Een bijzondere man of een fantasierijke Oostenrijkse boswachter? Was Viktor Schauberger zijn tijd ver vooruit of was het een herontdekker van kennis uit een ver verleden? Viktor Schauberger observeerde van kleins af aan de natuur en ontdekte mysterieuze fenomenen waarbij water de hoofdrol speelt. Viktor Schauberger probeerde deze natuur te doorgronden en zo de waarheid over het leven te ontdekken. Hij ontdekte dat water de poort is naar Aether. De bron van al het leven. De bron voor vrije energie.


Eenoog in het land van de blinden. We kregen het boek gratis van Frontier Publishing. Om iets mee te doen, als we daar zin in hadden. En of! Het boek leest als een roman en gaat over het leven van Viktor Schauberger. Dat interesseert ons al een tijd.
Het leest niet alleen als een roman, het is ook wat geromantiseerd. Het personage wordt bijvoorbeeld Viktor Kijkbergen genoemd. Een man die door enkelen werd bewonderd; door de meerderheid werd verguisd, uitgebuit of voor gek verklaard. We blijven hem in deze bespreking voor het gemak Schauberger noemen.

Viktor Schauberger verafschuwt de voorgekauwde kennis, die kinderen op de scholen krijgen voorgeschoteld. Wetenschap is een gesloten cirkel en functioneert volgens vast-gestelde regels. Studenten worden niet aangemoedigd om op een kritische manier te kijken naar de werking van de natuur en durven niet tegen de gevestigde stroom in te gaan. De natuur wordt, in plaats van als een levensbrengende vriend(in), als een vijand behandeld. Iets om in te dammen en controleerbaar in te sluiten.

Al het leven op onze planeet is afhankelijk van water. Water, de enige vloeistof die bij bevriezing 9% uitzet, maar dan lichter is dan in de vloeibare staat. Water dat leven geeft, maar ook meedogenloos verwoestend kan zijn. We weten er zo weinig van. Zelfs gerenommeerde wetenschappers zitten met de handen in het haar wat water nu werkelijk is. Viktor Schauberger wordt zijn hele leven dwars gezeten door gestructureerde wetenschappers. Politici deden al niet veel beter: Viktor zag in hen parasitaire monsters die alleen uit waren op eigen gewin.

De wereld rond Viktor Schauberger

We lezen hoe industriële machten hun pionnen plaatsen, die zullen leiden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hoe alles in scène wordt gezet om controle te krijgen over belangrijke oliebronnen. Te midden van dit alles probeert Viktor Schauberger zijn visie staande te houden en te verspreiden. Maar alles lijkt aan dovemansoren te zijn besteed. Behalve, zoals Viktor Schauberger zegt, lijkt de enige die hem serieus neemt de kleine dictatoriale potentaat achter zijn bureau te zijn. Met gevaar voor zijn eigen leven houdt Viktor Schauberger cruciale informatie achter, zodat zijn uitvindingen zonder zijn aanwezigheid, voor de nazi’s totaal nutteloos zijn.

Generatie op generatie hebben de Schaubergers het respect voor de natuur meegekregen, vooral voor de levenschenkende kracht van water. Water is een bezield wezen dat je met respect hoort te behandelen. Als men dit wezen beschadigt, wordt het ziek en heeft dat invloed op al het leven. Water is het bloed van de aarde.

Viktor Schauberger had de natuur als zijn leermeester. Als kleine jongen wou hij altijd al boswachter worden. Dankzij zijn observatie leerde hij instinctief hoe alles in de natuur met elkaar verbonden is. Al op jonge leeftijd liet Viktor Schauberger, liggend in het mos, zijn geest mee voeren met de stroom van het water. Zo kwam Viktor steeds dieper in contact met het wezen van natuurlijk stromend water. Hij maakt lange wandelingen door het bos en ontdekte mysterieuze fenomenen in de natuur.

Op een dag, toen Viktor zich een weg probeerde te banen over een woeste, snelstromende waterbeek, zag hij iets wat hem deed verbazen. Hij zag een forel tegen de waterstroom zwemmen. Dit fenomeen had hij wel meer gezien, maar nu schoten hem allerlei gedachten door het hoofd.

Hoe heeft deze grote forel de hoge waterval hier beneden kunnen overwinnen? Hoe is het mogelijk dat hij zo de spot drijft met de zwaartekracht? Hoe kan hij stilstaan in een stroom die mijn wandelstok hevig laat trillen.?

Klik... déjà-vu: het was alsof de wereld om hem heen verdwenen was en hij en de vis de enige waren op aarde, in telepathisch contact. De vis sprak weliswaar geen Duits, maar toch hoorde hij hem duidelijk zeggen: "Het geheim ligt verborgen in het water! Als je mijn kieuwen nabouwt, zul je een kracht ontdekken, die elk verstand te boven gaat!" en toen was de vis verdwenen.

Zou het om de zelfde kracht gaan waar mijn moeder vroeger voor waarschuwde?, vroeg de boswachter zich af. Als in trance daalde hij de boshelling af naar de voet van de waterval. Daar zag hij hoe een hele groep forellen zichzelf één voor één tegen de waterval omhoog katapulteerde.

Later zag hij weer wat opmerkelijks. Tijdens de volle maan zwom er een grote forel naar de waterval. In steeds kleiner wordende eivormige ellipsbanen, zwom de grote forel om de waterval heen.

Plotseling verdween de vis onder de waterval, die als vloeibaar metaal in het bassin stortte. Een moment later kwam hij weer te voorschijn, tollend om zijn eigen as in het midden van de water-trechter. De boswachter zag duidelijk hoe de forel, zonder een vin te verroeren, pijlsnel omhoog werd gezogen. Bij de bovenkant van de waterval aangekomen, maakte de vis een achterwaartse salto, landde met een harde smak in het water en verdween met een paar slagen van zijn staart stroomopwaarts. Wonderbaarlijk, dacht de boswachter bij zichzelf. Er moet hier iets aan de hand zijn met de zwaartekracht.

Dit zou hem de inspiratie geven om de levenskracht te onderzoeken en te kopiëren in machines. Viktor Schauberger spendeerde vele uren in de stadsbibliotheek van Wenen om achter het geheim te komen van de forel. Viktor Schauberger las heel wat boeken, zowel van gerenommeerde wetenschappers als van dwarse wetenschappers.

Hoe merkwaardig, dacht hij bij zichzelf, dat juist de mensen met de scherpste intuïties, het minst serieus worden genomen!

Deze waarheid zou een vast gegeven worden voor Viktor Schauberger zijn hele leven.

De gave van Viktor Schauberger

Viktor Schauberger had een gave. Viktor kon door observatie de levensenergie zien stromen. De levensenergie die stroomt door levend water. Hij zag hoe mens, plant, dier en alles wat er op en in de aarde leeft, met een coherent systeem met elkaar verbonden is. Hij zag en begreep hoe water vol van leven, het leven bracht op aarde. Hij zag ook hoe hij met machines deze natuur kon nabootsen om de levensenergie (Aether) uit de 'vierde' dimensie te wekken en te gebruiken in onze dimensie.

Door de kennis die generatie op generatie was door gegeven, wist Viktor dat water door zonlicht lui en moe wordt. In de nacht, vooral bij een koude (4 graden) volle maan, wordt het water weer fris en levendig. De draagkracht van water was dan het grootst. Viktor ontdekte al vroeg dat water niet in een rechte lijn wil stromen en dat de kracht van de vortex in het levende water van essentieel belang is. De krachtigste beweging in de natuur is een wervelende vortex en de spiraalbeweging.

 

Door deze beweging worden de kiemzaden in de aether, kiemzaden in deze dimensie. Water met hoge levensenergetische waarden, moet op een natuurlijke manier kunnen stromen. Levend water dat rijk is aan natuurlijke mineralen en levensenergie, zorgt voor een gezond opbouwend levenskrachtig lichaam.

Water uit de kraan wordt geleid door rechte ijzeren constructies, waarbij water onder druk wordt gezet door waterkrachtcentrales en behandeld met chemicaliën. Dit water heeft al zijn levensenergie verloren. Ditzelfde geldt voor water dat stroomt door aangelegde kanalen en recht getrokken rivieren. In dit water gedijen alleen ziektekiemen. Denk maar aan legionella.

Viktor Schauberger begreep hoe belangrijk het was om vitaal water te drinken. Hij besloot de natuur van water na te botsen en ontwierp het 'bronwaterapparaat'. Dit apparaat zorgde ervoor dat het water zijn natuurlijke vitaliteit weer terug kreeg. Het bleek in het begin een groot succes. Door te drinken van dit water, hadden ziekteverwekkers geen kans. Mensen genazen van uiteenlopende ziektes. Helaas gooide het politieke monster weer roet in het eten.

viktor schauberger 


Na de Eerste Wereldoorlog zaten Oostenrijk en vele andere landen financieel aan de grond. Omdat men met hoge transportkosten zat en Viktor het leed van de werkdieren niet meer kon aanzien, bedacht hij een manier om de boomstammen op een goedkopere manier naar beneden te transporteren. Viktor Schauberger bouwde zijn beroemde houtbanen. Door een slang te observeren wist hij deze banen te perfectioneren. De gevestigde wetenschappers stonden voor een raadsel, want volgens de gestructureerde wetten, zouden deze houtbanen onmogelijk kunnen werken.

Ze besloten om Viktor het vuur na aan de schenen te leggen en op alle mogelijke manieren dwars te zitten. Uiteindelijk wist Viktor de menigte te overtuigen dat de houtbanen werkten en veilig waren. De houtbanen werden een succes en leverden ordes op in verschillende landen. Hij legde vele houtbanen aan, maar ze moesten hem beloven dat het niet zou leiden tot ontbossing. Helaas bleken de beloftes in rook op te gaan. Viktor zag dat de houtbanen leidden tot gruwelijke ontbossing.Viktor besloot zich verder toe te leggen op machines, gekopieerd uit de natuur, die voortgestuwd kunnen worden door een implosie-techniek. Deze wordt opgewekt uit water door een vortex en spiraalbewegingen, waarbij de zuigende en drukkende beweging in balans zijn.

Viktor waarschuwt de mens, dat elektriciteit zoals we hem nu opwekken, alleen kan leiden tot afbraak. Volgens Viktor Schauberger zijn er twee soorten energie: de afbrekende, opgewekt door wrijving en druk (Soemeriërs en oude Grieken waren al bekend met dit soort elektriciteit en wisten dat ze er uit de buurt van moesten blijven); de opbouwende, levenbrengende energie, die, op de juiste manier opgewekt via water en aether, zou leiden tot vrije nulpunt-energie. Olie en al het andere wat op een verwoestende manier uit de grond wordt gehaald, waarbij de aarde letterlijk wordt uitgehold, zou overbodig zijn. De reden voor oorlog zou verdwijnen als sneeuw voor de zon. De Mensch zou bevrijd worden van de industriële slavernij en weer zelfbeschikking krijgen. Een klein gedeelte van de wereldbevolking zit hier echter niet op te wachten. De industriele heersende macht zou namelijk hun macht verliezen. Het liefst zouden ze willen dat Viktor Schaubergers kennis van de aardbodem verdween. Viktor Schauberger is sinds 1958 uit het stof verdwenen, maar heeft zijn Aether-zaadje gelegd en het begint lang na zijn dood te ontkiemen.

Voor wie meer wil weten over het leven en de uitvindingen van Viktor Schauberger is 'Eenoog in het land van de blinden' van R. Guépin beslist een aanrader. Hierbij wil ik ook Frontier bedanken voor het geweldige boek. We hadden hem ook kunnen weggeven, maar deze hoort thuis: in onze kast. Wilt u hem zelf tegen de borst drukken, dan kan dat aan de prijs van 29,90 euro bij Frontier Publishing (ISBN 9789078070276).

Een laatste noot: de website Implosie.nl steunt en verspreidt het werk van Viktor Schauberger. Zeker ook een kijkje waard.

Gerelateerd aan deze publicatie:
Snadert: Zeer interessant....
Op 28-02-2010 0:29:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
galaxy: Je kan een fles water leeg laten klokken, maar als je het water een draaiende beweging meegeeft, dan is de fles in 1 seconde leeg.
Op 28-02-2010 0:59:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: Ben toevallig vandaag zelf aan het boek begonnen. Verhaal past in een groter patroon van een "brainpolice" die bepaald wat wel of niet ontwikkeld mag worden. Als er maar geld mee valt te verdienen, niet of we als mensheid vooruit kunnen komen. Ook al vernietigen we daarmee de leefwereld voor toekomstige generaties.
Op 28-02-2010 14:31:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Snadert: Ik zie dat er op de betreffende website een topic staat over een 'huisgenerator' die d.m.v. stromingsprincipes stroom opwekt via een dynamo. Letterlijk: "Bij voldoende hoog toerental levert de circulatie negen keer meer stroom op, dan door de elektromotor verbruikt wordt. Het water wordt overigens niet verbruikt, maar wel veredelt tot bronwaterkwaliteit." Overunity dus? Waarom niet meer informatie? Wat is hiermee gebeurd?
Op 28-02-2010 15:01:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
galaxy:

Je kan een fles water leeg laten klokken, maar als je het water een draaiende beweging meegeeft, dan is de fles in 1 seconde leeg.

Dat komt omdat door de draaiing het water naar buiten wordt gedrukt en er in het centrum dus geen water is, hier is ruimte om lucht naar binnen te gaan wat het water niet hindert. Dit is wel het geval wanneer je een fles leegklokt. Eerst water, dan weer lucht naar binnenm, dan weer water etc. Niets bijzonders dus.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 28-02-2010 18:57:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
The Boognish:

Ben toevallig vandaag zelf aan het boek begonnen. Verhaal past in een groter patroon van een "brainpolice" die bepaald wat wel of niet ontwikkeld mag worden. Als er maar geld mee valt te verdienen, niet of we als mensheid vooruit kunnen komen. Ook al vernietigen we daarmee de leefwereld voor toekomstige generaties.

Als de mensheid er mee geholpen wordt is er geld mee te verdienen.

Waar ook geld mee te verdienen is, is iets wat je niet uitgevonden hebt en ook niks is en dat je leven probeert te geven door te stellen dat je door de huidige wetenschap wordt tegengewerkt en dat het daarom niet verder is gekomen. Dit spreekt altijd een groep aan want er zijn altijd mensen die zich verzetten tegen overheden of andere hoge machten.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 28-02-2010 19:08:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
Snadert:

Ik zie dat er op de betreffende website een topic staat over een 'huisgenerator' die d.m.v. stromingsprincipes stroom opwekt via een dynamo. Letterlijk: "Bij voldoende hoog toerental levert de circulatie negen keer meer stroom op, dan door de elektromotor verbruikt wordt. Het water wordt overigens niet verbruikt, maar wel veredelt tot bronwaterkwaliteit." Overunity dus? Waarom niet meer informatie? Wat is hiermee gebeurd?

Waarom niet meer informatie? misschien omdat het gebakken lucht is. Er wordt gesuggereerd dat er iets bestaat omtrent water, zonder bewijs. de bron is de droomwereld van deze meneer die middels een leuke intro heel dicht bij de natuur schijnt te leven.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 28-02-2010 19:16:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
portos: Realist, ben je wel echt realistisch in wat je meldt? Je weet wel beter zeker?Sommige mensen waren en zijn nu eenmaal te ver gëevolueerdvoor hun tijd. Zulke mensen worden als gevaarlijk en bedreigend aangevoeld als ze niet om te kopen zijn.
Op 28-02-2010 19:29:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nee, dank u.
Op 28-02-2010 19:43:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
portos:

Realist, ben je wel echt realistisch in wat je meldt? Je weet wel beter zeker?Sommige mensen waren en zijn nu eenmaal te ver gëevolueerdvoor hun tijd. Zulke mensen worden als gevaarlijk en bedreigend aangevoeld als ze niet om te kopen zijn.


Te ver geevolueerd is natuurlijk vrij breed begrip omdat je iedereen die van het gemiddelde afwijkt kan zien als geevolueerd. En hoezo geevolueerd omdat hij suggereert meer te weten?
Waarom is er niks concreet van gevonden. Als er iets was had hij toch op zijn minst kunnen uitleggen hoe het zit. of op kunnen schrijven..
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 28-02-2010 20:20:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Realist:


Waarom is er niks concreet van gevonden. Als er iets was had hij toch op zijn minst kunnen uitleggen hoe het zit. of op kunnen schrijven..


Heb je het blog eigenlijk wel gelezen?
Onderschriften zeggen niets
Op 28-02-2010 23:42:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
Feng Shui:

Realist:


Waarom is er niks concreet van gevonden. Als er iets was had hij toch op zijn minst kunnen uitleggen hoe het zit. of op kunnen schrijven..


Heb je het blog eigenlijk wel gelezen?


Ja, jij? Er staat niks omschreven. Niets is dieper uitgelegd. Als ik zeg dat ik een machine om door de tijd te reizen heb, geloof je me ook?

“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 01-03-2010 11:01:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
Realist:

Feng Shui:

Realist:


Waarom is er niks concreet van gevonden. Als er iets was had hij toch op zijn minst kunnen uitleggen hoe het zit. of op kunnen schrijven..


Heb je het blog eigenlijk wel gelezen?


Ja, jij? Er staat niks omschreven. Niets is dieper uitgelegd. Als ik zeg dat ik een machine om door de tijd te reizen heb, geloof je me ook?

Ik denk dat het de bedoeling is om het boek zelf eens te lezen. Realist is eigenlijk een mooie aanvulling op dit artikel. Tegen dit soort "mens" moest Victor schauberger waarschijnlijk zijn hele leven strijd leveren. Die zien in Viktor een prooi waar ze hun tanden in moeten zetten. Als viktor zo ongelijk heeft gehad, waarom doen ze dan zo moeilijk? Waarom dan die strijd? Waarom waren ze zo in hem geïnteresseerd, als het niet bestaat? Viktor deed waarschijnlijk iets meer dan zeggen. Bewijzen? Ligt recht voor je neus als je maar durft te kijken en te zoeken. Maar iets zegt mij dat realist dat juist niet wilt, dat we dat doen. Waar ben je zo bang voor realist? Voor mensen zoals viktor schauberger, die voor de vrijheid kiezen van de mens? Mensen die in de natuur meer zien, dan als een product voor industriële verslaving? Ben je bang om je eigen veilig, door iemand anders, gespreid bedje kwijt te raken? Wat heb je te verliezen van een "fantasierijke" boswachter?
(bericht gewijzigd op 1-3-2010 12:15:03)
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 01-03-2010 0:12:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: hij had inderdaad gelijk toen hij stelde dat de gevestigde machten ons van de natuur af willen snijden door er ons bang voor te maken, dat zie ik steeds duidelijker naar voor komen in onze samenleving, straks moeten alle boeren jaarlijks opnieuw langs de kassa passeren bij monsanto om "veilige" "sexloze" gewassen te kopen, partner Bayer is druk bezig de bijenpopulatie om zeep te helpen en elke klokkenluidende studie daaromtrent op gerechterlijke wijze de kop in te drukken, Voedselindustrie-monopolist Brabeck verkondigt dat het beschouwen van proper drinkwater als mensenrecht een gevaarlijke extreme gedachte is, internettrollen als realist halen keer op keer de nagedachtenis aan grote zielen als Tesla en Schauberger systematische door het slijk, en gebruiken zelf snerend het feit dat Schauberger een natuurliefhebber was als onomstootbaar bewijs dat hij dus wel niet serieus kan geweest zijn, heel doorzichtig allemaal voor wie wil kijken en de puntjes verbind alvorens uit te zoomen, er is een oorlog aan de gang, een oorlog tegen het leven en onze planeet, die verkracht en mishandeld wordt terwijl de mensen zich uit de naad werken om met de peanuts die ze verdienen in deze ratrace net genoeg hebben om de schuld van de vorige maand af te lossen alvorens aan een nieuwe te beginnen, de mensen worden letterlijk vergiftigd en psychisch ziek van de stress en de besmettelijke randdebiliteit en verwarring die weloverwogen via de media over ons aller hoofden word uitgestort
om degelijke info over schauberger en tesla te ontdekken moet ik al heel hard op zoek alvorens iets te vinden en daarna moet ik nog uitmaken wat rookgordijn is, wat gecultiveerde leugen is en wat een restant van de originele info, als ik bagger rotzooi geweld en debiliteit wil ontdekken hoef ik maar een tv of een radio aan te zetten en ik word er gratuit in ondergedompeld, dit is geen kwestie van vraag of aanbod, er is een weloverwogen "kern" die de massa geduldig maar met succes deze kant opduwt
niets is iets, niet?
Op 03-05-2013 13:35:13 | Kudos: 6 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: het raakt hoog tijd dat we als mensheid ontwaken,onze vijanden omhoog kijkend zoeken ipv overheen de loopgraaf, de handen in elkaar slaan, de verhalen en ervaringen delen, die debiele religies -die geschapen zijn om ons te verdelen en te overheersen- begraven en de vetgemeste parasieten uit het weefsel van ons leven sleuren en ze te vermorzelen, te verbranden en voor eeuwig te verbannen naar de leegte, daarna kunnen we vergiffenis vragen aan ons aller moeder aarde, vergiffenis omdat we gehypnotiseert hebben liggen slapen en zo een kliek walgelijke monsters hun gang lieten gaan met haar prachtige zuivere vruchtbare lichaam

wij zijn scheppers, geen slaven, vecht ertegen!
niets is iets, niet?
Op 03-05-2013 13:46:45 | Kudos: 5 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: verspreid bewustzijn over dergelijke zaken, maak mensen warm voor zaken waar ze nog nooit over hebben gehoord maar die hen ongetwijfeld zullen intrigeren eens ze ze hebben (her)ontdekt, toon zelf het goede voorbeeld, probeer terug in contact te komen met de natuur, al raken onze voeten haar slechts nog zelden, steeds ligt er een laag asfalt op of hebben we rubberen zolen aan, zoek haar op, help haar, kweek zelf bloemen, planten, eet gezond, vermijd vergif , schop in liefdesnaam die tv buiten, eet samen met je vrienden, zing, lach, heb lief, leef, schep creeër, wees wakker en nuchter, zoek en bouw je kracht op tot je die voelt bruisen in je aderen
niets is iets, niet?
Op 03-05-2013 13:52:42 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Mooi gesproken ourobouros.

Waarom stop je zo'n mooi betoog weg in de staart van een oud topic?
Hoe weinig bereik je er mee?
Iets meer moeite geeft het honderdvoudige aan resultaat; Schrijf een blog en post het op GW, hoe simpel..

Heel veel bezoekers lezen namelijk wel de blogs, maar niet de reacties.
En, een goed blog wordt weer opgenomen door andere sites.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 03-05-2013 19:36:18 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio:
Realist:
galaxy:

Je kan een fles water leeg laten klokken, maar als je het water een draaiende beweging meegeeft, dan is de fles in 1 seconde leeg.

Dat komt omdat door de draaiing het water naar buiten wordt gedrukt en er in het centrum dus geen water is, hier is ruimte om lucht naar binnen te gaan wat het water niet hindert. Dit is wel het geval wanneer je een fles leegklokt. Eerst water, dan weer lucht naar binnenm, dan weer water etc. Niets bijzonders dus.


Dat is het nou juist.
Het is heel bijzonder.
Op 03-05-2013 21:12:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
seekerofwisdom: Waarom is het nog niet gelukt een dergelijke vortex motor na te bouwen, er zijn genoeg websites over hem, waar er boeken worden verkocht (met duidelijke tekeningen).
Kwam zelfs sites tegen die beweren het al verbeterd te hebben, zonder ook maar een snipper van bewijs.
En bespaar me het verhaal dat het tegengehouden wordt, er zijn uitvinders over de gehele wereld bezig met vrije energie (met ook genoeg filmpjes op bv youtube).
Een tekening is makkelijk gemaakt, maar wie laat een werkend exemplaar zien?
Be yourself......everyone else is already taken
Op 04-05-2013 9:19:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden