Engelen zoals die afgebeeld staan op schilderijen die het hebben over de geboorte van Jezus kunnen anatomisch gezien niét vliegen. Geen gezever, het is wetenschappelijk bewezen door Professor Roger Wotton van de College London University. De gewaardeerde bioloog vergeleek de fysiologie van vliegende dieren met de weergave van godsdienstige en mythische creaties in kunstwerken en kwam tot de bevinding dat feeën en engelen boven de kerststal of in de kerstboom daar onmogelijk op eigen krachten geraakt zijn.

Volgens Wotton kunnen engelen met gevleugelde armen of vleugelachtige uitstulpingen op de bovenrug niet vliegen: "Zelfs een oppervlakkige blik naar representatieve kunstwerken laat zien dat engelen of lieve kindjes niet op eigen kracht kunnen opstijgen, en als ze voor een zweefvlucht opteren dan zouden ze bij de lancering aan grote windsnelheden worden blootgesteld. Zulke grote windsnelheden dat ze weggeblazen worden en geen vleugels meer nodig hebben om door de lucht te vliegen. Giotto di Bondone, een Italiaans kunstschilder en architect die leefde op het einde van de dertiende, begin veertiende eeuw, schilderde een engel met één enkele stijve vleugel op z'n rug die gebruikt zou kunnen worden voor zweefvluchten. Maar als de engel inderdaad door de lucht kan zweven, hoe zit het dan met het open- en samenvouwen en de stijfheid van de vleugel?".

De bewening van Christus
(De bewening van Christus, Giotto, 1304-1313)

Engelen spelen een belangrijke rol in Joods-Christelijke en Islamitische tradities. In verschillende passages van de Bijbel wordt er daadwerkelijk gezegd dat engelen vliegen, onder andere in Jasaja 6, vers 2: "Serafs stonden boven Hem opgesteld, elk met zes vleugels: twee om het gelaat te bedekken, twee om de voeten te bedekken, twee om te vliegen." en vers 6: "Maar één van de serafs vloog op mij af met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen."

Engelen spreken vandaag blijkbaar nog tot de verbeelding: een enquête uit 2008 openbaarde dat veel Amerikanen in engelen geloven. Circa 68 percent van de 36.000 ondervraagde volwassenen denkt zelfs dat er ook nog in onze tijden over de hele wereld engelen en demonen aan het werk zijn. De studie van Wotton onderzocht ook waarom de engelenmythologie nog steeds zo sterk aanwezig is:

"Het bekijken van deze dingen onderwijst ons iets over wat we geloven en over wat concreet is. Engelen zijn zeer krachtige godsdienstige iconen voor gelovige mensen. De gelijkenis van engelen met mensen voegt daar een bepaalde macht aan toe: engelen hebben vleugels omdat ze meer dan gewone mensen zijn, ze zijn boodschappers naar de hemel en moeten dus kunnen vliegen. Feeën komen uit een onvriendelijke onderwereld en zijn een spreekbuis naar onze wereld. Vliegende feeën zijn een manier om de reistijd in te korten."

Mocht u deze nacht of morgenochtend een engel zien vliegen, dan weet u bij wie er wat schort.

antitoerisme : daarbij ga je uit van aardse zwaartekracht
uiteraard is die niet van toepassing in de hemel
In de bijbel dalen engelen slechts neder maar opstijgen doen ze niet
dus dikke flauwekul dit zogenaamde onderzoek

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 31-12-2009 17:23:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : daarbij weet je ook niks over de kracht van de vleugels
als je maar snel genoeg wapppert met die dingen kun je zelfs vliegen bij aardse zwaartekracht

we hebben het tenslotte niet over vogels
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 31-12-2009 17:25:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Engelen komen eerst voor in het boek Genesis uit het oude testament. Dit waren de bewakers van het hof van Eden. Later heeft Genesis het over engelen die uit de hemel kwamen en aardbewoners tot vrouw namen; Welke volgens Sitchin's interpretatie de "Igigi" waren, de Marskolonie van de Nibiruanen, die met een rebels plan naar de Aarde waren gekomen. (De Aardekolonie heette de "Annunaki". Nageslacht van mens en engel heette "Nefilim".) Engel betekend letterlijk "boodschapper". Waarschijnlijk openbaarden deze engelen zich gewoonlijk alleen aan de mens als men een boodschap te verkondigen had van de "goden"/God. ("God" staat in het originele Hebreeuwse OT in meervoud.)

Als je het mij vraagt waren deze zogenaamde engelen mogelijk deze technologisch zeer geavanceerde Annunaki die met een soort van jetpak met vleugels over het land konden vliegen. (Dat mag misschien wel vreemd klinken maar het verhaal van Ezechiël is vreemder. )

Afbeeldingen uit het oude Soemerië (Nu zuid-Irak):Interpretatie van het Genesisverhaal over de engelen die naar de aarde kwamen:


Interpretaties van Bijbelboek Ezechiël:Hier meer over dit onderwerp:
http://truemyths.com/Introduction.htm
(bericht gewijzigd op 31-12-2009 18:11:49)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 31-12-2009 17:27:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : ja die oude soemirische religie heeft een leuke revival doorgemaakt op internet
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 31-12-2009 17:31:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
antitoerisme :

ja die oude soemirische religie heeft een leuke revival doorgemaakt op internet


Dit heeft in principe niet direct iets met Soemerische religie te maken.
(bericht gewijzigd op 31-12-2009 17:41:42)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 31-12-2009 17:35:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kat: Levitatie (?) daar denk ik aan.
Dan heb je die vleugels niet echt nodig.
Op 31-12-2009 18:32:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Waarom zou je als geestelijk wezen uberhaupt vleugels nodig hebben? Ze kunnen vast wel vliegen of wat je daaronder verstaat maar vleugels zijn daarbij niet nodig.
Het is wel zo dat volgens de joodse mythes in de hemelen niemand mag zitten. Alleen hij, you know who, is gezeten op zijnen troon.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 31-12-2009 18:59:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bert(AWRvB): Demonen zijn buitenaardse wezens!

Engelen die werden afgebeeld in het Midden-Oosten zijn gewone mensen die snel kunnen lopen net zoals dieren die vleugels bezitten. Die vleugels zijn de tekens die snelheid weergeven.

In het Midden-Oosten lopen mensen al vele vele eeuwen met grote vleugels op hun schouders om te voorkomen dat de schouders en rug verbranden tijdens het werk op het land.

Die zingende engelen die gehoord worden in Israel zijn de vele trekvogels die overvliegen.

Ik weet verder zeker dat 'overledenen' en anderen contact kunnen hebben met levenden zoals onder andere bij Derek Ogilvie gebeurt.
Op 31-12-2009 19:07:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Bert(AWRvB):

Demonen zijn buitenaardse wezens!Volgens mij zijn demonen niets meer en minder dan slechte negatieve entiteiten, geen "wezens".
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 31-12-2009 19:36:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Engelen hebben inderdaad geen vleugels nodig en ook geen lucht Hetgeen mensen hemel noemen is voor een menselijk wezen bovendien een uiterst vijandige omgeving.
De ziel voelt zich het best op een hoog trillings nivo.
Het gaat hierbij om frequenties die door de wetenschap nog niet gemeten zijn gewoon omdat die zo hoog zijn.
De nieuwe deeltjes versneller is een fietslampje op de schaal van potentiele energie.
De hemel is als een stadion lamp.
Bovendien is de hemel niet overal even aangenaam,de hemel omvat alle ruimte en dus ook plekken waar het minder aangenaam is zoals de planeet waarop u zich momenteel bevindt.
Stroom moet vloeien.
Op 31-12-2009 19:38:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: Vliegen kunnen ook niet engelen, de sport waarbij men met be-ulp van een engel vissen probeert te vangen.
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 31-12-2009 19:48:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Maan:

antitoerisme :

ja die oude soemirische religie heeft een leuke revival doorgemaakt op internet


Dit heeft in principe niet direct iets met Soemerische religie te maken.

jawel
alleen toegeven willen jullie het niet
zit eigelijk op hetzelfde niveau als scientology
leuk om in de oude religies van alles op te duikelen
alleen soms draven mensen door
net als dat verhaal van 2012
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 01-01-2010 1:31:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
antitoerisme :

jawel
alleen toegeven willen jullie het niet
zit eigelijk op hetzelfde niveau als scientology
leuk om in de oude religies van alles op te duikelen
alleen soms draven mensen door
net als dat verhaal van 2012Welnee, de Soemeriërs waren, zover ons bekend, de eerste beschaving die het schrift gebruikte en beschreven hierop o.a. hun wetten, gedichten, verhalen en geschiedenis.

Ik ben van mening dat de verhalen met betrekking tot de Annunaki en dergelijke bedoeld waren als historische overleveringen van de Annunaki zelf. De inhoud van deze teksten heeft dan ook niets met godenverering te maken maar behandeld strikt de chronologie van de tijd toen de zogenaamde "goden" regeerden voordat de mens het overnam.

Het Epos van Gilgamesj heeft meer het karakter heeft van een verhaal met symboliek, of misschien een historisch document dat na meerdere malen doorvertellen een interessanter verhaal is geworden, maar ook dit heeft niets te maken met religie.

Heeft ook niets te maken met Scientology; Het zijn vertalingen van de Soemerische kleitabletten met her en der wat eigen interpretatie van de vertaler (Zecharia Sitchin) en niets meer dan dat. Zijn het slechts mythes of hebben ze mogelijk een kern van waarheid? Vanwege de aanwezigheid van geavanceerde technologie in de oudheid (waar Erik von Daniken vroeger al eerder op wees) denk ik denk dat laatste.

Je zou misschien wel denken van "als ze zo geavanceerd waren waarom gebruikten ze dan geen papier in plaats van kleitabletten?"; Maar van papier zou maar weinig overgebleven zijn na 4000 jaar v.C. De kleitabletten zijn daarentegen nu nog steeds in uitstekende staat.

En wat bedoel je met "dat" verhaal van 2012? Er zijn namelijk *nogal* veel verschillende theorieën en stellingen met betrekking tot 2012.
(bericht gewijzigd op 1-1-2010 2:39:44)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 01-01-2010 2:24:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lemetje: Iedereen van GW een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar en dat jullie nog lang zo door mogen blijven gaan!

Zouden engelen ook niet een genetisch gemanipuleerd wezen kunnen zijn? Als de Nefilim en de Annunaki dat konden, ze hebben de mens gemaakt tot wat hij nu is, was het een koud 'kunstje'.
Zou het kunnen zijn dat een engel een alien was met een apparaat op zijn rug om te vliegen en dat de 'vleugels' een soort van stabilisator was net als vleugels van een vliegtuig? De Soemeriers en de latere kerkgeleerden hebben het waarschijnlijk niet in het echt gezien en 'vleugels' uitgebeeld zoals vleugels van vogels eruit zien. Zonder vleugels kun je immers niet vliegen!

Op 01-01-2010 7:48:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Lemetje:

Iedereen van GW een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar en dat jullie nog lang zo door mogen blijven gaan!

Zouden engelen ook niet een genetisch gemanipuleerd wezen kunnen zijn? Als de Nefilim en de Annunaki dat konden, ze hebben de mens gemaakt tot wat hij nu is, was het een koud 'kunstje'.
Zou het kunnen zijn dat een engel een alien was met een apparaat op zijn rug om te vliegen en dat de 'vleugels' een soort van stabilisator was net als vleugels van een vliegtuig? De Soemeriers en de latere kerkgeleerden hebben het waarschijnlijk niet in het echt gezien en 'vleugels' uitgebeeld zoals vleugels van vogels eruit zien. Zonder vleugels kun je immers niet vliegen!

Of wellicht plakten die aliens gewoon wat veerkes op hun levitatie-apparaat om het voor de mens in een begrijpelijk kader te plaatsen.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 01-01-2010 15:33:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Unbeliever:
@© Thomas Renneboog,
Ik weet niet of het u bekend is maar engelen zijn nagenoeg gewichtsloos.
Op 01-01-2010 16:12:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Ja Horus:

Lemetje:

Iedereen van GW een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar en dat jullie nog lang zo door mogen blijven gaan!

Zouden engelen ook niet een genetisch gemanipuleerd wezen kunnen zijn? Als de Nefilim en de Annunaki dat konden, ze hebben de mens gemaakt tot wat hij nu is, was het een koud 'kunstje'.
Zou het kunnen zijn dat een engel een alien was met een apparaat op zijn rug om te vliegen en dat de 'vleugels' een soort van stabilisator was net als vleugels van een vliegtuig? De Soemeriers en de latere kerkgeleerden hebben het waarschijnlijk niet in het echt gezien en 'vleugels' uitgebeeld zoals vleugels van vogels eruit zien. Zonder vleugels kun je immers niet vliegen!

Of wellicht plakten die aliens gewoon wat veerkes op hun levitatie-apparaat om het voor de mens in een begrijpelijk kader te plaatsen.


Dat denk ik zelf ook. Volgens Sitchin's vertaling/interpretatie zagen hun "ruimtepakken" er namelijk uit als adelaarskostuums en hun duikpakken als viskostuums. Wel, zo staan ze ook afgebeeld op de muren en kleitabletten. Waarom? Misschien een kwestie van stijl?

(Ironisch genoeg lijken deze sprekend op het kostuum van een bisschop. De mijter is hier namelijk de vissenkop. Ik geloof dat dit geen toeval is omdat de vis namelijk ook een belangrijk Christelijk symbool is. Men zegt dat vele Christelijke,katholieke rituelen hun oorsprong in de Egyptische religie hadden, welke namelijk zeer ritualistisch was.)
(bericht gewijzigd op 1-1-2010 16:28:56)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 01-01-2010 16:12:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: Ze kunnen wel vallen, uit de hemel geworpen worden om ter aarde storten!?
"We're all mad here."
Op 03-01-2010 10:32:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Waar komt al die wijsheid over engelen vandaan. Is er een aan de bedrand verschenen en heeft alles uitgelegd. En waarom denkt men dat er een bevolking was met vooruitstrevende technologieen. Er zijn wat beeldwerken neergezet, maar heel bijzonder zijn ze niet. De meeste zijn al verklaard, hoe ze gebouwd zijn. En waarom er allerlei "vreemde" afbeeldingen op muren staan is omdat men het zelf niet kon verklaren en op basis van verhalen dingen heeft "gecreerd". Tekst was voor weinige beschikbaar en aangezien je er wel even mee bezig was moest het wel wat interessants zijn. Engelen worden misschien wel zo weergegeven omdat belangrijke mensen zich wilde identificeren met de zon. Een zon die opsteeg en hoe? misschien net als een vogel, en zie je die vleugels niet door het velle licht. Ook de tekens op muren van bijvoorbeeld helikopters is al achterhaald. Aan de slijtage van die tekens is te achterhalen wat er voorheen stond. Gewoon tekst dus. Onze technologie van tegenwoordig is ook maar beperkt en deels aankomen waaien. We hadden ook hele andere technologieen kunnen hebben die we als normaal beschouwden. En dan kloppen die tekens weer niet, en andere weer wel. Demonen zijn ook maar een verzinsel van de bijbelcreatoren in de 3e en 4e eeuw. Wat alleen goed bestaat als er iets slechts is. Daarnaast kun je angsten ook op enge manieren uitdrukken. Er zijn vele theorieen over uiteraard de dingen die we nog niet weten. Maar ooit kunnen we alle geloven loslaten en weer nieuwe geloven vinden . Het is iets menselijks om te geloven. Want we willen alles weten en wat we niet weten wordt dan een geloof.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 04-01-2010 21:38:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: @Realist:

Ik deel je mening over de helikopter en dergelijke in Abydos. Maar deze beeldtekeningen hierboven zijn zowel op muurdecoraties als op de Soemerische kleitabletten te vinden. Op deze kleitabletten echter, vallen onder andere opmerkelijke historische verslagen te vinden welke volgens Zecharia Sitchin vertellen over een beschaving dat een oorsprong buiten onze Aarde had. Is het mythe of werkelijkheid? Zijn Sitchin's vertalingen correct? Dat laat ik aan een ieder over maar vanwege vele aanwijzingen denk ik dat hij op het juiste spoor is en dat de zogenaamde wetenschappers dat niet zijn die zijn werk ontkracht zouden hebben:

1. Opmerkelijk gelijksoortige verhalen uit andere culturen, zoals uitgebreidere versies van de verhalen uit het boek Genesis en het doen en laten van de Egyptische (Zonne)goden.

2. Nog onbekende "geavanceerde" technologie waarmee onder andere de megalithische bouwwerken uit de oudheid gemaakt zouden kunnen zijn. De grootste piramides van Gizeh kunnen we vandaag de dag met onze huidige technologie nog niet eens nabouwen(!) Er zijn ook vele artefacten gevonden die niet eens in de oudheid zouden hebben kunnen bestaan, (out of place artifacts) wat bewijst dat wij op bepaalde vlakken een verkeerd beeld van de geschiedenis hebben(!)

3. Piramides over de gehele wereld gebouwd op specifieke leylijnen van de Aarde. Waar haalden ze deze kennis vandaan en waarvoor gebruikten ze het?

4. Zeer geavanceerde kennis over astrologie en astronomie (welke vroeger één waren.) Waar hadden ze deze vandaan.

En zo is er nog veel meer. Kijk bijvoorbeeld maar eens op http://www.ancientmysteries.eu
(bericht gewijzigd op 5-1-2010 0:04:11)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 05-01-2010 0:03:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: 1: Deze verhalen komen idd veel voor bij verschillende relegieen omdat de basis uit hetzelfde gebied komt. Wij allen hebben eenzelfde geschiedenis.

2: De piramides zijn al lang ontrafelt. Het gene wat nog vaag blijft zijn enkel enorme stenen die over grote stukken land zijn verplaatst. Dus niet de kiezels van de piramides. maar blokken van meters lang. Maar misschien hadden ze daar een heel simpele makkelijke manier voor. Ook de artifacten als bijvoorbeeld de bagdag batterij is bijzonder maar ook weer niet hemels. batterijen zien er tegenwoordig heel futuristisch uit, maar de werking is niet heel spannend. (een kikkerpoot tegen een stuk metaal geeft al een reactie).

3:Leylijnen zijn ook niet echt verklaard als iets bijzonders toch. Misschien zijn het aardmagnetische lijnen of sterkere gesteenten die ze op een maniertje konden vinden.

4: Vroeger had je nog geen lichtvervuiling. Sterren waren goed zichtbaar. Daarnaast hadden ze geen xbox om de tijd te verdoen. Ik denk dat het iets was waar veel aandacht aan gegeven is.

Ik denk dat men best dingen wist die men weer vergeten is of die wel of niet herontdekt zijn. Beton is ook zo'n voorbeeld. Het is zo dat onze huidige wereld ook nog steeds behoorlijk primitief is. Ik denk dat we over een jaar of 200 echt al veel meer weten over onze geschiedenis. En dan komen die technieken ook naar boven. Het zijn echt de krenten in de pap, wat er gevonden is. Maar als je een beetje relativeerd is het echt niet zo heel spannend. En verhalen over een superieure beschaving is toch een beetje nattevingerwerk.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 05-01-2010 17:17:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Eén ding is zeker, engelen kunnen ook niet koken. Daarom kook ik altijd zelf en mag m'n engeltje genieten van mijn kookkunsten.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 05-01-2010 17:32:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: als bijvoorbeeld de Egyptenaren over ''onbekende geavanceerde technologie'' beschikten, waarom waren ze dan in sommige opzichten zo primitief? neem de gezondheid. maximale leeftijd 35 jaar, niet raar als je de medicijnen kent. vermalen ezelshoeven, gestampte aardwormen & schaamlippen; past beter bij een primitief volk dan bij een hoogontwikkelde technologische beschaving.

(Ps:bovenstaande is ca. 1500 voor Christus)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 05-01-2010 18:34:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Realist:

1: Deze verhalen komen idd veel voor bij verschillende relegieen omdat de basis uit hetzelfde gebied komt. Wij allen hebben eenzelfde geschiedenis.

2: De piramides zijn al lang ontrafelt. Het gene wat nog vaag blijft zijn enkel enorme stenen die over grote stukken land zijn verplaatst. Dus niet de kiezels van de piramides. maar blokken van meters lang. Maar misschien hadden ze daar een heel simpele makkelijke manier voor. Ook de artifacten als bijvoorbeeld de bagdag batterij is bijzonder maar ook weer niet hemels. batterijen zien er tegenwoordig heel futuristisch uit, maar de werking is niet heel spannend. (een kikkerpoot tegen een stuk metaal geeft al een reactie).

3:Leylijnen zijn ook niet echt verklaard als iets bijzonders toch. Misschien zijn het aardmagnetische lijnen of sterkere gesteenten die ze op een maniertje konden vinden.

4: Vroeger had je nog geen lichtvervuiling. Sterren waren goed zichtbaar. Daarnaast hadden ze geen xbox om de tijd te verdoen. Ik denk dat het iets was waar veel aandacht aan gegeven is.

Ik denk dat men best dingen wist die men weer vergeten is of die wel of niet herontdekt zijn. Beton is ook zo'n voorbeeld. Het is zo dat onze huidige wereld ook nog steeds behoorlijk primitief is. Ik denk dat we over een jaar of 200 echt al veel meer weten over onze geschiedenis. En dan komen die technieken ook naar boven. Het zijn echt de krenten in de pap, wat er gevonden is. Maar als je een beetje relativeerd is het echt niet zo heel spannend. En verhalen over een superieure beschaving is toch een beetje nattevingerwerk.


De nieuwe docu "the Pyramid Code" zeker nog niet gezien? (5 delen): http://podblanc.com/pyramid-code-1-band-peace
Deel 2 gaat over geavanceerde technologie.

De piramiden zijn zeker nog niet ontrafeld. Bij lange na nog niet. Het optillen van de stenen is trouwens een groter raadsel dan het verslepen ervan.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-01-2010 1:05:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: @Studentje:

De hedendaagse vastgeroeste egyptologie doet wel meer veronderstellingen en giswerk welke schaamteloos als feit wordt gepresenteerd; Het zal me niet verbazen dat deze claims ook daarop gebaseerd zijn maar ik weet het niet. De Egyptenaren waren volgens mij minder primitief dan de huidige egyptologie denkt dat ze waren. Als er een voor ons onbekende technologie beschreven of afgebeeld staan dan zouden wij het niet als zodanig herkennen met onze "westerse" ogen.

Als je mijn visie wilt horen: Het waren niet de Egyptenaren van het Oude Koninkrijk die deze geavanceerde technologie met zich meebrachten, maar de veel oudere beschaving die daarvoor heerste. (Noem het Atlantis, goden of Annunaki of wat dan ook.) Volgens mediums als Edgar Cayce zou de Grote Piramide en de Sfinx van Gizeh ongeveer in 10.500 v.C. gebouwd zijn, wat overeenkomt met de water-erosie theorie van de Sfinx.

Het gebruik van "geavanceerd" is trouwens betrekkelijk. Men zou mogelijk kennis hebben gehad van onder andere: healing dmv geluid en kristallen, het gebruik van kristallen als energiebron en gedachteopslag (kristallen schedels), het zeer fijn bewerken van onzettend hard gesteente mbv geluidsgolven, het tijdelijk opheffen van de druk van de zwaartekracht (zie http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/nieuweenergie/4.html en zoek naar "inductieresonantie". Zie ook het verhaal achter "Coral Castle" , luchtvaart dmv vliegende "platforms"/luchtschepen (Vailixi), en voor ons "magisch" lijkende operaties. (Bronnen: boek "Atlantis" van Andrews en medium Cottrell.)

Ik denk dat de tijd zal vast nog komen dat we het een en ander zullen kunnen bewijzen. Er valt trouwens nog genoeg te onderzoeken; Het westelijke deel van Egypte is bijvoorbeeld nog niet eens onderzocht, wat Zahi Hawass om de een of andere reden tegenhoudt. Wie weet ligt er nog een Vailixi of Vimana onder het zand verscholen. ( http://www.jmooneyham.com/technologies-prehistoric-airships.html )
(bericht gewijzigd op 6-1-2010 2:55:25)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-01-2010 1:25:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: De piramides zijn wetenschappelijk gezien ook gebouwd in 10500 bc. Dit omdat de aarde toen op een bepaalde manier stond ten op zichte van de sterren(orion etc), dat het licht van de sterren de piramides binnen viel. Dit omdat de aarde een bepaalde draaiing maakt die 26000 jaar duurt. Dus over ongeveer 12500 jaar klopt het weer. De Sfinx komt idd ook uit die tijd. Eerst had ie waarschijnlijk een leeuwnkop(in verhouding met zn lijf). Die is door wind erosie versleten en er is dus later een nieuw hoofd in gemaakt. Een hoofd van de farao's , die dus later leefden
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 06-01-2010 10:12:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Realist:

De piramides zijn wetenschappelijk gezien ook gebouwd in 10500 bc. Dit omdat de aarde toen op een bepaalde manier stond ten op zichte van de sterren(orion etc), dat het licht van de sterren de piramides binnen viel. Dit omdat de aarde een bepaalde draaiing maakt die 26000 jaar duurt. Dus over ongeveer 12500 jaar klopt het weer. De Sfinx komt idd ook uit die tijd. Eerst had ie waarschijnlijk een leeuwnkop(in verhouding met zn lijf). Die is door wind erosie versleten en er is dus later een nieuw hoofd in gemaakt. Een hoofd van de farao's , die dus later leefden


Het punt is dat de door jouw genoemde stelling juist niet geaccepteerd is in de egyptologie. De Orion-theorie klopt overigens ook niet helemaal en het computermodel daarachter ook niet (schijnt dat de sterren zich niet op de juiste manier verplaatsen zoals in dat computermodel.) Volgens Cottrell gaat het om het sterrenbeeld Kleine Beer met de Grote Piramide als Polaris (de poolster) en ook niet Cygnus/Zwaan zoals Andrew Collins denkt. Niemand weet precies wie het hoofd vd Sfinx moet uitbeelden maar na Sitchin's werk gelezen te hebben kan het zowel Thoth/Hermes als Ra zijn, ik meen zelf dat laatste omdat hij ook lang geheerst zou hebben nog voor het Oude Koninkrijk.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-01-2010 13:18:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Sjongejonge zeg...typisch geval van nutteloos onderzoek. Gelijk al de eerste zin:
uit artikel:

Engelen zoals die afgebeeld staan op schilderijen die het hebben over de geboorte van Jezus kunnen anatomisch gezien niét vliegen.

Maarja.. ze weten ook niet hoeveel slagen per minuut deze vleugeltjes kunnen maken
Het is al eerder gezegt, maar nogmaals:

je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 06-01-2010 14:32:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: @ Maan

ik zit nu op NG te kijken en dat gaat over onderzoeken in westelijk egypte. Het geeft aan dat de egyptenaren eerst in de woestijn leefden voordat ze naar de nijl trokken. Dan hebben we het over 6000 tot 3000 bc. We komen zo al dichterbij
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 06-01-2010 22:00:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Van vogels kunnen we veel leren over vliegen.
Vogelafbeeldingen zien we op veel oude grafmonumenten terug.
Tijdens onze embryonale ontwikkeling zien we op de plaatjes in het boek Voor de geboorte van Lennart Nillson o.a vogel afbeelding en
een zeepaardje.
http://www.begraafplaats.org:80//info/clipart/symbolen/index.htm
Aan het eind van de chromosomen zit een telomeer.
Vogels vliegen en krijgen daardoor langere telomeren.
Dit hebben wetenschappers aangetoond bij het Vaals stormvogeltje.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Telomeer
Willen wij als mens ons DNA veranderen moeten we zorgen voor langere telomeren. Dit kan door toevoeging van water en zuurstof.
Bryan Sykes, geneticus, heeft met zijn onderzoek aangetoond
dat de ijsman tussen de 5000 en 5350 jaar oud zou zijn geweest, hij lag in het ijs en zijn lichaam was niet in aanraking geweest met de vernietigende krachten van water en zuurstof die langzaam zijn DNA zou vernietigen.http://www.sintermeerten.nl/projecten/geschiedenis/projecten/Oetzi/%D6tzi1.htm
Er zijn vijf belangrijke aggregatietoestanden en vijf elementen.
Einstein heeft gezegd als we het heden willen begrijpen moeten we een stukje nemen van het verleden en de toekomst.
Dan zou je a.h.w een superatoom kunnen worden.
Wellicht is dit weer een andere naam voor tachyon.
Bose Einstein Condensate Daniel Kleppner:
let op bewegingen als van in de baarmoeder........kinderen vinden kermis leuk, dat is een herkenning van een trilling in hun eigen energieveld die ze herkennen.

Wat Geoffrey West zegt is echt wel mogelijk:
http://benniemols.blogspot.com/2008/02/het-dutje-van-de-olifant.html
Stefhan Hawking heeft gezegd het Kosmos geheim bestaat uit zeven letters = Toekomst. Paracelsius zei hetzelfde=verleden.
In de Indus Vallei zijn bij opgravingen al rioleringen aangetroffen.
De Indusbeschaving is na haar val in vergetelheid geraakt, tot haar herontdekking in de jaren twintig van de 20e eeuw
Op 10-01-2010 15:12:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Ik ga nog even verder schrijfruimte was te klein.
Vermoedelijk doe ik iets in het stappenplan niet goed met die envelope plaatsen. Wie wil mij dat uitleggen?
De eerste computerles zat ik gelijk in de harde schijf men zei daar mocht ik niet komen. Ik volgde toen ook alleen maar de aanwijzigingen.
De Indusbeschaving:http://nl.wikipedia.org/wiki/Indusbeschaving
Op 10-01-2010 15:34:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
vlinder:

Ik ga nog even verder schrijfruimte was te klein.
Vermoedelijk doe ik iets in het stappenplan niet goed met die envelope plaatsen. Wie wil mij dat uitleggen?
De eerste computerles zat ik gelijk in de harde schijf men zei daar mocht ik niet komen. Ik volgde toen ook alleen maar de aanwijzigingen.
De Indusbeschaving:http://nl.wikipedia.org/wiki/Indusbeschaving

Je hebt per reactie 2000 tekens. Dat envelopje is alleen maar een link naar je persoonlijke mailbox op GW. Het plaatsen van links gaat je goed af, inhoudelijk een interessante reactie!
Is it electrickery?
Op 11-01-2010 0:09:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
harses: Verdiep je eens in de veda''s,zeer interessant!!
Op 11-01-2010 22:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Inleiding:

http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1213&view=1

Elizabeth H. Blackburn. Nobel lecture 2009.
Telomeres and telomerase: The means to the end.
Ancient: Mayan corn god.
Modern: cytogeneties - chromosome discoveries.

http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1214

Samenvatting wetenschappelijke onderzoeken B Meyer van Putten.
Erg veel oncologen zijn met dit onderzoek bezig ze hopen het gen te vinden. Telomerase is ook actief in kankercellen.

http://www.bartmeijervanputten.nl/archief1995/Telomerase.htm

Op 09-09-2010 2:03:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
john36deurne: Als we toch over engelen en goden beginnen geef mij maar de 1e film van stargate , die zou er misschien niet ver langs zitten om een of andere E.T. als god aan te zien ( tsja wie kan bewijzen dat wij alleen in zo'n enorm universum bestaan) en die primitieve mensen (niet dat wij veel slimmer zijn geworden in alle eeuwen) zouden die best voor goden of engelen aan kunnen zien.

dus... E.T phone home en vertel dat johnny op de koffie wil komen, moet je me wel ff ophalen want ik kan niet vliegen
Op 09-09-2010 23:15:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Als apen kunnen veranderen in een mens. Waar veranderen vogels dan in? een mens met vleugels misschien?

Ik vind onze selectieve wetenschap altijd zo leuk, apen kunnen evolueren in mensen, maar andere soorten niet .

Pak een willekeurig dier mix dat met het beeld van een mens, en je kan alle soorten aliens, fabeldieren, en andere onverklaarbare wezens verklaren.
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 10-09-2010 13:54:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
De Lange studeerde biologie in Amsterdam promoveerde cum laude bij Piet Borst en bezet nu de leerstoel aan de Rockefeller
University New York. Ze is wereldberoemd geworden met het beantwoorden van de vraag: Hoe kan een cel de uiteinden van zijn chromosomen onderscheiden van breuken in dezelfde chromosomen?

Het grappige is, legt de lange uit, dat het enzym telomerase afkomstig is van Retrovirussen. Het is een zogeheten reverse transcriptase dat bestaat uit RNA en eiwitten. Retrovirussen gebruiken het om hun RNA om te zetten in DNA.
In zoogdiercellen is hetzelfde enzym onderdeel van de bestrijding van retrovirussen. De Lange wijst op de tautologie. De oplossing voor het probleem komt uit het probleem zelf.
Op 18-09-2010 2:05:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
wdawn:

Als apen kunnen veranderen in een mens. Waar veranderen vogels dan in? een mens met vleugels misschien?

Ik vind onze selectieve wetenschap altijd zo leuk, apen kunnen evolueren in mensen, maar andere soorten niet .

Pak een willekeurig dier mix dat met het beeld van een mens, en je kan alle soorten aliens, fabeldieren, en andere onverklaarbare wezens verklaren.


Als ik jou was zou ik nog eens wat meer lezen over evolutie. Je hebt schijnbaar de melk horen klotsen, maar je weet niet waar de tepel hangt
No shit, Sherlock
Op 18-09-2010 14:40:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
vlinder:
(...Stefhan Hawking heeft gezegd het Kosmos geheim bestaat uit zeven letters = Toekomst.(...)

Dat zijn acht letters.
En in het Engels (future) zijn het er zes.
Ik raak er helemaal van in de war.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 18-09-2010 17:48:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden