Hoewel velen van ons een graadje meer kunnen waarderen blijven wetenschappers zich zorgen maken om het broeikaseffect. Niet zo vreemd, als je ziet wat 1 graad verschil reeds met de planetaire fauna & flora kan doen, dan zijn zorgen wel terecht.

Volgens de vorsers, onder leiding van Marten Scheffer, leiden broeikasgassen tot de opwarming van de Aarde. Die opwarming leidt dan weer tot extra toename van broeikasgassen, een vicieuze cirkel. Het onderzoek van de Wageningen Universiteit wordt samen met dat van Duitse en Engelse collega's binnenkort gepubliceerd in Geophysical Research Letters, een wetenschappelijk tijdschrift.

Net zoals bij andere evolutionair onderzoek hebben de wetenschappers gekeken naar boomringen en ijslagen. Daardoor weet men dat de CO2-uitstoot tijdens de ijstijden lager was dan ertussen. In die tijd had de mens, dat mag duidelijk zijn, nog geen industriële en sociale invloed op het klimaat.

Tot op heden is dit cirkel-effect (of spiraal-effect) nauwelijks meegenomen in voorspellingen van de klimaatsverandering omdat betrouwbare schattingen van de grootte van dit effect onberekenbaar waren. Door de reconstructies van klimaatveranderingen uit het verleden op een nieuwe manier te analyseren, is dat nu wel gelukt.

Scheffer en zijn collega's vinden dat de scenario's voor de opwarming van de Aarde aangepast moeten worden. Zij schatten dat de verwachtingen over de opwarming met ongeveer 50 procent naar boven moeten worden bijgesteld. Mogelijk is dat nog aan de lage kant, want de onderzoekers zijn naar eigen zeggen aan de voorzichtige kant gebleven.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden