Hoewel Grenswetenschap.nl behoorlijk transparant is en zelfs de mysterieuze veel-blogger 'Thomas Renneboog' te herleiden is tot een echt mens met een gezicht blijft de identiteit van sommige bloggers een mysterie. Een van die mysterieuze en telkens terugkerende GW bloggers is 'Pino' en vandaag gaan we, of hij nu wil of niet, het vuur na aan zijn schenen leggen. Of we zijn ware gezicht te zien krijgen blijft nog te bezien maar wie weet kunnen we deze tegendraadse vreemde eend in de GW-bijt wat beter leren kennen.

HUH?
(Duits staatshoofd Merkel laat aan de buitenkant duidelijk zien wat er uiteindelijk in het hoofd omgaat)

Bert: Pino, hoewel je ons regelmatig verblijdt met je 'opiniërende' blogjes ben je nog steeds een gastredacteur, hoe zit dat?

Pino: Groucho Marx zei ooit eens: "Ik wens geen lid te worden van een club die mensen zoals ik aanneemt" en ik onderschrijf deze zienswijze met hart en ziel.

Bert: Is dat niet jezelf een beetje in de maling nemen? Je schrijft voor een gastredacteur immers best wel regelmatig.

Pino: Jezelf in de maling nemen is het grootste talent van de mensch, waarom zou ik anders moeten zijn?

Bert: Kijk dat is nu precies zo een antwoord dat we van jou kunnen verwachten, is dat cynisme?

Pino: Nee niet echt. Het is gewoon leuk om een spiegel voor te houden. De meeste van ons nemen zichzelf o zo serieus maar in feite klampen we vast aan een bundeltje geaccepteerde denkbeelden en hebben we geen idee of die kloppen. Ik beleef er een pervers soort genoegen in om aan die denkbeelden van mensen te knagen.

Bert: Gezien de reacties die men doorgaans onder jouw blogjes plaatst, lukt je dat doorgaans wel aardig.

Pino: Ja dat is nog een verbeterpuntje, er kunnen wel meer heftige reacties bijkomen. Als ik soms zo een bijna hysterische reactie lees dan zie ik voor mijn geestesoog hoe een meneer of mevrouw met oplopende verontwaardiging mijn hersenspinsels leest totdat het hoofd rood aanloopt om vervolgens briesend mij in de comments van repliek te dienen. Dat is genieten voor mij en niet zelden krijg ik er gedachtenvoer voor terug. Het werkt dus twee kanten op.

Bert: Is je doel dan louter provoceren?

Pino: Nee dat zou te simpel zijn, mijn doel is uiteindelijk om discussie uit te lokken of mensen tot nadenken te stemmen. Het gaat mij nooit om het gelijk hebben of krijgen, wat weet ik ervan? Soms lukt het me om een snaar bij de lezers te raken maar vaak ook niet.

Bert: Je schrijft doorgaans over maatschappelijke vraagstukken en eigenlijk nooit over de puur grenswetenschappelijke zaken, hoe komt dat?

Pino: Ons hele bestaan is grenswetenschappelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het klimaatdebat, knappe koppen en wijze mensen buitelen in een soort welles-nietes discussie over elkaar heen. De werkelijkheid is waarschijnlijk dat niemand een idee heeft wat de toekomst voor ons in petto heeft en dat men louter op basis van persoonlijke voorkeuren, belangen en interpretaties de discussie wil domineren.

Bert: Nu breng je het weer terug naar het maatschappelijk niveau.

Pino: Ja dat klopt. Eigenlijk ligt het enige waar we iets met enige zekerheid over kunnen zeggen in het hier en nu. Natuurlijk kan ook ik mooie theorieën gaan ontwikkelen over de Maya's of over een intergalactische federatie en dan? Het blijven theorieën die keurig op het stapeltje van al die andere theorieën gelegd kunnen worden. Als we de wereld van het hier en nu eigenlijk helemaal niet begrijpen, hoe kunnen we dan de wereld van gisteren of morgen beoordelen?

Bert: Die insteek lijkt een beetje te neigen naar de 'vormenleer' van denkers zoals Plato.

Pino: Dat mag jij vinden maar Plato zou er anders over gedacht hebben. Plato was duidelijk van mening dat wij gewone stervelingen niets anders hebben dan een opvatting of mening en dat alleen de echte wijsgeren de wijsheid in pacht hebben. En voor wat betreft het eerste ben ik het met hem eens, ik ben gewoon een sterveling met een notie. Het enige verschil tussen mij en al die andere mensen met mening is dat ik de ‘mijne’ af en toe op GW ventileer.

Bert: Wat is dan de meerwaarde daarvan, wat voegt de mening van een Pino toe?

Pino: Door bepaalde zaken in een heel ander perspectief te plaatsen bied je anderen de mogelijkheid om hun eigen denkbeelden daaraan te toetsen. Een andere invalshoek kan een geaccepteerd denkbeeld ondermijnen. De meeste mensen hebben voor zichzelf een veilig wereldbeeld gecreëerd en zoeken eigenlijk alleen maar naar bronnen om dat wereldbeeld mee te bevestigen. Er is bijna niemand die zich echt afvraagt: “Hee, kloppen mijn ideeën wel?”

In beeldspraak ziet dat er ongeveer zo uit: ieder mens dobbert stuurloos rond in een rubberbootje genaamd 'veilig wereldbeeld' op een oceaan van ontelbare ideeën. Soms is er een storm en dan slaat er een ideeëngolf over ons bootje en dan is het paniek onder de opvarenden.

Ik zal een voorbeeld geven. Onlangs koos men in Zwitserland per referendum voor een minarettenverbod. Het merendeel van het volk zat dus kennelijk in hun veilige Zwitserse bootje toen er plotseling een golfje Islam binnen boord sloeg. Volgens de opvarenden was het kennelijk heel gevaarlijk: het bootje zou wel eens kunnen zinken en dus ging men als een gek hozen. Weg met dat water, weg met dat idee. Maar wat eenmaal nat is droogt niet zo snel op en wat doet men dan? Men dekte de natte plek af met een verbod en negeerde de natte voeten. Tot de volgende golf komt. Welnu, ik doe niet aan losse golven ik prik liever her en der een gaatje in de rubberboot van de mensen en dat net zolang totdat men geen watervrees meer kent en gaat beseffen dat zelfs de grootse golf uiteindelijk weer inzakt en terug vloeit naar de zee.

gered
(Wie uit de boot valt kan rekenen op redding door de Admiraliteit)

Bert: Dus jij ziet de gehele historie van de mensheid als ronddobberen op de toppen van de golven?

Pino: Ja, we zijn met ons bootje tot nu toe altijd speelbal van verschillende stromingen geweest, soms zitten we een tijdje in rustig vaarwater en soms zien we een tsunami op ons afkomen en het enige wat wij als mens doorgaans doen is krampachtig vastklampen aan dat ene piepkleine en instabiele opblaasbootje.

Bert: Mooi gesproken. Maar nu weten we nog steeds niet wie er schuil gaat achter de naam Pino.

Pino: Pino bestaat niet. Het is een alter ego dat net zo goed van jou als van mij kan zijn. Pino is de optelsom van rationele en irrationele gedachten die we allemaal wel in ons hebben. Soms vinden we er bevestiging in en soms juist helemaal niet. Soms is Pino de producent van onderbuikgeluiden die we liever niet willen horen en soms toont hij de betrekkelijkheid van de zaken aan. In feite is hij net zo absurdistisch en banaal als de vermeende werkelijkheid zelf.

Bert: Dus Pino bestaat niet... maar de schrijver van zijn stukken bestaat wel degelijk, dat ben jij.

Pino: Ja, ik besta wel echt maar de Pino krijgt zijn ideeën niet van mij. Ik observeer en luister graag naar mensen en het zijn al die verschillende meningen en invalshoeken die ik in Pino terug laat komen. Ikzelf heb een haat/liefde verhouding met Pino en wat ik hem laat zeggen weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs mijn mening. Soms juist helemaal niet.

Bert: Dus we moeten Pino maar niet al te serieus nemen?

Pino: Je moet jezelf niet al te serieus nemen. Wat weet ik ervan en wat weet jij ervan? Uiteindelijk sterft iedereen in dezelfde onwetendheid als waarin hij of zij geboren is.

Bert: Oké, laatste vraag, Waarom de naam Pino? Heeft dat een betekenis?

Pino: Iedereen kent Pino als die rare vogel die maar niets begrijpt van de kunstmatig geordende buurt die we aanduiden als Sesamstraat. Hij neemt van iedereen klakkeloos ideeën over en laat zich blindelings leiden door alle buurtbewoners. Maar op het moment dat iedereen denkt dat hij keurig geassimileerd is in de veilige kleine wereld van Sesamstraat doet of zegt hij weer iets waaruit blijkt dat hij het toch niet helemaal begrepen heeft. Wat men ook probeert, Pino is en blijft een rare vogel; een dissonant die het veilige en gesloten Sesamstraatje door zijn verwondering en onwetendheid soms flink op z'n kop zet.

Horatio: Bij zo een grote geest als 'gwpino' voel ik me wel eens 'ienie mienie'..

Keep the spirit alive!

Hug.
Op 10-02-2010 8:30:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty: Ghehe qua vraagstelling wordt het hem ook wel erg makkelijk gemaakt om de spiegel voor te houden (spiegel gericht naar zijn interviewer en andere mensen wel te verstaan)

Had wel wat meer vuur aan de schenen van Pino verwacht of gaat dit ten koste van zijn bijzondere verenpak?
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 10-02-2010 9:08:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Kvond het een leuk interview om te lezen.
Carpe diem homo universalis
Op 10-02-2010 11:19:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Mijn alter ego verstopt zich altijd voor me, anders had ik het hier laten reageren.
Op 11-02-2010 13:13:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden