Gedetailleerde symbolen en sierlijke afbeeldingen van dieren die door de oude Schotten in stenen gegraveerd werden hebben hun geheim prijsgeven aan... de wiskunde. Statistische analyse onthult dat de symbolen en afbeeldingen een oude vergeten taal zijn. De wiskundige methode kan ook hulp bieden bij het interpreteren van andere raadselachtige afbeeldingen en zou zelfs dierlijke communicatie kunnen analyseren.

De huidige conventionele statistische methode om geschriften te analyseren berekent de entropie of de ordening van de symbolen. Het proza van William Shakespeare zou daarbij een hogere entropie scoren dan bijvoorbeeld de Egyptische hiërogliefen of Morse. Maar de huidige statistische methode werkt enkel wanneer de hoeveelheid data groot genoeg is zodat ze het grootste deel van de woordenschat van de taal bevat.

Rob Lee van de universiteit van Exeter en zijn collega's ontdekten een manier om korte - nog niet ontcijferde - geschriften te vergelijken met bekende teksten. Lee en zijn team vergeleken de symbolen van de Picten met 400 verschillende gekende oude en moderne talen (Picten is een verzamelnaam voor de stammen die ten tijde van het Romeinse Rijk het noorden van het huidige Schotland bewoonden. De Picten uit de IJzertijd floreerden van de vierde tot de negende eeuw).

Ze kwamen tot de bevinding dat de Pictische symbolen een geschreven taal vormen, eerder dan religieuze beeldspraak of een weergave van heraldische wapens zoals tot hiertoe verondersteld werd. De betekenis van de Pictische woorden is nog steeds een mysterie, maar de onderzoekers vermoeden dat de stenen herinneringen zijn aan de doden.

Als je een geheimschrift ontcijferd hebt en het resultaat is een mysterie, hoe veel verder sta je dan?

De nieuwe techniek werd ook toegepast op het Indusschrift waar men tot de bevinding kwam dat de zegels en afbeeldingen ook een geschreven taal zijn. Lee en zijn collega's zijn er zeker van dat ook andere nog niet ontcijferde symbolen hun geheimen zullen prijsgeven. Daarbij denken ze in de eerste plaats aan de 'cup and ring marks' in het noorden van het Verenigd Koninkrijk, en de petrogliefen uit de bronstijd in Scandinavië.

Lee en zijn team denken dat hun statistische methode aangepast kan worden om dierlijke communicatie te analyseren, bijvoorbeeld door te bepalen of beoordelen hoeveel verschillende betekenissen dolfijnen met hun fluitgeluidjes aan elkaar doorgeven.

Realist: lastig om met wiskunde een taal te ontleden. Westerlingen schrijven met letters en arabieren met klanken. Je zult dus ook de cultuur moeten kennen om te weten hoe zij hun taal gebruikten. Je zou je je zo kunnen indenken dat een formule een uitkomst geeft die niet de werkelijke lading geeft. Krijg je toch ook weer een andere kijk op de cultuur. Te snelle aannames zien we terug in meerdere ondekkingen through history.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 13-04-2010 18:47:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IscopeU: Tja, interessant verder wel natuurlijk. Maar er is een groot verschil tussen weten of tekens een taal representeren en weten wat die tekens representeren.
Op 13-04-2010 19:51:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Grappig dat men altijd denkt dat versieringen meteen iets moeten betekenen.

Als over 10.000 jaar onze beschaving wordt opgegraven, wat zal er dan worden gedacht van onze toiletpotten met het ondergrondse rioolstelsel?
Die beschaving zou kunnen concluderen dat de wc-pot een heilig ding is, omdat het in elk huis voorkwam en het met-elkaar-verbonden-zijn bedoeld was om religieuze boodschappen goed te kunnen ontvangen of met elkaar te communiceren.
Kortom: waarom zou in alles wat we niet begrijpen een betekenis zitten?
No shit, Sherlock
Op 14-04-2010 1:01:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Ook taal en teksten zijn gebonden aan een logica, dus moet te ontrafelen zijn als je een model heb en dat er op los kan laten.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 14-04-2010 0:04:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Vind maar eens uit wat vogels elkaar allemaal vertellen.
Op 14-04-2010 15:17:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Waarschijndelijk al zo lang als de mens bestaat, heeft hij zich afgevraagd, hoe het heelal, de aarde, de planten, de dieren en hijzelf
zijn ontstaan. Vrijwel even oud moeten dan ook de scheppingsverhalen zijn, die bij alle volkeren de ronde doen.
Aanvankelijk werden deze verhalen over het ontstaan der dingen
en van het leven mondeling overgeleverd van vader op zoon en van moeder op dochter. Bij sommige volkeren die het schrift niet kennen gebeurt dit nog steeds. Wanneer de mens leerde schrijven, is niet gemakkelijk vast te stellen. Naar men aanneemt, is dat minstens
5000 jaar geleden gebeurd. Het is best mogelijk dat men de schrijfkunst al eerder beheerste, maar men heeft in elk geval nooit geschriften teruggevonden, die ouder zijn dan vijftig eeuwen.

Vrij algemeen wordt aangenomen dat het bijbelse verhaal is gesitueerd in het Tweestromenland, dit is het land tussen de rivieren
de Eufraat en de Tigris. De Grieken noemden het Mesopotamie.
Zo'n 5000 jaar geleden begon daar de geschiedenis. In het begin woonden er stammen warvan we nog bitter weinig afweten. Ze werden wel Proto Eufratiérs of Proto Tigridiérs genoemd. Ze moeten daar omstreeks 5000 jaar voor Chr. geleefd hebben en ze gaan helemaal schuil in de nevelen van de prehistorie. Deze stammen werden verdrongen door een volk waar we veel meer van weten, de Soemeriérs. Dit volk staat bekend als de uitvinding van het schrift. Van hen zijn vele tienduizenden kleitabletten opgegraven waarin talrijke gegevens staan gegrift die gedeeltelijk ontcijferd zijn. De Soemeriérs bewoonden het zuidelijk deel van het Tweestromenland.

Het 60-talligstelsel.
Behalve landbouw en veeteelt was ook de ruilhandel een bron van inkomsten voor de Soemeriérs. Ze dreven handel met de vele volken
in Klein Azié en ook met de Egyptenaren. Om hun handel vlot te laten
verlopen ontwikkelden ze een rekensysteem, ze werkten met het
60 talligstelsel.

Zie vervolg.
Op 11-05-2010 21:10:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
eoi:

Vind maar eens uit wat vogels elkaar allemaal vertellen.

Als je een merel hoort zingen, zegt ie eigenlijk:"Voor de jongens: allemaal opgeflikkerd! Dit is mijn stek en als je in de buurt komt, stamp ik je in mekaar! En voor de dames: kom maar! Kom maar!"
Cannot kill the Battery!!!
Op 11-05-2010 21:13:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Het 60 talligstelsel, waarbij wordt uitgegaan van 60 als belangrijkste eenheid, is het oudste rekensysteem ter wereld. Van dit systeem, dat zo'n 3000 jaar voor Chr. ontwikkeld werd, kennen we nu nog steeds de overblijfselen. Wij verdelen nog steeds een uur in 60 minuten en een minuut in 60 seconden. En onze cirkel omvat
6 x 60 = 360 graden. Het Soemerische jaar telde 360 dagen.
Ook had men tempels. Deze waren erg belangrijk en stond centraal bij de uitoefening van de wereldlijke macht. De stad werd vanuit die tempel geregeerd. De Tempeltoren van Oer met drie verdiepingen
men noemde dit ook wel de Zikkoerat:

http://books.google.nl/books?id=sGsOnxQpcUsC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=zikkoerat+soemeriers&source=bl&ots=9Pj-ZN0DG4&sig=WbwiusAxIsnTbano_WoV5wLm5hM&hl=nl&ei=6a3pS46wKMevOJye5IcL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Het spijkerschrift ontcijferd.
Dat we vrij nauwkeurig op de hoogte zijn van het doen en laten van het Soemerische volk dat op de grens van prehistorie en historie
al zo'n hoge trap van beschaving had bereikt, hebben we voornamelijk te danken aan de tienduizenden beschreven kleitabletten die ons zijn nagelaten. En vooral ook aan het onvoorstelbare geduld van geleerden die er ten slotte in zijn geslaagd het merkwaardige schrift van de Soemeriérs het spijkerschrift, te ontcijferen. Het spijkerschrift is de belangrijkste bijdrage van de Soemeriérs aan de beschaving van de mensheid geweest.

De oudste literatuur ter wereld.
De ontcijfering van het spijkerschrift bracht ook de geschiedenis
van de Soemeriérs aan het licht. Duizenden kleitabletten vertelden over de politieke geschiedenis, de maatschappij en de levensstandaard van het oude Soemerié. Behalve zuiver zakelijke teksten, kwam men ook teksten tegen met een literaire inhoud.

Zie vervolg.
Op 11-05-2010 21:44:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Geluid kom ik nog op terug. In een ander wetenschappelijk schrijven het ligt al klaar. 55 jaar lang hebben wetenschappers toe gegeven dat ze de geluidsgolf verkeerd hebben begrepen. Probeer je maar eens op 1 geluidsgolf te concentreren.

Op 11-05-2010 22:03:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Marsepars:

eoi:

Vind maar eens uit wat vogels elkaar allemaal vertellen.

Als je een merel hoort zingen, zegt ie eigenlijk:"Voor de jongens: allemaal opgeflikkerd! Dit is mijn stek en als je in de buurt komt, stamp ik je in mekaar! En voor de dames: kom maar! Kom maar!"


haha!
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 11-05-2010 22:06:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: vervolg: Het spijkerschrift ontcijferd.
Gedichten, verhalen, beschouwingen, allerlei vormen van letterkundige werken ontdekte men op grote en kleine tabletten.
De Soemeriérs bleken reeds over een grote en belangwekkende literatuur te beschikken, duizend jaar voordat de Hebreeën hun bijbel hadden en de Grieken hun Ilias en Odyssee.

Uit het beeldschrift ontwikkeld.
Het Soemerische schrift zal oorspronkelijk ongetwijfeld een beeldschrift zijn geweest. Als men een paard wilde aanduiden, tekende men schetsmatig een paard. Water werd door kronkelende lijntjes aangegeven en een hooggeplaatst persoon, een koning of een god. door middel van een ster. Een dergelijk beeldschrift had
natuurlijk veel praktische bezwaren, al was het alleen maar dat in weke klei moeilijk ronde vormen te trekken waren. Het beeldschrift werd dan ook spoedig vereenvoudigd. Op den duur bestond het schrift nog slechts uit rechte horizontale of verticale streepjes. Die rechte strepen werden met een soort griffel in de kleitabletten gedrukt en zo ontstond het spijkerschrift. Vaak waren de kleitabletten
niet groter dan een flink stuk zeep: ze lagen dus gemakkelijk in de hand. Om aan de belangrijkste kleitabletten enige duurzaamheid
te geven werden ze in een oven gelegd en gebakken.

De moeilijke ontcijfering.
De ontcijfering van het spijkerschrift is een buitengewoon moeizaam
werk geweest. Als eerste hield er zich een Duitse leraar Grieks mee bezig omstreeks het jaar 1800, hij heette Georg Friederich
Grotefend. Puzzelen behoorde al vanaf zijn jeugd tot zijn meest geliefde hobby's. Na jarenlang zwoegen wist hij een Perzische tekst in spijkerschrift - de Perzen hadden het spijkerschrift van de Soemeriérs overgenomen, gedeeltelijk te ontrafelen. Maar de Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen te Göttingen, waarvan Grotefend de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek voorlegde, stelde bitter weinig vertrouwen in zijn werk.

Zie vervolg.

Op 11-05-2010 22:33:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
In elk geval durfde men zijn verslagen niet op te nemen in het tijdschrift van de Maatschappij. Het werk van Grotefend verdween in het archief. Enige tientallen jaren later trok de Engelse officier en diplomaat Henry Rawlinson naar Perzié. Ook hij interesseerde zich voor het spijkerschrift en bijna zonder iets van het werk van Grotefend af te weten, begon ook hij aan de ontcijfering te werken.
Het pleit zowel voor zijn kunde als voor de bekwaamheid van Grotefend, dat later bleek dat ze beiden tot ongeveer dezelfde resultaten waren gekomen. Maar waar Grotefend niet verder kwam
dan de vertaling van enige woorden en delen van zinnen, slaagde
Rawlinson erin vrijwel het hele schrift te ontraadselen. Ook het werk van Rawlinson werd echter door de geleerden met argwaan bekeken.
Had men inderdaad wel de sleutel tot het spijkerschrift gevonden?
Het Aziatisch Genootschap in Londen besloot een proef op de som te nemen. Het Genootschap zond, in een verzegelde envelope, Rawlinson en nog twee andere deskundigen op het gebied van spijkerschrift, één en dezelfde tekst met het verzoek deze te vertalen. Pas toen bleek dat de drie geleerden tot een eensluidende
vertaling waren gekomen, was men overtuigd.

Schrijversscholen.
In het oude Soemerië moeten reeds talrijke scholen zijn geweest, waar men het schrijven leerde. Er zijn honderden kleitabletten opgegraven, volgetekend met allerlei oefeningen door leerlingen
van deze schrijversscholen. Op deze scholen werd echter niet alleen
het schrijven geleerd. Ook vakken als plant en dierkunde, aardrijkskunde en wiskunde moeten op het leerprogramma hebben
gestaan. Er zijn leerboeken gevonden met lange lijsten namen van bomen, vogels en insekten, van dorpen en steden en van mineralen
en steensoorten. Er zijn ook tabletten gevonden met wiskundige problemen en hun oplossingen.

zie vervolg.
Op 11-05-2010 23:29:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Aan de taal zelf moet eveneens veel aandacht besteed zijn.
Er zijn woordenboeken opgegraven en werken, die behalve zelfstandige naamwoorden ook gegroepeerde werkwoordvormen
bevatten.

Het verhaal van de schooljongen.
Een van de meest menselijke verhalen die op de Soemerische
kleitabletten zijn ontcijferd, is het verhaal van een jongen die vertelt van een dag op school. Op de vraag van de schrijver wat hij op school heeft gedaan, antwoordde hij: Ik heb mijn tablet voorgelezen. Ik heb mijn brood opgegeten. Ik heb mijn nieuwe tablet voorbereid, beschreven en afgemaakt. Toen heb ik mondeling werk opgekregen en s'middags hebben ze mij nog een schrijfoefening opgegeven. Toen de school uit was ben ik naar huis gegaan. Toen ik daar binnen kwam zag ik daar mijn vader zitten. Ik vertelde hem de schrijfoefening die ik gemaakt had. Toen heb ik hem mijn tablet voorgelezen en mijn vader was heel tevreden. De volgende morgen
stond ik weer vroeg op. Mijn moeder gaf mij twee broodjes mee en ik rende naar school. Toen ik bij de school aan kwam riep de conciérge ''waarom ben je zo laat''? Bang en met bonzend hart ging ik naar de leraar en ik groette hem heel beleefd. Het is bijna niet te geloven dat dit opstel zo'n 4000 jaar geleden werd geschreven op een kleitablet. De Babyloniérs en Assyriérs hebben niet alleen het
spijkerschrift van de Soemeriérs overgenomen maar ook hun gewoonte om belangrijke stukken te zegelen. De Mesopotamische zegels werden gemaakt door gesneden cilinders, zogenaamde rolstempels. Door deze over weke kleitabletten te rollen, ontstonden
afdrukken, die men als zegels kan beschouwen.

Het eerste letterschrift.
De Feniciérs worden beschouwd als de uitvinders van het alfabet
zoals we dat nog steeds gebruiken. Via de Grieken is het alfabet in de Westerse beschaving doorgedrongen. De Feniciérs noemden de eerste twee letters van hun alfabet alef en bet. Griekse benamingen
alfa en beta.

Zie vervolg.
Op 12-05-2010 0:00:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Voordat de Feniciérs het alfabet uitvonden bestond er dus het spijkerschrift van de Soemeriérs en de Babyloniérs, alsmede het hierogliefenschrift van de Egyptenaren. Het schrift van de Feniciérs
was in tegenstelling tot deze schrijfwijzen een letterschrift. Zowel het
spijkerschrift als het Hiérogliefenschrift waren van oorsprong beeldschriften, die zich hoogstens tot lettergrepen schriften hebben ontwikkeld. Alleen het Egyptische cursiefschrift of Demotisch schrift benaderde het Fenicische schrift enigzins. Misschien hebben de Feniciérs hun schrift wel hieruit ontwikkeld.

De oudste bibliotheek ter wereld.
Assoerbanipal was de laatste grote Assyrische vorst. Wetenschap en kunst waren zijn voornaamste liefhebberijen. Hij liet in zijn paleis een bibliotheek inrichten, die uit minstens 25.000 kleitabletten bestond. Het is de oudste bibliotheek ter wereld, Dankzij deze bibliotheek is veel kennis over het oude Mesopotamié voor ons bewaard gebleven. Koning Assoerbanipal was in staat het oude Soemerisch te lezen. Ik heb zelf een blik geslagen zei hij, op oude kleitabletten van voor de zondvloed. Deze grote wetenschappelijke belangstelling was voor een Assyrische vorst een uitzondering. Na de dood van deze begaafde koning ging het met het Assyrische rijk snel bergafwaarts. De Babyloniérs kwamen in opstand.

Bron. De oorsprong van onze beschaving.
Op 12-05-2010 0:30:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Pieter:

Grappig dat men altijd denkt dat versieringen meteen iets moeten betekenen.

Als over 10.000 jaar onze beschaving wordt opgegraven, wat zal er dan worden gedacht van onze toiletpotten met het ondergrondse rioolstelsel?
Die beschaving zou kunnen concluderen dat de wc-pot een heilig ding is, omdat het in elk huis voorkwam en het met-elkaar-verbonden-zijn bedoeld was om religieuze boodschappen goed te kunnen ontvangen of met elkaar te communiceren.
Kortom: waarom zou in alles wat we niet begrijpen een betekenis zitten?

de mens is intelligent genoeg om te kunnen begrijpen dat de romeinen al riolen en waterleidingen hadden, dus ik denk dat ze ook wel begrijpen in de toekomst wat een wc-pot is
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 12-05-2010 20:02:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ziggit: Sterker nog Pieter wellicht vinden ze nog de Sfinx te Gaza en koppelen dat aan mijn W.C. pot waar ook Sfinx op staat, na de lichtblauwe tekens , alsmede wederom alles wat geschreven is over die te Gaza ontcijferd te hebben natuurlijk :-)
Op 12-05-2010 23:40:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Doctor:
Marsepars:

eoi:

Vind maar eens uit wat vogels elkaar allemaal vertellen.

Als je een merel hoort zingen, zegt ie eigenlijk:"Voor de jongens: allemaal opgeflikkerd! Dit is mijn stek en als je in de buurt komt, stamp ik je in mekaar! En voor de dames: kom maar! Kom maar!"


Doen de meeste ADO Den Haag supporters ook (no offense!)

Kunnen ze deze methode niet loslaten op het Voynich-manuscript?
Zou moeten werken, theoretisch dan...
Going down like the Titanic!
Op 16-05-2010 13:04:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden