In 2008 brachten wij u het doorknede blog 'Over managers en macht' waarin pijnlijk duidelijk werd dat een deel van de BV Nederland gebukt gaat onder psychopaten in leidinggevende posities. Wie kent ze niet: de zonnekoningen, de dictators en de gefrustreerde chefjes die voor meerdere eer en glorie van zichzelf gaan en de belangen van het bedrijf en haar werknemers verkwanselen? We zagen dat het puur uitoefenen van macht één van de belangrijkste drijfveren van dergelijke bedrijfsparasieten is en dat de verkeerde mensen op de verkeerde plek niet alleen economische schade opleveren maar ook heel veel menselijk leed veroorzaken. Om weer even helemaal in de stemming te komen beginnen we met wat voorbeelden van graaiers, psychopaten, criminelen en machtwellustigen uit de toppen van het bedrijfsleven en de zogenaamde non-profit organisaties.

ego
(Über-ego Lodewijk XIV de zonnekoning riep hij zichzelf uit tot koning bij de gratie van God)

Dat men bij banken en andere private instellingen graait is zuur maar niet zo pijnlijk als de schaamteloze grootgraaiers bij liefdadigheidsinstellingen.

Het vertrek van directeur Volkert Cats in 2004 heeft de Hartstichting ongeveer 700.000 euro gekost. Het goede doel moest de bestuurder drie jaar lang, tot zijn pensioen, volledig uitbetalen. Daarbovenop kreeg hij een immateriële schadevergoeding van 50.000 euro. Volkert Cats kwam destijds onder vuur te liggen wegens zijn hoge salaris. De manager verdiende 170.000 euro per jaar. Ondanks de commotie weigerde Cats in te stemmen met een salarisverlaging. De Hartstichting wilde hem daarop ontslaan, maar de rechtbank stak daar een stokje voor. Bron.

De graaiende managers zijn ooit eens aangenomen door andere managers die kennelijk niet konden overzien of inschatten dat het ook wel eens fout zou kunnen gaan. Een dubbel brevet van onvermogen dus, of een duistere vorm van vriendjespolitiek?

Donateurs van Unicef Nederland zijn niet te spreken over de vertrekpremie van bijna 350 duizend euro die oud-topman Henk Franken meekreeg. De topman kreeg eenmalig een bedrag van ruim 200 duizend euro en 141 duizend euro aan salaris mee. Franken stapte vorig jaar na een conflict op. Bron.

Legaal graaien is één ding maar illegaal graaien...

De vroegere financieel directeur van computerbedrijf Seagate Services op Schiphol-Rijk is woensdag door de rechtbank in Haarlem wegens fraude veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de 35-jarige Frank M. uit Leiden bijna 3 miljoen euro bedrijfsgeld naar privérekeningen heeft overgemaakt. Bron.

Buiten graaiers zijn er natuurlijk ook de machtsgeile psychopaten. Bij Schiphol is dat, blijkens een artikel uit de Pers, dhr. Verboom. Die ondanks de duidelijke aanklachten en verdachtmakingen nog steeds ongestoord de scepter zwaait over 'zijn' koninkrijk.

Terwijl bestuursvoorzitter Cerfontaine zich destijds in Den Haag tevergeefs suf lobbyde voor de privatisering, bouwde zijn financiële directeur Pieter Verboom op Schiphol ongestoord zijn eigen koninkrijk.
Het resultaat: mislukte overnames, torenhoge kosten, vluchtende managers en discutabele vastgoeddeals. Bron.

Andere graaiers proberen in het 'grijze vlak' te opereren en natuurlijk zijn er altijd weer andere managers die daar aan mee willen werken.

Voormalig bestuurder Johan van Praet van de gehandicaptenorganisatie Aveleijn in het Twentse Borne wil 750.000 euro als afkoopsom voor de ontbinding van zijn contract. Johan van Praet kwam in opspraak omdat hij een renteloze hypothecaire lening van 550.000 euro kreeg als extra beloning. Bron.

Als topmanager wordt men geacht conflicten op te kunnen lossen en bruggen te slaan. Maar al te vaak blijkt het ego groter dan het vermeende inzicht met als resultaat: kassa.

Piet Rutgers, die eind vorig jaar is opgestapt als directeur van Domijn, heeft van de woningcorporatie een ‘ontbindingsvergoeding’ van 387.859 euro meegekregen. Verschil van inzicht in het te voeren beleid is door beide partijen als de reden voor zijn vertrek aangegeven. Bron.

Headhunters, old boys netwerken, selectieprocedures, voorgesprekken en vergaderingen. Uiteindelijk blijkt het aannemen van veronderstelde zwaargewichten gewoon telkens weer een dure gok.

Medisch Centrum Rijnmond. Bestuurslid Van Oostrum was in 2004 niet meer gewenst en dat bracht hem € 794.000 op. Collega De Rave werd al een jaar eerder dringend verzocht weg te blijven voor €1.012.000. Bron.

(Wie meer opsommingen wil kan hier klikken.)

superego
(En ze weten het altijd beter)

Het veel gehoorde argument over hoe het kon dat dergelijke lui zulke uiterst lucratieve regelingen kregen is omdat het zogenaamde ‘toppertjes’ waren, de crème de la crème onder de bestuurders die zonder exorbitante beloningen anders door het buitenland zouden worden weggekocht. Onzin natuurlijk. Al eerder wist Prof.dr. Snijder aan te tonen dat ervaren managers slechtere beslissingen nemen dan eerstejaarsstudenten. Maar buiten dat: wie kent Nederlandse topmanagers die met goed gevolg zijn weggekocht door buitenlandse topbedrijven? De werkelijkheid is dat dergelijke mensen dankzij hun vriendjes, die bij gebrek aan kennis en inzicht, ten onrechte vertrouwen in de zogenaamde crème de la crème schenken, worden voorgedragen. Aandeelhouders worden maar al te vaak gouden bergen beloofd en verblind door hebzucht stemmen ze in met het aannemen van de ene 'topper' na de andere.

Buiten falende en/of graaiende managers en leidinggevende psychopaten in het bedrijfsleven komen dergelijke levensvormen ook voor binnen de overheid. Lieden wiens ego zwaarder weegt dan het lands-, provincie- of gemeentebelang en zelfs partijbelang. Ze hebben maar één doel: persoonlijke macht vergroten en het laatste restje democratie gijzelen. Gewoon omdat het kan.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de oekazes van minister Donner in 2007. Deze minister paste achteraf herhaaldelijk de notulen aan in zijn eigen voordeel. Dat is op zijn minst geschiedvervalsing en in ieder geval een ernstige vorm van fraude die het democratisch proces ondermijnt. Donner beloofde beterschap en daarmee was de kous af. Misschien.

Donners kompaan minister Hirsch Ballin nam het een paar stapjes verder en lapte in 2009 willens en wetens de wet aan zijn laars door de Senaat te passeren om terrorisme-samenwerking met de Europese collega’s te regelen. Hirsh Ballin kent zichzelf, net als Donner, dus rechten toe die in een dictatuur niet zouden misstaan. En dat geeft te denken. Welke democratische processen worden er nog meer met voeten getreden door eigengereide en misschien wel megalomane topambtenaren?

Het hoofd van de Politie Academie, oud-generaal Ad van Baal, laat zijn chauffeur dagelijks 700 kilometer rijden om zich op het werk te krijgen. Van Baal woont in Alphen aan den Rijn, werkt in Apeldoorn en laat zich dagelijks heen en weer rijden door een chauffeur die in Drachten woont. De kosten van limousine en chauffeur komen voor rekening van de Politie Academie. Volgens De Telegraaf is de benoeming van de oud-generaal vanaf het begin omstreden. Onder andere omdat zijn salaris ver boven de Balkenende-norm uitkomt. Hij ontvangt van de staat 75 procent van zijn generaalssalaris als pensioen en krijgt ook nog het allerhoogste politiesalaris. Van Baal werd bekend als de generaal die betrokken was bij de val van Srebrenica en cruciale informatie niet doorgaf. Bron. En van Baal is zeker niet de enige. Bron.

Afgelopen jaar kwamen opvallend veel graaiende overheidsdienaren in het nieuws. Misschien is dat een ontwikkeling die door de zogenaamde kredietcrisis werd aangewakkerd of misschien begint men eindelijk in te zien dat al jaren lang bedenkelijke lieden belastinggelden aan het verkwanselen zijn. Vermoedelijk zien we slechts het topje van de ijsberg.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft toen ze nog burgemeester was, zelf een hoge toelage toegekend aan een nieuwe korpschef. Die schermde eerder een zeer pijnlijke bekeuring van Ter Horst af wegens rijden onder invloed. Bron.

stalin
(Stalin is van zijn sokkel gevallen, en wie mag de troep opruimen?)

Dat 'macht corrumpeert' is wel duidelijk maar minder bekend is dat macht ook verblindt. Niet zelden komt het voor dat invloedrijke mensen ondanks al hun tekortkomingen en falen ervan overtuigd zijn dat zij in navolging van Jezus bijkans geloven dat zij "de weg, de waarheid en het leven" zijn. Dat is dan ook de reden dat megalomane leiders standbeelden van zichzelf laten oprichten die dat beeld nog eens flink moeten onderstrepen. Tegenwoordig zijn standbeelden een beetje uit de mode maar er zijn ook andere manieren. Zo zou Dirk Scheringa (DSB bank) de ondergang van zijn bedrijf zelf in de hand hebben gewerkt door dure sporters zijn naam te laten uitdragen, aldus Frank de Grave, de voormalig financieel directeur van DSB Bank.

"Mijn taxatie is dat Scheringa wel wilde, maar niet kon. Hij kon zijn dure hobby's, het voetbal, de kunst, het schaatsen, niet loslaten. De bank moest daarom veel winst blijven maken en de consequentie daarvan was dat Scheringa geen afscheid kon nemen van zaken die kwestieus waren", aldus De Grave. Bron.

Het verblind zijn is niet alleen aantoonbaar in daden maar natuurlijk ook in woorden. Zo zinde het hare majesteit maar niets dat het volk gebruik maakt van allerlei elektronische diensten om met elkaar in contact te staan en de ouderwetse hechte gemeenschappen nog maar nauwelijks bestaan. "Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt", aldus Beatrix in haar kersttoespraak. Het staat haar natuurlijk vrij om een mening te hebben maar als invloedrijk persoon zou ze ook bij zichzelf te rade kunnen gaan waarom de door haar vermeende hechte gemeenschappen niet meer bestaan.

De paus deed iets vergelijkbaars zijn toespraak. "Ik wil mijn waardering uitspreken voor allen die zich inzetten voor jonge immigranten en hun families bij hun integratie in het schoolsysteem en in de wereld van de arbeid", zei de paus. De Heilige Vader betreurt het dat er "zoveel jongeren zijn die vanwege allerlei redenen moeten leven ver van hun families en landen vandaan." Bron.

Natuurlijk heeft de man een punt maar hoe is het zover gekomen? En wat gaat de paus daaraan doen? Het ontbreken van zelfreflectie is één van de kenmerken van de apen op de top van de rots. Zou de paus wel eens bedacht hebben waarom er zoveel vluchtelingen zijn?

De Uniting Church van Australië heeft zich bij de Anglicaanse en de Rooms-katholieke kerk gevoegd en met hen excuses aangeboden aan de inheemse Australiërs, de Aboriginals, voor het leed hen aangedaan door en in naam van de kerken. De kerken waren betrokken bij het op grote schaal onvrijwillig scheiden van aboriginal-kinderen van hun ouders. De kinderen werden elders zo 'blank' en 'christelijk' mogelijk opgevoed en geschoold. Dit bleef een gebruikelijke praktijk tot in de jaren zestig. Toen deze kinderroof op zijn hoogtepunt was, tussen 1903 en 1930 verdween maar liefst een derde van alle aboriginal-kinderen naar elders. Bron.

Leden van een oorspronkelijk Nederlandse protestantse kerk in New York hebben voor het eerst officieel hun excuses aangeboden voor de deportatie en afslachting van indianen bijna 400 jaar geleden. Dat meldden Amerikaanse media. Bron.

Honderden jaren van missiedrang onder auspiciën van de kerk hebben hun sporen nagelaten. Complete culturen zijn ontwricht en het leed is vergroot, de teloorgang van hechte gemeenschappen waar Beatrix zich zo aan stoort is voor een groot deel te danken aan de blinde kerstening enerzijds en de graaizucht (waar ook de Oranjes debet aan zijn) anderzijds. Als het inderdaad allemaal zo triest is waarom steken de paus en de koningin dan niet eens de koppen bij elkaar om hun geld en invloed aan te wenden om de verbetering in de wereld te zijn die ze graag zouden zien?

De Amerikaanse bank Goldman Sachs, die zwaar onder vuur ligt door het uitkeren van exorbitant hoge bonussen, heeft zijn excuses aangeboden voor de rol die ze heeft gespeeld in het ontstaan van de kredietcrisis. Bron.

Krokodillentranen is een ander kenmerk van de megalomanen onder ons. Dat de spijt niet oprecht is blijkt wel uit de daden die daar uit voort vloeien. Zo zou de Goldman Sachs bank een half miljard beschikbaar stellen om kleine bedrijven door de recessie heen te slepen (lees: soepel uitlenen tegen rente). Een schijntje als je bedenkt dat de te verwachten winst van die bank meer dan 10 miljard bedraagt.

En zo begint het beeld zich duidelijk af te tekenen. Om koningin, paus of supermanager te zijn moet je beschikken over blinde vlekken en een absoluut geloof hebben in het eigen, ver boven het klootjesvolk verheven, gelijk. Als het per ongeluk goed gaat dan geloven dergelijke lieden oprecht dat het door hun toedoen is en als het fout gaat dan komt dat altijd door anderen. Komen ze in het nauw dan laten ze een paar tranen maar zelden of nooit nemen ze de verantwoording. En dat is logisch, want de grootste truc om op de top van de rots te zitten is om daar te blijven zitten. Je moet wel over een super ego beschikken om dat te willen.

Frank Bomans: Applaus
Zijde weer bezig, Madam Toerkes?
Op 13-01-2010 0:34:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nupeet: Hulde , Pino.
Unity in the Heart of Diversity
Op 13-01-2010 0:55:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tombstone: Hebzucht, zeggenschap, statusvergroting. Typsich menselijke behoeften. Is niet iedereen ( onderbewust ) alsmaar op zoek naar bevestiging, erkenning en waardering?

De makkelijkste manier om dat te ontvangen is door macht uit te oefenen. De mens in het algemeen is door en door verrot. Alleen als de mens boven zijn behoeftes leert uit te stijgen, worden we verlost van de teringzooi die de wereld nu is.
Assumption is the mother of all fuck-ups.
Op 13-01-2010 0:58:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
Tombstone:

Hebzucht, zeggenschap, statusvergroting. Typsich menselijke behoeften. Is niet iedereen ( onderbewust ) alsmaar op zoek naar bevestiging, erkenning en waardering?

De makkelijkste manier om dat te ontvangen is door macht uit te oefenen. De mens in het algemeen is door en door verrot. Alleen als de mens boven zijn behoeftes leert uit te stijgen, worden we verlost van de teringzooi die de wereld nu is.

Het mooie is dat we het allemaal weten, maar zodra we de macht hebben doen we precies hetzelfde. Links lullen en rechts zakken vullen heet dat.

We zijn idd door en door rot. Het heeft vast een reden. Maar een simpel antwoord is er niet.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 13:10:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Applaus voor dit bouwstuk!! Ik zit momenteel met een burnout en depressie thuis vanwege zo,n " manager" . Een carriere van 25 jaar keihard werken blijkt ineens niets meer voor te stellen. De bewuste " manager" heeft een klein postuur en dat is me al eerder opgevallen bij dit soort types. Kijk maar naar Napoleon of Mussolini, vaak ook nog kaal of kalend.
Ze zijn vaak klein qua postuur, rijden vaak in een BMW en hebben duidelijk iets te compenseren. Ikzelf ben 1.87 lang en heb nog steeds een flinke bos haar. Op de een of andere manier roept dat iets op bij die mannetjes.
Dat ze vreselijke persoonlijke drama's veroorzaken staat voor mij inmiddels wel vast. En dat ze in het profiel van de DSM IV passen onder het kopje antisociale persoonlijkheidsstoornis staat voor mij ook wel vast. Als we het doortrekken naar de oermens hadden ze het in die tijd niet gered.
Wat me ook opvalt is dat ze vaak niet de 1e man zijn, maar de 2e man. De 1e man gebruikt dit soort mannetjes net als een klein hondje. Een soort Jack Russell dus. Hij stuurt dat mannetje dan om een beetje te bijten op de werkvloer.
Nogmaals, complimenten voor dit stukje.
Op 13-01-2010 13:33:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Iken er ook nog een hoeveelheid. Zullen we een blacklist maken waarop deze mensen aan de kaak worden gesteld, net als de lijst met artsen die het verprutst hebben.

1. N.rbert Schm.lzer, jr.
2. H.nk Sl.gm.n,
3. L...s D.m
3. M.v.s B..km.n
4 ..rt P..rd.k..p.r.

"Den Haag, dat ben IK"en over wie hebben het nu? ex-wethouder en projectontwikkelaar N..rd.n.s
(bericht gewijzigd op 13-1-2010 15:57:45)
CAUTE - Behoedzaamheid
Op 13-01-2010 13:50:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Deze is nog beter:
Diagnostische criteria voor de narcistische persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV)

•vindt zichzelf fantastisch en enorm belangrijk (hij overdrijft zijn prestaties en talenten, verwacht dat men hem erkent als een superieur persoon zonder dat zijn prestaties hier aanleiding toe geven);
•is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkt succes, macht, brille, schoonheid, of de ideale liefde;
•gelooft dat hij 'speciaal' en uniek is en dat hij slechts begrepen kan worden door andere speciale mensen, bij voorkeur met een hoge status, van wier kring hij eigenlijk ook deel zou moeten uitmaken;
•eist excessieve bewondering;
•meent over speciale voorrechten te beschikken (heeft bijv. de onredelijke verwachting dat hem een voorkeursbehandeling toekomt of dat men vanzelfsprekend rekening houdt met zijn verwachtingen);
•gebruikt zijn medemens om zijn eigen doelen te bereiken;
•heeft een tekort aan invoelend vermogen (hij wil de gevoelens en behoeften van anderen niet erkennen en het is hem niet goed mogelijk zich de behoeften van anderen voor te stellen);
•is vaak jaloers op anderen of gelooft dat anderen jaloers zijn op hem;
•heeft een hooghartige houding en gedraagt zich dienovereenkomstigze past nog beter:

Tja, ik ken er wel een paar...
Op 13-01-2010 13:56:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: "Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt"

orakelt hare graaiigheid Beatrix... nou dan weten we bij deze wat de insteek was op de laatste Bilderberg meeting. Routvoet zal minister president worden en we moeten allemaal weer in het gareel model 1950 zodat de top weer ongezien zakken kunnen vullen en de zwepen op de ruggen van het klootjesvolk kan laten knallen.
Op 13-01-2010 14:13:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
weerman: Ik kan een heel verhaal opschrijven, maar: laat maar. Ik heb 30 jaren onder zo'n goor stuk addergebroed gewerkt en ik kan invoelen hoe poster hano (zie hierboven) zich voelt. Ik wens je veel sterkte, besef dat JIJ verder moet en dat JIJ dat kunt. Ik ben er ook uitgekomen, gelukkig. En dat stuk idioot 'boven' je is een resultaat van een verdorven, materialistisch-kapitalistische maatschappij, waarin slechts enkelen invloed en macht hebben en de goegemeente gewoon slaaf is. Want we weten toch allemaal dat 'democratie' ophoudt bij de bedrijfspoort?! Er gelden dan opeens andere regels, en die maken het mogelijk dat dit soort uitwassen in feite overal voorkomt. Het is het failliet van onze matschappij, meer niet.

Maar je zult er maar mee te maken hebben.... Ellende alom.
Op 13-01-2010 14:39:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: egovolgen is destructief, dat is de samenvatting.
United as one. Divided by zero.
Op 13-01-2010 15:16:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Ik lees de tekst nu pas en eigenlijk is het een verschrikkelijk slecht stuk. Linkse propaganda om de werkelijkheid uit zn verband te trekken. Kleine feitjes gebruiken om grootste waarheden te propaganderen. Als je nadenkt wat er nu staat en een beeetje realistisch kijkt is het echt onzin. En zoveel mensen die daar blind overheen lezen en het allemaal aannemen als prachtige waarheid.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 18:39:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano:
Realist:

Ik lees de tekst nu pas en eigenlijk is het een verschrikkelijk slecht stuk. Linkse propaganda om de werkelijkheid uit zn verband te trekken. Kleine feitjes gebruiken om grootste waarheden te propaganderen. Als je nadenkt wat er nu staat en een beeetje realistisch kijkt is het echt onzin. En zoveel mensen die daar blind overheen lezen en het allemaal aannemen als prachtige waarheid.


Da's te makkelijk! En volgens mij zitten er juist hier mensen die tussen de regels door lezen en juist niets aannemen als zomaar waarheid!
Op 13-01-2010 19:33:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Frank Bomans:
Realist:

Ik lees de tekst nu pas en eigenlijk is het een verschrikkelijk slecht stuk. Linkse propaganda om de werkelijkheid uit zn verband te trekken. Kleine feitjes gebruiken om grootste waarheden te propaganderen. Als je nadenkt wat er nu staat en een beeetje realistisch kijkt is het echt onzin. En zoveel mensen die daar blind overheen lezen en het allemaal aannemen als prachtige waarheid.

Gelukkig weet jij het beter, o grote tunneldenker in de hemel.
Zijde weer bezig, Madam Toerkes?
Op 13-01-2010 19:35:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Realist:

Linkse propaganda


de schrijver neemt geen stelling tegen het grootkapitaal maar laat zien wat er gebeurt als men zich onaantastbaar waant.... das geen politiek maar psychologie....
Op 13-01-2010 20:03:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: De echte eigenaren van de DNB de Nederlandse Bank
Het blijkt dat de aandelen in 1948 in handen van de staat zijn gekomen door "naasting" en niet door onteigening, de onteigeningswet is ook niet van toepasing op de overgang van de aandelen van DNB aandeelhouders naar de staat. Staat in art. 1 lid 2 van de speciale wet.

In deze wet is de overgang van de aandelen geregeld:

Wet nopens de naasting der aandelen in De Nederlandsche Bank N.V. Wet van 23 April 1948
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002039/geldigheidsdatum_11-10-2009
Volgens art 2 van die wet gebeurt er dit:

De aandelen in het maatschappelijk kapitaal van De Nederlandsche Bank N.V. zijn van het tijdstip af, waarop dit artikel in werking treedt, door de Staat genaast en aan deze in volle en vrije eigendom overgegaan.

art. 3 zegt vervolgens wat de aandeelhouders krijgen voor de onteigening:

Artikel 3 lid 1
Hem, wiens aandeel ingevolge het bepaalde in artikel 2 is genaast, wordt, met inachtneming van de bepalingen dezer wet, een inschrijving verstrekt in het Grootboek der 2½-procents Nationale Schuld, bedoeld in artikel 1 van de Grootboekwet, ten belope van het tweevoud van het nominale bedrag van dat aandeel.

Wat is een 2,5% nationale schuld lening?
http://www.dsta.nl/uploads/agt06-1855a.pdf

De grootboekschuld, beter bekend als grootboekleningen, zijn perpetuele (niet aflosbare) staatsleningen, genoteerd aan Euronext Amsterdam. Er zijn drie grootboekleningen:
− 2 ½ % Grootboeklening
− 3 % Grootboeklening
− 3 ½ % Grootboeklening.
Tot 1 april 1996 hadden deze grootboekleningen 2 verschijningsvormen:
− grootboekinschrijvingen op naam
− schuldbewijzen aan toonder.

Op 13-01-2010 20:04:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: @Hano, onder je staat er zo een. Men denkt dat dit een stuk is dat al tussen de regels is uitgehaald, en dat te samen een nieuwe bevinding is. Maar het is tussen de regels uitgehaald om een verhaal neer te zetten uit eigenbelang. Om de eigen linkse verdraaide waarheid te propaganderen.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 20:04:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: Goed over welk bedrag gaat het dan? er staa immers "ten belope van het tweevoud van het nominale bedrag van het aandeel"
In de jaar rekening van DNB staat dat het geplaatste kapitaal 500 Miljoen Euro is. Aangezien het bedrag keer 2 moet betekent dat de waarde van de totale aandelen in het grootboek 1 miljard euro is, waarover dus jaarlijks 2,5% rente wordt betaald en dat komt neer op 25 miljoen euro per jaar tot in de eeuwigheid. Interessant om te weten welke families elk jaar deze rente ontvangen... In ieder geval de familie van Oranje aangezien zij bij de oprichters behoren in 1814.
Ik kan helaas niet verder kijken dan de jaarrekening van 1998 waarop het geplaatst kapitaal 1 miljard gulden bedraagt, om te zien of het misschien al 40 jaar voor €500 miljoen op de boeken staat of dat het is geherwaardeerd.
Jaarrekeningen van DNB zijn hier te downloaden : http://www.dnb.nl/nieuws-en-publicaties/publicaties-dnb/jaarverslag/index.jsp?page=1&sortBy=verschijningsDatum
Vervolgens is er nog de Bankwet uit 1998. Waarin o.a. het bestuur van DNB wordt geregeld.

In art 12 staat o.a.:
Artikel 12
1. De directie van de Bank is belast met het besturen van de Bank. De directie bestaat uit een president en tenminste drie en ten hoogste vijf directeuren.
2.
De president en de directeuren worden telkens voor een periode van 7 jaar bij koninklijk besluit benoemd. Voor elke benoeming wordt in een gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van commissarissen een aanbevelingslijst van drie personen opgemaakt.
De raad van commissarissen maakt samen met de raad van bestuur dus een aanbevelingslijst waaruit de minister van financiën (vermoed ik, in ieder geval iemand van de regering) kan kiezen.

Maargoed wie kiest dan dus die Raad van Commissarissen?

Art 13 geeft uitleg. Of juist niet?

Artikel 13
1. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste negen en ten hoogste twaalf leden.
2.
Eén lid van de raad van commissarissen wordt van overheidswege benoemd, telkens voor een periode van vier jaar.
3.
De voorzitter alsmede de overige leden van de raad van commissarissen worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de aandeelhouders uit een voordracht van drie personen voor elke te vervullen plaats, opgemaakt door de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap bekleed door een daartoe door de vergadering aangewezen lid.
4.
De raad van commissarissen ziet toe op het beheer van de Bank en stelt de jaarrekening vast. De vastgestelde jaarrekening behoeft de goedkeuring van de aandeelhouders
Goed dus in lid 2 staat dat één commissaris van overheidswege wordt benoemd.

In lid 3 staat dat de voorzitter van de RvC en de overige leden steeds door de Aandeelhouders worden benoemd.

Als de overheid de enige aandeelhouder is waarom staat dat dan zo in de wet? Aangezien in lid 2 gewoon wordt gesproken over van overheidswege.
Dit roept vragen op vind ik.

Dan staat er verder nog dat deze "aandeelhouders" mogen kiezen uit drie personen die zijn voorgedragen door de RvC zelf! Dit betekent dus eigenlijk dat als de staat al mag kiezen wie het wordt de RvC de macht gewoon bij zichzelf kan houden omdat zij het recht hebben om voor te dragen! Er is dus eigenlijk niet eens een echte keuze. Het is gewoon nummertje trekken. iene-miene-mutte.

Voorts hier nog commentaar en informatie/achtergronden over de leden van de Raad van Commissarissen van de website die mij op de gedachte hierover bracht.
http://www.beursbox.nl/200904241228/laatste-nieuws/van-wie-is-dnb-2.html

Dit zijn de 10 mensen die in de Raad van Commissarissen zitten, let op dat er dus maar ééntje zit namens de belastingbetalers.

drs. J.F. van Duyne - voorzitter
mw. mr. E.H. Swaab - secretaris
ZKH de Prins van Oranje
mr. drs F. Bolkestein
mr. A.H. van Delden
mw. drs. A.M. Fentener van Vlissingen
mr. E. Kist - vice-voorzitter
Ir. G.J. Kleisterlee
W.G. Tuinenburg
Commissaris van overheidswege
Op 13-01-2010 20:05:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: The Century Of The Self - Part 1 of 4 - By Adam Curtis

http://video.google.nl/videoshare?docid=8953172273825999151&hl=nl
The Century of the self 2 of 4

ttp://video.google.nl/videoshare?docid=-678466363224520614&hl=nl
The Century of the Self 3 of 4

http://video.google.nl/videoshare?docid=-6111922724894802811&hl=nl
The Century of the self 4 of 4

http://video.google.nl/videoshare?docid=1122532358497501036&hl=nl
Op 13-01-2010 20:06:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: pablo:

The Century Of The Self - Part 1 of 4 - By Adam Curtis

http://video.google.nl/videoplay?docid=8953172273825999151&ei=bRpOS_aOFNmC-AaU5NzZAw&q=century+of+the+self&hl=nl#

juiste link
Op 13-01-2010 20:11:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: addendum DNB

Commissaris van overheidswege benoemd - drs. T. van de Graaf

Als we kijken wie er momenteel deel uitmaken van deze Raad van Commissarissen die is aangesteld door... 'de zittende leden van de RvC', dan wordt in mijn ogen helemaal duidelijk dat in ieder geval 'de zeggenschap binnen DNB' nooit serieus genationaliseerd is.
Immers zit er nog altijd een erfgenaam van de oorspronkelijke oprichter van DNB in de Raad van Commissarissen. Deze ene persoon heeft dus net zoveel in te brengen als de eigenaar, het Rijk, die er iemand heeft zitten namens heel het Nederlandse volk.
ZKH de Prins van Oranje heeft namelijk al sinds 1998 zitting in de Raad. Andere bekende namen zijn een telg van de familie Fentener van Vlissingen, de rijkste familie van Nederland.

We komen oud politicus Frits Bolkenstein ook tegen. Namens wie hij er zit, niemand die het officieel weet, maar hij werkte wel 16 jaar voor Shell. Hij was wel via gekozen functies werkzaam in Nederland en Europa, maar hij is niet de rijksvertegenwoordiger in de RvC. Overigens is Frits een regelmatige bezoeker van de Bilderberg conferentie, de bijeenkomst waar ook Koningin Beatrix zich vaak laat zien, waarschijnlijk omdat haar vader de mede oprichter van deze bijeenkomsten is.

G.J. Kleisterlee de CEO van Philips, maakt ook deel uit van de RvC. Hoewel ik zeer te spreken ben over de kunde en kennis van deze CEO, is het de vraag hoeveel tijd hij serieus kan vrijmaken om hier een rol van betekenis te kunnen vervullen, ALS hij er al voor 'het volk' zou zitten. Hij zit dat niet, want hij is niet onafhankelijk. Zijn bedrijfsbelang zal ongetwijfeld altijd voorgaan op het nationaal belang. Een flink deel van Philips is in handen van wat ook de 'oude eigenaren van DNB zijn' en ook Kleisterlee is niet bij toeval én CEO van Philips én deel
Op 13-01-2010 20:13:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: beetje copyright schending Pablo...
ech?
Op 13-01-2010 20:17:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: Hans Alders nog zo een oud politicus en zie waar hij Uw pensioen geld investeert!!!

HET CLUSTERBOM GEVOEL - 18 MAART 2007

http://zembla.vara.nl/Maatschappelijk_debat.2064.0.html?&tx_ttnews[backPid]=2063&tx_ttnews[tt_news]=1300&cHash=0c794c220d
Op 13-01-2010 20:18:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
pablo:

Hans Alders nog zo een oud politicus en zie waar hij Uw pensioen geld investeert!!!

Beetje rustig met copy/pasten, Pablo. Liever een linkje dan een integrale tekst hier neerplempen.

(bericht gewijzigd op 13-1-2010 20:21:43)
United as one. Divided by zero.
Op 13-01-2010 20:21:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: Deze lieden financieren ook de politici

CBC.Big.Sugar.1of2.Xvid.mp3.avi

http://video.google.com/videoplay?docid=8046348031279865399
CBC.Big.Sugar.2of2.Xvid.mp3.avi

http://video.google.com/videoplay?docid=8139449806431868725
Op 13-01-2010 20:24:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: Zal ik doen senjor Grenswetenschap :-) :-)

Disculpas voor el monton/veelheid aan info over Hollandia & VOC mentaliteit :-) :-)

En over de DNB had ik per mail van iemand ontvangen en kon zo de link er niet van vinden en daarom pas ik de digitale (D)VOC toe en dat heet ook copy/paste :-) :-)
Saludos,
Pablo
Op 13-01-2010 20:27:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo:
Mosselman:

beetje copyright schending Pablo...


Hermano el Mosselman,

DVOC( Copypaste) is minder schadelijk voor den Medemens dan de ouderwetse VOC :-) :-)
Mi casa es tu casa
Saludos para TODOS,

Pablo
Op 13-01-2010 20:29:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo:
3.14po:

pablo:

Hans Alders nog zo een oud politicus en zie waar hij Uw pensioen geld investeert!!!

Beetje rustig met copy/pasten, Pablo. Liever een linkje dan een integrale tekst hier neerplempen.


Laatste mensaje van een Latino,
Ik maak ook niet jullie belasting plata/geld op zoals Gringa Maxima doet. Ja onder Latinos heb je ook helaas semejantes/medemensen con VOC ALMA/met VOC Ziel. Maar ook genoeg mensen met een ziel zoals de schrijver des deze site :-) :-)

Viva la vida ( loca :-) :-) )
Saludos para todos,
Pablo
Op 13-01-2010 20:35:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: Nu echt el ultimo mensaje uit de "nieuwe wereld" en nog wel over la Historia van ons TODOS/ALLEN

Puma PunkuGreat Pyramids vs Puma Punku


Saludos para TODOS,
Pablo
Op 13-01-2010 20:50:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Ik lees 1 artikel uit 2004, daarna een artikel uit 2009, Dan een artikel uit 2009(simpel een dief en niks met macht te maken), Dan een atikel uit 2009, wederom een bericht uit de Pers, waarin een slecht beleid wordt gesteld. Dan nog 2 berichten uit 2009 en 1 uit 2004. In totaal 7 berichten. Verder niks mis mee, jammer dat het voorkomt. 5 daarvan zijn afkoopsommen, afgesproken bij aangaan van een contract. Daar is zo instelling dus zelf verantwoordelijk voor. 1 crimineel dus en 1 die word beschuldigd van slecht beleid, waar anderen weer een andere mening over hebben. Allemaal niet zo heel spannend. Maar de gehele groep van (top)managers wordt tussen deze stukjes ff door het slijk gehaald alsof ze allemaal graaiers, psychopaten, criminelen en machtwellustigen uit de toppen van het bedrijfsleven en de zogenaamde non-profit organisaties zijn. Oh ja, schaamteloze grootgraaiers, graaiende managers, graaien, graaiers en machtgeile psychopaten.

Vervolgens wordt er verklaart dat volgens prof. dr. Snijder gesteld dat ervaren managers slechtere beslissingen nemen dan 1e jaars studenten. Als je naar de bron kijkt gaat het over een onderzoek van dhr. Snijder dat er een 3tal soorten beslissingen beter gemaakt kunnen worden door een computer. Zie je het verschil??? Daarnaast is manager ma-na-gen. Met mensen omgaan. Computers vallen dan vies door de mand. Dus het onderzoek is leuk voor die 3 punten, maar daar houd het dan ook bij op. Oh en nog ff een verhelderd plaatje daarboven van Hitler Obama en Marnix.

Daarna 2 mensen uit de politiek, wat weer een ander hoofdstuk is.
Dan de hoofd van de politie academie. Die een chauffear heeft uit Friesland, die naar Alphen aan den RIjn moet en dan naar Apeldoorn.... Ook weer erg spannend, waar je je allemaal wel niet druk om kan maken. En ook heeft deze man niet het gewenste salaris, volgens de communistische normen...
(bericht gewijzigd op 13-1-2010 21:10:33)
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 21:08:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Dan krijgen we nog een verhaal over Guusje ter Horst wat ook niet goed is. Toch is het geen misbruik van macht. Iedereen doet wel eens wat voor een ander over de rug van de baas met een belang voor beide partijen. Een verhuurbedrijf geeft wat extra korting aan de Timmerman, en de timmerman maakt een mooie trap bij hem thuis. Dat het bij mensen gebeurd met een verantwoordelijke en vertegenwoordelijke functie is fout. Maar menselijk en geen machtsmisbruik.
Vervolgens krijgen we een stukje dat al die macht blind maakt en dat al die machthebbers beelden van zich laten maken( plaatje Stalin heeft er helemaal niks mee te maken) en dat ze zich als goden gedragen. Maar nu geen beelden meer maar andere "dure hobby's", met een prachtig voorbeeld van Dirk Scheringa. Hoe laf om die man te beschuldigen van machtmisbruik, Omdat hij zijn hele imperium zelf heeft opgebouwd.

Bea heeft het allemaal gedaan. BEa geeft een mening waar ze groot gelijk in heeft. Heeft invloed, maar macht niet meer zoveel. Bea even vergelijken met de paus werkt ook altijd wel om je statement te maken. En beschuldigd worden voor de immigratie problemen is ook zo klaar als een klontje... Tuurlijk niet. Nog even een berichtje van Golden Sachs erachter aan en iedereen is overtuigd dat de hele wereld bezaaid is met machtbeluste mensen die er 1 grote troep van maken.

Er gebeuren een hoop foute dingen, begrijp me goed. Maar om zo'n artikel te schrijven met hapklare brokken vanuit een te breed spectrum met een paar te makkelijke inkoppertjes, met als doel de hele kapitalistische maatschappij af te branden vind ik ordinair en kort door de bocht.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 21:08:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nick: Ik ben bereid om mijn eigenste zelf te laten omscholen en dezelfde ellende en of voorspoed te bereiken, voor lets say... 500 euri boven modaal. Zo !

Per maand niet per uur hè
Op 13-01-2010 21:14:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo:
Realist:

Ik lees 1 artikel uit 2004, daarna een artikel uit 2009, Dan een artikel uit 2009(simpel een dief en niks met macht te maken), Dan een atikel uit 2009, wederom een bericht uit de Pers, waarin een slecht beleid wordt gesteld. Dan nog 2 berichten uit 2009 en 1 uit 2004. In totaal 7 berichten. Verder niks mis mee, jammer dat het voorkomt. 5 daarvan zijn afkoopsommen, afgesproken bij aangaan van een contract. Daar is zo instelling dus zelf verantwoordelijk voor. 1 crimineel dus en 1 die word beschuldigd van slecht beleid, waar anderen weer een andere mening over hebben. Allemaal niet zo heel spannend. Maar de gehele groep van (top)managers wordt tussen deze stukjes ff door het slijk gehaald alsof ze allemaal graaiers, psychopaten, criminelen en machtwellustigen uit de toppen van het bedrijfsleven en de zogenaamde non-profit organisaties zijn. Oh ja, schaamteloze grootgraaiers, graaiende managers, graaien, graaiers en machtgeile psychopaten.


Meneer de Letterkrijger genaamd Realist!!,

Komt U weleens afuera/buiten?
Of noemt U de onderstaande film een promotie/campagne spot van de hezbollah of hamas?

GAZA 2009 (09:16)

http://www.garagetv.be/video-galerij/ticia/filmpje_gaza.aspx
Uw lettergebruik komt niet echt "realistisch" over en uw geschrijf voelt zielloos aan, jammer ....
Saludos para todos,
Pablo
Op 13-01-2010 21:15:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Sorry Pablo, maar het plaatsen van zulke kwetsende beelden is erg ongepast. Ook je reactie is vaag. Het bevalt je duidelijk niet.

Maar moet dat nu zo.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 21:34:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Ganzfeld:

"Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt"

orakelt hare graaiigheid Beatrix... nou dan weten we bij deze wat de insteek was op de laatste Bilderberg meeting. Routvoet zal minister president worden en we moeten allemaal weer in het gareel model 1950 zodat de top weer ongezien zakken kunnen vullen en de zwepen op de ruggen van het klootjesvolk kan laten knallen.

Er is nog hoop Ganzfeld, na de jaren 50 kwamen de jaren 60. Dit keer maar wel het plan doorvoeren om LSD aan het waterleidingnet toe te voegen. Kunnen we lachen als de ogen van het klootjesvolk ineens open gaan na 40 jaar van diepe slaap.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 13-01-2010 21:57:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano:
Realist:

@Hano, onder je staat er zo een. Men denkt dat dit een stuk is dat al tussen de regels is uitgehaald, en dat te samen een nieuwe bevinding is. Maar het is tussen de regels uitgehaald om een verhaal neer te zetten uit eigenbelang. Om de eigen linkse verdraaide waarheid te propaganderen.

Okay, je hebt je stelling goed onderbouwd, dus dat het te makkelijk was neem ik terug. Toch denk ik dat je het niet juist ziet.
Het is geen linkse verdraaide waarheid die gepropagandeerd wordt in dit artikel. Als je langdurig aan de ratrace bent blootgesteld geweest dan weet je dat het artikel wellicht wat
gechargeerd is, maar dat hetgeen we vernemen in de media slechts het topje van de ijsberg is.
Wel ben ik met je eens dat een manager niet te vervangen is door een computer zoals prof. dr. Snijder dat stelt.
Op 13-01-2010 23:23:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Ik weet ook dat ik het niet helemaal juist heb, stoorde me beetje aan samenhang van het stuk. En de uitgedragen boodschap. goedeavond
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-01-2010 23:37:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo:
Realist:

Sorry Pablo, maar het plaatsen van zulke kwetsende beelden is erg ongepast. Ook je reactie is vaag. Het bevalt je duidelijk niet.

Maar moet dat nu zo.


Ha die Letterkrijger Realist,

Je antwoord is in mijn ogen WEER heel zielloos en het voelt ook zo aan jouw geschrijf. Dat vind ik jammer voor Pacha Mama/ Moeder aarde. Ps ga niet inburgeren, maar wordt een WERELDBURGER :-):-)

En mij bevalt het leven uitstekend en het is echt Gringo gedrag van je meneer de letterkrijger om voor een ander te oordelen.

Jij hebt ook problemen met realiteit betreft Gaza, dat jij het ongepast vind om deze info te plaatsen. Je geschrijf lijkt op die van een boekenworm, althans zo kom jij over.
En over het woord boekworm, ai ai ai die letterkrijgers en leden van het Boekenvolk hebben voor iedereen weer een bijnaam met negatieve klank... Maar Wilders aanhang kan niet zeggen, dat ik niet ben ingeburgerd betreft woorden :-) :-)
Hier voor je een mensaje/boodschap uit el Nuevo mundo en misschien is dit niet ongepast voor JOUW en met geluid beluisteren, misschien ga je dan ALGO/IETS voelen, althans dat hoop ik voor je en hopelijk kunnen we dat ook aan je schrijfstijl daarna aflezen, meneer de letterkrijger en bewoner van het land met de laagste ligging op Moeder aarde.

Hopi message from EldersEn als je gaat leven als een latino met een ziel en niet zoals Maxima, dan is Mi casa Tu casa in Zuid Amerika :-) :-)
Maar ik voel dat jij dan nog een hele weg hebt te gaan, maar ach als jij de Tijd niet als lineair beschouwt, dan komt het ook met jouw ALMA/ziel wel goed, maar voorlopiog vier ik geen Fiesta met je, maar maak je niet druk, want er zijn genoeg MEDElanders waar ik wel LOL mee beleef.

Ps eet jij dit soms en geef je dit aan je kids als
Happy meal!

45 Day Life of a Broiler Chicken


Saludos para TODOS en veel :-):-):-) voor in Letterkrijger genaamd Realist zijn ALMA/ziel.
Nvdr: De toon mag gerust wat gematigder...
Op 14-01-2010 18:40:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: Senjor el guerrero de Letras,

Ik kom weer teru g op Gaza
GAZA 2009 (09:16)

http://www.garagetv.be/video-galerij/ticia/filmpje_gaza.aspx

Als ik de bovenstaande beelden tot mij in laat komen en vervolgens in mijn ziel en brein tracht te verwerken, dan voel ik mij machteloos en ook bijna hopeloos, echter dat beetje hoop wat erbij mij over was en zoals een andere gezegde luidt: Hoop doet leven, is in mijn geval dat ook zo gegaan. Ik ben weer ouderwets zelf op onderzoek gegaan en daarbij veel gebruik gemaakt van het World Wide Web en EIGEN ervaringen. En zie op de onderstaande links, hoe de westerse maatschappij zichzelf VERNIETIGT en dat vind ik voor mijn medemens heel triest. Echter voor Pacha Mama (Moeder Natuur) ben ik heel blij, dat de periode waarin de verdichting van materie (Westerse samenleving) zijn hoogtepunt heeft bereikt en ten einde zal komen. En dat laat ik de Leden van de Indoor House Tribes (Huiselijke Letterkrijgers ..) gewoon ZELF doen en AFMAKEN, die arme blanke broeders en zusters van het Universum en ik hoop voor je, dat de onderstaande beelden voor zich spreken.
MIJN ASPARTAAM (Gringo suiker) EXPERIMENT
EEN VROUWELIJKE RAT ONTWIKKELDE EEN BORSTTUMOR
ZO GROOT DAT ZE HET VAAK ALS KUSSEN GEBRUIKTE

http://www.aspartaam.nl/experiment/mijn_aspartaam_experiment1.html

KILLER AT LARGE trailerThe World’s First Bionic BurgerObesitas bron van zorg

http://www.kring-apotheek.nl/zz/zz57.html

Ps als je aan obesitas lijdt, aub ga niet naar de apotheek, want daar zijn de meeste pillen ook gemaakt door de industrie genaamd PETROCHEMIE.

'GENERATION RX' Documentary TrailerFarmaceutische industrie ontmaskerd in twee Tros Radar uitzendingenDocumentaire: Psychiatrie, Een Industrie Des Doods

http://video.google.nl/videoplay?do

Saludos para TODOS,
Pablo
Op 14-01-2010 18:53:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo: en om af te sluiten, hierbij weer enkele mensajes uit "el nuevo mundo" m.b.v. DVOC :-):-)
honor native american peopleSurviving Columbus (1of3)Surviving Columbus (2of3)Surviving Columbus (3of3)Wie gedraagt zich PRIMITIEF!!!!

Saludos para TODOS,

Pablo
Op 14-01-2010 19:08:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Zozo, uitgeraast? Het zit je allemaal erg dwars amigo. Vervelend voor je.

Snap nog niet echt wanneer ik wel of niet een ziel heb.

Verder een interessante beredenering over hoe ik leef en wat ik eet. Zou het je best willen vertellen, maar ik ga weer verder met mijn boek

het gaat je goed amigo, ik hoop dat je een beetje rust kan vinden.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 14-01-2010 22:13:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: ¡Ay, caramba! Pablo
"We're all mad here."
Op 14-01-2010 22:26:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pablo:
Realist:

Zozo, uitgeraast? Het zit je allemaal erg dwars amigo. Vervelend voor je.

Snap nog niet echt wanneer ik wel of niet een ziel heb.

Verder een interessante beredenering over hoe ik leef en wat ik eet. Zou het je best willen vertellen, maar ik ga weer verder met mijn boek

het gaat je goed amigo, ik hoop dat je een beetje rust kan vinden.


Ha die Hermano de las Estrellas genaamd Realist,
Jij blijft een ouwe overheerlijke Letterkrijger (overjarig weet ik niet of je dat bent :-):-), althans in mijnALMA :-) :-)

Misschien minder acht een boek zitten en meer naar afuerra gaan Hermano Realistico :-) :-) Je knickname klinkt als Maxima, maar dan de mannelijke versie :-):-) Muy GRINGO:-):-)

Ik geef wel toe, dat Letters bij mij ook een SENTIDO/GEVOEL opwekken in mi Alma, oeps ik ga inbnurgeren of heb ikzelf ook een Super EGO :-):-), dan lijk ik toch ook een beetje op een Gringo, ach we zijn uiteindelijk allemaal Hermanas y Hermanos de las Estrellas van elkaar, mi Amigito Reralistico :-):-)

en dit vind ik ook heel triest hoe Den Hollander met zijn Hollandse broeders en zusters omgaat,

De Onrendabelen (De Gringos Allochtoon :-):-) )

De VARA-film ‘De Onrendabelen’ gaat over een groeiende groep mensen, die niet kan niet voldoen aan de steeds strengere eisen in de prestatiemaatschappij. ´De Onrendabelen´ was vrijdag 20 november 2009 om 20.15 uur te zien op Nederland 2.
http://omroep.vara.nl/De-Onrendabelen.5701.0.html

Marcel van Dam is een Salon socialist , maar de boodschap in zijn docu is wel realistisch.

Maar ik heb hoop en hoop doet VIVIR/LEVEN en waarom, zie onderstaande film Hermano Realist en misschien gaat jouw Agua in je lichaam ervoor zorg dragen, dat je Alma gaat gloeien en bloeien...

Water: The Great Mystery 1/8 HD (FULL Documentary)en nu ga ik Fiesta vieren con mucho :-):-):-):-)
Saludos y un buen fin de semana para TODOS,
Pablo

Op 15-01-2010 18:04:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Theo: Laatste tijd nogal wat blogs met het onderwerp dat anderen (misschien illegaal) meer verdienen.
Als je buurman meer verdiend dan jij, heeft hij het gewoon beter gedaan dan jij. En als hij geld krijgt om niks te presteren, heeft hij het helemaal beter geregeld dan jij.

(Helaas heb ik het zelf niet zo goed geregeld, en moet ik gewoon hard werken en presteren om mijn geld te verdienen)

Blogs die gebaseerd zijn op niets ander dan afgunst dus.
En wat heeft dat met grenswetenschap te maken?
(bericht gewijzigd op 15-1-2010 18:50:16)
Op 15-01-2010 18:47:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Theo:
...Als je buurman meer verdiend dan jij, heeft hij het gewoon beter gedaan dan jij. En als hij geld krijgt om niks te presteren, heeft hij het helemaal beter geregeld dan jij...

Wat heeft hij dan precies beter geregeld? Hij heeft meer geld, dat is alles. Is hij ook gelukkig? Kent hij liefde, vergeving, compassie? Ik heb een inkomen iets boven bijstandniveau, heb ik 'het' dus in jouw redenatie niet goed gedaan... Vreemd, want ik ben wel gelukkig. Ik heb alleen weinig geld te besteden. Je haalt jezelf ook naar beneden; natuurlijk doe je het wel goed! Je verdient misschien minder dan je buurman. So what? Je buurman gaat misschien vroeg dood van de stress.
Is it electrickery?
Op 15-01-2010 22:01:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Of z,n buurman is heel rijk en heel gelukkig en wordt 100 jaar.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 16-01-2010 13:21:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Realist:

Of z,n buurman is heel rijk en heel gelukkig en wordt 100 jaar.

Dat gun ik hem van harte.
Ik struikelde over 'meer geld hebben' = 'het beter gedaan hebben' maar dat was wel duidelijk denk ik.
Koffie!
Is it electrickery?
Op 16-01-2010 13:27:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pietje Puk: Jos Elbers, voormalig college van bestuur voorzitter van INHOLLAND, wilde 500.000 euro mee, omdat hij er mee stopte.
Vond de hogeschool niet zo'n goed idee, vanwege de uiteraard slechte publiciteit die het zou veroorzaken.
Dus hebben ze het niet onder de noemer OPROTPREMIE gezet, maar nu is meneer Jos Elbers na zijn vertrek nog 5 jaar in dienst voor advies.
Prijskaart: 500.000 euro.

OPEN DIE BOEKHOUDINGEN, VAN HOGESCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ZORGINSTELLINGEN, GEMEENTES, VERENIGINGEN, BELASTINGEN, WIJ WILLEN ZIEN WAAR HET ALLEMAAL NAAR TOE GAAT!!!!!!
Op 20-01-2010 10:48:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
Pietje Puk:

Jos Elbers, voormalig college van bestuur voorzitter van INHOLLAND, wilde 500.000 euro mee, omdat hij er mee stopte.
Vond de hogeschool niet zo'n goed idee, vanwege de uiteraard slechte publiciteit die het zou veroorzaken.
Dus hebben ze het niet onder de noemer OPROTPREMIE gezet, maar nu is meneer Jos Elbers na zijn vertrek nog 5 jaar in dienst voor advies.
Prijskaart: 500.000 euro.

OPEN DIE BOEKHOUDINGEN, VAN HOGESCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ZORGINSTELLINGEN, GEMEENTES, VERENIGINGEN, BELASTINGEN, WIJ WILLEN ZIEN WAAR HET ALLEMAAL NAAR TOE GAAT!!!!!!


Slim van ze, niks over in de media waargenomen.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 20-01-2010 11:38:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden