mag het ook liefde zijn? Dan is de rest namelijk plotsklaps geheel overbodig.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-12-2009 15:42:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : Conclusie over religies als dit
kinky sm verhalen over slaafje spelen
wat is dat toch altijd met mensen zich in die ondergeschikte rol te fantaseren.
En verder
waarom zouden buitenaardse wezens met fascistische trekjes over de Uberelodinges waar de slimste mafkezen regeren zich uitgerekend aan zo'n flapdrol presenteerd.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 17-12-2009 16:53:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
antitoerisme :

Conclusie over religies als dit
kinky sm verhalen over slaafje spelen
wat is dat toch altijd met mensen zich in die ondergeschikte rol te fantaseren.
En verder
waarom zouden buitenaardse wezens met fascistische trekjes over de Uberelodinges waar de slimste mafkezen regeren zich uitgerekend aan zo'n flapdrol presenteerd.

Ik begrijp deze reactie niet..
Is it electrickery?
Op 17-12-2009 17:01:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draconian: Kan me er helemaal in meeleven. Ik zou ook een paar seksslavinnen maken en deze sletjes lekker aan mijn ballen laten likken. Heel de dag beetje spelen met de grietjes. Je moet toch wat als vermaak met zulke leeftijden. Emotie en schuldgevoel uitschakelen en dan heel de dag ketsen.
.......
Op 17-12-2009 17:54:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Emie :

antitoerisme :

Conclusie over religies als dit
kinky sm verhalen over slaafje spelen
wat is dat toch altijd met mensen zich in die ondergeschikte rol te fantaseren.
En verder
waarom zouden buitenaardse wezens met fascistische trekjes over de Uberelodinges waar de slimste mafkezen regeren zich uitgerekend aan zo'n flapdrol presenteerd.

Ik begrijp deze reactie niet..

antitoerisme doet een poging te zeggen dat het allemaal onzin is, gok ik

ikzelf zie btw nog steeds heel veel opvallende zaken in bv een serie als stargate (sg1 en atlantis) die er mijn mening in grote lijnen helemaal niet eens zover vanaf zitten, alleen zeer oppervlakkig blijven om niet te overduidelijk te laten merken hoe en wat...

dan bedoel ik bijvoorbeeld de manier waarop de goden benaderd worden in stargate, als buitenaardsen die in bepaalde perioden van ontwikkeling een flinke vinger in de pap hadden op deze planeet...

maar ik besef natuurlijk wel dat het een fantasieserie is, ik ben mn verstand slechts deels kwijt
en hetzelfde als met verhalen als dit, ik denk dat er in veel gevallen best wel een kern van waarheid in zit, maar er is geen 1 die de gehele waarheid lijkt te kennen...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-12-2009 19:05:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert: Interessant, misschien eentje om uit te spitten in krochten van de ziel.

De evolutietheorie vind ik persoonlijk spannender. Was het tegenargument van Rael niet dat de aliens alles geschapen hadden?

Tja, waar heb ik dat eerder gehoord.........................
(bericht gewijzigd op 17-12-2009 19:19:36)
Op 17-12-2009 19:18:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Albert:

Interessant, misschien eentje om uit te spitten in krochten van de ziel.

De evolutietheorie vind ik persoonlijk spannender. Was het tegenargument van Rael niet dat de aliens alles geschapen hadden?

Tja, waar heb ik dat eerder gehoord.........................

tsja, mijn probleem met de versie van rael is dus ook dat we god inleveren voor aliens, maar dat we ze nog wel moeten aanbidden
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-12-2009 19:35:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: Misschien iets overdreven maar kan me wel vinden in deze theorie.
Zal geen aanbidder worden van hoeheettieookalweer Real of zo maar er zitten goede en gezonde dingen in ! Bovenalles dingen die al eerder geoppert zijn !
Dus een overdenking waard !
Er zit een beetje waarheid in alle overtuigingen en dat is nu net zo moeilijk denk ik !
groetes
Op 17-12-2009 20:31:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Het lijkt mij het gevolg van een slechte lsd trip.
Carpe diem homo universalis
Op 17-12-2009 20:49:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox:
Ron B.:

ikzelf zie btw nog steeds heel veel opvallende zaken in bv een serie als stargate (sg1 en atlantis) die er mijn mening in grote lijnen helemaal niet eens zover vanaf zitten, alleen zeer oppervlakkig blijven om niet te overduidelijk te laten merken hoe en wat...

dan bedoel ik bijvoorbeeld de manier waarop de goden benaderd worden in stargate, als buitenaardsen die in bepaalde perioden van ontwikkeling een flinke vinger in de pap hadden op deze planeet...

maar ik besef natuurlijk wel dat het een fantasieserie is, ik ben mn verstand slechts deels kwijt
en hetzelfde als met verhalen als dit, ik denk dat er in veel gevallen best wel een kern van waarheid in zit, maar er is geen 1 die de gehele waarheid lijkt te kennen...

Het meest opvallende was wel de SG1 aflevering waarin advies werd gegeven aan een op SG1 lijkende TV-serie. Dan ga je denken van "houden ze me nou voor de gek? Is SG1 ook een enigszins foutief geadviseerde TV-serie op basis van waargebeurde expedities?"
Of zou dat nou juist de bedoeling zijn, dat je dat onterecht gaat denken? Zodat het niet opvalt dat het wel echt is..... AAAAAAHHHHHH
Op 17-12-2009 20:50:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Breinbrouwsels:

Lijkt me een zeer acceptabele verklaring voor die mooie gebeurtenissen die in andere heilige boeken beschreven staan. Erich von Däniken had toch gelijk, denk ik, als ik dit zo lees. Waren de Goden Astronauten? Dan wordt het tijd dat ze even terugkomen om hun gebroed wat normen en waarden bij te brengen


Als je dit interessant vind raad ik je sterk aan om eens een boek te lezen van Zecharia Sitchin.

Dit artikel beweerd dat het zijn overtuiging is maar dat is niet zo. Hij heeft namelijk slechts vertaald wat er op deze specifieke kleitabletten is geschreven (gebeiteld). Daarbij heeft hij wel het één en ander vast zo goed mogelijk naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

De toren van Babel als raketbasis is nog niet eens zo'n heel gek idee als je het voor mogelijk houd dat de bouw van torens (die bv de minaretten) weleens geïnspireerd kon zijn door de raketten die de zogenaame "goden" maakten.

Dit klinkt vast veel te far fetched maar Wherner von Braun (vader van de raket) was een Nazi,en die zochten tijdens WW2 al naar de technologie van de Ouden, naar Atlantis enzovoorts. Amerika heeft deze Nazi wetenschappers na WW2 binnengehaald dmv Project Paperclip waardoor de eerste (ruimte)raketten gemaakt konden worden. Heel misschien is het dan ook wel gebaseerd op de kennis van de Ouden. (Ruimteveer Atlantis? en Apollo was een Griekse god.)

Daarnaast zijn er talloze aanwijzingen van nog ongeëvenaarde technologie en het gebruik van kernwapens in de oudheid. Zie bijvoorbeeld een hoop "out of place artifacts" en de piramides van Gizeh en het fundament van Baalbek welke blokken bevatten die we vandaag nog niet eens met de modernste hijskraan kunnen tillen.

Volgens Sitchin's vertaling (Lost Book of Enki) was de Ark een soort rechthoekige doos die ook van boven dicht was, zodat het bestand was tegen hoge golven en omslaan. (soort van duikboot.) Ongeveer als dit, Maar zeker geen raket:


(bericht gewijzigd op 18-12-2009 2:20:00)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 18-12-2009 1:55:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Het verhaal van Raël over de verbanning uit het Hof van Eden komt ook redelijk overeen met Sitchin's vertaling zo te zien. Ik vraag me alleen af of meneer de Enchanter Raël's verklaring van de levensboom wel goed heeft begrepen/uitlegd? (Ben zelf niet bekend met het Raëlisme.)

Volgens Sitchin's vertaling staat de levensboom namelijk voor het DNA; Te vergelijken met een boom met meerdere "takken". Iedere "tak" heeft een bepaald gen dat aan en uitgeschakeld kan worden, en zo ook het gen om erg lang te kunnen leven, dat was/is bij de mens bewust uitgeschakeld.

Ik zie ook dat er aandacht besteed word aan Ezechiël uit de Bijbel. Als je wilt lezen over vermoedelijke "aliens" in de Bijbel dan moet je dat boek "Ezechiël" eens lezen; Erg eigenaardig boek.

Dus ook volgens het Raelisme stamt de mens gewoon af van een menselijk ras dat ons voor was. Dat is wel interessant voor mij die goed bekend is met Sitchin, jammer dat er een religie omheen is gezet; Ik vind dat mensen niet alles blindelings moeten geloven wat een ander mompelt maar zelf op onderzoek uitgaan.

Ik zie dat men het "zo boven, zo beneden" herkent in de Davidsster; Indrukwekkend omdat ik dit alleen elders had gehoord van medium Cottrell. Ik heb dit Raëlisme nooit serieus genomen maar volgens mijn bevindingen zit hier wel een bepaalde mogelijke kern van waarheid achter denk ik, al dan niet enigszins ingekleurd.

Edit: Nu dit verder bestudeerd te hebben, en beland ben bij het gedeelte over "meditatie en gebed" (p174,175,176), komt de aap uit de mouw; Het lijkt wel een nieuwe poging van een groep goden/scheppers/elohim/wachters/annunaki om hun als superieure te vereren. Dit doet me denken aan Ra/Marduk's slinkse maar extreem doeltreffende manier om zieltjes te winnen, namelijk met mind control, oftewel religie. (Vandaar Ra-el?)

(En oh ja, de Annunaki worstelden ook naakt; Net zoals de deelnemers vroeger naakt deelnamen bij de Olympische Spelen. Waarom? Scheelt misschien bij het wassen. )
(bericht gewijzigd op 18-12-2009 5:26:02)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 18-12-2009 2:37:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Ik ben ervan overtuigd dat het "goddelijke" in jezelf te vinden is en overal om je heen. ik geloof ook dat dit de ware boodschap van Jezus was; Dat we allemaal Zonen en Dochters van God zijn. (Lees het gnostische Evangelie van Thomas maar eens goed.) Het goddelijke moeten we niet bij een zogenaamd superieur wezen of wezens gaan zoeken want in wezen zijn we allemaal gelijk en deel van de al-dan-niet-geziene energetische eenheid van het universum op zich.

Degenen die zeggen dat je je onderdanig aan hen moet opstellen / hen dient te aanbidden (en desnoods dreigen met hel of verdoemenis) zijn alleen uit op controle over jou. (Of een deel van je centjes; Geld is een sterk machtsmiddel in onze huidige maatschappij.)

Tim, je had eigenlijk wel moeten vermelden dat deze "alien" onder de naam ging van "Jahwe", want dat was tevens de benoeming voor de zogenaamde "jaloerse en wraakzuchtige God" uit het Oude Testament (en naar mijn mening *niet* de Vader/God van liefde waar Jezus over sprak.) Als Raels beweging in 1976 of later opgericht was dan zou ik denken dat hij geïnspireerd was door Sitchin's boek dat in 1976 uitkwam, maar zijn beweging bestond al in 1974. Het is dan misschien toch wel gechanneld maar ik denk dat het geen zuivere koffie is. Misschien was dit een laatste poging van Jahwe om zich als superieur voor te doen voordat Sitchin met zijn boek "The Twelfth Planet" op de proppen kwam.
(bericht gewijzigd op 18-12-2009 7:25:45)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 18-12-2009 6:46:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: Ik kan er niks aan doen, maar als ik die foto zie van Favoriete pose van Raël.
Doet hij me meteen aan Mork van Ork denken.http://nl.wikipedia.org/wiki/Mork_%26_Mindy
"We're all mad here."
Op 19-12-2009 2:22:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Maan:

Tim, je had eigenlijk wel moeten vermelden dat deze "alien" onder de naam ging van "Jahwe"

't Is ook nooit goed, he?
United as one. Divided by zero.
Op 19-12-2009 2:28:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: Pfff.. als je dit verhaal al kúnt uitlezen, de man is een joke. Hij steekt zijn hand op als de "heilige vader van Rome" Amen, aan de aliëns, of "vrede aan de intergalactische sivilisaties, op nog een lange samenwerking, met de onsterfelijken" Niet te geloven, hij past goed naast batman en zo. Maar het jaar 2012 komt naderbij, en het aantal gekken neemt wellicht tevens toe.
(Hebben we al zoveel rommel met the human rase, komen ook nog de aliëns aanzetten.)
"Vrede en een lang leven" samen met mister Spock..

Tja, las het nu eerst (:
(bericht gewijzigd op 7-3-2010 13:17:37)
Op 07-03-2010 13:17:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
harses: Er is geen verhaal zo gek of er zit wel een ******* aan.
Op 13-05-2010 17:18:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: @Maan wat voor drugs heb je gebruikt dat je Jesus hebt horen spreken ??

Je doet net of het een bestaand persoon is..

ik zou zo graag willen dat mensen hunb EIGEN ervaring delen enniet aankomen met spuit elf.

Ik wilde dezer Jael voor gek verklaren(misschien nog steeds) maar ik kan beter Maan voor gek verklaren, want zijn verhaal is nog vreemder dan die van Jael ....

jael zegt tenminste nog dat het zijn eigen ervaring is..(ik denk dat ie paddo's heeft geslikt oid) maar hij is tenminste "eerlijk"
greetz
TF9
Op 22-12-2011 6:17:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden