De Lijkwade van Turijn is onverwachts tentoongesteld. Onverwachts, want na de laatste tentoonstelling zou het tot 2025 duren vooraleer de reliek voor het publiek te bezichtigen zou zijn. De lijkwade is een van de meeste controversiële relieken. Kan Jezus werkelijk in dit kleed gewikkeld zijn geweest?

Lange tijd geloofde ik wat men vertelde: dat carbondateringen hadden aangetoond dat het doek uit de 14e eeuw stamde. Een vervalsing dus. Later werkte ik samen met Clive Prince en Lynn Picknett, die er als eersten in slaagden om een soortgelijk beeld als de lijkwade op een doek te “toveren” middels fotografie en vervolgens concludeerden dat louter Leonardo da Vinci voldoende vernuftig was om dit klaar te spelen.

Dan verloor ik interesse, totdat ik hoorde dat de Lijkwade te bezichtigen zou zijn. Per toeval was ik dan ook bezig met ander onderzoek, naar Margareta van Oostenrijk, en leerde zo dat zij gedurende vele jaren de Lijkwade in haar bezit had.

Sinds kort ben ik ervan overtuigd dat de Lijkwade meer dan waarschijnlijk echt is. Of althans dat de carbondatering vals is. Vervalst is zelfs. Ik leerde dat een belangrijke passage van de proefneming tegen alle protocol niet op video vastgelegd werd. Indien de carbondatering in een rechtszaak gebruikt zou worden, dan zou de conclusie niet toegelaten worden, want men kan niet bewijzen dat de stukjes doek die verwijderd werden dezelfde zijn als die welke geanalyseerd werden. Paranoïde? Niet echt als men vaststelt dat de kardinalen specifiek de cameraman dwongen om de camera’s uit te schakelen – dit in tegenspraak tot alle vastgelegde protocollen.

Ik leerde ook dat er een andere lijkwade is, in Oviedo – noord Spanje. Dit kleed heeft geen afbeelding, maar is volgens de traditie het doek dat rond het hoofd van Jezus gewikkeld werd toen hij nog aan het kruis hing en daarvan afgehaald werd. De doek werd dan verwijderd, en vervangen door een lijkwade.

De lijkwade van Oviedo dateert op zijn minst van 1076, meer dan waarschijnlijk zeker tot in de 9e eeuw, en is waarschijnlijk oorspronkelijk uit de eerste eeuw. Er zijn pollen op terug te vinden die aantonen dat het doek via Alexandrië en Noord Afrika uit Jeruzalem naar Oviedo kwam. Maar dat is niet alles. Er is ook bloed aanwezig. En dat bloed – bloedgroep AB – is toevallig dezelfde bloedgroep... als die welke op de Lijkwade van Turijn teruggevonden werd!

De positie van het bloed en mondvocht op deze lijkwade is uitermate belangrijk. Legt men deze lijkwade op de Lijkwade van Turijn... dan vallen die vlekken perfect op elkaar! En bepaalde pollen uit Jeruzalem bevinden zich op beide lijkwaden. Kortom: het betekent dat beide lijkwaden historisch dezelfde persoon bevatten. En daar de lijkwade van Oviedo eeuwen ouder is dan de 14e eeuw, is dit dus nog meer bewijsmateriaal dat de carbondatering fout is, en de Lijkwade veel ouder moet zijn dan de carbondatering stelt.

Vraag je echter aan experts hoe het beeld van een lichaam op dit doek terecht is gekomen, dan kan niemand duidelijk antwoord geven. Er zijn theorieën, maar die verklaren het bewijsmateriaal niet. Dat stelt duidelijk dat het beeld als het ware in het doek “ingebrand” is, maar met een intense hitte die niemand kan verklaren. Inderdaad, de meest wetenschappelijke conclusie die men kan ophangen aan de lijkwade is dat het beeld ontstond in een tot op dit moment niet wetenschappelijke geïdentificeerde gebeurtenis. Zoals een verrijzenis?

Ik werd als katholiek kind opgevoed en gooide op twaalfjarige leeftijd die godsdienst van me af. Jezus was een goede vent, maar zeker toch niet een mirakel? De lijkwade en de wetenschap die daarmee verbonden is – maar helaas al te weinig bekend is – duidt in de richting van een echt mirakel, want de Lijkwade kan door de wetenschap niet verklaard worden.

Waarom – zo denkt u dus – onderstreept de Kerk dit bewijsmateriaal niet? Als ik door dit bewijsmateriaal meer “Christelijk” werd en opnieuw de verrijzenis als een mogelijkheid begin te aanvaarden, dan moeten er vele andere mensen zijn die hetzelfde zullen doen? Het is – helaas – een feit dat de Kerk sinds honderden jaren alle Christelijke relieken opbergt. Het doek van Veronica, die Jezus’ zweet ontvangen zou hebben tijdens zijn kruisgang, zit metershoog verborgen in een pilaar van de St. Pieter in Rome. Niemand krijgt hem vrijwel te zien en hij gaat nooit in tentoonstelling. Maar de motivering van de Kerk heeft weinig te maken met de wetenschappelijke bevindingen omtrent de Lijkwade. Die zijn uiterst interessant. En het lijkt wel alsof wetenschap mogelijk bepaalde dingen van het Christelijke geloof binnenkort kan staven!

Sonlives: Ik denk niet dat jezus werkelijk onder de lijkwade heeft gelegen...zie zeitgeist
Op 14-04-2010 8:27:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Waarom gaan ze 'm nu ineens tentoonstellen? Om de aandacht af te leiden van het misbruikschandaal en een geheel andere discussie opnieuw leven in te blazen?
Is it electrickery?
Op 14-04-2010 9:29:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fred: Ik heb ooit eens een reportage gezien met als conclusie dat de celulose die in de vezels van het doek zitten voor een vertraagend effect zouden zorgen op de C14 uitval. De lijkwade zou dus toch echt zijn.
Op 14-04-2010 10:02:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Emie :

Waarom gaan ze 'm nu ineens tentoonstellen? Om de aandacht af te leiden van het misbruikschandaal en een geheel andere discussie opnieuw leven in te blazen?

nee, de belangrijkste reden is om een enorme economische impuls voor Turijn creëren.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 14-04-2010 10:32:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
studentje:

Emie :

Waarom gaan ze 'm nu ineens tentoonstellen? Om de aandacht af te leiden van het misbruikschandaal en een geheel andere discussie opnieuw leven in te blazen?

nee, de belangrijkste reden is om een enorme economische impuls voor Turijn creëren.

Wat geloven protestanten eigenlijk aangaande de lijkwade?
Is it electrickery?
Op 14-04-2010 10:35:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: “De Christus wekte niet alleen het lichaam opnieuw tot leven, maar liet het ook Herrijzen. Door een geweldig krachtige geestelijke energie in het dode lichaam van Jezus te laten stromen, ontbond Hij zogezegd de atomaire deeltjes van materie, voegde ze weer samen en bracht in dat lichaam materie aan met een subatomaire trillingsnelheid, materie die letterlijk licht is. Voor het lichaam had dit een intense straling tot gevolg en die straling bracht het zogeheten ionisatie-effect voort waardoor de afbeelding op de lijkwade is ontstaan.
“In de fotografie bestaat een proces dat ionisatie wordt genoemd. Wanneer een fotograaf van een negatief beeld een positief beeld wil maken of andersom, stelt hij de plaat bloot aan een heel hoge frequentie — meestal röntgenstralen. Door dit bombardement van straling met een heel hoge frequentie wordt de plaat geïoniseerd zodat, wanneer hij wordt ontwikkeld, je het omgekeerde ziet van wat je zou verwachten. Licht wordt donker en donker wordt licht. De krachtige geestelijke energiestroom van de Christus in het lichaam van de Discipel Jezus veroorzaakte het ionisatie-effect en produceerde het negatief op de lijkwade — en op deze manier is de afbeelding bij wijze van spreken in de lijkwade geschroeid, maar alleen aan de oppervlakte. Het is een exactere weergave dan een foto zou zijn en verscheen of de wade het lichaam nu raakte of niet…” (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)"

http://www.sharenl.org/Archief/2006/okt06_TT.htm

Subatomair:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Subatomair_deeltje

Zoals we inmiddels weten is de vorm die iets heeft afhankelijk van de trillingsnelheid die het heeft:
(bericht gewijzigd op 14-4-2010 11:13:06)
Carpe diem homo universalis
Op 14-04-2010 10:45:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Emie :

studentje:

Emie :

Waarom gaan ze 'm nu ineens tentoonstellen? Om de aandacht af te leiden van het misbruikschandaal en een geheel andere discussie opnieuw leven in te blazen?

nee, de belangrijkste reden is om een enorme economische impuls voor Turijn creëren.

Wat geloven protestanten eigenlijk aangaande de lijkwade?

Weinig. de protestantse kerken kennen geen relikwieën en staat geen heiligenverering toe. verder word hier dan ook weinig aandacht aan besteed.

''Want mensen die de Bijbel niet aannemen, zullen dingen zoals deze lijkwade ook niet als bewijs accepteren'' luid de algemene gedachte. Dit wordt gebaseerd op de woorden van Jezus in de gelijkenis van de rijke man: ''Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.''
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 14-04-2010 10:51:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cocorico: Toch apart dat zodra 2 doeken dezelfde pollen en zelfs (?) dezelfde bloedgroep dit automatisch betekent dat dezelfde persoon eronder gelegen heeft. Over leap of faith gesproken :s

Nee ik was en ben niet overtuigd.
Ken uzelf, dan zult u het universum en de goden kennen
Op 14-04-2010 10:56:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Dank Studentje, je antwoord bevestigt mijn vermoeden. Ik had 't kunnen googlen, maar nu ik je hier toch trof...
Is it electrickery?
Op 14-04-2010 10:58:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar:
Emie :

studentje:

Emie :

Waarom gaan ze 'm nu ineens tentoonstellen? Om de aandacht af te leiden van het misbruikschandaal en een geheel andere discussie opnieuw leven in te blazen?

nee, de belangrijkste reden is om een enorme economische impuls voor Turijn creëren.

Wat geloven protestanten eigenlijk aangaande de lijkwade?


Ik denk dat elk protestants mens zijn eigen geloof heeft. Of ben ik nou erg optimistisch?
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 14-04-2010 10:59:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Narchya, uiteraard vult ieder individu de regels en dogma's van zijn kerk zelf verder in. Dat hoop ik althans, dat mensen nog wel zelf blijven denken, ondanks het feit dat ze een kerk/religieuze organisatie aanhangen. Het zal toch wel? Ja toch?
Is it electrickery?
Op 14-04-2010 11:04:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Narchya:

Emie :

studentje:

Emie :

Waarom gaan ze 'm nu ineens tentoonstellen? Om de aandacht af te leiden van het misbruikschandaal en een geheel andere discussie opnieuw leven in te blazen?

nee, de belangrijkste reden is om een enorme economische impuls voor Turijn creëren.

Wat geloven protestanten eigenlijk aangaande de lijkwade?


Ik denk dat elk protestants mens zijn eigen geloof heeft. Of ben ik nou erg optimistisch?

vele leden, een lichaam. eigenlijk is het protestantisme ook maar een paraplu met daaronder heel veel verschillende stromingen. de protestantse leer is echter in vijf uitspraken:
Solus Christos. het lijden van Christus is de enige grondslag voor verlossing van de zonden
Sola scriptura. de Bijbel is de enige bron van het geloof
Sola fide. vergeving van zonden niet door eigen werken, maar alleen door een waar geloof in Jezus
Sola gratia. dat wij nergens recht op hebben en alles alleen in genade bestaat
Soli Deo Gloria. het eren van God alleen.

verder hebben we natuurlijk de protestantse versie van de twaalf artikelen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis
maar daar heb ik een beetje moeite mee, kan me meer vinden in de oudste versie uit 170
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 14-04-2010 11:10:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava: Wat een onzin. Natuurlijk is die lijkwade niet echt, en jezus als hij al bestaan heeft was niet goddelijk. God bestaat sowieso niet. We leven niet in een sprookjeswereld mensen. Er zijn geen hogere machten.
My loony bun is fine.
Op 14-04-2010 11:38:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Lanoe:

“De Christus wekte niet alleen het lichaam opnieuw tot leven, maar liet het ook Herrijzen. Door een geweldig krachtige geestelijke energie in het dode lichaam van Jezus te laten stromen, ontbond Hij zogezegd de atomaire deeltjes van materie, voegde ze weer samen en bracht in dat lichaam materie aan met een subatomaire trillingsnelheid, materie die letterlijk licht is. Voor het lichaam had dit een intense straling tot gevolg en die straling bracht het zogeheten ionisatie-effect voort waardoor de afbeelding op de lijkwade is ontstaan.
“In de fotografie bestaat een proces dat ionisatie wordt genoemd. Wanneer een fotograaf van een negatief beeld een positief beeld wil maken of andersom, stelt hij de plaat bloot aan een heel hoge frequentie — meestal röntgenstralen. Door dit bombardement van straling met een heel hoge frequentie wordt de plaat geïoniseerd zodat, wanneer hij wordt ontwikkeld, je het omgekeerde ziet van wat je zou verwachten. Licht wordt donker en donker wordt licht. De krachtige geestelijke energiestroom van de Christus in het lichaam van de Discipel Jezus veroorzaakte het ionisatie-effect en produceerde het negatief op de lijkwade — en op deze manier is de afbeelding bij wijze van spreken in de lijkwade geschroeid, maar alleen aan de oppervlakte. Het is een exactere weergave dan een foto zou zijn en verscheen of de wade het lichaam nu raakte of niet…” (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)"

http://www.sharenl.org/Archief/2006/okt06_TT.htm

Subatomair:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Subatomair_deeltje

Zoals we inmiddels weten is de vorm die iets heeft afhankelijk van de trillingsnelheid die het heeft:Jezus is gewoon door meneer alien omhooggestraald, opgelapt(wat een woord) en weer teruggestraald. En daar was ie weer.
Beam me up god.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 14-04-2010 11:47:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Benny Lava:

Wat een onzin. Natuurlijk is die lijkwade niet echt, en jezus als hij al bestaan heeft was niet goddelijk. God bestaat sowieso niet. We leven niet in een sprookjeswereld mensen. Er zijn geen hogere machten.

Niet als inzijnde goddelijke machten, maar gewoon als in natuurlijk krachten. De quantummechanica zal hier eens bewijs voor gaan leveren.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 14-04-2010 11:50:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Benny Lava:

Wat een onzin. Natuurlijk is die lijkwade niet echt, en jezus als hij al bestaan heeft was niet goddelijk. God bestaat sowieso niet. We leven niet in een sprookjeswereld mensen. Er zijn geen hogere machten.

Wat een onzin. het is niet logisch om je eigen verstand (of dat van de wetenschap) als norm te gebruiken voor wat wel en niet kan. dat is de kortzichtige houding die steeds meer ingang vindt bij de afgestompte burger, namelijk ''alles wat IK niet begrijp, kan onmogelijk waar zijn.'' er lopen nog steeds mensen rond die met dat idee in hun hoofd de maanlanding als HOAX labelen.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 14-04-2010 11:54:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @Rudiev

Alien?
Zou het niet gewoon een mens kunnen zijn?
Gezien de nieuwe ontwikkelingen die in de richting wijzen van een eerdere oudere globale beschaving hier op aarde?
Een beschaving die al verder was dan de onze nu (zie piramides enz)?
Misschien stonden/staan die mensen wel in contact met wat jij dan Aliens noemt, maar weten zij ook dat de mens zichzelf moet "bevrijden"?


(bericht gewijzigd op 14-4-2010 11:59:19)
Carpe diem homo universalis
Op 14-04-2010 11:56:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bert: Geweldig al dat onderzoek van de heer Coppens. Interessant werk ook. Maar dat hij nog steeds niet overtuigd is dat de illuminatie Jezus en co verzonnen hebben ergo er niks te onderzoeken valt in die richting qua Lijkwade etc. stelt me teleur. Hij doet dit werk al zo lang en dan nog steeds zo kortzichtig. Breid je horizon toch iets uit, dan wordt het allemaal een stuk simpeler dan je nu denkt.
Op 14-04-2010 0:00:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Benny Lava:

Wat een onzin. Natuurlijk is die lijkwade niet echt, en jezus als hij al bestaan heeft was niet goddelijk. God bestaat sowieso niet. We leven niet in een sprookjeswereld mensen. Er zijn geen hogere machten.

Interessante stelling. Voor mij is, om een simpel voorbeeld te nemen, het feit dat een zaadje 'weet' wanneer het moet ontkiemen letterlijk wonderbaarlijk. Alleen al het feit dat de natuur zo werkt zou ik een hogere macht willen noemen. Weliswaar volstrekt aards en 'gewoon', maar toch... Dat de wereld er is, is op zich toch al een sprookje? Dat een rups terug vloeibaar wordt en zichzelf tot vlinder verbouwt - als dat (in zichzelf) geen hogere macht is...
Is it electrickery?
Op 14-04-2010 0:01:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Stel, dat het inderdaad een doek is geweest en stel dat het inderdaad om een mens heeft gezeten en stel dat het een mens uit de 1e eeuw is geweest en stel, dat het zelfs echt Jezus is geweest. Wat moeten we daar dan mee...????
Nieuw Bewust Zijn
Op 14-04-2010 0:41:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Bassie22:

Stel, dat het inderdaad een doek is geweest en stel dat het inderdaad om een mens heeft gezeten en stel dat het een mens uit de 1e eeuw is geweest en stel, dat het zelfs echt Jezus is geweest. Wat moeten we daar dan mee...????

Dansje maken en 'hoezee' roepen? Elke gelegenheid voor een feestje aangrijpen
Is it electrickery?
Op 14-04-2010 0:44:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Wie en wat of hoe de afbeelding ook ontstaan is; het is een knap staaltje werk! Complimentje aan degene die dit voor elkaar gekregen heeft.
CAUTE - Behoedzaamheid
Op 14-04-2010 0:44:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudy: Ook al zou het echt de lijkwade van JC zijn, dan zegt dat nog niet dat hij ook daadwerkelijk uit de dood is opgestaan.
Op 14-04-2010 13:11:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava:
studentje:

Wat een onzin. het is niet logisch om je eigen verstand (of dat van de wetenschap) als norm te gebruiken voor wat wel en niet kan. dat is de kortzichtige houding die steeds meer ingang vindt bij de afgestompte burger, namelijk ''alles wat IK niet begrijp, kan onmogelijk waar zijn.'' er lopen nog steeds mensen rond die met dat idee in hun hoofd de maanlanding als HOAX labelen.
Je draait het om. Wat er gebeurt is dat dingen die we niet begrijpen (waarvan die lijkwade er niet een is) te snel als bovennatuurlijk worden bestempeld. Dat wij niet weten hoe die lijkwade gemaakt zou zijn (er zijn goede theorieen over trouwens) betekent niet dat het daarom meteen bovennatuurlijk is. Onverklaard wordt te vaak met onverklaarbaar verward.

edit: typo
(bericht gewijzigd op 14-4-2010 13:29:30)
My loony bun is fine.
Op 14-04-2010 13:28:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Benny Lava:

Onverklaard wordt te vaak met onverklaarbaar verward.

als je bepaalde, -zelfs reële- mogelijkheden bij voorbaat al uitsluit zul je nooit een goede verklaring krijgen.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 14-04-2010 13:39:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava:
Emie :

Interessante stelling. Voor mij is, om een simpel voorbeeld te nemen, het feit dat een zaadje 'weet' wanneer het moet ontkiemen letterlijk wonderbaarlijk. Alleen al het feit dat de natuur zo werkt zou ik een hogere macht willen noemen. Weliswaar volstrekt aards en 'gewoon', maar toch... Dat de wereld er is, is op zich toch al een sprookje? Dat een rups terug vloeibaar wordt en zichzelf tot vlinder verbouwt - als dat (in zichzelf) geen hogere macht is...

Dat snap ik allemaal wel maar jouw definitie van een hogere macht is niet de definitie die over het algemeen geldt. Dat de wereld bestaat is bijzonder maar zeker geen sprookje.
My loony bun is fine.
Op 14-04-2010 13:55:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava:
studentje:

Benny Lava:

Onverklaard wordt te vaak met onverklaarbaar verward.

als je bepaalde, -zelfs reële- mogelijkheden bij voorbaat al uitsluit zul je nooit een goede verklaring krijgen.

Zoiets bijvoorbeeld?
De Christus wekte niet alleen het lichaam opnieuw tot leven, maar liet het ook Herrijzen. Door een geweldig krachtige geestelijke energie in het dode lichaam van Jezus te laten stromen, ontbond Hij zogezegd de atomaire deeltjes van materie, voegde ze weer samen en bracht in dat lichaam materie aan met een subatomaire trillingsnelheid, materie die letterlijk licht is. Voor het lichaam had dit een intense straling tot gevolg en die straling bracht het zogeheten ionisatie-effect voort waardoor de afbeelding op de lijkwade is ontstaan.

Dat een persoon dood gaat aan een kruis en na drie dagen weer tot leven komt waarbij er zoveel energie vrij komt dat zijn beeltenis op zijn lijkwade terecht komt is moeilijk realistisch te noemen. Getover is geen reële mogelijkheid.
My loony bun is fine.
Op 14-04-2010 14:02:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hippie: Altijd gedacht dat het de lijkwade van Karel de Grote was, en dat door de balsem vloeistoffen de afdruk is gemaakt.
Op 14-04-2010 15:17:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
maridd: Het nut van de hele discussie, en trouwens van de hele lijkwade, ontgaat me volledig. Jezus, als historische figuur heeft bestaan. Wat zegt een naam, er zij er velen die Jezus heten, mijn zwager bijvoorbeeld ook. Dat hij gekruisigd is zegt ook niets, dat was een redelijk normaal doodvonnis in de tijd van die Romeinse jongens.

Veel interessanter is de visie van Jacob Slavenburg op de historische figuur Jezus. Het was wel degelijk een heel bijzonder mens. Dat het de zoon van God moet zijn is door eeuwenlange manipulaties van de katholieke kerk bedacht. Door alle frauduleuze concilies is voorgeschreven wat er moet worden geloofd, en hoe er moet worden geloofd, tot de dood erop volgt. En daar willen ze nog wel een handje mee helpen ook. De positie van Jezus, van de vrouw, van de man, het is allemaal een verzinsel om de macht van de kerk te vergroten en te handhaven. Lees Slavenburg en de Nag Hammadi geschriften, dat maakt veel duidelijk over wat de kerk eigenlijk is: een machtsinstituut. Ik geloof wel op mijn eigen manier, op de sofa thuis.
Boldly going nowhere.
Op 14-04-2010 15:19:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
bert:

Geweldig al dat onderzoek van de heer Coppens. Interessant werk ook. Maar dat hij nog steeds niet overtuigd is dat de illuminatie Jezus en co verzonnen hebben ergo er niks te onderzoeken valt in die richting qua Lijkwade etc. stelt me teleur. Hij doet dit werk al zo lang en dan nog steeds zo kortzichtig. Breid je horizon toch iets uit, dan wordt het allemaal een stuk simpeler dan je nu denkt.


De Illuminati bestaat al heel lang niet meer (1929).
Jezus is gewoon terug te vinden in romeinse documenten aangaande zijn verhoor door Antipas.
Lees Jezus mensenzoon van Dhr. Rudolf Augstein er nog eens op na.
Die verwijst je dan weer naar romeinse geschriften en dan vooral die van het gesprek tussen Jezus en Herodus Antipas.

Eens in de zoveel tijd staat er gewoon weer een Pipo op die ons nu al vele duizenden jaren hetzelfde verhaaltje vertellen, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed zijn de bekendste, maar dr waren er nog wel meer.
Het trieste is juist dat het er al zoveel zijn geweest, maar wij die simpele leringen toch maar niet in de praktijk krijgen gebracht.

Carpe diem homo universalis
Op 14-04-2010 17:10:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Lanoe:

bert:

Geweldig al dat onderzoek van de heer Coppens. Interessant werk ook. Maar dat hij nog steeds niet overtuigd is dat de illuminatie Jezus en co verzonnen hebben ergo er niks te onderzoeken valt in die richting qua Lijkwade etc. stelt me teleur. Hij doet dit werk al zo lang en dan nog steeds zo kortzichtig. Breid je horizon toch iets uit, dan wordt het allemaal een stuk simpeler dan je nu denkt.


De Illuminati bestaat al heel lang niet meer (1929).
Jezus is gewoon terug te vinden in romeinse documenten aangaande zijn verhoor door Antipas.
Lees Jezus mensenzoon van Dhr. Rudolf Augstein er nog eens op na.
Die verwijst je dan weer naar romeinse geschriften en dan vooral die van het gesprek tussen Jezus en Herodus Antipas.

Eens in de zoveel tijd staat er gewoon weer een Pipo op die ons nu al vele duizenden jaren hetzelfde verhaaltje vertellen, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed zijn de bekendste, maar dr waren er nog wel meer.
Het trieste is juist dat het er al zoveel zijn geweest, maar wij die simpele leringen toch maar niet in de praktijk krijgen gebracht.

Komt omdat wij het ego vooropstellen. Het ego is enkel een gezwel op de ziel. Zorg dat je het kwijtraakt en je zult waarlijk vrij zijn.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 14-04-2010 19:42:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Tetzmol:

Lanoe:

bert:

Geweldig al dat onderzoek van de heer Coppens. Interessant werk ook. Maar dat hij nog steeds niet overtuigd is dat de illuminatie Jezus en co verzonnen hebben ergo er niks te onderzoeken valt in die richting qua Lijkwade etc. stelt me teleur. Hij doet dit werk al zo lang en dan nog steeds zo kortzichtig. Breid je horizon toch iets uit, dan wordt het allemaal een stuk simpeler dan je nu denkt.


De Illuminati bestaat al heel lang niet meer (1929).
Jezus is gewoon terug te vinden in romeinse documenten aangaande zijn verhoor door Antipas.
Lees Jezus mensenzoon van Dhr. Rudolf Augstein er nog eens op na.
Die verwijst je dan weer naar romeinse geschriften en dan vooral die van het gesprek tussen Jezus en Herodus Antipas.

Eens in de zoveel tijd staat er gewoon weer een Pipo op die ons nu al vele duizenden jaren hetzelfde verhaaltje vertellen, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed zijn de bekendste, maar dr waren er nog wel meer.
Het trieste is juist dat het er al zoveel zijn geweest, maar wij die simpele leringen toch maar niet in de praktijk krijgen gebracht.

Komt omdat wij het ego vooropstellen. Het ego is enkel een gezwel op de ziel. Zorg dat je het kwijtraakt en je zult waarlijk vrij zijn.

Tetzmol.


Ja ho ff! Wie moet dat dan kwijtraken? het ego toch? Juist iets willen veranderen is een actie van het ego. Zien wat het ego doet zonder oordeel, dat is zuiver zien; dan lost op wat niet waar is.
'Don't forget rule number 6'
Op 14-04-2010 20:22:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
Gerard:

Tetzmol:

Lanoe:

bert:

Geweldig al dat onderzoek van de heer Coppens. Interessant werk ook. Maar dat hij nog steeds niet overtuigd is dat de illuminatie Jezus en co verzonnen hebben ergo er niks te onderzoeken valt in die richting qua Lijkwade etc. stelt me teleur. Hij doet dit werk al zo lang en dan nog steeds zo kortzichtig. Breid je horizon toch iets uit, dan wordt het allemaal een stuk simpeler dan je nu denkt.


De Illuminati bestaat al heel lang niet meer (1929).
Jezus is gewoon terug te vinden in romeinse documenten aangaande zijn verhoor door Antipas.
Lees Jezus mensenzoon van Dhr. Rudolf Augstein er nog eens op na.
Die verwijst je dan weer naar romeinse geschriften en dan vooral die van het gesprek tussen Jezus en Herodus Antipas.

Eens in de zoveel tijd staat er gewoon weer een Pipo op die ons nu al vele duizenden jaren hetzelfde verhaaltje vertellen, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed zijn de bekendste, maar dr waren er nog wel meer.
Het trieste is juist dat het er al zoveel zijn geweest, maar wij die simpele leringen toch maar niet in de praktijk krijgen gebracht.

Komt omdat wij het ego vooropstellen. Het ego is enkel een gezwel op de ziel. Zorg dat je het kwijtraakt en je zult waarlijk vrij zijn.

Tetzmol.


Ja ho ff! Wie moet dat dan kwijtraken? het ego toch? Juist iets willen veranderen is een actie van het ego. Zien wat het ego doet zonder oordeel, dat is zuiver zien; dan lost op wat niet waar is.


Ik denk niet dat het ego zichzelf graag kwijtraakt, ben er vrij zeker van dat dat het allerlaatste is wat er gebeurt. Mijn antwoord op je vraag: 'jij'. Jij moet je ego kwijtraken (voorbij o.a. je ego kijken) om zuiver 'zonder oordeel' te kunnen zien. Volgende vraag is dan 'wie ben jij'? In mijn opvatting had Jezus dat vrij goed (understatement) in de gaten .
Eigenlijk 'moet' je natuurlijk helemaal niets maar dat is logisch .
Op 15-04-2010 0:07:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IscopeU: De Rooms Katholieke kerk is al vanaf het begin de vijand van de Christenen. Christenen (volgelingen van Christus' leer) zijn vervolgt en gemarteld, op zo'n grote schaal dat daar ontzettend veel op schrift over te vinden is. Zaken als "Ze willen gewoon niet van hun geloof afstappen als ik ze zelfs met de dood dwing, stelletje sukkels" was niet ongewoon. Er werd soms zelfs gedacht dat ze allemaal afgeslacht waren.
De katholieken ging vrolijk door met slachten. Want niemand kon die vredelievende zeer snel groeiende massa Christenen onder controle houden.Ze propten zoveel mogelijk heidense zooi in het geloof, beeldverering, maria verering, heidense feesten, etc etc. Om maar zoveel mogelijk mensen onder hun gezag te laten vallen. Geweld werd niet geschuwd.
De reformatie was een tweede golf Christelijkheid, die lang niet zo ver ging als het bijna boeddhistische Christelijke van 15 eeuwen terug. De bijbel bleef het uitgangspunt in plaats van de pure Christelijke leer. En zo is tegenwoordig het bijbeldom nog steeds net alsof aan het doen dat het Christelijk is.
De katholieke kerk heeft er helemaal niets aan om de waarheid over Christus naar boven te halen. Stel je voor dat hij daadwerkelijk gaven had en dat er weer mensen zijn leer gaan volgen. De RK en de Christusleer zijn eerder elkaars tegenpolen.

Trouwens zijn er meer dan 24.000 oude (1500 jaar en ouder) geschriften over Jezus en het Nieuwe testament. Zo vroeg terug als 150. En allemaal nauwelijks (Niet) veranderd over de jaren Ter vergelijking van plato zijn er 7 en is er dus wel veel veranderd. Het is echt niet slim om te zeggen dat Jezus niet bestaan heeft of voortkomt uit Egyptische en andere geloofsstromingen. Dat is gewoon niet waar.
(bericht gewijzigd op 15-4-2010 7:51:23)
Op 15-04-2010 7:35:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Inderdaad, niets moet, want dat is al complexiteit op het persoonlijk vlak en dus midden in het egogebeuren. Maar jij of ik: allemaal ego.
We zien slechts ten dele (das'ook bijbels), ten volle zien doen we niet meer als afgescheiden personen, maar als het geheel dat we altijd al waren. Zien dat we alles zijn, dat binnen het egogeburen alles om ons heen slechts een spiegel is van ons, dat elke weerzin, tegenstand, vijandschap uiteindelijk die spiegel is. Vanuit deze gedachten kom je precies op het punt uit waar ook Jezus et al op uitkomen.
We leven in de illusie die onze hersenen maken van wat ze door de beperkte zintuigen krijgen aangereikt. De beperkingen van de zintuigen zijn: de beperkte bandbreedte per zintuig en de ontbreken van zintuigen voor andere zaken dan die waarvoor we zintuigen hebben.
(bericht gewijzigd op 15-4-2010 10:55:55)
'Don't forget rule number 6'
Op 15-04-2010 7:36:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
IscopeU:

De Rooms Katholieke kerk is al vanaf het begin de vijand van de Christenen. Christenen (volgelingen van Christus' leer) zijn vervolgt en gemarteld, op zo'n grote schaal dat daar ontzettend veel op schrift over te vinden is. Zaken als "Ze willen gewoon niet van hun geloof afstappen als ik ze zelfs met de dood dwing, stelletje sukkels" was niet ongewoon. Er werd soms zelfs gedacht dat ze allemaal afgeslacht waren. (en verder)

Amen to that!
Ik ben tot een gelijke conclusie gekomen.
Voor mij betekend dat onder andere dat we dus over de loop van een paar eeuwen zo dom (onwetend) mogelijk zijn gehouden/gemaakt en zoveel mogelijk zijn/worden opgehitst om in ieder geval niet ons naasten lief te hebben als onszelf. Tijd voor het doorvoeren van veranderingen
Op 15-04-2010 10:32:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
Gerard:

Inderdaad, niets moet, want dat is al complexiteit op het persoonlijk vlak en dus midden in het egogebeuren. Maar jij of ik: allemaal ego.
We zien slechts ten dele (das'ook bijbels), ten volle zien doen we niet meer als afgescheiden personen, maar als het geheel dat we altijd al waren. Zien dat we alle zijn, dat binnen het egogeburen alles om ons heen slechts een spiegel is van ons, dat elke weerzin, tegenstand, vijandschap uiteindelijk die spiegel is. Vanuit deze gedachten kom je precies op het punt uit waar ook Jezus et al op uitkomen.
We leven in de illusie die onze hersenen maken van wat ze door de beperkte zintuigen krijgen aangereikt. De beperkingen van de zintuigen zijn: de beperkte bandbreedte per zintuig en de ontbreken van zintuigen voor andere zaken dan die waarvoor we zintuigen hebben.


Ik ben het beslist niet eens met 'jij of ik allemaal ego'. Ego is een Latijnse vertaling van een freudiaanse term en Freud maakte al onderscheid tussen een aantal delen van de persoonlijkheid. Misschien bedoel je persoonlijkheid?
Verder denk ik, als je het ego-concept achter je laat en 'doorstoot' naar je ziel (bij voorkeur je eigen ) je al een stuk dichter bij de onafgescheiden persoon komt waar je het over hebt. De ziel zal altijd behulpzaam zijn bij het lezen van de spiegel om ons heen.
Ik denk dat Jezus het zo lang volhield met al die kennis doordat ie zag dat ook alle mooie dingen spiegels zijn. Dat is meteen de reden dat ik reageer, je haalt van die nare voorbeelden aan. Dat zijn bij voorbaat verwrongen spiegels en die kennen we vooral als lachspiegels
Op 15-04-2010 11:02:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Joris:

Gerard:

Inderdaad, niets moet, want dat is al complexiteit op het persoonlijk vlak en dus midden in het egogebeuren. Maar jij of ik: allemaal ego.
We zien slechts ten dele (das'ook bijbels), ten volle zien doen we niet meer als afgescheiden personen, maar als het geheel dat we altijd al waren. Zien dat we alle zijn, dat binnen het egogeburen alles om ons heen slechts een spiegel is van ons, dat elke weerzin, tegenstand, vijandschap uiteindelijk die spiegel is. Vanuit deze gedachten kom je precies op het punt uit waar ook Jezus et al op uitkomen.
We leven in de illusie die onze hersenen maken van wat ze door de beperkte zintuigen krijgen aangereikt. De beperkingen van de zintuigen zijn: de beperkte bandbreedte per zintuig en de ontbreken van zintuigen voor andere zaken dan die waarvoor we zintuigen hebben.


Ik ben het beslist niet eens met 'jij of ik allemaal ego'. Ego is een Latijnse vertaling van een freudiaanse term en Freud maakte al onderscheid tussen een aantal delen van de persoonlijkheid. Misschien bedoel je persoonlijkheid?
Verder denk ik, als je het ego-concept achter je laat en 'doorstoot' naar je ziel (bij voorkeur je eigen ) je al een stuk dichter bij de onafgescheiden persoon komt waar je het over hebt. De ziel zal altijd behulpzaam zijn bij het lezen van de spiegel om ons heen.
Ik denk dat Jezus het zo lang volhield met al die kennis doordat ie zag dat ook alle mooie dingen spiegels zijn. Dat is meteen de reden dat ik reageer, je haalt van die nare voorbeelden aan. Dat zijn bij voorbaat verwrongen spiegels en die kennen we vooral als lachspiegels


OK, maar de nare voorbeelden zijn de zaken waar we altijd wat aan willen doen en dat op zich is het probleem.
'Don't forget rule number 6'
Op 15-04-2010 13:38:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
IscopeU:

De katholieken ging vrolijk door met slachten. Want niemand kon die vredelievende zeer snel groeiende massa Christenen onder controle houden.Ze propten zoveel mogelijk heidense zooi in het geloof, beeldverering, maria verering, heidense feesten, etc etc. Om maar zoveel mogelijk mensen onder hun gezag te laten vallen. Geweld werd niet geschuwd.

De reformatie was een tweede golf Christelijkheid, die lang niet zo ver ging als het bijna boeddhistische Christelijke van 15 eeuwen terug.


Bedoel je nu hier te zeggen dat gereformeerden ook maar een haar beter zijn dan Katholieken? Het enige wat hun deden was andere delen van de bijbel, die hún dan weer het beste uitkwamen, eruit pikken. En zich daarop focussen. Hetzelfde als Katholieken zijn ze. Precies zo hypocriet.
I might just be saying that to get you mad...
Op 15-04-2010 14:43:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
Gerard:OK, maar de nare voorbeelden zijn de zaken waar we altijd wat aan willen doen en dat op zich is het probleem.

[/quote]

De negatieve zaken die ik benoemde zijn problemen in de wereld, om het niet te persoonlijk te maken. Ik zie geen enkel probleem in het oplossen van dingen als vijandschap en andere negatieve invloeden. Volgens mij wordt de wereld daar juist mooier/leefbaarder van. Je opmerking bevreemd me en ik vraag me af of het verwoord wat je bedoelt. In ieder geval zijn we met zijn 2 een zijpad ingeslagen en dus aardig off-topic op 't moment
Op 15-04-2010 16:06:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Clavius:

IscopeU:

De katholieken ging vrolijk door met slachten. Want niemand kon die vredelievende zeer snel groeiende massa Christenen onder controle houden.Ze propten zoveel mogelijk heidense zooi in het geloof, beeldverering, maria verering, heidense feesten, etc etc. Om maar zoveel mogelijk mensen onder hun gezag te laten vallen. Geweld werd niet geschuwd.

De reformatie was een tweede golf Christelijkheid, die lang niet zo ver ging als het bijna boeddhistische Christelijke van 15 eeuwen terug.

Bedoel je nu hier te zeggen dat gereformeerden ook maar een haar beter zijn dan Katholieken? Het enige wat hun deden was andere delen van de bijbel, die hún dan weer het beste uitkwamen, eruit pikken. En zich daarop focussen. Hetzelfde als Katholieken zijn ze. Precies zo hypocriet.

de RKK leert de traditie en de pauselijke onfeilbaarheid. iets waar totaal geen Bijbelse grondslag voor is.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2010 16:47:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
studentje:

Clavius:

IscopeU:

De katholieken ging vrolijk door met slachten. Want niemand kon die vredelievende zeer snel groeiende massa Christenen onder controle houden.Ze propten zoveel mogelijk heidense zooi in het geloof, beeldverering, maria verering, heidense feesten, etc etc. Om maar zoveel mogelijk mensen onder hun gezag te laten vallen. Geweld werd niet geschuwd.

De reformatie was een tweede golf Christelijkheid, die lang niet zo ver ging als het bijna boeddhistische Christelijke van 15 eeuwen terug.

Bedoel je nu hier te zeggen dat gereformeerden ook maar een haar beter zijn dan Katholieken? Het enige wat hun deden was andere delen van de bijbel, die hún dan weer het beste uitkwamen, eruit pikken. En zich daarop focussen. Hetzelfde als Katholieken zijn ze. Precies zo hypocriet.

de RKK leert de traditie en de pauselijke onfeilbaarheid. iets waar totaal geen Bijbelse grondslag voor is.


En de griffo's hielden vast aan de rustdag op zondag. Óók geen bijbelse grondslag voor. Want sabbat is eigenlijk op zaterdag. Beetje hypocriet, niet? Wel moeilijk doen over het ene gebod over beelden maken, maar tegelijk niet al te sappel doen over het gebod over de sabbat.

Hetzelfde geld voor bidden in groepsverband. Volgens mijn bijbel wordt dat door God toch echt vulgair gevonden. Maar in iedere 'Christelijke' denominatie wordt dit beoefend.

Wie sprak ook al weer dat ware Christenen als paarlen zo zeldzaam zullen zijn? En dat zij constant aan hun eigen geloof zouden twijfelen?
I might just be saying that to get you mad...
Op 15-04-2010 17:00:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
artofnemesis: Jezus was zijn tijd ver vooruit, want hij had een horloge om. Kijk maar om zijn linkerpols
Op 15-04-2010 17:27:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
artofnemesis:

Jezus was zijn tijd ver vooruit, want hij had een horloge om. Kijk maar om zijn linkerpols

Da's 'n bloedvlek. De spijkers gingen niet door de hand maar tussen ellepijp en spaakbeen in de pols.
Auw.
Is it electrickery?
Op 15-04-2010 17:35:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Clavius:

..En de griffo's hielden vast aan de rustdag op zondag. Óók geen bijbelse grondslag voor. Want sabbat is eigenlijk op zaterdag.

Nee hoor. De zondag is een Bijbelse inzetting, tot herdenking van de opstanding van de Christus. Op de dag van Zijn opstanding zijn de Discipelen en de vrouwen bij elkaar vergaderd, als Jezus in hun midden komt. vervolgens lees je iedere keer in het NT dat de gemeente op de eerste dag der week samenkomt.
Handelingen 20:7 "En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, (...)"
1 Korinthiërs 16:2 ''Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u (..)''
Openbaringen 1:10: ''En ik was in den geest op den dag des Heeren; (...) ''
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2010 20:11:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Clavius:

Hetzelfde geld voor bidden in groepsverband. Volgens mijn bijbel wordt dat door God toch echt vulgair gevonden. Maar in iedere 'Christelijke' denominatie wordt dit beoefend.

waar kan ik dat vinden? zelf lees ik dat Jezus bid met de kinderen (Matteüs 19) met de discipelen (Lukas 11)
Petrus bid met de dicipelen, Maria, de broers van Jezus, en meer dan 100 anderen (handelingen 1) Paulus roept de broeders van timotheüs op om samen (openbaar) te bidden (1 Timotheüs 2)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2010 20:21:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Jezus is mee genomen door UFO hij had mazzel, wij niet! Wij slachten elkaar nog steeds af, en vertellen elkaar allerlei ingewikkelde onzin verhalen over het in elkaar steekt. Komen we er niet uit, dan is er altijd wel iets wat niet onderzocht is, of niet correct zou zijn gegaan tijdens het onderzoek er naar. Uiteindelijk het is net stront je kunt het opruimen, maar blijft stinken. Vraagje, zouden die probleem ook bij andere geloven zijn of beschikken die over een ¨echt¨ houdbaar verhaal?
Live kost Time
Op 15-04-2010 22:54:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
studentje:

Clavius:

Hetzelfde geld voor bidden in groepsverband. Volgens mijn bijbel wordt dat door God toch echt vulgair gevonden. Maar in iedere 'Christelijke' denominatie wordt dit beoefend.

waar kan ik dat vinden? zelf lees ik dat Jezus bid met de kinderen (Matteüs 19) met de discipelen (Lukas 11)
Petrus bid met de dicipelen, Maria, de broers van Jezus, en meer dan 100 anderen (handelingen 1) Paulus roept de broeders van timotheüs op om samen (openbaar) te bidden (1 Timotheüs 2)


Ja JEZUS. Maar wij zijn toch niet gelijk aan Hem zeker?!

Één van de vele verwijzingen, zo uit mijn hoofd:

Mat 6
5 En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al.
6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

En wat de sabbat betreft, idd op de eerste dag van de week. En wanneer was die destijds?
I might just be saying that to get you mad...
Op 16-04-2010 9:10:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Clavius:

studentje:

Clavius:

Hetzelfde geld voor bidden in groepsverband. Volgens mijn bijbel wordt dat door God toch echt vulgair gevonden. Maar in iedere 'Christelijke' denominatie wordt dit beoefend.

waar kan ik dat vinden? zelf lees ik dat Jezus bid met de kinderen (Matteüs 19) met de discipelen (Lukas 11)
Petrus bid met de dicipelen, Maria, de broers van Jezus, en meer dan 100 anderen (handelingen 1) Paulus roept de broeders van timotheüs op om samen (openbaar) te bidden (1 Timotheüs 2)


Ja JEZUS. Maar wij zijn toch niet gelijk aan Hem zeker?!

Één van de vele verwijzingen, zo uit mijn hoofd:

Mat 6
5 En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al.
6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

En wat de sabbat betreft, idd op de eerste dag van de week. En wanneer was die destijds?


Het staat "geschreven":

Carpe diem homo universalis
Op 16-04-2010 10:34:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Lanoe schrijft, het staat "geschreven": gelukkig staat dat op video als bewijs
Live kost Time
Op 16-04-2010 11:19:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Clavius:

studentje:

Clavius:

Hetzelfde geld voor bidden in groepsverband. Volgens mijn bijbel wordt dat door God toch echt vulgair gevonden. Maar in iedere 'Christelijke' denominatie wordt dit beoefend.

waar kan ik dat vinden? zelf lees ik dat Jezus bid met de kinderen (Matteüs 19) met de discipelen (Lukas 11)
Petrus bid met de dicipelen, Maria, de broers van Jezus, en meer dan 100 anderen (handelingen 1) Paulus roept de broeders van timotheüs op om samen (openbaar) te bidden (1 Timotheüs 2)


Ja JEZUS. Maar wij zijn toch niet gelijk aan Hem zeker?!

Één van de vele verwijzingen, zo uit mijn hoofd:

Mat 6
5 En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al.
6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

En wat de sabbat betreft, idd op de eerste dag van de week. En wanneer was die destijds?

lees bovenstaande tekst nog eens goed. Waarom staan deze mensen te bidden? Om op te vallen bij de mensen! dat is wat Jezus hier aan de orde stelt. mensen die buiten, op de hoek van de straat gaan bidden, voor de mensen. lees eens verder in Mattheus 6, lees het volmaakte gebed. valt je niet op dat er constant over 'ons' wordt gesproken, ipv. 'ik'?

PS: volgensmij was de sabbat toch echt op de ZEVENDE dag der week. (?)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 16-04-2010 0:59:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
studentje:

lees bovenstaande tekst nog eens goed. Waarom staan deze mensen te bidden? Om op te vallen bij de mensen! dat is wat Jezus hier aan de orde stelt. mensen die buiten, op de hoek van de straat gaan bidden, voor de mensen. Lees eens verder.

Ik kan het 1x, 2x, 3x of 100x lezen. Er staat toch echt dat je het thuis in de privé sfeer behoort te doen, als een gesprek tussen jou en God. En daar doe je, inderdaad, het 'Onze Vader' ja.

studentje:

PS: volgensmij was de sabbat toch echt op de ZEVENDE dag der week. (?)

En wat was de zevende dag, voordat die Romijnse Heerser vond dat de dag des Heerens maar eens beter op een andere dag moest plaats moest vinden? Dat God zich maar naar hem en zijn zonnegod, moest schikken?

Ik zal je helpen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(christendom)
I might just be saying that to get you mad...
Op 16-04-2010 14:00:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: onze vader:
'Geef ons'
'onze schulden'
'gelijk ook wij vergeven onze'
'leid ons'
'verlos ons'

''En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd werden."

op die link van jou lees ik:
..Door Constantijn werd in een edict in 321 n.C. zowel aan zijn heidense als aan zijn christelijke onderdanen de zondag aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag voor de verering van de Zon. Het was zijn manier om de tegenstrijdige religies van het Rijk samen te brengen door iets gemeenschappelijks onder hen in te stellen.

kan ik dus concluderen dat 1.voor die tijd de christenen op de eerste dag bijeen kwamen. 2. de heidenen voor die tijd de zon vereerden.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 16-04-2010 17:20:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
artofnemesis:
Emie :

artofnemesis:

Jezus was zijn tijd ver vooruit, want hij had een horloge om. Kijk maar om zijn linkerpols

Da's 'n bloedvlek. De spijkers gingen niet door de hand maar tussen ellepijp en spaakbeen in de pols.
Auw.

Goh.. echt? Ik dacht dat je hand met daardoor een spijker best je hele gewicht kon dragen :-)

FYI; men gebruikte nog vaker gewoon touw in plaats van spijkers. Dat was namelijk voorbehouden aan de grootste criminelen (lees: anders-denkenden, politiek vluchtelingen, homo's etc etc).

Op 16-04-2010 18:19:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Carpe diem homo universalis
Op 17-04-2010 10:37:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Ik mocht naar de zondagsschool zat zelf op een openbare school, ik moest niets ik mocht dat is al een groot verschil. Men vertelde daar Jezus zei: ik ben het licht en de waarheid. Dus Waarheid = licht. Wat is dan licht. Het geloof, = niet zeker weten, heb ik altijd gezien als een expressie van de natuurwetten. Doordat ik vele zaken uit de natuur herkende in wat men mij vertelde. Daarnaast ging ik na schooltijd ook spelen bij Christelijke vriendjes en vriendinnetjes en vroeg wat zij die dag op school hadden geleerd. Dat wilde ik graag weten. Het verschil en de overeenkomsten in de verschillende onderwijs soorten. In mijn familie maakten oude mensen schilderijen, de voorstellingen begrijpen leerde mij al op jonge leeftijd anders naar expressievoorstellingen te kijken. Een oud familielid die zijn expressie schilderde was doof hierdoor leerde ik gelijk de gebarentaal en kon dat later o.a ook bij zieke mensen toepassen. Gebarentalen hebben een eigen gebarenschat eigen grammatica en eigen uitdrukkingen.

http://www.xs4all.nl/~hverdonk/gebarentaal.html

Lijkwade van Turijn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijkwade_van_Turijn

De toverlantaarn is vermoedelijk uitgevonden door Christiaan Huygens rond 1694 hoewel ook wel beweerd wordt = niet zeker weten, dat Leonardo Da Vinci anderhalve eeuw experimenteerde met een soort Laterne Magica = Toverlantaarn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Laterna_Magica

Nat. Geographic. Jezus Shroud?

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/04/0409_040409_TVJesusshroud.html

Kwantum wetenschap. Bewijs geleverd Jezus opgestaan uit de dood.
In de algemene Relativiteitstheorie van Albert Einstein markeert de waarnemingshorizon de grens tussen tijd en ruimte.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_relativiteitstheorie

http://xandernieuws.punt.nl/?id=512029&r=1

Schilderkunst.
Gotiek. Ongeveer 1250 - 1450.
Hoewel de gotiek een voortzetting is van het romaans, lopen de hoofdkenmerken toch zeer uiteen.
zie vervolg.

Op 17-04-2010 11:26:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Ter wille van een duidelijk overzicht zijn deze hoofdkenmerken
hieronder elkaar geplaatst.

Romaans.
Zwarte muren.
Kleine ramen.
Inwendig donker.
Grote muurvlakken.
Rondboog.

Gotiek.
Lichte muren.
Grote ramen.
Inwendig licht.
Kleine muurvlakken.
Spitsboog.

Het schilderwerk speelde bij de gotische gebouwen zeker nog een rol.
Het bleef gebruikelijk de kapitelen, de sluitstenen der gewelven en enkele andere details der kerken met kleuren en bladgoud te bedekken. Door de grote ramen was er voor de muurschilderingen
minder plaats. Wanneer men de miniaturen der handschriften van die tijd beschouwt, dan kan men er zich enigzins een denkbeeld van vormen hoe de schilderijen eruit hebben gezien. Veelvuldig werden gehele bijbelse taferelen geschilderd.

De eigenlijke schilderingen uit de gotiek zijn nagenoeg alle verdwenen. In ons land werden ze met kalk bedekt. We kunnen ons de gotische bouwwerken niet anders voorstellen dan wit en steenkleurig, omdat wij ze zo zien. Dit was vroeger anders, ze waren toen van binnen en van buiten beschilderd. Weer en wind hebben alles uitgewist, ook doordat men niet al te sterke schilderstechnieken kende.

Renaissance. Ongeveer 1450 - 1650.
Men neemt meestal aan dat de Renaissance begint met de uitvinding van de boekdrukkunst in 1445. Renaissance betekent wedergeboorte
ofwel de opleving van de oude Romeinse beschaving. De werken der ouden worden wederom ijverig bestudeerd, waardoor een ware ommekeer der samenleving plaatsheeft. De schilderkunst wordt meer algemeen, ze kreeg vooral ook een voorlichtende taak. Men
begon er bijna even sterk behoefte aan te gevoelen als wij tegenwoordig aan Dagblad, radio en televisie. Ze was dan ook, tot de uitvinding van de boekdrukkunst, naast het gesproken woord de enige mogelijkheid om ideeén onder de mensen te verspreiden.
Zie vervolg.
Op 17-04-2010 0:14:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Het schilderen had omstreeks 1420 met de toepassing van olieverf
door de gebroeders Van Eyck te Gent, een punt bereikt waarop de
technische moeilijkheden enigzins werden opgelost. Alhoewel de
Van Eyk's in hun vorm nog gotisch zijn - hun grote zorgvuldigheid van schilderen herinnert aan de miniatuurschilderkunst - komen hun denkbeelden volkomen overeen met die der Renaissance.

In Italié was het Leonardo Da Vinci - 1452-1519 - die bij de wandschildering het eerste van het Frescoprocédé afweek. Voor zijn
beroemde 'Avondmaal' gebruikte hij olieverf, met het gevolg dat reeds weinige jaren na de voltooiing de verf door de nog in de muur
aanwezige alkalién werd aangetast. Latere schilders als Rafaél en
Michelangelo gingen waarschijnlijk om deze reden weer tot het frescoschilderen over. Tot in de 16 e eeuw werd de frescotechniek
in Italié nog veel toegepast daarna werd zij door de olieverf verdrongen.
Uit boek. 100 eeuwen schilderen. G.H. Wissink. 1974.

Samenvatting.
Alkalién het tegenovergestelde van zuur, oplosbaar in water.
Alkalién neutraliseren zuren en doen dierlijke en plantaardige stoffen rotten. Ieder levend wezen heeft alkalién in zijn lichaam.
Planten = Bladgroen of chlorofyl omzetting fotosynthese.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen

Fotosynthese is een proces van lichtenergie. Zie ook fotosynthese op moleculair niveau.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese

Licht is electromagnetische straling.
In de 17 e eeuw was het Christiaan Huygens die als eerste beweerde
dat het licht een golfverschijnsel is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Licht

Licht bestaat uit fotonen. Licht is niets anders dan electromagnetische straling in een frequentiebereik dat door bepaalde cellen in onze
ogen waargenomen kan worden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Foton

Gelukkig zijn er vele wetenschappers mee bezig dit eindelijk
te onderzoeken. Zelfs bij de dieren. Dit doen ze met verf.

http://www.nrc.nl/wetenschap/article2376943.ece/De_monar
Op 17-04-2010 13:59:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Leonardo Da Vinci verkreeg zijn inzichten door de verf.
Licht inval van de ogen bepaalde zijn bewustzijn.
Olie en de werking op de alkalién. Steeds meer lichtinval in de ogen. Biologische klok. Lichtinval in de ogen.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~lld392/hoewerkt.html

Invloed licht van onze ogen.

http://www.welenzijn.nl/invloed-van-licht-via-onze-ogen-p2454-nl.html

Filosofen en wetenschappers over hun bewustzijnstheorieén.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewustzijnstheorie

http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-brug-naar-de-andere-wereld/#sluitbo1092

Film. Dean Ornish on the world killer diet.This may be the first generation in which children lead a short life span their parents. Alleen de kinderen of ook de huidige ouders?

http://www.ted.com/talks/dean_ornish_on_the_world_s_killer_diet.html

Mensen hebben veel geld geboden voor mijn ogen ik vertelde hun zorg zelf dat je van die ogen krijgt. Eet plantaardigvoedsel en gebruik veel zonnebloemolie.Het zorgt ongemerkt dat je steeds op hoger bewustzijnsniveau komt. Dat is je beloning.

De video met Nederlandse ondertiteling.
http://dotsub.com/view/a46c11b7-730b-44c6-83ce-382ce3c67175

(bericht gewijzigd op 17-4-2010 16:57:16)
Op 17-04-2010 14:45:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

er lopen nog steeds mensen rond die met dat idee in hun hoofd de maanlanding als HOAX labelen.

de pot verwijt de ketel?
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-04-2010 19:00:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

studentje:

er lopen nog steeds mensen rond die met dat idee in hun hoofd de maanlanding als HOAX labelen.

de pot verwijt de ketel?

Hoi Ron
Geen idee. ik -geloof- van niet
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 17-04-2010 19:29:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Aanvulling video hierboven.
Het fenomeen dat kleine granulaire deeltjes, zoals zandkorrels,
zich op een trillende plaat in allerlei patronen ordenen is op zich al
EEUWEN bekend. De eerste die dat vermeldde was Leonardo da Vinci.

Michael Faraday 1791 - 1867. Hij was de eerste die patroonvorming in zand op trillende plaat beschreef. Systematische studies werden uitgevoerd door Michael Faraday vandaar de naam' Faraday heaps' en Ernst Chladni bekend van de 'Cladni patronen', die onder meer ontdekten dat de luchtstroming een belangrijke rol speelt bij de vorming van de heaps.

Onderzoek van het instituut IMPACT.

http://www.kennislink.nl/publicaties/zandpatronen-verklaard
Op 18-04-2010 0:24:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: @vlinder: ik doe erg mijn best, maar begrijp er helemaal niets van.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 18-04-2010 14:12:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
zweefvlieg: Toch goed dat ik het nog net heb kunnen lezen, want ik bleef telang uit de buurt van Grenswetenschap.En verrast door de enthousiaste schrijver.Want hij is een van de weinigen. De meesten zijn gewoon tegen, en verklaren het nonsens.Soms krijg ik het idee dat ze zich dan wetenschappelijker voelen.Klopt natuurlijk, want niemand had zekerheid, en dan is dit toch het makkelijkst? Maar ook het meest laffe. Deze man heeft er heel wat meer zijn best voor gedaan, en zich niet laten overdonderen door beroeps-angst.Dit is een echte zoeker. Alleen daarom hoop ik al dat hij gelijk heeft. Wetenschappers hebben het echt niet altijd bij het juiste eind, zie Einstein, die Grootheid geloofde niet in de mogelijkheid dat kwantumdeeltjes elkaar begrepen op afstand,en informatie meteen aanwezig was. Hij meende dat ze van te voren al op de hoogte waren-Nee dus.
De mening dat hier geen sprake is van misleiding,heeft recht op geloofwaardigheid.Er is evenmin sprake van een leugen.
Op 18-04-2010 15:34:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
studentje:

Ron B.:

studentje:

er lopen nog steeds mensen rond die met dat idee in hun hoofd de maanlanding als HOAX labelen.

de pot verwijt de ketel?

Hoi Ron
Geen idee. ik -geloof- van niet

dat geloof jij wel vaker ja
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 18-04-2010 18:00:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Ron B.:

studentje:

Ron B.:

studentje:

er lopen nog steeds mensen rond die met dat idee in hun hoofd de maanlanding als HOAX labelen.

de pot verwijt de ketel?

Hoi Ron
Geen idee. ik -geloof- van niet

dat geloof jij wel vaker ja

Eigenlijk altijd, als ik heel eerlijk ben. en dat ben ik
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 19-04-2010 9:19:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
studentje:

onze vader:
'Geef ons'
'onze schulden'
'gelijk ook wij vergeven onze'
'leid ons'
'verlos ons'

Klopt... En tóch zegt Jezus in Mat 6:5 dat we dat gebed in privé moeten doen. Maakt niet uit wat andere kwibussen daarna gezegd hebben.
studentje:

op die link van jou lees ik:
..Door Constantijn werd in een edict in 321 n.C. zowel aan zijn heidense als aan zijn christelijke onderdanen de zondag aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag voor de verering van de Zon. Het was zijn manier om de tegenstrijdige religies van het Rijk samen te brengen door iets gemeenschappelijks onder hen in te stellen.

Precies, voortaan dus de zondag ipv de zaterdag. De eerste dag voor de Joden was, en is nog altijd, de zaterdag. Typisch kerkelijk om bij een gebod van God in de agenda te kijken en te zeggen: "Neh, dat schikt mij niet."
studentje:

kan ik dus concluderen dat 1.voor die tijd de christenen op de eerste dag bijeen kwamen. 2. de heidenen voor die tijd de zon vereerden.

Klopt, de eerste dag was zaterdag. En kerkelijken vereren dus indirect nog steeds de zon. Zo is het het ook gegaan met paaseieren, de paashaas en de kerstboom. Allemaal kerkelijk politiek om de heidenen destijds Christelijk proberen te maken. Wat ze feitelijk gedaan hebben is toekomstige Christen heidens gemaakt, zonder dat die het zelf door hadden.
I might just be saying that to get you mad...
Op 19-04-2010 9:28:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bert: Helemaal goed, voeg daar de visie van David Icke aan toe, verspreid dit evangelie over de wereld en de mens is gelijk genezen.
maridd:

Het nut van de hele discussie, en trouwens van de hele lijkwade, ontgaat me volledig. Jezus, als historische figuur heeft bestaan. Wat zegt een naam, er zij er velen die Jezus heten, mijn zwager bijvoorbeeld ook. Dat hij gekruisigd is zegt ook niets, dat was een redelijk normaal doodvonnis in de tijd van die Romeinse jongens.

Veel interessanter is de visie van Jacob Slavenburg op de historische figuur Jezus. Het was wel degelijk een heel bijzonder mens. Dat het de zoon van God moet zijn is door eeuwenlange manipulaties van de katholieke kerk bedacht. Door alle frauduleuze concilies is voorgeschreven wat er moet worden geloofd, en hoe er moet worden geloofd, tot de dood erop volgt. En daar willen ze nog wel een handje mee helpen ook. De positie van Jezus, van de vrouw, van de man, het is allemaal een verzinsel om de macht van de kerk te vergroten en te handhaven. Lees Slavenburg en de Nag Hammadi geschriften, dat maakt veel duidelijk over wat de kerk eigenlijk is: een machtsinstituut. Ik geloof wel op mijn eigen manier, op de sofa thuis.

Op 19-04-2010 9:36:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Clavius:

studentje:

onze vader:
'Geef ons'
'onze schulden'
'gelijk ook wij vergeven onze'
'leid ons'
'verlos ons'

Klopt... En tóch zegt Jezus in Mat 6:5 dat we dat gebed in privé moeten doen. Maakt niet uit wat andere kwibussen daarna gezegd hebben.
studentje:

op die link van jou lees ik:
..Door Constantijn werd in een edict in 321 n.C. zowel aan zijn heidense als aan zijn christelijke onderdanen de zondag aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag voor de verering van de Zon. Het was zijn manier om de tegenstrijdige religies van het Rijk samen te brengen door iets gemeenschappelijks onder hen in te stellen.

Precies, voortaan dus de zondag ipv de zaterdag. De eerste dag voor de Joden was, en is nog altijd, de zaterdag. Typisch kerkelijk om bij een gebod van God in de agenda te kijken en te zeggen: "Neh, dat schikt mij niet."
studentje:

kan ik dus concluderen dat 1.voor die tijd de christenen op de eerste dag bijeen kwamen. 2. de heidenen voor die tijd de zon vereerden.

Klopt, de eerste dag was zaterdag. En kerkelijken vereren dus indirect nog steeds de zon. Zo is het het ook gegaan met paaseieren, de paashaas en de kerstboom. Allemaal kerkelijk politiek om de heidenen destijds Christelijk proberen te maken. Wat ze feitelijk gedaan hebben is toekomstige Christen heidens gemaakt, zonder dat die het zelf door hadden.

volgensmij stipt Jezus hier iets heel anders aan, namelijk zij die ''bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden.'' en dat is inderdaad fout.

Ik denk dat het bij constantijn toch anders zat. De zondag was al 321 jaar de dag des Heeren. dus plande Constantijn ons zonnetje ook op deze dag om eenheid te creëren.

verder doe ik niet aan paashazen, paaseieren en kerstbomen. kerstboom is trouwens al veel ouder dan Constantijn. Staat iets over in Jeremia als ik 't goed heb.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 19-04-2010 10:18:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
studentje:

volgensmij stipt Jezus hier iets heel anders aan, namelijk zij die ''bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden.'' en dat is inderdaad fout.

En vervolgens verteld Jezus hoe het wél moet. En dan denk jij weer: "Neh, dat is ook fout, Jezus." Wel het 'onze vader' accepteren, maar vervolgens de verdere instructies maar terzijde leggen. 'Shoppen in de Bijbel', noem ik dat.
studentje:

Ik denk dat het bij constantijn toch anders zat. De zondag was al 321 jaar de dag des Heeren. dus plande Constantijn ons zonnetje ook op deze dag om eenheid te creëren.

Lood om oud ijzer. De Sabbath was op de eerste dag van de week, en dat was destijds zaterdag.

Maar dit is allemaal muggenzifterij. Waar onze discussie om begon was het feit dat de Protestanten afgeven op de Katholieken, omdat ze de Bijbel lekker vrij interpreteren. (Beelden, Maria-vereren, etc) Maar vervolgens doen de Protestanten dit vrije interpreteren gewoon zelf lekker óók. (Zie onze discussie hierboven.)
I might just be saying that to get you mad...
Op 19-04-2010 10:32:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: Maar clavius, vind jij jezelf niet selectief als je schrijft: ''Maakt niet uit wat andere kwibussen daarna gezegd hebben.''?

dat Jezus de binnenkamer boven de straat verkiest lees ik ook. Maar dat God het bidden in groepsverband (vele leden, één lichaam) als VULGAIR bestempeld kan ik écht niet opmaaken uit matheus 6.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 19-04-2010 10:52:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
studentje:

Maar clavius, vind jij jezelf niet selectief als je schrijft: ''Maakt niet uit wat andere kwibussen daarna gezegd hebben.''?

Een Christen volgt Christus, niet die kwibussen die na zijn dood allerlei gekke regeltjes en rituelen verzonnen hebben. En zeker niet kwibussen die nadien de woorden van Christus verdraaien. Daarin ben ik dus niet selectief.
I might just be saying that to get you mad...
Op 19-04-2010 11:05:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Clavius:

studentje:

Maar clavius, vind jij jezelf niet selectief als je schrijft: ''Maakt niet uit wat andere kwibussen daarna gezegd hebben.''?

Een Christen volgt Christus, niet die kwibussen die na zijn dood allerlei gekke regeltjes en rituelen verzonnen hebben. En zeker niet kwibussen die nadien de woorden van Christus verdraaien. Daarin ben ik dus niet selectief.

hoezo zo stellig dat zij de woorden van de Christus verdraaiden (verdraaien?)?
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 19-04-2010 13:22:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Studies om the radiocarbon sample from the shroud of Turin.

http://www.ntskeptics.org/issues/shroud/shroudold.htm
Op 21-07-2010 4:19:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden