Hoewel grafologie, oftewel de studie en analyse van het handschrift, heden ten dage nauwelijks serieus genomen wordt en in het algemeen als pseudo-wetenschap wordt weggezet, is er een tijd geweest dat ook de groten der aarde zich er in meer of mindere mate door lieten adviseren. Goethe, Poe, Van Gogh en Freud bijvoorbeeld kenden deze bijzondere kijk op het handschrift grote waarde toe.

Vreemd is het eigenlijk dat "één van de belangrijkste psychologische methoden om de mens te leren kennen" (H. Bruinsma, schrijver van "Grafologie", 1967) zo’n diepe duik in de achting der wetenschap heeft genomen. In 1953 werd op de Universiteit van Leiden nog een buitengewoon hoogleraar grafologie benoemd. Ook is van de toenmalige koningin Juliana bekend dat ze de schrijfsels van potentiële schoonzonen grondig liet onderzoeken. Bron.
Je mag dus wel veronderstellen dat deze 'pseudo-wetenschap' tot voor kort nog redelijk serieus genomen werd.


Handschrift Bush & Co

In 1622 publiceerde de Italiaan Camillo Baldi het boek "Trattato come de una lettera missiva si cognoscano la natura e qualita della scrittore" ('verhandeling over de wijze waarop een geschreven boodschap het karakter van de schrijver kan onthullen'). Ondanks het feit dat zijn werk niet echt als een standaardbijbel voor grafologen wordt gezien, staan er observaties in die wel tot de basisbeginselen der handschriftkunde gerekend kunnen worden.

Zo is een handschrift "slechts geschikt voor analyse wanneer het niet gekunsteld is en niet slechts bestaat uit losse aantekeningen." En: "Snel en tevens onregelmatig schrift duidt op onevenwichtigheid maar schools en regelmatig schrift op een gebrek aan originaliteit."

Natuurlijk was een dergelijke duiding der persoonlijkheid slechts aan weinigen gegeven daar de meeste mensen voorlopig nog tot de analfabeten behoorden en het was dan ook de elite die er met het nieuwe speeltje vandoor ging. In deze pre-telefoon en -computertijden werden relaties vooral middels briefwisselingen onderhouden. Dankzij de grafologie werd voor sommigen niet slechts de inhoud maar ook de vorm van die brieven belangrijk.

Het was bijvoorbeeld niet vreemd voor een man als Goethe om een grote verzameling handschriften te bezitten en daar dan weer over te corresponderen met zijn vele vrienden, zoals de befaamde gelaatkundige Lavater, een voorloper van Lombroso.

Goethe's gear
(Goethe's gear)

"Er valt niet aan te twijfelen dat het handschrift in verband staat met het karakter, even zoals gelaatstrekken en bepaalde motoriek in overeenstemming zijn met de gehele individualiteit."

Lavatar kon zich daar wel in vinden: "Het handschrift komt voort uit bewegingen en evenals uit het lopen kan men daar conclusies aan verbinden."

Uit Goethe’s penvruchten blijkt dat hij het plan had opgevat ooit een verhandeling over grafologie te schrijven, maar voorzover bekend is dat er helaas niet van gekomen. In zijn belangstelling voor de studie stond hij echter niet alleen: schrijver Edgar Allan Poe en George Sand (schrijfster; politica; vrouw achter of naast de Musset en Chopin) deden eveneens aan handschrift-analyse.

De eerste die grafologie op een wetenschappelijke manier benaderde en ook de term zelf bedacht, was Jean Hyppolite Michon. Hij schreef "Système de graphologie", het resultaat van proefondervindelijk onderzoek van honderden handschriften van mensen die hij persoonlijk kende. Zo kwam hij tot bepaalde generalisaties die samen met de 'grafometer' van de Oostenrijker Eugen Schwiedland aan de wieg staan van verdere integratie van de grafologie in het dagelijks leven.


(Het hellend vlak der 'grafometer')

Teveel anderen hadden een aandeel in de ontwikkeling der grafologie om ze hier allemaal op te noemen, maar enkelen mogen niet ontbreken. Crépieux-Jamin bijvoorbeeld, die onderlinge verbanden ontdekte tussen schrift en niveau van de schrijver.

Of professor Wilhelm Preyer, auteur van onder andere "Zur Psychologie des Schreibens" (1895), die ontdekte dat mensen die niet meer met de hand konden schrijven, met de voet of mond eenzelfde schrift voortbrachten als voorheen: het zogenaamde hersenschrift.


(Hand, mond of voet - het is om het even)

Ook professor Ludwig Klages dient hier genoemd. In zijn standaardwerk "Handschrift und Charakter" (1910) beschrijft hij hoe elk schriftkenmerk voor tweeërlei uitleg vatbaar is: zo kan 'nauw' schrift ontstaan door zelfbeheersing of juist door bekrompenheid.

Om het schrift goed te kunnen duiden dient er dan gekeken te worden naar het 'vormniveau': gemis aan oorspronkelijkheid, aldus Klages, komt neer op verwaarlozing van de vorm. Bij een goed niveau is er sprake van een ritmische verdeling van de schrijfimpulsen (afstanden tussen woorden en regels).

Dit begrip 'vormniveau' wordt door de Zwitser Pulver in 1931 vervangen door 'wezensgehalte' - waaronder hij verstaat: de totaliteit der lichamelijke, psychische en geestelijke eigenaardigheden van het individu. Het 'wezensgehalte' blijkt pas na een volledige analyse van het schrift, dat hoewel ogenschijnlijk bewust gecreëerd feitelijk een on(der)bewust tekenen is; een symbolische projectie van de persoonlijkheid.
Het zal u niet verbazen dat Pulver sterk door Freud beïnvloed was...

Interessant is verder het werk van Roda Wieser aan het begin van de twintigste eeuw. Hij onderzocht het schrift van misdadigers en ontdekte onder meer dat moordenaars vrijwel altijd een onelastisch, krampachtig schrift hebben.

Er zijn uiteraard vele vraagtekens te zetten bij het belang of überhaupt bij de authenticiteit van een handschriftanalyse aan de hand van vastomlijnde patronen. Immers: wie kan zeggen dat hij zichzelf heeft geleerd te schrijven? Daar zit niets instinctmatigs aan. Zou je denken.

En toch is er verschil in de methodes gekozen door verschillende eekhoorns om een noot te kraken, bijvoorbeeld.
Voor elk exemplaar dat van bovenaf begint te knagen is er wel een te vinden dat onderaan begint of netjes het midden uitboort om tot de vrucht te komen. Zo kan, geloof het of niet, een goede boswachter aan de hand van de verschillende tandafdrukken bij benadering het aantal eekhoorns in 'zijn' bos bepalen.

niks persoonlijks

Recht of schuin; links hellend; rechts hellend; regelmatig of juist hanepoterig; grote of juist kleine marges links rechts onder boven; grote druk op de pen of niet - in de grafologie wordt álles meegenomen, tot de invloed van alcohol op het handschrift aan toe. Het lijkt er dan ook op dat grafologie aan het eigen succes ten onder is gegaan: geen mens meer die het allemaal nog bij kan houden.

Toch is er een grote groep serieuze wetenschappers die tegen de algemene consensus in blijft vasthouden aan het idee dat er een relatie is tussen bijvoorbeeld het handschrift en de gezondheid van een individu. Sommige analytici beweren dat zij bepaalde ziekten uit een handschrift kunen afleiden. Ook de American Medical Association zegt: "Er zijn bepaalde organische ziekten die met behulp van een grafologische diagnose kunnen worden ontdekt."

Tegelijkertijd (alweer weet men zich in te dekken) stelt de Association dat bloedarmoede, gezwellen, vergiftigingen en beenderziektes 'ook gewoon' aan de hand van ouderdom zijn te diagnosticeren.

Ook in forensische onderzoeken worden handschriften vergeleken, maar tegenwoordig durft niemand aan een handschrift een karakter-analyse te plakken. Okay! denk je dan misschien... laten we de computer het rekenwerk doen. Veel verder dan vaststellen dat er sprake is van dezelfde schrijver komt men echter niet. Daar is dan ook weer een nieuwe term voor bedacht: grafonomie.

Geschreven letters en zinnen zijn uiteindelijk symbolen. Functionele tekens met verschillende maatschappelijke en culturele nuances. Misschien is het mogelijk door al die krullen, halen en zwierige exorbitanties heen te prikken en een patroon te onsluieren waar de ziel van de schrijver uit gedestilleerd kan worden. Maar zo’n handleiding bestaat niet, of wordt zorgvuldig verborgen gehouden.

Dus heeft grafologie evenals de eerder genoemde frenologie afgedaan, in elke zin en zeker in de wetenschappelijke.
Blijkt alleen maar, des te meer, dat de hype van vandaag de ridicule van morgen kan zijn, en vice versa.

Ludovico Spoletano stelde de duivel een vraag (1539) (Satan's handschrift verdient nog nadere studie)

Moest ik zo’n dertig jaar geleden nog per se schriftelijk solliciteren en was het gebruik van een schrijfmachine uit den boze - tegenwoordig is het sturen van een simpel e-mailtje als sollicitatie gemeengoed. Dacht men ooit een voorselectie van geschikte kandidaten aan de hand van het handschrift te kunnen maken, men haalt nu de belangrijkste eerste indrukken uit een persoonlijk gesprek. Een gemiste kans?

In sommige culturen wordt nog steeds grote waarde gehecht aan de balans tussen vorm en inhoud van het schrijven. Denk bijvoorbeeld aan landen als China en Japan waar dit soms tot kunst is verheven. Daarom binnenkort in dit theater: kalligrafie.

MareJane: Jammer, had de analyse van die gestoorde George wel eens gezien willen hebben.
Op 30-12-2009 8:24:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
MareJane:

Jammer, had de analyse van die gestoorde George wel eens gezien willen hebben.

Ik denk dat als je zoiets goed wilt doen, je met net zoveel input te werk moet gaan als bij bijvoorbeeld een goede horoscoop.
Anders even naar de bieb, of klikken op
http://www.ofesite.com/graphology/hand.htm
http://www.handwritingwizard.com/
Blijft het feit dat je George z'n handschrift niet hoeft te analyseren om te weten dat ie gestoord is.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 30-12-2009 0:50:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
MareJane:

Jammer, had de analyse van die gestoorde George wel eens gezien willen hebben.

jaren terug eens een dun boekje "grafologie voor beginners" doorgelezen.
Laat ik zeggen dat je wel er uit kunt halen wat je er uit wilt halen ;-)
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 30-12-2009 13:12:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
phx: @MareJane
Ik heb eens wat tijd besteedt aan deze pseudo wetenschap. Hier volgt een aantal zaken die je volgens deze pseudo wetenschap kunt afleiden aan het handschrift van Georgie.

Het handschrift van George laat een aantal dingen zien:
1) Het is duidelijk dat de woorden golvend op de regel staan, dit betekend dat de schrijver nogal wispelturig is (mood swings), dan wel zeer gevoelig is m.b.t. tot het geen dat hij schreef.

2) Je ziet duidelijk dat de "I" erg groot is in verhouding met de rest en nog al flamboyant is vormgegeven. Dit suggereert dat hij nogal zelf bewust is en zichzelf boven anderen stelt. Egocentrisch.

3) De afstand tussen de woorden is zeer consistent en dit zou betekenen dat hij in het dagelijks leven ook een zeer vaste routine aanhoudt. Veranderingen in hun dagelijkse patroon leidt voor deze groep mensen leidt tot verwarring en onrust.

4) De punten aan het einde van de regel zijn zeer klein en ligt. Dit suggereert dat hij haast had dan wel gehaast is. De inconsistentie van sommige letters en het vaste handschrift beamen de gehaaste persoonlijkheid.

5) De woorden zijn groot genoeg om te lezen dus het is iemand die zijn boodschap wel wilt verkondigen.
Op 30-12-2009 13:20:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: oja? je bent een eekhoorn, ik stamp je zo voor je hoofd eekhoorn, wacht maar ff ik kom eraan!
Op 30-12-2009 13:24:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
phx:

2) Je ziet duidelijk dat de "I" erg groot is in verhouding met de rest en nog al flamboyant is vormgegeven. Dit suggereert dat hij nogal zelf bewust is en zichzelf boven anderen stelt. Egocentrisch.

wel belangrijk dat dit met name voor het engels geldig is waar de I het woord ik representeert.

In het portugees zou je meer moeten leten op de E in "eu" 'ik'

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 30-12-2009 13:39:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
phx: Het heeft ook meer met cold-reading te maken dan met wetenschap.
Ik heb onderzoeken gelezen waarin zogenaamde experts haaks op elkaar stonden met een psychologisch profiel.
Op 30-12-2009 15:15:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: HaNDsChriFt zègt wEL dEEgeLijK ieTs @ver dE PssYChe!
Nee, dank u.
Op 30-12-2009 20:15:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Het lijkt me nogal wiedes dat een handschrift een en ander zegt over de persoon.

Los natuurlijk van hoe men heeft leren schrijven en of men vaak schrijft of niet... iemand die veel schrijft en dus een geoefende hand heeft laat veel sporen na. Extreem klein of groot, lange of kleine uithalen, woorden onderbreken, regelmatig schrift, het zijn toch allemaal persoonskenmerken die ergens vandaan komen.

Zonder enige deskundigheid op dit gebied kan ik zo al zien dat Bush de laatste letter nooit afschrijft en dus roekeloos naar het volgende gaat als het vorige nog niet af is, dat Van Gogh daar het tegengestelde van is en nog erg nauwkeurig schrijft ook (moet ook wel voor een schilder) en dat Freud zeer, zeer verkrampt bezig is geweest toen hij dit stukje tekst op papier zette.
Op 30-12-2009 22:49:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje: Tja, ik had een Oerlelijk hanschrift, en toen heb ik had toen een het handschrift van een, mesje uit mijn klas, overgenomen. Een drastische verandiring! Daarmee bedoel ik: Alle letters!
(En ze vond het niet eens erg... )
(bericht gewijzigd op 31-12-2009 15:36:04)
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 31-12-2009 15:34:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : dat heeft er niks mee te maken
ookal neem je een handschrift over het gaat om je eigen karakteristieken
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 31-12-2009 17:30:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eekhoorntje:
eoi:

oja? je bent een eekhoorn, ik stamp je zo voor je hoofd eekhoorn, wacht maar ff ik kom eraan!

O ja joh? Kun je met m'n grote broertje kennismaken.

Op 01-01-2010 16:16:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Eekhoorntje:

eoi:

oja? je bent een eekhoorn, ik stamp je zo voor je hoofd eekhoorn, wacht maar ff ik kom eraan!

O ja joh? Kun je met m'n grote broertje kennismaken.lol
(bericht gewijzigd op 1-1-2010 17:42:33)
ALLES IS WAAR
Op 01-01-2010 17:42:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Goed stuk,

Ik geloof wel in dergelijke verbanden. Het probleem met een dergelijke analyse is alleen dat het teveel data is om door het analytisch brein goed te verwerken. Het primaire, onderbewuste, gevoelsbrein kan dat veel beter, maar dat heeft weer te weinig aan wat letters op papier.

Desalniettemin een interessante studie...
ALLES IS WAAR
Op 01-01-2010 17:45:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeEchte:
tjerky:

HaNDsChriFt zègt wEL dEEgeLijK ieTs @ver dE PssYChe!

Zwijgen is beter...
Love to Love
Op 03-01-2010 17:08:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden