Een team van wetenschappers uit Californië deed een spookachtige ontdekking: een kwantumtoestand die waarneembaar is voor het menselijk oog. Als we verder dan de details kijken kunnen we ook de mogelijke implicaties bedenken: reizen in de tijd zou dan mogelijk zijn. De hoogstvreemde ontdekking van kwantumfysici verbonden aan de universiteit van Santa Barbara in Californië betekent dat een voorwerp dat je waarneemt gelijktijdig in een parallel universum kan bestaan.

Het meervoudige bestaan van materiële toestanden in verschillende parallelle universums is een wetenschappelijke theorie waarbij tijdsreizen niet alleen meer behoren tot het unieke speelgoed van science fiction. En dat allemaal door een heel klein stukje metaal - een 'roeispaan' ter grootte van een menselijk haar - dat nog net voor het menselijk oog zichtbaar is.

Andrew Cleland van bovengenoemde universiteit koelde de roeispaan in een vrieskast onder een speciale stolp, verduisterde de omgeving, en zoog alle lucht uit de stolp om trillingen te vermijden. Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond. Het klinkt tegenstrijdig en moeilijk om te begrijpen - zeker als je achternaam niet Einstein is - maar het gebeurde wel degelijk. Het feitelijke gegeven is trouwens een rariteit die centraal staat bij kwantummechanica.

Een kwantumtoestand is de fysische toestand van een systeem, zoals die wordt beschreven in het kader van de kwantummechanica. Men duidt een kwantumtoestand typisch aan met de diracnotatie: een cactusachtig symbool tussen een verticale streep en een rechte haak.

Om de ontdekking van Cleland te begrijpen moet je heel klein gaan denken, kleiner dan een atoom. Elektronen die rond de kern van een atoom cirkelen, wentelen tezelfdertijd in veelvoudige richtingen die moeilijk als locatie te preciseren zijn. Enkel wanneer we de positie van een elektron gaan bepalen dwingen we het elektron op een specifieke plaats. De doorbraak van Cleland ligt er in om dat moeilijk te vatten - doch feitelijk - deeltje vast te nemen en het iets te laten doen dan zichtbaar is voor het menselijk oog.

Wat moet je daar bij voorstellen? Stel dat je een vriend in Hoornaar bezoekt, maar in een ander universum zit je op dat ogenblik thuis de blogs van GW te lezen. Het klinkt vergezocht, maar het is gebaseerd op echte wetenschap. Eén van de theorieën wil dat terwijl je iets observeert, het universum in twee delen gesplitst wordt. Volgens Cleland is dit de beste verklaring waarom we van de verschillende universums er maar één kunnen zien.

De multiversumtheorie zegt dat het hele universum 'bevriest' tijdens de observatie en dat we maar één realiteit zien. Je ziet een voetbal door de lucht vliegen, maar in een tweede universum ligt de bal stil op de grond. Of je keek de andere kant op. Of er was zelfs geen bal te zien.

 

Sean Carroll, een natuurkundige bij het California Institute of Technology en een bekende auteur, keurt de wetenschappelijke basis voor een multiversum goed, ook al kan het niet bewezen worden: "Tenzij je één of andere super geavanceerde buitenaardse beschaving kan inbeelden die dit al ontdekte, worden we niet op de mogelijkheid van het bestaan van andere universums gewezen". Carroll denkt dat iemand een machine kan ontwerpen die het mogelijk maakt om een universum met een ander universum te laten communiceren. En volgens Carroll komt dat neer op hoe we 'tijd' begrijpen.

Carroll zegt dat we 'tijd' niet exact voelen, we nemen enkel het passeren van tijd waar. Daarbij verwijst hij naar hoe we tijd ervaren wanneer we naar een spannende film kijken, en in het tegenovergestelde geval wanneer we ons in de wachtkamer van de dokter zitten te vervelen. De tijd lijkt sneller te gaan wanneer je te laat bent voor je werk, maar de laatste twee minuten voor het eindsein van de werkdag lijken een eeuwigheid te duren.

Fred Alan Wolf aka Dr. Kwantum, een natuurkundige en auteur, zegt dat de tijd een uniedirectionele weg van het verleden naar het heden lijkt te volgen, maar dat we de kwantumtheorieën in overweging moeten nemen: deeltjes die zowel voor- als achterwaarts in de tijd bewegen. Als we het voor- en achterwaarts in de tijd wegnemen ontbreken we volgens Wolf enkele onderdelen van de natuurwetenschap. Hij zegt dat tijd - toch in de kwantummechanica - niet recht als een pijl vooruit gaat. De tijd zigzagt en hij denkt dat er een machine gebouwd kan worden die tijd kan buigen.

Richard Gott is een natuurkundige bij de universiteit van Princeton en zegt dat Sergej Konstantinovitsj Krikaljov, een Russische kosmonaut die zes keer in de ruimte verbleef (een recordtijd van totaal 804 dagen in de ruimte), 1/48ste van een seconde minder dan de mensen op aarde verouderde doordat hij met grote snelheden rond de aarde vloog. En minder verouderen dan iemand anders betekent dat je een sprong naar de toekomst maakte; je ervoer een ander heden. Gott verklaard dat Krikaljov tijdreisde naar de toekomst, en weer terug naar het heden.

Gott: "Volgens Newton is tijd universeel en tikken alle klokken op dezelfde manier. De speciale relativiteitstheorie van Einstein, de wetten van de natuurkunde zoals we ze vandaag begrijpen, suggereren dat zelfs een tijdsreis naar het verleden in principe mogelijk is. Maar om te ontdekken of we daadwerkelijk naar het verleden kunnen reizen, zullen we nieuwe natuurkundige wetten op kwantumbasis moeten leren. En om te beginnen gebruik je daarvoor een zeer kleine metalen roeispaan in een speciale stolp."

Isaac Newton
(Isaac Newton)

Cleland heeft bewezen dat kwantummechanica toepasbaar is op een iets grotere schaal. De volgende uitdaging is om kwantummechanica onder controle te krijgen en daar ook grotere voorwerpen voor te gebruiken. Als dat ons lukt dan zou het mogelijk kunnen worden om gewoon door de manipulatie van enkele elektronen naar een parallel universum over te springen.

Ben Bova, een science fiction auteur, zegt dat de oorzakelijkheden - de wet van oorzaak en gevolg - de deur zullen uitvliegen. Mensen zullen om diverse redenen het verleden willen veranderen of ontsnappen naar de toekomst. Maar als het universum werkelijk divergeert, is het best mogelijk dat we deze sprongen in de tijd nooit opmerken. Misschien is er wel al iemand die een tijdreismachine heeft uitgevonden en wordt onze geschiedenis misschien wel constant veranderd, maar merken we de knikken in de tijd gewoonweg niet op.

Meneer Glimlach: Ergens kan ik toch niet helemaal het idee uit mijn gedachten zetten dat deze mensen knettergek zijn geworden. Aan de andere kant is de grens tussen briljantheid en gekte soms erg dun...

Interessant artikel!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-05-2010 10:32:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Wauw...! Wie zei ook weer: 'Waar je naar kijkt is de realiteit en de rest is illusie'?
Nieuw Bewust Zijn
Op 01-05-2010 10:35:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
MBR: Wat een stuk!
Dat geeft een heel nieuwe dimensie aan... eh dimensies!
toevallig..?
Op 01-05-2010 11:10:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Het gaat de goeie kant op. Complimenten aan Thomas R. voor het zo begrijpelijk beschrijven van zoiets ingewikkelds!
artikel:
Misschien is er wel al iemand die een tijdreismachine heeft uitgevonden en wordt onze geschiedenis misschien wel constant veranderd, maar merken we de knikken in de tijd gewoonweg niet op.

Dit beschrijft precies het gevoel dat diep in mij geworteld zit, al zo lang ik mij kan herinneren.
Daarop voortbordurend: goden, ruimteschepen, OOPArts - een stuk vanzelfsprekender ineens. We zijn/waren/worden het gewoon zelf
Is it electrickery?
Op 01-05-2010 0:57:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Kijk, als een tijdmachine in de toekomst mogelijk is en er wordt er 1 uitgevonden, dan kan iemand ermee naar onze tijd en kan de machine er nu ook al zijn, als die persoon zo vriendelijk is de machine mee te nemen.
'Don't forget rule number 6'
Op 01-05-2010 13:18:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Mooi uitgewerkt artikel over een eerder in het nieuws gepostte nieuwtje: http://www.grenswetenschap.nl/nieuws/Natuurkundige-bewijst-dat-parallel-universum-bestaat/ of http://www.foxnews.com/scitech/2010/04/05/freaky-physics-proves-parallel-universes/ .
Maar wat ik me nog steeds afvraagd is hoe ze de meerdere posities van de 'roeispaan' hebben gemeten. Het bewoog en stond stil tegelijk, hoe meet je dit dan? Want een andere regel in de quantummechanica is dat iets zich pas manifesteert zodra het waar wordt genomen, en dat daarbij de waarnemer nog invloed uitoefent op hetgeen deze waarneemt. Zeker nu het nog net met het blote oog waarneembaar is en er meetapparatuur aanwezig was oefen je dus als waarnemer invloed uit op hetgeen je (wilt?? ) waarneemt(/waarnemen).
Jammer dat dit helaas niet duidelijk wordt gemaakt, ook niet in de bron op foxnews.com
Het artikel lijkt een beetje te suggereren dat als we parallelle universum lijken te snappen dat we dat ook een stap dichterbij zijn om te tijdreizen. Wellicht zal onze kennis over de materie vergroten, maar het wil niet zeggen dat tijdreizen dan binnen handbereik gaat komen. Want als je stelt dat bij elk keuze alle mogelijkheden gebeuren en je gaat terug in jouw tijd om iets te veranderen zou dat inhouden dat in twee universum dezelfde keuze wordt gemaakt, want ook de keuze waarin je het veranderd is al gebeurd, maar dat is een ander universum. Wat voor effect heeft? Of smelten deze twee universum samen of vallen ze uiteen. Of valt het hele multiversum uiteen? Of verdwijnt hiermee een keuze en daarop volgende mogelijkheden en ontelbare universum die daaruit gevloeid zouden zijn.
uit artikel:

Misschien is er wel al iemand die een tijdreismachine heeft uitgevonden en wordt onze geschiedenis misschien wel constant veranderd, maar merken we de knikken in de tijd gewoonweg niet op.

Het bekende tijdvraagstuk: als je je verleden veranderd veranderd je toekomst, ga je dan nog wel je verleden aanpassen?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 01-05-2010 13:25:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Gerard:

Kijk, als een tijdmachine in de toekomst mogelijk is en er wordt er 1 uitgevonden, dan kan iemand ermee naar onze tijd en kan de machine er nu ook al zijn, als die persoon zo vriendelijk is de machine mee te nemen.

Men kan zich melden bij de infobalie in terminal 8
Is it electrickery?
Op 01-05-2010 13:32:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
JohnvR1966: Feitelijk kun je het vergelijken met, wat men binnen de parapsychologie, bilocatie noemt. Bilocatie is het gelijktijdig verschijnen op twee verschillende plaatsen. Een voorbeeld is bijv. pater Pio: http://www.padrepio.catholicwebservices.com/NEDERLANDS/bilocazione_Olanda.htm
Scientia potestas est
Op 01-05-2010 13:40:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ab: ... de mens denkt nooit minimaal genoeg parrallel teveel natuur, zowel singulair nergens maximaal te weinig natuur voelen. Tussen http://genastropsychica.blogspot.com/ om ...
Meinstein.
Op 01-05-2010 14:05:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kat: Dit van pater PIO, doet me denken aan het boek"De meesters van het verre oosten" Ook deze mensen konden op 2 plaatsen te gelijk zijn.
Alleen vraag ik me nog altijd of, of dit boek de waarheid schrijft, of het fictie is.De schrijver zegt dat het allemaal waar is...
Op 01-05-2010 14:10:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Wat is een parallel universum? Ik kan de dampkring om mij heen niet zien, maar als ik mijn hand snel door de lucht beweeg, dan voel ik wel de weerstand. Behoren doorzichtige gassen tot mijn universum of tot een parallel universum? Antwoord: tot het eigen universum want de massadeeltjes zijn inwisselbaar met de massadeeltjes van mijn lichaam. En datgene wat een parallel universum representeert? Is dat gescheiden van "mijn" universum? Antwoord: nee, want het maakt deel uit van hetzelfde energiesysteem.

Wat is dus een parallel universum? Een mooi woord voor een begrip dat eigenlijk niet meer zegt dan dat onze huidige materiële meetinstrumenten niet in staat zijn om een bepaald deel van de werkelijkheid waar te nemen. Bijvoorbeeld EPR-bruggen. Die bestaan binnen het vlakke Higgsveld maar de aanwezigheid van een deeltje met rustmassa onderbreekt lokaal dit vlakke Higgsveld. En dat simpele gegeven houdt in dat wij mensen niet in staat zijn om direct de spanningsfluctuaties binnen het vlakke Higgsveld waar te nemen. Ongeveer vergelijkbaar met het gegeven dat wij geen zintuig hebben om het elektromagnetische veld waar te nemen van een elektronenstroom die door een geleider beweegt.
Op 01-05-2010 14:33:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Dagobert: mooie aanvulling!
Is it electrickery?
Op 01-05-2010 15:31:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
JohnvR1966:

Feitelijk kun je het vergelijken met, wat men binnen de parapsychologie, bilocatie noemt. Bilocatie is het gelijktijdig verschijnen op twee verschillende plaatsen. Een voorbeeld is bijv. pater Pio: http://www.padrepio.catholicwebservices.com/NEDERLANDS/bilocazione_Olanda.htm

Padre Pio is zeker iets om met een korrel zout te nemen. De man was een hoaxer eerste soort, aldus oud en nieuw onderzoek. Hij had erg veel fans waardoor de kerkfabriek hem uiteindelijk toch als aanwinst wegkaderde: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Padre-Pio-Italiano-Hoaxio/
United as one. Divided by zero.
Op 01-05-2010 15:36:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
artikel:
Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond.


En daar ben ik al klaar...
Dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven.
Ik ben een beetje makkelijker ingesteld: iets beweegt of iets staat stil.
Ik denk dat ik hier nog niet klaar voor ben...

(bericht gewijzigd op 1-5-2010 15:43:06)
Cannot kill the Battery!!!
Op 01-05-2010 15:42:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Marsepars:

artikel:
Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond.


En daar ben ik al klaar...
Dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven.
Ik ben een beetje makkelijker ingesteld: iets beweegt of iets staat stil.
Ik denk dat ik hier nog niet klaar voor ben...


stilstand is relatief, het wordt altijd afgemeten tegenover iets met een grotere snelheid. Echte stilstand bestaat niet.
United as one. Divided by zero.
Op 01-05-2010 15:46:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: @marsepars, troost je, ik begrijp ook niet wat men hier exact bedoelt. En toch is dit mijn onderzoeksgebied... Heel veel berichten in de media worden binnen de wetenschap ook niet serieus genomen. Pas als er een behoorlijke publicatie is verschenen waarna anderen het beweerde hebben kunnen reproduceren, wordt het erkend. En dan nog... Als het niet past binnen de bestaande overkoepelende theorieën dan loopt het gros van de onderzoekers er met een wijde boog omheen.
Op 01-05-2010 16:01:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:

Marsepars:

artikel:
Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond.


En daar ben ik al klaar...
Dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven.
Ik ben een beetje makkelijker ingesteld: iets beweegt of iets staat stil.
Ik denk dat ik hier nog niet klaar voor ben...


stilstand is relatief, het wordt altijd afgemeten tegenover iets met een grotere snelheid. Echte stilstand bestaat niet.

Nee, dat is waar.
Alles is in beweging.
Maar af en toe heb ik het idee dat sommige wetenschappers er maar een paar moeilijke woorden in gooien, om interessant te klinken.
Cannot kill the Battery!!!
Op 01-05-2010 16:02:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bontevogel: Heb ik vorige maand al geoppert.
En zo raar is het niet.
Net als de tegenaarde.
Op 01-05-2010 19:16:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: Tot zover de wetenschappelijke stand van zaken.
Ondertussen zijn door de geschiedenis heen veel ervaringen opgedaan door mensen die ervan getuigen dat parallele universa (universums is fout tenzij ik iets heb gemist) zeer zeker bestaan.
Afhankelijk van hoe je zulke universa definieert zijn er verschillende soorten.

Zelf heb ik ook het nodige op dit vlak beleefd. En nee, bewijzen kan ik niks.
Op 01-05-2010 19:32:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Heb ooit hier het verhaal van mijn tijdreis opgeschreven, staat volgens mij wel ergens in het archief van GW.
Wat ik heb meegemaakt laat mij geen andere conclusie dan dat er paralelle universa moeten zijn.
Op 01-05-2010 19:46:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
mika2002:

Heb ooit hier het verhaal van mijn tijdreis opgeschreven, staat volgens mij wel ergens in het archief van GW.
Wat ik heb meegemaakt laat mij geen andere conclusie dan dat er paralelle universa moeten zijn.

Jammer dat je het niet in je persoonlijke blogbibliotheek heb bewaard.
Ben nieuwsgierig.
Op 01-05-2010 19:52:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Zou ook fijn zijn als we er meer van wisten/mee konden. Dan kan parallelle CC gaan werken en deze CC andere nuttige dingen doen zoals rondhangen op internet en constructieve commentaren toevoegen op GW
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 01-05-2010 20:31:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond.

Ik begrijp het niet helemaal en denk dan:
Is dat niet zoiets als een wiel dat heel snel draait maar toch ook niet lijkt te draaien? Je weet dat het draait, je ziet zelfs dat het draait maar toch kun je de spaken tellen omdat het niet lijkt te draaien......
Hij merkte het, daar blijkt niet uit dat het gemeten is...?

En stel, het metaaltje beweegt en tegelijkertijd niet, is dat dan meteen een verklaring voor paralelle universa? Is het niet te vergelijken met de dualiteit als die van het golf/deeltje maar dan op grotere schaal? En als dat wel zo is, is dat dan ook meteen te verklaren met wat er in het artikel beschreven wordt?

Heftige materie hoor, en bere interessant ook al vind ik het errug lastig te bevatten. Het zou geweldig zijn en tevens zou het verklaren waarom het verleden en de toekomst niet te beïnvloeden zijn, het betreft dan immers een (meerdere) paralel(le) universum (universa).

Vragen vragen vragen waar niemand een antwoord op heeft vrees ik. Maar toch, nogmaals, bere interessant!!
Ik heb geen onderschrift.
Op 01-05-2010 23:14:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Je kunt tegenwoordig al cursus volgen om te leren hoe je van het ene universum naar het andere moet springen...........

http://www.quantumjumping.com/blog/1-parallel-universes
Op 01-05-2010 23:59:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: "Andrew Cleland van bovengenoemde universiteit koelde de roeispaan in een vrieskast onder een speciale stolp, verduisterde de omgeving, en zoog alle lucht uit de stolp om trillingen te vermijden. Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond."

Hoe tokkelde hij de roeispaan dan en waarmee? Als er ook maar een stukje buiten de stolp stak om te kunnen tokkelen dan stond het onder invloed van buitenaf. Als er iets een goede geleider is van warmte/koude/het fotoelektrisch effect dan is het metaal.

Questions questions
Ik heb geen onderschrift.
Op 02-05-2010 0:16:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Kay-nine; inderdaad, vroeg ik me ook af. Maar dat ik me er niks bij kon voorstellen zegt meer over mij dan over het experiment, vrees ik. Toch had ik dat stukje informatie ook wel graag gehad. HOE liet hij het trillen? En waarom moest de omgeving verduisterd eigenlijk? Heeft licht dan zoveel invloed op een trillend - relatief groot - voorwerp?
Is it electrickery?
Op 02-05-2010 0:25:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Oh ik zie het al: het was een 'speciale' stolp. Ah dat verklaart alles.
Is it electrickery?
Op 02-05-2010 0:28:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Emie :

Oh ik zie het al: het was een 'speciale' stolp. Ah dat verklaart alles.


Ja Emie, natuurlijk, de specials stolp. Ai, dom van ons...
Onder die van mij ligt een maand of wat een kipfile'tje en dat begint al weer te bewegen zonder dat ik er iets aan hoef te doen.

Dat je jezelf er niks bij voor kan stellen is niet zo gek overigens. Het is meer een kwestie van vragen stellen dunkt me, gw'rs ontstijgen het iq van de gemiddelde 'ze zeggen het dus is het zo' ers.


(bericht gewijzigd op 2-5-2010 0:41:29)
Ik heb geen onderschrift.
Op 02-05-2010 0:40:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
kay-nine:

"Andrew Cleland van bovengenoemde universiteit koelde de roeispaan in een vrieskast onder een speciale stolp, verduisterde de omgeving, en zoog alle lucht uit de stolp om trillingen te vermijden. Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond."

Hoe tokkelde hij de roeispaan dan en waarmee? Als er ook maar een stukje buiten de stolp stak om te kunnen tokkelen dan stond het onder invloed van buitenaf. Als er iets een goede geleider is van warmte/koude/het fotoelektrisch effect dan is het metaal.

Questions questionsBijvoorbeeld via een elektromagneet die ook in de stolp is opgesteld.
'Don't forget rule number 6'
Op 02-05-2010 7:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:


stilstand is relatief, het wordt altijd afgemeten tegenover iets met een grotere snelheid. Echte stilstand bestaat niet.

Om daar nog even op terug te komen.
Het volgende scenario: Ik zit in een vrijwel lege kamer op een stoel en tgenover mij staat een andere stoel, waar jij in zit.
Wij gaan beiden nergens heen en zitten zo goed als stil.
Wie gaat er dan het hardst?
Cannot kill the Battery!!!
Op 02-05-2010 7:41:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @ randell Het verhaal staat op wereldgeheimen onder "De oude Man"
Op 02-05-2010 8:33:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @ randell Het verhaal staat op wereldgeheimen onder "De oude Man"
Op 02-05-2010 8:33:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Marsepars:

3.14po:


stilstand is relatief, het wordt altijd afgemeten tegenover iets met een grotere snelheid. Echte stilstand bestaat niet.

Om daar nog even op terug te komen.
Het volgende scenario: Ik zit in een vrijwel lege kamer op een stoel en tgenover mij staat een andere stoel, waar jij in zit.
Wij gaan beiden nergens heen en zitten zo goed als stil.
Wie gaat er dan het hardst?

Snelheid is relatief. Ten opzichte van de zon draaien beide personen er even snel omheen. Ten opzichte van elkaar is er geen verplaatsing. Ten opzichte van de bus die langsrijdt, verplaatsen jullie je even snel (gezien vanuit de bus). Iemand die om jullie heenloopt, ziet jullie afwisselend naar zich toekomen en van zich afgaan.
'Don't forget rule number 6'
Op 02-05-2010 8:42:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ab: ... hahahahaha, Einstein kon niks bewijzen á BOEM en Hawking bewijst qua dit NIKS kan. Http://genastropsychica.blogspot.com/, daarom doen WIJ politiek ...
Meinstein.
Op 02-05-2010 0:32:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Ab:

... hahahahaha, Einstein kon niks bewijzen á BOEM en Hawking bewijst qua dit NIKS kan. Http://genastropsychica.blogspot.com/, daarom doen WIJ politiek ...

Spam
Is it electrickery?
Op 02-05-2010 0:44:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: @Mika
Heb net je verhaal gelezen. Wat die Chinese man tegen je zei, heeft te maken met helderziendheid of helder weten.
Heb ik - tot mn schrik - ook een paar keer gedaan. Je vertelt dan iets tegen iemand zonder dat je weet wat je gaat zeggen.
Je hoort jezelf en (in mijn geval) schrik je je rot, want je weet niet waar het vandaan komt. En dan na een tijdje komt uit wat je gezegd hebt.
Of soms, zoals toen ik mijn vader out of a blue sky - vertelde in welk jaar hij zou sterven, duurt het nog jaren.
Maar ik denk niet dat dit wat te maken heeft met paralelle universa.
Op 02-05-2010 13:11:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
mika2002:

@ randell Het verhaal staat op wereldgeheimen onder "De oude Man"


Dankjewel. Intrigerend verhaal.
(Directe link: http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=2209:lezersbrief-de-oude-man&catid=49:lezersbrieven&Itemid=89 )
Mij zijn meerdere dergelijke verschijnselen bekend geworden. Ze vertellen me dat tijd lang niet zo'n absoluut of statisch gegeven is dan onze perceptie ervan maakt.
In dit geval is de exacte verschuiving van een week als een soort van bewijs dat gebeurtenissen in tijd zich patroonmatig organiseren. Deze patronen te kunnen waarnemen is een uitdaging voor me.
Op 02-05-2010 13:53:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
mika2002:

@ randell Het verhaal staat op wereldgeheimen onder "De oude Man"

In elk geval zijn er getuigen van het voorval, die ontbreken helaas maar al te vaak als er iets bijzonders gebeurt. Ingrijpend lijkt me, als je zoiets meemaakt. Je kijkt vast heel anders tegen de werkelijkheid aan dan ervoor.
Is it electrickery?
Op 02-05-2010 14:11:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
sufi:

@Mika
Heb net je verhaal gelezen. Wat die Chinese man tegen je zei, heeft te maken met helderziendheid of helder weten.
Heb ik - tot mn schrik - ook een paar keer gedaan. Je vertelt dan iets tegen iemand zonder dat je weet wat je gaat zeggen.
Je hoort jezelf en (in mijn geval) schrik je je rot, want je weet niet waar het vandaan komt. En dan na een tijdje komt uit wat je gezegd hebt.
Of soms, zoals toen ik mijn vader out of a blue sky - vertelde in welk jaar hij zou sterven, duurt het nog jaren.
Maar ik denk niet dat dit wat te maken heeft met paralelle universa.


Dat het enkel een voorspelling is geweest van een helderziende/wetende man is een reële optie. Maar het kan net zo reëel wel op een verplaatsing in de toekomst of een parallel universum berusten. (zijn dus twee extra opties)

Zo heb ik in Engeland een keer een man ontmoet die vertelde met zijn gezin op vakantie te zijn geweest waarbij ze een hele middag op en om een fraaie oude Romeinse ruïne doorbrachten. Toen ze later die vakantie nog eens terug keerden bleek op die plek geen spoortje meer van de ruïne aanwezig. De man was door die gebeurtenis zichtbaar aangeslagen. Hij had overal in de omgeving navraag gedaan over die ruïne, maar niemand bleek van het bestaan ervan te weten...
Hij was blij in mij iemand gevonden te hebben die zijn verhaal niet in twijfel trok.
Op 02-05-2010 14:13:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Even voor alle duidelijkheid.
Een parallel universum is een universum dat ongeveer gelijk is aan ons eigen universum. D.w.z.: het bestaat uit energie en deze energie vormt o.a. materie.

Een parallelle werkelijkheid is een belevingswereld met "eigen natuurwetten" die vanuit onze materiële werkelijkheid niet dagelijks wordt ervaren.

Een parallel universum kan theoretisch niet bestaan, dat wisten de oude Griekse natuurfilosofen zo'n 2600 jaar geleden al en konden dat uitstekend beargumenteren. Voor wisselwerking tussen beide universa is namelijk iets gemeenschappelijks nodig en dat kan alleen energie zijn. Maar dat houdt tegelijkertijd in dat beide universa onafgebroken met elkaar in wisselwerking zijn en dus één universum vormen. Exit de kreet "parallel universum".

Hoe zit het nu met ervaringen onder invloed van herderziendheid, uittreding, drugsgebruik, etc.?

Iemand die in een totaal andere belevingswereld belandt, bevindt zich niet in een ander universum. Dat had je zelf ook kunnen concluderen toen je weer in de huis-tuin-en-keuken werkelijkheid bleek terug te keren.

Het beleven van een andere werkelijkheid is de verstoring van het normale functioneren van onze geest en de hersenen. Op GW zijn verschillende artikelen verschenen over hersenonderzoek en zelfs op een site als kennislink.nl vind je informatie om te begrijpen dat ons wereldbeeld - het reductionistisch materialisme - achterhaald is. Want zodra wij lichamelijke reacties vertonen op komende gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden, is het bewijs geleverd dat onze hersenen ons handelen niet veroorzaken, maar alleen de komende veranderingen intern ons lichaam "vertalen" in een min of meer logische belevingswereld.

Op het moment dat ons brein de "regie" verliest over het logisch vertalen van de werkelijkheid, wordt het mogelijk om meer te ervaren dan gebruikelijk. Al die levensechte beelden ZIJN echt maar je moet dit niet verwarren met een materiële werkelijkheid (een quasi "parallel universum" .

(bericht gewijzigd op 2-5-2010 14:40:37)
Op 02-05-2010 14:38:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @ Dagobert:
Je zou kunnen zeggen dat er een werkelijkheid kan bestaan, maar dat deze niet voor ons brein bevat kan worden. Om toch als biologisch wezen te kunnen bestaan, hebben we een geheel nodig dat binnen het geheel van door ervaring opgebouwde wetten bruikbaar is om te leven. Dat is dan een beperkt deel van de echte werkelijkheid die blijkbaar niet te kennen is. Dat is waarschijnlijk wat moeilijk verteerbaar voor dat deel van ons dat zo graag het individu uithangt.
(bericht gewijzigd op 2-5-2010 17:23:27)
'Don't forget rule number 6'
Op 02-05-2010 15:40:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fumer tue:
Gerard:

@ Dagobert:
Je zou kunne zeggen dat er een werkelijkheid kan bestaan, maar dat deze niet voor ons brein bevat kan worden. Om toch als biologisch wezen te kunne bestaan, hebben we een geheel nodig dat binnen het geheel van door ervaring opgebouwde wetten bruikbaar is om te leven. Dat is dan een beperkt deel van de echte werkelijkheid die blijkbaar niet te kennen is. Dat is waarschijnlijk wat moeilijk verteerbaar voor dat deel van ons dat zo graag het individu uithangt.


Een organisme genereert diens eigen biotoop om te kunnen leven.

Het lichaam moet 37°C onderhouden terwijl het in de 'Echte' wereld misschien slechts 9°C is of zelfs sub zero temperatuur. Het moet een bepaalde elektrische lading onderhouden en energiereserves bevoorraden. Het lichaam moet dit allemaal zelf doen, een leefbare cocon rond zich bouwen want niemand zal het voor het lichaam doen. Een organisme leeft als het ware in diens -wereld- op de Wereld, maar het moet zich in het aangezicht van beide verantwoorden.

Individualiteit is een vereiste voor alles wat leeft. Verlies van individualiteit is gelijk aan verlies van het leven. Men kan zich daarbij afvragen of men wel ooit exact de plaats kan aanwijzen waar de aarde stopt en de ruimte begint. Om maar te zeggen dat sommige individualiteiten best wel eens een groot oppervlakte zouden kunnen bestrijken. Dus niet noodzakelijk gelimiteerd blijft tot de binnekant van diens biotoop.

'De echte werkelijkheid' is betekenisloos zolang men het nergens tegenover stelt. Is 'echt' met een kleine é of met een grote E? Ik denk dat individualiteit zowizo alleen kan overleven en een levensvatbaar biotoop genereren wanneer het een mengeling is van zowel de grote als de kleine maar dat beide essentieel zijn. Het ego vernietigen is het leven vernietigen en langs de andere kant volstaat alleen een ego hebben niet om duizend jaar natuurlijke selectie op aarde te overleven.
Op 02-05-2010 16:45:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: @Gerard, het is onmogelijk voor ons om de werkelijkheid in zijn totaliteit waar te nemen. Dat geldt niet alleen voor "bovennatuurlijke" zaken maar ook voor de alledaagse werkelijkheid. Warmtestraling kunnen wij bijvoorbeeld wel voelen, maar niet zien. Maar ook massa kunnen wij niet zien, want het verschil tussen een echte voetbal en een nagemaakt massief exemplaar wordt pas bij het optillen (of tegen aan trappen) duidelijk.

De (natuurkundige) werkelijkheid valt wel te kennen, maar niet alleen door directe waarneming. Parimenides was de Griekse filosoof die dit 2600 jaar geleden al perfect uit de doeken heeft gedaan. Dat de "bovennatuurlijke" werkelijkheid op dit moment geen onderdeel uitmaakt van het natuurwetenschappelijk referentiekader heeft te maken met het wetenschappelijke dogma dat de data die verkregen wordt door middel van experimenten de enige "echte" werkelijkheid representeert. Natuurlijk bestaan er experimenten die fysici voor een raadsel stellen (voorbeeld: http://www.kennislink.nl/publicaties/spookradio-breekt-lichtsnelheid) maar daar ligt nog geen sluitende theorie onder ten grondslag. En tot die tijd blijft het "een anomalie" ook al weet men hoe dit verschijnsel opgewekt moet wprden (paarvorming). Denk je hier over na dan is het niet moeilijk om te doorzien dat paarvorming een synchrone actie is waarbij 2 "spiegelbeelden" van eenzelfde fenomeen worden voortgebracht (bijvoorbeeld een elektron en een positron).
En dankzij deze regelmaat kunnen fysici in hun proefnemingen de effecten herkennen (zoals beschreven in de link). Maar als het om asynchrone reacties gaat, staan wij met onze handen in het haar. Er bestaat geen fysicus op deze wereld die kan voorspellen hoe al deze asynchrone onmiddellijke reacties tussen natuurkundige fenomenen elkaar exact beïnvloeden. (vervolg)
(bericht gewijzigd op 2-5-2010 17:47:47)
Op 02-05-2010 17:34:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: @ Gerard (vervolg)
Het enige wat zij kunnen zeggen, is dat al deze onmiddellijke wisselwerkingen - die zich dus vrijwel oneindig snel voltrekken - klaarblijkelijk de natuurkundige werkelijkheid scheppen zoals wij deze om ons heen zien. En dat sommige natuurwetten vermoedelijk wat anders in elkaar zullen zitten dan dat men nu anno 2010 denkt.

Met andere woorden: de veronderstelde causaliteit die onderricht wordt, moet anders in elkaar zitten dan dat wij denken. Astrologen claimen dat de stand van sterrenbeelden (sterren op lichtjaren afstand) van invloed zijn op het karakter/gedrag van mensen. Volgens de natuurwetenschappen zijn dit "misdadige" verzinsels. Maar onmiddellijke beïnvloeding - zoals de bovengenoemde link laat zien - levert juist het wetenschappelijke bewijs dat de claim van astrologen in ieder geval een zekere bestaansgrond heeft. Of zoals wij dat zeggen: er kan feitelijk niet aangetoond worden dat het onmogelijk is.

Vanuit vroegere tijden kennen wij een "parallelle" werkelijkheid die prominent een rol speelt in de belevingswereld van mediums, helderzienden, etc. En dat is wat wij noemen "het hiernamaals". Daar is verschrikkelijk veel over bekend d.m.v. geschriften maar deze "ervaringswereld" is taboe binnen het huidige watenschappelijke wereldbeeld: het reductionisch materialisme. Die wetenschappelijke mening is uiteraard helemaal niet wetenschappelijk. Het is een vooringenomen standpunt dat vermoedelijk zijn oorsprong heeft in "de greep naar de macht". De hedendaagse wetenschap voelt zich superieur aan de godsdienst. En dan verketter je alles wat je tegenstander "lief" is. En ik moet zeggen: de grote godsdienstige instituties hebben het er dan ook wel naar gemaakt. Ook al wordt door de wetenschap zelf overtuigende argumenten aangedragen t.a.v. de werkelijkheid van die "godsdienstige beleveningswereld" (http://www.pimvanlommel.nl/?home), het maakt nauwelijks indruk. BDE's worden nu toegeschreven aan een wat hoger percentage CO2 in het bloed... (sic)
(bericht gewijzigd op 2-5-2010 17:50:33)
Op 02-05-2010 17:34:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @Dagobert: de link naar kennislink werkt niet, maar ik denk dat het over het experiment gaat waarbij 2 deeltjes, die in tegenovergestelde richting op weg zijn, tegelijk hun oriëntatie veranderen als 1 van de 2 plots geconfronteerd wordt met een verdraaid filter, dat tijdens de reis van de deeltjes verdraaid is? (Sorry voor de zeer onwetenschappelijke taal, maar ik put maar even uit mijn geheugen en dat werkt hoofdzakelijk met beelden;-) )
Verder: de werkelijkheid die wij kennen is dus heel betrekkelijk. Hierin kunne wij dus geen absolute uitspraken doen.
Nog verder: bedankt voor de interessante leesstof!
'Don't forget rule number 6'
Op 02-05-2010 18:11:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: @ Gerard, er staat een haakje aan het einde van die link, die moet je verwijderen. Het gaat inderdaad om 2 "deeltjes" (fotonen).
Deze proef is overigens heel bijzonder omdat de fotonen ieder door een glasvezel worden gevoerd. Daardoor wordt een mogelijk "toeval" nog wat onwaarschijnlijker.
Op 02-05-2010 18:40:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Fumer tue:

Gerard:

@ Dagobert:
Je zou kunne zeggen dat er een werkelijkheid kan bestaan, maar dat deze niet voor ons brein bevat kan worden. Om toch als biologisch wezen te kunne bestaan, hebben we een geheel nodig dat binnen het geheel van door ervaring opgebouwde wetten bruikbaar is om te leven. Dat is dan een beperkt deel van de echte werkelijkheid die blijkbaar niet te kennen is. Dat is waarschijnlijk wat moeilijk verteerbaar voor dat deel van ons dat zo graag het individu uithangt.


Een organisme genereert diens eigen biotoop om te kunnen leven.

Het lichaam moet 37°C onderhouden terwijl het in de 'Echte' wereld misschien slechts 9°C is of zelfs sub zero temperatuur. Het moet een bepaalde elektrische lading onderhouden en energiereserves bevoorraden. Het lichaam moet dit allemaal zelf doen, een leefbare cocon rond zich bouwen want niemand zal het voor het lichaam doen. Een organisme leeft als het ware in diens -wereld- op de Wereld, maar het moet zich in het aangezicht van beide verantwoorden.


Mooie invalshoek en helder beschreven.

Het herinnert mij aan de vele jaren waarin ik last had van kou aanvallen. Mijn cocon, aura dus, was zo lek als een mandje. Traumatische aandoeningen en drugsgebruik waren er debet aan. Chakra-werk heeft hierin veel verbetering gegeven. Vooral het zonnevlecht-chakra zag eruit als een gapend gat.

In termen van parallele universa of realiteiten vinden we de sleutel tot dezen dan ook in onze chakra's. Buitengewoon wonderlijke maar ook heftige fenomenen kunnen zich voordoen op dit gebied. Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren.
Op 02-05-2010 22:01:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Rene: 2311 is best leuk.

Leven in samenwerking met de aarde.
Contact met allerlei buitenaards leven.
Vrije energie is niet eens meer nodig.
Door ascensie van de mens creeren we met gedachten wat nodig is.

Totale vrijheid. Springen in tijd en ruimte.
Wie gaat er mee?
Bewustzijn groeit in etappes, durf de volgende stap te maken.
Op 03-05-2010 1:56:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Dagobert:

Wat is een parallel universum? Ik kan de dampkring om mij heen niet zien, maar als ik mijn hand snel door de lucht beweeg, dan voel ik wel de weerstand. Behoren doorzichtige gassen tot mijn universum of tot een parallel universum? Antwoord: tot het eigen universum want de massadeeltjes zijn inwisselbaar met de massadeeltjes van mijn lichaam. En datgene wat een parallel universum representeert? Is dat gescheiden van "mijn" universum? Antwoord: nee, want het maakt deel uit van hetzelfde energiesysteem.

Wat is dus een parallel universum? Een mooi woord voor een begrip dat eigenlijk niet meer zegt dan dat onze huidige materiële meetinstrumenten niet in staat zijn om een bepaald deel van de werkelijkheid waar te nemen. Bijvoorbeeld EPR-bruggen. Die bestaan binnen het vlakke Higgsveld maar de aanwezigheid van een deeltje met rustmassa onderbreekt lokaal dit vlakke Higgsveld. En dat simpele gegeven houdt in dat wij mensen niet in staat zijn om direct de spanningsfluctuaties binnen het vlakke Higgsveld waar te nemen. Ongeveer vergelijkbaar met het gegeven dat wij geen zintuig hebben om het elektromagnetische veld waar te nemen van een elektronenstroom die door een geleider beweegt.

Ik denk dat je in je 2e alinea nog steeds fout zit met je denkbeeld van een parallel universum. Dat onze meetinstrumenten iets niet kunnen meten wil niet zeggen dat het gelijk een parallel universum is. Dat ligt daar nog veel verder buiten. Alles in deze werkelijkheid behoort tot dit universum, of je iets nou wel of niet waar kan nemen of meten(wat momenteel eerder een technische beperking is dan het daadwerkelijk niet kunnen meten), alles maakt het tot één geheel, één universum. Pas daarbuiten ga je spreken van een parallel universum. Een universum alleen met minimaal één verschil met het onze.
Dit alles neemt niet weg dat er wel een wisselwerking kan zijn tussen deze universa.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-05-2010 0:06:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
3.14po:

Marsepars:

artikel:
Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond.


En daar ben ik al klaar...
Dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven.
Ik ben een beetje makkelijker ingesteld: iets beweegt of iets staat stil.
Ik denk dat ik hier nog niet klaar voor ben...


stilstand is relatief, het wordt altijd afgemeten tegenover iets met een grotere snelheid. Echte stilstand bestaat niet.

Het legt er aan tot hoever je dit gaat bekijken, of misschien tot hoever je dit kan bekijken. Wellicht bij het stil zetten van de tijd zou alles in een bepaalde stand van stilstaan kunnen staan. Tijd is de opvolging van de ene stand door de andere stand, vergelijkbaar met de beelden van films. Wellicht als je de kleinste tijdseenheid bekijkt, de plancktijd, dat alles weldegelijk in een vaste stand staat, maar omdat er natuurlijk zoveel van deze tijdseenheden per menselijke seconden zijn lijkt alles continue te bewegen.
Tuurlijk zou je ondanks deze eventuele stilstand alles groter kunnen bekijken en zou je kunnen stellen dat ons universum nog steeds beweegd in het eventuele grotere geheel.
Maarja, ondanks de relatieve kijk stel ik stilstand nog niet als onmogelijk.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-05-2010 0:17:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Dagobert:

@marsepars, troost je, ik begrijp ook niet wat men hier exact bedoelt. En toch is dit mijn onderzoeksgebied... Heel veel berichten in de media worden binnen de wetenschap ook niet serieus genomen. Pas als er een behoorlijke publicatie is verschenen waarna anderen het beweerde hebben kunnen reproduceren, wordt het erkend. En dan nog... Als het niet past binnen de bestaande overkoepelende theorieën dan loopt het gros van de onderzoekers er met een wijde boog omheen.

Als een wetenschapper, iemand die pas aanneemt als er feiten zijn, feiten negeert ben je geen echt wetenschapper meer, maar misschien eerder een fantast of anders een theorist. Of.....
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-05-2010 0:19:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
mika2002:

Heb ooit hier het verhaal van mijn tijdreis opgeschreven, staat volgens mij wel ergens in het archief van GW.
Wat ik heb meegemaakt laat mij geen andere conclusie dan dat er paralelle universa moeten zijn.

Er zit nogal een heel verschil tussen een parallel universum of een andere belevingswereld in dit universum.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-05-2010 0:22:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
kay-nine:

Daarna tokkelde hij de roeispaan als bij een stemvork en merkte tot zijn verbazing dat het stukje metaal niet alleen bewoog, maar tegelijkertijd ook stilstond.

Ik begrijp het niet helemaal en denk dan:
Is dat niet zoiets als een wiel dat heel snel draait maar toch ook niet lijkt te draaien? Je weet dat het draait, je ziet zelfs dat het draait maar toch kun je de spaken tellen omdat het niet lijkt te draaien......
Hij merkte het, daar blijkt niet uit dat het gemeten is...?

En stel, het metaaltje beweegt en tegelijkertijd niet, is dat dan meteen een verklaring voor paralelle universa? Is het niet te vergelijken met de dualiteit als die van het golf/deeltje maar dan op grotere schaal? En als dat wel zo is, is dat dan ook meteen te verklaren met wat er in het artikel beschreven wordt?

Heftige materie hoor, en bere interessant ook al vind ik het errug lastig te bevatten. Het zou geweldig zijn en tevens zou het verklaren waarom het verleden en de toekomst niet te beïnvloeden zijn, het betreft dan immers een (meerdere) paralel(le) universum (universa).

Vragen vragen vragen waar niemand een antwoord op heeft vrees ik. Maar toch, nogmaals, bere interessant!!

De quantummechanica beschrijft inderdaad 'golven' van alle mogelijkheden waarbij er pas zich iets manifesteert als hiervan een observatie wordt gemaakt. Gezien ze de 'vork' waarnemen oefent de waarnemer dus invloed uit op de manifestatie en zou de stand van alle mogelijkheden uitéén vallen in één mogelijkheid. Hoe hebben ze ooit beide mogelijkehden, stilstaan en bewegen, kunnen meten?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-05-2010 0:31:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Marsepars:

3.14po:


stilstand is relatief, het wordt altijd afgemeten tegenover iets met een grotere snelheid. Echte stilstand bestaat niet.

Om daar nog even op terug te komen.
Het volgende scenario: Ik zit in een vrijwel lege kamer op een stoel en tgenover mij staat een andere stoel, waar jij in zit.
Wij gaan beiden nergens heen en zitten zo goed als stil.
Wie gaat er dan het hardst?

Zo goed als stil is dus niet helemaal stil . Degene die het hardst beweegt is degene die meebeweegt in de universele beweging. Maar gezien jullie zo goed als stil zitten zal er dus bij beide een kleine beweging zijn, wellicht in meerdere kanten, dus ik denk dat het zich afwisselt wie er zich het hardst beweegd.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 03-05-2010 0:37:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
randell:

Fumer tue:

Gerard:

@ Dagobert:
Je zou kunne zeggen dat er een werkelijkheid kan bestaan, maar dat deze niet voor ons brein bevat kan worden. Om toch als biologisch wezen te kunne bestaan, hebben we een geheel nodig dat binnen het geheel van door ervaring opgebouwde wetten bruikbaar is om te leven. Dat is dan een beperkt deel van de echte werkelijkheid die blijkbaar niet te kennen is. Dat is waarschijnlijk wat moeilijk verteerbaar voor dat deel van ons dat zo graag het individu uithangt.


Een organisme genereert diens eigen biotoop om te kunnen leven.

Het lichaam moet 37°C onderhouden terwijl het in de 'Echte' wereld misschien slechts 9°C is of zelfs sub zero temperatuur. Het moet een bepaalde elektrische lading onderhouden en energiereserves bevoorraden. Het lichaam moet dit allemaal zelf doen, een leefbare cocon rond zich bouwen want niemand zal het voor het lichaam doen. Een organisme leeft als het ware in diens -wereld- op de Wereld, maar het moet zich in het aangezicht van beide verantwoorden.


Mooie invalshoek en helder beschreven.

Het herinnert mij aan de vele jaren waarin ik last had van kou aanvallen. Mijn cocon, aura dus, was zo lek als een mandje. Traumatische aandoeningen en drugsgebruik waren er debet aan. Chakra-werk heeft hierin veel verbetering gegeven. Vooral het zonnevlecht-chakra zag eruit als een gapend gat.

In termen van parallele universa of realiteiten vinden we de sleutel tot dezen dan ook in onze chakra's. Buitengewoon wonderlijke maar ook heftige fenomenen kunnen zich voordoen op dit gebied. Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren.

ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .
blackhole
Op 03-05-2010 13:54:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Peter:
ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .

Bedoel je zintuiglijk waarnemen of met apparatuur meten?
Maakt me nieuwsgierig.
Is it electrickery?
Op 03-05-2010 14:03:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
peter:

ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezig.


Je kunt microzwartegaten en zelfs higgsdeeltjes waarnemen, maar het groene boekje, ho maar!?!?

Sorry, ik kon het niet laten.
I might just be saying that to get you mad...
Op 03-05-2010 14:06:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
Emie :

Peter:
ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .

Bedoel je zintuiglijk waarnemen of met apparatuur meten?
Maakt me nieuwsgierig.

als ik de foto's neem neem ik het wel waar je kan het zien maar om het konstand te zien moet fototoestel aan gepast worden .
ik maak foto's en maak filmpjes en bewerk het dan met biszodere ondekingen er gaat veel tijd in zitten ben er zo 300uur mee bezich
met 1 foto ik noem het exstreemfotobewerken .maar foto zijn met experimenterende techniekken genomen .
blackhole
Op 03-05-2010 14:29:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
Clavius:

peter:

ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezig.


Je kunt microzwartegaten en zelfs higgsdeeltjes waarnemen, maar het groene boekje, ho maar!?!?

Sorry, ik kon het niet laten.

ik heb wel een idee voor groen boekje hoop dat het werkt meschien kunnen we met een telescoop licht op vangen dagen nacht.?dat vang je op met zonnecellen.
blackhole
Op 03-05-2010 14:39:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
peter:

Clavius:

peter:

ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezig.


Je kunt microzwartegaten en zelfs higgsdeeltjes waarnemen, maar het groene boekje, ho maar!?!?

Sorry, ik kon het niet laten.

ik heb wel een idee voor groen boekje hoop dat het werkt meschien kunnen we met een telescoop licht op vangen dagen nacht.?dat vang je op met zonnecellen.


...Bijzonder ☺...
I might just be saying that to get you mad...
Op 03-05-2010 14:50:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Peter: als je licht door een telescoop laat vallen op zonnecellen, concentreert het zich alleen maar op een kleiner oppervlak. De totale hoeveelheid licht (en dus opbrengst) blijft gelijk, volgens mij.
Is it electrickery?
Op 03-05-2010 15:22:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
peter:

randell:

Het herinnert mij aan de vele jaren waarin ik last had van kou aanvallen. Mijn cocon, aura dus, was zo lek als een mandje. Traumatische aandoeningen en drugsgebruik waren er debet aan. Chakra-werk heeft hierin veel verbetering gegeven. Vooral het zonnevlecht-chakra zag eruit als een gapend gat.

In termen van parallele universa of realiteiten vinden we de sleutel tot dezen dan ook in onze chakra's. Buitengewoon wonderlijke maar ook heftige fenomenen kunnen zich voordoen op dit gebied. Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren.

ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich.


Voor zover ik het uit je beschrijvingen kan opmaken ben je niet door een wormhole gegaan in de meest gebruikelijke zin van het woord.
De experimenten waar ik op doel staan in directe betrekking tot je hele lichamelijke constitutie. Denk aan uittredingen en vergelijkbare ondernemingen.
Op 03-05-2010 16:17:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
Emie :

@Peter: als je licht door een telescoop laat vallen op zonnecellen, concentreert het zich alleen maar op een kleiner oppervlak. De totale hoeveelheid licht (en dus opbrengst) blijft gelijk, volgens mij.

ik dink als je weet waar ik tegen aan kijk je anders over gaat dinken
ik dink dat het wel wil, zo als ik het doe wel hoop ik, 90%van de sterren zie je niet maar ik wel en dat is veel licht heelveel licht .
blackhole
Op 03-05-2010 19:41:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
peter:

Emie :

@Peter: als je licht door een telescoop laat vallen op zonnecellen, concentreert het zich alleen maar op een kleiner oppervlak. De totale hoeveelheid licht (en dus opbrengst) blijft gelijk, volgens mij.

ik dink als je weet waar ik tegen aan kijk je anders over gaat dinken
ik dink dat het wel wil, zo als ik het doe wel hoop ik, 90%van de sterren zie je niet maar ik wel en dat is veel licht heelveel licht .

De Hubble telescoop ziet ze ook
Is it electrickery?
Op 03-05-2010 19:58:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
Emie :

peter:

Emie :

@Peter: als je licht door een telescoop laat vallen op zonnecellen, concentreert het zich alleen maar op een kleiner oppervlak. De totale hoeveelheid licht (en dus opbrengst) blijft gelijk, volgens mij.

ik dink als je weet waar ik tegen aan kijk je anders over gaat dinken
ik dink dat het wel wil, zo als ik het doe wel hoop ik, 90%van de sterren zie je niet maar ik wel en dat is veel licht heelveel licht .

De Hubble telescoop ziet ze ook

nice telescoop de hubble
blackhole
Op 03-05-2010 22:36:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ergens in een ander parallel universum kan ik dit gesprek best volgen...
ALLES IS WAAR
Op 03-05-2010 23:15:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos: Mika,
Interessant verhaal over De oude man.
Ik ben ook bereid zulke verhalen niet zomaar af te wijzen. Bij jou vind ik wel vreemd, dat zo'n indrukwekkende gebeurtenis met zo weinig woorden wordt verhaalt en dan nog vooral het gebrek aan boeiende details; zo zou ik nooit vergeten hoe de oude man zou hebben uitgezien en belangrijk gevonden hebben dit te vermelden. Had zijn uiterlijk cq verschijning afwijkingen?
Nogmaals, ik verklaar zeker niet dat je verhaal niet waar is, maar ben benieuwd naar meer info.

En wat betreft kwantumfysica; zware stof jongens, wie kan hier überhaupt iets met zekerheid over zeggen? Echter, brainstormen hierover is heerlijk.

Wie weet het antwoord; nu is men trots op deze ontdekking, maar is dit niet hetzelfde, in principe, als de ontdekking van licht dat zich als golf en deeltje doet verplaatsen? Is licht niet ook materie, zoals een Albert eens kondigde?
Misschien zit ik er helemaal naast hoor...
Op 04-05-2010 21:33:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Antilochos:

Mika,
Interessant verhaal over De oude man.
Ik ben ook bereid zulke verhalen niet zomaar af te wijzen. Bij jou vind ik wel vreemd, dat zo'n indrukwekkende gebeurtenis met zo weinig woorden wordt verhaalt en dan nog vooral het gebrek aan boeiende details; zo zou ik nooit vergeten hoe de oude man zou hebben uitgezien en belangrijk gevonden hebben dit te vermelden. Had zijn uiterlijk cq verschijning afwijkingen?
Nogmaals, ik verklaar zeker niet dat je verhaal niet waar is, maar ben benieuwd naar meer info.

En wat betreft kwantumfysica; zware stof jongens, wie kan hier überhaupt iets met zekerheid over zeggen? Echter, brainstormen hierover is heerlijk.

Wie weet het antwoord; nu is men trots op deze ontdekking, maar is dit niet hetzelfde, in principe, als de ontdekking van licht dat zich als golf en deeltje doet verplaatsen? Is licht niet ook materie, zoals een Albert eens kondigde?
Misschien zit ik er helemaal naast hoor...Het zou me niet verbazen als we het hier inmiddels hebben over raakvlakken tussen de materiële wereld, zoals de meesten van ons die waarnemen, en de esoterische (what's in a name).
Daar waar de materie overgaat in energie (of iets dergelijks) en vice versa, de wereld waar de ons bekende 'wetten' niet meer gelden.
Daar waar (het vermoedelijke bestaan van) het Higgs boson ons een kijkje geeft in een wereld, parallel of niet, onzichtbaar om ons heen.

Dit soort onderwerpen is de reden dat ik soms een biertje drink en spartacus kijk. Even chillen....


(bericht gewijzigd op 4-5-2010 23:16:44)
Ik heb geen onderschrift.
Op 04-05-2010 23:15:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter: ben eigelijk wel benieuwt als De Hubble telescoop al een stargate heeft gespot
.
blackhole
Op 05-05-2010 13:31:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

Hoe hebben ze ooit beide mogelijkehden, stilstaan en bewegen, kunnen meten?

geen idee, maar een logische verklaring is dat er meerdere meetpunten zijn, als 1 meetpunt zich op de stemvork zelf bevind dan zal voor dat meetpunt de beweging van de stemvork gelijk zijn aan zijn eigen beweging en dus staat hij "stil" (terwijl hij ook beweegt)

heb ik naast de stemvork nog een ander meetpunt wat niet beweegt in verhouding tot de stemvork dan kan ik vanuit daar wel de beweging van de stemvork waarnemen die ik op dat eerste meetpunt niet kon waarnemen...

beweging is dan ook niet zozeer beweging, maar het is meer het verschil in beweging tussen het meetpunt (de waarnemer) en het te meten object, en dit kan zich in vele variaties voor doen.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 05-05-2010 14:59:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Emie :

Peter:
ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .

Bedoel je zintuiglijk waarnemen of met apparatuur meten?
Maakt me nieuwsgierig.

om een higgs boson waar te nemen heb je zoiets nodig als de LHC van CERN, en ik denk dat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat Peter dat niet tot zijn beschikking heeft...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 05-05-2010 15:01:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
Ron B.:

Emie :

Peter:
ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .

Bedoel je zintuiglijk waarnemen of met apparatuur meten?
Maakt me nieuwsgierig.

om een higgs boson waar te nemen heb je zoiets nodig als de LHC van CERN, en ik denk dat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat Peter dat niet tot zijn beschikking heeft...

dat klopt maar ik heb het wel .heb een manier gevonden om dit te doen ..
blackhole
Op 05-05-2010 23:13:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ron B.:

rudiev:

Hoe hebben ze ooit beide mogelijkehden, stilstaan en bewegen, kunnen meten?

geen idee, maar een logische verklaring is dat er meerdere meetpunten zijn, als 1 meetpunt zich op de stemvork zelf bevind dan zal voor dat meetpunt de beweging van de stemvork gelijk zijn aan zijn eigen beweging en dus staat hij "stil" (terwijl hij ook beweegt)

heb ik naast de stemvork nog een ander meetpunt wat niet beweegt in verhouding tot de stemvork dan kan ik vanuit daar wel de beweging van de stemvork waarnemen die ik op dat eerste meetpunt niet kon waarnemen...

beweging is dan ook niet zozeer beweging, maar het is meer het verschil in beweging tussen het meetpunt (de waarnemer) en het te meten object, en dit kan zich in vele variaties voor doen.

Ik vind het nu een beetje raar dat jij dit zegt(ik had je hoger ingeschat ). Want als 1 meetpunt zich op de stemvork zelf bevindt dan is dit natuurlijk geen goed meetpunt, daar deze, zoals jezelf al zegt, mee beweegt met de stemvork. Dit meetpunt is dus zinloos, daar ze altijd dezelfde beweging hebben, dit meetpunt zal altijd stilstand meten.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 05-05-2010 23:27:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ron B.:

Emie :

Peter:
ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .

Bedoel je zintuiglijk waarnemen of met apparatuur meten?
Maakt me nieuwsgierig.

om een higgs boson waar te nemen heb je zoiets nodig als de LHC van CERN, en ik denk dat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat Peter dat niet tot zijn beschikking heeft...

Nouja, ze hopen het met de LHC waar te nemen
Maar wellicht heeft de Tevatron het deeltje ook al een keer waargenomen maar nog niet zo geclassificeerd(dit werd een keer geopperd in een nieuwpost hier op GW in een stukje geschiedenis over deeltjesversnellers).

Verder weet je het maar nooit over Peter. In de eerste reizen in de ruimte met de apollo-missies hadden de astronauten ook last van de ruimtestraling en zagen overal flitsen, ook met hun ogen dicht. Daarna hebben ze volgens mij loden schilden geplaatst ter bescherming. Dus wie weet wat Peter allemaal ziet.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 05-05-2010 23:40:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
rudiev:

Ron B.:

Emie :

Peter:
ik ben in staat om microzwategaten waartenemen en zelf higdeltjes van de zon waartenemen. maar nu ben ik benieuwt als je dat kan waarnemen ben je dan door een wurmhole gegaan . Het is bepaald niet iets om zomaar in het wilde weg mee te experimenteren sorry te laat ben al een halfjaar bezich .

Bedoel je zintuiglijk waarnemen of met apparatuur meten?
Maakt me nieuwsgierig.

om een higgs boson waar te nemen heb je zoiets nodig als de LHC van CERN, en ik denk dat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat Peter dat niet tot zijn beschikking heeft...

Nouja, ze hopen het met de LHC waar te nemen
Maar wellicht heeft de Tevatron het deeltje ook al een keer waargenomen maar nog niet zo geclassificeerd(dit werd een keer geopperd in een nieuwpost hier op GW in een stukje geschiedenis over deeltjesversnellers).

Verder weet je het maar nooit over Peter. In de eerste reizen in de ruimte met de apollo-missies hadden de astronauten ook last van de ruimtestraling en zagen overal flitsen, ook met hun ogen dicht. Daarna hebben ze volgens mij loden schilden geplaatst ter bescherming. Dus wie weet wat Peter allemaal ziet.

'de maan met honderden zwartegaten dat als hollegrammen weerword gegeven .en nog veel meer maar je gaat dat nog wel zien doe alles in me 1tje dus en het is veel werk om het mooi te bringen ben ook nog maar een jaar bezich heb er heel veel tijd in zitten doe niks anders dan bewerken soms dagen lang ik heb veel maffe dingen gezien van nasa maar dit nog niet ze zijn er wel mee bezich .ra ra hoeveel aanzicht heeft een galaxie??
blackhole
Op 07-05-2010 20:54:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Peter hoe komt dat, die beroerde spelling? Ben je dyslectisch, heb je op een heel slechte school gezeten of is Nederlands niet je eerste taal?
Wat de inhoud van je bericht betreft... de wonderen zijn de wereld nog niet uit maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je maar wat roept. Sorry.
Is it electrickery?
Op 07-05-2010 21:57:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter:
Emie :

Peter hoe komt dat, die beroerde spelling? Ben je dyslectisch, heb je op een heel slechte school gezeten of is Nederlands niet je eerste taal?
Wat de inhoud van je bericht betreft... de wonderen zijn de wereld nog niet uit maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je maar wat roept. Sorry.
ben gewoon heel druk bezich met van alles en nog wat op gebied van sterkunde ben ameteur taal komt wel weer goed .
blackhole
Op 07-05-2010 23:42:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje: Nu is het pas een warboel in mijn hoofd.
Mooi stuk!
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 08-05-2010 13:44:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

Ik vind het nu een beetje raar dat jij dit zegt(ik had je hoger ingeschat ). Want als 1 meetpunt zich op de stemvork zelf bevindt dan is dit natuurlijk geen goed meetpunt, daar deze, zoals jezelf al zegt, mee beweegt met de stemvork. Dit meetpunt is dus zinloos, daar ze altijd dezelfde beweging hebben, dit meetpunt zal altijd stilstand meten.

je zou eens moeten weten in hoeveel gevallen totaal geaccepteerde theorieën er van uitgaan dat wij ons in een statisch (dus stilstaand) universum bevinden, en dat is exact wat ik daar beschrijf, al is het dan dmv verschillende meetpunten die duidelijk aangeven hoe het kan dat het ene geen beweging laat zien en de ander juist wel...

om maar even een voorbeeld te noemen 1 van de 2 volledig geaccepteerde relativiteitstheorieën (degene die bij newton aansluit dacht ik) gaat er voor zover ik begrepen heb ook nog van uit...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 12-05-2010 19:41:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martin v.: Hmm, ik denk dat hier de wens toch de vader van de gedachte is. Hetzelfde effect bereik je nl met een gewone ' kingsize' stemvork of met een gitaarsnaar. Het is volgens mij een evenwicht van beweging in waarneembaarheid. De stemvork doet er exact dezelfde tijd over om van het linkeruiterste naar het midden te gaan, dan van het rechteruiterste. Daarom lijkt de vork te bewegen en in het midden stil te staan. Het zou mooi zijn als de proef herhaalt zou worden, waarbij de beginstand niet het midden is?
Op 30-09-2013 13:03:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden