Een team van Russische en Amerikaanse natuurkundigen heeft samen met twee nationale laboratoria (Department of Energy) en twee universiteiten eindelijk het superzware element 117 (voorlopige naam Ununseptium) kunnen creëren. Het element werd gecreëerd door atomen van calcium en berkelium in een deeltjesversneller samen te smelten en is circa 40 procent zwaarder dan lood. Element 117 vult daarmee het laatste gat in het periodiek systeem der elementen tot element 118.

Element 117

Net als alle andere superzware atomen is element 117 zo onstabiel dat het slechts een fractie van een seconde bestaat voordat het uiteenvalt in lichtere elementen en deeltjes. Toch is de levensduur van element 117 langer dan veel van de lichtere elementen. De ontdekking bevestigd het vermoeden dat element 117 - net als zijn onlangs gecreëerde neven element 116 en element 118 - als een eiland van stabiliteit in het periodiek systeem der elementen kan bestaan.

Tot hiertoe is er geen enkele praktische toepassing voor atomen met een kortstondige levensduur. Voorlopig bieden ze enkel hulp bij het uitproberen van modellen die moeten verklaren hoe de neutronen en protonen van alle elementen samenklitten. Het eventuele samenstellen en creëren van nog zwaardere elementen zal uitwijzen hoever de eilanden van stabiliteit in het periodiek systeem in de toekomst nog verder uitgebreid kunnen worden.

Picobyte: Stabiliteit is net zo relatief als tijd.
Voor een mug is het een levensduur,voor een mens een muggenscheet.
Stroom moet vloeien.
Op 07-04-2010 21:55:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty: Stabilitijd dus.
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 08-04-2010 8:30:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Ik vermoed dat er nog wat extra deeltjes nodig zijn om het element stabiel te maken, bijvoorbeeld gluonen om te zorgen dat de protonen in de kern bij elkaar blijven en elkaar niet afstoten. Hoewel niet uitgesloten is dat het element gewoon te zwaar is on voor veel langere tijd stabiel te zijn.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-04-2010 0:50:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Ik neem trouwens aan dat ze door gaan met het vormen van nieuwe elementen? Van element 122 t/m 153 wordt verwacht dat hier zeker zeer stabiele elementen tussen zitten met halfwaardetijden van miljarden jaren. Ook wordt verwacht dat deze 'superactiniden' zeer bijzonder eigenschappen kunnen hebben, bijvoorbeeld supergeleiding bij normale temperaturen.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-04-2010 13:04:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden