Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'. Ondanks de taalkundige verschillen zijn het allemaal uitingen die we laten horen als we pijn hebben. En pijn hebben we allemaal wel eens, de een soms meer dan de ander. Pijn heeft meerdere gezichten, zo kennen we de pijn van verlies als iemand bijvoorbeeld komt te overlijden, maar dat is dan weer niet dezelfde pijn als wanneer we onszelf met een hamer op de duim slaan. Is hoofdpijn hetzelfde als pijn in de buik?

Waarom kopen we in Nederland jaarlijks meer dan 600 miljoen pijnstillers terwijl we ons aan de andere kant graag laten piercen, tatoeëren of bewust oncomfortabele schoenen aantrekken louter omdat ze zo mooi staan? Voor de ene pijn rennen we naar een arts terwijl we ons vrijwillig en soms zelfs graag overgeven aan de pijn van het sporten. Pijn is de enige zere plek waar we de vinger niet op kunnen leggen. Wat is pijn eigenlijk? Hoe beleven we pijn? En hoe beleven anderen eigenlijk pijn?

pijn
(Pijn, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken)

Wat we in onze westerse wereld pijn noemen stamt af van het Griekse woord 'poine' en het Latijnse 'poena' - termen die naar zowel pijn in de letterlijke zin als 'straf' verwijzen. En daarmee legden onze culturele voorvaderen een verband tussen pijn lijden en straf. Of pijn een straf opgelegd door een hogere macht is of gewoon een noodzakelijk kwaad dat het aardse bestaan met zich meebrengt is aan u.

Wel is zeker dat men er doorgaans veel voor over heeft om pijn te bestrijden. De grondleggers van onze moderne farmaceutische industrie, zoals Dioscurides (ongeveer 40-90 na Chr.), waren al druk doende met het zoeken naar middelen om pijn effectief te kunnen bestrijden. In zijn werk 'De Materia Medicia' beschrijft hij tal van pijnonderdrukkende of verzachtende middelen (anodyna zoals hij het noemde) zoals opium, wolfkers en alruinwortel. Tot en met de Renaissance moesten we het met deze kennis en het handboek 'De Medicina' van Celsus (ongeveer 100 na Chr.) doen om onze pijnen beheersbaar te houden of te onderdrukken.

Toch was het duizenden jaren lang rommelen in de marge en van grootschalige pijnbestrijding was geen sprake. Slechts een klein deel van de bevolking kon zich dure en exotische therapieën veroorloven en de rest, al dan niet bijgestaan door kwakzalvers en huismiddeltjes, leed gewoon in stilte. Toch hield het raadsel pijn mensen bezig. Zo zag Galenus (ongeveer 129-199 na Chr.) pijn als een waarschuwingssignaal en hij deed pogingen om tot pijnclassificaties te komen. Zo onderkende hij zware, scherpe, kloppende, stekende, doffe, schietende en spanningspijnen. Een classificatie die we bij gebrek aan beter tegenwoordig nog steeds kennen.

De dikke Van Dale komt bij het woord 'pijn' niet verder dan: "1 onaangenaam gevoel in (een deel van) het lichaam: met ~ en moeite niet zonder moeite, nauwelijks; geen centje ~ geen enkele last, moeite. 2 verdriet". De Internationale Organisatie voor de Studie van Pijn geeft een wat beter inzicht. Zij stellen: "Pijn is een onaangename zintuiglijke en emotionele ervaring die het gevolg is van een feitelijke of potentiële weefselbeschadiging of die wordt beschreven in termen van een dergelijke beschadiging". Hoewel deze laatste definitie wat beter lijkt, is het nog steeds niet een vlag die de lading compleet dekt. Meer over definities en classificatie van pijn hier (PDF).

Over de beleving van pijn bestaan en bestonden nogal wat misvattingen. Men nam lange tijd aan dat dieren, vrouwen, geestenzieken en kinderen minder of zelfs helemaal niet gevoelig waren voor pijn. Zo dachten de blanken Amerikanen tijdens de slavernij dat slaven genoeg pijn konden voelen om hen te disciplineren, maar niet genoeg om het slaan als inhumaan te beschouwen. De indianen werden tijdens de Amerikaanse kolonisatie verondersteld helemaal geen pijn te voelen. Men hield er in die dagen een nogal apart wereldbeeld op na. Het was Charles Darwin (1809-1882) die van mening was dat paarden en honden moreel verheven waren boven de 'wilden en inboorlingen' uit exotische streken. Nog voordat de rechten van de mens vorm kregen waren het de dieren die in de 19de eeuw als eerste op mededogen konden rekenen en werden honden- of hanengevechten afgeschaft. Echter niet alle dieren komen er zo genadig vanaf. Zo dacht men tot voor kort dat ook vissen en lagere levensvormen geen pijn voelen.

Voor de vuist weg zijn er twee verschillende soorten van pijn lijden: vrijwillig en onvrijwillig. Onvrijwillige pijn heeft doorgaans een medisch karakter en is een van de manieren van ons lichaam om te melden dat er iets mis is. Bij een gebroken been of nierstenen zijn de oorzaken duidelijk en is een remedie gauw gevonden. Helaas is het zo dat veel pijnen niet direct te herleiden zijn tot een oorzaak en wat dan rest is louter symptoombestrijding. Pijnen die niet direct herleid kunnen worden tot een duidelijke oorzaak stellen artsen nog steeds voor een raadsel.

Het denken over pijn is sterk beïnvloed door de destijds in Nederland wonende Franse filosoof Rene Descartes. Hij ontwikkelde aan het eind van de achttiende eeuw een theorie waarbij pijn beschreven werd als een eenvoudig signaal dat vanuit de huid en andere structuren naar de hersenen werd overgebracht. Pijn was een teken van schade of dreigende schade, waarvoor een gepaste reactie nodig was om verdere schade te voorkomen.


(In de greep van chronische pijn)

De situatie is in werkelijkheid veel ingewikkelder. Met een dergelijk pijnmodel kunnen veel verschijnselen, die bij chronische pijn optreden, niet worden verklaard. Behalve signalen die van de huid, botten en organen naar de hersenen lopen, gaan er ook signalen van de hersenen terug naar het ruggenmerg. In de achterhoorn van het ruggenmerg bevindt zich een uiterst belangrijk schakelstation. Volgens de theorie van Melzack en Wall zit hier de zogenaamde pijnpoort of poortwachter. Hier kunnen pijnsignalen wel of niet worden doorgegeven aan de hersenen. Daardoor kan geringe weefselschade soms lijden tot ernstige pijnklachten, maar ook omgekeerd: ernstige ziektes kunnen soms pijnloos zijn. Bron.

Volgens een uitgave van de American Academy of Pain Management (zie hier, PDF) leiden 50 miljoen Amerikanen aan chronische pijnklachten en nog eens 25 miljoen lijdt pijn ten gevolge van een ongeluk of operatie. Een meting in 2000 wees uit dat het jaar ervoor 36 miljoen Amerikanen niet op het werk verschenen door pijnklachten en 83 miljoen Amerikanen gaven aan dat pijn hun deelname aan bepaalde activiteiten beïnvloedde.

Het aantal verstrekkingen van onder de Opiumwet vallende pijnstillers in Nederland is sinds 2001 met 143% gestegen tot 800.000 vorig jaar. Vooral de toename van het nieuwe oxycodon is spectaculair: van niets in 2000 naar 315.000 leveringen in 2007. Bron .

Buiten de fysieke pijn kennen we ook andere soorten pijn. Hartzeer bijvoorbeeld, of harde woorden die je 'pijnlijk' kunnen raken. In discussies kennen we de 'pijnlijke onderwerpen' en de meeste van ons hebben ook wel eens 'pijn in de portemonnee'. Er zijn vele varianten in ons taalgebruik waarbij we pijn als metafoor gebruiken en dat zegt wat over de grote rol van pijn binnen onze cultuur. Het vreemde is echter dat we enerzijds er alles aan doen om pijn te vermijden en anderzijds kennelijk niet zonder kunnen.

In het volgende deel gaan we wat dieper in op vrijwillige pijn.

Marsepars: En pijn is ook persoonlijk.
Wat de één als pijn ervaart, is voor een ander alleen maar een vervelend gevoel.
Het is ook moeilijk om aan te geven hoeveel pijn iets doet.
Cannot kill the Battery!!!
Op 22-12-2009 8:50:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Marsepars:

En pijn is ook persoonlijk.
Wat de één als pijn ervaart, is voor een ander alleen maar een vervelend gevoel.
Het is ook moeilijk om aan te geven hoeveel pijn iets doet.


En voor sommige anderen is de pijn ervaring een vorm van lust/fetisjistisch.....
Pijn is relatief net zo als tijd dat is, alleen ervaart iedereen pijn weer anders net zo als tijd.
Op 22-12-2009 9:32:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: uit het artikel:
"Pijn is een onaangename zintuiglijke en emotionele ervaring...''

een emotie dus. emoties komen uit onze hersenen, uit het limbisch systeem. is het dan niet logisch dat mensen of dieren met een minder ontwikkeld limbisch systeem, veel minder of helemaal geen pijn voelen?
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-12-2009 9:34:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: Bert schreef: "Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'."

Vlamingen roepen gewoon "Aa".
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 22-12-2009 9:40:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
anton: Pijnbeleving verandert tijdens je leven. Kinderen zijn vaak kleinzerig. Als je meer meegemaakt hebt, kun je pijn relativeren en vergelijken met eerdere ervaringen.
Vrouwen die een bevalling hebben meegemaakt, kunnen meer verdragen.
Ik sleep mijn hersens de hele dag rond, dan kan ik ze net zo goed gebruiken.
Op 22-12-2009 10:36:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TISWEERDRUKOPTW:
anton:

Vrouwen die een bevalling hebben meegemaakt, kunnen meer verdragen.


En u spreekt uit eigen ervaring?
't is weer druk op 't werk. Jaja.
Op 22-12-2009 11:10:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Radiation:

Bert schreef: "Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'."

Vlamingen roepen gewoon "Aa".

wat ik mij dus afvraag: zijn er ook mensen die 'ouch' , 'ay' , 'ahi' of 'auw' roepen als ze alleen zijn? ik niet eigenlijk.

men roept hier trouwens ook 'Aa'. woon iets meer tegen Friesland aan.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 22-12-2009 11:11:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Frank Bomans:
Radiation:

Bert schreef: "Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'."

Vlamingen roepen gewoon "Aa".

Of "miljaardedzju!"
Zijde weer bezig, Madam Toerkes?
Op 22-12-2009 14:22:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
berma: Pijn is bijna altijd vervelend behalve marsepein.
Op 22-12-2009 15:10:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Radiation:

Bert schreef: "Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'."

Vlamingen roepen gewoon "Aa".

auw?
ik zeg meestal toch hele andere dingen
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-12-2009 18:31:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
anton:

Pijnbeleving verandert tijdens je leven. Kinderen zijn vaak kleinzerig. Als je meer meegemaakt hebt, kun je pijn relativeren en vergelijken met eerdere ervaringen.
Vrouwen die een bevalling hebben meegemaakt, kunnen meer verdragen.


Pijn heeft ook te maken met een stukje bewustwording, zie het aan zijn zoontje, des te meer hij weet, des te heftiger hij reageert op ongelukjes,..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 22-12-2009 20:37:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nick: Pijn is fijn !!

Persoonlijk vind ik spierpijn, veroorzaakt door lichaamsbeweging, heerlijk. Expres mezelf extra uitrekken en op de zere spieren liggen etc.
Een scheurtje in bijv. een nagelriem, is vreselijk iritant en aanwezig.
Tand of kiespijn vind ik, ondanks het lage niveau, vergeleken met andere pijnen, het allerergst om last van te hebben. Zo aanwezig en vervelend.
Ik kan daar echt chagarijnig van zijn.
Op 22-12-2009 23:23:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn:
Ron B.:

Radiation:

Bert schreef: "Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'."

Vlamingen roepen gewoon "Aa".

auw?
ik zeg meestal toch hele andere dingen

Godgloeiende godverdegodver!
It's life Jim, but not as we know it.
Op 23-12-2009 13:14:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Martijn:

Ron B.:

Radiation:

Bert schreef: "Daar waar een Engelsman 'ouch' roept huilt een Spanjaard 'ay'. Italianen krijsen 'ahi' en Nederlanders kiezen bij voorkeur voor 'auw'."

Vlamingen roepen gewoon "Aa".

auw?
ik zeg meestal toch hele andere dingen

Godgloeiende godverdegodver!

bijvoorbeeld

vaak komt er ook een arg cq grrr achtig geluid bij kijken...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 23-12-2009 16:57:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: Vrouwen krijgen eerst de menstruatie daarna krijgen ze kinderen en daarna het grootste kadoo de overgang ! En dat doet allemaal pijn en geeft overlast !
Wat krijgen mannen het zgn., sterke geslacht laat me niet lachen !! Wij vrouwen zij het sterke geslacht wij ondergaan alle lasten mannen hebben geen lasten! Ja de midlife crisis motor kopen en nieuwe vriendin en dat is alles ! Dus m.a.w. wij vrouwen zijn echt het STERKE GESLACHT we hebben mannen nodig voor klusjes en het vuil buiten zetten maar eigenlijk kunnen we dat ook nog zelf toch ??

Dat was het maar wel mijn eerlijke mening !
Op 23-12-2009 19:11:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
todo: Maar Pietje, waarom zet je die vuilniszak dan niet zelf buiten?
Dan kan ik tenminste op de bank blijven zappen...

Effe zonder gein. Ik heb een jaar of vijftien geleden een paar botten gebroken bij een verkeersongeluk. Het sleutelbeen is nooit netjes geheeld, en doet dus sindsdien 24 uur per dag pijn. Het is een signaal wat je leert te negeren, maar dat geldt dus net zo voor andere pijntjes: die worden allemaal relatief minder erg. Met andere woorden: m'n pijngrens gaat omhoog. En of dat een goede zaak is... ?
Op 24-12-2009 8:34:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
pietje:

Vrouwen krijgen eerst de menstruatie daarna krijgen ze kinderen en daarna het grootste kadoo de overgang ! En dat doet allemaal pijn en geeft overlast !
Wat krijgen mannen het zgn., sterke geslacht laat me niet lachen !! Wij vrouwen zij het sterke geslacht wij ondergaan alle lasten mannen hebben geen lasten! Ja de midlife crisis motor kopen en nieuwe vriendin en dat is alles ! Dus m.a.w. wij vrouwen zijn echt het STERKE GESLACHT we hebben mannen nodig voor klusjes en het vuil buiten zetten maar eigenlijk kunnen we dat ook nog zelf toch ??

Dat was het maar wel mijn eerlijke mening !

een betere wereld begint bij jezelf, als jij zo graag het vuilnis buiten wilt zetten dan zal ik je niet tegenhouden hoor

mannen en vrouwen zijn gelijk, denken in patronen van sterker en zwakker, obediant en dominant zijn mannelijke denkpatronen, dus in feite wil je graag de man zijn, incluus zijn dominantie?

en er zijn ook zeker mannen die heel wat de verduren hebben hoor, bijvoorbeeld jou man denk ik als ik het bovenstaande lees
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 24-12-2009 20:30:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden