Tijd om Google Earth nog wat piramides te laten tonen! Snofroe, ook bekend als Snefru en Sneferu, was een Egyptische Farao uit de 4e dynastie. Zijn zoon Chufu is meer bekend. Die schijnt de bouwer te zijn van de grote Piramide in Giza, als het de aliens niet waren. 
Snofroe heeft in totaal (en naar alle waarschijnlijkheid) drie piramiden op zijn naam staan. Soms beweert men dat het er vier zijn. Alles kan, zekerheden zijn in het warme Egyptisch zand niet altijd te vinden.

De vroegste piramiden in Egypte waren trappenpiramides. Het was dan ook de trappiramide van Meidum die Snofroe als eerste bouwde, rechts zie je daar een foto van. Hoewel bouwen een groot woord is want hoogstwaarschijnlijk werkte hij alleen maar af waar zijn vader Farao Hoeni aan begonnen was. Via deze weblink bespaar je jezelf een reisje Meidum en kun je de piramide vanbinnen bekijken.

In de piramide bevindt zich een ondergrondse kamer die men in 1881 voor het eerst betrad. Er bevond zich geen sarcofaag in de kamer, al lag er vroeger wel een houten grafkoffer. Daarvan denkt men echter dat het er door rovers in werd geplaats ter vervanging van de echte sarcofaag... 

Er zijn diverse verklaringen voor de vreemde vorm van het bouwwerk. Men vergelijkt het o.a. met een obelisk en maakt er een symbool voor zonnestralen van. Een andere theorie is dat een deel van de deklaag verdwenen is. Nog een andere mening is dat de piramide niet afgewerkt was.  Meer informatie over deze relatief onbekende piramide valt op Wikipedia te vinden.

De knikpiramide van Snofroe was de tweede grote prestatie. Deze piramide is waarschijnlijk zijn meest bekende. Het was tevens de eerste die hij helemaal zelf maakte. De knikpiramideDe piramide is een kolos van 105 meter hoog. Qua vorm is hij behoorlijk afwijkend, vermoedelijk omdat de hoek waaronder het gebouwd is veranderde tijdens de aanleg...

Er waren twee ingangen. De noordelijke mondt uit in ondergrondse kamers. Gedetailleerde informatie daarover vind je op de site van Crystalinks.
Naast de piramide ligt nog een kleiner exemplaar. Die is op de rechtergoogle-afbeelding onder de knikpiramide weergegeven. Het kleinere bouwwerk was waarschijnlijk ook voor de farao bestemd, maar daar is geen zekerheid over.

Codekraker Carl Munck denkt dat de hoeken waaronder de piramide loopt verwijzen naar de lengte- en breedtegraad waarop de piramide ligt. Of dat zo is kun je zelf bepalen, de rekensom staat op deze pagina uitgewerkt. Meer informatie over Carl Munck vind je op de website van DossierX. Klik hier om de Google Earth .kmz van de knikpiramide te downloaden.

De derde en laatste piramide van Snofroe, de Rode Piramide genoemd, is het meest geslaagd. De hoek waaronder het geheel is gebouwd is dezelfde als waarmee bovenstaande knikpiramide werd afgerond. Snofroe had duidelijk zijn lesje geleerd.

De piramide is in totaal 104 meter hoog. De noordelijke ingang komt uit in drie kamers, waarvan één vermoedelijk een grafkamer is. Wikipedia meldt dat het pyramidion, de bovenste topsteen van de piramide bewaard is gebleven.

Links zie je google snapshot van de Rode Piramide. Klik hier voor het .kmz-bestand waarmee je via Google Earth meteen naar de Rode Piramide kunt.

 

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden