In 1892 werd begonnen met de opgravingen van Amarna, oftewel Achetaton (de horizon van de god Aton), een verlaten stad in een desolaat stukje Egypte tussen Caïro en Thebe. Een ware sensatie! Plotseling verscheen een enigmatische Farao voor het oog van de historici waar nog niemand van gehoord had. De heersers na hem hadden hem uit de geschiedenis geschrapt en enkel deze verlaten stad in het midden van de woestijn getuigde nog van zijn bestaan.

Vervloed 2510

Al snel werd deze Farao genaamd Achnaton (oftewel Echnaton of Akhnaton) als een visionaire held gezien. Volgens de een was hij de eerste monotheïst, de ander zag hem als de eerste atheïst, hij werd beschreven als pacifist en hoeder der kunsten, Freud schreef een boek waarin hij de link tussen Achnaton en Mozes probeerde te leggen, Velikovsky identificeerde hem met Oedipus en Philip Glass componeerde een opera genaamd Akhnaten.

De religieuze inhoud van de Aten cultus komt het best naar voren in de Hymne voor Aten, een tekst die opmerkelijke overeenkomstenNefertite vertoond met de Bijbelse psalm 104. Niet te vergeten zijn natuurlijk Achnatons vrouw Nefertiti en zijn vermoedelijke zoon Toetanchamon.

Rond 1353 voor Christus besteeg Amenhotep IV de troon in Thebe. Zijn vader Amenhotep III had bijna 40 jaar op de troon gezeten en in deze regeringsperiode werden de wortels gelegd van vele zaken die zo kenmerkend zijn voor Achnatons heerschappij. Zo verhief Amenhotep III zijn vrouw Tiye tot een bijna gelijke status als hijzelf, werd onder zijn bewind de obscure god Aten prominenter en probeerde hij de macht van de Thebese priesters te verkleinen.

Thebe was toen een stad die qua grootsheid en schoonheid zijn gelijke niet kende en de heersende cultus daar was die van de luchtgod Amon die een manifestatie van Osiris was. Osiris was gelieerd aan de maan en dat hemellichaam nam dan ook een centrale positie in de religie van die tijd. Amenhotep IV kwam al snel in aanvaring met de priesters van de Amon-cultus omdat hij alle goden verwierp behalve Aten: de zonneschijf, of beter gezegd: de energie die zich manifesteert via de zon. Enkele jaren na zijn aantreden als Farao veranderde hij zijn naam in Achnaton (‘nuttig voor Aten’ of ‘het dunkt Aten goed’) en verliet hij het ‘onreine’ Thebe om in een afgelegen gebied, precies tussen Thebe en Memphis een nieuwe stad te bouwen ter ere van Aten.

In de 17 jaar van zijn heerschappij heeft hij getracht de gehele cultuur van Egypte te hervormen en hij deed dit niet op zachtzinnige wijze. Getuige de afbeeldingen van priesters die vergezeld met zwaar bewapende militairen op bekeringsmissie gingen en de recentelijk ontdekteachnaton stellea graven met duizenden van uitputting en ondervoeding gestorven werklui, moet dit voor de gewone man en voor de priesters van andere cultussen een waar schrikbewind geweest zijn. Overal in het land werden alle verwijzingen naar Amon uitgewist en enkel de Aten-religie werd geduld.

Ook de hoog verheven status van Farao was Achnaton niet genoeg. De Farao werd altijd al gezien als de schakel tussen het aardse leven en de kosmische orde. Achnaton ging nog een stapje verder; hij was de eniggeboren zoon van god en de zon scheen alleen ter zijner glorie. Waar zelfs onder de machtigste Farao’s ieder individu een eigen verhouding met het goddelijke en de kosmische orde Ma’at had was dit nu enkel Achnaton gegeven.

Een mooi voorbeeld van zijn hubris is zijn paleis dat de ingang aan de oostkant had: een verheven positie slechts aan tempels voorbehouden! Dat een dergelijk figuur in sommige kringen een heldenstatus heeft verworven ligt niet enkel aan het fascinerende verhaal of de beroemde schoonheid van Nefertite; de inhoud van zijn religie kan gezien worden als een voorafschaduwing van zowel het Joods-Christelijke-Islamitische Godsbegrip als het rationalistisch-atheïsme. 

Wordt vervolgd.

Deel 2

Deel 3

Deel 4

antitoerisme : Nu is monotheïsme veel makkelijker te misbruiken om het volk te onderdrukken dan polytheïsme. En atheïsme is een vorm van monotheïsme.
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 09-05-2010 0:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Blijft altijd een interessante vraag wie wie beïnvloed heeft inzake het egyptische en joodse monotheïsme.
Heeft Achnaton het judaïsme beïnvloed (i.c. Jozef/Moses/de schrijvers van de boeken van Mozes) of heeft het judaïsme Achnaton beïnvloed.

Wie 't weet mag 't zeggen. (Ervan uitgaande dat zo'n beetje alles in de boeken van Mozes uit andere bronnen afkomstig is zal het eerste wel het geval zijn: Achnaton heeft het judaïsme geïnspireerd.)

Hier trouwens de Hymne voor Aton in het nederlands:

Hoe groot zijn uw daden,
Niettemin verborgen van het zicht,
O Enige God naast wie er velen zijn!
U maakte de aarde zoals u dit wenste, u alleen,
Alle volkeren, kudden, en troepen;
Alles op aarde wat op benen lopen,
Alles op hoogte wat op vleugels vliegen,
Het land van Khor en Kush,
Het land van Egypte.
U plaatst de elke mens op zijn plaats,
U levert hun behoeften;
Iedereen heeft zijn voedsel,
Zijn leven wordt geteld.
Hun tongen verschillen in toespraak,
Hun huiden zijn verschillend,
Voor u onderscheiden de mensen zich.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hymne_voor_Aton
(bericht gewijzigd op 9-5-2010 14:02:56)
God? Dat ben je zelluf!
Op 09-05-2010 13:56:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: allemaal heel interessant maar mij valt het op dat het een gezicht is dat ik regelmatig in mijn omgeving tegen kom. bij benadering dan natuurlijk.
net niet alledaags maar toch.
dus lopen er hier waarschijnlijk nazaten rond
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 09-05-2010 14:01:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pizza!:
antitoerisme :

Nu is monotheïsme veel makkelijker te misbruiken om het volk te onderdrukken dan polytheïsme. En atheïsme is een vorm van monotheïsme.


ik dacht dat atheïsme eerder een vorm van Nonotheïsme was
Op 09-05-2010 14:48:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : Het atheïsme ontleent zijn bestaan aan andere religies. Het is een logische ontwikkeling in het monotheïstisch geloof.
Vergeet daarbij niet dat veel gelovigen beperkt worden/werden in hun vrijheid door het atheïsme. De Atheos aanhangen gaat niet zonder religieuze beperkingen die in elke religie bestaan.
(bericht gewijzigd op 9-5-2010 19:25:35)
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 09-05-2010 19:24:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
marianne: Het uiterlijk van Achnaton roept ook veel vragen op. Vooral als je hem ziet zonder hoofdtooi. Hij heeft namelijk een uitzonderlijk langgerekte schedel, eveneens als zijn echtgenote Nefertiti en al zijn dochters. Daarbij is de vorm van hun lichaam opvallend; smalle nek, grote oren,brede heupen, brede dijbenen en smalle onderbenen. Nefertiti mag dan de mooiste vrouw ter wereld genoemd worden, als je haar naakt ziet dan kom je tot een andere conclusie!
Er zijn allerlei theorieën om deze lichaamsafwijkingen te verklaren. Ze zouden aan een bepaalde ziekte geleden hebben. Of ze zagen er eigenlijk normaal uit, maar als kunstuiting van die tijd werden ze anders uitgebeeld, enz. Er zijn trouwens ook verhalen waarin verteld wordt dat ze uitzonderlijk groot waren (3 á 4 meter). En dat leidt weer tot speculaties over buitenaardse invloeden......
Drunvalo Melchizedek heeft er een heel stuk aan gewijd in zijn boek "Geometrie van de Schepping"(deel 1). Hij vertelt daar op waarom (volgens zjn zeggen) het nodig was om terug te gaan naar het monoteïsme, of liever gezegd, naar de "wet van één".
Op 09-05-2010 22:20:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pizza!:

antitoerisme :

Nu is monotheïsme veel makkelijker te misbruiken om het volk te onderdrukken dan polytheïsme. En atheïsme is een vorm van monotheïsme.


ik dacht dat atheïsme eerder een vorm van Nonotheïsme was

LOL
Is it electrickery?
Op 09-05-2010 23:20:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @antitoerisme: "Het atheïsme ontleent zijn bestaan aan andere religies."
Nou nee, het atheïsme is door de religie bedacht om de ongelovigen een naam te geven. En om atheïsme in één adem door ook een religie te kunnen noemen.
Het woord 'atheïst' werd in het begin juist als belediging gebruikt in discussies.
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 0:01:44)
No shit, Sherlock
Op 09-05-2010 23:46:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : Dat is momenteel niet de stand van zaken
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 10-05-2010 0:09:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Het atheisme heeft met het monotheisme gemeen dat het totalitair van aard is. Beiden impliceren een rigide claim tot waarheid. Indien een atheist beweerd dat hij dit niet doet (dus het bestaan van een god niet uitsluit) dan is hij geen atheist maar een agnost. Het atheisme wordt ook vaak beleden als een geloof en men kan een echte atheist ook herkennen aan fundamentalistische retoriek. Dat deze fundamenten tegengesteld zijn aan die van het theisme maakt geen verschil wanneer we kijken naar de loogravenstelling waarin de ware atheist zich graaft.
Op 10-05-2010 2:57:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Het atheïsme heeft geen dogma of rituelen die vastliggen in een boek of eeuwenoude gebruiken. Daarom is het niet te vergelijken met een religie.
Kaal is geen haarkleur, niet-voetballen is geen sport.

Daarbij komt dat atheïsten helemaal geen waarheden claimen. Zij zijn juist heel open voor de mogelijkheden die er zijn om dingen te verklaren en mocht een theorie niet kloppen met de praktijk dan wordt er nieuw onderzoek gedaan. Dat lijkt me niet een rigide claim op de waarheid.
In tegenstelling tot religies die wél de waarheid menen te hebben omdat het zo is opgeschreven.

Wat "de waarheid" ook moge zijn.
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 10:00:41)
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 9:28:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @Pieter: Tegenwoordig verschijnen om de haverklap atheistische manifesto's op schrift waarin duidelijk een claim naar 'waarheid' wordt gelegd en waarin andersdenkenden als hoeders van 'onwaarheid' worden weggezet. Wat jij beschrijft heeft eerder met agnosme dan met atheisme te maken. Het woord a-theisme zegt wat dat betreft toch wel genoeg: het is een levensbeschouwing gebaseerd op de ontkenning van iets anders. Religie is meer dan enkel iets gebaseerd op eeuwen oude gebruiken, zeker vandaag de dag ontstaan er vele nieuwe religies die zeker religieus zijn maar niet gebaseerd op oude geschriften. Het a-theisme meent een antwoord te hebben op de vraag naar het goddelijke en in die zin is het zeker religieus.
Op 10-05-2010 10:56:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Samblo.
Je hebt me nieuwsgierig gemaakt naar die manifesto's. Het klinkt eng.
Heb je misschien een linkje dat ik zo'n manifst kan lezen?

"het is een levensbeschouwing gebaseerd op de ontkenning van iets anders"
Dat snap ik niet helemaal. Een atheïst richt zijn leven in met de ontkenning van een geloof? Moet ik me dan voorstellen dat bij elke levensstap die je doet eerst controleert of die stap wel atheïstisch is?
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 11:09:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/atheistisch-manifest-onredelijkheid-reli/1001004002062549/index.html

http://www.skepsis.nl/dawkins.html

De 'a' in atheisme is de ontkenning. Wanneer je jezelf atheist noemt definieer je je levensbeschouwing dus al vanuit een negativum: het niet zijn van een 'God'. Inrichten van het leven is misschien te breed geformuleerd in deze context, ik had wellicht beter inrichten van levensbeschouwing kunnen schrijven.
Op 10-05-2010 11:22:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Samblo.
Dank! Ik ga dat Atheïstisch Manifest eens lezen.
Het boek van Dawkins heb ik in de boekenkast staan. En gelezen. Maar ik kwam tot eenzelfde reserve als de critcus: fanatieke atheïsten denken dat een gelovige letterlijk volgens de bijbel leeft, terwijl dat hier in het Westen allang niet meer het geval is.
Moslims doen dat trouwens wel.

Ik heb hier op het weblog wel een aantal mensen gelezen die wél geloven in de letterlijkheid van de bijbel. Het verschijnsel manifisteert zich dus nog wel, maar moet je deze mensen dan nog wel serieus nemen?

Zo min als Dawkins gelovigen over een kam mag scheren, mag een gelovige dat doen bij atheïsten. De meeste atheïsten doen niets met hun atheïsme, zo ze zich er al bewust van zijn.
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 12:35:20)
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 0:34:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Het Atheïsme is misschien in principe geen religie, maar het heeft wel héél veel kenmerken daarvan. Inclusief opdringerige betweters die andersdenken willen bekeren! Snuffel maar eens tussen de reacties op deze site, dan kom er genoeg van tegen. Een 'heilig' boek hebben ze dus ook, dat manifest.
I might just be saying that to get you mad...
Op 10-05-2010 0:49:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Clavius.
Er is een verschil tussen dicussiëren en bekeren ;-)
Maar inderdaad, ik zie mensen linken naar bepaalde literatuur met onbewijsbare aantijgingen, puur om te overtuigen. Dan is het geen bronvermelding meer, maar zendingsdrang.
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 0:57:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Clavius:

Het Atheïsme is misschien in principe geen religie, maar het heeft wel héél veel kenmerken daarvan. Inclusief opdringerige betweters die andersdenken willen bekeren! Snuffel maar eens tussen de reacties op deze site, dan kom er genoeg van tegen. Een 'heilig' boek hebben ze dus ook, dat manifest.

Vaak genoeg kun je in discussie op internet lezen
"ik ben niet tegen de islam ik ben tegen alle religies" of
"relies zouden ze moeten verbieden"
Maar als zij te horen krijgen dat de paus of een imam hun atheïsme wil verbieden dan is het huis te klein.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 10-05-2010 15:36:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @antitoerisme.
Je laat een piepkleine minderheid met een te grote stem spreken. Er zijn maar weinig atheïsten die religie willen verbieden.
Het gaat atheïsten om de openbare uitingsvormen ervan die ze willen beperken of verbieden. Zo is er de zondag-rustdag waarop alle bedrijven dicht moeten zijn of in uitzonderlijke gevallen open, maar dan tegen torenhoge urenvergoeding voor het personeel.
Of politieke partijen die zich nog wel geroepen voelen door de letterlijke tekst van de bijbel en daarmee ook nog mijn leven mogen medebepalen.
Religieus onderwijs vindt een atheïst overbodig en ook vaak indoctrinerend omdat kinderen op jonge leeftijd gehersenspoeld worden. Atheïsten vinden dat alle belangrijke levensfilosofieën op school aan bod moeten komen. Een geloof moeten de kinderen maar thuis leren en dan liefst niet als ze in een kwetsbare leeftijd zitten.

Volgens atheïsten moet religie beleden worden zoals een biljartclub zijn hobby uitoefent. Dus zonder consequenties voor de maatschappij en in alle beslotenheid.
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 15:52:02)
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 15:45:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Pieter:

Je laat een piepkleine minderheid met een te grote stem spreken. Er zijn maar weinig atheïsten die religie willen verbieden.

Ok, maar als een piepkleine gelovige minderheid met een klein stemmetje spreekt dan zijn de Atheïstische rapen super-gaar.
Pieter:

Het gaat atheïsten om de openbare uitingsvormen ervan die ze willen beperken of verbieden. Zo is er de zondag-rustdag waarop alle bedrijven dicht moeten zijn of in uitzonderlijke gevallen open, maar dan tegen torenhoge urenvergoeding voor het personeel.
Of politieke partijen die zich nog wel geroepen voelen door de letterlijke tekst van de bijbel en daarmee ook nog mijn leven mogen medebepalen.
Religieus onderwijs vindt een atheïst overbodig en ook vaak indoctrinerend omdat kinderen op jonge leeftijd gehersenspoeld worden. Atheïsten vinden dat alle belangrijke levensfilosofieën op school aan bod moeten komen. Een geloof moeten de kinderen maar thuis leren en dan liefst niet als ze in een kwetsbare leeftijd zitten.

Volgens atheïsten moet religie beleden worden zoals een biljartclub zijn hobby uitoefent. Dus zonder consequenties voor de maatschappij en in alle beslotenheid.


Dus Atheïsten willen dat:

-De zondagsrust verdwijnt
-Gelovige kinderen geen religie meer op school krijgen
-Gelovigen dwingen hun geloof verscholen in clubverband te beoefenen.

Wie bemoeit zich nou het meest met wie? Vraag ik me dan af. De Jehova's zijn nog toleranter.
I might just be saying that to get you mad...
Op 10-05-2010 16:09:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Clavius.
Ok, maar als een piepkleine gelovige minderheid met een klein stemmetje spreekt dan zijn de Atheïstische rapen super-gaar.
Ha ha, ja dat is zo. Maar wat is erop tegen om hard te schreeuwen? Als een religieuze op de teentjes wordt getrapt, wordt meteen de vrijheid van godsdienst van stal gehaald. Dat is dan niet schreeuwen, maar wel harde stampij. Religie is wettelijk beschermd, atheïsme niet.

Wie bemoeit zich nou het meest met wie? Vraag ik me dan af.
Je draait de zaken om. Als religie niet in de maatschappij was vastgelegd via scholen, politiek, speciale vrije meningsuiting, zondagssluiting e.d. had deze bemoeienis niet nodig geweest en was het niet nodig voor atheïsten om te protesteren tegen dit soort zaken.
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 16:25:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Pieter:

Wie bemoeit zich nou het meest met wie? Vraag ik me dan af.

Je draait de zaken om. Als religie niet in de maatschappij was vastgelegd via scholen, politiek, speciale vrije meningsuiting, zondagssluiting e.d. had deze bemoeienis niet nodig geweest en was het niet nodig voor atheïsten om te protesteren tegen dit soort zaken.


Nou, het gekke is: die bemoeienis is sowieso niet nodig. Als je op zondag wil werken, dan doe je dat toch lekker? (Doe ik altijd) En als je je kind op school niet in aanraking wil laten komen met religie, dan stuur je die toch naar openbare school? En de band tussen politiek en religie is al helemaal verdwenen. Ik bedoel, het CDA lijkt tegenwoordig meer op de Anti-CDA.

Het irritante van (de meeste ) Atheïsten is, is dat ze gelovigen hun geloof zelfs niet eens gunnen. Ze zouden het liefst religie in het algemeen willen verbieden. Zelfs thuis. En als ze dat dan niet mogen dan roepen: "DOCTRINE! DOCTRINE!!"
I might just be saying that to get you mad...
Op 10-05-2010 16:37:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Religie is wettelijk beschermd, atheïsme niet.

Wel degelijk!
Je verwart de wettelijke bescherming op het uitoefenen van bepaalde religieuze rituelen.
Maar daarbij moet toch de 'religieuze' zich meer aanpassen bij een 'atheistische' maatschappij dan andersom.
Daarbij zien we in europa steeds meer vrijheidsbeperkende wetten voor gelovigen zoals een verbod op het dragen van religieuze symbolen.
Je mag dan geen kruis dragen maar wel een hamer en sikkel of iets dergelijks.
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 10-05-2010 16:38:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : de ontwikkeling is ook heel logisch
eertse fase : Alles is heilig -> natuurgodsdiensten
tweede fase : polytheisme
derde fase : monotheïsme
vierde fase : atheisme

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 10-05-2010 16:42:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @ antitoerisme.
Je verwart de wettelijke bescherming op het uitoefenen van bepaalde religieuze rituelen
Nee, een religieuze mag bijvoorbeeld homoseksualiteit als een ziekte kenmerken, omdat dat in de bijbel/koran staat. Een atheïst mag dat niet, omdat die opmerking niet vanuit een religieze achtergrond wordt geuit.

Daarbij zien we in europa steeds meer vrijheidsbeperkende wetten voor gelovigen zoals een verbod op het dragen van religieuze symbolen
Nou, ik zie meer pogingen daartoe. Voorlopig worden die verboden nog altijd tegengehouden door grondwettelijke artikelen. Tenminste, in het beschaafde Westen. In het islamitische Marokko is een hoofddoekverbod makkelijker in te voeren dan in het seculiere Nederland.
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 16:54:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : @pieter
Dat is inderdaad een vreemde dwaling. Vooral omdat er in die boeken niks staat over een ziekte maar een misdaad (tenminste in het oude testament) Daarbij ga jij er aan voorbij dat vanuit de optiek van een Christen een atheïst veel meer mag van zijn geloof dan de Christen mag van zijn geloof. En daar kom jij dan ook in de optiek van de Christen mee weg ook (ookal zou god je mogelijk in het hiernamaals je de wind van voren geven)

-

In belgië en frankrijk zijn dergelijke wetten al uitgevoerd . verder zijn er landen die al jaren dergelijke wetten hanteren.

-
Vrijheid van religie is helemaal niet zo vanzelfsprekend in deze wereld.
Ook niet voor atheïsten.
Geloof staat altijd wel ergens onder druk of je nu gelooft in de profeet marx of de profeet mohammed.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 10-05-2010 17:06:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Clavius.
Als je op zondag wil werken, dan doe je dat toch lekker?
Ja en nee.
Ja: als je werkt op zondag, moet je baas dat vergoeden tegen 200-300% van het normale salaris en soms ook nog een compensatiedag. Je baas zal dus zoveel mogelijk proberen om je niet op zondag te laten werken.
Nee: je mag volgens de arbeidstijdenwet maar 13 zondagen per jaar werken, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen vereisen dat je elke zondag werkt.

Edit: niet 13 zondagen werken, maar recht op 13 zondagen vrij.
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 17:26:00)
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 17:06:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @antitoerist.
Daarbij ga jij er aan voorbij dat vanuit de optiek van een Christen een atheïst veel meer mag van zijn geloof dan de Christen mag van zijn geloof.
Een christen mag hetzelfde als een atheïst PLUS een extra beetje vanuit zijn religieuze overtuiging.
Ik ga uit van wetgeving, niet vanuit het hiernamaals. Daar geloof ik niet in. Maar ik kan je verzekeren: ik ben vanuit het geloof fysiek erger mishandeld (letterlijk) dan je je kunt voorstellen.

In België en Frankrijk zijn de wetten nog niet getoetst aan de respectievelijke grondwetten.

Vrijheid van godsdienst is vaak niet zeker in landen die een andere godsdienst als landsreligie hebben.
De christenen in Iran en Irak hebben het heel moeilijk en in Saoedi-Arabië moeten christen ook heel stil zijn.
Religieuzen zijn inderdaad voor godsdienstvrijheid, maar niet als dat ten koste gaat van hun eigen religie. Je mag vrij kiezen, als je maar een godsdienst kiest. Geen geloof wordt niet geaccepteerd. Zoi denkt een religieus-precieze over geloofsvrijheid.

Als een atheïstisch land, zoals de USSR vroeger, godsdienst verbiedt is dat niet uit angst voor religie, maar uit angst voor samenklontering en massaal verzet.
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 17:18:03)
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 17:13:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Pieter,

In een van je reacties schreef je dat kinderen op religieuze scholen gehersenspoeld worden. Ik wil dat niet ontkennen, maar waarop baseer jij dat dat op openbare scholen niet gebeurd. Hoe weet jij wat de waarheid is? Dat is precies die zelfgenoegzame houding die activistisch atheisten met fundamentalistische gelovigen delen. (jij komt me nog redelijk genuanceerd over hoor)

Kan me voorstellen dat je vanuit slechte jeugdervaringen tegen religie bent. Ik ben ook allesbehalve een gelovige. Ben blij dat je zelf met de USSR aankomt. Wat veel religiehaters vergeten is dat de atheistische staten in de 20e eeuw (USSR, China en tot bepaalde hoogte ook Nazi-Duitsland) net zoveel bloed hebben vergoten als de zwartste inquisitiejaren. Prima wanneer iemand niet in God geloofd, dat doe ik dus ook niet (zeker niet in de bijbelse manier), maar wie zijn wij om de ander te vertellen wat goed en kwaad is? De zondagrust is natuurlijk ook voor niet gelovigen en groot goed, we leven al in de rush van een 24 uurs economie waarin de mens langzaam maar zeker zichzelf kwijt raakt.
Op 10-05-2010 18:16:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vertigo: Als alle religies verbannen worden, wordt het atheïsme meteen irrelevant.
En dus nutteloos, maar toch denk ik dat daar geen enkele atheïst van wakker ligt. Waarom zouden ze?

IK was nogal verschoten als ik hoorde van die codex, ik dacht namelijk dat een atheïst zijn leven niet leidde volgens regels.

Want al die regels waar godsdienstigen zich aan houden, worden hun door hun religie opgelegd, en die regels zelf zijn dan weer geschreven door een andere persoon (niet door god ofzo, anders was er geen discussie )
Lijkt mij nogal absurd om je leven te gaan leiden door eeuwenoude regels. Als je jezelf al meteen beperkingen oplegd (en dan vooral in het denken) hoe zou je dan ooit met een open visie kunnen discussiëren. Door in bepaalde dingen te geloven (lees: geloven= overtuigd zijn van je eigen gelijk ) beperk je meteen je eigen denk- en redeneringsvermogen...
Op 10-05-2010 18:33:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Vertigo:

Door in bepaalde dingen te geloven (lees: geloven= overtuigd zijn van je eigen gelijk ) beperk je meteen je eigen denk- en redeneringsvermogen...


Exact! En dat is precies wat er schort aan het activistisch atheisme!
Op 10-05-2010 18:35:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vertigo: Nog een leuke redenering: Als god zijn woord wil verspreiden onder ons door middel van een leuk verhalenbundeltje, waarom zit die verhalenbundel dan niet meteen in onze hersenen geimplementeerd ?
(bespaart hem meteen ook al die versies, gewoon om de zoveel jaar een update doorvoeren )

Als wij robotten gaan bouwen , schrijven we hun wetten en beperkingen meteen neer in hun code en bouwen we die in in hun algoritmes.
Het lijkt toch te absurd voor woorden om een robot te zien rondlopen met een boek in zijn handen, om zo het heilige woord te verspreiden onder de robots . Maar als een mens dit doet wordt hij meteen voor halve heilige aanzien.
Op 10-05-2010 18:38:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Samblo.
Hoe weet jij wat de waarheid is?
Zie mijn reactie 10-5-2010 9:28:42. Daar vraag ik me af wat de waarheid moge zijn

Maar dat is wel een interessante kwestie die niemand beantwoordt, anders dan vanuit zijn eigen gevoel. De waarheid is kennelijk voor iedereen anders. Maar wat moet ik me dan voorstellen bij "een" waarheid? Welke vragen worden met die waarheid beantwoord?

net zoveel bloed hebben vergoten als de zwartste inquisitiejaren
Klopt, heel erg is dat. Maar de inquisitie deed dat bloedvergieten met de bijbel in de hand. De tirannen in de USSR, China en Duitsland deden het NIET uit atheïstische oogmerken. Tenminste, ik ken geen atheïstische leer die zijn dogma oplegt met de dood als straf voor het niet naleven van de atheïstische leer.
Kortom, uitroeiing door atheïstische dictators is niet op grond van atheïstische motivatie. Vaker is het racistisch.
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 18:45:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vertigo: Wel Samblo, in dat geval ben ik zeker geen fan van het activistisch atheisme! brrrrr , krijg er al de koude rillingen van. :s
Dit doet me denken aan de serie Fringe, waar men op een gegeven moment ook op zoek naar een codex. De titel van die codex is: de vernietiging van de mensheid door de vooruitgang van technologie.
Als iemand die codex echt zou uitbrengen, dan zouden er veel mensen die ook aanhangen als een religie.

Overigens heb ik een hekel aan het woord "agnost" !
Dit wilt letterlijk zeggen dat je het niet weet. Maar dit is namelijk de kern van het probleem! NIEMAND weet het ! Anders was er geen discussie...
mij lijkt het allemaal een beetje zoals discussiëren over al dan niet buitenspel, zonder de camerabeelden te bekijken

Voor mij persoonlijk is dit een heel leuke discussie, met soms verrassende inzichten. Maar eerlijk gezegd laat de hypothese of god al dan niet bestaat , mij eigenlijk koud. Ik ben nog dagelijks verbaast hoe mensen zich zo kunnnen opwinden, haten, moorden over deze nutteloze discussie... :s

Wat als nu eindelijk bewezen wordt dat god bestaat? Wat dan ?
Simpel! nog meer vragen
Zoals: Wie heeft dan god geschapen ?
heeft god een vader en een moeder ?
Welk geslacht heeft hij ?
Hoe oud is hij ? Waar woont hij ? Is hij UBERHAUPT wel geinteresseerd in ons?
Telkens moeilijke vragen die het leven op aarde geen stap vooruitbrengen.
Ik vind het wel spijtig dat de oorspronkelijke wereldverbeterende idealen zomaar overboord worden gegooid voor machtsmisbruik
Op 10-05-2010 18:47:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: @Vertigo,
,,Bewijs maar eens dat God bestaat!''
,,Da's goed, als jij eerst bewijst dat God niet bestaat.''


Nee, dank u.
Op 10-05-2010 19:20:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @tjerky.
Bekend met Russells theepot?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Russells_theepot
(bericht gewijzigd op 10-5-2010 19:32:21)
No shit, Sherlock
Op 10-05-2010 19:31:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Samblo:

Vertigo:

Door in bepaalde dingen te geloven (lees: geloven= overtuigd zijn van je eigen gelijk ) beperk je meteen je eigen denk- en redeneringsvermogen...


Exact! En dat is precies wat er schort aan het activistisch atheisme!

Zo is dat
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 10-05-2010 22:01:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden